Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivanirvana Stotram | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Shiva Nirvana Stotram Lyrics in Bengali:

॥ শিবনির্বাণস্তোত্রম্ ॥
ওঁ নমঃ শিবায় ।
ওঁ জয়ত্যনন্যসামান্যপ্রকৃষ্টগুণবৈভবঃ ।
সংসারনাটকারম্ভনির্বাহণকবিঃ শিবঃ ॥ ১ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ভূতভব্যভাবিভাবভাবিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় মাতৃমানমেয়কল্পনাজুষে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভীমকান্তশান্তশক্তিশালিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় শাশ্বতায় শঙ্করায় শম্ভবে ।
ওঁ নমঃ শিবায় নির্নিকেতনিঃস্বভাবমূর্তয়ে ।
ওঁ নমঃ শিবায় নির্বিকল্পনিষ্প্রপঞ্চসিদ্ধয়ে ।
ওঁ নমঃ শিবায় নির্বিবাদনিষ্প্রমাণসিদ্ধয়ে ।
ওঁ নমঃ শিবায় নির্মলায় নিষ্কলায় বেধসে ।
ওঁ নমঃ শিবায় পার্থিবায় গন্ধমাত্রসংবিদে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ষড্রসাদিসামরস্যতৃপ্তয়ে । ১০ ।

ওঁ নমঃ শিবায় তৈজসায় রূপতানিরূপিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় পাবনায় সর্বভাবসংস্পৃশে ।
ওঁ নমঃ শিবায় নাভসায় শব্দমাত্ররাবিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় নির্গলন্মলব্যপায়পায়বে ।
ওঁ নমঃ শিবায় বিশ্বসৃষ্টিসৌষ্টবৈকমীঢুষে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বতঃ প্রসারিপাদসম্পদে ।
ওঁ নমঃ শিবায় বিশ্বভোগ্যভাগয়োগ্যপাণয়ে ।
ওঁ নমঃ শিবায় বাচকপ্রপঞ্চবাচ্যবাচিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় নস্যগন্ধসর্বগন্ধবন্ধবে ।
ওঁ নমঃ শিবায় পুদ্গলালিলোলিকাপ্রশালিনে । ২০ ।

ওঁ নমঃ শিবায় চাক্ষুষায় বিশ্বরূপসন্দৃশে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সদ্গুণত্রয়াবিভাগভূময়ে ।
ওঁ নমঃ শিবায় পূরুষায় ভোক্তৃতাভিমানিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বতো নিয়ন্তৃতানিয়ামিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় কালভেদকল্পনোপকল্পিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় কিঞ্চিদেবকর্তৃতোপপাদিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় শুদ্ধবিদ্যতত্বমন্ত্ররূপিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় দৃক্ক্রিয়াবিকস্বরেশ্বরাত্মনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্ববিত্প্রভো সদাশিবায় তে ।
ওঁ নমঃ শিবায় বাচ্যবাচকাধ্বষট্কভিত্তয়ে । ৩০ ।

ওঁ নমঃ শিবায় বর্ণমন্ত্রসত্পদোপপদিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় পঞ্চধাকলাপ্রপঞ্চপঞ্চিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সৌরজৈনবৌদ্ধশুদ্ধিহেতবে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভক্তিমাত্রলভ্যদর্শনায় তে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বতো গরীয়সাং গরীয়সে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বতো মহীয়সাং মহীয়সে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বতঃ স্থবীয়সাং স্থবীয়সে ।
ওঁ নমঃ শিবায় তুভ্যমঽস্ত্বঽণীয়সামঽণীয়সে ।
ওঁ নমঃ শিবায় মন্দরাদ্রিকন্দরাধিশায়িনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় জাহ্নবীজলোজ্জ্বলাভজূটীনে । ৪০ ।

