Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in Tamil

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 :

॥ ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (67) ॥
॥ ஸீதாபா⁴ஷிதாநுவசநம் ॥

ஏவமுக்தஸ்து ஹநுமாந்ராக⁴வேண மஹாத்மநா ।
ஸீதாயா பா⁴ஷிதம் ஸர்வம் ந்யவேத³யத ராக⁴வே ॥ 1 ॥

இத³முக்தவதீ தே³வீ ஜாநகீ புருஷர்ஷப⁴ ।
பூர்வவ்ருத்தமபி⁴ஜ்ஞாநம் சித்ரகூடே யதா²தத²ம் ॥ 2 ॥

ஸுக²ஸுப்தா த்வயா ஸார்த⁴ம் ஜாநகீ பூர்வமுத்தி²தா ।
வாயஸ꞉ ஸஹஸோத்பத்ய வித³தா³ர ஸ்தநாந்தரே ॥ 3 ॥

பர்யாயேண ச ஸுப்தஸ்த்வம் தே³வ்யங்கே ப⁴ரதாக்³ரஜ ।
புநஶ்ச கில பக்ஷீ ஸ தே³வ்யா ஜநயதி வ்யதா²ம் ॥ 4 ॥

புந꞉ புநருபாக³ம்ய விரராத³ ப்⁴ருஶம் கில । [வித³தா³ர]
ததஸ்த்வம் போ³தி⁴தஸ்தஸ்யா꞉ ஶோணிதேந ஸமுக்ஷித꞉ ॥ 5 ॥

வாயஸேந ச தேநைவ ஸததம் பா³த்⁴யமாநயா ।
போ³தி⁴த꞉ கில தே³வ்யா த்வம் ஸுக²ஸுப்த꞉ பரந்தப ॥ 6 ॥

தாம் து த்³ருஷ்ட்வா மஹாபா³ஹோ தா³ரிதாம் ச ஸ்தநாந்தரே ।
ஆஶீவிஷ இவ க்ருத்³தோ⁴ நி꞉ஶ்வஸந்நப்⁴யபா⁴ஷதா²꞉ ॥ 7 ॥

நகா²க்³ரை꞉ கேந தே பீ⁴ரு தா³ரிதம் து ஸ்தநாந்தரம் ।
க꞉ க்ரீட³தி ஸரோஷேண பஞ்சவக்த்ரேண போ⁴கி³நா ॥ 8 ॥

நிரீக்ஷமாண꞉ ஸஹஸா வாயஸம் ஸமவைக்ஷதா²꞉ ।
நகை²꞉ ஸருதி⁴ரைஸ்தீக்ஷ்ணைஸ்தாமேவாபி⁴முக²ம் ஸ்தி²தம் ॥ 9 ॥

ஸுத꞉ கில ஸ ஶக்ரஸ்ய வாயஸ꞉ பததாம் வர꞉ ।
த⁴ராந்தரசர꞉ ஶீக்⁴ரம் பவநஸ்ய க³தௌ ஸம꞉ ॥ 10 ॥

ததஸ்தஸ்மிந்மஹாபா³ஹோ கோபஸம்வர்திதேக்ஷண꞉ ।
வாயஸே த்வம் க்ருதா²꞉ க்ரூராம் மதிம் மதிமதாம் வர ॥ 11 ॥

ஸ த³ர்ப⁴ம் ஸம்ஸ்தராத்³க்³ருஹ்ய ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரேண ஹ்யயோஜய꞉ ।
ஸ தீ³ப்த இவ காலாக்³நிர்ஜஜ்வாலாபி⁴முக²꞉ க²க³ம் ॥ 12 ॥

க்ஷிப்தவாம்ஸ்த்வம் ப்ரதீ³ப்தம் ஹி த³ர்ப⁴ம் தம் வாயஸம் ப்ரதி ।
ததஸ்து வாயஸம் தீ³ப்த꞉ ஸ த³ர்போ⁴(அ)நுஜகா³ம ஹ ॥ 13 ॥

ஸ பித்ரா ச பரித்யக்த꞉ ஸுரைஶ்ச ஸமஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
த்ரீம்ˮல்லோகாந்ஸம்பரிக்ரம்ய த்ராதாரம் நாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 14 ॥

புநரேவாக³தஸ்த்ரஸ்தஸ்த்வத்ஸகாஶமரிந்த³ம ।
ஸ தம் நிபதிதம் பூ⁴மௌ ஶரண்ய꞉ ஶரணாக³தம் ॥ 15 ॥

வதா⁴ர்ஹமபி காகுத்ஸ்த² க்ருபயா பர்யபாலய꞉ ।
மோக⁴மஸ்த்ரம் ந ஶக்யம் து கர்துமித்யேவ ராக⁴வ ॥ 16 ॥

ப⁴வாம்ஸ்தஸ்யாக்ஷி காகஸ்ய ஹிநஸ்தி ஸ்ம ஸ த³க்ஷிணம் ।
ராம த்வாம் ஸ நமஸ்க்ருத்ய ராஜ்ஞே த³ஶரதா²ய ச ॥ 17 ॥

விஸ்ருஷ்டஸ்து ததா³ காக꞉ ப்ரதிபேதே³ ஸ்வமாலயம் ।
ஏவமஸ்த்ரவிதா³ம் ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸத்த்வவாந் ஶீலவாநபி ॥ 18 ॥

கிமர்த²மஸ்த்ரம் ரக்ஷ꞉ஸு ந யோஜயதி ராக⁴வ꞉ ।
ந நாகா³ நாபி க³ந்த⁴ர்வா நாஸுரா ந மருத்³க³ணா꞉ ॥ 19 ॥

