Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

ShivapanchakSharanakShatra Stotra Lyrics in Gujarati

શ્રીશિવપઞ્ચાક્ષરનક્ષત્રમાલાસ્તોત્રમ્ Lyrics in Gujarati:

શ્રીમદાત્મને ગુણૈકસિન્ધવે નમઃ શિવાય
ધામલેશધૂતકોકબન્ધવે નમઃ શિવાય ।
નામશેષિતાનમદ્ભાવાન્ધવે નમઃ શિવાય
પામરેતરપ્રધાનબન્ધવે નમઃ શિવાય ॥ ૧॥

કાલભીતવિપ્રબાલપાલ તે નમઃ શિવાય
શૂલભિન્નદુષ્ટદક્ષફાલ તે નમઃ શિવાય ।
મૂલકારણાય કાલકાલ તે નમઃ શિવાય
પાલયાધુના દયાલવાલ તે નમઃ શિવાય ॥ ૨॥

ઇષ્ટવસ્તુમુખ્યદાનહેતવે નમઃ શિવાય
દુષ્ટદૈત્યવંશધૂમકેતવે નમઃ શિવાય ।
સૃષ્ટિરક્ષણાય ધર્મસેતવે નમઃ શિવાય
અષ્ટમૂર્તયે વૃષેન્દ્રકેતવે નમઃ શિવાય ॥ ૩॥

આપદદ્રિભેદટઙ્કહસ્ત તે નમઃ શિવાય
પાપહારિદિવ્યસિન્ધુમસ્ત તે નમઃ શિવાય ।
પાપદારિણે લસન્નમસ્તતે નમઃ શિવાય
શાપદોષખણ્ડનપ્રશસ્ત તે નમઃ શિવાય ॥ ૪॥

વ્યોમકેશ દિવ્યભવ્યરૂપ તે નમઃ શિવાય
હેમમેદિનીધરેન્દ્રચાપ તે નમઃ શિવાય ।
નામમાત્રદગ્ધસર્વપાપ તે નમઃ શિવાય
કામનૈકતાનહૃદ્દુરાપ તે નમઃ શિવાય ॥ ૫॥

બ્રહ્મમસ્તકાવલીનિબદ્ધ તે નમઃ શિવાય
જિહ્મગેન્દ્રકુણ્ડલપ્રસિદ્ધ તે નમઃ શિવાય ।
બ્રહ્મણે પ્રણીતવેદપદ્ધતે નમઃ શિવાય
જિંહકાલદેહદત્તપદ્ધતે નમઃ શિવાય ॥ ૬॥

કામનાશનાય શુદ્ધકર્મણે નમઃ શિવાય
સામગાનજાયમાનશર્મણે નમઃ શિવાય ।
હેમકાન્તિચાકચક્યવર્મણે નમઃ શિવાય
સામજાસુરાઙ્ગલબ્ધચર્મણે નમઃ શિવાય ॥ ૭॥

જન્મમૃત્યુઘોરદુઃખહારિણે નમઃ શિવાય
ચિન્મયૈકરૂપદેહધારિણે નમઃ શિવાય ।
મન્મનોરથાવપૂર્તિકારિણે નમઃ શિવાય
સન્મનોગતાય કામવૈરિણે નમઃ શિવાય ॥ ૮॥

યક્ષરાજબન્ધવે દયાલવે નમઃ શિવાય
દક્ષપાણિશોભિકાઞ્ચનાલવે નમઃ શિવાય ।
પક્ષિરાજવાહહૃચ્છયાલવે નમઃ શિવાય
અક્ષિફાલ વેદપૂતતાલવે નમઃ શિવાય ॥ ૯॥

દક્ષહસ્તનિષ્ઠજાતવેદસે નમઃ શિવાય
અક્ષરાત્મને નમદ્બિડૌજસે નમઃ શિવાય ।
દીક્ષિતપ્રકાશિતાત્મતેજસે નમઃ શિવાય
ઉક્ષરાજવાહ તે સતાં ગતે નમઃ શિવાય ॥ ૧૦॥

રાજતાચલેન્દ્રસાનુવાસિને નમઃ શિવાય
રાજમાનનિત્યમન્દહાસિને નમઃ શિવાય ।
રાજકોરકાવતંસભાસિને નમઃ શિવાય
રાજરાજમિત્રતાપ્રકાશિને નમઃ શિવાય ॥ ૧૧॥

દીનમાનવાલિકામધેનવે નમઃ શિવાય
સૂનબાણદાહકૃત્કૃશાનવે નમઃ શિવાય ।
સ્વાનુરાગભક્તરત્નસાનવે નમઃ શિવાય
દાનવાન્ધકારચણ્ડભાનવે નમઃ શિવાય ॥ ૧૨॥

સર્વમઙ્ગલાકુચાગ્રશાયિને નમઃ શિવાય
સર્વદેવતાગણાતિશાયિને નમઃ શિવાય ।
પૂર્વદેવનાશસંવિધાયિને નમઃ શિવાય
સર્વમન્મનોજભઙ્ગદાયિને નમઃ શિવાય ॥ ૧૩॥

સ્તોકભક્તિતોઽપિ ભક્તપોષિણે નમઃ શિવાય
માકરન્દસારવર્ષિભાષિણે નમઃ શિવાય ।
એકબિલ્વદાનતોઽપિ તોષિણે નમઃ શિવાય
નૈકજન્મપાપજાલશોષિણે નમઃ શિવાય ॥ ૧૪॥

