Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shankara Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shankara Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

110 Views

ಶಙ್ಕರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶಙ್ಕರ ಅಷ್ಟಕಮ್

ಹೇ ವಾಮದೇವ ಶಿವಶಙ್ಕರ ದೀನಬನ್ಧೋ ಕಾಶೀಪತೇ ಪಶುಪತೇ ಪಶುಪಾಶನಾಶಿನ್ |
ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭವಬೀಜ ಜನಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೧||

ಹೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಸದಾಶಿವ ಹೇ ಮಹೇಶ ಹೇ ವಿಶ್ವತಾತ ಜಗದಾಶ್ರಯ ಹೇ ಪುರಾರೇ |
ಗೌರೀಪತೇ ಮಮ ಪತೇ ಮಮ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೨||

ಹೇ ದುಃಖಭಞ್ಜಕ ವಿಭೋ ಗಿರಿಜೇಶ ಶೂಲಿನ್ ಹೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವಿನಿವೇದ್ಯ ಜನೈಕಬನ್ಧೋ |
ಹೇ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಭುವನೇಶ ಜಗದ್ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೩||

ಹೇ ಧೂರ್ಜಟೇ ಗಿರಿಶ ಹೇ ಗಿರಿಜಾರ್ಧದೇಹ ಹೇ ಸರ್ವಭೂತಜನಕ ಪ್ರಮಥೇಶ ದೇವ |
ಹೇ ಸರ್ವದೇವಪರಿಪೂಜಿತಪಾದಪದ್ಮ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೪||

ಹೇ ದೇವದೇವ ವೃಷಭಧ್ವಜ ನನ್ದಿಕೇಶ ಕಾಳೀಪತೇ ಗಣಪತೇ ಗಜಚರ್ಮವಾಸಃ |
ಹೇ ಪಾರ್ವತೀಶ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಕ್ಷ ಶಂಭೋ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೫||

ಹೇ ವೀರಭದ್ರ ಭವವೈದ್ಯ ಪಿನಾಕಪಾಣೇ ಹೇ ನೀಲಕಣ್ಠ ಮದನಾನ್ತ ಶಿವಾಕಳತ್ರ |
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಭವಭೀತಿಹಾರಿನ್ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೬||

ಹೇ ಕಾಲಕಾಲ ಮೃಡ ಶರ್ವ ಸದಾಸಹಾಯ ಹೇ ಭೂತನಾಥ ಭವಬಾಧಕ ಹೇ ತ್ರಿನೇತ್ರ |
ಹೇ ಯಜ್ಞಶಾಸಕ ಯಮಾನ್ತಕ ಯೋಗಿವನ್ದ್ಯ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೭||

ಹೇ ವೇದವೇದ್ಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಹೇ ದಯಾಳೋ ಹೇ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರತಿಪಾಲಕ ಶೂಲಪಾಣೇ |
ಹೇ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯ ಶಿಖಿನೇತ್ರ ಚಿದೇಕರೂಪ ಸಂಸಾರದುಃಖಗಹನಾಜ್ಜಗದೀಶ ರಕ್ಷ ||೮||

ಶ್ರೀಶಙ್ಕರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಯೋಗಾನನ್ದೇನ ನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶಕಮ್ ||೯||

ಇತಿ ಶ್ರೀಯೋಗಾನನ್ದತೀರ್ಥವಿರಚಿತಂ ಶಙ್ಕರಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *