Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Siddhi Lakshmi Stotram Lyrics in Tamil

Sri Siddhi Lakshmi Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் ॥
ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீஸ்தோத்ரஸ்ய ஹிரண்யக³ர்ப⁴ ருஷி꞉ அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீர்தே³வதா மம ஸமஸ்த து³꞉க²க்லேஶபீடா³தா³ரித்³ர்யவிநாஶார்த²ம் ஸர்வலக்ஷ்மீப்ரஸந்நகரணார்த²ம் மஹாகாலீ மஹாலக்ஷ்மீ மஹாஸரஸ்வதீ தே³வதாப்ரீத்யர்த²ம் ச ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீஸ்தோத்ரஜபே விநியோக³꞉ ।

கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீ அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் விஷ்ணுஹ்ருத³யே தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் க்லீம் அம்ருதாநந்தே³ மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஶ்ரீம் தை³த்யமாலிநீ அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் தம் தேஜ꞉ப்ரகாஶிநீ கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீம் ப்³ராஹ்மீ வைஷ்ணவீ மாஹேஶ்வரீ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

ஹ்ருத³யாதி³ந்யாஸ꞉ ।
ஓம் ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீ ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் வைஷ்ணவீ ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் க்லீம் அம்ருதாநந்தே³ ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஶ்ரீம் தை³த்யமாலிநீ கவசாய ஹும் ।
ஓம் தம் தேஜ꞉ப்ரகாஶிநீ நேத்ரத்³வயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீம் ப்³ராஹ்மீம் வைஷ்ணவீம் அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

த்⁴யாநம் ।
ப்³ராஹ்மீம் ச வைஷ்ணவீம் ப⁴த்³ராம் ஷட்³பு⁴ஜாம் ச சதுர்முகா²ம்
த்ரிநேத்ராம் ச த்ரிஶூலாம் ச பத்³மசக்ரக³தா³த⁴ராம் ।
பீதாம்ப³ரத⁴ராம் தே³வீம் நாநாலங்காரபூ⁴ஷிதாம்
தேஜ꞉புஞ்ஜத⁴ராம் ஶ்ரேஷ்டா²ம் த்⁴யாயேத்³பா³லகுமாரிகாம் ॥

ஸ்தோத்ரம் ।
ஓங்காரலக்ஷ்மீரூபேண விஷ்ணோர்ஹ்ருத³யமவ்யயம் ।
விஷ்ணுமாநந்த³மத்⁴யஸ்த²ம் ஹ்ரீங்காரபீ³ஜரூபிணீ ॥ 1 ॥

ஓம் க்லீம் அம்ருதாநந்த³ப⁴த்³ரே ஸத்³ய ஆநந்த³தா³யிநீ ।
ஓம் ஶ்ரீம் தை³த்யப⁴க்ஷரதா³ம் ஶக்திமாலிநீ ஶத்ருமர்தி³நீ ॥ 2 ॥

தேஜ꞉ப்ரகாஶிநீ தே³வீ வரதா³ ஶுப⁴காரிணீ ।
ப்³ராஹ்மீ ச வைஷ்ணவீ ப⁴த்³ரா காலிகா ரக்தஶாம்ப⁴வீ ॥ 3 ॥

ஆகாரப்³ரஹ்மரூபேண ஓங்காரம் விஷ்ணுமவ்யயம் ।
ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மி பராலக்ஷ்மி லக்ஷ்யலக்ஷ்மி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 4 ॥

ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶம் சந்த்³ரகோடிஸமப்ரப⁴ம் ।
தந்மத்⁴யே நிகரே ஸூக்ஷ்மம் ப்³ரஹ்மரூபவ்யவஸ்தி²தம் ॥ 5 ॥

ஓங்காரபரமாநந்த³ம் க்ரியதே ஸுக²ஸம்பதா³ ।
ஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ॥ 6 ॥

ப்ரத²மே த்ர்யம்ப³கா கௌ³ரீ த்³விதீயே வைஷ்ணவீ ததா² ।
த்ருதீயே கமலா ப்ரோக்தா சதுர்தே² ஸுரஸுந்த³ரீ ॥ 7 ॥

பஞ்சமே விஷ்ணுபத்நீ ச ஷஷ்டே² ச வைஷ்ணவீ ததா² ।
ஸப்தமே ச வராரோஹா அஷ்டமே வரதா³யிநீ ॥ 8 ॥

நவமே க²ட்³க³த்ரிஶூலா த³ஶமே தே³வதே³வதா ।
ஏகாத³ஶே ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீர்த்³வாத³ஶே லலிதாத்மிகா ॥ 9 ॥

ஏதத் ஸ்தோத்ரம் பட²ந்தஸ்த்வாம் ஸ்துவந்தி பு⁴வி மாநவா꞉ ।
ஸர்வோபத்³ரவமுக்தாஸ்தே நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 10 ॥

ஏகமாஸம் த்³விமாஸம் வா த்ரிமாஸம் ச சதுர்த²கம் ।
பஞ்சமாஸம் ச ஷண்மாஸம் த்ரிகாலம் ய꞉ படே²ந்நர꞉ ॥ 11 ॥

ப்³ராஹ்மணா꞉ க்லேஶதோ து³꞉க²த³ரித்³ரா ப⁴யபீடி³தா꞉ ।
ஜந்மாந்தரஸஹஸ்ரேஷு முச்யந்தே ஸர்வக்லேஶத꞉ ॥ 12 ॥

அலக்ஷ்மீர்லப⁴தே லக்ஷ்மீமபுத்ர꞉ புத்ரமுத்தமம் ।
த⁴ந்யம் யஶஸ்யமாயுஷ்யம் வஹ்நிசௌரப⁴யேஷு ச ॥ 13 ॥

ஶாகிநீபூ⁴தவேதாலஸர்வவ்யாதி⁴நிபாதகே ।
ராஜத்³வாரே மஹாகோ⁴ரே ஸங்க்³ராமே ரிபுஸங்கடே ॥ 14 ॥

ஸபா⁴ஸ்தா²நே ஶ்மஶாநே ச காராகே³ஹாரிப³ந்த⁴நே ।
அஶேஷப⁴யஸம்ப்ராப்தௌ ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீம் ஜபேந்நர꞉ ॥ 15 ॥

ஈஶ்வரேண க்ருதம் ஸ்தோத்ரம் ப்ராணிநாம் ஹிதகாரணம் ।
ஸ்துவந்தி ப்³ராஹ்மணா நித்யம் தா³ரித்³ர்யம் ந ச வர்த⁴தே ॥ 16 ॥

யா ஶ்ரீ꞉ பத்³மவநே கத³ம்ப³ஶிக²ரே ராஜக்³ருஹே குஞ்ஜரே
ஶ்வேதே சாஶ்வயுதே வ்ருஷே ச யுக³லே யஜ்ஞே ச யூபஸ்தி²தே ।
ஶங்கே² தே³வகுலே நரேந்த்³ரப⁴வநே க³ங்கா³தடே கோ³குலே
ஸா ஶ்ரீஸ்திஷ்ட²து ஸர்வதா³ மம க்³ருஹே பூ⁴யாத்ஸதா³ நிஶ்சலா ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே ஈஶ்வரவிஷ்ணுஸம்வாதே³ தா³ரித்³ர்யநாஶநம் ஸித்³தி⁴லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Sri Siddhi Lakshmi Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Siddhi Lakshmi Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top