Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Srikantesha Stotram Lyrics in Bengali

Srikantesha Stotram in Bengali:

॥ শ্রীকণ্ঠেশ স্তোত্রম ॥
আর্দ্রান্তঃকরণস্ত্ৱং যস্মাদীশান ভক্তৱৃন্দেষু |
আর্দ্রোত্সৱপ্রিযোঽতঃ শ্রীকণ্ঠাত্রাস্তি নৈৱ সন্দেহঃ ॥ ১ ॥

দ্রষ্টৄংস্তৱোত্সৱস্য হি লোকান্পাপাত্তথা মৃত্যোঃ |
মা ভীরস্ত্ৱিতি শংভো মধ্যেতির্যগ্গ তাগতৈর্ব্রূষে ॥ ২ ॥

প্রকরোতি করুণযার্দ্রান শংভুর্নম্রানিতি প্রবোধায |
ধর্মোঽযং কিল লোকানার্দ্রান্কুরুতেঽদ্য গৌরীশ ॥ ৩ ॥

আর্দ্রা নটেশস্য মনোঽব্জৱৃত্তিরিত্যর্থসংবোধকৃতে জনানাম |
আর্দ্রর্ক্ষ এৱোত্সৱমাহ শস্তং পুরাণজালং তৱ পার্ৱতীশ ॥ ৪ ॥

বাণার্চনে ভগৱতঃ পরমেশ্ৱরস্য
প্রীতির্ভৱেন্নিরুপমেতি যতঃ পুরাণৈঃ |
সংবোধ্যতে পরশিৱস্য যথান্ধকং ততঃ করোতি
বাণার্চনং জগতি ভক্তিযুতা জনালিঃ ॥ ৫ ॥

যথান্ধকং ত্ৱং ৱিনিহত্য শীঘ্রং লোকস্য রক্ষামকরোঃ কঋপাব্ধে |
তথাজ্ঞতাং মে ৱিনিৱার্য শীঘ্রং ৱিদ্যাং প্রযচ্ছাশু সভাধিনাথ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকণ্ঠেশস্তোত্রং সংপূর্ণম ॥

Also Read:

Srikantesha Stotram Lyrics in Marathi | Gujarati |  Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Srikantesha Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top