Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீஹனுமத்ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீராமசந்த்³ரருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீஹனுமான்மஹாருத்³ரோ தே³வதா ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஹ்ரௌம் ஹ்ராம் பீ³ஜம் ஶ்ரீம் இதி ஶக்தி꞉ கிலிகில பு³ பு³ காரேண இதி கீலகம்
லங்காவித்⁴வம்ஸனேதி கவசம் மம ஸர்வோபத்³ரவஶாந்த்யர்தே² மம ஸர்வகார்யஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ ||

த்⁴யானம் –
ப்ரதப்தஸ்வர்ணவர்ணாப⁴ம் ஸம்ரக்தாருணலோசனம் |
ஸுக்³ரீவாதி³யுதம் த்⁴யாயேத் பீதாம்ப³ரஸமாவ்ருதம் ||
கோ³ஷ்பதீ³க்ருதவாராஶிம் புச்ச²மஸ்தகமீஶ்வரம் |
ஜ்ஞானமுத்³ராம் ச பி³ப்⁴ராணம் ஸர்வாலங்காரபூ⁴ஷிதம் ||
வாமஹஸ்தஸமாக்ருஷ்டத³ஶாஸ்யானநமண்ட³லம் |
உத்³யத்³த³க்ஷிணதோ³ர்த³ண்ட³ம் ஹனூமந்தம் விசிந்தயேத் ||

ஸ்தோத்ரம் –
ஓம் ஹனூமான் ஶ்ரீப்ரதோ³ வாயுபுத்ரோ ருத்³ரோ(அ)னகோ⁴(அ)ஜர꞉ |
அம்ருத்யுர்வீரவீரஶ்ச க்³ராமவாஸோ ஜனாஶ்ரய꞉ || 1 ||

த⁴னதோ³ நிர்கு³ணஶ்ஶூரோ வீரோ நிதி⁴பதிர்முனி꞉ |
பிங்கா³க்ஷோ வரதோ³ வாக்³மீ ஸீதாஶோகவினாஶன꞉ || 2 ||

ஶிவ꞉ ஶர்வ꞉ பரோ(அ)வ்யக்தோ வ்யக்தாவ்யக்தோ த⁴ராத⁴ர꞉ |
பிங்க³கேஶ꞉ பிங்க³ரோமா ஶ்ருதிக³ம்ய꞉ ஸனாதன꞉ || 3 ||

அனாதி³ர்ப⁴க³வான் தே³வோ விஶ்வஹேதுர்ஜனாஶ்ரய꞉ |
ஆரோக்³யகர்தா விஶ்வேஶோ விஶ்வனாதோ² ஹரீஶ்வர꞉ || 4 ||

ப⁴ர்கோ³ ராமோ ராமப⁴க்த꞉ கள்யாண꞉ ப்ரக்ருதிஸ்தி²ர꞉ |
விஶ்வம்ப⁴ரோ விஶ்வமூர்திர்விஶ்வாகாரஶ்ச விஶ்வப꞉ || 5 ||

விஶ்வாத்மா விஶ்வஸேவ்யோ(அ)த² விஶ்வோ விஶ்வஹரோ ரவி꞉ |
விஶ்வசேஷ்டோ விஶ்வக³ம்யோ விஶ்வத்⁴யேய꞉ கலாத⁴ர꞉ || 6 ||

ப்லவங்க³ம꞉ கபிஶ்ரேஷ்டோ² ஜ்யேஷ்டோ² வித்³யாவனேசர꞉ |
பா³லோ வ்ருத்³தோ⁴ யுவா தத்த்வம் தத்த்வக³ம்ய꞉ ஸுகோ² ஹ்யஜ꞉ || 7 ||

அஞ்ஜனாஸூனுரவ்யக்³ரோ க்³ராமஶாந்தோ த⁴ராத⁴ர꞉ |
பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வர்மஹர்லோகோ ஜனோலோகஸ்தபோ(அ)வ்யய꞉ || 8 ||

ஸத்யமோங்காரக³ம்யஶ்ச ப்ரணவோ வ்யாபகோ(அ)மல꞉ |
ஶிவோ த⁴ர்மப்ரதிஷ்டா²தா ராமேஷ்ட꞉ ப²ல்கு³ணப்ரிய꞉ || 9 ||

கோ³ஷ்பதீ³க்ருதவாராஶி꞉ பூர்ணகாமோ த⁴ராபதி꞉ |
ரக்ஷோக்⁴ன꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ ஶரணாக³தவத்ஸல꞉ || 10 ||

ஜானகீப்ராணதா³தா ச ரக்ஷ꞉ ப்ராணாபஹாரக꞉ |
பூர்ணஸத்த்வ꞉ பீதவாஸா꞉ தி³வாகரஸமப்ரப⁴꞉ || 11 ||

