Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীমাতৃপদপঙ্কজাষ্টকম্

Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীমাতৃপদপঙ্কজাষ্টকম্

102 Views

শ্রীমাতৃপদপঙ্কজাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজং কল্যতাং চেতোঽম্বুজে সন্ততং
মানাথাম্বুজসম্ভবাদ্রিতনয়াকান্তৈঃ সমারাধিতম্ ।
বাঞ্ছাপূরণনির্জিতামরমহীরুড্গর্বসর্বস্বকম্
বাচঃ সূক্তিসুধারসদ্রবমুচো নির্যান্তি বক্ত্রোদরাত্ ॥ ১॥

মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজং মুনিমনঃকাসারবাসাদরং
মায়ামোহমহান্ধকারমিহিরং মানাতিগপ্রাভবম্ ।
মাতঙ্গাভিমতিং স্বকীয়গমনৈর্নির্মূলয়ত্কৌতুকা-
দ্বন্দেঽমন্দতপঃফলাপ্যনমনস্তোত্রার্চনাপ্রক্রমম্ ॥ ২॥

মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজং প্রণমতামানন্দবারান্নিধে
রাকাশারদপূর্ণচন্দ্রনিকরং কামাহিপক্ষীশ্বরম্ ।
বৃন্দং প্রাণভৃতাং স্বনাম বদতামত্যাদরাত্সত্বরং
ষদ্ভাষাসরিদীশ্বরং প্রতিদধত্ষাণ্মাতুরার্চ্যং ভজে ॥ ৩॥

কামং ফালতলে দুরক্ষরততির্দৈবী মমাস্তাং ন ভী-
র্মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজোত্থরজসা লুম্পামি তাং নিশ্চিতম্ ।
মার্কণ্ডেয়মুনির্যথা ভবপদাম্ভোজার্চনাপ্রাভবাত্
কালং তদ্বদহং চতুর্মুখমুখাম্ভোজাতসূর্যপ্রভে ॥ ৪॥

পাপানি প্রশমং নয়াশু মমতাং দেহেন্দ্রিয়প্রাণগাং
কামাদীনপি বৈরিণো দৃঢতরান্মোক্ষাধ্ববিঘ্নপ্রদান্ ।
স্নিগ্ধান্পোষয় সন্ততং শমদমধ্যানাদিমান্মোদতো
মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজং হৃদি সদা কুর্বে গিরাং দেবতে ॥ ৫॥

মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজস্য মনসা বাচা ক্রিয়াতোঽপি বা
য়ে কুর্বন্তি মুদান্বহং বহুবিধৈর্দিব্যৈঃ সুমৈরর্চনাম্ ।
শীঘ্রং তে প্রভবন্তি ভূমিপতয়ো নিন্দন্তি চ স্বশ্রিয়া
জম্ভারাতিমপি ধ্রুবং শতমখীকষ্টাপ্তনাকশ্রিয়ম্ ॥ ৬॥

মাতস্ত্বত্পদপকজং শিরসি য়ে পদ্মাটবীমধ্যত-
শ্চন্দ্রাভং প্রবিচিন্তয়ন্তি পুরুষাঃ পীয়ূষবর্ষ্যন্যহম্ ।
তে মৃত্যুং প্রবিজিত্য রোগরহিতাঃ সম্যগ্দৃঢাঙ্গাশ্চিরং
জীবন্ত্যেব মৃণালকোমলবপুষ্মন্তঃ সুরূপা ভুবি ॥ ৭॥

মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজং হৃদি মুদা ধ্যায়ন্তি য়ে মানবাঃ
সচ্চিদ্রূপমশেষবেদশিরসাং তাত্পর্যগম্যং মুহুঃ ।
অত্যাগেঽপি তনোরখণ্ডপরমানন্দং বহন্তঃ সদা
সর্বং বিশ্বমিদং বিনাশি তরসা পশ্যন্তি তে পূরুষাঃ ॥ ৮॥

ইতি শৃঙ্গেরি শ্রীজগদ্গুরু শ্রীসচ্চিদানন্দশিবাভিনবনৃসিংহ-
ভারতীস্বামিভিঃ বিরচিতং শ্রীমাতৃপদপঙ্কজাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *