Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Srikantesha Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Srikantesha Stotram in Gujarati:

॥ શ્રીકણ્ઠેશ સ્તોત્રમ ॥
આર્દ્રાન્તઃકરણસ્ત્વં યસ્માદીશાન ભક્તવૃન્દેષુ |
આર્દ્રોત્સવપ્રિયોઽતઃ શ્રીકણ્ઠાત્રાસ્તિ નૈવ સન્દેહઃ ॥ ૧ ॥

દ્રષ્ટૄંસ્તવોત્સવસ્ય હિ લોકાન્પાપાત્તથા મૃત્યોઃ |
મા ભીરસ્ત્વિતિ શંભો મધ્યેતિર્યગ્ગ તાગતૈર્બ્રૂષે ॥ ૨ ॥

પ્રકરોતિ કરુણયાર્દ્રાન શંભુર્નમ્રાનિતિ પ્રબોધાય |
ધર્મોઽયં કિલ લોકાનાર્દ્રાન્કુરુતેઽદ્ય ગૌરીશ ॥ ૩ ॥

આર્દ્રા નટેશસ્ય મનોઽબ્જવૃત્તિરિત્યર્થસંબોધકૃતે જનાનામ |
આર્દ્રર્ક્ષ એવોત્સવમાહ શસ્તં પુરાણજાલં તવ પાર્વતીશ ॥ ૪ ॥

બાણાર્ચને ભગવતઃ પરમેશ્વરસ્ય
પ્રીતિર્ભવેન્નિરુપમેતિ યતઃ પુરાણૈઃ |
સંબોધ્યતે પરશિવસ્ય યથાન્ધકં તતઃ કરોતિ
બાણાર્ચનં જગતિ ભક્તિયુતા જનાળિઃ ॥ ૫ ॥

યથાન્ધકં ત્વં વિનિહત્ય શીઘ્રં લોકસ્ય રક્ષામકરોઃ કઋપાબ્ધે |
તથાજ્ઞતાં મે વિનિવાર્ય શીઘ્રં વિદ્યાં પ્રયચ્છાશુ સભાધિનાથ ॥ ૬ ॥

ઇતિ શ્રીકણ્ઠેશસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ॥

Also Read:

Srikantesha Stotram Lyrics in Marathi | Gujarati |  Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Srikantesha Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top