Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vyasagita Kurma Purana 12-46 Lyrics in Tamil

Chaudhuri Narayan Singh, in his preface to Kurma Purana with Hindi translation 1962 (DLI) says that chapters 12-33 are Vyasa Gita. This is repeated by Anand Swarup Gupta in the critical edition of Kurma Purana (DLI). Some others (V Raghavan’s list, Kurma Purana Calcutta edition 1890) are of the opinion that the complete Uttarabhaga of Kurma Purana is Vyasa Gita. This would mean Ishvara Gita is a part of Vyasa Gita.

Vyasageetaa Kurmapurana 12-46 in Tamil:

॥ வ்யாஸகீ³தா கூர்மபுராணே அத்⁴யாய 12-46 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉
வ்யாஸ உவாச ।
ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ருʼஷய꞉ ஸர்வே வக்ஷ்யமாணம்ʼ ஸனாதனம் ।
கர்மயோக³ம்ʼ ப்³ராஹ்மணாநாமாத்யந்திகப²லப்ரத³ம் ॥ 12.1 ॥

ஆம்னாயஸித்³த⁴மகி²லம்ʼ பா³ஹ்மணானாம்ʼ ப்ரத³ர்ஶிதம் ।
ருʼஷீணாம்ʼ ஶ்ருʼண்வதாம்ʼ பூர்வம்ʼ மனுராஹ ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 12.2 ॥

ஸர்வபாபஹரம்ʼ புண்யம்ருʼஷிஸங்கை⁴ர்நிஷேவிதம் ।
ஸமாஹிததி⁴யோ யூயம்ʼ ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ க³த³தோ மம ॥ 12.3 ॥

க்ருʼதோபநயனோ வேதா³னதீ⁴யீத த்³விஜோத்தமா꞉ ।
க³ர்பா⁴ஷ்டமே(அ)ஷ்டமே வாப்³தே³ ஸ்வஸூத்ரோக்தவிதா⁴னத꞉ ॥ 12.4 ॥

த³ண்டீ³ ச மேக²லீ ஸூத்ரீ க்ருʼஷ்ணாஜினத⁴ரோ முனி꞉ ।
பி⁴க்ஷாஹாரோ கு³ருஹிதோ வீக்ஷமாணோ கு³ரோர்முக²ம் ॥ 12.5 ॥

கார்பாஸமுபவீதார்த²ம்ʼ நிர்மிதம்ʼ ப்³ரஹ்மணா புரா ।
ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ த்ரிவித் ஸூத்ரம்ʼ கௌஶம்ʼ வா வஸ்த்ரமேவ வா ॥ 12.6 ॥

ஸதோ³பவீதீ சைவ ஸ்யாத் ஸதா³ ப³த்³த⁴ஶிகோ² த்³விஜ꞉ ।
அன்யதா² யத் க்ருʼதம்ʼ கர்ம தத்³ ப⁴வத்யயதா²க்ருʼதம் ॥ 12.7 ॥

வஸேத³விக்ருʼதம்ʼ வாஸ꞉ கார்பாஸம்ʼ வா கஷாயகம் ।
ததே³வ பரிதா⁴னீயம்ʼ ஶுக்லமச்சி²த்³ரமுத்தமம் ॥ 12.8 ॥

உத்தரம்ʼ து ஸமாக்²யாதம்ʼ வாஸ꞉ க்ருʼஷ்ணாஜினம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
அபா⁴வே தி³வ்யமஜினம்ʼ ரௌரவம்ʼ வா விதீ⁴யதே ॥ 12.9 ॥

உத்³த்⁴ருʼத்ய த³க்ஷிணம்ʼ பா³ஹும்ʼ ஸவ்யே பா³ஹௌ ஸமர்பிதம் ।
உபவீதம்ʼ ப⁴வேந்நித்யம்ʼ நிவீதம்ʼ கண்ட²ஸஜ்ஜனே ॥ 12.10 ॥

ஸவ்யம்ʼ பா³ஹும்ʼ ஸமுத்³த்⁴ருʼத்ய த³க்ஷிணே து த்⁴ருʼதம்ʼ த்³விஜா꞉ ।
ப்ராசீனாவீதமித்யுக்தம்ʼ பைத்ரே கர்மணி யோஜயேத் ॥ 12.11 ॥

அக்³ன்யகா³ரே க³வாம்ʼ கோ³ஷ்டே² ஹோமே ஜப்யே ததை²வ ச ।
ஸ்வாத்⁴யாயே போ⁴ஜனே நித்யம்ʼ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ ச ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 12.12 ॥

உபாஸனே கு³ரூணாம்ʼ ச ஸந்த்⁴யயோ꞉ ஸாது⁴ஸங்க³மே ।
உபவீதீ ப⁴வேந்நித்யம்ʼ விதி⁴ரேஷ ஸனாதன꞉ ॥ 12.13 ॥

மௌஞ்ஜீ த்ரிவ்ருʼத் ஸமா ஶ்லக்ஷ்ணா கார்யா விப்ரஸ்ய மேக²லா ।
முஞ்ஜாபா⁴வே குஶேனாஹுர்க்³ரந்தி²னைகேன வா த்ரிபி⁴꞉ ॥ 12.14 ॥

தா⁴ரயேத்³ பை³ல்வபாலாஶௌ த³ண்டௌ³ கேஶாந்தகௌ த்³விஜ꞉ ।
யஜ்ஞார்ஹவ்ருʼக்ஷஜம்ʼ வா(அ)த² ஸௌம்யமவ்ரணமேவ ச ॥ 12.15 ॥

ஸாயம்ʼ ப்ராதர்த்³விஜ꞉ ஸந்த்⁴யாமுபாஸீத ஸமாஹித꞉ ।
காமால்லோபா⁴த்³ ப⁴யான்மோஹாத் த்யக்தேன பதிதோ ப⁴வேத் ॥ 12.16 ॥

அக்³னிகார்யம்ʼ தத꞉ குர்யாத் ஸாயம்ʼ ப்ராத꞉ ப்ரஸன்னதீ⁴꞉ ।
ஸ்னாத்வா ஸந்தர்பயேத்³ தே³வாந்ருʼஷீன் பித்ருʼக³ணாம்ʼஸ்ததா² ॥ 12.17 ॥

தே³வதாப்⁴யர்சனம்ʼ குர்யாத் புஷ்பை꞉ பத்ரேண சாம்பு³னா ।
அபி⁴வாத³னஶீல꞉ ஸ்யாந்நித்யம்ʼ வ்ருʼத்³தே⁴ஷு த⁴ர்மத꞉ ॥ 12.18 ॥

அஸாவஹம்ʼ போ⁴ நாமேதி ஸம்யக் ப்ரணதிபூர்வகம் ।
ஆயுராரோக்³யஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ த்³ரவ்யாதி³பரிவர்ஜிதம் ॥ 12.19 ॥

ஆயுஷ்ணான் ப⁴வ ஸௌம்யேதி வாச்யோ விப்ரோ(அ)பி⁴வாத³னே ।
அகாரஶ்சாஸ்ய நாம்னோ(அ)ந்தே வாச்ய꞉ பூர்வாக்ஷர꞉ ப்லுத꞉ ॥ 12.20 ॥

ந குர்யாத்³ யோ(அ)பி⁴வாத³ஸ்ய த்³விஜ꞉ ப்ரத்யபி⁴வாத³னம் ।
நாபி⁴வாத்³ய꞉ ஸ விது³ஷா யதா² ஶூத்³ரஸ்ததை²வ ஸ꞉ ॥ 12.21 ॥

ஸவ்ய்ஸ்தபாணினா கார்யமுபஸங்க்³ரஹணம்ʼ கு³ரோ꞉ ।
ஸவ்யேன ஸவ்ய꞉ ஸ்ப்ரஷ்டவ்யோ த³க்ஷிணேன து த³க்ஷிண꞉ ॥ 12.22 ॥

லௌகிகம்ʼ வைதி³கம்ʼ சாபி ததா²த்⁴யாத்மிகமேவ வா ।
ஆத³தீ³த யதோ ஜ்ஞானம்ʼ தம்ʼ பூர்வமபி⁴வாத³யேத் ॥ 12.23 ॥

நோத³கம்ʼ தா⁴ரயேத்³ பை⁴க்ஷம்ʼ புஷ்பாணி ஸமித⁴ஸ்ததா² ।
ஏவம்ʼவிதா⁴னி சான்யானி ந தை³வாத்³யேஷு கர்மஸு ॥ 12.24 ॥

ப்³ராஹ்மணம்ʼ குஶலம்ʼ ப்ருʼச்சே²த் க்ஷத்ரப³ந்து⁴மநாமயம் ।
வைஶ்யம்ʼ க்ஷேமம்ʼ ஸமாக³ம்ய ஶூத்³ரமாரோக்³யமேவ து ॥ 12.25 ॥

உபாத்⁴யாய꞉ பிதா ஜ்யேஷ்டோ² ப்⁴ராதா சைவ மஹீபதி꞉ ।
மாதுல꞉ ஶ்வஶுரஸ்த்ராதா மாதாமஹபிதாமஹௌ ॥ 12.26 ॥

வர்ணஜ்யேஷ்ட²꞉ பித்ருʼவ்யஶ்ச பும்ʼஸோ(அ)த்ர கு³ரவ꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
மாதா மாதாமஹீ கு³ர்வீ பிதுர்மாதுஶ்ச ஸோத³ரா꞉ ॥ 12.27 ॥

ஶ்வஶ்ரூ꞉ பிதாமஹீஜ்யேஷ்டா² தா⁴த்ரீ ச கு³ரவ꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
இத்யுக்தோ கு³ருவர்கோ³(அ)யம்ʼ மாத்ருʼத꞉ பித்ருʼதோ த்³விஜா꞉ ॥ 12.28 ॥

அனுவர்த்தனமேதேஷாம்ʼ மனோவாக்காயகர்மபி⁴꞉ ।
கு³ரும்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸமுத்திஷ்டே²த³பி⁴வாத்³ய க்ருʼதாஞ்ஜலி꞉ ॥ 12.29 ॥

நைதைருபவிஶேத் ஸார்த்³த⁴ம்ʼ விவதே³ன்னாத்மகாரணாத் ।
ஜீவிதார்த²மபி த்³வேஷாத்³ கு³ருபி⁴ர்னைவ பா⁴ஷணம் ॥ 12.30 ॥

உதி³தோ(அ)பி கு³ணைரன்யைர்கு³ருத்³வேஷீ பதத்யத⁴꞉ ।
கு³ரூணாமபி ஸர்வேஷாம்ʼ பூஜ்யா꞉ பஞ்ச விஶேஷத꞉ ॥ 12.31 ॥

தேஷாமாத்³யாஸ்த்ரய꞉ ஶ்ரேஷ்டா²ஸ்தேஷாம்ʼ மாதா ஸுபூஜிதா ।
யோ பா⁴வயதி யா ஸூதே யேன வித்³யோபதி³ஶ்யதே ॥ 12.32 ॥

ஜ்யேஷ்டோ² ப்⁴ராதா ச ப⁴ர்த்தா ச பஞ்சைதே கு³ரவ꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ।
ஆத்மன꞉ ஸர்வயத்னேன ப்ராணத்யாகே³ன வா புன꞉ ॥ 12.33 ॥

பூஜனீயா விஶேஷேண பஞ்சைதே பூ⁴திமிச்ச²தா ।
யாவத் பிதா ச மாதா ச த்³வாவேதௌ நிர்விகாரிணௌ ॥ 12.34 ॥

தாவத் ஸர்வம்ʼ பரித்யஜ்ய புத்ர꞉ ஸ்யாத் தத்பராயண꞉ ।
பிதா மாதா ச ஸுப்ரீதௌ ஸ்யாதாம்ʼ புத்ரகு³ணைர்யதி³ ॥ 12.35 ॥

ஸ புத்ர꞉ ஸகலம்ʼ த⁴ர்மமாப்னுயாத் தேன கர்மணா ।
நாஸ்தி மாத்ருʼஸமம்ʼ தை³வம்ʼ நாஸ்தி பித்ருʼஸமோ கு³ரு꞉ ॥ 12.36 ॥

தயோ꞉ ப்ரத்யுபகாரோ(அ)பி ந கத²ஞ்சன வித்³யதே ।
தயோர்நித்யம்ʼ ப்ரியம்ʼ குர்யாத் கர்மணா மனஸா கி³ரா ॥ 12.37 ॥

ந தாப்⁴யாமனனுஜ்ஞாதோ த⁴ர்மமன்யம்ʼ ஸமாசரேத் ।
வர்ஜயித்வா முக்திப²லம்ʼ நித்யம்ʼ நைமித்திகம்ʼ ததா² ॥ 12.38 ॥

த⁴ர்மஸார꞉ ஸமுத்³தி³ஷ்ட꞉ ப்ரேத்யானந்தப²லப்ரத³꞉ ।
ஸம்யகா³ராத்⁴ய வக்தாரம்ʼ விஸ்ருʼஷ்டஸ்தத³னுஜ்ஞயா ॥ 12.39 ॥

ஶிஷ்யோ வித்³யாப²லம்ʼ பு⁴ங்க்தே ப்ரேத்ய வா பூஜ்யதே தி³வி ।
யோ ப்⁴ராதரம்ʼ பித்ருʼஸமம்ʼ ஜ்யேஷ்ட²ம்ʼ மூர்கோ²(அ)வமன்யதே ॥ 12.40 ॥

தேன தோ³ஷேண ஸ ப்ரேத்ய நிரயம்ʼ கோ⁴ரம்ருʼச்ச²தி ।
பும்ʼஸா வர்த்மனிதிஷ்டேத பூஜ்யோ ப⁴ர்த்தா து ஸர்வதா³ ॥ 12.41 ॥

அபி மாதரி லோகே(அ)ஸ்மின் உபகாராத்³தி⁴ கௌ³ரவம் ।
யேனரா ப⁴ர்த்த்ருʼபிண்டா³ர்த²ம்ʼ ஸ்வான் ப்ராணான் ஸந்த்யஜந்தி ஹி ॥ 12.42 ॥

தேஷாமதா²க்ஷயாம்ˮல்லோகான் ப்ரோவாச ப⁴க³வான் மனு꞉ ।
மாதுலாம்ʼஶ்ச பித்ருʼவ்யாம்ʼஶ்ச ஶ்வஶுராந்ருʼத்விஜோ கு³ரூன் ॥ 12.43 ॥

அஸாவஹமிதி ப்³ரூயு꞉ ப்ரத்யுத்தா²ய யவீயஸ꞉ ।
அவாச்யோ தீ³க்ஷிதோ நாம்னா யவீயானபி யோ ப⁴வேத் ॥ 12.44 ॥

போ⁴ப⁴வத்பூர்வகத்வேனமபி⁴பா⁴ஷேத த⁴ர்மவித் ।
அபி⁴வாத்³யஶ்ச பூஜ்யஶ்ச ஶிரஸா வந்த்³ய ஏவ ச ॥ 12.45 ॥

ப்³ராஹ்மண꞉ க்ஷத்ரியாத்³யைஶ்ச ஶ்ரீகாமை꞉ ஸாத³ரம்ʼ ஸதா³ ।
நாபி⁴வாத்³யாஸ்து விப்ரேண க்ஷத்ரியாத்³யா꞉ கத²ஞ்சன ॥ 12.46 ॥

ஜ்ஞானகர்மகு³ணோபேதா யத்³யப்யேதே ப³ஹுஶ்ருதா꞉ ।
ப்³ராஹ்மண꞉ ஸர்வவர்ணானாம்ʼ ஸ்வஸ்தி குர்யாதி³தி ஶ்ருதி꞉ ॥ 12.47 ॥

ஸவர்ணேஷு ஸவர்ணானாம்ʼ காம்யமேவாபி⁴வாத³னம் ।
கு³ருரக்³நிர்த்³விஜாதீனாம்ʼ வர்ணானாம்ʼ ப்³ராஹ்மணோ கு³ரு꞉ ॥ 12.48 ॥

பதிரேவ கு³ரு꞉ ஸ்த்ரீணாம்ʼ ஸர்வத்ராப்⁴யாக³தோ கு³ரு꞉ ।
வித்³யா கர்ம வயோ ப³ந்து⁴ர்வித்தம்ʼ ப⁴வதி பஞ்சமம் ॥ 12.49 ॥

மான்யஸ்தா²னானி பஞ்சாஹு꞉ பூர்வம்ʼ பூர்வம்ʼ கு³ரூத்தராத் ।
பஞ்சானாம்ʼ த்ரிஷு வர்ணேஷு பூ⁴யாம்ʼஸி ப³லவந்தி ச ॥ 12.50 ॥

யத்ர ஸ்யு꞉ ஸோ(அ)த்ர மானார்ஹ꞉ ஶூத்³ரோ(அ)பி த³ஶமீம்ʼ க³த꞉ ।
பந்தா² தே³யோ ப்³ராஹ்மணாய ஸ்த்ரியை ராஜ்ஞே ஹ்யசக்ஷுஷே ॥ 12.51 ॥

வ்ருʼத்³தா⁴ய பா⁴ரமக்³னாய ரோகி³ணே து³ர்ப³லாய ச ।
பி⁴க்ஷாமாஹ்ருʼத்ய ஶிஷ்டானாம்ʼ க்³ருʼஹேப்⁴ய꞉ ப்ரயதோ(அ)ன்வஹம் ॥ 12.52 ॥

நிவேத்³ய கு³ரவே(அ)ஶ்னீயாத்³ வாக்³யதஸ்தத³னுஜ்ஞயா ।
ப⁴வத்பூர்வம்ʼ சரேத்³ பை⁴க்ஷ்யமுபனீதோ த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 12.53 ॥

ப⁴வன்மத்⁴யம்ʼ து ராஜன்யோ வைஶ்யஸ்து ப⁴வது³த்தரம் ।
மாதரம்ʼ வா ஸ்வஸாரம்ʼ வா மாதுர்வா ப⁴கி³னீம்ʼ நிஜாம் ॥ 12.54 ॥

பி⁴க்ஷேத பி⁴க்ஷாம்ʼ ப்ரத²மம்ʼ யா சைனம்ʼ ந விமானயேத் ।
ஸஜாதீயக்³ருʼஹேஷ்வேவ ஸார்வவர்ணிகமேவ வா ॥ 12.55 ॥

பை⁴க்ஷ்யஸ்ய சரணம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ பதிதாதி³ஷு வர்ஜிதம் ।
வேத³யஜ்ஞைரஹீனானாம்ʼ ப்ரஶஸ்தானாம்ʼ ஸ்வகர்மஸு ॥ 12.56 ॥

ப்³ரஹ்மசாரீ ஹரேத்³ பை⁴க்ஷம்ʼ க்³ருʼஹேப்⁴ய꞉ ப்ரயதோ(அ)ன்வஹம் ।
கு³ரோ꞉ குலே ந பி⁴க்ஷேத ந ஜ்ஞாதிகுலப³ந்து⁴ஷு ॥ 12.57 ॥

அலாபே⁴ த்வன்யகே³ஹானாம்ʼ பூர்வம்ʼ பூர்வம்ʼ விவர்ஜயேத் ॥

ஸர்வம்ʼ வா விசரேத்³ க்³ராமம்ʼ பூர்வோக்தாநாமஸம்ப⁴வே ॥ 12.58 ॥

நியம்ய ப்ரயதோ வாசம்ʼ தி³ஶஸ்த்வனவலோகயன் ।
ஸமாஹ்ருʼத்ய து தத்³ பை⁴க்ஷம்ʼ யாவத³ர்த²மமாயயா ॥ 12.59 ॥

பு⁴ஞ்ஜீத ப்ரயதோ நித்யம்ʼ வாக்³யதோ(அ)னன்யமானஸ꞉ ।
பை⁴க்ஷ்யேண வர்த்தயேந்நித்யம்ʼ நைகாந்நாதீ³ ப⁴வேத்³ வ்ரதீ ॥ 12.60 ॥

பை⁴க்ஷ்யேண வ்ரதினோ வ்ருʼத்திருபவாஸஸமா ஸ்ம்ருʼதா ।
பூஜயேத³ஶனம்ʼ நித்யமத்³யாச்சைதத³குத்ஸயன் ॥ 12.61 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா ஹ்ருʼஷ்யேத் ப்ரஸீதே³ச்ச ததோ பு⁴ஞ்ஜீத வாக்³யத꞉ 12.62 ॥

அனாரோக்³யமனாயுஷ்யமஸ்வர்க்³யம்ʼ சாதிபோ⁴ஜனம் ।
அபுண்யம்ʼ லோகவித்³விஷ்டம்ʼ தஸ்மாத் தத்பரிவர்ஜயேத் ॥ 12.63 ॥

ப்ராங்முகோ²(அ)ன்னானி பு⁴ஞ்ஜீத ஸூர்யாபி⁴முக² ஏவ வா ।
நாத்³யாது³த³ங்முகோ² நித்யம்ʼ விதி⁴ரேஷ ஸனாதன꞉ ॥ 12.64 ॥

ப்ரக்ஷால்ய பாணிபாதௌ³ ச பு⁴ஞ்ஜானோ த்³விருபஸ்ப்ருʼஶேத் ।
ஶுசௌ தே³ஶே ஸமாஸீனோ பு⁴க்த்வா ச த்³விருபஸ்ப்ருʼஶேத் ॥ 12.65 ॥

இதீ ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥12 ॥

கூர்மபுராணே உத்தரபா⁴கே³ த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
பு⁴க்த்வா பீத்வா ச ஸுப்த்வா ச ஸ்னாத்வா ரத்²யோபஸர்பணே ।
ஓஷ்டா²வலோமோகௌ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா வாஸோ விபரிதா⁴ய ச ॥ 13.1
ரேதோமூத்ரபுரீஷாணாமுத்ஸர்கே³(அ)யுக்தபா⁴ஷணே ।
ஷ்டீ²வித்வா(அ)த்⁴யயனாரம்பே⁴ காஸஶ்வாஸாக³மே ததா² ॥ 13.2
சத்வரம்ʼ வா ஶ்மஶானம்ʼ வா ஸமாக³ம்ய த்³விஜோத்தம꞉ ।
ஸந்த்⁴யயோருப⁴யோஸ்தத்³வதா³சாந்தோ(அ)ப்யாசமேத் புன꞉ ॥ 13.3
சண்டா³லம்லேச்ச²ஸம்பா⁴ஷே ஸ்த்ரீஶூத்³ரோச்சி²ஷ்டபா⁴ஷணே ।
உச்சி²ஷ்டம்ʼ புருஷம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா போ⁴ஜ்யம்ʼ சாபி ததா²வித⁴ம் ॥ 13.4 ॥

ஆசாமேத³ஶ்ருபாதே வா லோஹிதஸ்ய ததை²வ ச ।
போ⁴ஜனே ஸந்த்⁴யயோ꞉ ஸ்னாத்வா பீத்வா மூத்ரபுரீஷயோ꞉ ॥ 13.5 ॥

ஆசாந்தோ(அ)ப்யாசமேத் ஸுப்த்வா ஸக்ருʼத்ஸக்ருʼத³தா²ன்யத꞉ ।
அக்³னேர்க³வாமதா²லம்பே⁴ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா ப்ரயதமேவ வா ॥ 13.6 ॥

ஸ்த்ரீணாமதா²த்மன꞉ ஸ்பர்ஶே நீவீம்ʼ வா பரிதா⁴ய ச
உபஸ்ப்ருʼஶேஜ்ஜலம்ʼ வார்த்³ரம்ʼ த்ருʼணம்ʼ வா பூ⁴மிமேவ வா ॥ 13.7 ॥

கேஶானாம்ʼ சாத்மன꞉ ஸ்பர்ஶே வாஸஸோ(அ)க்ஷாலிதஸ்ய ச ।
அனுஷ்ணாபி⁴ரபே²நாபி⁴꞉ விஶுத்³தா⁴த்³பி⁴ஶ்ச த⁴ர்மத꞉ ॥ 13.8 ॥

ஶௌசேப்ஸு꞉ ஸர்வதா³சாமேதா³ஸீன꞉ ப்ராகு³த³ங்முக²꞉ ।
ஶிர꞉ ப்ராவ்ருʼத்ய கண்ட²ம்ʼ வா முக்தகச்ச²ஶிகோ²(அ)பி வா ॥ 13.9 ॥

அக்ருʼத்வா பாத³யோ꞉ ஶௌசமாசாந்தோ(அ)ப்யஶுசிர்ப⁴வேத் ।
ஸோபானத்கோ ஜலஸ்தோ² வா நோஷ்ணீஷீ சாசமேத்³பு³த⁴꞉ ॥ 13.10 ॥

ந சைவ வர்ஷதா⁴ராபி⁴ர்ன திஷ்ட²ன் நோத்³த்⁴ருʼதோத³கை꞉ ।
நைகஹஸ்தார்பிதஜலைர்வினா ஸூத்ரேண வா புன꞉ ॥ 13.11 ॥

ந பாது³காஸனஸ்தோ² வா ப³ஹிர்ஜானுரதா²பி வா ।
ந ஜல்பன் ந ஹஸன் ப்ரேக்ஷன் ஶயான꞉ ப்ரஹ்வ ஏவ ச
நாவீக்ஷிதாபி⁴꞉ பே²நாத்³யைருபேதாபி⁴ரதா²பி வா ।
ஶூத்³ராஶுசிகரோன்முக்தைர்ன க்ஷாராபி⁴ஸ்ததை²வ ச ॥ 13.12 ॥

ந சைவாங்கு³லிபி⁴꞉ ஶஸ்தம்ʼ ந குர்வன் நான்யமானஸ꞉ ।
ந வர்ணரஸது³ஷ்டாபி⁴ர்ன சைவ ப்ரத³ரோத³கை꞉ ॥ 13.13 ॥

ந பாணிக்ஷுபி⁴தாபி⁴ர்வா ந ப³ஹிஷ்கக்ஷ ஏவ வா ।
ஹ்ருʼத்³கா³பி⁴꞉ பூயதே விப்ர꞉ கண்ட்²யாபி⁴꞉ க்ஷத்ரிய꞉ ஶுசி꞉ ॥ 13.14 ॥

ப்ராஶிதாபி⁴ஸ்ததா²வைஶ்ய꞉ ஸ்த்ரீஶூத்³ரௌ ஸ்பர்ஶதோ(அ)ந்தத꞉ ॥

அங்கு³ஷ்ட²மூலாந்தரதோ ரேகா²யாம்ʼ ப்³ராஹ்மமுச்யதே ॥ 13.15 ॥

அந்தராங்கு³ஷ்ட²தே³ஶின்யோ பித்ரூʼணாம்ʼ தீர்த²முத்தமம் ॥

கநிஷ்டா²மூலத꞉ பஶ்சாத் ப்ராஜாபத்யம்ʼ ப்ரசக்ஷதே ॥ 13.16 ॥

அங்கு³ல்யக்³ரே ஸ்ம்ருʼதம்ʼ தை³வம்ʼ தத்³தே³வார்த²ம்ʼ ப்ரகீர்த்தித꞉ ।
மூலே வா தை³வமாதி³ஷ்டம்ʼ க்³னேயம்ʼ மத்⁴யத꞉ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 13.17 ॥

ததே³வ ஸௌமிகம்ʼ தீர்த²மேதஜ்ஜ்ஞாத்வா ந முஹ்யதி ।
ப்³ராஹ்மேணைவ து தீர்தே²ன த்³விஜோ நித்யமுபஸ்ப்ருʼஶேத் ॥ 13.18 ॥

காயேன வா(அ)த² தை³வேன பைத்ரேண ந து வை த்³விஜா꞉ ।
த்ரி꞉ ப்ராஶ்னீயாத³ப꞉ பூர்வம்ʼ ப்³ராஹ்மண꞉ ப்ரயதஸ்தத꞉ ॥ 13.19 ॥

ஸம்ʼம்ருʼஜ்யாங்கு³ஷ்ட²மூலேன முக²ம்ʼ வை ஸமுபஸ்ப்ருʼஶேத் ॥

அங்கு³ஷ்டா²நாமிகாப்⁴யாம்ʼ து ஸ்ப்ருʼஶேந்நேத்ரத்³வயம்ʼ தத꞉ ॥ 13.20 ॥

தர்ஜன்யங்கு³ஷ்ட²யோகே³ன ஸ்ப்ருʼஶேன்னாஸாப்ருʼடத்³வயம் ॥

கநிஷ்டா²ங்கு³ஷ்ட²யோகே³ன ஶ்ரவணே ஸமுபஸ்ப்ருʼஶேத் ॥ 13.21 ॥

ஸர்வாஸாமத² யோகே³ன ஹ்ருʼத³யம்ʼ து தலேன வா ।
ஸ்ப்ருʼஶேத்³வை ஶிரஸஸ்தத்³வத³ங்கு³ஷ்டே²நாத²வா த்³வயம் ॥ 13.22
த்ரி꞉ ப்ராஶ்னீயாத்³ யத³ம்ப⁴ஸ்து ஸுப்ரீதாஸ்தேன தே³வதா꞉ ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுர்மஹேஶஶ்ச ப⁴வந்தீத்யனுஶுஶ்ரும꞉ ॥ 13.23
க³ங்கா³ ச யமுனா சைவ ப்ரீயேதே பரிமார்ஜனாத் ।
ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டயோர்லோசனயோ꞉ ப்ரீயேதே ஶஶிபா⁴ஸ்கரௌ ॥ 13.24
நாஸத்யத³ஸ்ரௌ ப்ரீயேதே ஸ்ப்ருʼஷ்டே நாஸாபுடத்³வயே ।
ஶ்ரோத்ரயோ꞉ ஸ்ப்ருʼஷ்டயோஸ்தத்³வத் ப்ரீயேதே சானிலானலௌ ॥ 13.25
ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டே ஹ்ருʼத³யே சாஸ்ய ப்ரீயந்தே ஸர்வதே³வதா꞉ ।
மூர்த்⁴னி ஸம்ʼஸ்பர்ஶநாதே³வ ப்ரீத꞉ ஸ புருஷோ ப⁴வேத் ॥ 13.26
நோச்சி²ஷ்டம்ʼ குர்வதே நித்யம்ʼ விப்ருஷோ(அ)ங்க³ம்ʼ நயந்தி யா꞉ ।
த³ந்தாந்தர்த³ந்தலக்³னேஷு ஜிஹ்வோஷ்டைறஶுசிர்ப⁴வேத் ॥ 13.27
ஸ்ப்ருʼஶாந்தி பி³ந்த³வ꞉ பாதௌ³ ய ஆசாமயத꞉ பரான் ।
பூ⁴மிகாஸ்தே ஸமா ஜ்ஞேயா ந தைரப்ரயதோ ப⁴வேத் ॥ 13.28
மது³பர்கே ச ஸோமே ச தாம்பூ³லஸ்ய ச ப⁴க்ஷணே ।
ப²லமூலேக்ஷுத³ண்டே³ ந தோ³ஷம்ʼ ப்ராஹ வே மனு꞉ ॥ 13.29
ப்ரசரான்னோத³பானேஷு த்³ரவ்யஹஸ்தோ ப⁴வேன்னர꞉ ।
பூ⁴மௌ நிக்ஷிப்ய தத்³ த்³ரவ்யமாசம்யாப்⁴யுக்ஷயேத் து தத் ॥ 13.30
தைஜஸம்ʼ வை ஸமாதா³ய யத்³யுச்சி²ஷ்டோ ப⁴வேத்³ த்³விஜ꞉ ।
பூ⁴மௌ நிக்ஷிப்ய தத்³ த்³ரவ்யமாசம்யாப்⁴யுக்ஷயேத் து தத் ॥ 13.31
யத்³யமந்த்ரம்ʼ ஸமாதா³ய ப⁴வேது³ச்சே²ஷணான்வித꞉ ।
அநிதா⁴யைவ தத்³ த்³ரவ்யமாசாந்த꞉ ஶுசிதாமியாத் ॥ 13.32
வஸ்ராதி³ஷு விகல்ப꞉ ஸ்யாத் தத்ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்ட்வாசமேதி³ஹ ।
அரண்யே(அ)னுத³கே ராத்ரௌ சௌரவ்யாக்⁴ராகுலே பதி² ॥ 13.33 ॥

க்ருʼத்வா மூத்ரம்ʼ புரீஷம்ʼ வா த்³ரவ்யஹஸ்தோ ந து³ஷ்யதி ।
நிதா⁴ய த³க்ஷிணே கர்ணே ப்³ரஹ்மஸூத்ரமுத³ங்முக²꞉ ॥ 13.34 ॥

அஹ்னி குர்யாச்ச²க்ருʼன்மூத்ரம்ʼ ராத்ரௌ சேத்³ த³க்ஷிணாமுக²꞉ ॥

அந்தர்தா⁴ய மஹீம்ʼ காஷ்டை²꞉ பத்ரைர்லோஷ்ட²த்ருʼணேன வா ॥ 13.35 ॥

ப்ராவ்ருʼத்ய ச ஶிர꞉ குர்யாத்³ விண்மூத்ரஸ்ய விஸர்ஜனம் ।
சா²யாகூபநதீ³கோ³ஷ்ட²சைத்யாம்ப⁴꞉ பதி² ப⁴ஸ்மஸு ॥ 13.36 ॥

அக்³னௌ சைவ ஶ்மஶானே ச விண்மூத்ரே ந ஸமாசரேத் ॥

ந கோ³மயே ந க்ருʼஷ்டே வா மஹாவ்ருʼக்ஷே ந ஶாட்³வலே ॥ 13.37 ॥

ந திஷ்ட²ன் வா ந நிர்வாஸா ந ச பர்வதமஸ்தகே ।
ந ஜீர்ணதே³வாயதனே ந வல்மீகே கதா³சன ॥ 13,38 ॥

ந ஸஸத்த்வேஷு க³ர்தேஷு ந க³ச்ச²ன் வா ஸமாசரேத் ॥

துஷாங்கா³ரகபாலேஷு ராஜமார்கே³ ததை²வ ச ॥ 13.39 ॥

ந க்ஷேத்ரே ந விமலே வா(அ)பி ந தீர்தே² ந சதுஷ்பதே² ।
நோத்³யானே ந ஸமீபே வா நோஷரே ந பராஶுசௌ ॥ 13.40 ॥