સર્વજીવરક્ષણૈકશીલિને નમઃ શિવાય
પાર્વતીપ્રિયાય ભક્તપાલિને નમઃ શિવાય ।
દુર્વિદગ્ધદૈત્યસૈન્યદારિણે નમઃ શિવાય
શર્વરીશધારિણે કપાલિને નમઃ શિવાય ॥ ૧૫॥

પાહિ મામુમામનોજ્ઞદેહ તે નમઃ શિવાય
દેહિ મે વરં સિતાદ્રિગેહ તે નમઃ શિવાય ।
મોહિતર્ષિકામિનીસમૂહ તે નમઃ શિવાય
સ્વેહિતપ્રસન્ન કામદોહ તે નમઃ શિવાય ॥ ૧૬॥

મઙ્ગલપ્રદાય ગોતુરંગ તે નમઃ શિવાય
ગઙ્ગયા તરઙ્ગિતોત્તમાઙ્ગ તે નમઃ શિવાય ।
સઙ્ગરપ્રવૃત્તવૈરિભઙ્ગ તે નમઃ શિવાય
અઙ્ગજારયે કરેકુરઙ્ગ તે નમઃ શિવાય ॥ ૧૭॥

ઈહિતક્ષણપ્રદાનહેતવે નમઃ શિવાય
આહિતાગ્નિપાલકોક્ષકેતવે નમઃ શિવાય ।
દેહકાન્તિધૂતરૌપ્યધાતવે નમઃ શિવાય
ગેહદુઃખપુઞ્જધૂમકેતવે નમઃ શિવાય ॥ ૧૮॥

ત્ર્યક્ષ દીનસત્કૃપાકટાક્ષ તે નમઃ શિવાય
દક્ષસપ્તતન્તુનાશદક્ષ તે નમઃ શિવાય ।
ઋક્ષરાજભાનુપાવકાક્ષ તે નમઃ શિવાય
રક્ષ માં પ્રપન્નમાત્રરક્ષ તે નમઃ શિવાય ॥ ૧૯॥

ન્યઙ્કુપાણયે શિવંકરાય તે નમઃ શિવાય
સંકટાબ્ધિતીર્ણકિંકરાય તે નમઃ શિવાય ।
કઙ્કભીષિતાભયંકરાય તે નમઃ શિવાય
પઙ્કજાનનાય શંકરાય તે નમઃ શિવાય ॥ ૨૦॥

કર્મપાશનાશ નીલકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય
શર્મદાય નર્યભસ્મકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય ।
નિર્મમર્ષિસેવિતોપકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય
કુર્મહે નતીર્નમદ્વિકુણ્ઠ તે નમઃ શિવાય ॥ ૨૧॥

વિષ્ટપાધિપાય નમ્રવિષ્ણવે નમઃ શિવાય
શિષ્ટવિપ્રહૃદ્ગુહાચરિષ્ણવે નમઃ શિવાય ।
ઇષ્ટવસ્તુનિત્યતુષ્ટજિષ્ણવે નમઃ શિવાય
કષ્ટનાશનાય લોકજિષ્ણવે નમઃ શિવાય ॥ ૨૨॥

અપ્રમેયદિવ્યસુપ્રભાવ તે નમઃ શિવાય
સત્પ્રપન્નરક્ષણસ્વભાવ તે નમઃ શિવાય ।
સ્વપ્રકાશ નિસ્તુલાનુભાવ તે નમઃ શિવાય
વિપ્રડિમ્ભદર્શિતાર્દ્રભાવ તે નમઃ શિવાય ॥ ૨૩॥

સેવકાય મે મૃડ પ્રસીદ તે નમઃ શિવાય
ભાવલભ્ય તાવકપ્રસાદ તે નમઃ શિવાય ।
પાવકાક્ષ દેવપૂજ્યપાદ તે નમઃ શિવાય
તવકાઙ્ઘ્રિભક્તદત્તમોદ તે નમઃ શિવાય ॥ ૨૪॥

ભુક્તિમુક્તિદિવ્યભોગદાયિને નમઃ શિવાય
શક્તિકલ્પિતપ્રપઞ્ચભાગિને નમઃ શિવાય ।
ભક્તસંકટાપહારયોગિને નમઃ શિવાય
યુક્તસન્મનઃસરોજયોગિને નમઃ શિવાય ॥ ૨૫॥

અન્તકાન્તકાય પાપહારિણે નમઃ શિવાય
શાન્તમાયદન્તિચર્મધારિણે નમઃ શિવાય ।
સંતતાશ્રિતવ્યથાવિદારિણે નમઃ શિવાય
જન્તુજાતનિત્યસૌખ્યકારિણે નમઃ શિવાય ॥ ૨૬॥

શૂલિને નમો નમઃ કપાલિને નમઃ શિવાય
પાલિને વિરિઞ્ચિતુણ્ડમાલિને નમઃ શિવાય ।
લીલિને વિશેષરુણ્ડમાલિને નમઃ શિવાય
શીલિને નમઃ પ્રપુણ્યશાલિને નમઃ શિવાય ॥ ૨૭॥

શિવપઞ્ચાક્ષરમુદ્રાં
ચતુષ્પદોલ્લાસપદ્યમણિઘટિતામ્ ।
નક્ષત્રમાલિકામિહ
દધદુપકણ્ઠં નરો ભવેત્સોમઃ ॥ ૨૮॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યસ્ય
શ્રીગોવિન્દભગવત્પૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય
શ્રીમચ્છંકરભગવતઃ કૃતૌ
શિવપઞ્ચાક્ષરનક્ષત્રમાલાસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥

ShivapanchakSharanakShatra Stotra Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top