Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shachisunva Ashtakam Lyrics in Gujarati

Sri Shachisunva Ashtakam in Gujarati:

શચીસૂન્વષ્ટકમ્
હરિર્દૃષ્ટ્વા ગોષ્ઠે મુકુરગતમાત્માનમતુલં
સ્વમાધુર્યં રાધપ્રિયતરસખીવાપ્તુમભિતઃ ।
અહો ગૌડે જાતઃ પ્રભુરપરગૌરૈકતનુભાક્
શચીસૂનુઃ કિં મે નયનસરણીં યાસ્યતિ પદમ્ ॥ ૧॥

પુરીદેવયાન્તઃપ્રણયમધુના સ્નાનમધુરો
મુહુર્ગોવિન્દોદ્યદ્વિશદપરિચર્યાર્ચિતપદઃ ।
સ્વરૂપસ્ય પ્રાણાર્બુદપરિચર્યાર્ચિતપદઃ
શચીસૂનુઃ કિં મે નયનસરણીં યાસ્યતિ પદમ્ ॥ ૨॥

દધાનઃ કૌપીનં તદુપરિ બહિર્વસ્ત્રમરુણં
પ્રકાણ્ડો હેમાદ્રિદ્યુતિભિરભિતઃ સેવિતતનુઃ ।
મુદા ગાયન્નુચ્ચૈર્નિજમધુરનામાવલિમસૌ
શચીસૂનુઃ કિં મે નયનસરણીં યાસ્યતિ પદમ્ ॥ ૩॥

અનાવેદ્યાં પૂર્વૈરપિ મુનિગણૈર્ભક્તિનિપુણૈઃ
શ્રુતેર્ગૂઢાં પ્રેમોજ્જ્વલરસફલાં ભક્તિલતિકામ્ ।
કૃપાલુસ્તાં ગૌડે પ્રભુ અતિકૃપાભિઃ પ્રકટય-
ન્શચીસૂનુઃ કિં મે નયનસરણીં યાસ્યતિ પદમ્ ॥ ૪॥

નિજત્વે ગૌડીયાન્જગતિ પરિગૃહ્ય પ્રભુરિમા-
ન્હરે કૃષ્ણેત્યેવં ગણનવિધિના કીર્તયત ભોઃ ।
ઇતિ પ્રાયાં શિક્ષાં ચરણમધુપેભ્યઃ પરિદિશ-
ન્શચીસૂનુઃ કિં મે નયનસરણીં યાસ્યતિ પદમ્ ॥ ૫॥

પુરઃ પશ્યન્નીલાચલપતિમુરુપ્રેમનિવહૈઃ
ક્ષરન્નેત્રામ્ભોભિઃ સ્નપિતનિજદીર્ઘોજ્જ્વલતનુઃ ।
સદા તિષ્ઠન્દેશે પ્રણયિગરુડસ્તમ્ભચરમે
શચીસૂનુઃ કિં મે નયનસરણીં યાસ્યતિ પદમ્ ॥ ૬॥

મુદા દન્તરિ દૃષ્ટ્વા દ્યુતિવિજિતબન્ધૂકમધરં
કરં કૃત્વા વામં કટિનિહિતમન્યં પરિલસન્।
સમુત્થાપ્ય પ્રેમ્ણાગણિતપુલકો નૃત્યકુતુકી
શચીસૂનુઃ કિં મે નયનસરણીં યાસ્યતિ પદમ્ ॥ ૭॥

સરોત્તીરારામે વિરહવિધુરો ગોકુલવિધો-
ર્નદીમન્યાં કુર્વન્નયનજલધારાવિતતિભિઃ ।
મુહુર્મૂર્ચ્છાં ગચ્છન્મૃતકમિવ વિશ્વં વિરચય-
ન્શચીસૂનુઃ કિં મે નયનસરણીં યાસ્યતિ પદમ્ ॥ ૮॥

શચીસૂનોરસ્યાષ્ટકમિદમભીષ્ટં વિરચય-
ન્સદા દૈન્યોદ્રેકાદતિવિશદબુદ્ધિઃ પઠતિ યઃ ।
પ્રકામં ચૈતન્યઃ પ્રભુરતિકૃપાવેશવિવશઃ
પૃથુપ્રેમામ્ભોધૌ પ્રથિતરસદે મજ્જયતિ તમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીરઘુનાથદાસગોસ્વામિવિરચિતસ્તવાવલ્યાં
શ્રીશચીસૂન્વષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Shachisunva Ashtakam Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top