த்³ரோணஹர்தா ஶக்தினேதா ஶக்திராக்ஷஸமாரக꞉ |
ரக்ஷோக்⁴னோ ராமதூ³தஶ்ச ஶாகினீஜீவஹாரக꞉ || 12 ||

பு⁴பு⁴க்காரஹதாராதிர்க³ர்வ꞉ பர்வதபே⁴த³ன꞉ |
ஹேதுமான் ப்ராம்ஶுபீ³ஜம் ச விஶ்வப⁴ர்தா ஜக³த்³கு³ரு꞉ || 13 ||

ஜக³த்த்ராதா ஜக³ன்னாதோ² ஜக³தீ³ஶோ ஜனேஶ்வர꞉ |
ஜக³த்பிதா ஹரி꞉ ஶ்ரீஶோ க³ருட³ஸ்மயப⁴ஞ்ஜன꞉ || 14 ||

பார்த²த்⁴வஜோ வாயுபுத்ரோ(அ)மிதபுச்சோ²(அ)மிதப்ரப⁴꞉ |
ப்³ரஹ்மபுச்ச²꞉ பரப்³ரஹ்மபுச்சோ² ராமேஷ்ட ஏவ ச || 15 ||

ஸுக்³ரீவாதி³யுதோ ஜ்ஞானீ வானரோ வானரேஶ்வர꞉ |
கல்பஸ்தா²யீ சிரஞ்ஜீவீ ப்ரஸன்னஶ்ச ஸதா³ஶிவ꞉ || 16 ||

ஸன்மதி꞉ ஸத்³க³திர்பு⁴க்திமுக்தித³꞉ கீர்திதா³யக꞉ |
கீர்தி꞉ கீர்திப்ரத³ஶ்சைவ ஸமுத்³ர꞉ ஶ்ரீப்ரத³꞉ ஶிவ꞉ || 17 ||

உத³தி⁴க்ரமணோ தே³வ꞉ ஸம்ஸாரப⁴யனாஶன꞉ |
வார்தி⁴ப³ந்த⁴னக்ருத்³விஶ்வஜேதா விஶ்வப்ரதிஷ்டி²த꞉ || 18 ||

லங்காரி꞉ காலபுருஷோ லங்கேஶக்³ருஹப⁴ஞ்ஜன꞉ |
பூ⁴தாவாஸோ வாஸுதே³வோ வஸுஸ்த்ரிபு⁴வனேஶ்வர꞉ ||

ஶ்ரீராமதூ³த꞉ க்ருஷ்ணஶ்ச லங்காப்ராஸாத³ப⁴ஞ்ஜன꞉ |
க்ருஷ்ண꞉ க்ருஷ்ணஸ்துத꞉ ஶாந்த꞉ ஶாந்திதோ³ விஶ்வபா⁴வன꞉ || 20 ||

விஶ்வபோ⁴க்தா ச மாரீக்⁴னோ ப்³ரஹ்மசாரீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
ஊர்த்⁴வகோ³ லாங்கு³லீ மாலீ லாங்கூ³லஹதராக்ஷஸ꞉ || 21 ||

ஸமீரதனுஜோ வீரோ வீரமாரோ ஜயப்ரத³꞉ |
ஜக³ன்மங்க³ளத³꞉ புண்ய꞉ புண்யஶ்ரவணகீர்தன꞉ || 22 ||

புண்யகீர்தி꞉ புண்யக³தி꞉ ஜக³த்பாவனபாவன꞉ |
தே³வேஶோ ஜிதரோத⁴ஶ்ச ராமப⁴க்திவிதா⁴யக꞉ || 23 ||

த்⁴யாதா த்⁴யேயோ நப⁴ஸ்ஸாக்ஷீ சேதஶ்சைதன்யவிக்³ரஹ꞉ |
ஜ்ஞானத³꞉ ப்ராணத³꞉ ப்ராணோ ஜக³த்ப்ராண꞉ ஸமீரண꞉ || 24 ||

விபீ⁴ஷணப்ரிய꞉ ஶூர꞉ பிப்பலாஶ்ரயஸித்³தி⁴த³꞉ |
ஸுஹ்ருத்ஸித்³தா⁴ஶ்ரய꞉ கால꞉ காலப⁴க்ஷகப⁴ர்ஜித꞉ || 25 ||

லங்கேஶனித⁴ன ஸ்தா²யீ லங்காதா³ஹக ஈஶ்வர꞉ |
சந்த்³ரஸூர்யாக்³னினேத்ரஶ்ச காலாக்³னி꞉ ப்ரளயாந்தக꞉ || 26 ||

கபில꞉ கபிஶ꞉ புண்யராஶிர்த்³வாத³ஶராஶிக³꞉ |
ஸர்வாஶ்ரயோ(அ)ப்ரமேயாத்மா ரேவத்யாதி³னிவாரக꞉ || 27 ||

லக்ஷ்மணப்ராணதா³தா ச ஸீதாஜீவனஹேதுக꞉ |
ராமத்⁴யேயோ ஹ்ருஷீகேஶோ விஷ்ணுப⁴க்தோ ஜடீ ப³லீ || 28 ||