ந ஸோபானத்பாது³கோ வா ச²த்ரீ வா நாந்தரிக்ஷகே ॥

ந சைவாபி⁴முகே² ஸ்த்ரீணாம்ʼ கு³ருப்³ராஹ்மணயோர்க³வாம் ॥ 13.41 ॥

ந தே³வதே³வாலயயோரபாமபி கதா³சன ॥

நதீ³ம்ʼ ஜ்யோதீம்ʼஷி வீக்ஷித்வா ந வார்யபி⁴முகோ²(அ)த²வா ॥ 13.42 ॥

ப்ரத்யாதி³த்யம்ʼ ப்ரத்யனலம்ʼ ப்ரதிஸோமம்ʼ ததை²வ ச ॥

ஆஹ்ருʼத்ய ம்ருʼத்திகாம்ʼ கூலால்லேபக³ந்தா⁴பகர்ஷணாத் ॥ 13.43 ॥

குர்யாத³தந்த்³ரித꞉ ஶௌசம்ʼ விஶுத்³தை⁴ருத்³த்⁴ருʼதோத³கை꞉ ॥

நாஹரேன்ம்ருʼத்திகாம்ʼ விப்ர꞉ பாம்ʼஶுலான்ன ச கர்த³மான் ॥ 13.44 ॥

ந மார்கா³ன்னோஷராத்³ தே³ஶாச்சௌ²சோச்சி²ஷ்டாத்ததை²வ ச ।
ந தே³வாயதனாத் கூபாத்³ க்³ராமான்ன ச ஜலாத் ததா² ॥ 13.45 ॥

உபஸ்ப்ருʼஶேத் ததோ நித்யம்ʼ பூர்வோக்தேன விதா⁴னத꞉ ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥13 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
ஏவம்ʼ த³ண்டா³தி³பி⁴ர்யுக்த꞉ ஶௌசாசாரஸமன்வித꞉ ।
ஆஹூதோ(அ)த்⁴யயனம்ʼ குர்யாத்³ வீக்ஷமாணோ கு³ரோர்முக²ம் ॥ 14.1 ॥

நித்யமுத்³யதபாணி꞉ ஸ்யாத் ஸந்த்⁴யாசார꞉ ஸமன்வித꞉ ।
ஆஸ்யதாமிதி சோக்த꞉ ஸன்னாஸீதாபி⁴முக²ம்ʼ கு³ரோ꞉ ॥ 14.2 ॥

ப்ரதிஶ்ரவணஸம்பா⁴ஷே ஶயானோ ந ஸமாசரேத் ।
நாஸீனோ ந ச பு⁴ஞ்ஜானோ ந திஷ்ட²ன்ன பராங்முக²꞉ ॥ 14.3 ॥

நச ஶய்யாஸனம்ʼ சாஸ்ய ஸர்வதா³ கு³ருஸந்நிதௌ⁴ ।
கு³ரோஸ்து சக்ஷுர்விஷயே ந யதே²ஷ்டாஸனோ ப⁴வேத் ॥ 14.4 ॥

நோதா³ஹரேத³ஸ்ய நாம பரோக்ஷமபி கேவலம் ।
ந சைவாஸ்யானுகுர்வீத க³திபா⁴ஷிதசேஷ்டிதம் ॥ 14.5 ॥

கு³ரோர்யத்ர ப்ரதீவாதோ³ நிந்தா³ சாபி ப்ரவர்த்ததே ।
கர்ணௌம்ʼ தத்ர பிதா⁴தவ்யௌ க³ந்தவ்யம்ʼ வா ததோ(அ)ன்யத꞉ ॥ 14.6 ॥

தூ³ரஸ்தோ² நார்சயேதே³னம்ʼ ந க்ருத்³தோ⁴ நாந்திகே ஸ்த்ரியா꞉ ।
ந சைவாஸ்யோத்தரம்ʼ ப்³ரூயாத் ஸ்தி²தே நாஸீத ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 14.7 ॥

உத³கும்ப⁴ம்ʼ குஶான் புஷ்பம்ʼ ஸமிதோ⁴(அ)ஸ்யாஹரேத் ஸதா³ ।
மார்ஜனம்ʼ லேபனம்ʼ நித்யமங்கா³னாம்ʼ வை ஸமாசரேத் ॥ 14.8 ॥

நாஸ்ய நிர்மால்யஶயனம்ʼ பாது³கோபானஹாவபி ।
ஆக்ரமேதா³ஸனம்ʼ சாஸ்ய சா²யாதீ³ன் வா கதா³சன ॥ 14.9 ॥

ஸாத⁴யேத்³ த³ந்தகாஷ்டா²தீ³ன் லப்³த⁴ம்ʼ சாஸ்மை நிவேத³யேத் ।
அனாப்ருʼச்ச்²ய ந க³ந்தவ்யம்ʼ ப⁴வேத் ப்ரியஹிதே ரத꞉ ॥ 14.10 ॥

ந பாதௌ³ ஸாரயேத³ஸ்ய ஸம்ʼநிதா⁴னே கதா³சன ।
ஜ்ருʼம்பா⁴ஹாரஸ்யாதி³கஞ்சைவ கண்ட²ப்ராவரணம்ʼ ததா² ॥ 14.11 ॥

வர்ஜயேத் ஸந்நிதௌ⁴ நித்யமவஸ்போ²சனமேவ ச ।
யதா²காலமதீ⁴யீத யாவன்ன விமனா கு³ரு꞉ ॥ 14.12 ॥

ஆஸீதாதோ⁴ கு³ரோர்க³ச்சே²த் ப²லகே வா ஸமாஹித꞉ ।
ஆஸனே ஶயனே யானே நைவ திஷ்டே²த் கதா³சன ॥ 14.13 ॥

தா⁴வந்தமனுதா⁴வேத்தம்ʼ க³ச்ச²ந்தமனுக³ச்ச²தி ।
கோ³(அ)ஶ்வோஷ்ட்ரயானப்ராஸாத³ப்ரஸ்தரேஷு கடேஷு ச ॥ 14.14 ॥

நாஸீத கு³ருணா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஶிலாப²லகனௌஷு ச ।
ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ஸ்யாத் ஸததம்ʼ வஶ்யாத்மா(அ)க்ரோத⁴ன꞉ ஶுசி꞉ ॥ 14.15 ॥

ப்ரயுஞ்ஜீத ஸதா³ வாசம்ʼ மது⁴ராம்ʼ ஹிதபா⁴ஷிணீம் ।
க³ந்த⁴மால்யம்ʼ ரஸம்ʼ ப⁴வ்யம்ʼ ஶுக்லம்ʼ ப்ராணிவிஹிம்ʼஸனம் ॥ 14.16 ॥

அப்⁴யங்க³ம்ʼ சாஞ்ஜனோபானச்ச²த்ரதா⁴ரணமேவ ச ।
காமம்ʼ லோப⁴ம்ʼ ப⁴யம்ʼ நித்³ராம்ʼ கீ³தவாதி³த்ரனர்த்தனம் ॥ 14.17 ॥

ஆதஜ்ர்ஜனம்ʼ பரீவாத³ம்ʼ ஸ்த்ரீப்ரேக்ஷாலம்ப⁴னம்ʼ ததா² ।
பரோபகா⁴தம்ʼ பைஶுன்யம்ʼ ப்ரயத்னேன விவர்ஜயேத் ॥ 14.18 ॥

உத³கும்ப⁴ம்ʼ ஸுமனஸோ கோ³ஶக்ருʼன்ம்ருʼத்திகாம்ʼ குஶான் ।
ஆஹரேத்³ யாவத³ர்தா²னி பை⁴க்ஷ்யம்ʼ சாஹரஹஶ்சரேத் ॥ 14.19 ॥

க்ருʼதம்ʼ ச லவணம்ʼ ஸர்வம்ʼ வர்ஜ்யம்ʼ பர்யுஷிதம்ʼ ச யத் ।
அந்ருʼத்யத³ர்ஶீ ஸததம்ʼ ப⁴வேத்³ கீ³தாதி³நி꞉ஸ்ப்ருʼஹ꞉ ॥ 14.20 ॥

நாதி³த்யம்ʼ வை ஸமீக்ஷேத ந சரேத்³ த³ந்ததா⁴வனம் ।
ஏகாந்தமஶுசிஸ்த்ரீபி⁴꞉ ஶூத்³ராந்த்யைரபி⁴பா⁴ஷணம் ॥ 14.21 ॥

கு³ரூச்சி²ஷ்டம்ʼ பே⁴ஷஜார்த²ம்ʼ ப்ரயுஞ்ஜீத ந காமத꞉ ।
கலாபகர்ஷணஸ்னானம்ʼ ஆசரேத்³தி⁴ கதா³சன ॥ 14.22 ॥

ந குர்யான்மானஸம்ʼ விப்ரோ கு³ரோஸ்த்யாக³ம்ʼ கதா³சன ।
மோஹாத்³வா யதி³ வா லோபா⁴த் த்யக்தேன பதிதோ ப⁴வேத் ॥ 14.23 ॥

லௌகிகம்ʼ வைதி³கம்ʼ சாபி ததா²த்⁴யாத்மிகமேவ ச ।
ஆத³தீ³த யதோ ஜ்ஞானம்ʼ ந தம்ʼ த்³ருஹ்யேத் கதா³சன ॥ 14.24 ॥

கு³ரோரப்யவலிப்தஸ்ய கார்யாகார்யமஜானத꞉ ।
உத்பத²ம்ப்ரதிபன்னஸ்ய மனுஸ்த்யாக³ம்ʼ ஸமப்³ரவீத் ॥ 14.25 ॥

கு³ரோர்கு³ரௌ ஸந்நிஹிதே கு³ருவத்³ ப⁴க்திமாசரேத் ।
ந சாதிஸ்ருʼஷ்டோ கு³ருணா ஸ்வான் கு³ரூனபி⁴வாத³யேத் ॥ 14.26 ॥

வித்³யாகு³ருஷ்வேததே³வ நித்யா வ்ருʼத்தி꞉ ஸ்வயோநிஷு ।
ப்ரதிஷேத⁴த்ஸு சாத⁴ர்மாத்³தி⁴தம்ʼ சோபதி³ஶத்ஸ்வபி ॥ 14.27 ॥

ஶ்ரேயத்ஸு கு³ருவத்³ வ்ருʼத்திம்ʼ நித்யமேவ ஸமாசரேத் ।
கு³ருபுத்ரேஷு தா³ரேஷு கு³ரோஶ்சைவ ஸ்வப³ந்து⁴ஷு ॥ 14.28 ॥

பா³ல꞉ ஸம்ʼமாநயன்மான்யான் வா ஶிஷ்யோ வா யஜ்ஞகர்மணி ।
அத்⁴யாபயன் கு³ருஸுதோ கு³ருவன்மானமர்ஹதி ॥ 14.29 ॥

உத்ஸாத³னம்ʼ வை கா³த்ராணாம்ʼ ஸ்னாபனோச்சி²ஷ்டபோ⁴ஜனே ।
ந குர்யாத்³ கு³ருபுத்ரஸ்ய பாத³யோ꞉ ஶௌசமேவ ச ॥ 14.30 ॥

கு³ருவத் பரிபூஜ்யாஸ்து ஸவர்ணா கு³ருயோஷித꞉ ।
அஸவர்ணாஸ்து ஸம்பூஜ்யா꞉ ப்ரத்யுத்தா²நாபி⁴வாத³னை꞉ ॥ 14.31 ॥

அப்⁴யஞ்ஜனம்ʼ ஸ்னாபனம்ʼ ச கா³த்ரோத்ஸாத³னமேவ ச ।
கு³ருபத்ன்யா ந கார்யாணி கேஶானாம்ʼ ச ப்ரஸாத⁴னம் ॥ 14.32 ॥

கு³ருபத்னீ து யுவதீ நாபி⁴வாத்³யேஹ பாத³யோ꞉ ।
குர்வீத வந்த³னம்ʼ பூ⁴ம்யாமஸாவஹமிதி ப்³ருவன் ॥ 14.33 ॥

விப்ரோஷ்ய பாத³க்³ரஹணமன்வஹம்ʼ சாபி⁴வாத³னம் ।
கு³ருதா³ரேஷு குர்வோத ஸதாம்ʼ த⁴ர்மமனுஸ்மரன் ॥ 14.34 ॥

மாத்ருʼஷ்வஸா மாதுலானீ ஶ்வஶ்ரூஶ்சாத² பித்ருʼஷ்வஸா ।
ஸம்பூஜ்யா கு³ருபத்நீச ஸமஸ்தா கு³ருபா⁴ர்யயா ॥ 14.35 ॥

ப்⁴ராதுர்பா⁴ர்யாசஸங்க்³ர்ருʼஹ்யா ஸவர்ணா(அ)ஹன்யஹன்யபி ।
விப்ரோஷ்ய தூபஸங்க்³ராஹ்யா ஜ்ஞாதிஸம்ப³ந்தி⁴யோஷித꞉ ॥ 14.36 ॥

பிதுர்ப⁴கி³ன்யா மாதுஶ்ச ஜ்யாயஸ்யாம்ʼ ச ஸ்வஸர்யபி ।
மாத்ருʼவத்³ வ்ருʼத்திமாதிஷ்டே²ன்மாத் தாப்⁴யோ க³ரீயஸீ ॥ 14.37 ॥

ஏவமாசாரஸம்பன்னமாத்மவந்தமதா³ம்பி⁴கம் ।
வேத³மத்⁴யாபயேத்³ த⁴ர்மம்ʼ புராணாங்கா³னி நித்யஶ꞉ ॥ 14.38 ॥

ஸம்ʼவத்ஸரோஷிதே ஶிஷ்யே கு³ருர்ஜ்ஞானமநிர்தி³ஶன் ।
ஹரதே து³ஷ்க்ருʼதம்ʼ தஸ்ய ஶிஷ்யஸ்ய வஸதோ கு³ரு꞉ ॥ 14.39 ॥

ஆசார்யபுத்ர꞉ ஶுஶ்ரூஷுர்ஜ்ஞானதோ³ தா⁴ர்மிக꞉ ஶுசி꞉ ।
ஶக்தோ(அ)ன்னதோ³(அ)ர்த²தோ³ ஸாது⁴꞉ ஸ்வாத்⁴யாய்யா தே³ஶ த⁴ர்மத꞉ ॥ 14.40 ॥

க்ருʼதஜ்ஞஶ்ச ததா²(அ)த்³ரோஹீ மேதா⁴வீ ஶுப⁴க்ருʼன்னர꞉ ।
ஆப்த꞉ ப்ரியோ(அ)த² விதி⁴வத் ஷட³த்⁴யாப்யா த்³விஜாதய꞉ ॥ 14.41 ॥

ஏதேஷு ப்³ரஹ்மணோ தா³னமன்யத்ர து யதோ²தி³தான் ।
ஆசம்ய ஸம்ʼயதோ நித்யமதீ⁴யீத உத³ங்முக²꞉ ॥ 14.42 ॥

உபஸங்க்³ருʼஹ்ய தத்பாதௌ³ வீக்ஷமாணோ கு³ரோர்முக²ம் ।
அதீ⁴ஷ்வ போ⁴ இதி ப்³ரூயாத்³ விராமோ(அ)ஸ்த்விதி நாரபே⁴த் ॥ 14.43 ॥

ப்ராக்கூலான் பர்யுபாஸீன꞉ பவித்ரைஶ்சைவ பாவித꞉ ।
ப்ராணாயாமைஸ்த்ரிபி⁴꞉ பூதஸ்தத ஓங்காரமர்ஹதி ॥ 14.44 ॥

ப்³ராஹ்மண꞉ ப்ரணவம்ʼ குர்யாத³ந்தே ச விதி⁴வத்³ த்³விஜ꞉ ।
குர்யாத³த்⁴யயனம்ʼ நித்யம்ʼ ப்³ரஹ்மாஞ்ஜலிகரஸ்தி²த꞉ ॥ 14.45 ॥

ஸர்வேஷாமேவ பூ⁴தானாம்ʼ வேத³ஶ்சக்ஷு꞉ ஸனாதனம் ।
அதீ⁴யீதாப்யயம்ʼ நித்யம்ʼ ப்³ராஹ்மண்யாச்ச்யவதே(அ)ன்யதா² ॥ 14.46 ॥

யோ(அ)தீ⁴யீத ருʼசோ நித்யம்ʼ க்ஷீராஹுத்யா ஸ தே³வதா꞉ ।
ப்ரீணாதி தர்பயந்த்யேனம்ʼ காமைஸ்த்ருʼப்தா꞉ ஸதை³வ ஹி ॥ 14.47 ॥

யஜூம்ʼஷ்யதீ⁴தே நியதம்ʼ த³த்⁴னா ப்ரீணாதி தே³வதா꞉ ।
ஸாமான்யதீ⁴தே ப்ரீணாதி க்⁴ருʼதாஹுதிபி⁴ரன்வஹம் ॥ 14.48 ॥

அத²ர்வாங்கி³ரஸோ நித்யம்ʼ மத்⁴வா ப்ரீணாதி தே³வதா꞉ ।
த⁴ர்மாங்கா³னி புராணானி மாம்ʼஸைஸ்தர்பயேத்ஸுரான் ॥ 14.39 ॥

அபாம்ʼ ஸமீபே நியதோ நைத்யிகம்ʼ விதி⁴மாஶ்ரித꞉ ।
கா³யத்ரீமப்யதீ⁴யீத க³த்வா(அ)ரண்யம்ʼ ஸமாஹித꞉ ॥ 14.50 ॥

ஸஹஸ்ரபரமாம்ʼ தே³வீம்ʼ ஶதமத்⁴யாம்ʼ த³ஶாவராம் ।
கா³யத்ரீம்ʼ வை ஜபேந்நித்யம்ʼ ஜபயஜ்ஞ꞉ ப்ரகீர்த்தித꞉ ॥ 14.51 ॥

கா³யத்ரீம்ʼ சைவ வேதா³ம்ʼஸ்து துலயா(அ)தோலயத் ப்ரபு⁴꞉ ।
ஏகதஶ்சதுரோ வேதா³ன் கா³யத்ரீம்ʼ ச ததை²கத꞉ ॥ 14.52 ॥

ஓங்காரமாதி³த꞉ க்ருʼத்வா வ்யாஹ்ருʼதீஸ்தத³னந்தரம் ।
ததோ(அ)தீ⁴யீத ஸாவித்ரீமேகாக்³ர꞉ ஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉ ॥ 14.53 ॥

புராகல்பே ஸமுத்பன்னா பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வ꞉ ஸனாதனா꞉ ॥ 14.54 ॥

மஹாவ்யாஹ்ருʼதயஸ்திஸ்த்ர꞉ ஸர்வாஶுப⁴னிப³ர்ஹணா꞉ ॥ 14.55 ॥

ப்ரதா⁴னம்ʼ புருஷ꞉ காலோ விஷ்ணுர்ப்³ரஹ்மா மஹேஶ்வர꞉ ।
ஸத்த்வம்ʼ ரஜஸ்தமஸ்திஸ்த்ர꞉ க்ரமாத்³ வ்யாஹ்ருʼதய꞉ ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 14.56 ॥

ஓங்காரஸ்தத் பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸாவித்ரீ ஸ்யாத் தத³க்ஷரம் ।
ஏஷ மந்த்ரோ மஹாயோக³꞉ ஸாராத் ஸார உதா³ஹ்ருʼத꞉ ॥ 14.57 ॥

யோ(அ)தீ⁴தே(அ)ஹன்யஹன்யேதாம்ʼ கா³யத்ரீம்ʼ வேத³மாதரம் ।
விஜ்ஞாயார்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்மசாரீ ஸ யாதி பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 14.58 ॥

கா³யத்ரீ வேத³ஜனனீ கா³யத்ரீ லோகபாவனீ ।
ந கா³யத்ர்யா꞉ பரம்ʼ ஜப்யமேதத்³ விஜ்ஞாய முச்யதே ॥ 14.59 ॥

ஶ்ராவணஸ்ய து மாஸஸ்ய பௌர்ணமாஸ்யாம்ʼ த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ஆஷாட்⁴யாம்ʼ ப்ரோஷ்ட²பத்³யாம்ʼ வா வேதோ³பாகரணம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 14.60 ॥

உத்ஸ்ருʼஜ்ய க்³ராமநக³ரம்ʼ மாஸான் விப்ரோ(அ)ர்த்³த⁴பஞ்சமான் ।
அதீ⁴யீத ஶுசௌ தே³ஶே ப்³ரஹ்மசாரீ ஸமாஹித꞉ ॥ 14.61 ॥

புஷ்யே து ச²ந்த³ஸாம்ʼ குர்யாத்³ ப³ஹிருத்ஸர்ஜனம்ʼ த்³விஜா꞉ ।
மாக⁴ஶுக்லஸ்ய வா ப்ராப்தே பூர்வாஹ்ணே ப்ரத²மே(அ)ஹனி ॥ 14.62 ॥

ச²ந்தா³ம்ʼஸ்யூர்த்⁴வமதோ²ப்⁴யஸ்யேச்சு²க்லபக்ஷேஷு வை த்³விஜ꞉ ।
வேதா³ங்கா³னி புராணானி க்ருʼஷ்ணபக்ஷே ச மானவ꞉ ॥ 14.63 ॥

இமான் நித்யமனத்⁴யாயாநதீ³யானோ விவர்ஜயேத் ।
அத்⁴யாபனம்ʼ ச குர்வாணோ ஹ்யனத்⁴யாயன்விவர்ஜயேத் ॥ 14.64 ॥

கர்ணஶ்ரவே(அ)னிலே ராத்ரௌ தி³வா பாம்ʼஶுஸமூஹனே ।
வித்³யுத்ஸ்தனிதவர்ஷேஷு மஹோல்கானாம்ʼ ச ஸம்ப்லவே ॥ 14.65 ॥

ஆகாலிகமனத்⁴யாயமேதேஷ்வாஹ ப்ரஜாபதி꞉ ।
ஏதானப்⁴யுதி³தான் வித்³யாத்³ யதா³ ப்ராது³ஷ்க்ருʼதாக்³நிஷு ।
ததா³ வித்³யாத³னத்⁴யாயமந்ருʼதௌ சாப்⁴ரத³ர்ஶனே ।
நிர்கா⁴தே பூ⁴மிசலனே ஜ்யோதிஷாம்ʼ சோபஸர்ஜனே ॥ 14.66 ॥

ஏதானாகாலிகான் வித்³யாத³னத்⁴யாயாந்ருʼதாவபி ।
ப்ராது³ஷ்க்ருʼதேஷ்வக்³நிஷு து வித்³யுத்ஸ்தனிதநிஸ்வனே ॥ 14.67 ॥

ஸஜ்யோதி꞉ ஸ்யாத³னத்⁴யாயமந்ருʼதௌ சாத்ரத³ர்ஶனே ।
நித்யானத்⁴யாய ஏவ ஸ்யாத்³ க்³ராமேஷு நக³ரேஷு ச ॥ 14.68 ॥

த⁴ர்மனைபுண்யகாமானாம்ʼ பூதிக³ந்தே⁴ ச நித்யஶ꞉ ।
அந்த꞉ ஶவக³தே க்³ராமே வ்ருʼஷலஸ்ய ச ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 14.69 ॥

அனத்⁴யாயோ ருத்³யமானே ஸமவாயே ஜனஸ்ய ச ।
உத³கே மத்⁴யராத்ரே ச விண்மூத்ரே ச விஸர்ஜனே ॥ 14.70 ॥

உச்சி²ஷ்ட꞉ ஶ்ராத்³த⁴பு³க் சைவ மனஸா(அ)பி ந சிந்தயேத் ।
ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய த்³விஜோ வித்³வானேகோதி³ஷ்டஸ்ய கேதனம் ॥ 14.71 ॥

த்ர்யஹம்ʼ ந கீர்த்தயேத்³ ப்³ரஹ்ம ராஜ்ஞோ ராஹோஶ்ச ஸூதகே ।
யாவதே³கோ(அ)னுதி³ஷ்டஸ்ய ஸ்னேஹோ க³ந்த⁴ஶ்ச திஷ்ட²தி ॥ 14.72 ॥

விப்ரஸ்ய விது³ஷோ தே³ஹே தாவத்³ ப்³ரஹ்ம ந கீர்த்தயேத் ।
ஶயான꞉ ப்ரௌட⁴பாத³ஶ்ச க்ருʼத்வா சைசாவஸிக்த²காம் ॥ 14.73 ॥

நாதீ⁴யீதாமிஷம்ʼ ஜக்³த்⁴வா ஸூதகாத்³யன்னமேவ ச ।
நீஹாரே பா³ணபாதே ச ஸந்த்⁴யயோருப⁴யோரபி ॥ 14.74 ॥

அமாவாஸ்யாம்ʼ சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ பௌர்ணமாஸ்யஷ்டமீஷு ச ।
உபாகர்மணி சோத்ஸர்கே³ த்ரிராத்ரம்ʼ க்ஷபணம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 14.75 ॥

அஷ்டகாஸு த்ர்யஹோராத்ரம்ʼ ருʼத்வந்தாஸு ச ராத்ரிஷு ।
மார்க³ஶீர்ஷே ததா² பௌஷே மாக⁴மாஸே ததை²வ ச ॥ 14.76 ॥

திஸ்ரோ(அ)ஷ்டகா꞉ ஸமாக்²யாதா க்ருʼஷ்ணபக்ஷேது ஸூரிபி⁴꞉ ।
ஶ்லேஷ்மாதகஸ்ய சா²யாயாம்ʼ ஶால்மலேர்மது⁴கஸ்ய ச ॥ 14.77 ॥

கதா³சித³பி நாத்⁴யேயம்ʼ கோவிதா³ரகபித்த²யோ꞉ ।
ஸமானவித்³யே ச ம்ருʼதே ததா² ஸப்³ரஹ்மசாரிணி ॥ 14.78 ॥

ஆசார்யே ஸம்ʼஸ்தி²தே வா(அ)பி த்ரிராத்ரம்ʼ க்ஷபணம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
சி²த்³ராண்யேதானி விப்ராணாம்ʼயே(அ)னத்⁴யாயா꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ ॥ 14.79 ॥

ஹிம்ʼஸந்தி ராக்ஷஸாஸ்தேஷு தஸ்மாதே³தான் விவர்ஜயேத் ।
நைத்யகே நாஸ்த்யனத்⁴யாய꞉ ஸந்த்⁴யோபாஸன ஏவ ச ॥ 14.80 ॥

உபாகர்மணி கர்மாந்தே ஹோமமந்த்ரேஷு சைவ ஹி ।
ஏகாம்ருʼசமதை²கம்ʼ வா யஜு꞉ ஸாமாத²வா புன꞉ ॥ 14.81 ॥

அஷ்டகாத்³யாஸ்வதீ⁴யீத மாருதே சாதிவாயதி ।
அனத்⁴யாயஸ்து நாங்கே³ஷு நேதிஹாஸபுராணயோ꞉ ॥ 14.82 ॥

ந த⁴ர்மஶாஸ்த்ரேஷ்வன்யேஷு பர்வாண்யேதானி வர்ஜயேத் ।
ஏஷ த⁴ர்ம꞉ ஸமாஸேன கீர்த்திதோ ப்³ரஹ்மசாரிணாம் ॥ 14.83 ॥

ப்³ரஹ்மணா(அ)பி⁴ஹித꞉ பூர்வம்ருʼஷீணாம்ʼ பா⁴விதாத்மனாம் ।
யோ(அ)ன்யத்ர குருதே யத்னமனதீ⁴த்ய ஶ்ருதிம்ʼ த்³விஜா꞉ ॥ 14.84 ॥

ஸ ஸம்ʼமூடோ⁴ ந ஸம்பா⁴ஷ்யோ வேத³பா³ஹ்யோ த்³விஜாதிபி⁴꞉ ।
ந வேத³பாட²மாத்ரேண ஸந்துஷ்டோ வை ப⁴வேத்³ த்³விஜ꞉ ॥ 14.85 ॥

பாட²மாத்ராவஸன்னஸ்து பங்கே கௌ³ரிவ ஸீத³தி ।
யோ(அ)தீ⁴த்ய விதி⁴வத்³ வேத³ம்ʼ வேதா³ர்த²ம்ʼ ந விசாரயேத் ॥ 14.86 ॥

ஸ சாந்த⁴꞉ ஶூத்³ரகல்பஸ்து பதா³ர்த²ம்ʼ ந ப்ரபத்³யதே ।
யதி³ த்வாத்யந்திகம்ʼ வாஸம்ʼ கர்த்துமிச்ச²தி வை கு³ரௌ ॥ 14.87 ॥

யுக்த꞉ பரிசரேதே³னமாஶரீரவிமோக்ஷணாத் ।
க³த்வா வனம்ʼ வா விதி⁴வஜ்ஜுஹுயாஜ்ஜாதவேத³ஸம் ॥ 14.88 ॥

அப்⁴யஸேத்ஸ ததா³ நித்யம்ʼ ப்³ரஹ்மநிஷ்ட²꞉ ஸமாஹித꞉
ஸாவித்ரீம்ʼ ஶதருத்³ரீயம்ʼ வேதா³ந்தாம்ʼஶ்ச விஶேஷத꞉ ।
அப்⁴யஸேத் ஸததம்ʼ யுக்தே ப⁴ஸ்மஸ்னானபராயண꞉ ॥ 14.89 ॥

ஏதத்³ விதா⁴னம்ʼ பரமம்ʼ புராணம்ʼ
வேதா³க³மே ஸம்யகி³ஹேரிதஞ்ச ।
புரா மஹர்ஷிப்ரவரானுப்ருʼஷ்ட꞉
ஸ்வாயம்பு⁴வோ யன்மனுராஹ தே³வ꞉ ॥ 14.90 ॥

ஏவமீஶ்வரஸமர்பிதாந்தரோ
யோ(அ)னுதிஷ்ட²தி விதி⁴ம்ʼ விதா⁴னவித் ।
மோஹஜாலமபஹாய ஸோ(அ)ம்ருʼதோ
யாதி தத் பத³மநாமயம்ʼ ஶிவம் ॥ 14.91 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥14 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
வேத³ம்ʼ வேதௌ³ ததா² வேதா³ன் விந்த்³யாத்³வா சதுரோ த்³விஜா꞉ ।
அதீ⁴த்ய சாபி⁴க³ம்யார்த²ம்ʼ தத꞉ ஸ்னாயாத்³ த்³விஜோத்தமா꞉ ॥ 15.1 ॥

கு³ரவே து த⁴னம்ʼ த³த்த்வா ஸ்னாயீத தத³னுஜ்ஞயா ।
சீர்ணவ்ரதோ(அ)த² யுக்தாத்மா ஸஶக்த꞉ ஸ்னாதுமர்ஹதி ॥ 15.2 ॥

வைணவீம்ʼ தா⁴ரயேத்³ யஷ்டிமந்தர்வாஸஸ்ததோ²த்தரம் ।
யஜ்ஞோபவீதத்³விதயம்ʼ ஸோத³கம்ʼ ச கமண்ட³லும் ॥ 15.3 ॥

ச²த்ரம்ʼ சோஷ்ணீஷமமலம்ʼ பாது³கே சாப்யுபானஹௌ ।
ரௌக்மே ச குண்ட³லே வேத³ம்ʼ க்ருʼத்தகேஶநக²꞉ ஶுசி꞉ ॥ 15.4 ॥

ஸ்வாத்⁴யாயே நித்யயுக்த꞉ ஸ்யாத்³ ப³ஹிர்மால்யம்ʼ ந தா⁴ரயேத் ।
அன்யத்ரகாஞ்சநாத்³ விப்ர꞉ நரக்தாம்ʼ பி³ப்⁴ருʼயாத் ஸ்த்ரஜம் ॥ 15.5 ॥

ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரோ நித்யம்ʼ ஸுக³ந்த⁴꞉ ப்ரியத³ர்ஶன꞉ ।
ந ஜீர்ணமலவத்³வாஸா ப⁴வேத்³ வை வைப⁴வே ஸதி ॥ 15.6 ॥

ந ரக்தமுல்ப³ணம்ʼ சான்யத்⁴ருʼதம்ʼ வாஸோ ந குண்டி³காம் ।
நோபானஹௌ ஸ்த்ரஜம்ʼ சாத² பாது³கே ந ப்ரயோஜயேத் ॥ 15.7 ॥

உபவீதகரான் த³ர்பா⁴ன் ததா² க்ருʼஷ்ணாஜினானி ச ।
நாபஸவ்யம்ʼ பரீத³த்⁴யாத்³ வாஸோ ந விக்ருʼதம்ʼஞ்ச யத் ॥ 15.8 ॥

ஆஹரேத்³ விதி⁴வத்³ தா³ரான் ஸத்³ருʼஶானாத்மன꞉ ஶுபா⁴ன் ।
ரூபலக்ஷணஸம்ʼயுக்தான் யோனிதோ³ஷவிவர்ஜிதான் ॥ 15.9 ॥

அமாத்ருʼகோ³த்ரப்ரப⁴வாமஸமானர்ஷிகோ³த்ரஜாம் ।
ஆஹரேத்³ ப்³ராஹ்மணோ பா⁴ர்யாம்ʼ ஶீலஶௌசஸமன்விதாம் ॥ 15.10 ॥

ருʼதுகாலாபி⁴கா³மீ ஸ்யாத்³ யாவத் புத்ரோ(அ)பி⁴ஜாயதே ।
வர்ஜயேத் ப்ரதிஷித்³தா⁴னி ப்ரயத்னேன தி³னானி து ॥ 15.11 ॥

ஷஷ்ட்யஷ்டமீம்ʼ பஞ்சத³ஶீம்ʼ த்³வாத³ஶீம்ʼ ச சதுர்த³ஶீம் ।
ப்³ரஹ்மசாரீ ப⁴வேந்நித்யம்ʼ தத்³வஜ்ஜன்மத்ரயாஹனி ॥ 15.12 ॥

ஆத³தீ⁴தாவஸத்²யாக்³னிம்ʼ ஜுஹுயாஜ்ஜாதவேத³ஸம் ।
வ்ரதானி ஸ்னாதகோ நித்யம்ʼ பாவனானி ச பாலயேத் ॥ 15.13 ॥

வேதோ³தி³தம்ʼ ஸ்வகம்ʼ கர்ம நித்யம்ʼ குர்யாத³தந்த்³ரித꞉ ।
அகுர்வாண꞉ பதத்யாஶு நரகானதிபீ⁴ஷணான் ॥ 15.14 ॥

அப்⁴யஸேத் ப்ரயதோ வேத³ம்ʼ மஹாயஜ்ஞாம்ʼஶ்ச பா⁴வயேத் ।
குர்யாத்³ க்³ருʼஹ்யாணி கர்மாணி ஸந்த்⁴யோபாஸனமேவ ச ॥ 15.15 ॥

ஸக்²யம்ʼ ஸமாதி⁴கை꞉ குர்யாது³பேயாதீ³ஶ்வரம்ʼ ஸதா³ ।
தை³வதான்யபி க³ச்சே²த குர்யாத்³ பா⁴ர்யாபி⁴போஷணம் ॥ 15.16 ॥

ந த⁴ர்மம்ʼ க்²யாபயேத்³ வித்³வான் ந பாபம்ʼ கூ³ஹயேத³பி ।
குர்வீதாத்மஹிதம்ʼ நித்யம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானுகம்பனம் ॥ 15.17 ॥

