Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Surya Bhagwan Slokam

Surya is a Sanskrit word which means Sun. Surya Bhagwan is also knows as Adithya, Bhaskara, Divakara, Surya Narayanan, Shiva Surya and many more.

Sri Surya Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srisuryastottarasatanamastotram ॥

surya bija mantra – Om hra~ hrim hraum sah suryaya namah ॥

arunaya saranyaya karunarasasindhave ।
asamanabalaya’rtaraksakaya namo namah ॥ 1 ॥

adityaya’dibhutaya akhilagamavedine ।
acyutaya’khilajnaya anantaya namo namah ॥ 2 ॥

inaya visvarupaya ijyayaindraya bhanave ।
indiramandiraptaya vandaniyaya te namah ॥ 3 ॥

isaya suprasannaya susilaya suvarcase ।
vasupradaya vasave vasudevaya te namah ॥ 4 ॥

ujjvalayograrupaya urdhvagaya vivasvate ।
udyatkiranajalaya hrsikesaya te namah ॥ 5 ॥

urjasvalaya viraya nirjaraya jayaya ca ।
urudvayabhavarupayuktasarathaye namah ॥ 6 ॥

rsivandyaya rugghantre rksacakracaraya ca ।
rjusvabhavacittaya nityastutyaya te namah ॥ 7 ॥

rkaramatrkavarnarupayojjvalatejase ।
rksadhinathamitraya puskaraksaya te namah ॥ 8 ॥

luptadantaya santaya kantidaya ghanaya ca ।
kanatkanakabhusaya khadyotaya te namah ॥ 9 ॥

lunitakhiladaityaya satyanandasvarupine ।
apavargapradaya’rtasaranyaya namo namah ॥ 10 ॥

ekakine bhagavate srstisthityantakarine ।
gunatmane ghrnibhrte brhate brahmane namah ॥ 11 ॥

aisvaryadaya sarvaya haridasvaya sauraye ।
dasadiksamprakasaya bhaktavasyaya te namah ॥ 12 ॥

ojaskaraya jayine jagadanandahetave ।
janmamrtyujaravyadhivarjitaya namo namah ॥ 13 ॥

ounnatyapadasancararathasthayatmarupine ।
kamaniyakaraya’bjavallabhaya namo namah ॥ 14 ॥

antarbahihprakasaya acintyaya’tmarupine ।
acyutaya suresaya parasmaijyotise namah ॥ 15 ॥

ahaskaraya ravaye haraye paramatmane ।
tarunaya varenyaya grahanampataye namah ॥ 16 ॥

Om namo bhaskaraya’dimadhyantarahitaya ca ।
saukhyapradaya sakalajagatampataye namah ॥ 17 ॥

namah suryaya kavaye namo narayanaya ca ।
namo namah paresaya tejorupaya te namah ॥ 18 ॥

Om srim hiranyagarbhaya Om hrim sampatkaraya ca ।
Om aim istarthadaya’nuprasannaya namo namah ॥ 19 ॥

srimate sreyase bhaktakotisaukhyapradayine ।
nikhilagamavedyaya nityanandaya te namah ॥ 20 ॥

yo manavah santatamarkamarcayanpathetprabhate vimalena cetasa ।
iman namani ca tasya punyamayurdhanam dhanyamupaitti nityam ॥21 ॥

imam stavam devavarasya kirtayecchrunoti yo’yam sumanah samahitah ।
sa mucyate sokadavagnisagarallabheta sarvam manaso yathepsitam ॥

iti srimadatharvanarahasye suryastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Surya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top