தே³வாரித³ர்பஹா ஹோதா கர்தா ஹர்தா ஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ |
நக³ரக்³ராமபாலஶ்ச ஶுத்³தோ⁴ பு³த்³தோ⁴ நிரந்தர꞉ || 29 ||

நிரஞ்ஜனோ நிர்விகல்போ கு³ணாதீதோ ப⁴யங்கர꞉ |
ஹனுமாம்ஶ்ச து³ராராத்⁴யஸ்ஸ்தபஸ்ஸாத்⁴யோ(அ)மரேஶ்வர꞉ || 30 ||

ஜானகீக⁴னஶோகோத்த²தாபஹர்தா பராத்பர꞉ |
வாங்மய꞉ ஸத³ஸத்³ரூப꞉ காரணம் ப்ரக்ருதே꞉ பர꞉ || 31 ||

பா⁴க்³யதோ³ நிர்மலோ நேதா புச்ச²லங்காவிதா³ஹக꞉ |
புச்ச²ப³த்³தோ⁴ யாதுதா⁴னோ யாதுதா⁴னரிபுப்ரிய꞉ || 32 ||

சா²யாபஹாரீ பூ⁴தேஶோ லோகேஶ꞉ ஸத்³க³திப்ரத³꞉ |
ப்லவங்க³மேஶ்வர꞉ க்ரோத⁴꞉ க்ரோத⁴ஸம்ரக்தலோசன꞉ || 33 ||

க்ரோத⁴ஹர்தா தாபஹர்தா ப⁴க்தாப⁴யவரப்ரத³꞉ |
ப⁴க்தானுகம்பே விஶ்வேஶ꞉ புருஹூத꞉ புரந்த³ர꞉ || 34 ||

அக்³னிர்விபா⁴வஸுர்பா⁴ஸ்வான் யமோ நிர்ருதிரேவ ச |
வருணோ வாயுக³திமான் வாயு꞉ கௌபே³ர ஈஶ்வர꞉ || 35 ||

ரவிஶ்சந்த்³ர꞉ ஸுக²꞉ ஸௌம்யோ கு³ரு꞉ காவ்ய꞉ ஶனைஶ்சர꞉ |
ராஹு꞉ கேதுர்மருத்³தோ⁴தா தா⁴தா ஹர்தா ஸமீரக꞉ || 36 ||

மஶகீக்ருததே³வாரி꞉ தை³த்யாரிர்மது⁴ஸூத³ன꞉ |
காம꞉ கபி꞉ காமபால꞉ கபிலோ விஶ்வஜீவன꞉ || 37 ||

பா⁴கீ³ரதி²பதா³ம்போ⁴ஜ꞉ ஸேதுப³ந்த⁴விஶாரத³꞉ |
ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஹவி꞉ கவ்யம் ஹவ்யகவ்யப்ரகாஶக꞉ || 38 ||

ஸ்வப்ரகாஶோ மஹாவீரோ லகு⁴ஶ்சாமிதவிக்ரம꞉ |
ப்ரட்³டி³னோட்³டீ³னக³திமான் ஸத்³க³தி꞉ புருஷோத்தம꞉ || 39 ||

ஜக³தா³த்மா ஜக³த்³யோனிர்ஜக³த³ந்தோ ஹ்யனந்தக꞉ |
விபாப்மா நிஷ்களங்க(அ)ஶ்ச மஹான் மஹத³ஹங்க்ருதி꞉ || 40 ||

க²ம் வாயு꞉ ப்ருதி²வீ ஹ்யாபோ வஹ்னிர்தி³க்கால ஏவச |
க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ க்ஷேத்ரபாலஶ்ச பல்வலீக்ருதஸாக³ர꞉ || 41 ||

ஹிரண்மய꞉ புராணஶ்ச கே²சரோ பூ⁴சரோ மனு꞉ |
ஹிரண்யக³ர்ப⁴꞉ ஸூத்ராத்மா ராஜராஜோ விஶாம்பதி꞉ || 42 ||

வேதா³ந்தவேத்³யோத்³கீ³த²ஶ்ச வேத³ வேதா³ங்க³பாரக³꞉ |
ப்ரதிக்³ராமஸ்தி²த꞉ ஸத்³ய꞉ ஸ்பூ²ர்திதா³தா கு³ணாகர꞉ || 43 ||

நக்ஷத்ரமாலீ பூ⁴தாத்மா ஸுரபி⁴꞉ கல்பபாத³ப꞉ |
சிந்தாமணிர்கு³ணனிதி⁴꞉ ப்ரஜாபதிரனுத்தம꞉ || 44 ||

புண்யஶ்லோக꞉ புராராதிர்ஜ்யோதிஷ்மான் ஶார்வரீபதி꞉ |
கிலிகில்யாரவத்ரஸ்தபூ⁴தப்ரேதபிஶாசக꞉ || 45 ||

