Varahi Stotrams

Varahi Nigraha Ashtakam Lyrics in Bengali | Goddess Varahi Stotram

Shri Varahinigraha Ashtakam Lyrics in Bengali:

বারাহীনিগ্রহাষ্টকম্

শ্রীগণেশায় নমঃ ।
দেবি ক্রোডমুখি ত্বদংঘ্রিকমল-দ্বন্দ্বানুরক্তাত্মনে
মহ্যং দ্রুহ্যতি য়ো মহেশি মনসা কায়েন বাচা নরঃ ।
তস্যাশু ত্বদয়োগ্রনিষ্ঠুরহলা-ঘাত-প্রভূত-ব্যথা-
পর্যস্যন্মনসো ভবন্তু বপুষঃ প্রাণাঃ প্রয়াণোন্মুখাঃ ॥ ১॥

দেবি ত্বত্পদপদ্মভক্তিবিভব-প্রক্ষীণদুষ্কর্মণি
প্রাদুর্ভূতনৃশংসভাবমলিনাং বৃত্তিং বিধত্তে ময়ি ।
য়ো দেহী ভুবনে তদীয়হৃদয়ান্নির্গত্বরৈর্লোহিতৈঃ
সদ্যঃ পূরয়সে করাব্জ-চষকং বাংছাফলৈর্মামপি ॥ ২॥

চণ্ডোত্তুণ্ড-বিদীর্ণদংষ্ট্রহৃদয়-প্রোদ্ভিন্নরক্তচ্ছটা-
হালাপান-মদাট্টহাস-নিনদাটোপ-প্রতাপোত্কটম্ ।
মাতর্মত্পরিপন্থিনামপহৃতৈঃ প্রাণৈস্ত্বদংঘ্রিদ্বয়ং
ধ্যানোদ্দামরবৈর্ভবোদয়বশাত্সন্তর্পয়ামি ক্ষণাত্ ॥ ৩॥

শ্যামাং তামরসাননাংঘ্রিনয়নাং সোমার্ধচূডাং
জগত্ত্রাণ-ব্যগ্র-হলায়ুধাগ্রমুসলাং সন্ত্রাসমুদ্রাবতীম্ ।
য়ে ত্বাং রক্তকপালিনীং হরবরারোহে বরাহাননাং
ভাবৈঃ সন্দধতে কথং ক্ষণমপি প্রাণন্তি তেষাং দ্বিষঃ ॥ ৪॥

বিশ্বাধীশ্বরবল্লভে বিজয়সে য়া ত্বং নিয়ন্ত্র্যাত্মিকা
ভূতান্তা পুরুষায়ুষাবধিকরী পাকপ্রদা কর্মণাম্ ।
ত্বাং য়াচে ভবতীং কিমপ্যবিতথং য়ো মদ্বিরোধী
জনস্তস্যায়ুর্মম বাংছিতাবধি ভবেন্মাতস্তবৈবাজ্ঞয়া ॥ ৫॥

মাতঃ সম্যগুপাসিতুং জডমতিস্ত্বাং নৈব শক্নোম্যহং
য়দ্যপ্যন্বিত-দৈশিকাংঘ্রিকমলানুক্রোশপাত্রস্য মে ।
জন্তুঃ কশ্চন চিন্তয়ত্যকুশলং য়স্তস্য তদ্বৈশসং
ভূয়াদ্দেবি বিরোধিনো মম চ তে শ্রেয়ঃ পদাসঙ্গিনঃ ॥ ৬॥

বারাহি ব্যথমান-মানসগলত্সৌখ্যং তদাশাবলিং
সীদন্তং য়মপাকৃতাধ্যবসিতং প্রাপ্তাখিলোত্পাদিতম্ ।
ক্রন্দদ্বন্ধুজনৈঃ কলঙ্কিততুলং কণ্ঠব্রণোদ্যত্কৃমি
পশ্যামি প্রতিপক্ষমাশু পতিতং ভ্রান্তং লুঠন্তং মুহুঃ ॥ ৭॥

বারাহি ত্বমশেষজন্তুষু পুনঃ প্রাণাত্মিকা স্পন্দসে
শক্তি ব্যাপ্ত-চরাচরা খলু য়তস্ত্বামেতদভ্যর্থয়ে ।
ত্বত্পাদাম্বুজসঙ্গিনো মম সকৃত্পাপং চিকীর্ষন্তি য়ে
তেষাং মা কুরু শঙ্করপ্রিয়তমে দেহান্তরাবস্থিতিম্ ॥ ৮॥

॥ ইতি শ্রীবারাহীনিগ্রহাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