Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bala Trishata Namavali in Gujarati | 300 Names of Sri Bala Trishata

Sri Bala Trishata Namavali Lyrics in Gujarati:

શ્રીબાલાત્રિશતનામવલિઃ

ઐંકારરૂપાયૈ નમઃ । ઐંકારનિલયાયૈ નમઃ । ઐંકારપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ઐંકારરૂપિણ્યૈ નમઃ । ઐંકારવરવર્ણિન્યૈ નમઃ । ઐંકારસર્વસ્વાયૈ નમઃ ।
ઐંકારાકારશોભિતાયૈ નમઃ । ઐંકારબ્રહ્મવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ઐંકારપ્રચુરેશ્વર્યૈ નમઃ । ઐંકારજપસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ઐંકારામૃતસુન્દર્યૈ નમઃ । ઐંકારકમલાસીનાયૈ નમઃ ।
ઐંકારગુણરૂપિણ્યૈ નમઃ । ઐંકારબ્રહ્મસદનાયૈ નમઃ । ઐંકાર-
પ્રકટેશ્વર્યૈ નમઃ । ઐંકારશક્તિવરદાયૈ નમઃ । ઐંકારાપ્લુતવૈભવાયૈ નમઃ ।
ઐંકારામિતસમ્પન્નાયૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ઐંકારાચ્યુતરૂપિણ્યૈ નમઃ । ઐંકારજપસુપ્રીતાયૈ નમઃ ।
ઐંકારપ્રભવાયૈ નમઃ । ઐંકારવિશ્વજનન્યૈ નમઃ । ઐંકાર-
બ્રહ્મવન્દિતાયૈ નમઃ । ઐંકારવેદ્યાયૈ નમઃ । ઐંકારપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ઐંકારપીઠિકાયૈ નમઃ । ઐંકારવાચ્યાયૈ નમઃ । ઐંકારચિન્ત્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ઐં શરીરિણ્યૈ નમઃ । ઐંકારામૃતરૂપાયૈ નમઃ ।
ઐંકારવિજયેશ્વર્યૈ નમઃ । ઐંકારભાર્ગવીવિદ્યાયૈ નમઃ ।
ઐંકારજપવૈભવાયૈ નમઃ । ઐંકારગુણરૂપાયૈ નમઃ ।
ઐંકારપ્રિયરૂપિણ્યૈ નમઃ । ક્લીંકારરૂપાયૈ નમઃ । ક્લીંકારનિલયાયૈ નમઃ ।
ક્લિમ્પદપ્રિયાયૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ક્લીંકારકીર્તિચિદ્રૂપાયૈ નમઃ । ક્લીંકારકીર્તિદાયિન્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારકિન્નરીપૂજ્યાયૈ નમઃ । ક્લીંકારકિંશુકપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ક્લીંકારકિલ્બિષહર્યૈ નમઃ । ક્લીંકારવિશ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારવશિન્યૈ નમઃ । ક્લીંકારાનઙ્ગરૂપિણ્યૈ નમઃ । ક્લીંકારવદનાયૈ નમઃ ।
ક્લીંકારાખિલવશ્યદાયૈ નમઃ । ક્લીંકારમોદિન્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારહરવન્દિતાયૈ નમઃ । ક્લીંકારશમ્બરરિપવે નમઃ ।
