Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Siva Sahasranama Stotram – Poorva Peetika Lyrics in Tamil

Sri Siva Sahasranama Stotram – Poorva Peetika in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் – பூர்வபீடி²க ॥
ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் |
ப்ரஸன்னவத³னம் த்⁴யாயேத் ஸர்வவிக்⁴னோபஶாந்தயே ||

பூர்வபீடி²க ||

வாஸுதே³வ உவாச |
தத꞉ ஸ ப்ரயதோ பூ⁴த்வா மம தாத யுதி⁴ஷ்டி²ர |
ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ராஹ விப்ரர்ஷிர்னாமஸங்க்³ரஹமாதி³த꞉ || 1 ||

உபமன்யுருவாச |
ப்³ரஹ்மப்ரோக்தை꞉ ருஷிப்ரோக்தைர்வேத³வேதா³ங்க³ஸம்ப⁴வை꞉ |
ஸர்வலோகேஷு விக்²யாதம் ஸ்துத்யம் ஸ்தோஷ்யாமி நாமபி⁴꞉ || 2 ||

மஹத்³பி⁴ர்விஹிதை꞉ ஸத்யை꞉ ஸித்³தை⁴꞉ ஸர்வார்த²ஸாத⁴கை꞉ |
ருஷிணா தண்டி³னா ப⁴க்த்யா க்ருதைர்வேத³க்ருதாத்மனா || 3 ||

யதோ²க்தை꞉ ஸாது⁴பி⁴꞉ க்²யாதைர்முனிபி⁴ஸ்தத்த்வத³ர்ஶிபி⁴꞉ |
ப்ரவரம் ப்ரத²மம் ஸ்வர்க்³யம் ஸர்வபூ⁴தஹிதம் ஶுப⁴ம் || 4 ||

ஶ்ருதை꞉ ஸர்வத்ர ஜக³தி ப்³ரஹ்மலோகாவதாரிதை꞉ |
ஸத்யைஸ்தத்பரமம் ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மப்ரோக்தம் ஸனாதனம் || 5 ||

வக்ஷ்யே யது³குலஶ்ரேஷ்ட² ஶ்ருணுஷ்வாவஹிதோ மம |
வரயைனம் ப⁴வம் தே³வம் ப⁴க்தஸ்த்வம் பரமேஶ்வரம் || 6 ||

தேன தே ஶ்ராவயிஷ்யாமி யத்தத்³ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் |
ந ஶக்யம் விஸ்தராத்க்ருத்ஸ்னம் வக்தும் ஸர்வஸ்ய கேனசித் || 7 ||

யுக்தேனாபி விபூ⁴தீனாமபி வர்ஷஶதைரபி |
யஸ்யாதி³மத்⁴யமந்தம் ச ஸுரைரபி ந க³ம்யதே || 8 ||

கஸ்தஸ்ய ஶக்னுயாத்³வக்தும் கு³ணான் கார்த்ஸ்ன்யேன மாத⁴வ |
கிம் து தே³வஸ்ய மஹத꞉ ஸங்க்ஷிப்தார்த²பதா³க்ஷரம் || 9 ||

ஶக்திதஶ்சரிதம் வக்ஷ்யே ப்ரஸாதா³த் தஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
அப்ராப்ய து ததோ(அ)னுஜ்ஞாம் ந ஶக்ய꞉ ஸ்தோதுமீஶ்வர꞉ || 10 ||

யதா³ தேனாப்⁴யனுஜ்ஞாத꞉ ஸ்துதோ வை ஸ ததா³ மயா |
அனாதி³னித⁴னஸ்யாஹம் ஜக³த்³யோனேர்மஹாத்மன꞉ || 11 ||

நாம்னாம் கிஞ்சித்ஸமுத்³தே³ஶ்யம் வக்ஷ்யாம்யவ்யக்தயோனின꞉ |
வரத³ஸ்ய வரேண்யஸ்ய விஶ்வரூபஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 12 ||

ஶ்ருணு நாம்னாம் சயம் க்ருஷ்ண யது³க்தம் பத்³மயோனினா |
த³ஶனாமஸஹஸ்ராணி யான்யாஹ ப்ரபிதாமஹ꞉ || 13 ||

தானி நிர்மத்²ய மனஸா த³த்⁴னோ க்⁴ருதமிவோத்³த்⁴ருதம் |
கி³ரே꞉ ஸாரம் யதா² ஹேம புஷ்பஸாரம் யதா² மது⁴ || 14 ||

க்⁴ருதாத்ஸாரம் யதா² மண்ட³ஸ்ததை²தத்ஸாரமுத்³த்⁴ருதம் |
ஸர்வபாபாபஹமித³ம் சதுர்வேத³ஸமன்விதம் || 15 ||

ப்ரயத்னேனாதி⁴க³ந்தவ்யம் தா⁴ர்யம் ச ப்ரயதாத்மனா |
மாங்க³ள்யம் பௌஷ்டிகம் சைவ ரக்ஷோக்⁴னம் பாவனம் மஹத் || 16 ||

இத³ம் ப⁴க்தாய தா³தவ்யம் ஶ்ரத்³த⁴யா நாஸ்திகாய ச |
நாஶ்ரத்³த⁴தா⁴ன ரூபாய நாஸ்திகாயா ஹிதாத்மனே || 17 ||

யஶ்சாப்⁴யஸூயதேதே³வம் காரணாத்மானமீஶ்வரம் |
ஸ க்ருஷ்ண நரகம் யாதி ஸ꞉ பூர்வை꞉ ஸஹாத்மஜை꞉ || 18 ||

இத³ம் த்⁴யானம் இத³ம் யோக³ம் இத³ம் த்⁴யேயமனுத்தமம் |
இத³ம் ஜப்யமித³ம் ஜ்ஞானம் ரஹஸ்யமித³முத்தமம் || 19 ||

யம் ஜ்ஞாத்வா ஹ்யந்தகாலேபி க³ச்சே²த பரமாம் க³திம் |
பவித்ரம் மங்க³ளம் மேத்²யம் கள்யாணமித³முத்தமம் || 20 ||

இத³ம் ப்³ரஹ்மா புரா க்ருத்வா ஸர்வலோகபிதாமஹ꞉ |
ஸர்வ ஸ்தவானாம் ராஜத்வே தி³வ்யானாம் ஸமகல்பயத் || 21 ||

ததா³ ப்ரப்⁴ருதி சைவாயம் ஈஶ்வரஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
ஸ்தவராஜ இதி க்²யாதோ ஜக³த்யமரபூஜித꞉ || 22 ||

ப்³ரஹ்மலோகாத³யம் ஸ்வர்க்³யே ஸ்தவராஜோவதாரித꞉ |
யதஸ்தண்டி³꞉ புராப்ராப தேன தண்டி³ க்ருதோ ப⁴வத் || 23 ||

ஸ்வர்கா³ச்சைவாத்ர பூ⁴லோகம் தண்டி³னா ஹ்யவதாரித꞉ |
ஸர்வமங்க³ள மாங்க³ள்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாஶனம் || 24 ||

நிக³தி⁴ஷ்யே மஹாபா³ஹோ ஸ்தவானாமுத்தமம் ஸ்தவம் |
ப்³ரஹ்மணாமபி யத்³ப்³ரஹ்ம பராணாமபி யத்பரம் || 25 ||

தேஜஸாமபி யத்தேஜஸ்தபஸாமபி யத்தப꞉ |
ஶாந்தானாமபி ய꞉ ஶாந்தோ த்³யுதீனாமபி யாத்³யுதி꞉ || 26 ||

தா³ந்தானாமபி யோ தா³ந்தோ தீ⁴மதாமபி யா ச தீ⁴꞉ |
தே³வானாமபி யோ தே³வ ருஷீணாமபி யஸ்த்ருஷி꞉ || 27 ||

யஜ்ஞானாமபி யோ யஜ்ஞஶ்ஶிவானாமபி ய꞉ ஶிவ꞉ |
ருத்³ராணாமபி யோ ருத்³ர꞉ ப்ரபா⁴꞉ ப்ரப⁴வதாமபி || 28 ||

யோகி³னாமபி யோ யோகீ³ காரணானாம் ச காரணம் |
யதோ லோகாஸ்ஸம்ப⁴வந்தி ந ப⁴வந்தி யத꞉ புன꞉ || 29 ||

ஸர்வபூ⁴தாத்மபூ⁴தஸ்ய ஹரஸ்யாமிததேஜஸ꞉ |
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் து நாம்னாம் ஶர்வஸ்ய மே ஶ்ருணு || 30 ||

யச்ச்²ருத்வா மனுஜவ்யாக்⁴ர ஸர்வான் காமானவாப்ஸ்யஸி || 31 ||

Also Read:

Sri Siva Sahasranama Stotram – Poorva Peetika in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Siva Sahasranama Stotram – Poorva Peetika Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top