வயஸ꞉ கர்மணோ(அ)ர்த²ஸ்ய ஶ்ருதஸ்யாபி⁴ஜனஸ்ய ச ।
வேஷவாக்³பு³த்³தி⁴ஸாரூப்யமாசரன் விசரேத் ஸதா³ ॥ 15.18 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼத்யுதி³த꞉ ஸம்யக் ஸாது⁴பி⁴ர்யஶ்ச ஸேவித꞉ ।
தமாசாரம்ʼ நிஷேவேத நேஹேதான்யத்ர கர்ஹிசித் ॥ 15.19 ॥

யேனாஸ்ய பிதரோ யாதா யேன யாதா꞉ பிதாமஹா꞉ ।
தேன யாயாத் ஸதாம்ʼ மார்க³ம்ʼ தேன க³ச்ச²ன் தரிஷ்யதி ॥ 15.20 ॥

நித்யம்ʼ ஸ்வாத்⁴யாயஶீல꞉ ஸ்யாந்நித்யம்ʼ யஜ்ஞோபவீதவான் ।
ஸத்யவாதீ³ ஜிதக்ரோதோ⁴ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ॥ 15.21 ॥

ஸந்த்⁴யாஸ்னானபரோ நித்யம்ʼ ப்³ரஹ்மயஜ்ஞுபராயண꞉ ।
அனஸூயீ ம்ருʼது³ர்தா³ந்தோ க்³ருʼஹஸ்த²꞉ ப்ரேத்ய வர்த்³த⁴தே ॥ 15.22 ॥

வீதராக³ப⁴யக்ரோதோ⁴ லோப⁴மோஹவிவர்ஜித꞉ ।
ஸாவித்ரீஜாபநிரத꞉ ஶ்ராத்³த⁴க்ருʼன்முச்யதே க்³ருʼஹீ ॥ 15.23 ॥

மாதாபித்ரோர்ஹிதே யுக்தோ கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதே ரத꞉ ।
தா³ந்தோ யஜ்வா தே³வப⁴க்தோ ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 15.24 ॥

த்ரிவர்க³ஸேவீ ஸததம்ʼ தே³வதானாம்ʼ ச பூஜனம் ।
குர்யாத³ஹரஹர்நித்யம்ʼ நமஸ்யேத் ப்ரயத꞉ ஸுரான் ॥ 15.25 ॥

விபா⁴க³ஶீல꞉ ஸததம்ʼ க்ஷமாயுக்தோ த³யாலுக꞉ ।
க்³ருʼஹஸ்த²ஸ்து ஸமாக்²யாதோ ந க்³ருʼஹேண க்³ருʼஹீ ப⁴வேத் ॥ 15.26 ॥

க்ஷமா த³யா ச விஜ்ஞானம்ʼ ஸத்யம்ʼ சைவ த³ம꞉ ஶம꞉ ।
அத்⁴யாத்மநிரத ஜ்ஞானமேதத்³ ப்³ராஹ்மணலக்ஷணம் ॥ 15.27 ॥

ஏதஸ்மான்ன ப்ரமாத்³யேத விஶேஷேண த்³விஜோத்தம꞉ ।
யதா²ஶக்தி சரேத் கர்ம நிந்தி³தானி விவர்ஜயேத் ॥ 15.28 ॥

விதூ⁴ய மோஹகலிலம்ʼ லப்³த்⁴வா யோக³மனுத்தமம் ।
க்³ருʼஹஸ்தோ² முச்யதே ப³ந்தா⁴த் நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 15.29 ॥

விக³ர்ஹாதிக்ரமாக்ஷேபஹிம்ʼஸாப³ந்த⁴வதா⁴த்மனாம் ।
அன்யமன்யுஸமுத்தா²னாம்ʼ தோ³ஷாணாம்ʼ மர்ஷணம்ʼ க்ஷமா ॥ 15.30 ॥

ஸ்வது³꞉கே²ஷ்விவ காருண்யம்ʼ பரது³꞉ கே²ஷு ஸௌஹ்ருʼதா³த் ।
த³யேதி முனய꞉ ப்ராஹு꞉ ஸாக்ஷாத்³ த⁴ர்மஸ்ய ஸாத⁴னம் ॥ 15.31 ॥

சதுர்த³ஶானாம்ʼ வித்³யானாம்ʼ தா⁴ரணம்ʼ ஹி யதா²ர்த²த꞉ ।
விஜ்ஞானமிதி தத்³ வித்³யாத்³ யத்ர த⁴ர்மோ விவர்த்³த⁴தே ॥ 15.32 ॥

அதீ⁴த்ய விதி⁴வத்³ வித்³யாமர்த²ம்ʼ சைவோபலப்⁴ய து ।
த⁴ர்மகார்யாந்நிவ்ருʼத்தஶ்சேன்ன தத்³ விஜ்ஞானமிஷ்யதே ॥ 15.33 ॥

ஸத்யேன லோகாஞ்ஜயதி ஸத்யம்ʼ தத்பரமம்ʼ பத³ம் ।
யதா²பூ⁴தப்ரவாத³ம்ʼ து ஸத்யமாஹுர்மனீஷிண꞉ ॥ 15.34 ॥

த³ம꞉ ஶரீரோபரம꞉ ஶம꞉ ப்ரஜ்ஞாப்ரஸாத³ஜ꞉ ।
அத்⁴யாத்மமக்ஷரம்ʼ வித்³யாத்³ யத்ர க³த்வா ந ஶோசதி ॥ 15.35 ॥

யயா ஸ தே³வோ ப⁴க³வான் வித்³யயா வேத்³யதே பர꞉ ।
ஸாக்ஷாத்³ தே³வோ மஹாதே³வஸ்தஜ்ஜ்ஞானமிதி கீர்திதம் ॥ 15.36 ॥

தந்நிஷ்ட²ஸ்தத்பரோ வித்³வாந்நித்யமக்ரோத⁴ன꞉ ஶுசி꞉ ।
மஹாயஜ்ஞபரோ விப்ரோ ப⁴வேத்தத³னுத்தமம் ॥ 15.37 ॥

த⁴ர்மஸ்யாயதனம்ʼ யத்னாச்ச²ரீரம்ʼ பரிபாலயேத் ।
ந ஹி தே³ஹம்ʼ வினா ருத்³ர꞉ புருஷைர்வித்³யதே பர꞉ ॥ 15.38 ॥

நித்யத⁴ர்மார்த²காமேஷு யுஜ்யேத நியதோ த்³விஜ꞉ ।
ந த⁴ர்மவர்ஜிதம்ʼ காமமர்த²ம்ʼ வா மனஸா ஸ்மரேத் ॥ 15.39 ॥

ஸீத³ன்னபி ஹி த⁴ர்மேண ந த்வத⁴ர்மம்ʼ ஸமாசரேத் ।
த⁴ர்மோ ஹி ப⁴க³வான் தே³வோ க³தி꞉ ஸர்வேஷு ஜந்துஷு ॥ 15.40 ॥

பூ⁴தானாம்ʼ ப்ரியகாரீ ஸ்யாத் ந பரத்³ரோஹகர்மதீ⁴꞉ ।
ந வேத³தே³வதாநிந்தா³ம்ʼ குர்யாத் தைஶ்ச ந ஸம்ʼவதே³த் ॥ 15.41 ॥

யஸ்த்விமம்ʼ நியதம்ʼ விப்ரோ த⁴ர்மாத்⁴யாயம்ʼ படே²ச்சு²சி꞉ ।
அத்⁴யாபயேத் ஶ்ராவயேத்³ வா ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 15.42 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥15 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
ந ஹிம்ʼஸ்யாத் ஸர்வபூ⁴தானிநாந்ருʼதம்ʼ வா வதே³த் க்வசித் ।
நாஹிதம்ʼ நாப்ரியம்ʼ வாக்யம்ʼ ந ஸ்தேன꞉ ஸ்யாத்³ கதா³சன ॥ 16.1 ॥

த்ருʼணம்ʼ வா யதி³ வா ஶாகம்ʼ ம்ருʼத³ம்ʼ வா ஜலமேவ வா ।
பரஸ்யாபஹரஞ்ஜந்துர்நரகம்ʼ ப்ரதிபத்³யதே ॥ 16.2 ॥

ந ராஜ்ஞ꞉ ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணீயான்ன ஶூத்³ராத்பதிதாத³பி ।
ந சான்யஸ்மாத³ஶக்தஶ்ச நிந்தி³தான் வர்ஜயேத்³ பு³த⁴꞉ ॥ 16.3 ॥

நித்யம்ʼ யாசனகோ ந ஸ்யாத் புனஸ்தம்ʼ நைவ யாசயேத் ।
ப்ராணானபஹரத்யேஷ யாசகஸ்தஸ்ய து³ர்மதி꞉ ॥ 16.4 ॥

ந தே³வத்³ரவ்யஹாரீ ஸ்யாத்³ விஶேஷேண த்³விஜோத்தம꞉ ।
ப்³ரஹ்மஸ்வம்ʼ வா நாபஹரேதா³பத்³யபி கதா³சன ॥ 16.5 ॥

ந விஷம்ʼ விஷமித்யாஹுர்ப்³ரஹ்மஸ்வம்ʼ விஷமுச்யதே ।
தே³வஸ்வம்ʼ சாபி யத்னேன ஸதா³ பரிஹரேத் தத꞉ ॥ 16.6 ॥

புஷ்பே ஶாகோத³கே காஷ்டே² ததா² மூலே ப²லே த்ருʼணே ।
அத³த்தாதா³நமஸ்தேயம்ʼ மனு꞉ ப்ராஹ ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 16.7 ॥

க்³ரஹீதவ்யானி புஷ்பாணி தே³வார்சனவிதௌ⁴ த்³விஜா꞉ ।
நைகஸ்மாதே³வ நியதமனனுஜ்ஞாய கேவலம் ॥ 16.8 ॥

த்ருʼணம்ʼ காஷ்ட²ம்ʼ ப²லம்ʼ புஷ்பம்ʼ ப்ரகாஶம்ʼ வை ஹரேத்³ பு³த⁴꞉ ।
த⁴ர்மார்த²ம்ʼ கேவலம்ʼ க்³ராஹ்யம்ʼ ஹ்யன்யதா² பதிதோ ப⁴வேத் ॥ 16.9 ॥

திலமுத்³க³யவாதீ³னாம்ʼ முஷ்டிர்க்³ராஹ்யா பதி² ஸ்தி²தை꞉ ।
க்ஷுதா⁴ர்தைர்னான்யதா² விப்ரா த⁴ர்மவித்³பி⁴ரிதி ஸ்தி²தி꞉ ॥ 16.10 ॥

ந த⁴ர்மஸ்யாபதே³ஶேன பாபம்ʼ க்ருʼத்வா வ்ரதம்ʼ சரேத் ।
வ்ரதேன பாபம்ʼ ப்ரச்சா²த்³ய குர்வன் ஸ்த்ரீஶூத்³ரலம்ப⁴னம் ॥ 16.11 ॥

ப்ரேத்யேஹ சேத்³ருʼஶோ விப்ரோ க³ர்ஹ்யதே ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ।
ச²த்³மனாசரிதம்ʼ யச்ச வ்ரதம்ʼ ரக்ஷாம்ʼஸி க³ச்ச²தி ॥ 16.12 ॥

அலிங்கீ³ லிங்கி³வேஷேண யோ வ்ருʼத்திமுபஜீவதி ।
ஸ லிங்கி³னாம்ʼ ஹரேதே³னஸ்திர்யக்³யோனௌ ச ஜாயதே ॥ 16.13 ॥

பை³டா³லவ்ரதின꞉ பாபா லோகே த⁴ர்மவிநாஶகா꞉ ।
ஸத்³ய꞉ பதந்தி பாபேன கர்மணஸ்தஸ்ய தத் ப²லம் ॥ 16.14 ॥

பாக²ண்டி³னோ விகர்மஸ்தா²ன் வாமாசாராம்ʼஸ்ததை²வ ச ।
பஞ்சராத்ரான் பாஶுபதான் வாங்மாத்ரேணாபி நார்சயேத் ॥ 16.15 ॥

வேத³நிந்தா³ரதான் மர்த்யான் தே³வநிந்தா³ரதாம்ʼஸ்ததா² ।
த்³விஜநிந்தா³ரதாம்ʼஶ்சைவ மனஸாபி ந சிந்தயேத் ॥ 16.16 ॥

யாஜனம்ʼ யோநிஸம்ப³ந்த⁴ம்ʼ ஸஹவாஸம்ʼ ச பா⁴ஷணம் ।
குர்வாண꞉ பததே ஜந்துஸ்தஸ்மாத்³ யத்னேன வர்ஜயேத் ॥ 16.17 ॥

தே³வத்³ரோஹாத்³ கு³ருத்³ரோஹ꞉ கோடிகோடிகு³ணாதி⁴க꞉ ।
ஜ்ஞானாபவாதோ³ நாஸ்திக்யம்ʼ தஸ்மாத் கோடிகு³ணாதி⁴கம் ॥ 16.18 ॥

கோ³பி⁴ஶ்ச தை³வதைர்விப்ரை꞉ க்ருʼஷ்யா ராஜோபஸேவயா ।
குலான்யகுலதாம்ʼ யாந்தி யானி ஹீனானி த⁴ர்மத꞉ ॥ 16.19 ॥

குவிவாஹை꞉ க்ரியாலோபைர்வேதா³னத்⁴யயனேன ச ।
குலான்யகுலதாம்ʼ யாந்தி ப்³ராஹ்மணாதிக்ரமேண ச ॥ 16.20 ॥

அந்ருʼதாத் பாரதா³ர்யாச்ச ததா²(அ)ப⁴க்ஷ்யஸ்ய ப⁴க்ஷணாத் ।
அஶ்ரௌதத⁴ர்மாசரணாத் க்ஷிப்ரம்ʼ நஶ்யதி வை குலம் ॥ 16.21 ॥

அஶ்ரோத்ரியேஷு வை தா³நாத்³ வ்ருʼஷலேஷு ததை²வ ச ।
விஹிதாசாரஹீனேஷு க்ஷிப்ரம்ʼ நஶ்யதி வை குலம் ॥ 16.22 ॥

நாதா⁴ர்மிகைர்வ்ருʼதே க்³ராமே ந வ்யாதி⁴ப³ஹுலே ப்⁴ருʼஶம் ।
ந ஶூத்³ரராஜ்யே நிவஸேன்ன பாக²ண்ட³ஜனைர்வ்ருʼதே ॥ 16.23 ॥

ஹிமவத்³விந்த்⁴யயோர்மத்⁴யே பூர்வபஶ்சிமயோ꞉ ஶுப⁴ம் ।
முக்த்வா ஸமுத்³ரயோர்தே³ஶம்ʼ நான்யத்ர நிவஸேத்³ த்³விஜ꞉ ॥ 16.24 ॥

க்ருʼஷ்ணோ வா யத்ர சரதி ம்ருʼகோ³ நித்யம்ʼ ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
புண்யாஶ்ச விஶ்ருதா நத்³யஸ்தத்ர வா நிவஸேத்³ த்³விஜ꞉ ॥ 16.25 ॥

அர்த்³த⁴க்ரோஶாந்நதீ³கூலம்ʼ வர்ஜயித்வா த்³விஜோத்தம꞉ ।
நான்யத்ர நிவஸேத் புண்யாம்ʼ நாந்த்யஜக்³ராமஸந்நிதௌ⁴ ॥ 16.26 ॥

ந ஸம்ʼவஸேச்ச பதிதைர்ன சண்டா³லைர்ன புக்கஸை꞉ ।
ந மூர்கை²ர்னாவலிப்தைஶ்ச நாந்த்யைர்னாந்த்யாவஸாயிபி⁴꞉ ॥ 16.27 ॥

ஏகஶய்யாஸனம்ʼ பங்க்திர்பா⁴ண்ட³பக்வான்னமிஶ்ரணம் ।
யாஜனாத்⁴யாபனம்ʼ யோநிஸ்ததை²வ ஸஹபோ⁴ஜனம் ॥ 16.28 ॥

ஸஹாத்⁴யாயஸ்து த³ஶம꞉ ஸஹயாஜனமேவ ச ।
ஏகாத³ஶ ஸமுத்³தி³ஷ்டா தோ³ஷா꞉ ஸாங்கர்யஸஞ்ஜ்ஞிதா꞉ ॥ 16.29 ॥

ஸமீபே வா வ்யவஸ்தா²னாத் பாபம்ʼ ஸங்க்ரமதே ந்ருʼணாம் ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன ஸாங்கர்யம்ʼ பரிவர்ஜயேத் ॥ 16.30 ॥

ஏகபங்க்த்யுபவிஷ்டா யே ந ஸ்ப்ருʼஶந்தி பரஸ்பரம் ।
ப⁴ஸ்மனா க்ருʼதமர்யாதா³ ந தேஷாம்ʼ ஸங்கரோ ப⁴வேத் ॥ 16.31 ॥

அக்³னினா ப⁴ஸ்மனா சைவ ஸலிலேன விஶேஷத꞉ ।
த்³வாரேண ஸ்தம்ப⁴மார்கே³ண ஷட்³பி⁴꞉ பங்க்திர்விபி⁴த்³யதே ॥ 16.32 ॥

ந குர்யாச்சு²ஷ்கவைராணி விவாத³ம்ʼ ச ந பைஶுனம் ।
பரக்ஷேத்ரே கா³ம்ʼ சரந்தீம்ʼ ந சாசக்ஷதி கஸ்யசித் ॥ 16.33 ॥

ந ஸம்ʼவஸேத் ஸூதகினா ந கஞ்சின்மர்மணி ஸ்ப்ருʼஶேத் ।
ந ஸூர்யபரிவேஷம்ʼ வா நேந்த்³ரசாபம்ʼ ஶவாக்³னிகம் ॥ 16.34 ॥

பரஸ்மை கத²யேத்³ வித்³வான் ஶஶினம்ʼ வா கதா³சன ।
ந குர்யாத்³ ப³ஹுபி⁴꞉ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ விரோத⁴ம்ʼ ப³ந்து⁴பி⁴ஸ்தயா ॥ 16.35 ॥

ஆத்மன꞉ ப்ரதிகூலானி பரேஷாம்ʼ ந ஸமாசரேத் ।
திதி²ம்ʼ பக்ஷஸ்ய ந ப்³ரூயாத் நக்ஷத்ராணி விநிர்தி³ஶேத் ॥ 16.36 ॥

நோத³க்யாமபி⁴பா⁴ஷேத நாஶுசிம்ʼ வா த்³விஜோத்தம꞉ ।
ந தே³வகு³ருவிப்ராணாம்ʼ தீ³யமானம்ʼ து வாரயேத் ॥ 16.37 ॥

ந சாத்மானம்ʼ ப்ரஶம்ʼஸேத்³ வா பரநிந்தா³ம்ʼ ச வர்ஜயேத் ।
வேத³நிந்தா³ம்ʼ தே³வநிந்தா³ம்ʼ ப்ரயத்னேன விவர்ஜயேத் ॥ 16.38 ॥

யஸ்து தே³வாந்ருʼஷீன் விப்ரான்வேதா³ன் வா நிந்த³தி த்³விஜ꞉ ।
ந தஸ்ய நிஷ்க்ருʼதிர்த்³ருʼஷ்டா ஶாஸ்த்ரேஷ்விஹ முனீஶ்வரா꞉ ॥ 16.39 ॥

நிந்த³யேத்³ வை கு³ரும்ʼ தே³வம்ʼ வேத³ம்ʼ வா ஸோபப்³ருʼம்ʼஹணம் ।
கல்பகோடிஶதம்ʼ ஸாக்³ரம்ʼ ரௌரவே பச்யதே நர꞉ ॥ 16.40 ॥

தூஷ்ணீமாஸீத நிந்தா³யாம்ʼ ந ப்³ரூயாத் கிஞ்சிது³த்தரம் ।
கர்ணௌ பிதா⁴ய க³ந்தவ்யம்ʼ ந சைதானவலோகயேத் ॥ 16.41 ॥

வர்ஜயேத்³ வை ரஹஸ்யஞ்ச பரேஷாம்ʼ கூ³ஹயேத்³ பு³த⁴꞉ ।
விவாத³ம்ʼ ஸ்வஜனை꞉ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ந குர்யாத்³ வை கதா³சன ॥ 16.42 ॥

ந பாபம்ʼ பாபினாம்ʼ ப்³ரூயாத³பாபம்ʼ வா த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ஸ தேன துல்யதோ³ஷ꞉ ஸ்யான்மித்²யா த்³தோ³ஷவான் ப⁴வேத் ॥ 16.43 ॥

யானி மித்²யாபி⁴ஶஸ்தானாம்ʼ பதந்த்யஶ்ரூணி ரோத³னாத் ।
தானிபுத்ரான் பஶூன் க்⁴னந்தி தேஷாம்ʼ மித்²யாபி⁴ஶம்ʼஸினாம் ॥ 16.44 ॥

ப்³ரிஹ்மஹத்யாஸுராபானே ஸ்தேயகு³ர்வங்க³நாக³மே ।
த்³ருʼஷ்டம்ʼ விஶோத⁴னம்ʼ வ்ருʼத்³தை⁴ர்னாஸ்தி மித்²யாபி⁴ஶம்ʼஸனே ॥ 16.45 ॥

நேக்ஷேதோத்³யந்தமாதி³த்யம்ʼ ஶஶினம்ʼ சாநிமித்தத꞉ ।
நாஸ்தம்ʼ யாந்தம்ʼ ந வாரிஸ்த²ம்ʼ நோபஸ்ருʼஷ்டம்ʼ ந மக்⁴யக³ம் ॥ 16.46 ॥

திரோஹிதம்ʼ வாஸஸா வா நாத³ர்ஶாந்தரகா³மினம் ।
ந நக்³னாம்ʼ ஸ்த்ரியமீக்ஷேத புருஷம்ʼ வா கதா³சன ॥ 16.47 ॥

ந ச மூத்ரம்ʼ புரீஷம்ʼ வா ந ச ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டமைது²னம் ।
நாஶுசி꞉ ஸூர்யஸோமாதீ³ன் க்³ரஹானாலோகயேத்³ பு³த⁴꞉ ॥ 16.48 ॥

பதிதவ்யங்க³சண்டா³லானுச்சி²ஷ்டான் நாவலோகயேத் ।
நாபி⁴பா⁴ஷேத ச பரமுச்சி²ஷ்டோ வா(அ)வகு³ண்டி²த꞉ ॥ 16.49 ॥

ந ஸ்ப்ருʼஶேத் ப்ரேதஸம்ʼஸ்பர்ஶம்ʼ ந க்ருத்³த⁴ஸ்ய கு³ரோர்முக²ம் ।
ந தைலோத³கயோஶ்சா²யாம்ʼ ந பத்னீம்ʼ போ⁴ஜனே ஸதி ।
நாமுக்தப³ந்த⁴னாங்கா³ம்ʼ வா நோன்மத்தம்ʼ மத்தமேவ வா ॥ 16.50 ॥

நாஶ்னீயாத் பா⁴ர்யயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼநைநாமீக்ஷேத சாஶுசிம் ।
க்ஷுவந்தீம்ʼ ஜ்ருʼம்ப⁴மாணாம்ʼ வா நாஸனஸ்தா²ம்ʼ யதா²ஸுக²ம் ॥ 16.51 ॥

நோத³கே சாத்மனோ ரூபம்ʼ ந கூலம்ʼ ஶ்வப்⁴ரமேவ வா ।
ந லங்க⁴யேச்ச மூத்ரம்ʼ வா நாதி⁴திஷ்டே²த் கதா³சன ॥ 16.52 ॥

ந ஶூத்³ராய மதிம்ʼ த³த்³யாத் க்ருʼஶரம்ʼ பாயஸம்ʼ த³தி⁴ ।
நோச்சி²ஷ்டம்ʼ வா மது⁴ க்⁴ருʼதம்ʼ ந ச க்ருʼஷ்ணாஜினம்ʼ ஹவி꞉ ॥ 16.53 ॥

ந சைவாஸ்மை வ்ரதம்ʼ த³த்³யான்ன ச த⁴ர்மம்ʼ வதே³த்³ பு³த⁴꞉ ।
ந ச க்ரோத⁴வஶம்ʼ க³ச்சே²த்³ த்³வேஷம்ʼ ராக³ம்ʼ ச வர்ஜயேத் ॥ 16.54 ॥

லோப⁴ம்ʼ த³ம்ப⁴ம்ʼ ததா² யத்நாத³ஸூயாம்ʼ விஜ்ஞானகுத்ஸனம் ।
மானம்ʼ மோஹம்ʼ ததா² க்ரோத⁴ம்ʼ த்³வேஷஞ்ச பரிவர்ஜயேத் ॥ 16.55 ॥

ந குர்யாத் கஸ்யசித் பீடா³ம்ʼ ஸுதம்ʼ ஶிஷ்யம்ʼ ச தாட³யேத் ।
ந ஹீனானுபஸேவேத ந ச தீக்ஷ்ணமதீன் க்வசித் ॥ 16.56 ॥

நாத்மானம்ʼ சாவமன்யேத தை³ன்யம்ʼ யத்னேன வர்ஜயேத் ।
ந விஶிஷ்டானஸத்குர்ய்யாத் நாத்மானம்ʼ வா ஶம்ʼஸயேத்³ பு³த⁴꞉ ॥ 16.57 ॥

ந நகை²ர்விலிகே²த்³ பூ⁴மிம்ʼ கா³ம்ʼ ச ஸம்ʼவேஶயேன்ன ஹி ।
ந நதீ³ஷு நதீ³ம்ʼ ப்³ரூயாத் பர்வதேஷு ச பர்வதான் ॥ 16.58 ॥

ஆவாஸே போ⁴ஜனே வா(அ)பி ந த்யஜேத் ஹஸயாயினம் ।
நாவகா³ஹேத³போ நக்³னோ வஹ்னிம்ʼ நாதிவ்ரஜேத் பதா³ ॥ 16.59 ॥

ஶிரோ(அ)ப்⁴யங்கா³வஶிஷ்டேன தைலேனாங்க³ம்ʼ ந லேபயேத் ।
ந ஸர்பஶஸ்த்ரை꞉ க்ரீடே³த ஸ்வானி கா²னி ந ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶேத் ॥ 16.60 ॥

ரோமாணி ச ரஹஸ்யானி நாஶிஷ்டேன ஸஹ வ்ரஜேத் ।
ந பாணிபாதா³வக்³னௌச சாபலானி ஸமாஶ்ரயேத் ॥ 16.61 ॥

ந ஶிஶ்னோத³ரசாபல்யம்ʼ ந ச ஶ்ரவணயோ꞉ க்வசித் ।
ந சாங்க³நக²வாத³ம்ʼ வை குர்யான்னாஞ்ஜலினா பிபே³த் ॥ 16.62 ॥

நாபி⁴ஹன்யாஜ்ஜலம்ʼ பத்³ப்⁴யாம்ʼ பாணினா வா கதா³சன ।
ந ஶாதயேதி³ஷ்டகாபி⁴꞉ ப²லானி ஸப²லானி ச ॥ 16.63 ॥

ந ம்லேச்ச²பா⁴ஷாம்ʼ ஶிக்ஷேத நாகர்ஷேச்ச பதா³ஸனம் ।
ந பே⁴த³னமதி⁴ஸ்போ²டம்ʼ சே²த³னம்ʼ வா விலேக²னம் ॥ 16.64 ॥

குர்யாத்³ விமர்த³னம்ʼ தீ⁴மான் நாகஸ்மாதே³வ நிஷ்ப²லம் ।
நோத்ஸங்கே³ப⁴க்ஷயேத்³ ப⁴க்ஷ்யான் வ்ருʼதா² சேஷ்டாம்ʼ ச நாசரேத் ॥ 16.65 ॥

ந ந்ருʼத்யேத³த²வா கா³யேன்ன வாதி³த்ராணி வாத³யேத் ।
ந ஸம்ʼஹதாப்⁴யாம்ʼ பாணிப்⁴யாம்ʼ கண்டூ³யேதா³த்மன꞉ ஶிர꞉ ॥ 16.66 ॥

ந லௌகிகை꞉ ஸ்தவைர்தே³வாம்ʼஸ்தோஷயேத்³ பா³ஹ்யஜைரபி ।
நாக்ஷை꞉ க்ரீடே³ன்ன தா⁴வேத நாப்ஸு விண்மூத்ரமாசரேத் ॥ 16.67 ॥

நோச்சி²ஷ்ட꞉ ஸம்ʼவிஶேந்நித்யம்ʼ ந நக்³ன꞉ ஸ்னானமாசரேத் ।
ந க³ச்சே²ன்ன படே²த்³ வா(அ)பி ந சைவ ஸ்வஶிர꞉ ஸ்ப்ருʼஶேத் ॥ 16.68 ॥

ந த³ந்தைர்நக²ரோமாணி சி²ந்த்³யாத் ஸுப்தம்ʼ ந போ³த⁴யேத் ।
ந பா³லாதபமாஸேவேத் ப்ரேததூ⁴மம்ʼ விவர்ஜயேத் ॥ 16.69 ॥

நைக꞉ ஸுப்யாச்சூ²ன்யக்³ருʼஹே ஸ்வயம்ʼ நோபானஹௌ ஹரேத் ।
நாகாரணாத்³ வா நிஷ்டீ²வேன்ன பா³ஹுப்⁴யாம்ʼ நதீ³ம்ʼ தரேத் ॥ 16.70 ॥

ந பாத³க்ஷாலனம்ʼ குர்யாத் பாதே³னைவ கதா³சன ।
நாக்³னௌ ப்ரதாபயேத் பாதௌ³ ந காம்ʼஸ்யே தா⁴வயேத்³ பு³த⁴꞉ ॥ 16.71 ॥

நாதிப்ரஸாரயேத்³ தே³வம்ʼ ப்³ராஹ்மணான் கா³மதா²பி வா ।
வாய்வக்³னிகு³ருவிப்ரான் வா ஸூர்யம்ʼ வா ஶஶினம்ʼ ப்ரதி ॥ 16.72 ॥

அஶுத்³த⁴꞉ ஶயனம்ʼ யானம்ʼ ஸ்வாத்⁴யாயம்ʼ ஸ்னானபோ⁴ஜனம் ।
ப³ஹிர்நிஷ்க்ரமணம்ʼ சைவ ந குர்வீத கத²ஞ்சன ॥ 16.73 ॥

ஸ்வப்னமத்⁴யயனம்ʼ ஸ்னானமுச்சாரம்ʼ போ⁴ஜனம்ʼ க³திம் ।
உப⁴யோ꞉ ஸந்த்⁴யயோர்நித்யம்ʼ மத்⁴யாஹ்னே சைவ வர்ஜயேத் ॥ 16.74 ॥

ந ஸ்ப்ருʼஶேத் பாணினோச்சி²ஷ்டோ விப்ரோகோ³ப்³ராஹ்மணானலான் ।
ந சைவான்னம்ʼ பதா³ வா(அ)பி ந தே³வப்ரதிமாம்ʼ ஸ்ப்ருʼஶேத் ॥ 16.75 ॥

நாஶுத்³தோ⁴(அ)க்³னிம்ʼ பரிசரேன்ன தே³வான் கீர்த்தயேத்³ருʼஷீன் ।
நாவகா³ஹேத³கா³தா⁴ம்பு³ தா⁴ரயேந்நாக்³னிமேகத꞉ ॥ 16.76 ॥

ந வாமஹஸ்தேனோத்³த⁴த்ய பிபே³த்³ வக்த்ரேண வா ஜலம் ।
நோத்தரேத³னுபஸ்ப்ருʼஶ்ய நாப்ஸு ரேத꞉ ஸமுத்ஸ்ருʼஜேத் ॥ 16.77 ॥

அமேத்⁴யலிப்தமன்யத்³ வா லோஹிதம்ʼ வா விஷாணி வா ।
வ்யதிக்ரமேன்ன ஸ்ரவந்தீம்ʼ நாப்ஸு மைது²னமாசரேத் ॥ 16.78 ॥

சைத்யம்ʼ வ்ருʼக்ஷம்ʼ ந வை சி²ந்த்³யான்னாப்ஸு ஷ்டீ²வனமாசரேத் ।
நாஸ்தி²ப⁴ஸ்மகபாலானி ந கேஶான்ன ச கண்டகான் ।
ஓஷாம்ʼங்கா³ரகரீஷம்ʼ வா நாதி⁴திஷ்டே²த் கதா³சன ॥ 16.79 ॥

ந சாக்³னிம்ʼ லங்க⁴யேத்³ தீ⁴மான் நோபத³த்⁴யாத³த⁴꞉ க்வசித் ।
ந சைனம்ʼ பாத³த꞉ குர்யான்முகே²ன ந த⁴மேத்³ பு³த⁴꞉ ॥ 16.80 ॥

ந கூபமவரோஹேத நாவேக்ஷேதாஶுசி꞉ க்வசித் ।
அக்³னௌ ந ப்ரக்ஷிபேத³க்³னிம்ʼ நாத்³பி⁴꞉ ப்ரஶமயேத் ததா² ॥ 16.81 ॥

ஸுஹ்ருʼன்மரணமார்திம்ʼ வா ந ஸ்வயம்ʼ ஶ்ராவயேத் பரான் ।
அபண்யம்ʼ கூடபண்யம்ʼ வா விக்ரயே ந ப்ரயோஜயேத் ॥ 16.82 ॥

ந வஹ்னிம்ʼ முக²நிஶ்வாஸைர்ஜ்வாலயேந்நாஶுசிர்பு³த⁴꞉ ।
புண்யஸ்னானோத³கஸ்தா²னே ஸீமாந்தம்ʼ வா க்ருʼஷேன்ன து ॥ 16.83 ॥

ந பி⁴ந்த்³யாத் பூர்வஸமயமப்⁴யுபேதம்ʼ கதா³சன ।
பரஸ்பரம்ʼ பஶூன் வ்யாலான் பக்ஷிணோ நாவபோ³த⁴யேத் ॥ 16.84 ॥

பரபா³தா⁴ம்ʼ ந குர்வீத ஜலவாதாதபாதி³பி⁴꞉ ।
காரயித்வா ஸ்வகர்மாணி காரூன் பஶ்சான்ன வர்ஜயேத் ।
ஸாயம்ப்ராதர்க்³ருʼஹத்³வாரான் பி⁴க்ஷார்த²ம்ʼ நாவகா⁴டயேத் ॥ 16.85 ॥

ப³ஹிர்மால்யம்ʼ ப³ஹிர்க³ந்த⁴ம்ʼ பா⁴ர்யயா ஸஹ போ⁴ஜனம் ।
விக்³ருʼஹ்ய வாத³ம்ʼ குத்³வாரப்ரவேஶம்ʼ ச விவர்ஜயேத் ॥ 16.86 ॥