ક્લીંકારકીર્તિદાયૈ નમઃ । ક્લીંકારમન્મથસખ્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારવંશવર્ધિન્યૈ નમઃ । ક્લીંકારપુષ્ટિદાયૈ નમઃ ।
ક્લીંકારકુધરપ્રિયાયૈ નમઃ । ક્લીંકારકૃષ્ણસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ક્લીં ક્લીં કિઞ્જલ્કસન્નિભાયૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ક્લીંકારવશગાયૈ નમઃ । ક્લીંકારનિખિલેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારધારિણ્યૈ નમઃ । ક્લીંકારબ્રહ્મપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ક્લીંકારાલાપવદનાયૈ નમઃ । ક્લીંકારનૂપુરપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ક્લીંકારભવનાન્તસ્થાયૈ નમઃ । ક્લીં ક્લીં કાલસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારસૌધમધ્યસ્થાયૈ નમઃ । ક્લીંકારકૃત્તિવાસિન્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારચક્રનિલયાયૈ નમઃ । ક્લીં ક્લીં કિમ્પુરુષાર્ચિતાયૈ નમઃ ।
ક્લીંકારકમલાસીનાયૈ નમઃ । ક્લીંક્લીં ગન્ધર્વપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ક્લીંકારવાસિન્યૈ નમઃ । ક્લીંકારક્રુદ્ધનાશિન્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારતિલકામોદાયૈ નમઃ । ક્લીંકારક્રીડસમ્ભ્રમાયૈ નમઃ ।
ક્લીંકારવિશ્વસૃષ્ટ્યમ્બાયૈ નમઃ । ક્લીંકારવિશ્વમાલિન્યૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ક્લીંકારકૃત્સ્નસમ્પૂર્ણાયૈ નમઃ । ક્લીં ક્લીં કૃપીઠવાસિન્યૈ નમઃ ।
ક્લીં માયાક્રીડવિદ્વેષ્યૈ નમઃ । ક્લીં ક્લીંકારકૃપાનિધ્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારવિશ્વાયૈ નમઃ । ક્લીંકારવિશ્વસમ્ભ્રમકારિણ્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારવિશ્વરૂપાયૈ નમઃ । ક્લીંકારવિશ્વમોહિન્યૈ નમઃ ।
ક્લીં માયાકૃત્તિમદનાયૈ નમઃ । ક્લીં ક્લીં વંશવિવર્ધિન્યૈ નમઃ ।
ક્લીંકારસુન્દરીરૂપાયૈ નમઃ । ક્લીંકારહરિપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ક્લીંકારગુણરૂપાયૈ નમઃ । ક્લીંકારકમલપ્રિયાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારરૂપાયૈ નમઃ । સૌઃકારનિલયાયૈ નમઃ ।
સૌઃપદપ્રિયાયૈ નમઃ । સૌઃકારસારસદનાયૈ નમઃ । સૌઃકાર-
સત્યવાદિન્યૈ ન્બમઃ । સૌઃ પ્રાસાદસમાસીનાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

