Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Bengali

Shiva Bhujanga Prayata Stotram was wrote by Adi Shankaracharya

Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Bengali:

কৃপাসাগরায়াশুকাব্য়প্রদায়
প্রণম্রাখিলাভীষ্টসন্দায়কায় |
য়তীন্দ্রৈরুপাস্য়াঙ্ঘ্রিপাথোরুহায়
প্রবোধপ্রদাত্রে নমঃ শঙ্করায় ॥ 1 ॥

চিদানন্দরূপায় চিন্মুদ্রিকোদ্য়-
ত্করায়েশপর্য়ায়রূপায় তুভ্য়ম |
মুদা গীয়মানায় বেদোত্তমাঙ্গৈঃ
শ্রিতানন্দদাত্রে নমঃ শঙ্করায় ॥ 2 ॥

জটাজূটমধ্য়ে পুরা য়া সুরাণাং
ধুনী সাদ্য় কর্মন্দিরূপস্য় শম্ভোঃ
গলে মল্লিকামালিকাব্য়াজতস্তে
বিভাতীতি মন্য়ে গুরো কিং তথৈব ॥ 3 ॥

নখেন্দুপ্রভাধূতনম্রালিহার্দা-
ন্ধকারব্রজায়াব্জমন্দস্মিতায় |
মহামোহপাথোনিধের্বাডবায়
প্রশান্তায় কুর্মো নমঃ শঙ্করায় ॥ 4 ॥

প্রণম্রান্তরঙ্গাব্জবোধপ্রদাত্রে
দিবারাত্রমব্য়াহতোস্রায় কামম |
ক্ষপেশায় চিত্রায় লক্ষ্ম ক্ষয়াভ্য়াং
বিহীনায় কুর্মো নমঃ শঙ্করায় ॥ 5 ॥

প্রণম্রাস্য়পাথোজমোদপ্রদাত্রে
সদান্তস্তমস্তোমসংহারকর্ত্রে |
রজন্য়া মপীদ্ধপ্রকাশায় কুর্মো
হ্য়পূর্বায় পূষ্ণে নমঃ শঙ্করায় ॥ 6 ॥

নতানাং হৃদব্জানি ফুল্লানি শীঘ্রং
করোম্য়াশু য়োগপ্রদানেন নূনম |
প্রবোধায় চেত্থং সরোজানি ধত্সে
প্রফুল্লানি কিং ভো গুরো ব্রূহি মহ্য়ম ॥ 7 ॥

প্রভাধূতচন্দ্রায়ুতায়াখিলেষ্ট-
প্রদায়ানতানাং সমূহায় শীঘ্রম|
প্রতীপায় নম্রৌঘদুঃখাঘপঙ্ক্তে-
র্মুদা সর্বদা স্য়ান্নমঃ শঙ্করায় ॥ 8 ॥

বিনিষ্কাসিতানীশ তত্ত্বাববোধা –
ন্নতানাং মনোভ্য়ো হ্য়নন্য়াশ্রয়াণি |
রজাংসি প্রপন্নানি পাদাম্বুজাতং
গুরো রক্তবস্ত্রাপদেশাদ্বিভর্ষি ॥ 9 ॥

মতের্বেদশীর্ষাধ্বসম্প্রাপকায়া-
নতানাং জনানাং কৃপার্দ্রৈঃ কটাক্ষৈঃ |
ততেঃ পাপবৃন্দস্য় শীঘ্রং নিহন্ত্রে
স্মিতাস্য়ায় কুর্মো নমঃ শঙ্করায় ॥ 1০ ॥

সুপর্বোক্তিগন্ধেন হীনায় তূর্ণং
পুরা তোটকায়াখিলজ্ঞানদাত্রে|
প্রবালীয়গর্বাপহারস্য় কর্ত্রে
পদাব্জম্রদিম্না নমঃ শঙ্করায় ॥ 11 ॥

ভবাম্ভোধিমগ্নান্জনান্দুঃখয়ুক্তান
জবাদুদ্দিধীর্ষুর্ভবানিত্য়হো‌உহম |
বিদিত্বা হি তে কীর্তিমন্য়াদৃশাম্ভো
সুখং নির্বিশঙ্কঃ স্বপিম্য়স্তয়ত্নঃ ॥ 12 ॥

॥ ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য় ভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রম ॥

Also Read:

Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top