Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Minaxi Sundareshvara Stotram Lyrics in Oriya

Sri Meenakshi Sundareshwar Stotram in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀମୀନାକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀମୀନାକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରମ୍

ସୁବର୍ଣପଦ୍ମିନୀତଟାନ୍ତଦିବ୍ୟହର୍ମ୍ୟବାସିନେ
ସୁପର୍ଣବାହନପ୍ରିୟାୟ ସୂର୍ୟକୋଟିତେଜସେ ।
ଅପର୍ଣୟା ବିହାରିଣେ ଫଣାଧରେନ୍ଦ୍ରଧାରିଣେ
ସଦା ନମଶ୍ଶିବାୟ ତେ ସଦାଶିବାୟ ଶଂଭବେ ॥ ୧ ॥

ସୁତୁଙ୍ଗଭଙ୍ଗଜାନ୍ହୁଜାସୁଧାଂଶୁଖଣ୍ଡମୌଲୟେ
ପତଙ୍ଗପଙ୍କଜାସୁହୃତ୍କୃପୀଟୟୋନିଚକ୍ଷୁଷେ ।
ଭୁଜଙ୍ଗରାଜକୁଣ୍ଡଲାୟ ପୁଣ୍ୟଶାଲିବନ୍ଧବେ
ସଦା ନମଶ୍ଶିବାୟ ତେ ସଦାଶିବାୟ ଶଂଭବେ ॥ ୨ ॥

ଚତୁର୍ମୁଖାନନାରବିନ୍ଦବେଦଗୀତମୂର୍ତୟେ
ଚତୁର୍ଭୁଜାନୁଜାଶରୀରଶୋଭମାନମୂର୍ତୟେ ।
ଚତୁର୍ୱିଧାର୍ଥଦାନଶୌଣ୍ଡତାଣ୍ଡବସ୍ୱରୂପିନେ
ସଦା ନମଶ୍ଶିବାୟ ତେ ସଦାଶିବାୟ ଶଂଭବେ ॥ ୩ ॥

ଶରନ୍ନିଶାକରପ୍ରକାଶମନ୍ଦହାସମଞ୍ଜୁଲା-
ଧରପ୍ରବାଲଭାସମାନବକ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଲଶ୍ରିୟେ ।
କରସ୍ଫୁରତ୍କପାଲମୁକ୍ତବିଷ୍ଣୁରକ୍ତପାୟିନେ
ସଦା ନମଶ୍ଶିବାୟ ତେ ସଦାଶିବାୟ ଶଂଭବେ ॥ ୪ ॥

ସହସ୍ରପୁଣ୍ଡରୀକପୂଜନୈକଶୂନ୍ୟଦର୍ଶନା
ସହସ୍ୱନେତ୍ରକଲ୍ପିତାର୍ଚନାଚ୍ୟୁତାୟ ଭକ୍ତିତଃ ।
ସହସ୍ରଭାନୁମଣ୍ଡଲପ୍ରକାଶଚକ୍ରଦାୟିନେ
ସଦା ନମଶ୍ଶିବାୟ ତେ ସଦାଶିବାୟ ଶଂଭବେ ॥ ୫ ॥

ରସାରଥାୟ ରମ୍ୟପତ୍ରଭୃଦ୍ରଥାଙ୍ଗପାଣୟେ
ରସାଧରେନ୍ଦ୍ରଚାପଶିଞ୍ଜିନୀକୃତାନିଲାଶିନେ ।
ସ୍ୱସାରଥୀକୃତାଜନୁନ୍ନବେଦରୂପବାଜିନେ
ସଦା ନମଶ୍ଶିବାୟ ତେ ସଦାଶିବାୟ ଶଂଭବେ ॥ ୬ ॥

ଅତିପ୍ରଗଲ୍ଭବୀରଭଦ୍ରସିଂହନାଦଗର୍ଜିତ
ଶ୍ରୁତିପ୍ରଭୀତଦକ୍ଷୟାଗଭୋଗିନାକସଦ୍ମନାମ୍ ।
ଗତିପ୍ରଦାୟ ଗର୍ଜିତାଖିଲପ୍ରପଞ୍ଚସାକ୍ଷିଣେ
ସଦା ନମଶ୍ଶିବାୟ ତେ ସଦା ଶିବାୟ ଶଂଭବେ ॥ ୭ ॥

ମୃକଣ୍ଡୁସୂନୁରକ୍ଷଣାବଧୂତଦଣ୍ଡପାଣୟେ
ସୁଗଣ୍ଡମଣ୍ଡଲସ୍ଫୁରତ୍ପ୍ରଭାଜିତାମୃତାଂଶବେ ।
ଅଖଣ୍ଡଭୋଗସମ୍ପଦର୍ଥିଲୋକଭାବିତାତ୍ମନେ
ସଦା ନମଶ୍ଶିବାୟ ତେ ସଦା ଶିବାୟ ଶଂଭବେ ॥ ୮ ॥

ମଧୁରିପୁବିଧିଶକ୍ରମୁଖ୍ୟଦେବୈରପି ନିୟମାର୍ଚିତପାଦପଙ୍କଜାୟ ।
କନକଗିରିଶରାସନାୟ ତୁଭ୍ୟଂ ରଜତସଭାପତୟେ ନମଃ ଶିବାୟ ॥ ୯ ॥

ହାଲାସ୍ୟନାଥାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ହାଲାହଲାଲଙ୍କୃତକନ୍ଧରାୟ ।
ମୀନେକ୍ଷନାୟାଃ ପତୟେ ଶିବାୟ ନମୋ ନମଃ ସୁନ୍ଦରତାଣ୍ଡବାୟ ॥ ୧୦ ॥

ତ୍ୱୟା କୃତମିଦଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଯଃ ପଠେଦ୍ଭକ୍ତିସଂୟୁତଃ ।
ତସ୍ୟାଽଽୟୁର୍ଦୀର୍ଘମାରୋଗ୍ୟଂ ସମ୍ପଦଶ୍ଚ ଦଦାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୧୧ ॥

Also Read:

Shri Minaxi Sundareshvara Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Minaxi Sundareshvara Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top