ந கா²த³ன்ப்³ராஹ்மணஸ்திஷ்டே²ன்ன ஜல்பேத்³ வா ஹஸன் பு³த⁴꞉ ।
ஸ்வமக்³னிம்ʼ நைவ ஹஸ்தேன ஸ்ப்ருʼஶேன்னாப்ஸு சிரம்ʼ வஸேத் ॥ 16.87 ॥

ந பக்ஷகேணோபத⁴மேன்ன ஶூர்பேண ந பாணினா ।
முகே²னைவ த⁴மேத³க்³னிம்ʼ முகா²த³க்³நிரஜாயத ॥ 16.88 ॥

பரஸ்த்ரியம்ʼ ந பா⁴ஷேத நாயாஜ்யம்ʼ யாஜயேத்³ த்³விஜ꞉ ।
நைகஶ்சரேத் ஸபா⁴ம்ʼ விப்ர꞉ ஸமவாயம்ʼ ச வர்ஜயேத் ।
ந தே³வாயதனம்ʼ க³ச்சே²த் கதா³சித்³ வா(அ)ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 16.89 ॥

ந வீஜயேத்³ வா வஸ்த்ரேண ந தே³வாயதனே ஸ்வபேத் ।
நைகோ(அ)த்⁴வானம்ʼ ப்ரபத்³யேத நாதா⁴ர்மிகஜனை꞉ ஸஹ ॥ 16.90 ॥

ந வ்யாதி⁴தூ³ஷிதைர்வாபி ந ஶூத்³ரை꞉ பதிதைர்ன வா ।
நோபானத்³வர்ஜிதோ(அ)த்⁴வானம்ʼ ஜலாதி³ரஹிதஸ்ததா² ॥ 16.91 ॥

ந ராத்ரௌ வாரிணா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ந வினா ச கமண்ட³லும் ।
நாக்³னிகோ³ப்³ராஹ்மணாதீ³நாமந்தரேண வ்ரஜேத் க்வசித் ॥ 16.92 ॥

நிவத்ஸ்யந்தீம்ʼ ந வனிதாமதிக்ராமேத் க்வசித்³ த்³விஜ꞉ ।
ந நிந்தே³த்³ யோகி³ன꞉ ஸித்³தா⁴ன் வ்ரதினோ வா யதீம்ʼஸ்ததா² ॥ 16.93 ॥

தே³வதாயதனம்ʼ ப்ராஜ்ஞோ தே³வானாம்ʼ சைவ மந்த்ரிணாம் ।
நாக்ராமேத் காமதஶ்சா²யாம்ʼ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ ச கோ³ரபி ॥ 16.94 ॥

ஸ்வாம்ʼ து நாக்ரமயேச்சா²யாம்ʼ பதிதாத்³யைர்ன ரோகி³பி⁴꞉ ।
நாங்கா³ரப⁴ஸ்மகேஶாதி³ஷ்வதி⁴திஷ்டே²த் கதா³சன ॥ 16.95 ॥

வர்ஜயேன்மார்ஜநீரேணும்ʼ ஸ்னானவஸ்த்ரக⁴டோத³கம் ।
ந ப⁴க்ஷயேத³ப⁴க்ஷ்யாணி நாபேயம்ʼ சாபிபே³த்³ த்³விஜ꞉ ॥ 16.96 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥16 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
நாத்³யாச்சூ²த்³ரஸ்ய விப்ரோ(அ)ன்னம்ʼ மோஹாத்³ வா யதி³ வா(அ)ன்யத꞉ ।
ஸ ஶூத்³ரயோனிம்ʼ வ்ரஜதி யஸ்து பு⁴ங்க்தே ஹ்யனாபதி³ ॥ 17.1 ॥

ஷண்மாஸான் யோ த்³விஜோ பு⁴ங்க்தே ஶூத்³ரஸ்யான்னம்ʼ விக³ர்ஹிதம் ।
ஜீவன்னேவ ப⁴வேச்சூ²த்³ரோ ம்ருʼத꞉ ஶ்வா சாபி⁴ஜாயதே ॥ 17.2 ॥

ப்³ராஹ்மணக்ஷத்ரியவிஶாம்ʼ ஶூத்³ரஸ்ய ச முனீஶ்வரா꞉ ।
யஸ்யான்னேனோத³ரஸ்தே²ன ம்ருʼதஸ்தத்³யோனிமாப்னுயாத் ॥ 17.3 ॥

ராஜான்னம்ʼ நர்த்தகான்னம்ʼ ச தக்ஷ்ணோ(அ)ன்னம்ʼ கர்மகாரிண꞉ ।
க³ணான்னம்ʼ க³ணிகான்னம்ʼ ச ஷண்டா⁴ன்னம்ʼ சைவ வர்ஜயேத் ॥ 17.4 ॥

சக்ரோபஜீவிரஜகதஸ்கரத்⁴வஜினாம்ʼ ததா² ।
கா³ந்த⁴ர்வலோஹகாரான்னம்ʼ ஸூதகான்னம்ʼ ச வர்ஜயேத் ॥ 17.5 ॥

குலாலசித்ரகர்மான்னம்ʼ வார்து⁴ஷே꞉ பதிதஸ்ய ச ।
ஸுவர்ணகாரஶைலூஷவ்யாத⁴ப³த்³தா⁴துரஸ்யச ॥ 17.6 ॥

ஸுவர்ணகாரஶைலூஷவ்யாத⁴ப³த்³தா⁴துரஸ்ய ச ।
சிகித்ஸகஸ்ய சைவான்னம்ʼ பும்ʼஶ்சல்யா த³ண்டி³கஸ்ய ச ।
ஸ்தேனனாஸ்திகயோரன்னம்ʼ தே³வதானிந்த³கஸ்ய ச ॥ 17.7 ॥

ஸோமவிக்ரயிணஶ்சான்னம்ʼ ஶ்வபாகஸ்ய விஶேஷத꞉ ॥

பா⁴ர்யாஜிதஸ்ய சைவான்னம்ʼ யஸ்ய சோபபதிர்க்³ருʼஹே ॥ 17.8 ॥

உத்ஸ்ருʼஷ்டஸ்ய கத³ர்யஸ்ய ததை²வோச்சி²ஷ்டபோ⁴ஜின꞉ ।
அபாங்க்த்யான்னம்ʼ ச ஸங்கா⁴ன்னம்ʼ ஶஸ்த்ரஜீவஸ்ய சைவ ஹி ॥ 17.9 ॥

க்லீப³ஸம்ʼந்யாஸினோஶ்சான்னம்ʼ மத்தோன்மத்தஸ்ய சைவ ஹி ।
பீ⁴தஸ்ய ருதி³தஸ்யான்னமவக்ருஷ்டம்ʼ பரிக்ஷுதம் ॥ 17.10 ॥

ப்³ரஹ்மத்³விஷ꞉ பாபருசே꞉ ஶ்ராத்³தா⁴ன்னம்ʼ ஸூதகஸ்ய ச ।
வ்ருʼதா²பாகஸ்ய சைவான்னம்ʼ ஶாவான்னம்ʼ ஶ்வஶுரஸ்ய ச ॥ 17.11 ॥

அப்ரஜானாம்ʼ து நாரீணாம்ʼ ப்⁴ருʼதகஸ்ய ததை²வ ச ।
காருகான்னம்ʼ விஶேஷேண ஶஸ்த்ரவிக்ரயிணஸ்ததா² ॥ 17.12 ॥

ஶௌண்டா³ன்னம்ʼ கா⁴டிகான்னம்ʼ ச பி⁴ஷஜாமன்னமேவ ச ।
வித்³த⁴ப்ரஜனனஸ்யான்னம்ʼ பரிவேத்ரன்னமேவ ச ॥ 17.13 ॥

புனர்பு⁴வோ விஶேஷேண ததை²வ தி³தி⁴ஷூபதே꞉ ।
அவஜ்ஞாதம்ʼ சாவதூ⁴தம்ʼ ஸரோஷம்ʼ விஸ்மயான்விதம் ॥ 17.14 ॥

கு³ரோரபி ந போ⁴க்தவ்யமன்னம்ʼ ஸம்ʼஸ்காரவர்ஜிதம் ।
து³ஷ்க்ருʼதம்ʼ ஹி மனுஷ்யஸ்ய ஸர்வமன்னே வ்யவஸ்தி²தம் ॥ 17.15 ॥

யோ யஸ்யான்னம்ʼ ஸமஶ்னாதி ஸ தஸ்யாஶ்னானி கில்பி³ஷம் ।
ஆர்த்³தி⁴க꞉ குலமித்ரஶ்ச ஸ்வகோ³பாலஶ்ச நாபித꞉ ॥ 17.16 ॥

குஶீலவ꞉ கும்ப³கார꞉ க்ஷேத்ரகர்மக ஏவ ச
ஏதே ஶூத்³ரேஷு போ⁴ஜ்யான்னம்ʼ த³த்வா ஸ்வல்பம்ʼ பணம்ʼ பு³தை⁴꞉ ।
பாயஸம்ʼ ஸ்னேஹபக்வம்ʼ யத்³ கோ³ரஸம்ʼ சைவ ஸக்தவ꞉ ॥ 17.17 ॥

பிண்யாகம்ʼ சைவ தைலம்ʼ ச ஶூத்³ராத்³ க்³ராஹ்யம்ʼ த்³விஜாதிபி⁴꞉ ।
வ்ருʼந்தாகம்ʼ நாலிகாஶாகம்ʼ குஸும்பா⁴ஶ்மந்தகம்ʼ ததா² ॥ 17.18 ॥

பலாண்டு³ம்ʼ லஸுனம்ʼ ஶுக்தம்ʼ நிர்யாஸம்ʼ சைவ வர்ஜயேத் ।
ச²த்ராகம்ʼ விட்³வராஹம்ʼ ச ஶேளம்ʼ பீயூஷமேவ ச ॥ 17.19 ॥

விலயம்ʼ ஸுமுக²ம்ʼ சைவ கவகானி ச வர்ஜயேத் ॥

க்³ருʼஞ்ஜனம்ʼ கிம்ʼஶுகம்ʼ சைவ ககுப⁴ஞ்ச ததை²வ ச ॥ 17.20 ॥

உது³ம்ப³ரமலாபு³ம்ʼ ச ஜக்³த்⁴வா பததி வை த்³விஜ꞉ ॥

வ்ருʼதா² க்ருʼஶரஸம்ʼயாவம்ʼ பாயஸாபூபமேவ ச ॥ 17.21 ॥

அனுபாக்ருʼதமாம்ʼஸம்ʼ ச தே³வான்னானி ஹவீம்ʼஷி ச ।
யவாகூ³ம்ʼ மாதுலிங்க³ம்ʼ ச மத்ஸ்யானப்யனுபாக்ருʼதான் ॥ 17.22 ॥

நீபம்ʼ கபித்த²ம்ʼ ப்லக்ஷம்ʼ ச ப்ரயத்னேன விவர்ஜயேத் ॥

பிண்யாகம்ʼ சோத்³த்⁴ருʼதஸ்னேஹம்ʼ தே³வதா⁴ன்ய ததை²வ ச ॥ 17.23 ॥

ராத்ரௌ ச திலஸம்ப³த்³த⁴ம்ʼ ப்ரயத்னேன த³தி⁴ த்யஜேத் ॥

நாஶ்னீயாத் பயஸா தக்ரம்ʼ ந பீ³ஜான்யுபஜீவயேத் ॥ 17.24 ॥

க்ரியாது³ஷ்டம்ʼ பா⁴வது³ஷ்டமஸத்ஸங்க³ம்ʼ விவர்ஜயேத் ॥

கேஶகீடாவபன்னம்ʼ ச ஸுஹ்ருʼல்லேக²ம்ʼ ச நித்யஶ꞉ ॥ 17.25 ॥

ஶ்வாக்⁴ராதம்ʼ ச புன꞉ ஸித்³த⁴ம்ʼ சண்டா³லாவேக்ஷிதம்ʼ ததா² ।
உத³க்யயா ச பதிதைர்க³வா சாக்⁴ராதமேவ ச ॥ 17.26 ॥

அனர்சிதம்ʼ புர்யும்ʼஷிதம்ʼ பர்யாப்⁴ராந்தம்ʼ ச நித்யஶ꞉ ।
காககுக்குடஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டம்ʼ க்ருʼமிபி⁴ஶ்சைவ ஸம்ʼயுதம் ॥ 17.27 ॥

மனுஷ்யைரத²வாக்⁴ராதம்ʼ குஷ்டி²னா ஸ்ப்ருʼஷ்டமேவ ச ।
ந ரஜஸ்வலயா த³த்தம்ʼ ந பும்ʼஶ்சால்யா ஸரோஷயா ॥ 17.28 ॥

மலப³த்³வாஸஸா வாபி பரவாஸோ(அ)த² வர்ஜயேத் ।
விவத்ஸாயாஶ்ச கோ³꞉ க்ஷீரமௌஷ்ட்ரம்ʼ வாநிர்த³ஶம்ʼ ததா² ॥ 17.29 ॥

ஆவிகம்ʼ ஸந்தி⁴னீக்ஷீரமபேயம்ʼ மனுரப்³ரவீத் ।
ப³லாகம்ʼ ஹம்ʼஸதா³த்யூஹம்ʼ கலவிகம்ʼ ஶுகம்ʼ ததா² ॥ 17.30 ॥

குரரஞ்சசகாரஞ்ச ஜாலபாத³ம்ʼ ச கோகிலம் ।
சாஷாம்ʼஶ்ச க²ஞ்ஜரீடாம்ʼஶ்ச ஶ்யேனம்ʼ க்³ருʼத்⁴ரம்ʼ ததை²வ ச ॥ 17.31 ॥

உலூகம்ʼ சக்ரவாகம்ʼ ச பா⁴ஸம்ʼ பாராவதம்ʼ ததா² ।
கபோதம்ʼ டிட்டிப⁴ம்ʼ சைவ க்³ராமகுக்குடமேவ ச ॥ 17.32 ॥

ஸிம்ʼஹம்ʼ வ்யாக்⁴ரம்ʼ ச மார்ஜாரம்ʼ ஶ்வானம்ʼ குக்குரமேவ ச ।
ஶ்ருʼகா³லம்ʼ மர்கடம்ʼ சைவ க³ர்த³ப⁴ம்ʼ ச ந ப⁴க்ஷயேத் ।
ந ப⁴க்ஷயேத் ஸர்வம்ருʼகா³ன் பக்ஷிணோ(அ)ன்யான் வனேசரான் ॥ 17.33 ॥

ஜலேசரான் ஸ்த²லசரான் ப்ராணினஶ்சேதி தா⁴ரணா ।
கோ³தா⁴ கூர்ம꞉ ஶஶ꞉ ஶ்வாவித் ஸல்லகீ சேதி ஸத்தமா꞉ ॥ 17.34 ॥

ப⁴க்ஷ்யா꞉ பஞ்சநகா² நித்யம்ʼ மனுராஹ ப்ரிஜாபதி꞉ ।
மத்ஸ்யான் ஸஶல்கான் பு⁴ஞ்ஜீயான் மாம்ʼஸம்ʼ ரௌரவமேவச ॥ 17.35 ॥

நிவேத்³ய தே³வதாப்⁴யஸ்து ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஸ்து நான்யதா² ।
மயூரம்ʼ தித்திரம்ʼ சைவ கபோதம்ʼ ச கபிஞ்ஜலம் ॥ 17.36 ॥

வாத்⁴ரீணஸம்ʼ த்³வீபினஞ்ச ப⁴க்ஷ்யானாஹ ப்ரஜாபதி꞉ ।
ஶப²ரம்ʼ ஸிம்ʼஹதுண்ட³ம்ʼ ச ததா² பாடீ²னரோஹிதௌ ॥ 17.37 ॥

மத்ஸ்யேஷ்வேதே ஸமுத்³தி³ஷ்டா ப⁴க்ஷணாயா த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ப்ரோக்ஷிதம்ʼ ப⁴க்ஷயேதே³ஷாம்ʼ மாம்ʼஸம்ʼ ச த்³விஜகாம்யயா ॥ 17.38 ॥

யதா²விதி⁴ நியுக்தம்ʼ ச ப்ராணாநாமபி சாத்யயே ।
ப⁴க்ஷயேதே³வ மாம்ʼஸானி ஶேஷபோ⁴ஜீ ந லிப்யதே ॥ 17.39 ॥

ஔஷதா⁴ர்த²மஶக்தௌ வா நியோகா³த்³யம்ʼ ந காரயேத் ।
ஆமந்த்ரிதஸ்து ய꞉ ஶ்ராத்³தே⁴ தை³வே வா மாம்ʼஸமுத்ஸ்ருʼஜேத் ।
யாவந்தி பஶுரோமாணி தாவதோ நரகான் வ்ரஜேத் ॥ 17.40 ॥

அபேயம்ʼ சாப்யபேயம்ʼ ச ததை²வாஸ்ப்ருʼஶ்யமேவ ச ।
த்³விஜாதீநாமனாலோக்யம்ʼ நித்யம்ʼ மத்³யமிதி ஸ்தி²தி꞉ ॥ 17.41 ॥

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரகாரேண மத்³யம்ʼ நித்யம்ʼ விவர்ஜயேத் ।
பீத்வா பததி கர்மப்⁴யஸ்த்வஸம்பா⁴ஷ்யோ ப⁴வேத்³ த்³விஜை꞉ ॥ 17.42 ॥

ப⁴க்ஷயித்வா ஹ்யப⁴க்ஷ்யாணி பீத்வா(அ)பேயான்யபி த்³விஜ꞉ ।
நாதி⁴காரீ ப⁴வேத் தாவத்³ யாவத்³ தன்ன வ்ரஜத்யத⁴꞉ ॥ 17.43 ॥

தஸ்மாத் பரிஹரேந்நித்யமப⁴க்ஷ்யாணி ப்ரயத்னத꞉ ।
அபேயானி ச விப்ரோ வை ததா² சேத்³ யாதி ரௌரவம் ॥ 17.44 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥17 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
அஹன்யஹனி கர்த்தவ்யம்ʼ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ மஹாமுனே ।
ததா³சக்ஷ்வாகி²லம்ʼ கர்ம யேன முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் ॥ 18.1 ॥

வ்யாஸ உவாச ।
வக்ஷ்யே ஸமாஹிதா யூயம்ʼ ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ க³த³தோ மம ।
அஹன்யஹனி கர்தவ்யம்ʼ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ க்ரமாத்³ விதி⁴ம் ॥ 18.2 ॥

ப்³ராஹ்மே முஹூர்தே தூத்தா²ய த⁴ர்மமர்த²ம்ʼ ச சிந்தயேத் ।
காயக்லேஶம்ʼ தது³த்³பூ⁴தம்ʼ த்⁴யாயேத மனஸேஶ்வரம் ॥ 18.3 ॥

உஷ꞉ காலே(அ)ச ஸம்ப்ராப்தே க்ருʼத்வா சாவஶ்யகம்ʼ பு³த⁴꞉ ।
ஸ்னாயாந்நதீ³ஷு ஸுத்³தா⁴ஸு ஶௌசம்ʼ க்ருʼத்வா யதா²விதி⁴ ॥ 18.4 ॥

ப்ராத꞉ ஸ்னானேன பூயந்தே யே(அ)பி பாபக்ருʼதோ ஜனா꞉ ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன ப்ராத꞉ ஸ்னானம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 18.5 ॥

ப்ராத꞉ ஸ்னானம்ʼ ப்ரஶம்ʼஸந்தி த்³ருʼஷ்டாத்³ருʼஷ்டகரம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
ருʼஷீணாம்ருʼஷிதா நித்யம்ʼ ப்ராத꞉ ஸ்னானான்ன ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 18.6 ॥

முகே² ஸுப்தஸ்ய ஸததம்ʼ லாலா யா꞉ ஸம்ʼஸ்த்ரவந்தி ஹி ।
ததோ நைவாசரேத் கர்ம அக்ருʼத்வா ஸ்னானமாதி³த꞉ ॥ 18.7 ॥

அலக்ஷ்மீ꞉ காலகர்ணீ ச து³꞉ஸ்வப்னம்ʼ து³ர்விசிந்திதம் ।
ப்ராத꞉ ஸ்னானேன பாபானி பூயந்தே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 18.8 ॥

அத꞉ ஸ்னானம்ʼ வினா பும்ʼஸாம்ʼ பாவனம்ʼ கர்ம ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதம் ।
ஹோமே ஜப்யே விஶேஷேண தஸ்மாத் ஸ்னானம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 18.9 ॥

அஶக்தாவஶிரஸ்கம்ʼ வா ஸ்னாநமஸ்ய விதீ⁴யதே ।
ஆர்த்³ரேண வாஸஸா வா(அ)த² மார்ஜனம்ʼ காபிலம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 18.10 ॥

அஸாமர்த்²யே ஸமுத்பன்னே ஸ்னானமேவம்ʼ ஸமாசரேத் ।
ப்³ராஹ்மாதீ³நாமதா²ஶக்தௌ ஸ்னானான்யாஹுர்மனீஷிண꞉ ॥ 18.11 ॥

ப்³ராஹ்மமாக்³னேயமுத்³தி³ஷ்டம்ʼ வாயவ்யம்ʼ தி³வ்யமேவ ச ।
வாருணம்ʼ யௌகி³கம்ʼ தத்³வத் ஷோடா⁴ ஸ்னானம்ʼ ப்ரகீர்திதம் ॥ 18.12 ॥

ப்³ராஹ்மம்ʼ து மார்ஜனம்ʼ மந்த்ரை꞉ குஶை꞉ ஸோத³கபி³ந்து³பி⁴꞉ ।
ஆக்³னேயம்ʼ ப⁴ஸ்மனா பாத³மஸ்தகாத்³தே³ஹதூ⁴லனம் ॥ 18.13 ॥

க³வாம்ʼ ஹி ரஜஸா ப்ரோக்தம்ʼ வாயவ்யம்ʼ ஸ்னானமுத்தமம் ।
யத்து ஸாதபவர்ஷேண ஸ்னானம்ʼ தத்³ தி³வ்யமுச்யதே ॥ 18.14 ॥

வாருணம்ʼ சாவகா³ஹஸ்து மானஸம்ʼ ஸ்வாத்மவேத³னம் ।
யௌகி³னாம்ʼ ஸ்னானமாக்²யாதம்ʼ யோகா³த்விஷ்ணும்ʼவிசிந்தனம் ॥ 18.15 ॥

ஆத்மதீர்த²மிதி க்²யாதம்ʼ ஸேவிதம்ʼ ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ।
மன꞉ ஶுசிகரம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ நித்யம்ʼ தத் ஸ்னானமாசரேத் ॥ 18.16 ॥

ஶக்தஶ்சேத்³ வாருணம்ʼ வித்³வான் ப்ராயஶ்சித்தே ததை²வ ச ।
ப்ரக்ஷால்ய த³ந்தகாஷ்ட²ம்ʼ வை ப⁴க்ஷயித்வா விதா⁴னத꞉ ॥ 18.17 ॥

ஆசம்ய ப்ரயதோ நித்யம்ʼ ஸ்னானம்ʼ ப்ராத꞉ ஸமாசரேத் ।
மத்⁴யாங்கு³லிஸமஸ்தௌ²ல்யம்ʼ த்³வாத³ஶாங்கு³லஸம்மிதம் ॥ 18.18 ॥

ஸத்வசம்ʼ த³ந்தகாஷ்ட²ம்ʼ ஸ்யாத் தத³க்³ரேண து தா⁴வயேத் ।
க்ஷீரவ்ருʼக்ஷஸமுத்³பூ⁴தம்ʼ மாலதீஸம்ப⁴வம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
அபாமார்க³ம்ʼ ச பி³ல்வம்ʼ ச கரவீரம்ʼ விஶேஷத꞉ ॥ 18.19 ॥

வர்ஜயித்வா நிந்தி³தானி க்³ருʼஹீத்வைகம்ʼ யதோ²தி³தம் ।
பரிஹ்ருʼத்ய தி³னம்ʼ பாபம்ʼ ப⁴க்ஷயேத்³ வை விதா⁴னவித் ॥ 18.20 ॥

நோத்பாடயேத்³த³ந்தகாஷ்டம்ʼநாங்கு³ல்யா தா⁴ரயேத் க்வசித் ।
ப்ரக்ஷால்ய ப⁴ங்க்த்வா தஜ்ஜஹ்யாச்சு²சௌதே³ஶே ஸமாஹித꞉ ॥ 18.21 ॥

ஸ்னாத்வா ஸந்தர்பயேத்³ தே³வாந்ருʼஷீன் பித்ருʼக³ணாம்ʼஸ்ததா² ।
ஆசம்ய மந்த்ரவிந்நித்யம்ʼ புனராசம்ய வாக்³யத꞉ ॥ 18.22 ॥

ஸம்ʼமார்ஜ்ய மந்த்ரைராத்மானம்ʼ குஶை꞉ ஸோத³கபி³ந்து³பி⁴꞉ ।
ஆபோ ஹிஷ்டா² வ்யாஹ்ருʼதிபி⁴꞉ ஸாவித்ர்யா வாருணை꞉ ஶுபை⁴꞉ ॥ 18.23 ॥

ஓங்காரவ்யாஹ்ருʼதியுதாம்ʼ கா³யத்ரீம்ʼ வேத³மாதரம் ।
ஜப்த்வா ஜலாஞ்ஜலிம்ʼ த³த்³யாத்³ பா⁴ஸ்கரம்ʼ ப்ரதி தன்மனா꞉ ॥ 18.24 ॥

ப்ராக்கூலேஷு ஸமாஸீனோ த³ர்பே⁴ஷு ஸுஸமாஹித꞉ ।
ப்ராணாயாமத்ரயம்ʼ க்ருʼத்வா த்⁴யாயேத் ஸந்த்⁴யாமிதி ஶ்ருதி꞉ ॥ 18.25 ॥

யா ஸந்த்⁴யா ஸா ஜக³த்ஸூதிர்மாயாதீதா ஹி நிஷ்கலா ।
ஐஶ்வரீ து பராஶக்திஸ்தத்த்வத்ரயஸமுத்³ப⁴வா ॥ 18.26 ॥

த்⁴யாத்வா(அ)ர்கமண்ட³லக³தாம்ʼ ஸாவித்ரீம்ʼ வை ஜபன் பு³த⁴꞉ ।
ப்ராங்முக²꞉ ஸததம்ʼ விப்ர꞉ ஸந்த்⁴யோபாஸனமாசரேத் ॥ 18.27 ॥

ஸந்த்⁴யாஹீனோ(அ)ஶுசிர்நித்யமனர்ஹ꞉ ஸர்வகர்மஸு ।
யத³ன்யத் குருதே கிஞ்சின்ன தஸ்ய ப²லமாப்னுயாத் ॥ 18.28 ॥

அனன்யசேதஸ꞉ ஶாந்தா ப்³ராஹ்மணா வேத³பாரகா³꞉ ।
உபாஸ்ய விதி⁴வத் ஸந்த்⁴யாம்ʼ ப்ராப்தா꞉ பூர்வே(அ)பராம்ʼ க³திம் ॥ 18.29 ॥

யோ(அ)ன்யத்ர குருதே யத்னம்ʼ த⁴ர்மகார்யே த்³விஜோத்தம꞉ ।
விஹாய ஸந்த்⁴யாப்ரணதிம்ʼ ஸ யாதி நரகாயுதம் ॥ 18.30 ॥

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன ஸந்த்⁴யோபாஸனமாசரேத் ।
உபாஸிதோ ப⁴வேத் தேன தே³வோ யோக³தனு꞉ பர꞉ ॥ 18.31 ॥

ஸஹஸ்ரபரமாம்ʼ நித்யம்ʼ ஶதமத்⁴யாம்ʼ த³ஶாவராம் ।
ஸாவித்ரீம்ʼ வை ஜபேத்³ வித்³வான் ப்ராங்முக²꞉ ப்ரயத꞉ ஸ்தி²த꞉ ॥ 18.32 ॥

அதோ²பதிஷ்டே²தா³தி³த்யமுத³யந்தம்ʼ ஸமாஹித꞉ ।
மந்த்ரைஸ்து விவிதை⁴꞉ ஸௌரை ருʼக்³யஜு꞉ ஸாமஸம்ப⁴வை꞉ ॥ 18.33 ॥

உபஸ்தா²ய மஹாயோக³ம்ʼ தே³வதே³வம்ʼ தி³வாகரம் ।
குர்வீத ப்ரணதிம்ʼ பூ⁴மௌ மூர்த்⁴னா தேனைவ மந்த்ரத꞉ ॥ 18.34 ॥

ஓம்ʼ ங்க²த்³யோதாய ச ஶாந்தாய காரணத்ரயஹேதவே ।
நிவேத³யாமி சாத்மானம்ʼ நமஸ்தே ஜ்ஞானரூபிணே ॥ 18.35 ॥

நமஸ்தே க்⁴ருʼணினே துப்⁴யம்ʼ ஸூர்யாய ப்³ரஹ்மரூபிணே ।
த்வமேவ ப்³ரஹ்ம பரமமாபோ ஜ்யோதீ ரஸோ(அ)ம்ருʼதம் ।
பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வஸ்த்வமோங்கார꞉ ஶர்வ ருத்³ர꞉ ஸனாதன꞉ ॥ 18.36 ॥

புருஷ꞉ ஸன்மஹோ(அ)ந்தஸ்த²ம்ʼ ப்ரணமாமி கபர்தி³னம் ।
த்வமேவ விஶ்வம்ʼ ப³ஹுதா⁴ ஜாத யஜ்ஜாயதே ச யத் ।
நமோ ருத்³ராய ஸூர்யாய த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ க³த꞉ ॥ 18.37 ॥

ப்ரசேதஸே நமஸ்துப்⁴யம்ʼ நமோ மீடு⁴ஷ்டமாய தே ।
நமோ நமஸ்தே ருத்³ராய த்வாமஹம்ʼ ஶரணம்ʼ க³த꞉ ।
ஹிரண்யபா³ஹவே துப்⁴யம்ʼ ஹிரண்யபதயே நம꞉ ॥ 18.38 ॥

அம்பி³காபதயே துப்⁴யமுமாயா꞉ பதயே நம꞉ ।
நமோ(அ)ஸ்து நீலக்³ரீவாய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ பினாகினே ॥ 18.39 ॥

விலோஹிதாய ப⁴ர்கா³ய ஸஹஸ்ராக்ஷாய தே நம꞉ ।
நமோ ஹம்ʼஸாய தே நித்யமாதி³த்யாய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 18.40 ॥

நமஸ்தே வஜ்ரஹஸ்தாய த்ர்யம்ப³காய நமோ நம꞉ ।
ப்ரபத்³யே த்வாம்ʼ விரூபாக்ஷம்ʼ மஹாந்தம்ʼ பரமேஶ்வரம் ॥ 18.41 ॥

ஹிரண்மயே க்³ருʼஹே கு³ப்தமாத்மானம்ʼ ஸர்வதே³ஹினாம் ।
நமஸ்யாமி பரம்ʼ ஜ்யோதிர்ப்³ரஹ்மாணம்ʼ த்வாம்ʼ பராம்ʼ க³திம் ॥ 18.42 ॥

விஶ்வம்ʼ பஶுபதிம்ʼ பீ⁴மம்ʼ நரநாரீஶரீரிணம் ॥

நம꞉ ஸூர்யாய ருத்³ராய பா⁴ஸ்வதே பரமேஷ்டி²னே ॥ 18.43 ॥

உக்³ராய ஸர்வப⁴க்ஷாய த்வாம்ʼ ப்ரபத்³யே ஸதை³வ ஹி ।
ஏதத்³ வை ஸூர்யஹ்ருʼத³யம்ʼ ஜப்த்வா ஸ்தவமனுத்தமம் ॥ 18.44 ॥

ப்ராத꞉ காலே(அ)த² மத்⁴யாஹ்னே நமஸ்குர்யாத்³ தி³வாகரம் ।
இத³ம்ʼ புத்ராய ஶிஷ்யாய தா⁴ர்மிகாய த்³விஜாதயே ॥ 18.45 ॥

ப்ரதே³யம்ʼ ஸூர்யஹ்ருʼத³யம்ʼ ப்³ரஹ்மணா து ப்ரத³ர்ஶிதம் ।
ஸர்வபாபப்ரஶமனம்ʼ வேத³ஸாரஸமுத்³ப⁴வம் ।
ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ ஹிதம்ʼ புண்யம்ருʼஷிஸங்கை⁴ர்நிஷேவிதம் ॥ 18.46 ॥

அதா²க³ம்ய க்³ருʼஹம்ʼ விப்ர꞉ ஸமாசம்ய யதா²விதி⁴ ।
ப்ரஜ்வால்ய விஹ்னிம்ʼ விதி⁴வஜ்ஜுஹுயாஜ்ஜாதவேத³ஸம் ॥ 18.47 ॥

ருʼத்விக்புத்ரோ(அ)த² பத்னீ வா ஶிஷ்யோ வா(அ)பி ஸஹோத³ர꞉ ।
ப்ராப்யானுஜ்ஞாம்ʼ விஶேஷேண ஜுஹுயுர்வா யதாவிதி⁴ ॥ 18.48 ॥

பவித்ரபாணி꞉ பூதாத்மா ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ர꞉ ஶுசி꞉ ।
அனன்யமானஸோ வஹ்னிம்ʼ ஜுஹுயாத் ஸம்ʼயதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 18.49 ॥

வினா த³ர்பே⁴ண யத்கர்ம வினா ஸூத்ரேண வா புன꞉ ।
ராக்ஷஸம்ʼ தத்³ப⁴வேத் ஸர்வம்ʼ நாமுத்ரேஹ ப²லப்ரத³ம் ॥ 18.50 ॥

தை³வதானி நமஸ்குர்யாத்³ தே³யஸாராந்நிவேத³யேத் ।
த³த்³யாத் புஷ்பாதி³கம்ʼ தேஷாம்ʼ வ்ருʼத்³தா⁴ம்ʼஶ்சைவாபி⁴வாத³யேத் ॥ 18.51 ॥

கு³ரும்ʼ சைவாப்யுபாஸீத ஹிதம்ʼ சாஸ்ய ஸமாசரேத் ।
வேதா³ப்⁴யாஸம்ʼ தத꞉ குர்யாத் ப்ரயத்னாச்ச²க்திதோ த்³விஜ꞉ ॥ 18.52 ॥

ஜபேத³த்⁴யாபயேச்சி²ஷ்யான் தா⁴ரயேச்ச விசாரயேத் ।
அவேக்ஷ்ய தச்ச ஶாஸ்த்ராணி த⁴ர்மாதீ³னி த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 18.53 ॥