ருணத்ரயஹர꞉ ஸூக்ஷ்ம꞉ ஸ்தூ²ல꞉ ஸர்வக³தி꞉ புமான் |
அபஸ்மாரஹர꞉ ஸ்மர்தா ஶ்ருதிர்கா³தா⁴ ஸ்ம்ருதிர்மனு꞉ || 46 ||

ஸ்வர்க³த்³வார꞉ ப்ரஜாத்³வாரோ மோக்ஷத்³வார꞉ கபீஶ்வர꞉ |
நாத³ரூப꞉ பரப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மபுராதன꞉ || 47 ||

ஏகோனைகோ ஜன꞉ ஶுக்ல꞉ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரனாகுல꞉ |
ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிரனாதி³ஶ்ச ஸாத்த்விகோ ராஜஸத்தம꞉ || 48 ||

தமோஹர்தா நிராலம்போ³ நிராகாரோ கு³ணாகர꞉ |
கு³ணாஶ்ரயோ கு³ணமயோ ப்³ருஹத்காயோ ப்³ருஹத்³யஶா꞉ ||

ப்³ருஹத்³த⁴னுர்ப்³ருஹத்பாதோ³ ப்³ருஹன்மூர்தா⁴ ப்³ருஹத்ஸ்வன꞉ |
ப்³ருஹத்கர்ணோ ப்³ருஹன்னாஸோ ப்³ருஹன்னேத்ரோ ப்³ருஹத்³க³ள꞉ || 50 ||

ப்³ருஹத்³யத்னோ ப்³ருஹச்சேஷ்டோ ப்³ருஹத்புச்சோ² ப்³ருஹத்கர꞉ |
ப்³ருஹத்³க³திர்ப்³ருஹத்ஸேவ்யோ ப்³ருஹல்லோகப²லப்ரத³꞉ || 51 ||

ப்³ருஹச்ச²க்திர்ப்³ருஹத்³வாஞ்சா²ப²லதோ³ ப்³ருஹதீ³ஶ்வர꞉ |
ப்³ருஹல்லோகனுதோ த்³ரஷ்டா வித்³யாதா³தா ஜக³த்³கு³ரு꞉ || 52 ||

தே³வாசார்ய꞉ ஸத்யவாதீ³ ப்³ரஹ்மவாதீ³ களாத⁴ர꞉ |
ஸப்தபாதாளகா³மீ ச மலயாசலஸம்ஶ்ரய꞉ || 53 ||

உத்தராஶாஸ்தி²த꞉ ஶ்ரீதோ³ தி³வ்யௌஷத⁴வஶ꞉ க²க³꞉ |
ஶாகா²ம்ருக³꞉ கபீந்த்³ர ஶ்ச புராண꞉ ஶ்ருதிஸஞ்சர꞉ || 54 ||

சதுரோ ப்³ராஹ்மணோ யோகீ³ யோக³க³ம்ய꞉ பராத்பர꞉ |
அனாதி³னித⁴னோ வ்யாஸோ வைகுண்ட²꞉ ப்ருதி²வீபதி꞉ || 55 ||

பராஜிதோ ஜிதாராதி꞉ ஸதா³னந்த³ஶ்ச ஈஶிதா |
கோ³பாலோ கோ³பதிர்கோ³ப்தா கலி꞉ கால꞉ பராத்பர꞉ || 56 ||

மனோவேகீ³ ஸதா³யோகீ³ ஸம்ஸாரப⁴யனாஶன꞉ |
தத்த்வதா³தா ச தத்த்வஜ்ஞ꞉ தத்த்வம் தத்த்வப்ரகாஶக꞉ || 57 ||

ஶுத்³தோ⁴ பு³த்³தோ⁴ நித்யமுக்தோ யுக்தாகாரோ ஜயப்ரத³꞉ |
ப்ரளயோ(அ)மிதமாயஶ்ச மாயாதீதோ விமத்ஸர꞉ || 58 ||

மாயானிர்ஜிதரக்ஷஶ்ச மாயானிர்மிதவிஷ்டப꞉ |
மாயாஶ்ரயஶ்ச நிர்லேபோ மாயானிர்வஞ்சக꞉ ஸுக²꞉ ||

ஸுகீ² ஸுக²ப்ரதோ³ நாகோ³ மஹேஶக்ருதஸம்ஸ்தவ꞉ |
மஹேஶ்வர꞉ ஸத்யஸந்த⁴꞉ ஶரப⁴꞉ கலிபாவன꞉ || 60 ||

ரஸோ ரஸஜ்ஞ꞉ ஸம்மானோ தபஶ்சக்ஷு꞉ ச பை⁴ரவ꞉ |
க்⁴ராணோ க³ந்த⁴꞉ ஸ்பர்ஶனம் ச ஸ்பர்ஶோ(அ)ஹங்காரமானத³꞉ || 61 ||

நேதி நேதீதி க³ம்யஶ்ச வைகுண்ட²ப⁴ஜனப்ரிய꞉ |
கி³ரிஶோ கி³ரிஜாகாந்தோ து³ர்வாஸா꞉ கவிரங்கி³ரா꞉ || 62 ||

ப்⁴ருகு³ர்வஸிஷ்ட²ஶ்ச்யவனோ தும்பு³ருர்னாரதோ³(அ)மல꞉ |
விஶ்வக்ஷேத்ரம் விஶ்வபீ³ஜம் விஶ்வனேத்ரஶ்ச விஶ்வப꞉ || 63 ||

யாஜகோ யஜமானஶ்ச பாவக꞉ பிதரஸ்ததா² |
ஶ்ரத்³தா⁴ பு³த்³தி⁴꞉ க்ஷமா தந்த்³ரா மந்த்ரோ மந்த்ரயுதஸ்ஸ்வர꞉ || 64 ||

ராஜேந்த்³ரோ பூ⁴பதி꞉ கண்ட²மாலீ ஸம்ஸாரஸாரதி²꞉ |
நித்ய꞉ ஸம்பூர்ணகாமஶ்ச ப⁴க்தகாமது⁴கு³த்தம꞉ || 65 ||

க³ணப꞉ கீஶபோ ப்⁴ராதா பிதா மாதா ச மாருதி꞉ |
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் || 66 ||

காமஜித் காமத³ஹன꞉ காம꞉ காம்யப²லப்ரத³꞉ |
முத்³ராஹாரீ ரக்ஷோக்⁴ன꞉ க்ஷிதிபா⁴ரஹரோ ப³ல꞉ || 67 ||

நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதோ⁴ விஷ்ணுப⁴க்தோ(அ)ப⁴யவரப்ரத³꞉ |
த³ர்பஹா த³ர்பதோ³ த்³ருப்த꞉ ஶதமூர்தி꞉ அமூர்திமான் || 68 ||

மஹானிதி⁴ர்மஹாபா⁴கோ³ மஹாபோ⁴கோ³ மஹார்த²த³꞉ |
மஹாகாரோ மஹாயோகீ³ மஹாதேஜா மஹாத்³யுதி꞉ || 69 ||

மஹாகர்மா மஹானாதோ³ மஹாமந்த்ரோ மஹாமதி꞉ |
மஹாஶயோ மஹோதா³ரோ மஹாதே³வாத்மகோ விபு⁴꞉ || 70 ||

ருத்³ரகர்மா க்ரூரகர்மா ரத்னநாப⁴꞉ க்ருதாக³ம꞉ |
அம்போ⁴தி⁴லங்க⁴ன꞉ ஸிம்ஹோ நித்யோ த⁴ர்மப்ரமோத³ன꞉ || 71 ||

ஜிதாமித்ரோ ஜய꞉ ஸாமோ விஜயோ வாயுவாஹன꞉ |
ஜீவதா³தா ஸஹஸ்ராம்ஶு꞉ முகுந்தோ³ பூ⁴ரித³க்ஷிண꞉ || 72 ||

ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸித்³தி⁴த³꞉ ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப꞉ ஸித்³தி⁴ஹேதுக꞉ |
ஸப்தபாதாலப⁴ரண꞉ ஸப்தர்ஷிக³ணவந்தி³த꞉ || 73 ||

ஸப்தாப்³தி⁴லங்க⁴னோ வீர꞉ ஸப்தத்³வீபோருமண்ட³ல꞉ |
ஸப்தாங்க³ராஜ்யஸுக²த³꞉ ஸப்தமாத்ருனிஷேவித꞉ || 74 ||

ஸப்தலோகைகமகுட꞉ ஸப்தஹோதா ஸ்வராஶ்ரய꞉ |
ஸப்தச்ச²ந்தோ³னிதி⁴꞉ ஸப்தச்ச²ந்த³꞉ ஸப்தஜனாஶ்ரய꞉ || 75 ||

ஸப்தஸாமோபகீ³தஶ்ச ஸப்தபாதாலஸம்ஶ்ரய꞉ |
மேதா⁴வீ கீர்தித³꞉ ஶோகஹாரீ தௌ³ர்பா⁴க்³யனாஶன꞉ || 76 ||

ஸர்வவஶ்யகரோ ப⁴ர்கோ³ தோ³ஷக்⁴ன꞉ புத்ரபௌத்ரத³꞉ |
ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்போ⁴ து³ஷ்டசித்தப்ரஸாத³ன꞉ || 77 ||

பராபி⁴சாரஶமனோ து³꞉க²க்⁴னோ ப³ந்த⁴மோக்ஷத³꞉ |
நவத்³வாரபுராதா⁴ரோ நவத்³வாரனிகேதன꞉ || 78 ||

நரனாராயணஸ்துத்யோ நரனாதோ² மஹேஶ்வர꞉ |
மேக²லீ கவசீ க²ட்³கீ³ ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்விஷ்ணுஸாரதி²꞉ || 79 ||

ப³ஹுயோஜனவிஸ்தீர்ணபுச்ச²꞉ புச்ச²ஹதாஸுர꞉ |
து³ஷ்டக்³ரஹனிஹந்தா ச பிஶாசக்³ரஹகா⁴துக꞉ || 80 ||

பா³லக்³ரஹவினாஶீ ச த⁴ர்மோனேதா க்ருபாகர꞉ |
உக்³ரக்ருத்யோக்³ரவேக³ஶ்ச உக்³ரனேத்ர꞉ ஶதக்ரது꞉ || 81 ||

ஶதமன்யு꞉ ஸ்துத꞉ ஸ்துத்ய꞉ ஸ்துதி꞉ ஸ்தோதா மஹாப³ல꞉ |
ஸமக்³ரகு³ணஶாலீ ச வ்யக்³ரோ ரக்ஷோவினாஶக꞉ || 82 ||

ரக்ஷோக்⁴னஹஸ்தோ ப்³ரஹ்மேஶ꞉ ஶ்ரீத⁴ரோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ |
மேக⁴னாதோ³ மேக⁴ரூபோ மேக⁴வ்ருஷ்டினிவாரக꞉ || 83 ||

மேக⁴ஜீவனஹேதுஶ்ச மேக⁴ஶ்யாம꞉ பராத்மக꞉ |
ஸமீரதனயோ போ³த்³தா⁴ தத்த்வவித்³யாவிஶாரத³꞉ || 84 ||

அமோகோ⁴(அ)மோக⁴வ்ருத்³தி⁴ஶ்ச இஷ்டதோ³(அ)னிஷ்டனாஶக꞉ |
அர்தோ² அர்தா²பஹாரீ ச ஸமர்தோ² ராமஸேவக꞉ || 85 ||

அர்தீ² த⁴ன்யஸ்ஸுராராதி꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷ ஆத்மபூ⁴꞉ |
ஸங்கர்ஷணோ விஶுத்³தா⁴த்மா வித்³யாராஶி꞉ ஸுரேஶ்வர꞉ || 86 ||

அசலோத்³தா⁴ரகோ நித்ய꞉ ஸேதுக்ருத்³ராமஸாரதி²꞉ |
ஆனந்த³꞉ பரமானந்தோ³ மத்ஸ்ய꞉ கூர்மோ நிதி⁴꞉ ஶம꞉ || 87 ||

வராஹோ நாரஸிம்ஹஶ்ச வாமனோ ஜமத³க்³னிஜ꞉ |
ராம꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஶிவோ பு³த்³த⁴꞉ கல்கீ ராமாஶ்ரயோ ஹர꞉ || 88 ||

நந்தீ³ ப்⁴ருங்கீ³ ச சண்டீ³ ச க³ணேஶோ க³ணஸேவித꞉ |
கர்மாத்⁴யக்ஷ꞉ ஸுராத்⁴யக்ஷோ விஶ்ரமோ ஜக³தாம்பதி꞉ ||

ஜக³ன்னாத²꞉ கபிஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸர்வாவாஸ꞉ ஸதா³ஶ்ரய꞉ |
ஸுக்³ரீவாதி³ஸ்துத꞉ ஶாந்த꞉ ஸர்வகர்ம ப்லவங்க³ம꞉ || 90 ||

நக²தா³ரிதரக்ஷஶ்ச நகா²யுத⁴விஶாரத³꞉ |
குஶல꞉ ஸுத⁴ன꞉ ஶேஷோ வாஸுகிஸ்தக்ஷகஸ்ஸ்வர꞉ || 91 ||

ஸ்வர்ணவர்ணோ ப³லாட்⁴யஶ்ச ராமபூஜ்யோ(அ)க⁴னாஶன꞉ |
கைவல்யதீ³ப꞉ கைவல்யோ க³ருட³꞉ பன்னகோ³ கு³ரு꞉ || 92 ||

கில்யாராவஹதாராதிக³ர்வ꞉ பர்வதபே⁴த³ன꞉ |
வஜ்ராங்கோ³ வஜ்ரவேக³ஶ்ச ப⁴க்தோ வஜ்ரனிவாரக꞉ || 93 ||

நகா²யுதோ⁴ மணிக்³ரீவோ ஜ்வாலாமாலீ ச பா⁴ஸ்கர꞉ |
ப்ரௌட⁴ ப்ரதாபஸ்தபனோ ப⁴க்ததாபனிவாரக꞉ || 94 ||

ஶரணம் ஜீவனம் போ⁴க்தா நானாசேஷ்டோ ஹ்யசஞ்சல꞉ |
ஸுஸ்வஸ்தோ²(அ)ஷ்டாஸ்யஹா து³꞉க²ஶமன꞉ பவனாத்மஜ꞉ || 95 ||

