Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) Lyrics in Tamil

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) Tamil Lyrics:

ஶ்ரீ குமார ஸ்துதி꞉ (விப்ர க்ருதம்)
விப்ர உவாச ।
ஶ்ருணு ஸ்வாமிந்வசோ மே(அ)த்³ய கஷ்டம் மே விநிவாரய ।
ஸர்வப்³ரஹ்மாண்ட³நாத²ஸ்த்வமதஸ்தே ஶரணம் க³த꞉ ॥ 1 ॥

அஜமேதா⁴த்⁴வரம் கர்துமாரம்ப⁴ம் க்ருதவாநஹம் ।
ஸோ(அ)ஜோ க³தோ க்³ருஹாந்மே ஹி த்ரோடயித்வா ஸ்வப³ந்த⁴நம் ॥ 2 ॥

ந ஜாநே ஸ க³த꞉ குத்ரா(அ)ந்வேஷணம் தத்க்ருதம் ப³ஹு ।
ந ப்ராப்தோ(அ)தஸ்ஸ ப³லவான் ப⁴ங்கோ³ ப⁴வதி மே க்ரதோ꞉ ॥ 3 ॥

த்வயி நாதே² ஸதி விபோ⁴ யஜ்ஞப⁴ங்க³꞉ கத²ம் ப⁴வேத் ।
விசார்யைவா(அ)கி²லேஶாந காம பூர்ணம் குருஷ்வ மே ॥ 4 ॥

த்வாம் விஹாய ஶரண்யம் கம் யாயாம் ஶிவஸுத ப்ரபோ⁴ ।
ஸர்வப்³ரஹ்மாண்ட³நாத²ம் ஹி ஸர்வாமரஸுஸேவிதம் ॥ 5 ॥

தீ³நப³ந்து⁴ர்த³யாஸிந்து⁴꞉ ஸுஸேவ்யா ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
ஹரிப்³ரஹ்மாதி³தே³வைஶ்ச ஸுஸ்துத꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 6 ॥

பார்வதீநந்த³ந꞉ ஸ்கந்த³꞉ பரமேக꞉ பரந்தப꞉ ।
பரமாத்மாத்மத³꞉ ஸ்வாமீ ஸதாம் ச ஶரணார்தி²நாம் ॥ 7 ॥

தீ³நாநாத² மஹேஶ ஶங்கரஸுத த்ரைலோக்யநாத² ப்ரபோ⁴
மாயாதீ⁴ஶ ஸமாக³தோ(அ)ஸ்மி ஶரணம் மாம் பாஹி விப்ரப்ரிய ।
த்வம் ஸர்வப்ரபு⁴ப்ரிய꞉ கி²லவித³ப்³ரஹ்மாதி³தே³வைஸ்துத-
-ஸ்த்வம் மாயாக்ருதிராத்மப⁴க்தஸுக²தோ³ ரக்ஷாபரோ மாயிக꞉ ॥ 8 ॥

ப⁴க்தப்ராணகு³ணாகரஸ்த்ரிகு³ணதோ பி⁴ந்நோ(அ)ஸி ஶம்பு⁴ப்ரிய꞉
ஶம்பு⁴꞉ ஶம்பு⁴ஸுத꞉ ப்ரஸந்நஸுக²த³꞉ ஸச்சித்ஸ்வரூபோ மஹான் ।
ஸர்வஜ்ஞஸ்த்ரிபுரக்⁴நஶங்கரஸுத꞉ ஸத்ப்ரேமவஶ்ய꞉ ஸதா³
ஷட்³வக்த்ர꞉ ப்ரியஸாது⁴ராநதப்ரிய꞉ ஸர்வேஶ்வர꞉ ஶங்கர꞉ ।
ஸாது⁴த்³ரோஹகரக்⁴ந ஶங்கரகு³ரோ ப்³ரஹ்மாண்ட³நாதோ² ப்ரபு⁴꞉
ஸர்வேஷாமமராதி³ஸேவிதபதோ³ மாம் பாஹி ஸேவாப்ரிய ॥ 9 ॥