வைதி³காம்ʼஶ்சைவ நிக³மான் வேதா³ங்கா³னி வேஶிஷத꞉ ।
உபேயாதீ³ஶ்வரம்ʼ சாத² யோக³க்ஷேமப்ரஸித்³த⁴யே ॥ 18.54 ॥

ஸாத⁴யேத்³ விவிதா⁴னர்தா²ன் குடும்பா³ர்தே² ததோ த்³விஜ꞉
ததோ மத்⁴யாஹ்னஸமயே ஸ்னானார்த²ம்ʼ ம்ருʼத³மாஹரேத் ॥ 18.55 ॥

புஷ்பாக்ஷதான் குஶதிலான் கோ³மயம்ʼ ஶுத்³த⁴மேவ ச ।
நதீ³ஷு தே³வகா²தேஷு தடா³கே³ஷு ஸரஸ்ஸு ச ।
ஸ்னானம்ʼ ஸமாசரேந்நித்யம்ʼ க³ர்தப்ரஸ்ரவணேஷு ச ॥ 18.56 ॥

பரகீயனிபானேஷு ந ஸ்னாயாத்³ வை கதா³சன ।
பஞ்சபிண்டா³ன் ஸமுத்³த்⁴ருʼத்ய ஸ்னாயாத்³ வா(அ)ஸம்ப⁴வே புன꞉ ॥ 18.57 ॥

ம்ருʼதை³கயா ஶிர꞉ க்ஷால்யம்ʼ த்³வாப்⁴யாம்ʼ நாபே⁴ஸ்ததோ²பரி ।
அத⁴ஶ்ச திஸ்ருʼபி⁴꞉ கார்ய꞉ பாதௌ³ ஷட்³பி⁴ஸ்ததை²வ ச ॥ 18.58 ॥

ம்ருʼத்திகா ச ஸமுத்³தி³ஷ்டா ஸார்த்³ராமலகமாத்ரிகா ।
கோ³மயஸ்ய ப்ரமாணம்ʼ தத் தேனாங்க³ம்ʼ லேபயேத் தத꞉ ॥ 18.59 ॥

லேபயித்வா து தீரஸ்த²ஸ்தல்லிங்கை³ரேவ மந்த்ரத꞉ ।
ப்ரக்ஷால்யாசம்ய விதி⁴வத் தத꞉ ஸ்னாயாத் ஸமாஹித꞉ ॥ 18.60 ॥

அபி⁴மந்த்ர்ய ஜலம்ʼ மந்த்ரைஸ்தல்லிங்கை³ர்வாருணை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
பா⁴வபூதஸ்தத³வ்யக்தம்ʼ த்⁴யாயன் வை விஷ்ணுமவ்யயம் ॥ 18.61 ॥

ஆபோ நாராயணோத்³பூ⁴தாஸ்தா ஏவாஸ்யாயனம்ʼ புன꞉ ।
தஸ்மாந்நாராயணம்ʼ தே³வம்ʼ ஸ்னானகாலே ஸ்மரேத்³ பு³த⁴꞉ ॥ 18.62 ॥

ப்ரேக்ஷ்ய ஸோங்காரமாதி³த்யம்ʼ த்ரிர்னிமஜ்ஜேஜ்ஜலாஶயே ॥ 18.63 ॥

ஆசாந்த꞉ புனராசாமேன்மந்த்ரேணானேன மந்த்ரவித் ॥ 18.64 ॥

அந்தஶ்சரஸி பூ⁴தேஷு கு³ஹாயாம்ʼ விஶ்வதோ முக²꞉ ।
த்வம்ʼ யஜ்ஞஸ்த்வம்ʼ வஷட்கார ஆபோ ஜ்யோதீ ரஸோ(அ)ம்ருʼதம் ॥ 18.65 ॥

த்³ருபதா³ம்ʼ வா த்ரிரப்⁴யஸ்யேத்³ வ்யாஹ்ருʼதிம்ப்ரணவான்விதாம் ।
ஸாவித்ரீம்ʼ வா ஜபேத்³ வித்³வான் ததா² சைவாக⁴மர்ஷணம் ॥ 18.66 ॥

தத꞉ ஸம்ʼமார்ஜனம்ʼ குர்யாதா³போஹிஷ்டா² மயோபு⁴வ꞉ ।
இத³மாப꞉ ப்ரவஹத வ்யாஹ்ருʼதிபி⁴ஸ்ததை²வ ச ॥ 18.67 ॥

ததோ(அ)பி⁴மந்த்ர்ய தத் தோயம்ʼ மாபோ ஹிஷ்டா²தி³மந்த்ரகை꞉ ।
அந்தர்ஜலக³தோ மக்³னோ ஜபேத் த்ரிரக⁴மர்ஷணம் ॥ 18.68 ॥

த்ரிபதா³ம்ʼ வா(அ)த² ஸாவித்ரீம்ʼ தத்³விஷ்ணோ꞉ பரமம்ʼ பத³ம் ।
ஆவர்த்தயேத்³ வா ப்ரணவம்ʼ தே³வம்ʼ வா ஸம்ʼஸ்மரேத்³த⁴ரிம் ॥ 18.69 ॥

த்³ருபதா³தி³வ யோ மந்த்ரோ யஜுர்வேதே³ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ।
அந்தர்ஜலே த்ரிராவர்த்ய ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 18.70 ॥

அப꞉ பாணௌ ஸமாதா³ய ஜப்த்வா வை மார்ஜனே க்ருʼதே ।
வின்யஸ்ய மூர்த்⁴னி தத் தோயம்ʼ முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ॥ 18.71 ॥

யதா²(அ)ஶ்வமேத⁴꞉ க்ரதுராட் ஸர்வபாபாபனோத³ன꞉ ।
ததா²(அ)க⁴மர்ஷணம்ʼ ஸூக்தம்ʼ ஸர்வபாபாபனோத³னம் ॥ 18.72 ॥

அதோ²பதிஷ்டே²தா³தி³த்யம்ʼ மூர்த்⁴னி புஷ்பான்விதாஞ்ஜலிம் ।
ப்ரக்ஷிப்யாலோகயேத்³ தே³வமுத்³வயம்ʼ தமஸஸ்பரி ॥ 18.73 ॥

உது³த்யம்ʼ சித்ரமித்யேதே தச்சக்ஷுரிதி மந்த்ரத꞉ ।
ஹம்ʼஸ꞉ ஶுசிஷத³ந்தேன ஸாவித்ர்யா ஸவிஶேஷத꞉ ॥ 18.74 ॥

அன்யைஶ்ச வைதி³கைர்மந்த்ரை꞉ ஸௌரை꞉ பாபப்ரணாஶனை꞉ ।
ஸாவித்ரீம்ʼ வை ஜபேத் பஶ்சாஜ்ஜபயஜ்ஞ꞉ ஸ வை ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 18.75 ॥

விவிதா⁴னி பவித்ராணி கு³ஹ்யவித்³யாஸ்ததை²வ ச ।
ஶதருத்³ரீயமத²ர்வஶிர꞉ ஸௌரான் மந்த்ராம்ʼஶ்ச ஸர்வத꞉ ॥ 18.76 ॥

ப்ராக்கூலேஷு ஸமாஸீன꞉ குஶேஷு ப்ராங்முக²꞉ ஶுசி꞉ ।
திஷ்ட²ம்ʼஶ்சேதீ³க்ஷமாணோ(அ)ர்கம்ʼ ஜப்யம்ʼ குர்யாத் ஸமாஹித꞉ ॥ 18.77 ॥

ஸ்பா²டிகேந்த்³ராக்ஷருத்³ராக்ஷை꞉ புத்ரஜீவஸமுத்³ப⁴வை꞉ ।
கர்தவ்யா த்வக்ஷமாலா ஸ்யாது³த்தராது³த்தமா ஸ்ம்ருʼதா ॥ 18.78 ॥

ஜபகாலே ந பா⁴ஷேத நான்யானி ப்ரேக்ஷயேத்³ பு³த⁴꞉ ।
ந கம்பயேச்சி²ரோக்³ரீவாம்ʼ த³ந்தான்னைவ ப்ரகாஶயேத் ॥ 18.79 ॥

கு³ஹ்யகா ராக்ஷஸா ஸித்³தா⁴ ஹரந்தி ப்ரஸப⁴ம்ʼ யத꞉ ।
ஏகாந்தே ஸுஶுபே⁴ தே³ஶே தஸ்மாஜ்ஜப்யம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 18.80 ॥

சண்டா³லாஶௌசபதிதான் த்³ருʼஷ்ட்வாசைவ புனர்ஜபேத் ।
தைரேவ பா⁴ஷணம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்னாத்வா சைவ ஜபேத் புன꞉ ॥ 18.81 ॥

ஆசம்ய ப்ரயதோ நித்யம்ʼ ஜபேத³ஶுசித³ர்ஶனே ।
ஸௌரான் மந்த்ரான் ஶக்திதோ வை பாவமானீஸ்து காமத꞉ ॥ 18.82 ॥

யதி³ ஸ்யாத் க்லின்னவாஸா வை வாரிமத்⁴யக³தோ ஜபேத் ।
அன்யதா² து ஶுசௌ பூ⁴ம்யாம்ʼ த³ர்பே⁴ஷு ஸுஸமாஹித꞉ ॥ 18.83 ॥

ப்ரத³க்ஷிணம்ʼ ஸமாவ்ருʼத்ய நமஸ்க்ருʼத்ய தத꞉ க்ஷிதௌ ।
ஆசம்ய ச யதா²ஶாஸ்த்ரம்ʼ ஶக்த்யா ஸ்வாத்⁴யாயமாசரேத் ॥ 18.84 ॥

தத꞉ ஸந்தர்பயேத்³ தே³வாந்ருʼஷீன் பித்ருʼக³ணாம்ʼஸ்ததா² ।
அதா³வோங்காரமுச்சார்ய நாமாந்தே தர்பயாமி வ꞉ ॥ 18.85 ॥

தே³வான் ப்³ரஹ்மருʼஷீம்ʼஶ்சைவ தர்பயேத³க்ஷதோத³கை꞉ ।
திலோத³கை꞉ பித்ரூʼன் ப⁴க்த்யா ஸ்வஸூத்ரோக்தவிதா⁴னத꞉ ॥ 18.86 ॥

அன்வாரப்³தே⁴ன ஸவ்யேன பாணினா த³க்ஷிணேன து ।
தே³வர்ஷீஸ்தர்பயேத்³ தீ⁴மானுத³காஞ்ஜலிபி⁴꞉ பிதன் ।
யஜ்ஞோபவீதீ தே³வானாம்ʼ நிவீதீ ருʼஷீதர்பணே ॥ 18.87 ॥

ப்ராசீனாவீதீ பித்ர்யே து ஸ்வேன தீர்தே²ன பா⁴வித꞉ ।
நிஷ்பீட்³ய ஸ்னானவஸ்த்ரம்ʼ து ஸமாசம்ய ச வாக்³யத꞉ ।
ஸ்வைர்மந்த்ரைரர்சயேத்³ தே³வான் புஷ்பை꞉ பத்ரைரதா²ம்பு³பி⁴꞉ ॥ 18.88 ॥

ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ஶங்கரம்ʼ ஸூர்யம்ʼ ததை²வ மது⁴ஸூத³னம் ।
அன்யாம்ʼஶ்சாபி⁴மதான் தே³வான் ப⁴க்த்யாசாரோ நரோத்தம꞉ ॥ 18.89 ॥

ப்ரத³த்³யாத்³ வா(அ)த² புஷ்பாணி ஸூக்தேன பௌருஷேண து ।
ஆபோ வா தே³வதா꞉ ஸர்வாஸ்தேன ஸம்யக் ஸமர்சிதா꞉ ॥ 18.90 ॥

த்⁴யாத்வா ப்ரணவபூர்வம்ʼ வை தை³வதானி ஸமாஹித꞉ ।
நமஸ்காரேண புஷ்பாணி வின்யஸேத்³ வை ப்ருʼத²க் ப்ருʼத²க் ॥ 18.91 ॥

விஷ்ண்வாராத⁴னாத் புண்யம்ʼ வித்³யதே கர்ம வைதி³கம் ।
தஸ்மாத³நாதி³மத்⁴யாந்தம்ʼ நித்யமாராத⁴யேத்³த⁴ரிம் ॥ 18.92 ॥

தத்³விஷ்ணோரிதி மந்த்ரேண ஸூக்தேன புருஷேண து ।
ந தாப்⁴யாம்ʼ ஸத்³ருʼஶோ மந்த்ரோ வேதே³ஷூக்தஶ்சதுர்ஷ்வபி ।
ததா³த்மா தன்மனா꞉ ஶாந்தஸ்தத்³விஷ்ணோரிதி மந்த்ரத꞉ ॥ 18.93 ॥

அத²வா தே³வமீஶானம்ʼ ப⁴க³வந்தம்ʼ ஸனாதனம் ।
ஆராத⁴யேன்மஹாதே³வம்ʼ பா⁴வபூதோ மஹேஶ்வரம் ॥ 18.94 ॥

மந்த்ரேண ருத்³ராகா³யத்ர்யா ப்ரணவேநாத² வா புன꞉ ।
ஈஶானேநாத² வா ருத்³ரைஸ்த்ர்யம்ப³கேன ஸமாஹித꞉ ॥ 18.97 ॥

புஷ்பை꞉ பத்ரைரதா²த்³பி⁴ர்வா சந்த³நாத்³யைர்மஹேஶ்வரம் ।
உக்த்வா நம꞉ ஶிவாயேதி மந்த்ரேணானேன வா ஜபேத் ॥ 18.96 ॥

நமஸ்குர்யான்மஹாதே³வம்ʼ ருʼதம்ʼ ஸத்யமிதிஶ்வரம் ।
நிவேத³யீத ஸ்வாத்மானம்ʼ யோ ப்³ரஹ்மாணமிதீஶ்வரம் ॥ 18.97 ॥

ப்ரத³க்ஷிணம்ʼ த்³விஜ꞉ குர்யாத் பஞ்ச வர்ஷாணி வை பு³த⁴꞉ ।
த்⁴யாயீத தே³வமீஶானம்ʼ வ்யோமமத்⁴யக³தம்ʼ ஶிவம் ॥ 18.98 ॥

அதா²வலோகயேத³ர்கம்ʼ ஹம்ʼஸ꞉ ஸுசிஷதி³த்ய்ருʼசா ।
குர்யாத் பஞ்ச மஹாயஜ்ஞான் க்³ருʼஹம்ʼ க³த்வா ஸமாஹித꞉ ॥ 18.99 ॥

தே³வயஜ்ஞம்ʼ பித்ருʼயஜ்ஞம்ʼ பூ⁴தயஜ்ஞம்ʼ ததை²வ ச ।
மானுஷ்யம்ʼ ப்³ரஹ்மயஜ்ஞம்ʼ ச பஞ்ச யஜ்ஞான் ப்ரசக்ஷதே ॥ 18.100 ॥

யதி³ ஸ்யாத் தர்பணாத³ர்வாக் ப்³ரஹ்மயஜ்ஞ꞉ க்ருʼதோ ந ஹி ।
க்ருʼத்வா மனுஷ்யயஜ்ஞம்ʼ வை தத꞉ ஸ்வாத்⁴யாயமாசரேத் ॥ 18.101 ॥

அக்³னே꞉ பஶ்சிமதோ தே³ஶே பூ⁴தயஜ்ஞாந்த ஏவ வா ।
குஶபுஞ்ஜே ஸமாஸீன꞉ குஶபாணி꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 18.102 ॥

ஶாலாக்³னௌ லௌகிகே வா(அ)த² ஜலே பூ⁴ப்⁴யாமதா²பிவா ।
வைஶ்வதே³வம்ʼ கர்தவ்யோ தே³வயஜ்ஞ꞉ ஸ வை ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 18.103 ॥

யதி³ ஸ்யால்லௌகிகே பக்ஷே ததோ(அ)ன்னம்ʼ தத்ர ஹூயதே ।
ஶாலாக்³னௌ தத்பசேத³ன்னம்ʼ விதி⁴ரேஷ ஸனாதன꞉ ॥ 18.104 ॥

தே³வேப்⁴யஸ்து ஹுதாத³ன்னாச்சே²ஷாத்³ பூ⁴தப³லிம்ʼ ஹரேத் ।
பூ⁴தயஜ்ஞ꞉ ஸ வை ஜ்ஞேயோ பூ⁴தித³꞉ ஸர்வதே³ஹினாம் ॥ 18.105 ॥

ஶ்வப்⁴யஶ்ச ஶ்வபசேப்⁴யஶ்ச பதிதாதி³ப்⁴ய ஏவ ச ।
த³த்³யாத்³ பூ⁴மௌ ப³லிம்ʼ த்வன்னம்ʼ பக்ஷிப்⁴யோ த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 18.106 ॥

ஸாயம்ʼ சான்னஸ்ய ஸித்³த⁴ஸ்ய பத்ன்யமந்த்ரம்ʼ ப³லிம்ʼ ஹரேத் ।
பூ⁴தயஜ்ஞஸ்த்வயம்ʼ நித்யம்ʼ ஸாயம்ʼ ப்ராதர்விதீ⁴யதே ॥ 18.107 ॥

ஏகம்ʼ து போ⁴ஜயேத்³ விப்ரம்ʼ பித்ரூʼனுத்³தி³ஶ்ய ஸந்ததம் ।
நித்யஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ தது³த்³தி³ஷ்டம்ʼ பித்ருʼயஜ்ஞோ க³திப்ரத³꞉ ॥ 18.108 ॥

உத்³த்⁴ருʼத்ய வா யதா²ஶக்தி கிஞ்சித³ன்னம்ʼ ஸமாஹித꞉ ।
வேத³தத்த்வார்த²விது³ஷே த்³விஜாயைவோபபாத³யேத் ॥ 18.109 ॥

பூஜயேத³திதி²ம்ʼ நித்யம்ʼ நமஸ்யேத³ர்ச்சயேத்³ த்³விஜம் ।
மனோவாக்கர்மபி⁴꞉ ஶாந்தமாக³தம்ʼ ஸ்வக்³ருʼஹம்ʼ தத꞉ ॥ 18.110 ॥

அன்வாரப்³தே⁴ன ஸவ்யேன பாணினா த³க்ஷிணேன து ।
ஹந்தகாரமதா²க்³ரம்ʼ வா பி⁴க்ஷாம்ʼ வா ஶக்திதோ த்³விஜ꞉ ॥ 18.111 ॥

த³த்³யாத³தித²யே நித்யம்ʼ பு³த்⁴யேத பரமேஶ்வரம் ।
பி⁴க்ஷாமாஹுர்க்³ராஸமாத்ரமக்³ரம்ʼ தஸ்யாஶ்சதுர்கு³ணம் ॥ 18.112 ॥

புஷ்கலம்ʼ ஹந்தகாரம்ʼ து தச்சதுர்கு³ணமுச்யதே ।
கோ³தோ³ஹமாத்ரம்ʼ காலம்ʼ வை ப்ரதீக்ஷ்யோ ஹ்யதிதி²꞉ ஸ்வயம் ॥ 18.113 ॥

அப்⁴யாக³தான் யதா²ஶக்தி பூஜயேத³திதீ²ன் ஸதா³ ।
பி⁴க்ஷாம்ʼ வை பி⁴க்ஷவே த³த்³யாத்³ விதி⁴வத்³ ப்³ரஹ்மசாரிணே ।
த³த்³யாத³ன்னம்ʼ யதா²ஶக்தி த்வர்தி²ப்⁴யோ லோப⁴வர்ஜித꞉ ॥ 18.114 ॥

ஸர்வேஷாமப்யலாபே⁴ த்வன்னம்ʼ கோ³ப்⁴யோ நிவேத³யேத் ।
பு⁴ஞ்ஜீத ப³ந்து⁴பி⁴꞉ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ வாக்³யதோ(அ)ன்னமகுத்ஸயன் ॥ 18.115 ॥

அக்ருʼத்வா து த்³விஜ꞉ பஞ்ச மஹாயஜ்ஞான் த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ப்⁴ருʼஞ்ஜீத சேத் ஸ மூடா⁴த்மா திர்யக்³யோனிம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ॥ 18.116 ॥

வேதா³ப்⁴யாஸோ(அ)ன்வஹம்ʼ ஶக்த்யா மஹாயஜ்ஞக்ரியாக்ஷயா ।
நாஶயத்யாஶு பாபானி தே³வாநாமர்சனம்ʼ ததா² ॥ 18.117 ॥

யோ மோஹாத³த²வாலஸ்யாத³க்ருʼத்வா தே³வதார்சனம் ।
பு⁴ங்க்தே ஸ யாதி நரகம்ʼ ஶூகரேஷ்வபி⁴ஜாயதே ॥ 18.118 ॥

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன க்ருʼத்வா கர்மாணி வை த்³விஜா꞉ ।
பு⁴ஞ்ஜீத ஸ்வஜனை꞉ ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ஸ யாதி பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 18.119 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥18 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஏகோனவிம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
ப்ராங்முகோ²(அ)ன்னானி பு⁴ஞ்ஜீத ஸூர்யாபி⁴முக² ஏவ வா ।
ஆஸீனஸ்வாஸனே ஶுத்³தே⁴ பூ⁴ம்யாம்ʼ பாதௌ³ நிதா⁴ய து ॥ 19.1 ॥

ஆயுஷ்யம்ʼ ப்ராங்முகோ² பு⁴ங்க்தே யஶஸ்யம்ʼ த³க்ஷிணாமுக²꞉ ।
ஶ்ரியம்ʼ ப்ரத்யங்முகோ² பு⁴ங்க்தே ருʼதம்ʼ பு⁴ங்க்தே
உத³ங்முகா²꞉ ॥ 19.2 ॥

பஞ்சார்த்³ரோ போ⁴ஜனம்ʼ குர்யாத்³ பூ⁴மௌ பாத்ரம்ʼ நிதா⁴ய து ।
உபவாஸேன தத்துல்யம்ʼ மனுராஹ ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 19.3 ॥

உபலிப்தே ஶுசௌ தே³ஶே பாதௌ³ ப்ரக்ஷால்ய வை கரௌ ।
ஆசம்யார்த்³ரானனோ(அ)க்ரோத⁴꞉ பஞ்சார்த்³ரோ போ⁴ஜனம்ʼ சரேத் ॥ 19.4 ॥

மஹாவ்யஹ்ருʼதிபி⁴ஸ்த்வன்னம்ʼ பரிதா⁴யோத³கேன து ।
அம்ருʼதோபஸ்தரணமஸீத்யாபோஶானக்ரியாம்ʼ சரேத் ॥ 19.5 ॥

ஸ்வாஹாப்ரணவஸம்ʼயுக்தாம்ʼ ப்ராணாயாத்³யாஹுதிம்ʼ தத꞉ ।
அபானாய ததோ பு⁴க்த்வா வ்யானாய தத³னந்தரம் ॥ 19.6 ॥

உதா³னாய தத꞉ குர்யாத் ஸமானாயேதி பஞ்சமம் ।
விஜ்ஞாய தத்த்வமேதேஷாம்ʼ ஜுஹுயாதா³த்மனி த்³விஜ꞉ ॥ 19.7 ॥

ஶேஷமன்னம்ʼ யதா²காமம்ʼ பு⁴ஞ்ஜீத வ்யஞ்ஜனைர்யுதம் ।
த்⁴யாத்வா தன்மனஸா தே³வமாத்மானம்ʼ வை ப்ரஜாபதிம் ॥ 19.8 ॥

அம்ருʼதாபிதா⁴னமஸீத்யுபரிஷ்டாத³ப꞉ பிபே³த் ।
ஆசாந்த꞉ புனராசாமேதா³யம்ʼ கௌ³ரிதி மந்த்ரத꞉ ॥ 19.9 ॥

த்³ருபதா³ம்ʼ வா த்ரிராவர்த்ய ஸர்வபாபப்ரணாஶனீம் ।
ப்ராணானாம்ʼ க்³ரந்தி²ரஸீத்யாலபே⁴த ஹ்ருʼத³யம்ʼ தத꞉ ॥ 19.10 ॥

ஆசம்யாங்கு³ஷ்ட²மாத்ரேண பாதா³ங்கு³ஷ்டே²ன த³க்ஷிணே ।
நி꞉ஸ்ராவயேத்³ ஹஸ்தஜலமூர்த்³த்⁴வஹஸ்த꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 19.11 ॥

க்ருʼதானுமந்த்ரணம்ʼ குர்யாத் ஸந்த்⁴யாயாமிதி மந்த்ரத꞉ ।
அதா²க்ஷரேண ஸ்வாத்மானம்ʼ யோஜயேத்³ ப்³ரஹ்மணேதி ஹி ॥ 19.12 ॥

ஸர்வேஷாமேவ யாகா³நாமாத்மயோக³꞉ பர꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
யோ(அ)னேன விதி⁴னா குர்யாத் ஸ யாதி ப்³ரஹ்மண꞉ க்ஷயம் ॥ 19.13 ॥

யஜ்ஞோபவீதீ பு⁴ஞ்ஜீத ஸ்த்ரக்³க³ந்தா⁴லங்க்ருʼத꞉ ஶுசி꞉ ।
ஸாயம்ப்ராபர்னாந்தரா வை ஸந்த்⁴யாயாம்ʼ து விஶேஷத꞉ ॥ 19.14 ॥

நாத்³யாத் ஸூர்யக்³ரஹாத் பூர்வம்ʼ ப்ரதி ஸாயம்ʼ ஶஶிக்³ரஹாத் ।
க்³ரஹகாலே ச நாஶ்னீயாத் ஸ்னாத்வா(அ)ஶ்னீயாத்விமுக்தயே ॥ 19.15 ॥

முக்தே ஶஶினி பு⁴ஞ்ஜீத யதி³ ந ஸ்யான்மஹாநிஶா ।
அமுக்தயோரஸ்தங்க³தயோரத்³யாத்³ த்³ருʼஷ்ட்வா பரே(அ)ஹனி ॥ 19.16 ॥

நாஶ்னீயாத் ப்ரேக்ஷமாணாநாமப்ரதா³யைவ து³ர்மதி꞉ ।
யஜ்ஞாவஶிஷ்டமத்³யாத்³வா ந க்ருத்³தோ⁴ நான்யமானஸ꞉ ॥ 19.17 ॥

ஆத்மார்த²ம்ʼ போ⁴ஜனம்ʼ யஸ்ய ரத்யர்த²ம்ʼ யஸ்ய மைது²னம் ।
வ்ருʼத்யர்த²ம்ʼ யஸ்ய சாதீ⁴தம்ʼ நிஷ்ப²லம்ʼ தஸ்ய ஜீவிதம் ॥ 19.18 ॥

யத்³பு⁴ங்க்தே வேஷ்டிதஶிரா யச்ச பு⁴ங்க்தே உத³ங்முக²꞉ ।
ஸோபானத்கஶ்ச யத்³ பு⁴ங்க்தே ஸர்வம்ʼ வித்³யாத் ததா³ஸுரம் ॥ 19.19 ॥

நார்த்³த⁴ராத்ரே ந மத்⁴யாஹ்னே நாஜீர்ணே நார்த்³ரவஸ்த்ரத்⁴ருʼக் ।
ந ச பி⁴ன்னாஸனக³தோ ந ஶயான꞉ ஸ்தி²தோ(அ)பி வா ॥ 19.20 ॥

ந பி⁴ன்னபா⁴ஜனே சைவ ந பூ⁴ம்யாம்ʼ ந ச பாணிஷு ।
நோச்சி²ஷ்டோ க்⁴ருʼதமாத³த்³யான்ன மூர்த்³தா⁴னம்ʼ ஸ்ப்ருʼஶேத³பி ॥ 19.21 ॥

ந ப்³ரஹ்ம கீர்தயன் வாபி ந நி꞉ ஶேஷம்ʼ ந பா⁴ர்யயா ।
நாந்த⁴காரே ந சாகாஶே ந ச தே³வாலயாதி³ஷு ॥ 19.22 ॥

நைகவஸ்த்ரஸ்து பு⁴ஞ்ஜீத ந யானஶயனஸ்தி²த꞉ ।
ந பாது³காநிர்க³தோ(அ)த² ந ஹஸன் விலபன்னபி ॥ 19.23 ॥

பு⁴க்த்வா வை ஸுக²மாஸ்தா²ய தத³ன்னம்ʼ பரிணாமயேத் ।
இதிஹாஸபுராணாப்⁴யாம்ʼ வேதா³ர்தா²னுபப்³ருʼம்ʼஹயேத் ॥ 19.24 ॥

தத꞉ ஸந்த்⁴யாமுபாஸீத பூர்வோக்தவிதி⁴னா த்³விஜ꞉ ।
ஆஸீனஸ்து ஜபேத்³ தே³வீம்ʼ கா³யத்ரீம்ʼ பஶ்சிமாம்ʼ ப்ரதி ॥ 19.25 ॥

ந திஷ்ட²தி து ய꞉ புர்வாம்ʼ ஆஸ்தே ஸந்த்⁴யாம்ʼ து பஶ்சிமாம் ।
ஸ ஶூத்³ரேண ஸமோ லோகே ஸர்வத⁴ர்மவிவர்ஜித꞉ ॥ 19.26 ॥

ஹுத்வா(அ)க்³னிம்ʼ விதி⁴வன்மந்த்ரைர்பு⁴க்த்வா யஜ்ஞாவஶிஷ்டகம் ।
ஸப்⁴ருʼத்யபா³ந்த⁴வஜன꞉ ஸ்வபேச்சு²ஷ்கபதோ³ நிஶி ॥ 19.27 ॥

நோத்தராபி⁴முக²꞉ ஸ்வப்யாத் பஶ்சிமாபி⁴முகோ² ந ச ।
ந சாகாஶே ந நக்³னோ வா நாஶுசிர்னாஸனே க்வசித் ॥ 19.28 ॥

ந ஶீர்ணாயாம்ʼ து க²ட்வாயாம்ʼ ஶூன்யாகா³ரே ந சைவ ஹி ।
நானுவம்ʼஶே ந பாலாஶே ஶயனே வா கதா³சன ॥ 19.29 ॥

இத்யேதத³கி²லேனோக்தமஹன்யஹனி வை மயா ।
ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ க்ருʼத்யஜாதமபவர்க³ப²லப்ரத³ம் ॥ 19.30 ॥

நாஸ்திக்யாத³த²வாலஸ்யாத் ப்³ராஹ்மணோ ந கரோதி ய꞉ ।
ஸ யாதி நரகான் கோ⁴ரான் காகயோனௌ ச ஜாயதே ॥ 19.31 ॥

நான்யோ விமுக்தயே பந்தா² முக்த்வாஶ்ரமவிதி⁴ம்ʼ ஸ்வகம் ।
தஸ்மாத் கர்மாணி குர்வீத துஷ்டயே பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 19.32 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஏகோனவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥19 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ விம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
அத² ஶ்ராத்³த⁴மமாவாஸ்யாம்ʼ ப்ராப்ய கார்யம்ʼ த்³விஜோத்தமை꞉ ।
பிண்டா³ன்வாஹார்யகம்ʼ ப⁴க்த்யா பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ॥ 20.1 ॥

பிண்டா³ன்வாஹார்யகம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ க்ஷீணே ராஜனி ஶஸ்யதே ।
அபராஹ்ணே த்³விஜாதீனாம்ʼ ப்ரஶஸ்தேநாமிஷேண ச ॥ 20.2 ॥

ப்ரதிபத்ப்ரப்⁴ருʼதி ஹ்யந்யாஸ்தித²ய꞉ க்ருʼஷ்ணபக்ஷகே ।
சதுர்த³ஶீம்ʼ வர்ஜயித்வா ப்ரஶஸ்தா ஹ்யுத்தரோத்தரே ॥ 20.3 ॥

அமாவாஸ்யாஷ்டகாஸ்திஸ்ர꞉ பௌஷமாஸாதி³ஷு த்ரிஷு ।
திஸ்ரஸ்தாஸ்த்வஷ்டகா꞉ புண்யா மாகீ⁴ பஞ்சத³ஶீ ததா² ॥ 20.4 ॥

த்ரயோத³ஶீ மகா⁴யுக்தா வர்ஷாஸு து விஶேஷத꞉ ।
ஶஸ்யாபாகஶ்ராத்³த⁴காலா நித்யா꞉ ப்ரோக்தா தி³னே தி³னே ॥ 20.5 ॥

நைமித்திகம்ʼ து கர்தவ்யம்ʼ க்³ரஹணே சந்த்³ரஸூர்யயோ꞉ ।
பா³ந்த⁴வானாம்ʼ ச மரணே நாரகீ ஸ்யாத³தோ(அ)ன்யதா² ॥ 20.6 ॥

காம்யானி சைவ ஶ்ராத்³தா⁴னி ஶஸ்யந்தே க்³ரஹணாதி³ஷு ।
அயனே விஷுவே சைவ வ்யதீபாதே(அ)ப்யனந்தகம் ॥ 20.7 ॥

ஸங்க்ராந்த்யாமக்ஷயம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ததா² ஜன்மதி³னேஷ்வபி ।
நக்ஷத்ரேஷு ச ஸர்வேஷு கார்யம்ʼ காலே விஶேஷத꞉ ॥ 20.8 ॥

ஸ்வர்க³ம்ʼ ச லப⁴தே க்ருʼத்வா க்ருʼத்திகாஸு த்³விஜோத்தம꞉ ।
அபத்யமத² ரோஹிண்யாம்ʼ ஸௌம்யே து ப்³ரஹ்மவர்சஸம் ॥ 20.9 ॥

ரௌத்³ராணாம்ʼ கர்மணாம்ʼ ஸித்³தி⁴மார்த்³ராயாம்ʼ ஶௌர்யமேவ ச ।
புனர்வஸௌ ததா² பூ⁴மிம்ʼ ஶ்ரியம்ʼ புஷ்யே ததை²வ ச ॥ 20.10 ॥

ஸர்வான் காமாம்ʼஸ்ததா² ஸர்ப்யே பித்ர்யே ஸௌபா⁴க்³யமேவ ச ।
அர்யம்ணே து த⁴னம்ʼ விந்த்³யாத் பா²ல்கு³ன்யாம்ʼ பாபநாஶனம் ॥ 20.11 ॥

ஜ்ஞாதிஶ்ரைஷ்ட்²யம்ʼ ததா² ஹஸ்தே சித்ராயாம்ʼ ச ப³ஹூன் ஸுதான் ।
வாணிஜ்யஸித்³தி⁴ம்ʼ ஸ்வாதௌ து விஶாகா²ஸு ஸுவர்ணகம் ॥ 20.12 ॥

