Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: tallapaka annamacharya Keerthana Lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Medini Jeevula Gaava Lyrics in Hindi: मेदिनि जीवुल गाव मेलुकोवय्या । नीदये माकेल्ल रक्ष निद्र मेलुकोवय्या ॥ तगुगोपिकल कन्नुदामरलु विकसिञ्चे मिगुल सूर्यनेत्रुड मेलुकोवय्या ।…

Annamayya Keerthana – Mangaambudhi Hanumantaa Lyrics in Hindi: मङ्गाम्बुधि हनुमन्ता नी शरण । मङ्गविञ्चितिमि हनुमन्ता ॥ बालार्क बिम्बमु फलमनि प ट्टिन आलरि चेतल हनुमन्ता । तूलनि ब्रह्मादुलचे…

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku Lyrics in Hindi: कलिगेनिदे नाकु कैवल्यमु तोलुतनेव्वरिकि दोरकनिदि ॥ जयपुरुषोत्तम जय पीताम्बर जयजय करुणाजलनिधि । दय येऱङ्ग ने धर्ममु नेऱग ना क्रिय…

Annamayya Keerthana – Jaya Jaya Raama Lyrics in Hindi: जय जय रामा समरविजय रामा । भयहर निजभक्तपारीण रामा ॥ जलधिबन्धिञ्चिन सौमित्रिरामा सेलविल्लुविरचिनसीतारामा । अलसुग्रीवुनेलिनायोध्यरामा कलिगि यज्ञमुगाचेकौसल्यरामा ॥…

Annamayya Keerthana – Itti Mudduladi Lyrics in Hindi: इट्टि मुद्दुलाडि बालु डेडवाडु वानि बट्टि तेच्चि पोट्टनिण्ड बालु वोयरे ॥ गामिडै पारितेञ्चि कागेडि वेन्नेललोन चेम पूवु कडियाल चेयि…

Annamayya Keerthana – Itarulaku Ninu Lyrics in Hindi: इतरुलकु निनु नेरुगदरमा ॥ सततसत्यव्रतुलु सम्पूर्णमोहविर- हितुलेरुगुदुरु निनु निन्दिरारमणा ॥ नारीकटाक्षपटुनाराचभयरहित- शूरुलेरुगुदुरु निनु जूचेटिचूपु । घोरसंसार सङ्कुलपरिच्छेदुलगु- धीरुलेरुगुदुरु नीदिव्यविग्रहमु…

Annamayya Keerthana – Ippuditu Kalaganti Lyrics in Hindi: इप्पुडिटु कलगण्टि नेल्ललोकमुलकु । अप्पडगु तिरुवेङ्कटाद्रीशु गण्टि ॥ अतिशयम्बैन शेषाद्रिशिखरमु गण्टि । प्रतिलेनि गोपुर प्रभलु गण्टि । शतकोटि सूर्य…

Annamayya Keerthana – Hari Naamamu Kadu Lyrics in Hindi: हरिनाममु कडु नानन्दकरमु मरुगवो मरुगवो मरुगवो मनसा ॥ नलिनाक्षु श्रीनाममु कलिदोषहरमु कैवल्यमु । फलसारमु बहुबन्ध मोचनमु तलचवो तलचवो…