ந ச ஸர்வே ரணே ஶக்தா ராமம் ப்ரதிஸமாஸிதும் ।
தஸ்ய வீர்யவத꞉ கஶ்சித்³யத்³யஸ்தி மயி ஸம்ப்⁴ரம꞉ ॥ 20 ॥

க்ஷிப்ரம் ஸுநிஶிதைர்பா³ணைர்ஹந்யதாம் யுதி⁴ ராவண꞉ ।
ப்⁴ராதுராதே³ஶமாஜ்ஞாய லக்ஷ்மணோ வா பரந்தப꞉ ॥ 21 ॥

ஸ கிமர்த²ம் நரவரோ ந மாம் ரக்ஷதி ராக⁴வ꞉ ।
ஶக்தௌ தௌ புருஷவ்யாக்⁴ரௌ வாய்வக்³நிஸமதேஜஸௌ ॥ 22 ॥

ஸுராணாமபி து³ர்த⁴ர்ஷௌ கிமர்த²ம் மாமுபேக்ஷத꞉ ।
மமைவ து³ஷ்க்ருதம் கிஞ்சிந்மஹத³ஸ்தி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 23 ॥

ஸமர்தா²வபி தௌ யந்மாம் நாவேக்ஷேதே பரந்தபௌ । [ஸஹிதௌ]
வைதே³ஹ்யா வசநம் ஶ்ருத்வா கருணம் ஸாஶ்ரு பா⁴ஷிதம் ॥ 24 ॥

புநரப்யஹமார்யாம் தாமித³ம் வசநமப்³ரவம் ।
த்வச்சோ²கவிமுகோ² ராமோ தே³வி ஸத்யேந தே ஶபே ॥ 25 ॥

ராமே து³꞉கா²பி⁴பூ⁴தே து லக்ஷ்மண꞉ பரிதப்யதே ।
கத²ஞ்சித்³ப⁴வதீ த்³ருஷ்டா ந கால꞉ பரிஶோசிதும் ॥ 26 ॥

இமம் முஹூர்தம் து³꞉கா²நாமந்தம் த்³ரக்ஷ்யஸி பா⁴மிநி ।
தாவுபௌ⁴ நரஶார்தூ³ளௌ ராஜபுத்ராவநிந்தி³தௌ ॥ 27 ॥

த்வத்³த³ர்ஶநக்ருதோத்ஸாஹௌ லங்காம் ப⁴ஸ்மீகரிஷ்யத꞉ ।
ஹத்வா ச ஸமரே ரௌத்³ரம் ராவணம் ஸஹபா³ந்த⁴வம் ॥ 28 ॥

ராக⁴வஸ்த்வாம் வராரோஹே ஸ்வாம் புரீம் நயதே த்⁴ருவம் ।
யத்து ராமோ விஜாநீயாத³பி⁴ஜ்ஞாநமநிந்தி³தே ॥ 29 ॥

ப்ரீதிஸஞ்ஜநநம் தஸ்ய ப்ரதா³தும் த்வமிஹார்ஹஸி ।
ஸாபி⁴வீக்ஷ்ய தி³ஶ꞉ ஸர்வா வேண்யுத்³க்³ரத²நமுத்தமம் ॥ 30 ॥

முக்த்வா வஸ்த்ராத்³த³தௌ³ மஹ்யம் மணிமேதம் மஹாப³ல ।
ப்ரதிக்³ருஹ்ய மணிம் தி³வ்யம் தவ ஹேதோ ரகூ⁴த்³வஹ ॥ 31 ॥

ஶிரஸா தாம் ப்ரணம்யார்யாமஹமாக³மநே த்வரே ।
க³மநே ச க்ருதோத்ஸாஹமவேக்ஷ்ய வரவர்ணிநீ ॥ 32 ॥

விவர்த⁴மாநம் ச ஹி மாமுவாச ஜநகாத்மஜா ।
அஶ்ருபூர்ணமுகீ² தீ³நா பா³ஷ்பஸம்தி³க்³த⁴பா⁴ஷிணீ ॥ 33 ॥

மமோத்பதநஸம்ப்⁴ராந்தா ஶோகவேக³ஸமாஹதா ।
ஹநுமந்ஸிம்ஹஸங்காஶௌ தாவுபௌ⁴ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ஸுக்³ரீவம் ச ஸஹாமாத்யம் ஸர்வாந்ப்³ரூயா ஹ்யநாமயம் ॥ 34 ॥

யதா² ச ஸ மஹாபா³ஹுர்மாம் தாரயதி ராக⁴வ꞉ ।
அஸ்மாத்³து³꞉கா²ம்பு³ஸம்ரோதா⁴த்த்வம் ஸமாதா⁴துமர்ஹஸி ॥ 35 ॥

இமம் ச தீவ்ரம் மம ஶோகவேக³ம்
ரக்ஷோபி⁴ரேபி⁴꞉ பரிப⁴ர்த்ஸநம் ச ।
ப்³ரூயாஸ்து ராமஸ்ய க³த꞉ ஸமீபம்
ஶிவஶ்ச தே(அ)த்⁴வாஸ்து ஹரிப்ரவீர ॥ 36 ॥

ஏதத்தவார்யா ந்ருபராஜஸிம்ஹ
ஸீதா வச꞉ ப்ராஹ விஷாத³பூர்வம் ।
ஏதச்ச பு³த்³த்⁴வா க³தி³தம் மயா த்வம்
ஶ்ரத்³த⁴த்ஸ்வ ஸீதாம் குஶலாம் ஸமக்³ராம் ॥ 37 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 67 ॥

Click here to read all Chapter:

Also Read:

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in Sanskrit | EnglishKannada | Telugu | Tamil

Sundarakanda Sarga (Chapter) 67 in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top