ওঁ নমঃ শিবায় বালচন্দ্রচন্দ্রিকাকিরীটিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সোমসূর্যবহ্নিমাত্রনেত্র তে ।
ওঁ নমঃ শিবায় কালকূটকণ্ঠপীঠসুশ্রিয়ে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ধর্মরূপপুঙ্গবধ্বজায় তে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভস্মধূলিশালিনে ত্রিশূলিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বলোকপালিনে কপালিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বদৈত্যমর্দিনে কপর্দিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় নিত্যনম্রনাকিনে পিনাকিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় নাগরাজহারিণে বিহারিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় শৈলজাবিলাসনে সুখাসিনে । ৫০ ।

ওঁ নমঃ শিবায় মন্মথপ্রমাথিনে পুরপ্লুষে ।
ওঁ নমঃ শিবায় কালদেহদাহয়ুক্তিকারিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় নাগকৃত্তিবাসসেঽপ্যঽবাসসে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভীষণশ্মশানভূমিবাসিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় পীঠশক্তিপীঠকোপভেদিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সিদ্ধমন্ত্রয়োগিনে বিয়োগিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বদিক্চতুর্নয়াধিকারিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বতীর্থতীর্থতাবিধায়িনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সাঙ্গবেদতদ্বিচারচারবে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ষট্পাদার্থষোডশার্থবাদিনে । ৬০ ।

ওঁ নমঃ শিবায় সাঙ্খ্যয়োগপাঞ্চরাত্রপঞ্চিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভোগ্যদায়িভোগ্যদানতন্ত্রিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় পারগায় পারণায় মন্ত্রিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় পারপার্থিবস্বরূপরূপিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বমণ্ডলাধিপত্যশালিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বশক্তিবাসনানিবাসিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বতন্ত্রবাসনারসাত্মনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বমন্ত্রদেবতানিয়োআগিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় স্বস্থিতায় নিত্যকর্মমায়িনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় কালকল্পকল্পিনে সুতাল্পনে । ৭০ ।

ওঁ নমঃ শিবায় ভক্তকায়সাখ্যদায় শম্ভবে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভূর্ভুবঃস্বরাত্মলক্ষ্যলক্ষিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় শূন্যভাবশান্তরূপধারিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বভাবশুদ্ধশুদ্ধিহেতবে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভাস্বতে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভর্গ তে ।
ওঁ নমঃ শিবায় শর্ব তে ।
ওঁ নমঃ শিবায় গর্ব তে ।
ওঁ নমঃ শিবায় খর্ব তে ।
ওঁ নমঃ শিবায় পর্ব তে । ৮০ ।

ওঁ নমঃ শিবায় রুদ্র তে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভীম তে ।
ওঁ নমঃ শিবায় বিষ্ণুবে ।
ওঁ নমঃ শিবায় জিষ্ণবে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ঘন্বিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় খডুগিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় চর্মিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় বর্মিণে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভামিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় কামিনে । ৯০ ।

ওঁ নমঃ শিবায় য়োগিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় ভোগিনে ।
ওঁ নমঃ শিবায় তিষ্ঠতে ।
ওঁ নমঃ শিবায় গচ্ছতে ।
ওঁ নমঃ শিবায় হেতবে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সেতবে ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বতঃ ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বশঃ ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বথা ।
ওঁ নমঃ শিবায় সর্বদা । ১০০ ।

শিব ভব শর্ব রুদ্র হর শঙ্কর ভূতপতে
গিরিশ গিরীশ ভর্গ শশিশেখর নীলগল ।
ত্রিনয়ন বামদেব গিরিজাধব মাররিপো জয়
জয় দেব দেব ভগবন্ ভবতেঽস্তু নমঃ ॥

এতামষ্টোত্তরশতনমস্কারসংস্কারপূতাং
ভূতার্থব্যাহৃতিনুতিমুদাহৃত্য মৃত্যুঞ্জয়স্য ।
কশ্চিদ্বিদ্বান্যদিহ কুশলং সঞ্চিনোতি স্ম লোকে
তেনান্যেষাং ভবতু পঠতাং বান্ছিতার্থস্যসিদ্ধিঃ ॥

ইতি শ্রীব্যাসমুনিনা বিরচিতং শিবনির্বাণস্তোত্রং সম্পূর্ণং ।

Also Read 108 Names of Shivanirvana Stotram:

Shivanirvana Stotram | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shivanirvana Stotram | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top