Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Bhramaramba Ashtakam Lyrics in English

Sri Bhramaramba Ashtakam Lyrics in English

89 Views

bhramarāmbāṣṭakam athavā śrīmātṛstavaḥ Lyrics in English:

cancalyarunalocanancitakrpacandrarkacudamanim
carusmeramukham caracarajagatsamraksanim tatpadam ।
canccampakanasikagravilasanmuktamaniranjitam
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 1॥

kasturitilakancitenduvilasatprodbhasiphalasthalim
karpuradravamiksacurnakhadiramodollasadvitikam ।
lolapangatarangitairadhikrpasarairnatanandinim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 2॥

rajanmattamaralamandagamanam rajivapatreksanam
rajivaprabhavadidevamakutai rajatpadambhoruham ।
rajivayatamandamanditakucam rajadhirajesvarim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 3॥

sattaram ganadipikam sivasatim sadvairivargapaham
satcakrantarasamsthitam varasudham sadyoginivestitam ।
satcakrancitapadukancitapadam sadbhavagam sodasim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 4॥

srinathadrtapalitatribhuvanam sricakrasamcarinim
jnanasaktamanojayauvanalasadgandharvakanyadrtam ।
dinanamativelabhagyajananim divyambaralamkrtam
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 5॥

lavanyadhikabhusitangalatikam laksalasadraginim
sevayatasamastadevavanitam simantabhusanvitam ।
bhavollasavasikrtapriyatamam bhandasuracchedinim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 6॥

dhanyam somavibhavaniyacaritam dharadharasyamalam
munyaradhanamedhinim sumavatam muktipradanavratam ।
kanyapujanapuprasannahrdayam kancilasanmadhyamam
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 7॥

karpuragarukunkumankitakucam karpuravarnasthitam
krstotkrstasukrstakarmadahanam kamesvarim kaminim ।
kamaksim karunarasardrahrdayam kalpantarasthayinim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 8॥

gayatrim garudadhvajam gaganagam gandharvaganapriyam
gambhiram gajagaminim girisutam gandhaksatalamkrtam ।
gangagautmagargasamnutapadam gam gautamim gomatim
srisailasthalavasinim bhagavatim srimataram bhavaye ॥ 9॥

iti srimatparamahamsaparivrajakacaryasya
srigovindabhagavatpujyapadasisyasya
srimacchamkarabhagavataḥ krtau
bhramarambastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *