Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Radha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Shri Radha Slokam

Sri Radha AshtottaraShatanama Stotram Lyrics in English:

sriradhastottarasatanamastotram

athasyah sampravaksyami namnamastottaram satam ।
yasya sankirtanadeva srikrsnam vasayeddhruvam ॥ 1 ॥

radhika sundari gopi krsnasangamakarini ।
cancalaksi kurangaksi gandharvi vrsabhanuja ॥ 2 ॥

vinapanih smitamukhi raktasokalatalaya ।
govardhanacari gopi gopivesamanohara ॥ 3 ॥

candravali-sapatni ca darpanastha kalavati ।
krpavati supratika taruni hrdayangama ॥ 4 ॥

krsnapriya krsnasakhi viparitaratipriya ।
pravina surataprita candrasya caruvigraha ॥ 5 ॥

kekaraksa hareh kanta mahalaksmi sukesini ।
sanketavatasamsthana kamaniya ca kamini ॥ 6 ॥

vrsabhanusuta radha kisori lalita lata ।
vidyudvalli kancanabha kumari mugdhavesini ॥ 7 ॥

kesini kesavasakhi navanitaikavikraya ।
sodasabda kalapurna jarini jarasangini ॥ 8 ॥

harsini varsini vira dhira dharadhara dhrtih ।
yauvanastha vanastha ca madhura madhurakrti ॥ 9 ॥

vrsabhanupuravasa manalilavisarada ।
danalila danadatri dandahasta bhruvonnata ॥ 10 ॥

sustani madhurasya ca bimbosthi pancamasvara ।
sangitakusala sevya krsnavasyatvakarini ॥ 11 ॥

tarini harini hrila sila lila lalamika ।
gopali dadhivikretri praudha mugdha ca madhyaka ॥ 12 ॥

svadhinapaka cokta khandita ya’bhisarika ।
rasika rasini rasya rasanastraikasevadhih ॥ 13 ॥

palika lalika lajja lalasa lalanamanih ।
bahurupa surupa ca suprasanna mahamatih ॥ 14 ॥

maralagamana matta mantrini mantranayika ।
mantrarajaikasamsevya mantrarajaikasiddhida ॥ 15 ॥

astadasaksaraphala astaksaranisevita ।
ityetadradhikadevya namnamastottarasatam ॥ 16 ॥

kirtayetpratarutthaya krsnavasyatvasiddhaye ।
ekaikanamoccarena vasi bhavati kesavah ॥ 17 ॥

vadane caiva kanthe ca bahvorurasi codare ।
padayosca kramenasya nyasenmantranprthakprthak ॥ 18 ॥

॥ Om tatsat ॥

ityurdhvamnaye radhastottarasatanamakathanam nama prathamah patalah ॥

Also Read:

Shri Radha Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Radha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Shri Radha Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top