સૌઃકારસાધનપ્રિયાયૈ નમઃ । સૌઃકારકલ્પલતિકાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારભક્તતોષિણ્યૈ નમઃ । સૌઃકારસૌભરી પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારપ્રિયસાધિન્યૈ નમઃ । સૌઃકારપરમાશક્ત્યૈ નમઃ ।
સૌઃકારરત્નદાયિન્યૈ નમઃ । સૌઃકારસૌમ્યસુભગાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારવરદાયિન્યૈ નમઃ । સૌઃકારસુભગાનન્દયૈ નમઃ ।
સૌઃકારભગપૂજિતાયૈ નમઃ । સૌઃકારસમ્ભવાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારનિખિલેશ્વર્યૈ નમઃ । સૌઃકારવિશ્વાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારવિશ્વસમ્ભ્રમકારિણ્યૈ નમઃ । સૌઃકારવિભવાનન્દાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારવિભવપ્રદાયૈ નમઃ । સૌઃકારસમ્પદાધારાયૈ નમઃ ।
સૌઃ સૌઃ સૌભાગ્યવર્ધિન્યૈ નમઃ । સૌઃકારસત્ત્વસમ્પન્નાયૈ નમઃ ॥ ૧૨૦ ॥

સૌઃકારસર્વવન્દિતાયૈ નમઃ । સૌઃકારસર્વવરદાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારસનકાર્ચિતાયૈ નમઃ । સૌઃકારકૌતુકપ્રીતાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારમોહનાકૃત્યૈ નમઃ । સૌઃકારસચ્ચિદાનન્દાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારરિપુનાશિન્યૈ નમઃ । સૌઃકારસાન્દ્રહૃદયાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારબ્રહ્મપૂજિતાયૈ નમઃ । સૌઃકારવેદ્યાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારસાધકાભીષ્ટદાયિન્યૈ નમઃ । સૌઃકારસાધ્યસમ્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારસુરપૂજિતાયૈ નમઃ । સૌઃકારસકલાકારાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારહરિપૂજિતાયૈ નમઃ । સૌઃકારમાતૃચિદ્રૂપાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારપાપનાશિન્યૈ નમઃ । સૌઃકારયુગલાકારાયૈ નમઃ । સૌઃકાર
સૂર્યવન્દિતાયૈ નમઃ । સૌઃકારસેવ્યાયૈ નમઃ ॥ ૧૪૦ ॥

સૌઃકારમાનસાર્ચિતપાદુકાયૈ નમઃ । સૌઃકારવશ્યાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારસખીજનવરાર્ચિતાયૈ નમઃ । સૌઃકારસમ્પ્રદાયજ્ઞાયૈ નમઃ ।
સૌઃ સૌઃ બીજસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ । સૌઃકારસમ્પદાધારાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારસુખરૂપિણ્યૈ નમઃ । સૌઃકારસર્વચૈતન્યાયૈ નમઃ ।
સૌઃ સર્વાપદ્વિનાશિન્યૈ નમઃ । સૌઃકારસૌખ્યનિલયાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારસકલેશ્વર્યૈ નમઃ । સૌઃકારરૂપકલ્યાણ્યૈ નમઃ ।
સૌઃકારબીજવાસિન્યૈ નમઃ । સૌઃકારવિદ્રુમારાધ્યાયૈ નમઃ ।
સૌઃ સૌઃ સદ્ભિર્નિષેવિતાયૈ નમઃ । સૌઃકારરસસલ્લાપાયૈ નમઃ ।
સૌઃ સૌઃ સૌરમણ્ડલગાયૈ નમઃ । સૌઃકારરસસમ્પૂર્ણાયૈ નમઃ ।
સૌઃકારસિન્ધુરૂપિણ્યૈ નમઃ । સૌઃકારપીઠનિલયાયૈ નમઃ ॥ ૧૬૦ ॥

સૌઃકારસગુણેશ્વર્યૈ નમઃ । સૌઃ સૌઃ પરાશક્ત્યૈ નમઃ । સૌઃ સૌઃ
સામ્રાજ્યવિજયપ્રદાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ બીજનિલયાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ પદભૂષિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ઐન્દ્રભવનાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ સફલાત્મિકાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ સંસારાન્તસ્થાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ યોગિનીપ્રિયાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ બ્રહ્મપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ હરિવન્દિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ શાન્તનિર્મુક્તાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ વશ્યમાર્ગગાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ કુલકુમ્ભસ્થાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ પટુપઞ્ચમ્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ પૈલવંશસ્થાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ કલ્પકાસનાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ચિત્પ્રભાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ ચિન્તિતાર્થદાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ કુરુકુલ્લામ્બાયૈ નમઃ ॥ ૧૮૦ ॥

ઐં ક્લીં સૌઃ ધર્મચારિણ્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ કુણપારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ સૌમ્યસુન્દર્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ષોડશકલાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ સુકુમારિણ્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મન્ત્રમહિષ્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ મન્ત્રમન્દિરાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ માનુષારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ માગધેશ્વર્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મૌનિવરદાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ મઞ્જુભાષિણ્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મધુરારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ શોણિતપ્રિયાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મઙ્ગલાકારાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ મદનાવત્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ સાધ્યગમિતાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ માનસાર્ચિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ રાજ્યરસિકાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ રામપૂજિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ રાત્રિજ્યોત્સ્નાયૈ નમઃ ॥ ૨૦૦ ॥