வைரிப⁴யங்கர ஶங்கர ஜநஶரணஸ்ய
வந்தே³ தவ பத³பத்³மம் ஸுக²கரணஸ்ய ।
விஜ்ஞப்திம் மம கர்ணே ஸ்கந்த³ நிதே⁴ஹி
நிஜப⁴க்திம் ஜநசேதஸி ஸதா³ விதே⁴ஹி ॥ 10 ॥

கரோதி கிம் தஸ்ய ப³லீ விபக்ஷோ
-த³க்ஷோ(அ)பி பக்ஷோப⁴யாபார்ஶ்வகு³ப்த꞉ ।
கிந்தக்ஷகோப்யாமிஷப⁴க்ஷகோ வா
த்வம் ரக்ஷகோ யஸ்ய ஸத³க்ஷமாந꞉ ॥ 11 ॥

விபு³த⁴கு³ருரபி த்வாம் ஸ்தோதுமீஶோ ந ஹி ஸ்யா-
-த்கத²ய கத²மஹம் ஸ்யாம் மந்த³பு³த்³தி⁴ர்வரார்ச்ய꞉ ।
ஶுசிரஶுசிரநார்யோ யாத்³ருஶஸ்தாத்³ருஶோ வா
பத³கமல பராக³ம் ஸ்கந்த³ தே ப்ரார்த²யாமி ॥ 12 ॥

ஹே ஸர்வேஶ்வர ப⁴க்தவத்ஸல க்ருபாஸிந்தோ⁴ த்வதீ³யோ(அ)ஸ்ம்யஹம்
ப்⁴ருத்ய꞉ ஸ்வஸ்ய ந ஸேவகஸ்ய க³ணபஸ்யாக³꞉ ஶதம் ஸத்ப்ரபோ⁴ ।
ப⁴க்திம் க்வாபி க்ருதாம் மநாக³பி விபோ⁴ ஜாநாஸி ப்⁴ருத்யார்திஹா
த்வத்தோ நாஸ்த்யபரோ(அ)விதா ந ப⁴க³வன் மத்தோ நர꞉ பாமர꞉ ॥ 13 ॥

கல்யாணகர்தா கலிகல்மஷக்⁴ந꞉
குபே³ரப³ந்து⁴꞉ கருணார்த்³ரசித்த꞉ ।
த்ரிஷட்கநேத்ரோ ரஸவக்த்ரஶோபீ⁴
யஜ்ஞம் ப்ரபூர்ணம் குரு மே கு³ஹ த்வம் ॥ 14 ॥

ரக்ஷகஸ்த்வம் த்ரிலோகஸ்ய ஶரணாக³தவத்ஸல꞉ ।
யஜ்ஞகர்தா யஜ்ஞப⁴ர்தா ஹரஸே விக்⁴நகாரிணாம் ॥ 15 ॥

விக்⁴நவாரண ஸாதூ⁴நாம் ஸர்க³காரண ஸர்வத꞉ ।
பூர்ணம் குரு மமேஶாந ஸுதயஜ்ஞ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 16 ॥

ஸர்வத்ராதா ஸ்கந்த³ ஹி த்வம் ஸர்வஜ்ஞாதா த்வமேவ ஹி ।
ஸர்வேஶ்வரஸ்த்வமீஶாநோ நிவேஶஸகலா(அ)வந꞉ ॥ 17 ॥

ஸங்கீ³தஜ்ஞஸ்த்வமேவாஸி வேத³விஜ்ஞ꞉ பர꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸர்வஸ்தா²தா விதா⁴தா த்வம் தே³வதே³வ꞉ ஸதாம் க³தி꞉ ॥ 18 ॥

ப⁴வாநீநந்த³ந꞉ ஶம்பு⁴தநயோ வயுந꞉ ஸ்வராட் ।
த்⁴யாதா த்⁴யேய꞉ பித்ரூணாம் ஹி பிதா யோநி꞉ ஸதா³த்மநாம் ॥ 19 ॥

இதி ஶ்ரீஶிவமஹாபுராணே ருத்³ரஸம்ஹிதாயாம் குமாரக²ண்டே³ ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாயே ஶ்ரீகுமாரஸ்துதி꞉ ।

Also Read:

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Kumara Stuti (vipra krtam) Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top