Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Nrisimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Narasimha Slokas

Sri Nrisinha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srinrsimhastottarasatanamastotram ॥

॥ srih ॥

srinrsimho mahasimho divyasimho mahabalah ।
ugrasimho mahadeva upendrasca’gnilocanah ॥ 1 ॥

raudrassaurirmahavirassuvikrama-parakramah ।
harikolahalascakri vijayascajayo’vyayah ॥ 2 ॥

daityantakah parabrahmapyaghoro ghoravikramah ।
jvalamukho jvalamali mahajvalo mahaprabhuh ॥ 3 ॥

nitilaksah sahasrakso durniriksyah pratapanah ।
mahadamstrayudhah prajno hiranyakanisudhanah ॥ 4 ॥

candakopi surarighnassadartighna-sadasivah ।
gunabhadro mahabhadro balabhadrassubhadrakah ॥ 5 ॥

karalo vikaralasca gatayussarvakartrkah ।
bhairavadambaro divyascagamyassarvasatrujit ॥ 6 ॥

amoghastrassastradharah savyajutassuresvarah ।
sahasrabahurvajranakhassarvasiddhirjanardanah ॥ 7 ॥

ananto bhagavan sthulascagamyasca paravarah ।
sarvamantraikarupasca sarvayantravidharanah ॥ 8 ॥

avyayah paramanandah kalajit khagavahanah ।
bhaktativatsalo’vyaktassuvyaktassulabhassucih ॥ 9 ॥

lokaikanayakassarvassaranagatavatsalah ।
dhiro dharasca sarvajno bhimo bhimaparakramah ॥ 10 ॥

devapriyo nutah pujyo bhavahrt paramesvarah ।
srivatsavaksah srivaso vibhussaṅkarsanah prabhuh ॥ 11 ॥

trivikramastrilokatma kamassarvesvaresvarah ।
visvambharah sthirabhasca’cyutah purusottamah ॥ 12 ॥

adhoksajo’ksayassevyo vanamali prakampanah ।
gururlokagurussrasta paramjyotih parayanah ॥ 13 ॥

jvalahobilamalola-krodakaranjabhargavah ।
yoganandascatravatah pavano navamurtayah ॥ 14 ॥

॥ sri nrsimhastottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Also Read:

Shri Nrisimha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Nrisimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Narasimha Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top