மைத்ரே ப³ஹூனி மித்ராணி ராஜ்யம்ʼ ஶாக்ரே ததை²வ ச ।
மூலே க்ருʼஷிம்ʼ லபே⁴த்³ ஜ்ஞானம்ʼ ஸித்³தி⁴மாப்யே ஸமுத்³ரத꞉ ॥ 20.13 ॥

ஸர்வான் காமான் வைஶ்வதே³வே ஶ்ரைஷ்ட்²யம்ʼ து ஶ்ரவணே புன꞉ ।
ஶ்ரவிஷ்டா²யாம்ʼ ததா² காமான் வாருணே ச பரம்ʼ ப³லம் ॥ 20.14 ॥

அஜைகபாதே³ குப்யம்ʼ ஸ்யாத³ஹிர்பு³த்⁴னே க்³ருʼஹம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
ரேவத்யாம்ʼ ப³ஹவோ கா³வோ ஹ்யஶ்வின்யாம்ʼ துரகா³ம்ʼஸ்ததா² ।
யாம்யே(அ)த² ஜீவிதந்து ஸ்யாத்³யதி³ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ப்ரயச்ச²தி ॥ 20.15 ॥

ஆதி³த்யவாரே த்வாரோக்³யம்ʼ சந்த்³ரே ஸௌபா⁴க்³யமேவ ச ।
கௌஜே ஸர்வத்ர விஜயம்ʼ ஸர்வான் காமான் பு³த⁴ஸ்ய து ॥ 20.16 ॥

வித்³யாமபீ⁴ஷ்டா ஜீவே து த⁴னம்ʼ வை பா⁴ர்க³வே புன꞉ ।
ஶமைஶ்வரே லபே⁴தா³யு꞉ ப்ரதிபத்ஸு ஸுதான் ஶுபா⁴ன் ॥ 20.17 ॥

கன்யகா வை த்³விதீயாயாம்ʼ த்ருʼதீயாயாம்ʼ து விந்த³தி ।
பஶூன்க்ஷுத்³ராம்ʼஶ்சதுர்த்²யாம்ʼ து பஞ்சம்யாம்ʼஶோப⁴னான் ஸுதான் ॥ 20.18 ॥

ஷஷ்ட்யாம்ʼ த்³யுதிம்ʼ க்ருʼஷிம்ʼ சாபி ஸப்தம்யாம்ʼ ச த⁴னம்ʼ நர꞉ ।
அஷ்டம்யாமபி வாணிஜ்யம்ʼ லப⁴தே ஶ்ராத்³த⁴த³꞉ ஸதா³ ॥ 20.19 ॥

ஸ்யான்னவம்யாமேககு²ரம்ʼ த³ஶம்யாம்ʼ த்³விகு²ரம்ʼ ப³ஹு ।
ஏகாத³ஶ்யாம்ʼ ததா² ரூப்யம்ʼ ப்³ரஹ்மவர்சஸ்வின꞉ ஸுதான் ॥ 20.20 ॥

த்³வாத³ஶ்யாம்ʼ ஜாதரூபம்ʼ ச ரஜதம்ʼ குப்யமேவ ச ।
ஜ்ஞாதிஶ்ரைஷ்ட்²யம்ʼ த்ரயோத³ஶ்யாம்ʼ சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ து க்ருப்ரஜா꞉ ।
பஞ்சத³ஶ்யாம்ʼ ஸர்வகாமானாப்னோதி ஶ்ராத்³த⁴த³꞉ ஸதா³ ॥ 20.21 ॥

தஸ்மாச்ச்²ராத்³த⁴ம்ʼ ந கர்த்தவ்யம்ʼ சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ த்³விஜாதிபி⁴꞉ ।
ஶஸ்த்ரேண து ஹதானாம்ʼ வை தத்ர ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ப்ரகல்பயேத் ॥ 20.22 ॥

த்³ரவ்யப்³ராஹ்மணஸம்பத்தௌ ந காலநியம꞉ க்ருʼத꞉ ।
தஸ்மாத்³ போ⁴கா³பவர்கா³ர்த²ம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ குர்யுர்த்³விஜாதய꞉ ॥ 20.23 ॥

கர்மாரம்பே⁴ஷு ஸர்வேஷு குர்யாதா³ப்⁴யுத³யம்ʼ புன꞉ ।
புத்ரஜன்மாதி³ஷு ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ பார்வணம்ʼ பர்வஸு ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 20.24 ॥

அஹன்யஹனி நித்யம்ʼ ஸ்யாத் காம்யம்ʼ நைமித்திகம்ʼ புன꞉ ।
ஏகோத்³தி³ஷ்டாதி³ விஜ்ஞேயம்ʼ வ்ருʼத்³தி⁴ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ து பார்வணம் ॥ 20.25 ॥

ஏதத் பஞ்சவித⁴ம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ மனுனா பரிகீர்திதம் ।
யாத்ராயாம்ʼ ஷஷ்ட²மாக்²யாதம்ʼ தத்ப்ரயத்னேன பாலயேத் ॥ 20.26 ॥

ஶுத்³த⁴யே ஸப்தமம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மணா பரிபா⁴ஷிதம் ।
தை³விகம்ʼ சாஷ்டமம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ யத்க்ருʼத்வா முச்யதே ப⁴யாத் ॥ 20.27 ॥

ஸம்ʼந்த்⁴யாம்ʼ ரீத்ரௌ ந கர்த்தவ்யம்ʼ ராஹோரன்யத்ர த³ர்ஶனாத் ।
தே³ஶானாம்ʼ ச விஶேஷேண ப⁴வேத் புண்யமனந்தகம் ॥ 20.28 ॥

க³ங்கா³யாமக்ஷயம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ப்ரயாகே³(அ)மரகண்டகே ।
கா³யந்தி பிதரோ கா³தா²ம்ʼ கீர்த்தயந்தி மனீஷிண꞉ ॥ 20.29 ॥

ஏஷ்டவ்யா ப³ஹவ꞉ புத்ரா꞉ ஶீலவந்தோ கு³ணான்விதா꞉ ।
தேஷாம்ʼ து ஸமவேதானாம்ʼ யத்³யேகோ(அ)பி கா³யாம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 20.30 ॥

க³யாம்ʼ ப்ராப்யானுஷங்கே³ண யதி³ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ஸமாசரேத் ।
தாரிதா꞉ பிதரஸ்தேன ஸ யாதி பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 20.31 ॥

வராஹபர்வதே சைவ க³ங்கா³யாம்ʼ வை விஶேஷத꞉ ।
வாராணஸ்யாம்ʼ விஶேஷேண யத்ர தே³வ꞉ ஸ்வயம்ʼ ஹர꞉ ॥ 20.32 ॥

க³ங்கா³த்³வாரே ப்ரபா⁴ஸே ச பி³ல்வகே நீலபர்வதே ।
குருக்ஷேத்ரே ச குப்³ஜாம்ரே ப்⁴ருʼகு³துங்கே³ மஹாலயே ॥ 20.33 ॥

கேதா³ரே ப²ல்கு³தீர்தே² ச நைமிஷாரண்ய ஏவ ச ।
ஸரஸ்வத்யாம்ʼ விஶேஷேண புஷ்கரேஷு விஶேஷத꞉ ॥ 20.34 ॥

நர்மதா³யாம்ʼ குஶாவர்த்தே ஶ்ரீஶைலே ப⁴த்³ரகர்ணகே ।
வேத்ரவத்யாம்ʼ விஶாகா²யாம்ʼ கோ³தா³வர்யாம்ʼ விஶேஷத꞉ ॥ 20.35 ॥

ஏவமாதி³ஷு சான்யேஷு தீர்தே²ஷு புலினேஷு ச ।
நதீ³னாம்ʼ சைவ தீரேஷு துஷ்யந்தி பிதர꞉ ஸதா³ ॥ 20.36 ॥

வ்ரீஹிபி⁴ஶ்ச யவைர்மாஷைரத்³பி⁴ர்மூலப²லேன வா ।
ஶ்யாமாகைஶ்ச யவை꞉ ஶாகைர்னீவாரைஶ்ச ப்ரியங்கு³பி⁴꞉ ।
கௌ³தூ⁴மைஶ்ச திலைர்முத்³கை³ர்மாஸம்ʼ ப்ரீணயதே பித்ரூʼன் ॥ 20.37 ॥

ஆம்ரான் பானே ரதானிக்ஷூன் ம்ருʼத்³வீகாம்ʼஶ்ச ஸதா³டி³மான் ।
விதா³ஶ்வாம்ʼஶ்ச ப⁴ரண்டா³ஶ்ச ஶ்ராத்³த⁴காலே ப்ராத³பயேத் ॥ 20.38 ॥

லாஜான் மது⁴யுதான் த³த்³யாத் ஸக்தூன் ஶர்கரயா ஸஹ ।
த³த்³யாச்ச்²ராத்³தே⁴ ப்ரயத்னேன ஶ்ருʼங்கா³டககஶேருகான் ॥ 20.39 ॥

த்³வௌ மாஸௌ மத்ஸ்யமாம்ʼஸேன த்ரீன் மாஸான் ஹாரிணேனது ।
ஔரப்⁴ரேணாத² சதுர꞉ ஶாகுனேனேஹ பஞ்ச து ।
ஷண்மாஸாம்ʼஶ்சா²க³மாம்ʼஸேன பார்ஷதேநாத² ஸப்த வை ॥ 20.40 ॥

அஷ்டாவேணஸ்ய மாம்ʼஸேன ரௌரவேண நவைவ து ।
த³ஶமாஸாம்ʼஸ்து த்ருʼப்யந்தி வராஹமஹிஷாமிஷை꞉ ॥ 20.41 ॥

ஶஶகூர்மர்யோர்மாம்ʼஸேன மாஸானேகாத³ஶைவ து ।
ஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ து க³வ்யேன பயஸா பாயஸேன து ।
வார்த்⁴ரீணஸஸ்ய மாம்ʼஸேன த்ருʼப்திர்த்³வாத³ஶவார்ஷிகீ ॥ 20.42 ॥

காலஶாகம்ʼ மஹாஶல்க꞉ க²ங்க³லோஹாமிஷம்ʼ மது⁴ ।
ஆனந்த்யாயைவ கல்பந்தே முன்யன்னானி ச ஸர்வஶ꞉ ॥ 20.43 ॥

க்ரீத்வா லப்³த்⁴வா ஸ்வயம்ʼ வா(அ)த² ம்ருʼதாநாத்³ருʼத்ய வை த்³விஜ꞉ ।
த³த்³யாச்ச்²ராத்³தே⁴ ப்ரயத்னேன தத³ஸ்யாக்ஷயமுச்யதே ॥ 20.44 ॥

பிப்பலீம்ʼ க்ரமுகம்ʼ சைவ ததா² சைவ மஸூரகம் ।
கூஷ்மாண்டா³லாபு³வார்த்தாக பூ⁴த்ருʼணம்ʼ ஸுரஸம்ʼ ததா² ॥ 20.45 ॥

குஸும்ப⁴பிண்ட³மூலம்ʼ வை தந்து³லீயகமேவ ச ।
ராஜமாஷாம்ʼஸ்ததா² க்ஷீரம்ʼ மாஹிஷாஜம்ʼ ச விவர்ஜயேத் ॥ 20.46 ॥

ஆட⁴க்ய꞉ கோவிதா³ராம்ʼஶ்ச பாலக்யா மரிசாம்ʼஸ்ததா² ।
வர்ஜயேத் ஸர்வயத்னேன ஶ்ராத்³த⁴காலே த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 20.47 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³ விஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥20 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஏகவிம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
ஸ்னாத்வா யதோ²க்தம்ʼ ஸந்தர்ப்ய பித்ரூʼம்ʼஶ்சந்த்³ரக்ஷயே த்³விஜ꞉ ।
பிண்டா³ன்வாஹார்யகம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ குர்யாத் ஸௌம்யமனா꞉ ஶுசி꞉ ॥ 21.1 ॥

பூர்வமேவ பரீக்ஷேத ப்³ராஹ்மணம்ʼ வேத³பாரக³ம் ।
தீர்த²ம்ʼ தத்³ ஹவ்யகவ்யானாம்ʼ ப்ரதா³னே சாதிதி²꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 21.2 ॥

யே ஸோமபா விரஜஸோ த⁴ர்மஜ்ஞா꞉ ஶாந்தசேதஸ꞉ ।
வ்ரதினோ நியமஸ்தா²ஶ்ச ருʼதுகாலாபி⁴கா³மின꞉ ॥ 21.3 ॥

பஞ்சாக்³நிரப்யதீ⁴யானோ யஜுர்வேத³விதே³வ ச ।
ப³ஹ்வ்ருʼசஶ்ச த்ரிஸௌபர்ணஸ்த்ரிமது⁴ர்வா(அ)த² யோ(அ)ப⁴வத் ॥ 21.4 ॥

த்ரிணாசிகேதச்ச²ந்தோ³கோ³ ஜ்யேஷ்ட²ஸாமக³ ஏவ ச ।
அத²ர்வஶிரஸோ(அ)த்⁴யேதா ருத்³ராத்⁴யாயீ விஶேஷத꞉ ॥ 21.5 ॥

அக்³னிஹோத்ரபரோ வித்³வான் ந்யாயவிச்ச ஷட³ங்க³வித் ।
மந்த்ரப்³ராஹ்மணவிச்சைவ யஶ்ச ஸ்யாத்³ த⁴ர்மபாட²க꞉ ॥ 21.6 ॥

ருʼஷிவ்ரதீ ருʼஷீகஶ்ச ததா² த்³வாத³ஶவார்ஷிக꞉ ।
ப்³ரஹ்மதே³யானுஸந்தானோ க³ர்ப⁴ஶுத்³த⁴꞉ ஸஹஸ்ரத³꞉ ॥ 21.7 ॥

சாந்த்³ராயணவ்ரதசர꞉ ஸத்யவாதீ³ புராணவித் ।
கு³ருதே³வாக்³னிபூஜாஸு ப்ரஸக்தோ ஜ்ஞானதத்பர꞉ ॥ 21.8 ॥

விமுக்த꞉ ஸர்வதோ தீ⁴ரோ ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ த்³விஜோத்தம꞉ ।
மஹாதே³வார்சனரதோ வைஷ்ணவ꞉ பங்க்திபாவன꞉ ॥ 21.9 ॥

அஹிம்ʼஸாநிரதோ நித்யமப்ரதிக்³ரஹணஸ்ததா² ।
ஸத்ரீ ச தா³னநிரதா விஜ்ஞேய꞉ பங்க்திபாவன꞉ ॥ 21.10 ॥

யுவான꞉ ஶ்ரோத்ரியா꞉ ஸ்வஸ்தா² மஹாயஜ்ஞபராயணா꞉ ।
ஸாவித்ரீஜாபநிரதா ப்³ராஹ்மணா꞉ பங்க்திபாவனா꞉ ।
குலானாம்ʼ ஶ்ருதவந்தஶ்ச ஶீலவந்தஸ்தபஸ்வின꞉ ।
அக்³னிசித்ஸ்னாதகா விப்ர꞉ விஜ்ஞேயா꞉ பங்க்திபாவனா꞉ ।
மாதாபித்ரோர்ஹிதே யுக்த꞉ ப்ராத꞉ ஸ்னாயீ ததா² த்³விஜ꞉ ।
அத்⁴யாத்மவின்முநிர்தா³ந்தோ விஜ்ஞேய꞉ பங்க்திபாவன꞉ ॥ 21.11 ॥

ஜ்ஞானநிஷ்டோ² மஹாயோகீ³ வேதா³ந்தார்த²விசிந்தக꞉ ।
ஶ்ரத்³தா⁴லு꞉ ஶ்ராத்³த⁴நிரதோ ப்³ராஹ்மண꞉ பங்க்திபாவன꞉ ॥ 21.12 ॥

வேத³வித்³யாரத꞉ ஸ்னாதோ ப்³ரஹ்மசர்யபர꞉ ஸதா³ ।
அத²ர்வணோ முமுக்ஷுஶ்ச ப்³ராஹ்மண꞉ பங்க்திபாவன꞉ ॥ 21.13 ॥

அஸமானப்ரவரகோ ஹ்யஸகோ³த்ரஸ்ததை²வ ச ।
அஸம்ப³ந்தீ⁴ ச விஜ்ஞேயோ ப்³ராஹ்மண꞉ பங்க்திபாவன꞉ ॥ 21.14 ॥

போ⁴ஜயேத்³ யோகி³னம்ʼ ஶாந்தம்ʼ தத்த்வஜ்ஞானரதம்ʼ யத꞉ ।
அலாபே⁴ நைஷ்டி²கம்ʼ தா³ந்தமுபகுர்வாணகம்ʼ ததா² ॥ 21.15 ॥

தத³லாபே⁴ க்³ருʼஹஸ்த²ம்ʼ து முமுக்ஷும்ʼ ஸங்க³வர்ஜிதம் ।
ஸர்வாலாபே⁴ ஸாத⁴கம்ʼ வா க்³ருʼஹஸ்த²மபி போ⁴ஜயேத் ॥ 21.16 ॥

ப்ரக்ருʼதேர்கு³ணதத்த்வஜ்ஞோ யஸ்யாஶ்னாதி யதிர்ஹவி꞉ ।
ப²லம்ʼ வேத³விதா³ம்ʼ தஸ்ய ஸஹஸ்ராத³திரிச்யதே ॥ 21.17 ॥

தஸ்மாத்³ யத்னேன யோகீ³ந்த்³ரமீஶ்வரஜ்ஞானதத்பரம் ।
போ⁴ஜயேத்³ ஹவ்யகவ்யேஷு அலாபா⁴தி³தரான் த்³விஜான் ॥ 21.18 ॥

ஏஷ வை ப்ரத²ம꞉ கல்ப꞉ ப்ரதா³னே ஹவ்யகவ்யயோ꞉ ।
அனுகல்பஸ்த்வயம்ʼ ஜ்ஞேய꞉ ஸதா³ ஸத்³பி⁴ரனுஷ்டி²த꞉ ॥ 21.19 ॥

மாதாமஹம்ʼ மாதுலம்ʼ ச ஸ்வஸ்த்ரீயம்ʼ ஶ்வஶுரம்ʼ கு³ரும் ।
தௌ³ஹித்ரம்ʼ விட்பதிம்ʼ ப³ந்து⁴ம்ருʼத்விக்³யாஜ்யௌ ச போ⁴ஜயேத் ॥ 21.20 ॥

ந ஶ்ராத்³தே⁴ போ⁴ஜயேன்மித்ரம்ʼ த⁴னை꞉ கார்யோ(அ)ஸ்ய ஸங்க்³ரஹ꞉ ।
பைஶாசீ த³க்ஷிணாஶா ஹி நைவாமுத்ர ப²லப்ரதா³ ॥ 21.21 ॥

காமம்ʼ ஶ்ராத்³தே⁴(அ)ர்ச்சயேன்மித்ரம்ʼ நாபி⁴ரூபமபி த்வரிம் ।
த்³விஷதா ஹி ஹவிர்பு⁴க்தம்ʼ ப⁴வதி ப்ரேத்ய நிஷ்ப²லம் ॥ 21.22 ॥

ப்³ராஹ்மணோ ஹ்யனதீ⁴யானஸ்த்ருʼணாக்³நிரிவ ஶாம்யதி ।
தஸ்மை ஹவ்யம்ʼ ந தா³தவ்யம்ʼ ந ஹி ப⁴ஸ்மனி ஹூயதே ॥ 21.23 ॥

யதோ²ஷரே பீ³ஜமுப்த்வா ந வப்தா லப⁴தே ப²லம் ।
ததா²(அ)ந்ருʼசே ஹவிர்த³த்த்வா ந தா³தா லப⁴தே ப²லம் ॥ 21.24 ॥

யாவதோ க்³ரஸதே பிண்டா³ன் ஹவ்யகவ்யேஷ்வமந்த்ரவித் ।
தாவதோ க்³ரஸதே ப்ரேத்ய தீ³ப்தான் ஸ்தூ²லாம்ʼஸ்த்வயோகு³டா³ன் ॥ 21.25 ॥

அபி வித்³யாகுலைர்யுக்தா ஹீனவ்ருʼத்தா நராத⁴மா꞉
யத்ரைதே பு⁴ஞ்ஜதே ஹவ்யம்ʼ தத்³ ப⁴வேதா³ஸுரம்ʼ த்³விஜா꞉ ॥ 21.26 ॥

யஸ்ய வேத³ஶ்ச வேதீ³ ச விச்சி²த்³யேதே த்ரிபூருஷம் ।
ஸ வை து³ர்ப்³ராஹ்மணோ நார்ஹ꞉ ஶ்ராத்³தா⁴தி³ஷு கதா³சன ॥ 21.27 ॥

ஶூத்³ரப்ரேஷ்யோ ப்⁴ருʼதோ ராஜ்ஞோ வ்ருʼஷலீ க்³ராமயாஜக꞉ ।
ப³த⁴ப³ந்தோ⁴பஜீவீ ச ஷடே³தே ப்³ரஹ்மப³ந்த⁴வ꞉ ॥ 21.28 ॥

த³த்தானுயோகோ³ த்³ரவ்யார்த²ம்ʼ பதிதான் மனுரப்³ரவீத் ।
வேத³விக்ரயிணோ ஹ்யேதே ஶ்ராத்³தா⁴தி³ஷு விக³ர்ஹிதா꞉ ॥ 21.29 ॥

ஸுதவிக்ரயிணோ யே து பரபூர்வாஸமுத்³ப⁴வா꞉ ।
அஸாமான்யான் யஜந்தே யே பதிதாஸ்தே ப்ரகீர்திதா꞉ ॥ 21.30 ॥

அஸம்ʼஸ்க்ருʼதாத்⁴யாபகா யே ப்⁴ருʼத்யா வா(அ)த்⁴யாபயந்தி யே ।
அதீ⁴யதே ததா² வேதா³ன் பதிதாஸ்தே ப்ரகீர்திதா꞉ ॥ 21.31 ॥

வ்ருʼத்³த⁴ஶ்ராவகநிர்க்³ரந்தா²꞉ பஞ்சராத்ரவிதோ³ ஜனா꞉ ।
காபாலிகா꞉ பாஶுபதா꞉ பாஷண்டா³ யே ச தத்³விதா⁴꞉ ॥ 21.32 ॥

யஸ்யாஶ்னந்தி ஹவீம்ʼஷ்யேதே து³ராத்மானஸ்து தாமஸா꞉ ।
ந தஸ்ய தத்³ ப⁴வேச்ச்²ராத்³த⁴ம்ʼ ப்ரேத்ய சேஹ ப²லப்ரத³ம் ॥ 21.33 ॥

அநாஶ்ரமீ த்³விஜோ ய꞉ ஸ்யாதா³ஶ்ரமீ வா நிரர்த²க꞉ ।
மித்²யாஶ்ரமீ ச தே விப்ரா விஜ்ஞேயா꞉ பங்க்திதூ³ஷகா꞉ ॥ 21.34 ॥

து³ஶ்சர்மா குநகீ² குஷ்டீ² ஶ்வித்ரீ ச ஶ்யாவத³ந்தக꞉ ।
வித்³த்⁴யஜனனஶ்சைவ ஸ்தேன꞉ க்லீபோ³(அ)த² நாஸ்திக꞉ ॥ 21.35 ॥

மத்³யபோ வ்ருʼஷலீஸக்தோ வீரஹா தி³தி⁴ஷூபதி꞉ ।
ஆகா³ரதா³ஹீ குண்டா³ஶீ ஸோமவிக்ரயிணோ த்³விஜா꞉ ॥ 21.36 ॥

பரிவேத்தா ச ஹிம்ʼஸ்ர꞉ ஶ்ச பரிவித்திர்நிராக்ருʼதி꞉ ।
பௌனர்ப⁴வ꞉ குஸீத³ஶ்ச ததா² நக்ஷத்ரத³ர்ஶக꞉ ॥ 21.37 ॥

கீ³தவாதி³த்ரநிரதோ வ்யாதி⁴த꞉ காண ஏவ ச ।
ஹீனாங்க³ஶ்சாதிரிக்தாங்கோ³ ஹ்யவகீர்ணீஸ்ததை²வ ச ॥ 21.38 ॥

காந்தாதூ³ஷீ குண்ட³கோ³லௌ அபி⁴ஶஸ்தோ(அ)த² தே³வல꞉
மித்ரத்⁴ருக் பிஶுனஶ்சைவ நித்யம்ʼ பா⁴ர்யானுவர்த்தித꞉ ॥ 21.39 ॥

மாதாபித்ரோர்கு³ரோஸ்த்யாகீ³ தா³ரத்யாகீ³ ததை²வ ச
கோ³த்ரஸ்ப்ருʼக் ப்⁴ரஷ்டஶௌசஶ்ச காண்ட³ஸ்ப்ருʼஷ்டஸ்ததை²வ ச ॥ 21.40 ॥

அனபத்ய꞉ கூடஸாக்ஷீ யாசகோ ரங்க³ஜீவக꞉ ।
ஸமுத்³ரயாயீ க்ருʼதஹா ததா² ஸமயபே⁴த³க꞉ ॥ 21.41 ॥

தே³வநிந்தா³பரஶ்சைவ வேத³நிந்தா³ரதஸ்ததா² ।
த்³விஜநிந்தா³ரதஶ்சைதே வர்ஜ்யா꞉ ஶ்ராத்³தா⁴தி³கர்மஸு ॥ 21.42 ॥

க்ருʼதக்⁴ன꞉ பிஶுன꞉ க்ரூரோ நாஸ்திகோ வேத³னிந்த³க꞉ ।
மித்ரத்⁴ருக் குஹகஶ்சைவ விஶேஷாத் பங்க்திதூ³ஷகா꞉ ॥ 21.43 ॥

ஸர்வே புனரபோ⁴ஜ்யான்ன꞉ ததா³னார்ஹாஶ்ச கர்மஸு ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வநிரஸ்தாஶ்ச வர்ஜனீயா꞉ ப்ரயத்னத꞉ ॥ 21.44 ॥

ஶூத்³ரான்னரஸபுஷ்டாங்க³꞉ ஸந்த்⁴யோபாஸனவர்ஜித꞉ ।
மஹாயஜ்ஞவிஹீனஶ்ச ப்³ராஹ்மண꞉ பங்க்திதூ³ஷக꞉ ॥ 21.45 ॥

அதீ⁴தநாஶனஶ்சைவ ஸ்னானஹோமவிவர்ஜித꞉ ।
தாமஸோ ராஜஸஶ்சைவ ப்³ராஹ்மண꞉ பங்க்திதூ³ஷக꞉ ॥ 21.46 ॥

ப³ஹுனா(அ)த்ர கிமுக்தேன விஹிதான் யே ந குர்வதே ।
நிந்தி³தானாசரந்த்யேதே வர்ஜ்யா꞉ ஶ்ராத்³தே⁴ ப்ரயத்னத꞉ ॥ 21.47 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஏகவிஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥21 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ த்³வாவிம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
கோ³மயேனோத³கைர்பூ⁴மிம்ʼ ஶோத⁴யித்வா ஸமாஹித꞉ ।
ஸன்னிமந்த்ர்ய த்³விஜான் ஸர்வான் ஸாது⁴பி⁴꞉ ஸன்னிமந்த்ரயேத் ॥ 22.1 ॥

ஶ்வோ ப⁴விஷ்யதி மே ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ பூர்வேத்³யுரபி⁴பூஜ்ய ச ।
அஸம்ப⁴வே பரேத்³யுர்வா யதோ²க்தைர்லக்ஷணைர்யுதான் ॥ 22.2 ॥

தஸ்ய தே பிதர꞉ ஶ்ருத்வா ஶ்ராத்³த⁴காலமுபஸ்தி²தம் ।
அன்யோன்யம்ʼ மனஸா த்⁴யாத்வா ஸம்பதந்தி மனோஜவா꞉ ॥ 22.3 ॥

ப்³ராஹ்மணைஸ்தை ஸஹாஶ்னந்தி பிதரோ ஹ்யந்தரிக்ஷகா³꞉ ।
வாயுபூ⁴தாஸ்து திஷ்ட²ந்தி பு⁴க்த்வா யாந்தி பராம்ʼ க³திம் ॥ 22.4 ॥

ஆமந்த்ரிதாஶ்ச தே விப்ரா꞉ ஶ்ராத்³த⁴கால உபஸ்தி²தே ।
வஸேயுர்நியதா꞉ ஸர்வே ப்³ரஹ்மசர்யபராயணா꞉ ॥ 22.5 ॥

அக்ரோத⁴னோ(அ)த்வரோ(அ)மத்த꞉ ஸத்யவாதீ³ ஸமாஹித꞉ ।
பா⁴ரம்ʼ மைது²னமத்⁴வானம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴க்ருʼத்³ வர்ஜயேஜ்ஜபம் ॥ 22.6 ॥

ஆமந்த்ரிதோ ப்³ராஹ்மணோ வா யோ(அ)ன்யஸ்மை குருதே க்ஷணம் ।
ஸ யாதி நரகம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ ஸூகரத்வாம்ʼ ப்ராயாதி ச ॥ 22.7 ॥

ஆமந்த்ரயித்வா யோ மோஹாத³ன்யம்ʼ சாமந்த்ரயேத்³ த்³விஜ꞉ ।
ஸ தஸ்மாத³தி⁴க꞉ பாபீ விஷ்டா²கீடோ(அ)பி⁴ஜாயதே ॥ 22.8 ॥

ஶ்ராத்³தே⁴ நிமந்த்ரிதோ விப்ரோ மைது²னம்ʼ யோ(அ)தி⁴க³ச்ச²தி ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாமவாப்னோதி திர்யக்³யோனௌ ச ஜாயதே ॥ 22.9 ॥

நிமந்த்ரிதஸ்து யோ விப்ரோ ஹ்யத்⁴வானம்ʼ யாதி து³ர்மதி꞉ ।
ப⁴வந்தி பிதரஸ்தஸ்ய தன்மாஸம்ʼ பாபபோ⁴ஜனா꞉ ॥ 22.10 ॥

நிமந்த்ரிதஸ்து ய꞉ ஶ்ராத்³தே⁴ ப்ரகுர்யாத் கலஹம்ʼ த்³விஜ꞉ ।
ப⁴வந்தி தஸ்ய தன்மாஸம்ʼ பிதரோ மலபோ⁴ஜனா꞉ ॥ 22.11 ॥

தஸ்மான்னிமந்த்ரித꞉ ஶ்ராத்³தே⁴ நியதாத்மா ப⁴வேத்³ த்³விஜ꞉ ।
அக்ரோத⁴ன꞉ ஶௌசபர꞉ கர்தா சைவ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 22.12 ॥

ஶ்வோபூ⁴தே த³க்ஷிணாம்ʼ க³த்வா தி³ஶம்ʼ த³ர்பா⁴ன் ஸமாஹித꞉ ।
ஸமூலானாஹரேத்³ வாரி த³க்ஷிணாக்³ரான் ஸுநிர்மலான் ॥ 22.13 ॥

த³க்ஷிணாப்ரவணம்ʼ ஸ்னிக்³த⁴ம்ʼ விப⁴க்தம்ʼ ஶுப⁴லக்ஷணம் ।
ஶுசிம்ʼ தே³ஶம்ʼ விவிக்தம்ʼ ச கோ³மயேனோபலேபயேத் ॥ 22.14 ॥

நதீ³தீரேஷு தீர்தே²ஷு ஸ்வபூ⁴மௌ சைவ நாம்பு³ஷு ।
விவிக்தேஷு ச துஷ்யந்தி த³த்தேன பிதர꞉ ஸதா³ ॥ 22.15 ॥

பாரக்யே பூ⁴மிபா⁴கே³ து பித்ரூʼணாம்ʼ நைவ நிர்வபேத் ।
ஸ்வாமிபி⁴ஸ்தத்³ விஹன்யேத மோஹாத்³ யத் க்ரியதே நரை꞉ ॥ 22.16 ॥

அடவ்ய꞉ பர்வதா꞉ புண்யாஸ்தீர்தா²ந்யாயதனானி ச ।
ஸர்வாண்யஸ்வாமிகான்யாஹுர்ன ஹ்யேதேஷு பரிக்³ரஹ꞉ ॥ 22.17 ॥

திலான் ப்ரவிகிரேத்தத்ர ஸர்வதோ ப³ந்த⁴யேத³ஜாம் ।
அஸுரோபஹதம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ திலை꞉ ஶுத்³த்⁴யத்யஜேன வா ॥ 22.18 ॥

ததோ(அ)ன்னம்ʼ ப³ஹுஸம்ʼஸ்காரம்ʼ நைகவ்யஞ்ஜனமச்யுதம் ।
சோஷ்யம்ʼ பேயம்ʼ ஸம்ருʼத்³த⁴ம்ʼ ச யதா²ஶக்த்யா ப்ரகல்பயேத் ॥ 22.19 ॥

ததோ நிவ்ருʼத்தே மத்⁴யாஹ்னே லுப்தரோமநகா²ன் த்³விஜான் ।
அபி⁴க³ம்ய யதா²மார்க³ம்ʼ ப்ரயச்சே²த்³ த³ந்ததா⁴வனம் ॥ 22.20 ॥

தைலமப்⁴யஞ்ஜனம்ʼ ஸ்னானம்ʼ ஸ்னானீயம்ʼ ச ப்ருʼத²க்³வித⁴ம் ।
பாத்ரைரௌது³ம்ப³ரைர்த³த்³யாத்³ வைஶ்வதை³வத்யபூர்வகம் ॥ 22.21 ॥

தத꞉ஸ்னானாந்நிவ்ருʼத்தேப்⁴ய꞉ ப்ரத்யுத்தா²யக்ருʼதாஞ்ஜலி꞉ ।
பாத்³யமாசமனீயம்ʼ ச ஸம்ப்ரயச்சே²த்³ யதா²க்ரமம் ॥ 22.22 ॥

யே சாத்ர விஶ்வேதே³வானாம்ʼ விப்ரா꞉ பூர்வம்ʼ நிமந்த்ரிதா꞉ ।
ப்ராங்முகா²ந்யாஸனான்யேஷாம்ʼ த்ரித³ர்போ⁴பஹிதானி ச ॥ 22.23 ॥

த³க்ஷிணாமுக²முக்தானி பித்ரூʼணாமாஸனானி ச ।
த³க்ஷிணாக்³ரேஷு த³ர்பே⁴ஷு ப்ரோக்ஷிதானி திலோத³கை꞉ ॥ 22.24 ॥

தேஷூபவேஶயேதே³தானாஸனம்ʼ ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶன்னபி ।
ஆஸத்⁴வமிதி ஸஞ்ஜல்பன்னாஸீரம்ʼஸ்தே ப்ருʼத²க் ப்ருʼத²க் ॥ 22.25 ॥

த்³வௌ தை³வே ப்ராங்முகௌ² பித்ர்யே த்ரயஶ்சோத³ங்முகா²ஸ்ததா² ।
ஏகைகம்ʼ வா ப⁴வேத் தத்ர தே³வமாதாமஹேஷ்வபி ॥ 22.26 ॥

ஸத்க்ரியாம்ʼ தே³ஶகாலௌ ச ஶௌசம்ʼ ப்³ராஹ்மணஸம்பத³ம் ।
பஞ்சைதான் விஸ்தரோ ஹந்தி தஸ்மான்னேஹேத விஸ்தரம் ॥ 22.27 ॥

அபி வா போ⁴ஜயேதே³கம்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ வேத³பாரக³ம் ।
ஶ்ருதஶீலாதி³ஸம்பன்னமலக்ஷணவிவர்ஜிதம் ॥ 22.28 ॥

உத்³த்⁴ருʼத்ய பாத்ரே சான்னம்ʼ தத் ஸர்வஸ்மாத் ப்ரக்ருʼதாத் புன꞉ ।
தே³வதாயதனே வாஸௌ நிவேத்³யான்யத்ப்ரவர்த்தயேத் ॥ 22.29 ॥

ப்ராஸ்யேத³க்³னௌ தத³ன்னம்ʼ து த³த்³யாத்³ வா ப்³ரஹ்மசாரிணே ।
தஸ்மாதே³கமபி ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ வித்³வாம்ʼஸம்ʼ போ⁴ஜயேத்³ த்³விஜம் ॥ 22.30 ॥

பி⁴க்ஷுகோ ப்³ரஹ்மசாரீ வா போ⁴ஜனார்த²முபஸ்தி²த꞉ ।
உபவிஷ்டேஷு ய꞉ ஶ்ராத்³தே⁴ காமம்ʼ தமபி போ⁴ஜயேத் ॥ 22.31 ॥

அதிதி²ர்யஸ்ய நாஶ்னாதி ந தச்ச்²ராத்³த⁴ம்ʼ ப்ரஶஸ்யதே ।
தஸ்மாத் ப்ரயத்னாச்ச்²ராத்³தே⁴ஷு பூஜ்யா ஹ்யதித²யோ த்³விஜை꞉ ॥ 22.32 ॥

ஆதித்²யரஹிதே ஶ்ராத்³தே⁴ பு⁴ஞ்ஜதே யே த்³விஜாதய꞉ ।
காகயோனிம்ʼ வ்ரஜந்த்யேதே தா³தா சைவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 22.33 ॥

ஹீனாங்க³꞉ பதித꞉ குஷ்டீ² வ்ரணீ புக்கஸனாஸ்திகௌ ।
குக்குடா꞉ ஶூகரா꞉ ஶ்வானோ வர்ஜ்யா꞉ ஶ்ராத்³தே⁴ஷு தூ³ரத꞉ ॥ 22.34 ॥

பீ³ப⁴த்ஸுமஶுசிம்ʼ நக்³னம்ʼ மத்தம்ʼ தூ⁴ர்தம்ʼ ரஜஸ்வலாம் ।
நீலகாஷாயவஸனபாஷண்டா³ம்ʼஶ்ச விவர்ஜயேத் ॥ 22.35 ॥

யத் தத்ர க்ரியதே கர்ம பைத்ருʼகம்ʼ ப்³ராஹ்மணான் ப்ரதி ।
தத்ஸர்வமேவ கர்த்தவ்யம்ʼ வைஶ்வதை³வத்யபூர்வகம் ॥ 22.36 ॥

யதோ²பவிஷ்டான் ஸர்வாம்ʼஸ்தானலங்குர்யாத்³ விபூ⁴ஷணை꞉ ।
ஸ்ரக்³தா³மபி⁴꞉ ஶிரோவேஷ்டைர்தூ⁴பவாஸோ(அ)னுலேபனை꞉ ॥ 22.37 ॥

ததஸ்த்வாவாஹயேத்³ தே³வான் ப்³ராஹ்மணாநாமனுஜ்ஞயா ।
உத³ங்முகோ² யதா²ந்யாயம்ʼ விஶ்வே தே³வாஸ இத்ய்ருʼசா ॥ 22.38 ॥

த்³வே பவித்ரே க்³ருʼஹீத்வா(அ)த² பா⁴ஜனே க்ஷாலிதே புன꞉ ।
ஶம்ʼநோ தே³வீ ஜலம்ʼ க்ஷிப்த்வா யவோ(அ)ஸீதி யவாம்ʼஸ்ததா² ॥ 22.39 ॥

யா தி³வ்யா இதி மந்த்ரேண ஹஸ்தே த்வர்க⁴ம்ʼ விநிக்ஷிபேத் ।
ப்ரத³த்³யாத்³ க³ந்த⁴மால்யானி தூ⁴பாதீ³னி ச ஶக்தித꞉ ॥ 22.40 ॥

அபஸவ்யம்ʼ தத꞉ க்ருʼத்வா பித்ரூʼணாம்ʼ த³க்ஷிணாமுக²꞉ ।
ஆவாஹனம்ʼ தத꞉ குர்யாது³ஶந்தஸ்த்வேத்ய்ருʼசா பு³த⁴꞉ ॥ 22.41 ॥

ஆவாஹ்ய தத³னுஜ்ஞாதோ ஜபேதா³யந்து நஸ்தத꞉ ।
ஶம்ʼநோ தே³வ்யோத³கம்ʼ பாத்ரே திலோ(அ)ஸீதி திலாம்ʼஸ்ததா² ॥ 22.42 ॥

க்ஷிப்த்வா சார்க⁴ம்ʼ யதா²பூர்வம்ʼ த³த்த்வா ஹஸ்தேஷு வை புன꞉ ।
ஸம்ʼஸ்ரவாம்ʼஶ்ச தத꞉ ஸர்வான் பாத்ரே குர்யாத் ஸமாஹித꞉ ॥ 22.43 ॥

பித்ருʼப்⁴ய꞉ ஸ்தா²னமேதச்ச ந்யுப்³ஜபாத்ரம்ʼ நிதா⁴பயேத் ।
அக்³னௌ கரிஷ்யந்நாதா³ய ப்ருʼச்சே²த³ன்னம்ʼ க்⁴ருʼதப்லுதம் ।
குருஷ்வேத்யப்⁴யனுஜ்ஞாதோ ஜுஹுயாது³பவீதவான் ॥ 22.44 ॥

யஜ்ஞோபவீதினா ஹோம꞉ கர்த்தவ்ய꞉ குஶபாணினா ।
ப்ராசீனாவீதினா பித்ர்யம்ʼ வைஶ்வதே³வம்ʼ து ஹோமவித் ॥ 22.45 ॥

த³க்ஷிணம்ʼ பாதயேஜ்ஜானும்ʼ தே³வான் பரிசரன் ஸதா³ ।
பித்ருʼணாம்ʼ பரிசர்யாஸு பாதயேதி³தரம்ʼ ததா² ॥ 22.46 ॥

ஸோமாய வை பித்ருʼமதே ஸ்வதா⁴ நம இதி ப்³ருவன் ।
அக்³னயே கவ்யவாஹனாய ஸ்வதே⁴தி ஜுஹுயாத் தத꞉ ॥ 22.47 ॥

அக்³ன்யபா⁴வே து விப்ரஸ்ய பாணாவேவோபபாத³யேத் ।
மஹாதே³வாந்திகே வா(அ)த² கோ³ஷ்டே² வா ஸுஸமாஹித꞉ ॥ 22.48 ॥

ததஸ்தைரப்⁴யனுஜ்ஞாதோ க³த்வா வை த³க்ஷிணாம்ʼ தி³ஶம் ।
கோ³மயேனோபலிப்யோர்வீம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ குர்யாத்ஸஸைகதம் ॥ 22.49 ॥

மண்ட³லம்ʼ சதுரஸ்ரம்ʼ வா த³க்ஷிணாப்ரவணம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
த்ரிருல்லிகே²த்தஸ்ய மத்⁴யம்ʼ த³ர்பே⁴ணைகேன சைவ ஹி ॥ 22.50 ॥

தத꞉ ஸம்ʼஸ்தீர்ய தத்ஸ்தா²னே த³ர்பா⁴ன்வை த³க்ஷிணாக்³ரகான் ।
த்ரீன் பிண்டா³ன் நிர்வபேத் தத்ர ஹவி꞉ ஶேஷாத்ஸமாஹித꞉ ॥ 22.51 ॥

லுப்த பிண்டா³ம்ʼஸ்து தம்ʼ ஹஸ்தம்ʼ நிம்ருʼஜ்யால்லேபபா⁴கி³னாம் ।
தேஷு த³ர்பே⁴ஷ்வதா²சம்ய த்ரிராசம்ய ஶனைரஸூன் ।
தத³ன்னம்ʼ து நமஸ்குர்யாத் பித்ரூʼனேவ ச மந்த்ரவித் ॥ 22.52 ॥

உத³கம்ʼ நினயேச்சே²ஷம்ʼ ஶனை꞉ பிண்டா³ந்திகே புன꞉ ।
அவஜிக்⁴ரேச்ச தான் பிண்டா³ன் யதா²ன்யுப்த்வா ஸமாஹித꞉ ॥ 22.53 ॥

அத² பிண்டா³ச்ச ஶிஷ்டான்னம்ʼ விதி⁴னா போ⁴ஜயேத்³ த்³விஜான் ।
மாம்ʼஸான்யபூபான் விவிதா⁴ன் த³த்³யாத் க்ருʼஶரபாயஸம் ॥ 22.54 ॥

ததோ(அ)ன்னமுத்ஸ்ருʼஜேத்³பு⁴க்தேஷ்வக்³ரதோ விகிரன்பு⁴வி ।
ப்ருʼஷ்ட்வா தத³ன்னமித்யேவ த்ருʼப்தானாசாமயேத்தத꞉ ॥ 22.55 ॥

ஆசாந்தானனுஜானீயாத³பி⁴தோ ரம்யதாமிதி ।
ஸ்வதா⁴ஸ்த்விதி ச தே ப்³ரூயுர்ப்³ராஹ்மணாஸ்தத³னந்தரம் ॥ 22.56 ॥

ததோ பு⁴க்தவதாம்ʼ தேஷாம்ʼ அன்னஶேஷம்ʼ நிவேத³யேத் ।
யதா² ப்³ரூயு꞉ ஸ்ததா² குர்யாத் அனுஜ்ஞாதஸ்து தைர்த்³விஜை꞉ ॥ 22.57 ॥

பித்ரே ஸ்வதி³தமித்யேவ வாச்யம்ʼ கோ³ஷ்டேஷு ஸுஶ்ரிதம் ।
ஸம்பன்னமித்யப்⁴யுத³யே தே³வே ஸேவிதமித்யபி ॥ 22.58 ॥

விஸ்ருʼஜ்ய ப்³ராஹ்மணான் தான்வை பித்ருʼபூர்வந்து வாக்³யத꞉ ।
த³க்ஷிணாந்தி³ஶமாகாங்க்ஷன்யாசேதேமான்வரான் பித்ரூʼன் ॥ 22.59 ॥

தா³தாரோ நோ(அ)பி⁴வர்த⁴ந்தாம்ʼ வேதா³꞉ ஸந்ததிரேவ ச ।
ஶ்ரத்³தா⁴ ச நோ மா விக³மத்³ப³ஹுதே³யஞ்ச நோஸ்த்விதி ॥ 22.60 ॥

பிண்டா³ம்ʼஸ்து கோ³(அ)ஜவிப்ரேப்⁴ய꞉ த³த்³யாத³க்³னௌ ஜலே(அ)பி வா ।
மத்⁴யமந்து தத꞉ பிண்ட³மத்³யாத்பத்னீ ஸுதார்தி²னீ ॥ 22.61 ॥

ப்ரக்ஷால்ய ஹஸ்த வாசம்ய ஜ்ஞாதிம்ʼ ஶேஷேண தோஷயேத் ।
ஸூபஶாகப²லானீக்ஷூன் பயோ த³தி⁴ க்⁴ருʼதம்ʼ மது⁴ ॥ 22.62 ॥

அன்னம்ʼ சைவ யதா²காமம்ʼ விவித⁴ம்ʼ போ⁴ஜ்யபேயகம் ।
யத்³ யதி³ஷ்டம்ʼ த்³விஜேந்த்³ராணாம்ʼ தத்ஸர்வம்ʼ விநிவேத³யேத் ॥ 22.63 ॥

தா⁴ன்யாம்ʼஸ்திலாம்ʼஶ்ச விவிதா⁴ன் ஶர்கரா விவிதா⁴ஸ்ததா² ।
உஷ்ணமன்னம்ʼ த்³விஜாதிப்⁴யோ தா³தவ்யம்ʼ ஶ்ரேய இச்ச²தா ।
அன்யத்ர ப²லமூலேப்⁴ய꞉ பானகேப்⁴யஸ்ததை²வ ச ॥ 22.64 ॥

நபூ⁴மௌ பாதயேஜ்ஜானும்ʼ ந குப்யேந்நாந்ருʼதம்ʼ வதே³த் ।
ந பாதே³ன ஸ்ப்ருʼஶேத³ன்னம்ʼ ந சைவமவதூ⁴னயேத் ॥ 22.65 ॥

க்ரோதே⁴னைவச யத்பு⁴க்தம்ʼ யத்³பு⁴க்தம்ʼ த்வயதா²விதி⁴ ।
யாதுதா⁴னா விலும்பந்தி ஜல்பதா சோபபாதி³தம் ॥ 22.66 ॥

ஸ்வின்னகா³த்ரோ ந திஷ்டே²த ஸந்நிதௌ⁴ து த்³விஜோத்தமா꞉ ।
நச பஶ்யேத காகாதீ³ன் பக்ஷிண꞉ ப்ரதிஷேத⁴யேத் ।
தத்³ரூபா꞉ பிதரஸ்தத்ர ஸமாயாந்தி பு³பு⁴க்ஷவ꞉ ॥ 22.67 ॥

ந த³த்³யாத் தத்ர ஹஸ்தேன ப்ரத்யக்ஷம்ʼ லவணம்ʼ ததா² ।
ந சாயஸேன பாத்ரேண ந சைவாஶ்ரத்³த⁴யா புன꞉ ॥ 22.68 ॥

காஞ்சனேன து பாத்ரேண ராஜதோது³ம்ப³ரேண வா
த³த்தமக்ஷயதாம்ʼ யாதி க²ட்³கே³ன ச விஶேஷத꞉ ॥ 22.69 ॥

பாத்ரே து ம்ருʼண்மயே யோ வை ஶ்ராத்³தே⁴ போ⁴ஜயதே த்³விஜான் ।
ஸ யாதி நரகம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ போ⁴க்தா சைவ புரோத⁴ஸ꞉ ॥ 22.70 ॥

ந பங்க்த்யாம்ʼ விஷமம்ʼ த³த்³யான்ன யாசேன்ன ச தா³பயேத் ।
யாசிதா தா³பிதா தா³தா நரகான் யாந்தி தா³ருணான் ॥ 22.71 ॥

பு⁴ஞ்ஜீரன் வாக்³யதா꞉ ஶிஷ்டா ந ப்³ரூயு꞉ ப்ராக்ருʼதான் கு³ணான் ।
தாவத்³தி⁴ பிதரோ(அ)ஶ்னந்தி யாவன்னோக்தா ஹவிர்கு³ணா꞉ ॥ 22.72 ॥

நாக்³ராஸனோபவிஷ்டஸ்து பு⁴ஞ்ஜீத ப்ரத²மம்ʼ த்³விஜ꞉ ।
ப³ஹூனாம்ʼ பஶ்யதாம்ʼ ஸோ(அ)ன்ய꞉ பங்க்த்யா ஹரதி கில்பி³ஷம் ॥ 22.73 ॥

ந கிஞ்சித்³ வர்ஜயேச்ச்²ராத்³தே⁴ நியுக்தஸ்து த்³விஜோத்தம꞉ ।
ந மாம்ʼஸம்ʼ ப்ரதிஷேதே⁴த ந சான்யஸ்யான்னமீக்ஷயேத் ॥ 22.74 ॥

யோ நாஶ்னாதி த்³விஜோ மாம்ʼஸம்ʼ நியுக்த꞉ பித்ருʼகர்மணி ।
ஸ ப்ரேத்ய பஶுதாம்ʼ யாதி ஸம்ப⁴வானேகவிம்ʼஶதிம் ॥ 22.75 ॥

ஸ்வாத்⁴யாயாஞ்ச்ச்²ரவயேதே³ஷாம்ʼ த⁴ர்மஶாஸ்த்ராணி சைவ ஹி ।
இதிஹாஸபுராணானி ஶ்ராத்³த⁴கல்பாம்ʼஶ்ச ஶோப⁴னான் ॥ 22.76 ॥

ததோ(அ)ன்னமுத்ஸ்ருʼஜேத்³ பு⁴க்தா ஸாக்³ரதோ விகிரன் பு⁴வி ।
ப்ருʼஷ்ட்வா த்ருʼப்தா꞉ ஸ்த² இத்யேவம்ʼ த்ருʼப்தானாசாமயேத் தத꞉ ॥ 22.77 ॥

ஆசாந்தானனுஜானீயாத³பி⁴தோ ரம்யதாமிதி ।
ஸ்வதா⁴(அ)ஸ்த்விதி ச தம்ʼ ப்³ரூயுர்ப்³ராஹ்மணாஸ்தத³னந்தரம் ॥ 22.78 ॥

ததோ பு⁴க்தவதாம்ʼ தேஷாமன்னஶேஷம்ʼ நிவேத³யேத் ।
யதா² ப்³ரூயுஸ்ததா² குர்யாத³னுஜ்ஞாதஸ்து தைர்த்³விஜை꞉ ॥ 22.79 ॥

பித்ர்யே ஸ்வதி³த இத்யேவ வாக்யம்ʼ கோ³ஷ்டே²ஷு ஸூத்ரிதம் ।
ஸம்பன்னமித்யப்⁴யுத³யே தை³வே ரோசத இத்யபி ॥ 22.80 ॥

விஸ்ருʼஜ்ய ப்³ராஹ்மணான் ல்துத்வா வை தை³வபூர்வம்ʼ து வாக்³யத꞉ ।
த³க்ஷிணாம்ʼ தி³ஶமாகாங்க்ஷன்யாசேதேமான் வரான் பித்ரூʼன் ॥ 22.81 ॥

தா³தாரோ நோ(அ)பி⁴வர்த்³த⁴ந்தாம்ʼ வேதா³꞉ ஸந்ததிரேவ ச ।
ஶ்ரத்³தா⁴ ச நோ மா வ்யக³மத்³ ப³ஹுதே³யம்ʼ ச நோஸ்த்த்விதி ॥ 22.82 ॥

பிண்டா³ம்ʼஸ்து கோ³(அ)ஜவிப்ரேப்⁴யோ த³த்³யாத³க்³னௌ ஜலே(அ)பி வா ।
மத்⁴யமம்ʼ து தத꞉ பிண்ட³மத்³யாத் பத்னீ ஸுதார்தி²னீ ॥ 22.83 ॥

ப்ரக்ஷால்ய ஹஸ்தாவாசம்ய ஜ்ஞாதீன் ஶேஷேண தோஷயேத் ।
ஜ்ஞாதிஷ்வபி சதுஷ்டேஷு ஸ்வான் ப்⁴ருʼத்யான் போ⁴ஜயோத் தத꞉ ॥ 22.84 ॥

பஶ்சாத் ஸ்வயம்ʼ ச பத்னீபி⁴꞉ ஶேஷமன்னம்ʼ ஸமாசரேத் ।
நோத்³வாஸயேத் தது³ச்சி²ஷ்டம்ʼ யாவன்னாஸ்தங்க³தோ ரவி꞉ ॥ 22.85 ॥

ப்³ரஹ்மசாரீ ப⁴வேதாம்ʼ து த³ம்பதீ ரஜனீம்ʼ து தாம் ।
த³த்த்வா ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ததா² பு⁴க்த்வா ஸேவதே யஸ்து மைது²னம் ॥ 22.86 ॥

மஹாரௌரவமாஸாத்³ய கீடயோனிம்ʼ வ்ரஜேத் புன꞉ ॥ 22.87 ॥

ஶுசிரக்ரோத⁴ன꞉ ஶாந்த꞉ ஸத்யவாதீ³ ஸமாஹித꞉ ।
ஸ்வாத்⁴யாயம்ʼ ச ததா²(அ)த்⁴வானம்ʼ கர்த்தா போ⁴க்தா ச வர்ஜயேத் ॥ 22.88 ॥

ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ பு⁴க்த்வா பரஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ பு⁴ஞ்ஜதே யே த்³விஜாதய꞉ ।
மஹாபாதிகிபி⁴ஸ்துல்யா யாந்தி தே நரகான் ப³ஹூன் ॥ 22.89 ॥

ஏஷ வோ விஹித꞉ ஸம்யக் ஶ்ராத்³த⁴கல்ப꞉ ஸனாதன꞉ ।
ஆனேன வர்த்³த⁴யேந்நித்யம்ʼ ப்³ராஹ்மணோ வ்யஸனான்வித꞉ ॥ 22.90 ॥

ஆமஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ த்³விஜ꞉ குர்யாத்³ விதி⁴ஜ்ஞ꞉ ஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉ ।
தேநாக்³னௌ கரணம்ʼ குர்யாத் பிண்டா³ம்ʼஸ்தேனைவ நிர்வபேத் ॥ 22.91 ॥

யோ(அ)னேன விதி⁴னா ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ குர்யாத் ஶாந்தமானஸ꞉ ।
வ்யபேதகல்பஷோ நித்யம்ʼ யோகி³னாம்ʼ வர்த்ததே பத³ம் ॥ 22.92 ॥

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ குர்யாத்³ த்³விஜோத்தம꞉ ।
ஆராதி⁴தோ ப⁴வேதீ³ஶஸ்தேன ஸம்யக் ஸனாதன꞉ ॥ 22.93 ॥

அபி மூலைர்ப²லைர்வா(அ)பி ப்ரகுர்யாந்நிர்த⁴னோ த்³விஜ꞉ ।
திலோத³கைஸ்தர்பயித்வா பித்ரூʼன் ஸ்னாத்வா ஸமாஹித꞉ ॥ 22.94 ॥

ந ஜீவத்பித்ருʼகோ த³த்³யாத்³தோ⁴மாந்தம்ʼ வா விதீ⁴யதே ।
யேஷாம்ʼ வாபி பிதா த³த்³யாத் தேஷாம்ʼ சைகே ப்ரசக்ஷதே ॥ 22.95 ॥

பிதா பிதாமஹஶ்சைவ ததை²வ ப்ரபிதாமஹ꞉ ।
யோ யஸ்ய ப்ரீயதே தஸ்மை தே³யம்ʼ நான்யஸ்ய தேன து ॥ 22.96 ॥

போ⁴ஜயேத்³ வாபி ஜீவந்தம்ʼ யதா²காமம்ʼ து ப⁴க்தித꞉ ।
ந ஜீவந்தமதிக்ரம்ய த³தா³தி ப்ரயத꞉ ஶுசி꞉ ॥ 22.97 ॥

த்³வ்யாமுஷ்யாயணிகோ த³த்³யாத்³ பீ³ஜிக்ஷேத்ரிகயோ꞉ ஸமம் ।
அதி⁴காரீ ப⁴வேத்ஸோ(அ)த² நியோகோ³த்பாதி³தோ யதி³ ॥ 22.98 ॥

அநியுக்த꞉ ஸுதோ யஶ்ச ஶுக்ரதோ ஜாயதே த்விஹ ।
ப்ரத³த்³யாத்³ வீஜினே பிண்ட³ம்ʼ க்ஷேத்ரிணே து ததோ(அ)ன்யதா² ॥ 22.99 ॥

த்³வௌ பிண்டௌ³ நிர்வபேத் தாப்⁴யாம்ʼ க்ஷேத்ரிணே பீ³ஜினே ததா² ।
கீர்த்தயேத³த² சைகஸ்மின் பீ³ஜினம்ʼ க்ஷேத்ரிணம்ʼ தத꞉ ।
ம்ருʼதாஹனி து கர்த்தவ்யமேகோதி³ஷ்டம்ʼ விதா⁴னத꞉ ॥ 22.100 ॥

அஶௌசே ஸ்வே பரிக்ஷீணே காம்யம்ʼ வை காமத꞉ புன꞉ ।
பூர்வாஹ்னி சைவ கர்த்தவ்யம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴மப்⁴யுத³யார்தி²னா ॥ 22.101 ॥

தே³வவத்ஸர்வமேவ ஸ்யாத்³ நைவ கார்யா꞉ திலை꞉ க்ரியா ।
த³ர்பா⁴ஶ்ச ருʼஜவ꞉ கார்யா யுக்³மான் வை போ⁴ஜயேத்³ த்³விஜான் ॥ 22.101 ॥

நாந்தீ³முகா²ஸ்து பிதர꞉ ப்ரீயந்தாமிதி வாசயேத் ।
மாத்ருʼஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ து பூர்வம்ʼ ஸ்யாத் பித்ரூʼணாம்ʼ தத³னந்தரம் ॥ 22.103 ॥

ததோ மாதாமஹானாம்ʼ து வ்ருʼத்³தௌ⁴ ஶ்ராத்³த⁴த்ரயம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
தை³வபூர்வம்ʼ ப்ரத³த்³யாத்³ வை ந குர்யாத³ப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 22.104 ॥

ப்ராங்முகோ² நிர்வபேத் பிண்டா³னுபவீதீ ஸமாஹித꞉ ।
பூர்வம்ʼ து மாதர꞉ பூஜ்யா ப⁴க்த்யா வை ஸக³ணேஶ்வரா꞉ ॥ 22.105 ॥

ஸ்த²ண்டி³லேஷு விசித்ரேஷு ப்ரதிமாஸு த்³விஜாதிஷு ।
புஷ்பைர்தூ⁴பைஶ்ச நைவேத்³யைர்க³ந்தா⁴த்³யைர்பூ⁴ஷணைரபி ॥ 22.106 ॥

பூஜயித்வா மாத்ருʼக³ணம்ʼ கூர்யாச்ச்²ராத்³த⁴த்ரயம்ʼ த்³விஜ꞉ ।
அக்ருʼத்வா மாத்ருʼயோக³ம்ʼ து ய꞉ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ பரிவேஷயேத் ।
தஸ்ய க்ரோத⁴ஸமாவிஷ்டா ஹிம்ʼஸாமிச்ச²ந்தி மாதர꞉ ॥ 22.107 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
த்³வாவிஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥22 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ த்ரயோவிம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
த³ஶாஹம்ʼ ப்ராஹுராஶௌசம்ʼ ஸபிண்டே³ஷு விதீ⁴யதே ।
ம்ருʼதேஷு வா(அ)த² ஜாதேஷு ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ த்³விஜோத்தமா꞉ ॥ 23.1 ॥

நித்யானி சைவ கர்மாணி காம்யானி ச விஶேஷத꞉ ।
நகுர்யாத்³ விஹிதம்ʼ கிஞ்சித் ஸ்வாத்⁴யாயம்ʼ மனஸா(அ)பிச ॥ 23.2 ॥

ஶுசீனக்ரோத⁴னான் பூ⁴ம்யான் ஶாலாக்³னௌ பா⁴வயேத்³ த்³விஜான் ।
ஶுஷ்கான்னேன ப²லைர்வாபி வைதானான் ஜுஹுயாத் ததா² ॥ 23.3 ॥

ந ஸ்ப்ருʼஶேது³ரிமானன்யே ந ச தேப்⁴ய꞉ ஸமாஹரேத் ।
சதுர்தே² பஞ்சமே வா(அ)ஹ்னி ஸம்ʼஸ்பர்ஶ꞉ கதி²தோ பு³தை⁴꞉ ॥ 23.4 ॥

ஸூதகே து ஸபிண்டா³னாம்ʼ ஸம்ʼஸ்பர்ஶோ ந ப்ரது³ஷ்யதி ।
ஸூதகம்ʼ ஸூதிகாம்ʼ சைவ வர்ஜயித்வா ந்ருʼணாம்ʼ புன꞉ ॥ 23.5 ॥

அதீ⁴யானஸ்ததா² வேதா³ன் வேத³விச்ச பிதா ப⁴வேத் ।
ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶ்யா꞉ ஸர்வ ஏவைதே ஸ்னானான்மாதா த³ஶாஹத꞉ ॥ 23.6 ॥

த³ஶாஹம்ʼ நிர்கு³ணே ப்ரோக்தமஶௌசம்ʼ சாதிநிர்கு³ணே ।
ஏகத்³வித்ரிகு³ணைர்யுக்த꞉ சதுஸ்த்ர்யேகதி³னை꞉ ஶுசி꞉ ॥ 23.7 ॥

த³ஶாஹ்நாத³பரம்ʼ ஸம்யக³தீ⁴யீத ஜுஹோதி ச ।
சதுர்தே² தஸ்ய ஸம்ʼஸ்பர்ஶம்ʼ மனுராஹ ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 23.8 ॥

க்ரியாஹீனஸ்ய மூர்க²ஸ்ய மஹாரோகி³ண ஏவ ச ।
யதே²ஷ்டாசரணஸ்யேஹ மரணாந்தமஶௌசகம் ॥ 23.9 ॥

த்ரிராத்ரம்ʼ த³ஶராத்ரம்ʼ வா ப்³ராஹ்மணாநாமஶௌசகம் ।
ப்ராக்ஸம்ʼவத்ஸராத் த்ரிராத்ரம்ʼ ஸ்யாத் தஸ்மாதூ³ர்த்⁴வம்ʼ த³ஶாஹகம் ॥ 23.10 ॥

ஊனத்³விவார்ஷிகே ப்ரேதே மாதாபித்ரோஸ்ததி³ஷ்யதே ।
த்ரிராத்ரேண ஶுசிஸ்த்வன்யோ யதி³ ஹ்யத்யந்தநிர்கு³ண꞉ ।
அத³ந்தஜாதமரணே பித்ரோரேகாஹமிஷ்யதே ।
ஜாதத³ந்தே த்ரிராத்ரம்ʼ ஸ்யாத்³ யதி³ ஸ்யாதாம்ʼ து நிர்கு³ணௌ ॥ 23.11 ॥

ஆத³ந்தஜனனாத் ஸத்³ய ஆசௌலாதே³கராத்ரகம் ।
த்ரிராத்ரமௌபநயனாத் ஸபிண்டா³நாமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 23.12 ॥

ஜாதமாத்ரஸ்ய பா³லஸ்ய யதி³ ஸ்யான்மரணம்ʼ பிது꞉ ।
மாதுஶ்ச ஸூதகம்ʼ தத் ஸ்யாத் பிதா ஸ்யாத் ஸ்ப்ருʼஶ்ய ஏவ ச ॥ 23.13 ॥

ஸதா³ஶௌசம்ʼ ஸபிண்டா³னாம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ ஸோத³ரஸ்ய ச ।
ஊர்த்⁴வம்ʼ த³ஶாஹாதே³காஹம்ʼ ஸோத³ரோ யதி³ நிர்கு³ண꞉ ॥ 23.14 ॥

அதோ²ர்த்⁴வம்ʼ த³ந்தஜனனாத் ஸபிண்டா³நாமஶௌசகம் ।
ஏகராத்ரம்ʼ நிர்கு³ணானாம்ʼ சௌலாதூ³ர்த்⁴வம்ʼ த்ரிராத்ரகம் ॥ 23.15 ॥

அத³ந்தஜாதமரணம்ʼ ஸம்ப⁴வேத்³ யதி³ ஸத்தமா꞉ ।
ஏகராத்ரம்ʼ ஸபிண்டா³னாம்ʼ யதி³ தே(அ)த்யந்தநிர்கு³ணா꞉ ॥ 23.16 ॥

வ்ரதாதே³ஶாத் ஸபிண்டா³னாம்ʼ க³ர்ப⁴ஸ்ராவாத் ஸ்வபாதத꞉ ।
(ஸர்வேஷாமேவ கு³ணிநாமூர்த்⁴வம்ʼ து விஷமம்ʼ புன꞉ ।
அர்வாக் ஷண்மாஸத꞉ ஸ்த்ரீணாம்ʼ யதி³ ஸ்யாத்³ க³ர்ப⁴ஸம்ʼஸ்ரவ꞉ ।
ததா³ மாஸஸமைஸ்தாஸாமஶௌசம்ʼ தி³வஸை꞉ ஸ்ம்ருʼதம் ।
தத ஊர்த்⁴வம்ʼ து பதனே ஸ்த்ரீணாம்ʼ த்³வாத³ஶராத்ரிகம் ।
ஸத்³ய꞉ ஶௌசம்ʼ ஸபிண்டா³னாம்ʼ க³ர்ப⁴ஸ்ராவாச்ச தா⁴துத꞉ ।
க³ர்ப⁴ச்யுதாத³ஹோராத்ரம்ʼ ஸபிண்டே³(அ)த்யந்தநிர்கு³ணே ।)
யதே²ஷ்டாசரணே ஜ்ஞாதௌ த்ரிராத்ரமிதி நிஶ்சய꞉ ॥ 23.17 ॥

யதி³ ஸ்யாத் ஸூதகே ஸூதிர்மரணே வா ம்ருʼதிர்ப⁴வேத் ।
ஶேஷேணைவ ப⁴வேச்சு²த்³தி⁴ரஹ꞉ ஶேஷே த்ரிராத்ரகம் ॥ 23.18 ॥

மரணோத்பத்தியோகே³ன மரணேன ஸமாப்யதே ।
அக்⁴யம்ʼவ்ருʼத்³தி⁴மதா³ஶௌசமூர்க்⁴வம்ʼ சேத்து ந ஶுத்⁴யதி ॥ 23.19 ॥

அத² சேத் பஞ்சமீராத்ரிமதீத்ய பரதோ ப⁴வேத் ।
அக⁴வ்ருʼத்³தி⁴மதா³ஶௌசம்ʼ ததா³ பூர்வேண ஶுத்⁴யதி ॥

தே³ஶாந்தரக³தம்ʼ ஶ்ருத்வா ஸூதகம்ʼ ஶாவமேவ து ।
தாவத³ப்ரயதோ மர்த்யோ யாவச்சே²ஷ꞉ ஸமாப்யதே ॥ 23.20 ॥

அதீதே ஸூதகே ப்ரோக்தம்ʼ ஸபிண்டா³னாம்ʼ த்ரிராத்ரகம் ।
(அதை²வ மரணே ஸ்னானமூர்த்⁴வம்ʼ ஸம்ʼவத்ஸராத்³ யதி³ ॥

வேதா³ந்தவிச்சாதீ⁴யானோ யோ(அ)க்³னிமான் வ்ருʼத்திகர்ஷித꞉ ।
ஸத்³ய꞉ ஶௌசம்ʼ ப⁴வேத் தஸ்ய ஸர்வாவஸ்தா²ஸு ஸர்வதா³ ॥

