Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Narasimha Stotram Lyrics in Tamil

Sri Narasimha Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம் ॥
ப்³ரஹ்மோவாச |
நதோ(அ)ஸ்ம்யனந்தாய து³ரந்தஶக்தயே
விசித்ரவீர்யாய பவித்ரகர்மணே |
விஶ்வஸ்ய ஸர்க³ஸ்தி²திஸம்யமான்கு³ணை꞉
ஸ்வலீலயா ஸந்த³த⁴தே(அ)வ்யயாத்மனே || 1 ||

ஶ்ரீருத்³ர உவாச |
கோபகாலோ யுகா³ந்தஸ்தே ஹதோ(அ)யமஸுரோ(அ)ல்பக꞉ |
தத்ஸுதம் பாஹ்யுபஸ்ருதம் ப⁴க்தம் தே ப⁴க்தவத்ஸல || 2 ||

இந்த்³ர உவாச |
ப்ரத்யானீதா꞉ பரம ப⁴வதா த்ராயதாம் ந꞉ ஸ்வபா⁴கா³
தை³த்யாக்ராந்தம் ஹ்ருத³யகமலம் த்வத்³க்³ருஹம் ப்ரத்யபோ³தி⁴ |
காலக்³ரஸ்தம் கியதி³த³மஹோ நாத² ஶுஶ்ரூஷதாம் தே
முக்திஸ்தேஷாம் ந ஹி ப³ஹுமதா நாரஸிம்ஹாபரை꞉ கிம் || 3 ||

ருஷய ஊசு꞉ |
த்வம் நஸ்தப꞉ பரமமாத்த² யதா³த்மதேஜோ
யேனேத³மாதி³புருஷாத்மக³தம் ஸஸர்ஜ |
தத்³விப்ரலுப்தமமுனா(அ)த்³ய ஶரண்யபால
ரக்ஷாக்³ருஹீதவபுஷா புனரன்வமம்ஸ்தா²꞉ || 4 ||

பிதர ஊசு꞉ |
ஶ்ராத்³தா⁴னி நோ(அ)தி⁴பு³பு⁴ஜே ப்ரஸப⁴ம் தனூஜைர்-
-த³த்தானி தீர்த²ஸமயே(அ)ப்யபிப³த்திலாம்பு³ |
தஸ்யோத³ரான்னக²விதீ³ர்ணவபாத்³ய ஆர்ச²-
-த்தஸ்மை நமோ ந்ருஹரயே(அ)கி²ல த⁴ர்மகோ³ப்த்ரே || 5 ||

ஸித்³தா⁴ ஊசு꞉ |
யோ நோ க³திம் யோக³ ஸித்³தா⁴மஸாது⁴-
-ரஹார்ஷீத்³யோக³தபோப³லேன |
நானாத³ர்பம் தம் நகை²ர்னிர்த³தா³ர
தஸ்மை துப்⁴யம் ப்ரணதா꞉ ஸ்மோ ந்ருஸிம்ஹ || 6 ||

வித்³யாத⁴ரா ஊசு꞉ |
வித்³யாம் ப்ருத²க்³தா⁴ரணயா(அ)னுராத்³தா⁴ம்
ந்யஷேத⁴த³ஜ்ஞோ ப³லவீர்யத்³ருப்த꞉ |
ஸ யேன ஸங்க்²யே பஶுப³த்³த⁴தஸ்தம்
மாயான்ருஸிம்ஹம் ப்ரணதா꞉ ஸ்ம நித்யம் || 7 ||

நாகா³ ஊசு꞉ |
யேன பாபேன ரத்னானி ஸ்த்ரீரத்னானி ஹ்ருதானி ந꞉ |
தத்³வக்ஷ꞉ பாடனேனாஸாம் த³த்தானந்த³ நமோ(அ)ஸ்து தே || 8 ||

