Panchaka

ShivapanchakSharanakShatra Stotra Lyrics in Bengali

শ্রীশিবপঞ্চাক্ষরনক্ষত্রমালাস্তোত্রম্ Lyrics in Bengali:

শ্রীমদাত্মনে গুণৈকসিন্ধবে নমঃ শিবায়
ধামলেশধূতকোকবন্ধবে নমঃ শিবায় ।
নামশেষিতানমদ্ভাবান্ধবে নমঃ শিবায়
পামরেতরপ্রধানবন্ধবে নমঃ শিবায় ॥ ১॥

কালভীতবিপ্রবালপাল তে নমঃ শিবায়
শূলভিন্নদুষ্টদক্ষফাল তে নমঃ শিবায় ।
মূলকারণায় কালকাল তে নমঃ শিবায়
পালয়াধুনা দয়ালবাল তে নমঃ শিবায় ॥ ২॥

ইষ্টবস্তুমুখ্যদানহেতবে নমঃ শিবায়
দুষ্টদৈত্যবংশধূমকেতবে নমঃ শিবায় ।
সৃষ্টিরক্ষণায় ধর্মসেতবে নমঃ শিবায়
অষ্টমূর্তয়ে বৃষেন্দ্রকেতবে নমঃ শিবায় ॥ ৩॥

আপদদ্রিভেদটঙ্কহস্ত তে নমঃ শিবায়
পাপহারিদিব্যসিন্ধুমস্ত তে নমঃ শিবায় ।
পাপদারিণে লসন্নমস্ততে নমঃ শিবায়
শাপদোষখণ্ডনপ্রশস্ত তে নমঃ শিবায় ॥ ৪॥

ব্যোমকেশ দিব্যভব্যরূপ তে নমঃ শিবায়
হেমমেদিনীধরেন্দ্রচাপ তে নমঃ শিবায় ।
নামমাত্রদগ্ধসর্বপাপ তে নমঃ শিবায়
কামনৈকতানহৃদ্দুরাপ তে নমঃ শিবায় ॥ ৫॥

ব্রহ্মমস্তকাবলীনিবদ্ধ তে নমঃ শিবায়
জিহ্মগেন্দ্রকুণ্ডলপ্রসিদ্ধ তে নমঃ শিবায় ।
ব্রহ্মণে প্রণীতবেদপদ্ধতে নমঃ শিবায়
জিংহকালদেহদত্তপদ্ধতে নমঃ শিবায় ॥ ৬॥

কামনাশনায় শুদ্ধকর্মণে নমঃ শিবায়
সামগানজায়মানশর্মণে নমঃ শিবায় ।
হেমকান্তিচাকচক্যবর্মণে নমঃ শিবায়
সামজাসুরাঙ্গলব্ধচর্মণে নমঃ শিবায় ॥ ৭॥

জন্মমৃত্যুঘোরদুঃখহারিণে নমঃ শিবায়
চিন্ময়ৈকরূপদেহধারিণে নমঃ শিবায় ।
মন্মনোরথাবপূর্তিকারিণে নমঃ শিবায়
সন্মনোগতায় কামবৈরিণে নমঃ শিবায় ॥ ৮॥

য়ক্ষরাজবন্ধবে দয়ালবে নমঃ শিবায়
দক্ষপাণিশোভিকাঞ্চনালবে নমঃ শিবায় ।
পক্ষিরাজবাহহৃচ্ছয়ালবে নমঃ শিবায়
অক্ষিফাল বেদপূততালবে নমঃ শিবায় ॥ ৯॥

দক্ষহস্তনিষ্ঠজাতবেদসে নমঃ শিবায়
অক্ষরাত্মনে নমদ্বিডৌজসে নমঃ শিবায় ।
দীক্ষিতপ্রকাশিতাত্মতেজসে নমঃ শিবায়
উক্ষরাজবাহ তে সতাং গতে নমঃ শিবায় ॥ ১০॥

রাজতাচলেন্দ্রসানুবাসিনে নমঃ শিবায়
রাজমাননিত্যমন্দহাসিনে নমঃ শিবায় ।
রাজকোরকাবতংসভাসিনে নমঃ শিবায়
রাজরাজমিত্রতাপ্রকাশিনে নমঃ শিবায় ॥ ১১॥

দীনমানবালিকামধেনবে নমঃ শিবায়
সূনবাণদাহকৃত্কৃশানবে নমঃ শিবায় ।
স্বানুরাগভক্তরত্নসানবে নমঃ শিবায়
দানবান্ধকারচণ্ডভানবে নমঃ শিবায় ॥ ১২॥

সর্বমঙ্গলাকুচাগ্রশায়িনে নমঃ শিবায়
সর্বদেবতাগণাতিশায়িনে নমঃ শিবায় ।
পূর্বদেবনাশসংবিধায়িনে নমঃ শিবায়
সর্বমন্মনোজভঙ্গদায়িনে নমঃ শিবায় ॥ ১৩॥

স্তোকভক্তিতোঽপি ভক্তপোষিণে নমঃ শিবায়
মাকরন্দসারবর্ষিভাষিণে নমঃ শিবায় ।
একবিল্বদানতোঽপি তোষিণে নমঃ শিবায়
নৈকজন্মপাপজালশোষিণে নমঃ শিবায় ॥ ১৪॥

