Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Kiratashastuh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Shri Kiratashastuh Ashtottarashatanamastotram Lyrics in English:

॥ srikiratasastuh astottarasatanamastotram ॥

kiratatma sivah santa sivatma sivanandanah ।
puranapurusodhanvi puruhuta sahayakrt ॥ 1 ॥

nilambaro mahabahurviryavan vijayapradah ।
vidhumauli rviraḍatma visvatma viryamohanah ॥ 2 ॥

varado vamadevasca vasudevapriyo vibhuh ।
keyuravan pinchamaulih pingalaksah krpanavan ॥ 3 ॥

sasvatah sarakodanḍi saranagatavatsalah ।
syamalangah saradhiman saradindu nibhananah ॥ 4 ॥

pinakantho virupaksah ksudraha ksurikayudhah ।
dharadhara vapurdhiman satyasandhah pratapavan ॥ 5 ॥

kairatapatirakhetapriyah pritipradah prabhuh ।
renukatmaja srirama cittapatmalayo bali ॥ 6 ॥

vyadharupadharo vyadhinasanah kalasasanah ।
kamadevasamo devah kamitartha phalapradah ॥ 7 ॥

abhrtah svabhrto dhirah sarah satvikasattamah ।
samavedapriyo vedhah vedo vedavidamvarah ॥ 8 ॥

tryaksaratma trilokesah trisvaratma trilocanah ।
trigunatma trikalajnah trimurtyatma trivargadah ॥ 9 ॥

parvatinandanah sriman pavanah papanasanah ।
paravaragabhiratma paramatma paratparah ॥ 10 ॥

gitapriyo gitakirtih kartikeyasahodarah ।
karunyasagaro hamsah siddha simhaparakramah ॥ 11 ॥

suslokah sumukho virah sundarah suravanditah ।
suravairikuladhvamsi sthulasmasruramitraha ॥ 12 ॥

amrtah sarvagah suksma sthulasturagavahanah ।
amalo vimalo dakso vasuman vanago guruh ॥ 13 ॥

sarvapriyah sarvasaksi sarvayogisvaresvarah
taraka brahmarupi ca candrikavisadasmitah
kirata vapuraramasancari paramesvarah ॥ 14 ॥

iti sri kiratasastuh astottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Sri Kiratashastuh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Kiratashastuh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top