Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Tulasi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi

Tulasi Ashtottarahatanama Stotram Lyrics in Hindi:

॥ तुलस्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥
॥ तुलस्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥

तुलसी पावनी पूज्या वृन्दावननिवासिनी ।
ज्ञानदात्री ज्ञानमयी निर्मला सर्वपूजिता ॥ १ ॥

सती पतिव्रता वृन्दा क्षीराब्धिमथनोद्भवा ।
कृष्णवर्णा रोगहन्त्री त्रिवर्णा सर्वकामदा ॥ २ ॥

लक्ष्मीसखी नित्यशुद्धा सुदती भूमिपावनी ।
हरिद्रान्नैकनिरता हरिपादकृतालया ॥ ३ ॥

पवित्ररूपिणी धन्या सुगन्धिन्यमृतोद्भवा ।
सुरूपाऽऽरोग्यदा तुष्टा शक्तित्रितयरूपिणी ॥ ४ ॥

देवी देवर्षिसंस्तुत्या कान्ता विष्णुमनःप्रिया।
भूतवेतालभीतिघ्नी महापातकनाशिनी ॥ ५ ॥

मनोरथप्रदा मेधा कान्तिर्विजयदायिनी ।
शङ्खचक्रगदापद्मधारिणी कामरूपिणी ॥ ६ ॥

अपवर्गप्रदा श्यामा कृशमध्या सुकेशिनी ।
वैकुण्ठवासिनी नन्दा बिम्बोष्ठी कोकिलस्वरा ॥ ७ ॥

कपिला निम्नगाजन्मभूमिरायुष्यदायिनी ।
वनरूपा दुःखनाशिन्यविकारा चतुर्भुजा ॥ ८ ॥

गरुत्मद्वाहना शान्ता दान्ता विघ्ननिवारिणी ।
श्रीविष्णुमूलिका पुष्टिस्त्रिवर्गफलदायिनी ॥ ९ ॥

महाशक्तिर्महामाया लक्ष्मीवाणीसुपूजिता ।
सुमङ्गल्यर्चनप्रीता सौमङ्गल्यविवर्धिनी ॥ १० ॥

चातुर्मास्योत्सवाराध्या विष्णु सान्निध्यदायिनी ।
उत्थानद्वादशीपूज्या सर्वदेवप्रपूजिता ॥ ११ ॥

गोपीरतिप्रदा नित्या निर्गुणा पार्वतीप्रिया ।
अपमृत्युहरा राधाप्रिया मृगविलोचना ॥ १२ ॥

अम्लाना हंसगमना कमलासनवन्दिता ।
भूलोकवासिनी शुद्धा रामकृष्णादिपूजिता ॥ १३ ॥

सीतापूज्या राममनःप्रिया नन्दनसंस्थिता ।
सर्वतीर्थमयी मुक्ता लोकसृष्टिविधायिनी ॥ १४ ॥

प्रातर्दृश्या ग्लानिहन्त्री वैष्णवी सर्वसिद्धिदा ।
नारायणी सन्ततिदा मूलमृद्धारिपावनी ॥ १५ ॥

अशोकवनिकासंस्था सीताध्याता निराश्रया ।
गोमतीसरयूतीररोपिता कुटिलालका ॥ १६ ॥

अपात्रभक्ष्यपापघ्नी दानतोयविशुद्धिदा
श्रुतिधारणसुप्रीता शुभा सर्वेष्टदायिनी ॥ १७ ॥

नाम्नां शतं साष्टकं तत्तुलस्याः सर्वमङ्गलम् ।
सौमङ्गल्यप्रदं प्रातः पठेद्भक्त्या सुभाग्यदम् ।
लक्ष्मीपतिप्रसादेन सर्वविद्याप्रदं नृणाम् ॥ १८ ॥

इति तुलस्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

Also Read:

Sri Tulasi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Tulasi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top