பாவன꞉ பவன꞉ காந்தோ ப⁴க்தாக³ஸ்ஸஹனோ ப³ல꞉ |
மேக⁴னாத³ரிபுர்மேக⁴னாத³ஸம்ஹ்ருதராக்ஷஸ꞉ || 96 ||

க்ஷரோ(அ)க்ஷரோ வினீதாத்மா வானரேஶ꞉ ஸதாங்க³தி꞉ |
ஶ்ரீகண்ட²꞉ ஶிதிகண்ட²ஶ்ச ஸஹாய꞉ ஸஹனாயக꞉ || 97 ||

அஸ்தூ²லஸ்த்வனணுர்ப⁴ர்கோ³ தே³வ꞉ ஸம்ஸ்ருதினாஶன꞉ |
அத்⁴யாத்மவித்³யாஸாரஶ்ச அத்⁴யாத்மகுஶல꞉ ஸுதீ⁴꞉ || 98 ||

அகல்மஷ꞉ ஸத்யஹேது꞉ ஸத்யக³꞉ ஸத்யகோ³சர꞉ |
ஸத்யக³ர்ப⁴꞉ ஸத்யரூப꞉ ஸத்ய꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ || 99 ||

அஞ்ஜனாப்ராணலிங்க³ஶ்ச வாயுவம்ஶோத்³ப⁴வ꞉ ஸுதீ⁴꞉ |
ப⁴த்³ரரூபோ ருத்³ரரூப꞉ ஸுரூபஶ்சித்ரரூபத்⁴ருத் || 100 ||

மைனாகவந்தி³த꞉ ஸூக்ஷ்மத³ர்ஶனோ விஜயோ ஜய꞉ |
க்ராந்ததி³ங்மண்ட³லோ ருத்³ர꞉ ப்ரகடீக்ருதவிக்ரம꞉ || 101 ||

கம்பு³கண்ட²꞉ ப்ரஸன்னாத்மா ஹ்ரஸ்வனாஸோ வ்ருகோத³ர꞉ |
லம்போ³ஷ்ட²꞉ குண்ட³லீ சித்ரமாலீ யோக³விதா³ம் வர꞉ || 102 ||

விபஶ்சித் கவிரானந்த³விக்³ரஹோ(அ)னந்யஶாஸன꞉ |
ப²ல்கு³னீஸூனுரவ்யக்³ரோ யோகா³த்மா யோக³தத்பர꞉ || 103 ||

யோக³வேத்³யோ யோக³ரக்தோ யோக³யோனிர்தி³க³ம்ப³ர꞉ |
அகாராதி³க்ஷகாராந்தவர்ணனிர்மிதவிக்³ரஹ꞉ || 104 ||

உலூக²லமுக²꞉ ஸிம்ஹ꞉ ஸம்ஸ்துத꞉ பரமேஶ்வர꞉ |
ஶ்லிஷ்டஜங்க⁴꞉ ஶ்லிஷ்டஜானு꞉ ஶ்லிஷ்டபாணி꞉ ஶிகா²த⁴ர꞉ || 105 ||

ஸுஶர்மா(அ)மிதஶர்மா ச நாராயணபராயண꞉ |
ஜிஷ்ணுர்ப⁴விஷ்ணூ ரோசிஷ்ணுர்க்³ரஸிஷ்ணு꞉ ஸ்தா²ணுரேவ ச || 106 ||

ஹரிருத்³ரானுக்ருத்³வ்ருக்ஷகம்பனோ பூ⁴மிகம்பன꞉ |
கு³ணப்ரவாஹ꞉ ஸூத்ராத்மா வீதராக³꞉ ஸ்துதிப்ரிய꞉ || 107 ||

நாக³கன்யாப⁴யத்⁴வம்ஸீ ருக்மவர்ண꞉ கபாலப்⁴ருத் |
அனாகுலோ ப⁴வோ(அ)பாயோ(அ)னபாயோ வேத³பாரக³꞉ || 108 ||

அக்ஷர꞉ புருஷோ லோகனாதோ² ரக்ஷ꞉ ப்ரபு⁴ர்த்³ருட⁴꞉ |
அஷ்டாங்க³யோக³ப²லபு⁴க் ஸத்யஸந்த⁴꞉ புருஷ்டுத꞉ || 109 ||

ஶ்மஶானஸ்தா²னனிலய꞉ ப்ரேதவித்³ராவணக்ஷம꞉ |
பஞ்சாக்ஷரபர꞉ பஞ்சமாத்ருகோ ரஞ்ஜனத்⁴வஜ꞉ || 110 ||

யோகி³னீப்³ருந்த³வந்த்³யஶ்ச ஶத்ருக்⁴னோ(அ)னந்தவிக்ரம꞉ |
ப்³ரஹ்மசாரீந்த்³ரியரிபுர்த்⁴ருதத³ண்டோ³ த³ஶாத்மக꞉ || 111 ||

