Home / Vishnu Stotram / Sri Rama Pancha Ratna Stotram Lyrics in Telugu and English

Sri Rama Pancha Ratna Stotram Lyrics in Telugu and English

Sri Rama Pancha Ratna Stotramwas wrote by Adi Shankaracharya.

Lord Maha Vishnu Stotram - Sri Rama Pancha Ratna Stotram Lyrics in Telugu:

కంజాతపత్రాయత లోచనాయ కర్ణావతంసోజ్జ్వల కుండలాయ
కారుణ్యపాత్రాయ సువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ || 1 ||

విద్యున్నిభాంభోద సువిగ్రహాయ విద్యాధరైస్సంస్తుత సద్గుణాయ
వీరావతారయ విరోధిహర్త్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ || 2 ||

సంసక్త దివ్యాయుధ కార్ముకాయ సముద్ర గర్వాపహరాయుధాయ
సుగ్రీవమిత్రాయ సురారిహంత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ || 3 ||

Sri Ram Chandra

పీతాంబరాలంకృత మధ్యకాయ పితామహేంద్రామర వందితాయ
పిత్రే స్వభక్తస్య జనస్య మాత్రే నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ || 4 ||

నమో నమస్తే ఖిల పూజితాయ నమో నమస్తేందునిభాననాయ
నమో నమస్తే రఘువంశజాయ నమోస్తు రామాయసలక్ష్మణాయ || 5 ||

ఇమాని పంచరత్నాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః
సర్వపాప వినిర్ముక్తః స యాతి పరమాం గతిమ్ ||

ఇతి శ్రీశంకరాచార్య విరచిత శ్రీరామపంచరత్నం సంపూర్ణం

Lord Maha Vishnu Stotram - Sri Rama Pancha Ratna Stotram Lyrics in English

kanjatapatrayata locanaya karnavatamsojjvala kundalaya
karunyapatraya suvamsajaya namostu ramayasalaksmanaya || 1 ||

vidyunnibhambhoda suvigrahaya vidyadharaissamstuta sadgunaya
viravataraya virodhihartre namostu ramayasalaksmanaya || 2 ||

samsakta divyayudha karmukaya samudra garvapaharayudhaya
sugrivamitraya surarihantre namostu ramayasalaksmanaya || 3 ||

pitambaralankrta madhyakaya pitamahendramara vanditaya
pitre svabhaktasya janasya matre namostu ramayasalaksmanaya || 4 ||

namo namaste khila pujitaya namo namastendunibhananaya
namo namaste raghuvamsajaya namostu ramayasalaksmanaya || 5 ||

imani pancaratnani trisandhyam yah paṭhennarah
sarvapapa vinirmuktah sa yati paramam gatim ||

iti srisankaracarya viracita sriramapancaratnam sampurnam

Add Comment

Click here to post a comment