সর্বজীবরক্ষণৈকশীলিনে নমঃ শিবায়
পার্বতীপ্রিয়ায় ভক্তপালিনে নমঃ শিবায় ।
দুর্বিদগ্ধদৈত্যসৈন্যদারিণে নমঃ শিবায়
শর্বরীশধারিণে কপালিনে নমঃ শিবায় ॥ ১৫॥

পাহি মামুমামনোজ্ঞদেহ তে নমঃ শিবায়
দেহি মে বরং সিতাদ্রিগেহ তে নমঃ শিবায় ।
মোহিতর্ষিকামিনীসমূহ তে নমঃ শিবায়
স্বেহিতপ্রসন্ন কামদোহ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৬॥

মঙ্গলপ্রদায় গোতুরংগ তে নমঃ শিবায়
গঙ্গয়া তরঙ্গিতোত্তমাঙ্গ তে নমঃ শিবায় ।
সঙ্গরপ্রবৃত্তবৈরিভঙ্গ তে নমঃ শিবায়
অঙ্গজারয়ে করেকুরঙ্গ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৭॥

ঈহিতক্ষণপ্রদানহেতবে নমঃ শিবায়
আহিতাগ্নিপালকোক্ষকেতবে নমঃ শিবায় ।
দেহকান্তিধূতরৌপ্যধাতবে নমঃ শিবায়
গেহদুঃখপুঞ্জধূমকেতবে নমঃ শিবায় ॥ ১৮॥

ত্র্যক্ষ দীনসত্কৃপাকটাক্ষ তে নমঃ শিবায়
দক্ষসপ্ততন্তুনাশদক্ষ তে নমঃ শিবায় ।
ঋক্ষরাজভানুপাবকাক্ষ তে নমঃ শিবায়
রক্ষ মাং প্রপন্নমাত্ররক্ষ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৯॥

ন্যঙ্কুপাণয়ে শিবংকরায় তে নমঃ শিবায়
সংকটাব্ধিতীর্ণকিংকরায় তে নমঃ শিবায় ।
কঙ্কভীষিতাভয়ংকরায় তে নমঃ শিবায়
পঙ্কজাননায় শংকরায় তে নমঃ শিবায় ॥ ২০॥

কর্মপাশনাশ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়
শর্মদায় নর্যভস্মকণ্ঠ তে নমঃ শিবায় ।
নির্মমর্ষিসেবিতোপকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়
কুর্মহে নতীর্নমদ্বিকুণ্ঠ তে নমঃ শিবায় ॥ ২১॥

বিষ্টপাধিপায় নম্রবিষ্ণবে নমঃ শিবায়
শিষ্টবিপ্রহৃদ্গুহাচরিষ্ণবে নমঃ শিবায় ।
ইষ্টবস্তুনিত্যতুষ্টজিষ্ণবে নমঃ শিবায়
কষ্টনাশনায় লোকজিষ্ণবে নমঃ শিবায় ॥ ২২॥

অপ্রমেয়দিব্যসুপ্রভাব তে নমঃ শিবায়
সত্প্রপন্নরক্ষণস্বভাব তে নমঃ শিবায় ।
স্বপ্রকাশ নিস্তুলানুভাব তে নমঃ শিবায়
বিপ্রডিম্ভদর্শিতার্দ্রভাব তে নমঃ শিবায় ॥ ২৩॥

সেবকায় মে মৃড প্রসীদ তে নমঃ শিবায়
ভাবলভ্য তাবকপ্রসাদ তে নমঃ শিবায় ।
পাবকাক্ষ দেবপূজ্যপাদ তে নমঃ শিবায়
তবকাঙ্ঘ্রিভক্তদত্তমোদ তে নমঃ শিবায় ॥ ২৪॥

ভুক্তিমুক্তিদিব্যভোগদায়িনে নমঃ শিবায়
শক্তিকল্পিতপ্রপঞ্চভাগিনে নমঃ শিবায় ।
ভক্তসংকটাপহারয়োগিনে নমঃ শিবায়
য়ুক্তসন্মনঃসরোজয়োগিনে নমঃ শিবায় ॥ ২৫॥

অন্তকান্তকায় পাপহারিণে নমঃ শিবায়
শান্তমায়দন্তিচর্মধারিণে নমঃ শিবায় ।
সংততাশ্রিতব্যথাবিদারিণে নমঃ শিবায়
জন্তুজাতনিত্যসৌখ্যকারিণে নমঃ শিবায় ॥ ২৬॥

শূলিনে নমো নমঃ কপালিনে নমঃ শিবায়
পালিনে বিরিঞ্চিতুণ্ডমালিনে নমঃ শিবায় ।
লীলিনে বিশেষরুণ্ডমালিনে নমঃ শিবায়
শীলিনে নমঃ প্রপুণ্যশালিনে নমঃ শিবায় ॥ ২৭॥

শিবপঞ্চাক্ষরমুদ্রাং
চতুষ্পদোল্লাসপদ্যমণিঘটিতাম্ ।
নক্ষত্রমালিকামিহ
দধদুপকণ্ঠং নরো ভবেত্সোমঃ ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমত্পরমহংসপরিব্রাজকাচার্যস্য
শ্রীগোবিন্দভগবত্পূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছংকরভগবতঃ কৃতৌ
শিবপঞ্চাক্ষরনক্ষত্রমালাস্তোত্রং সংপূর্ণম্ ॥

Add Comment

Click here to post a comment