ઐં ક્લીં સૌઃ રાત્રિલાલિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ રથમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ રમ્યવિગ્રહાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ પૂર્વપુણ્યેશાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ પૃથુકપ્રિયાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ વટુકારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ વટવાસિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ વરદાનાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ વજ્રવલ્લક્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ નારદનતાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ નન્દિપૂજિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ઉત્પલાઙ્ગ્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ ઉદ્ભવેશ્વર્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ નાગગમનાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ નામરૂપિણ્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ સત્યસઙ્ગલ્પાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ સોમભૂષણાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ યોગપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ યોગગોચરાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ યોગિવન્દ્યાયૈ નમઃ ॥ ૨૨૦ ॥

ઐં ક્લીં સૌઃ યોગિપૂજિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ બ્રહ્મગાયત્ર્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ બ્રહ્મવન્દિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ રત્નભવનાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ રુદ્રપૂજિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ચિત્રવદનાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ ચારુહાસિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ચિન્તિતાકારાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ ચિન્તિતાર્થદાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ વૈશ્વદેવેશ્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ વિશ્વનાયિકાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ઓઘવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ ઓઘરૂપિણ્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ દણ્ડિનીપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ દુરતિક્રમાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મન્ત્રિણીસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ માનવર્ધિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ વાણીવન્દ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ વાગધીશ્વર્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ વામમાર્ગસ્થાયૈ નમઃ ॥ ૨૪૦ ॥

ઐં ક્લીં સૌઃ વારુણીપ્રિયાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ લોકસૌન્દર્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ લોકનાયિકાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ હંસગમનાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ હંસપૂજિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મદિરામોદાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ મહદર્ચિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ જ્ઞાનગમ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ જ્ઞાનવર્ધિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ધનધાન્યાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ ધૈર્યદાયિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ સાધ્યવરદાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ સાધુવન્દિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ વિજયપ્રખ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ વિજયપ્રદાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ વીરસંસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ વીરપૂજિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ વીરમાત્રે નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ વીરસન્નુતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ સચ્ચિદાનન્દાયૈ નમઃ ॥ ૨૬૦ ॥

ઐં ક્લીં સૌઃ સદ્ગતિપ્રદાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ભણ્ડપુત્રઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ દૈત્યમર્દિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ભણ્ડદર્પઘ્ન્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ ભણ્ડનાશિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ શરભદમનાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ શત્રુમર્દિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ સત્યસન્તુષ્ટાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ સર્વસાક્ષિણ્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ સમ્પ્રદાયજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ સકલેષ્ટદાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ સજ્જનનુતાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ હતદાનવાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ વિશ્વજનન્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ વિશ્વમોહિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ સૌઃ સર્વદેવેશ્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મારમન્ત્રસ્થાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ મદનાર્ચિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મદઘૂર્ણાઙ્ગ્યૈ નમઃ ॥ ૨૮૦ ॥

ઐં ક્લીં સૌઃ કામપૂજિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મન્ત્રકોશસ્થાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ મન્ત્રપીઠગાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મણિદામાઢ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ કુલસુન્દર્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ માતૃમધ્યસ્થાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ મોક્ષદાયિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મીનનયનાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ દમનપૂજિતાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ કાલિકારાધ્યાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ કૌલિકપ્રિયાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ મોહનાકારાયૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ સર્વમોહિન્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ત્રિપુરાદેવ્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ ત્રિપુરેશ્વર્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ દેશિકારાધ્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ દેશિકપ્રિયાયૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ માતૃચક્રેશ્યૈ નમઃ ।
ઐં ક્લીં સૌઃ વર્ણરૂપિણ્યૈ નમઃ । ઐં ક્લીં સૌઃ ત્રિબીજાત્મકબાલાત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ॥ ૩૦૦ ॥

ઇતિ શ્રીકુલાવર્ણવતન્ત્રે યોગિનીરહસ્યે શ્રીબાલાત્રિશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 300 Names of Shri Bala Trishata Namavali:

Shri Bala Trishata Namavali  | 300 Names of Sri Bala Trishata in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bala Trishata Namavali in Gujarati | 300 Names of Sri Bala Trishata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top