மனவ ஊசு꞉ |
மனவோ வயம் தவ நிதே³ஶகாரிணோ
தி³திஜேன தே³வ பரிபூ⁴தஸேதவ꞉ |
ப⁴வதா க²ல꞉ ஸ உபஸம்ஹ்ருத꞉ ப்ரபோ⁴
கரவாம தே கிமனுஶாதி⁴ கிங்கரான் || 9 ||

ப்ரஜாபதய ஊசு꞉ |
ப்ரஜேஶா வயம் தே பரேஶாபி⁴ஸ்ருஷ்டா
ந யேன ப்ரஜா வை ஸ்ருஜாமோ நிஷித்³தா⁴꞉ |
ஸ ஏஷ த்வயா பி⁴ன்னவக்ஷானுஶேதே
ஜக³ன்மங்க³லம் ஸத்த்வமூர்தே(அ)வதார꞉ || 10 ||

க³ந்த⁴ர்வா ஊசு꞉ |
வயம் விபோ⁴ தே நடனாட்யகா³யகா
யேனாத்மஸாத்³வீர்யப³லௌஜஸா க்ருதா꞉ |
ஸ ஏஷ நீதோ ப⁴வதா த³ஶாமிமாம்
கிமுத்பத²ஸ்த²꞉ குஶலாய கல்பதே || 11 ||

சாரணா ஊசு꞉ |
ஹரே தவாங்க்³க்⁴ரிபங்கஜம் ப⁴வாபவர்க³மாஶ்ரித꞉ |
யதே³ஷ ஸாது⁴ ஹ்ருச்ச²யஸ்த்வயா(அ)ஸுர꞉ ஸமாபித꞉ || 12 ||

யக்ஷா ஊசு꞉ |
வயமனுசரமுக்²யா꞉ கர்மபி⁴ஸ்தே மனோஜ்ஞை-
-ஸ்த இஹ தி³திஸுதேன ப்ராபிதா வாஹகத்வம் |
ஸ து ஜனபரிதாபம் தத்க்ருதம் ஜானதா தே
நரஹர உபனீத꞉ பஞ்சதாம் பஞ்சவிம்ஶ꞉ || 13 ||

கிம்புருஷா ஊசு꞉ |
வயம் கிம்புருஷாஸ்த்வம் து மஹாபுருஷ ஈஶ்வர꞉ |
அயம் குபுருஷோ நஷ்டோ தி⁴க்க்ருத꞉ ஸாது⁴பி⁴ர்யதா³ || 14 ||

வைதாலிகா ஊசு꞉ |
ஸபா⁴ஸு ஸத்த்ரேஷு தவாமலம் யஶோ
கீ³த்வா ஸபர்யாம் மஹதீம் லபா⁴மஹே |
யஸ்தாம் வ்யனைஷீத்³ப்⁴ருஶமேஷ து³ர்ஜனோ
தி³ஷ்ட்யா ஹதஸ்தே ப⁴க³வன்யதா²(ஆ)மய꞉ || 15 ||

கின்னரா ஊசு꞉ |
வயமீஶ கின்னரக³ணாஸ்தவானுகா³
தி³திஜேன விஷ்டிமமுனா(அ)னுகாரிதா꞉ |
ப⁴வதா ஹரே ஸ வ்ருஜினோ(அ)வஸாதி³தோ
நரஸிம்ஹ நாத² விப⁴வாய நோ ப⁴வ || 16 ||

விஷ்ணுபார்ஷதா³ ஊசு꞉ |
அத்³யைதத்³த⁴ரினரரூபமத்³பு⁴தம் தே
த்³ருஷ்டம் ந꞉ ஶரணத³ ஸர்வலோகஶர்ம |
ஸோ(அ)யம் தே விதி⁴கர ஈஶ விப்ரஶப்த-
-ஸ்தஸ்யேத³ம் நித⁴னமனுக்³ரஹாய வித்³ம꞉ || 17 ||

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே ஸப்தமஸ்கந்தே⁴ ப்ரஹ்லாதா³னுசரிதே தை³த்யவதே⁴ ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்ரம் |

Also Read:

Sri Narasimha Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top