அப்ரபஞ்ச꞉ ஸதா³சார꞉ ஶூரஸேனவிதா³ரக꞉ |
வ்ருத்³த⁴꞉ ப்ரமோத³ஶ்சானந்த³꞉ ஸப்தஜிஹ்வாபதிர்த⁴ர꞉ || 112 ||

நவத்³வாரபுராதா⁴ர꞉ ப்ரத்யக்³ர꞉ ஸாமகா³யக꞉ |
ஷட்சக்ரதா⁴மா ஸ்வர்லோகோ ப⁴யஹ்ருன்மானதோ³(அ)மத³꞉ || 113 ||

ஸர்வவஶ்யகர꞉ ஶக்திர்னேதா சா(அ)னந்தமங்க³ள꞉ |
அஷ்டமூர்தித⁴ரோ நேதா விரூப꞉ ஸ்வரஸுந்த³ர꞉ || 114 ||

தூ⁴மகேதுர்மஹாகேது꞉ ஸத்யகேதுர்மஹாரத²꞉ |
நந்தி³ப்ரிய꞉ ஸ்வதந்த்ரஶ்ச மேக²லீ ஸமரப்ரிய꞉ || 115 ||

லோஹாங்க³꞉ ஸர்வவித்³த⁴ன்வீ ஷட்கலஶ்ஶர்வ ஈஶ்வர꞉ |
ப²லபு⁴க் ப²லஹஸ்தஶ்ச ஸர்வகர்மப²லப்ரத³꞉ || 116 ||

த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷோ த⁴ர்மப²லோ த⁴ர்மோ த⁴ர்மப்ரதோ³(அ)ர்த²த³꞉ |
பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வஜ்ஞஸ்தாரக꞉ ப்³ரஹ்மதத்பர꞉ || 117 ||

த்ரிமார்க³வஸதிர்பீ⁴ம꞉ ஸர்வது³꞉க²னிப³ர்ஹண꞉ |
ஊர்ஜஸ்வான் நிர்க³ள꞉ ஶூலீ மாலீ க³ர்போ⁴னிஶாசர꞉ || 118 ||

ரக்தாம்ப³ரத⁴ரோ ரக்தோ ரக்தமாலாவிபூ⁴ஷண꞉ |
வனமாலீ ஶுபா⁴ங்க³ஶ்ச ஶ்வேத꞉ ஶ்வேதாம்ப³ரோ யுவா || 119 ||

ஜயோ(அ)ஜயபரீவார꞉ ஸஹஸ்ரவத³ன꞉ கவி꞉ |
ஶாகினீடா⁴கினீயக்ஷரக்ஷோபூ⁴தௌக⁴ப⁴ஞ்ஜன꞉ || 120 ||

ஸத்³யோஜாத꞉ காமக³திர்ஜ்ஞானமூர்திர்யஶஸ்கர꞉ |
ஶம்பு⁴தேஜா꞉ ஸார்வபௌ⁴மோ விஷ்ணுப⁴க்த꞉ ப்லவங்க³ம꞉ || 121 ||

சதுர்னவதிமந்த்ரஜ்ஞ꞉ பௌலஸ்த்யப³லத³ர்பஹா |
ஸர்வலக்ஷ்மீப்ரத³꞉ ஶ்ரீமானங்க³த³ப்ரிய ஈடி³த꞉ || 122 ||

ஸ்ம்ருதிர்பீ³ஜம் ஸுரேஶான꞉ ஸம்ஸாரப⁴யனாஶன꞉ |
உத்தம꞉ ஶ்ரீபரீவார꞉ ஶ்ரீபூ⁴து³ர்கா³ ச காமத்⁴ருக் || 123 ||

ஸதா³க³திர்மாதரிஶ்வா ராமபாதா³ப்³ஜஷட்பத³꞉ |
நீலப்ரியோ நீலவர்ணோ நீலவர்ணப்ரிய꞉ ஸுஹ்ருத் || 124 ||

ராமதூ³தோ லோகப³ந்து⁴ரந்தராத்மா மனோரம꞉ |
ஶ்ரீராமத்⁴யானக்ருத்³வீர꞉ ஸதா³ கிம்புருஷஸ்துத꞉ || 125 ||

ராமகார்யாந்தரங்க³ஶ்ச ஶுத்³தி⁴ர்க³திரனாமய꞉ |
புண்யஶ்லோக꞉ பரானந்த³꞉ பரேஶ꞉ ப்ரியஸாரதி²꞉ || 126 ||

லோகஸ்வாமீ முக்திதா³தா ஸர்வகாரணகாரண꞉ |
மஹாப³லோ மஹாவீர꞉ பாராவாரக³திர்கு³ரு꞉ || 127 ||

ஸமஸ்தலோகஸாக்ஷீ ச ஸமஸ்தஸுரவந்தி³த꞉ |
ஸீதாஸமேதஶ்ரீராமபாத³ஸேவாது⁴ரந்த⁴ர꞉ || 128 ||

இதி ஶ்ரீ ஆஞ்ஜனேய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ||

Also Read:

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top