ஸ்த்ரீணாமஸம்ʼஸ்க்ருʼதானாம்ʼ து ப்ரதா³னாத் பரத꞉ ஸதா³ ।
ஸபிண்டா³னாம்ʼ த்ரிராத்ரம்ʼ ஸ்யாத் ஸம்ʼஸ்காரே ப⁴ர்த்துரேவ ஹி ।
அஹஸ்த்வத³த்தகன்யாநாமஶௌசம்ʼ மரணே ஸ்ம்ருʼதம் ।
ஊனத்³விவர்ஷான்மரணே ஸத்³ய꞉ ஶௌசமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥

ஆத³ந்தாத் ஸோத³ரே ஸத்³ய ஆசௌலாதே³கராத்ரகம் ।)
ஆப்ரதா³னாத் த்ரிராத்ரம்ʼ ஸ்யாத்³ த³ஶராத்ரம்ʼ தத꞉ பரம் ॥ 23.21 ॥

மாதாமஹானாம்ʼ மரணே த்ரிராத்ரம்ʼ ஸ்யாத³ஶௌசகம் ।
ஏகோத³கானாம்ʼ மரணே ஸூதகே சைததே³வ ஹி ॥ 23.22 ॥

பக்ஷிணீ யோநிஸம்ப³ந்தே⁴ பா³ந்த⁴வேஷு ததை²வ ச ।
ஏகராத்ரம்ʼ ஸமுத்³தி³ஷ்டம்ʼ கு³ரௌ ஸப்³ரஹ்மசாரிணி ॥ 23.23 ॥

ப்ரேதே ராஜனி ஸஜ்யோதிர்யஸ்ய ஸ்யாத்³ விஷயே ஸ்தி²தி꞉ ।
க்³ருʼஹே ம்ருʼதாஸு ஸர்வாஸு கந்யாஸு த்ர்யஹம்ʼ பிது꞉ ॥ 23.24 ॥

பரபூர்வாஸு பா⁴ர்யாஸு புத்ரேஷு க்ருʼதகேஷு ச ।
த்ரிராத்ரம்ʼ ஸ்யாத் ததா²சார்யாஸ்வபா⁴ர்யாஸ்வன்யகா³ஸு ச ॥ 23.25 ॥

ஆசார்யபுத்ரே பத்ன்யாம்ʼ ச அஹோராத்ரமுதா³ஹ்ருʼதம் ।
ஏகாஹம்ʼ ஸ்யாது³பாத்⁴யாயே ஸ்வக்³ராமே ஶ்ரோத்ரியே(அ)பி ச ॥ 23.26 ॥

த்ரிராத்ரமஸபிண்டே³ஷு ஸ்வக்³ருʼஹே ஸம்ʼஸ்தி²தேஷு ச ।
ஏகாஹம்ʼ சாஸ்வவர்யே ஸ்யாதே³கராத்ரம்ʼ ததி³ஷ்யதே ॥ 23.27 ॥

த்ரிராத்ரம்ʼ ஶ்வஶ்ரூமரணாத் ஶ்வஶுரே சை ததே³வ ஹி ।
ஸத்³ய꞉ ஶௌசம்ʼ ஸமுத்³தி³ஷ்டம்ʼ ஸ்வகோ³த்ரே ஸம்ʼஸ்தி²தே ஸதி ॥ 23.28 ॥

ஶுத்³த்⁴யேத்³ விப்ரோ த³ஶாஹேன த்³வாத³ஶாஹேன பூ⁴மிப꞉ ।
வைஶ்ய꞉ பஞ்சத³ஶாஹேன ஶூத்³ரோ மாஸேன ஶுத்³யதி ॥ 23.29 ॥

க்ஷத்ரவிட்ஶூத்³ரதா³யாதா³ யே ஸ்யுர்விப்ரஸ்ய பா³ந்த⁴வா꞉ ।
தேஷாமஶௌசே விப்ரஸ்ய த³ஶாஹாச்சு²த்³தி⁴ரிஷ்யதே ॥ 23.30 ॥

ராஜன்யவைஶ்யாவப்யேவம்ʼ ஹீனவர்ணாஸு யோநிஷு ।
தமேவ ஶௌசம்ʼ குர்யாதாம்ʼ விஶுத்³த்⁴யர்த²மஸம்ʼஶயம் ॥ 23.31 ॥

ஸர்வே தூத்தரவர்ணாநாமஶௌசம்ʼ குர்யுராத்³ருʼதா꞉ ।
தத்³வர்ணவிதி⁴த்³ருʼஷ்டேன ஸ்வம்ʼ து ஶௌசம்ʼ ஸ்வயோநிஷு ॥ 23.32 ॥

ஷட்³ராத்ரம்ʼ வா த்ரிராத்ரம்ʼ ஸ்யாதே³கராத்ரம்ʼ க்ரமேண ஹி ।
வைஶ்யக்ஷத்ரியவிப்ராணாம்ʼ ஶூத்³ரேஷ்வாஶௌசமேவ து ॥ 23.33 ॥

அர்த்³த⁴மாஸோ(அ)த² ஷட்³ராத்ரம்ʼ த்ரிராத்ரம்ʼ த்³விஜபுங்க³வா꞉ ।
ஶூத்³ரக்ஷத்ரியவிப்ராணாம்ʼ வைஶ்யேஷ்வாஶௌசமிஷ்யதே ॥ 23.34 ॥

ஷட்³ராத்ரம்ʼ வை த³ஶாஹம்ʼ ச விப்ராணாம்ʼ வைஶ்யஶூத்³ரயோ꞉ ।
அஶௌசம்ʼ க்ஷத்ரியே ப்ரோக்தம்ʼ க்ரமேண த்³விஜபுங்க³வா꞉ ॥ 23.35 ॥

ஶூத்³ரவிட்க்ஷத்ரியாணாம்ʼ து ப்³ராஹ்மணே ஸம்ʼஸ்தி²தே ஸதி ।
த³ஶராத்ரேண ஶுத்³தி⁴꞉ ஸ்யாதி³த்யாஹ கமலோத்³ப⁴வ꞉ ॥ 23.36 ॥

அஸபிண்ட³ம்ʼ த்³விஜம்ʼ ப்ரேதம்ʼ விப்ரோ நிர்த்⁴ருʼத்ய ப³ந்து⁴வத் ।
அஶித்வா ச ஸஹோஷித்வா த³ஶராத்ரேண ஶுத்⁴யதி ॥ 23.37 ॥

யத்³யன்னமத்தி தேஷாம்ʼ து த்ரிராத்ரேண தத꞉ ஶுசி꞉ ।
அன்னத³ம்ʼஸ்த்வன்னமஹ்னா து ந ச தஸ்மின் க்³ருʼஹே வஸேத் ॥ 23.38 ॥

ஸோத³கேஷ்வேததே³வ ஸ்யான்மாதுராப்தேஷு ப³ந்து⁴ஷு ।
த³ஶாஹேன ஶவஸ்பர்ஶீ ஸபிண்ட³ஶ்சைவ ஶுத்⁴யதி ॥ 23.39 ॥

யதி³ நிர்ஹரதி ப்ரேதம்ʼ ப்ரோலபா⁴க்ராந்தமானஸ꞉ ।
த³ஶாஹேன த்³விஜ꞉ ஶுத்⁴யேத்³ த்³வாத³ஶாஹேன பூ⁴மிப꞉ ॥ 23.40 ॥

அர்த்³த⁴மாஸேன வைஶ்யஸ்து ஶூத்³ரோ மாஸேன ஶுத்⁴யதி ।
ஷட்³ராத்ரேணாத²வா ஸர்வே த்ரிராத்ரேணாத²வா புன꞉ ॥ 23.41 ॥

அநாத²ம்ʼ சைவ நிர்த்⁴ருʼத்ய ப்³ராஹ்மணம்ʼ த⁴னவர்ஜிதம் ।
ஸ்னாத்வா ஸம்ப்ராஶ்ய து க்⁴ருʼதம்ʼ ஶுத்⁴யந்தி ப்³ராஹ்மணாத³ய꞉ ॥ 23.42 ॥

அபரஶ்சேத்³ பரம்ʼ வர்ணமபரம்ʼ வா பரோ யதி³ ।
அஶௌசே ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶேத் ஸ்னேஹாத் ததா³ஶௌசேன ஶுத்⁴யதி ॥ 23.43 ॥

ப்ரேதீபூ⁴தம்ʼ த்³விஜம்ʼ விப்ரோ ஹி அனுக³ச்சே²த காமத꞉ ।
ஸ்னாத்வா ஸசைலம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா(அ)க்³னிம்ʼ க்⁴ருʼதம்ʼ ப்ராஶ்ய விஶுத்⁴யதி ॥ 23.44 ॥

ஏகாஹாத் க்ஷத்ரியே ஶுத்³தி⁴ர்வைஶ்யே ஸ்யாச்ச த்³வ்யஹேன து ।
ஶூத்³ரே தி³னத்ரயம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ப்ராணாயாமஶதம்ʼ புன꞉ ॥ 23.45 ॥

அனஸ்தி²ஸஞ்சிதே ஶூத்³ரே ரௌதி சேத்³ ப்³ராஹ்மண꞉ ஸ்வகை꞉ ।
த்ரிராத்ரம்ʼ ஸ்யாத் ததா²ஶௌசமேகாஹம்ʼ த்வன்யதா² ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 23.46 ॥

அஸ்தி²ஸஞ்சயநாத³ர்வாகே³காஹம்ʼ க்ஷத்ரவைஶ்யயோ꞉ ।
அன்யதா² சைவ ஸஜ்யோதிர்ப்³ராஹ்மணே ஸ்னானமேவ து ॥ 23.47 ॥

அனஸ்தி²ஸஞ்சித் விப்ரோ ப்³ராஹ்மணோ ரௌதி சேத் ததா³ ।
ஸ்னானேனைவ ப⁴வேச்சு²த்³தி⁴꞉ ஸசைலேனாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 23.48 ॥

யஸ்தை꞉ ஸஹாஶனம்ʼ குர்யாச்ச²யநாதீ³னி சைவ ஹி ।
பா³ந்த⁴வோ வா(அ)பரோ வா(அ)பி ஸ த³ஶாஹேன ஶுத்⁴யதி ॥ 23.49 ॥

யஸ்தேஷாம்ʼ ஸமமஶ்னாதி ஸக்ருʼதே³வாபி காமத꞉ ।
ததா³ஶௌசே நிவ்ருʼத்தே(அ)ஸௌ ஸ்னானம்ʼ க்ருʼத்வா விஶுத்⁴யதி ॥ 23.50 ॥

யாவத்தத³ந்நமஶ்னாதி து³ர்பி⁴க்ஷோபஹதோ நர꞉ ।
தாவந்த்யஹான்யஶௌசம்ʼ ஸ்யாத் ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ ததஶ்சரேத் ॥ 23.51 ॥

தா³ஹாத்³யஶௌசம்ʼ கர்த்தவ்யம்ʼ த்³விஜாநாமக்³னிஹோத்ரிணாம் ।
ஸபிண்டா³னாம்ʼ து மரணே மரணாதி³தரேஷு ச ॥ 23.52 ॥

ஸபிண்ட³தா ச புருஷே ஸப்தமே விநிவர்த்ததே ।
ஸமானோத³கபா⁴வஸ்து ஜன்மநாம்னோரவேத³னே ॥ 23.53 ॥

பிதா பிதாமஹஶ்சைவ ததை²வ ப்ரபிதாமஹ꞉ ।
லேபபா⁴ஜஸ்ரயோ ஜ்ஞேயா꞉ ஸாபிண்ட்³யம்ʼ ஸாப்தபௌருஷண் ॥ 23.54 ॥

அப்ரத்தானாம்ʼ ததா² ஸ்த்ரீணாம்ʼ ஸாபிண்ட்³யம்ʼ ஸாப்தபௌருஷம் ।
தாஸாந்து ப⁴ர்த்துஸாபிண்ட்³யம்ʼ ப்ராஹ தே³வ꞉ பிதாமஹ꞉ ॥ 23.55 ॥

யே சைகஜாதா ப³ஹவோ பி⁴ன்னயோனய ஏவ ச ।
பி⁴ன்னவர்ணாஸ்து ஸாபிண்ட்³யம்ʼ ப⁴வேத் தேஷாம்ʼ த்ரிபூருஷம் ॥ 23.56 ॥

காரவ꞉ ஶில்பினோ வைத்³யா தா³ஸீதா³ஸாஸ்ததை²வ ச ।
தா³தாரோ நியமாச்சைவ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ரஹ்மசாரிணௌ ।
ஸத்ரிணோ வ்ரதினஸ்தாவத் ஸத்³ய꞉ ஶௌசம்ʼ உதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 23.57 ॥

ராஜா சைவாபி⁴ஷிக்தஶ்ச அன்னஸத்ரிண ஏவ ச ।
யஜ்ஞே விவாஹகாலே ச தை³வயாகே³ ததை²வ ச ।
ஸத்³ய꞉ ஶௌசம்ʼ ஸமாக்²யாதம்ʼ து³ர்பி⁴க்ஷே சாப்யுபப்லவே ॥ 23.58 ॥

டி³ம்பா³ஹவஹதானாம்ʼ ச வித்³யுதா பார்தி²வைர்த்³விஜை꞉ ।
ஸத்³ய꞉ ஶௌசம்ʼ ஸமாக்²யாதம்ʼ ஸர்பாதி³மரணே ததா² ॥ 23.59 ॥

அக்³னிமருத்ப்ரபதனே வீராத்⁴வன்யப்யநாஶகே ।
கோ³ப்³ராஹ்மணார்தே² ச ஸம்ʼந்யஸ்தே ஸத்³ய꞉ ஶௌசம்ʼ விதீ⁴யதே ॥ 23.60 ॥

நைஷ்டி²கானாம்ʼ வனஸ்தா²னாம்ʼ யதீனாம்ʼ ப்³ரஹ்மசாரிணாம் ।
நாஶௌசம்ʼ கீர்த்யதே ஸத்³பி⁴꞉ பதிதே ச ததா² ம்ருʼதே ॥ 23.61 ॥

பதிதானாம்ʼ ந தா³ஹ꞉ ஸ்யான்னாந்த்யேஷ்டிர்னாஸ்தி²ஸஞ்சய꞉ ।
நா ஶ்ருபாதோ நபிண்டௌ³ வா கார்யம்ʼ ஶ்ராத்³தா⁴தி³ கங்க்வசித் ॥ 23.62 ॥

வ்யாபாத³யேத் ததா²த்மானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ யோ(அ)க்³னிவிஷாதி³பி⁴꞉ ।
விஹிதம்ʼ தஸ்ய நாஶௌசம்ʼ நாக்³நிர்னாப்யுத³காதி³கம் ॥ 23.63 ॥

அத² கிஞ்சித் ப்ரமாதே³ன ம்ரியதே(அ)க்³னிவிஷாதி³பி⁴꞉ ।
தஸ்யாஶௌசம்ʼ விதா⁴தவ்யம்ʼ கார்யம்ʼ சைவோத³காதி³கம் ॥ 23.64 ॥

ஜாதே குமாரே தத³ஹ꞉ காமம்ʼ குர்யாத் ப்ரதிக்³ரஹம் ।
ஹிரண்யதா⁴ன்யகோ³வாஸஸ்திலாஶ்ச கு³ட³ஸர்பிஷா ॥ 23.65 ॥

ப²லானி புஷ்பம்ʼ ஶாகம்ʼ ச லவணம்ʼ காஷ்ட²மேவ ச ।
தக்ரம்ʼ த³தி⁴ க்⁴ருʼதம்ʼ தைலமௌஷத⁴ம்ʼ க்ஷீரமேவ ச ।
ஆஶௌசினோ க்³ருʼஹாத்³ க்³ராஹ்யம்ʼ ஶுஷ்கான்னம்ʼ சைவ நித்யஶ꞉ ॥ 23.66 ॥

ஆஹிதாக்³நிர்யதா²ந்யாயம்ʼ த³க்³த⁴வ்யஸ்த்ரிபி⁴ரக்³னிபி⁴꞉ ।
அனாஹிதாக்³நிர்க்³ருʼஹ்யேண லௌகிகேனேதரோ ஜன꞉ ॥ 23.67 ॥

தே³ஹாபா⁴வாத் பலாஶைஸ்து க்ருʼத்வா ப்ரதிக்ருʼதிம்ʼ புன꞉ ।
தா³ஹ꞉ கார்யோ யதா²ந்யாயம்ʼ ஸபிண்டை³꞉ ஶ்ரத்³த⁴யா(அ)ன்விதை꞉ ॥ 23.68 ॥

ஸக்ருʼத்ப்ரஸிஞ்சேது³த³கம்ʼ நாமகோ³த்ரேண வாக்³யதா꞉ ।
த³ஶாஹம்ʼ பா³ந்த⁴வை꞉ ஸார்த⁴ம்ʼ ஸர்வே சைவார்த்³ரவாஸஸ꞉ ॥ 23.69 ॥

பிண்ட³ம்ʼ ப்ரதிதி³னம்ʼ த³த்³யு꞉ ஸாயம்ʼ ப்ராதர்யதா²விதி⁴ ।
ப்ரேதாய ச க்³ருʼஹத்³வாரி சதுர்தே² போ⁴ஜயேத்³ த்³விஜான் ॥ 23.70 ॥

த்³விதீயே(அ)ஹனி கர்த்தவ்யம்ʼ க்ஷுரகர்ம ஸபா³ந்த⁴வை꞉ ।
சதுர்தே² பா³ந்த⁴வை꞉ ஸர்வைரஸ்த்²னாம்ʼ ஸஞ்சயனம்ʼ ப⁴வேத் ।
பூர்வம்ʼ து போ⁴ஜயேத்³ விப்ரானயுக்³மான் ஸுஶ்ரத்³த⁴யா ஶுசீன் ॥ 23.71 ॥

பஞ்சமே நவமே சைவ ததை²வைகாத³ஶே(அ)ஹனி ।
யுக்³மான் போ⁴ஜயேத்³ விப்ரான் நவஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ து தத்³விஜா꞉ ॥ 23.72 ॥

ஏகாத³ஶே(அ)ஹ்னி குர்வோத ப்ரேதமுத்³தி³ஶ்ய பா⁴வத꞉ ।
த்³வாத³ஶே வாஹ்னி கர்த்தவ்யமனிந்த்³யே த்வத²வா(அ)ஹனி ।
ஏகம்ʼ பவித்ரமேகோ(அ)ர்க⁴꞉ பிண்ட³பாத்ரம்ʼ ததை²வ ச ॥ 23.73 ॥

ஏவம்ʼ ம்ருʼதாஹ்னி கர்த்தவ்யம்ʼ ப்ரதிமாஸம்ʼ து வத்ஸரம் ।
ஸபிண்டீ³கரணம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ பூர்ணே ஸம்ʼவத்ஸரே புன꞉ ॥ 23.74 ॥

குர்யாச்சத்வாரி பாத்ராணி ப்ரேதாதீ³னாம்ʼ த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ப்ரேதார்த²ம்ʼ பித்ருʼபாத்ரேஷு பாத்ரமாஸேசயேத்தத꞉ ॥ 23.75 ॥

யே ஸமானா இதி த்³வாப்⁴யாம்ʼ பிண்டா³னப்யேவமேவ ஹி ।
ஸபிண்டீ³கரண ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ தே³வபூர்வம்ʼ விதீ⁴யதே ॥ 23.76 ॥

பித்ரூʼனாவாஹயேத் தத்ர புன꞉ ப்ரேதம்ʼ விநிர்தி³ஶேத் ।
யே ஸபிண்டீ³க்ருʼதா꞉ ப்ரேதான தேஷாம்ʼ ஸ்யாத் ப்ருʼத²க்க்ரியா꞉ ।
யஸ்து குர்யாத் ப்ருʼத²க் பிண்ட³ம்ʼ பித்ருʼஹா ஸோ(அ)பி⁴ஜாயதே ॥ 23.77 ॥

ம்ருʼதே பிதரி வை புத்ர꞉ பிண்ட³மப்³த³ம்ʼ ஸமாசரேத் ।
த³த்³யாச்சான்னம்ʼ ஸோத³கும்ப⁴ம்ʼ ப்ரத்யஹம்ʼ ப்ரேதத⁴ர்மத꞉ ॥ 23.78 ॥

பார்வணேன விதா⁴னேன ஸம்ʼவத்ஸரிகமிஷ்யதே ।
ப்ரதிஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ கார்யம்ʼ விதி⁴ரேஷ ஸனாதன꞉ ॥ 23.79 ॥

மாதாபித்ரோ꞉ ஸுதை꞉ கார்யம்ʼ பிண்ட³தா³நாதி³கம்ʼ ச யத் ।
பத்னீ குர்யாத் ஸுதாபா⁴வே பத்ன்யபா⁴வே து ஸோத³ர꞉ ॥ 23.80 ॥

அனேனைவ விதா⁴னேன ஜீவ꞉ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ஸமாசரேத் ।
க்ருʼத்வா தா³நாதி³கம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶ்ரத்³தா⁴யுக்த꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 23.81 ॥

ஏஷ வ꞉ கதி²த꞉ ஸம்யக்³ க்³ருʼஹஸ்தா²னாம்ʼ க்ரியாவிதி⁴꞉ ।
ஸ்த்ரீணாம்ʼ ப⁴ர்த்த்ருʼஷு ஶுஶ்ரூஷா த⁴ர்மோ நான்ய இஹோச்யதே ॥ 23.82 ॥

ஸ்வத⁴ர்மதத்பரா நித்யமீஶ்விரார்பிதமானஸ꞉ ।
ப்ராப்னோதி தத்பரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ யது³க்தம்ʼ வேத³வாதி³பி⁴꞉ ॥ 23.83 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
த்ரயோவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥23 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ சதுர்விம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
அக்³னிஹோத்ரம்ʼ து ஜுஹுயாதா³த்³யந்தே(அ)ஹர்நிஶோ꞉ ஸதா³ ।
த³ர்ஶேன சைவ பக்ஷாந்தே பௌர்ணமாஸேன சைவ ஹி ॥ 24.1 ॥

ஸஸ்யாந்தே நவஸஸ்யேஷ்ட்யா தத²ர்த்வந்தே த்³விஜோ(அ)த்⁴வரை꞉ ।
பஶுனா த்வயனஸ்யாந்தே ஸமாந்தே ஸோ(அ)க்³னிகைர்மகை²꞉ ॥ 24.2 ॥

நாநிஷ்ட்வா நவஶஸ்யேஷ்ட்யா பஶுனா வா(அ)க்³னிமான் த்³விஜ꞉ ।
ந சான்னமத்³யன்மாம்ʼஸம்ʼ வா தீ³ர்க⁴மாயுர்ஜிஜீவிஷு꞉ ॥ 24.3 ॥

நவேனான்னேன சாநிஷ்ட்வா பஶுஹவ்யேன சாக்³ன்ய꞉ ।
ப்ராணானேவாத்துமிச்ச²ந்தி நவாந்நாமிஷக்³ருʼத்³தி⁴ன꞉ ॥ 24.4 ॥

ஸாவித்ரான் ஶாந்திஹோமாம்ʼஶ்ச குர்யாத் பர்வஸு நித்யஶ꞉ ।
பித்ரூʼம்ʼஶ்சைவாஷ்டகா꞉ ஸர்வே நித்யமன்வஷ்டகாஸு ச ॥ 24.5 ॥

ஏஷ த⁴ர்ம꞉ பரோ நித்யமபத⁴ர்மோ(அ)ன்ய உச்யதே ।
த்ரயாணாமிஹ வர்ணானாம்ʼ க்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ரமவாஸினாம் ॥ 24.6 ॥

நாஸ்திக்யாத³த²வாலஸ்யாத்³ யோ(அ)க்³னீன் நாதா⁴துமிச்ச²தி ।
யஜேத வா ந யஜ்ஞேன ஸ யாதி நரகான் ப³ஹூன் ॥ 24.7 ॥

தாமிஸ்ரமந்த⁴தாமிஸ்ரம்ʼ மஹாரௌரவரௌரவௌ ।
கும்பீ⁴பாகம்ʼ வைதரணீமஸிபத்ரவனம்ʼ ததா² ।
அன்யாம்ʼஶ்ச நரகான் கோ⁴ரான் ஸம்ப்ராப்யாந்தே ஸுது³ர்மதி꞉ ।
அந்த்யஜானாம்ʼ குலே விப்ரா꞉ ஶூத்³ரயோனௌ ச ஜாயதே ।
தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன ப்³ராஹ்மணோ ஹி விஶேஷத꞉ ।
ஆதா²யாக்³னிம்ʼ விஶுத்³தா⁴த்மா யஜேத பரமேஶ்வரம் ॥ 24.8 ॥

அக்³னிஹோத்ராத் பரோ த⁴ர்மோ த்³விஜானாம்ʼ நேஹ வித்³யதே ।
தஸ்மாதா³ராத⁴யேந்நித்யமக்³னிஹோத்ரேண ஶாஶ்வதம் ॥ 24.9 ॥

யஸ்த்வாத்⁴யாயாக்³னிமாம்ʼஶ்ச ஸ்யான்ன யஷ்டும்ʼ தே³வமிச்ச²தி ।
ஸ ஸம்ʼமூடோ⁴ ந ஸம்பா⁴ஷ்ய꞉ கிம்ʼ புனர்னாஸ்திகோ ஜன꞉ ॥ 24.10 ॥

யஸ்ய த்ரைவார்ஷிகம்ʼ ப⁴க்தம்ʼ பர்யாப்தம்ʼ ப்⁴ருʼத்யவ்ருʼத்தயே ।
அதி⁴கம்ʼ சாபி வித்³யேத ஸ ஸோமம்ʼ பாதுமர்ஹதி ॥ 24.11 ॥

ஏஷ வை ஸர்வயஜ்ஞானாம்ʼ ஸோம꞉ ப்ரத²ம இஷ்யதே ।
ஸோமேனாராத⁴யேத்³தே³வம்ʼ ஸோமலோகமஹேஶ்வரம் ॥ 24.12 ॥

ந ஸோமயாகா³த³தி⁴கோ மஹேஶாராத⁴னாத்தத꞉ ।
ந ஸோமோ வித்³யதே தஸ்மாத் ஸோமேநாப்⁴யர்சயேத் பரம் ॥ 24.13 ॥

பிதாமஹேன விப்ராணாமாதா³வபி⁴ஹித꞉ ஶுப⁴꞉ ।
த⁴ர்மோ விமுக்தயே ஸாக்ஷாச்ச்²ரௌத꞉ ஸ்மார்த்தோ த்³விதா⁴ புன꞉ ॥ 24.14 ॥

ஶ்ரௌதஸ்த்ரேதாக்³நிஸம்ப³ந்தா⁴த் ஸ்மார்த்த꞉ பூர்வம்ʼ மயோதி³த꞉ ।
ஶ்ரேயஸ்கரதம꞉ ஶ்ரௌதஸ்தஸ்மாச்ச்²ரௌதம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 24.15 ॥

உபா⁴வபி⁴ஹிதௌ த⁴ர்மௌ வேத³வேத³விநி꞉ஸ்ருʼதௌ ।
ஶிஷ்டாசாரஸ்த்ருʼதீய꞉ ஸ்யாச்ச்²ரதிஸ்ம்ருʼத்யோரலாப⁴த꞉ ॥ 24.16 ॥

த⁴ர்மேணாதி⁴க³தோ யைஸ்து வேத³꞉ ஸபரிப்³ருʼம்ʼஹண꞉ ।
தே ஶிஷ்டா ப்³ராஹ்மணா꞉ ப்ரோக்தா நித்யமாத்மகு³ணான்விதா꞉ ॥ 24.17 ॥

தேஷாமபி⁴மதோ ய꞉ ஸ்யாச்சேதஸா நித்யமேவ ஹி ।
ஸ த⁴ர்ம꞉ கதி²த꞉ ஸத்³பி⁴ர்னான்யேஷாமிதி தா⁴ரணா ॥ 24.18 ॥

புராணம்ʼ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரம்ʼ ச வேதா³நாமுபப்³ருʼம்ʼஹணம் ।
ஏகஸ்மாத்³ ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானம்ʼ த⁴ர்மஜ்ஞானம்ʼ ததை²கத꞉ ॥ 24.19 ॥

த⁴ர்மம்ʼ ஜிஜ்ஞாஸமானானாம்ʼ தத்ப்ரமாணதரம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
த⁴ர்மஶாஸ்த்ரம்ʼ புராணானி ப்³ரஹ்மஜ்ஞானேபராயணா ॥ 24.20 ॥

நான்யதோ ஜாயதே த⁴ர்மோ ப்³ரஹ்மவித்³யா ச வைதி³கீ ।
தஸ்மாத்³ த⁴ர்மம்ʼ புராணம்ʼ ச ஶ்ரத்³தா⁴தவ்யம்ʼ த்³விஜாதிபி⁴꞉ ॥ 24.21 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
சதுர்விஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥24 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ பஞ்சவிம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
ஏஷ வோ(அ)பி⁴ஹித꞉ க்ருʼத்ஸ்னோ க்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ரமவாஸின꞉ ।
த்³விஜாதே꞉ பரமோ த⁴ர்மோ வர்த்தனானி நிபோ³த⁴த ॥ 25.1 ॥

த்³விவித⁴ஸ்து க்³ருʼஹீ ஜ்ஞேய꞉ ஸாத⁴கஶ்சாப்யஸாத⁴க꞉ ।
அத்⁴யாபனம்ʼ யாஜனம்ʼ ச பூர்வஸ்யாஹு꞉ ப்ரதிக்³ரஹம் ।
குஸீத³க்ருʼஷிவாணிஜ்யம்ʼ ப்ரகுர்வந்த꞉ ஸ்வயங்க்ருʼதம் ॥ 25.2 ॥

க்ருʼஷேரபா⁴வே வாணிஜ்யம்ʼ தத³பா⁴வே குஸீத³கம் ।
ஆபத்கல்பஸ்த்வயம்ʼ ஜ்ஞேய꞉ பூர்வோக்தோ முக்²ய இஷ்யதே ॥ 25.3 ॥

ஸ்வயம்ʼ வா கர்ஷணாகுர்யாத்³ வாணிஜ்யம்ʼ வா குஸீத³கம் ।
கஷ்டா பாபீயஸீ வ்ருʼத்தி꞉ குஸீத³ம்ʼ தத்³விவர்ஜயேத் ॥ 25.4 ॥

க்ஷாத்ரவ்ருʼத்திம்ʼ பராம்ʼ ப்ரஹுர்ன ஸ்வயம்ʼ கர்ஷணம்ʼ த்³விஜை꞉ ।
தஸ்மாத் க்ஷாத்ரேண வர்த்தேத வர்த்ததே(அ)னாபதி³ த்³விஜ꞉ ॥ 25.5 ॥

தேன சாவாப்யஜீவம்ʼஸ்து வைஶ்யவ்ருʼத்திம்ʼ க்ருʼஷிம்ʼ வ்ரஜேத் ।
ந கத²ஞ்சன குர்வீத ப்³ராஹ்மண꞉ கர்ம கர்ஷணம் ॥ 25.6 ॥

லப்³த⁴லாப⁴꞉ பித்ரூʼன் தே³வான் ப்³ராஹ்மணாம்ʼஶ்சாபி பூஜயேத் ।
தே த்ருʼப்தாஸ்தஸ்ய தம்ʼ தோ³ஷம்ʼ ஶமயந்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 25.7 ॥

தே³வேப்⁴யஶ்ச பித்ருʼப்⁴யஶ்ச த³த்³யாத்³ பா⁴க³ம்ʼ து விம்ʼஶகம் ।
த்ரிம்ʼஶத்³பா⁴க³ம்ʼ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ க்ருʼஷிம்ʼ குர்வன் ந து³ஷ்யதி ॥ 25.8 ॥

வணிக் ப்ரத³த்³யாத்³ த்³விகு³ணம்ʼ குஸீதீ³ த்ரிகு³ணம்ʼ புன꞉ ।
க்ருʼஷீபாலான்ன தோ³ஷேண யுஜ்யதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 25.9 ॥

ஶிலோஞ்ச²ம்ʼ வாப்யாத³தீ³த க்³ருʼஹஸ்த²꞉ ஸாத⁴க꞉ புன꞉ ।
வித்³யாஶில்பாத³யஸ்த்வன்யே ப³ஹவோ வ்ருʼத்திஹேதவ꞉ ॥ 25.10 ॥

அஸாத⁴கஸ்து ய꞉ ப்ரோக்தோ க்³ருʼஹஸ்தா²ஶ்ரமஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ।
ஶிலோஞ்சே² தஸ்ய கதி²தே த்³வே வ்ருʼத்தீ பரமர்ஷிபி⁴꞉ ॥ 25.11 ॥

அம்ருʼதேநாத²வா ஜீவேன்ம்ருʼதேனாப்யத²வா யதி³ ।
அயாசிதம்ʼ ஸ்யாத³ம்ருʼதம்ʼ ம்ருʼதம்ʼ பே⁴க்ஷம்ʼ து யாசிதம் ॥ 25.12 ॥

குஶூலதா⁴ன்யகோ வா ஸ்யாத் கும்பீ⁴தா⁴ன்யக ஏவ வா ।
த்ர்யஹ்னிகோ வாபி ச ப⁴வேத³ஶ்வஸ்தனிக ஏவ ச ॥ 25.13 ॥

சதுர்ணாமபி வை தேஷாம்ʼ த்³விஜானாம்ʼ க்³ருʼஹமேதி⁴னாம் ।
ஶ்ரேயான் பர꞉ பரோ ஜ்ஞேயோ த⁴ர்மதோ லோகஜித்தம꞉ ॥ 25.14 ॥

ஷட்கர்மகோ ப⁴வேத்தேஷாம்ʼ த்ரிபி⁴ரன்ய꞉ ப்ரவர்த்ததே ।
த்³வாப்⁴யாமேகஶ்சதுர்த²ஸ்து ப்³ரஹ்மஸத்ரேண ஜீவதி ॥ 25.15 ॥

வர்த்தயம்ʼஸ்து ஶிலோஞ்சா²ப்⁴யாமக்³னிஹோத்ரபராயண꞉ ।
இஷ்டி꞉ பார்வாயணாந்தாயா꞉ கேவலா நிர்வபேத் ஸதா³ ॥ 25.16 ॥

ந லோகவ்ருʼதிம்ʼ வர்த்தேத வ்ருʼத்திஹேதோ꞉ கத²ஞ்சன ।
அஜிஹ்மாமஶடா²ம்ʼ ஶுத்³தா⁴ம்ʼ ஜீவேத்³ ப்³ராஹ்மணஜீவிகாம் ॥ 25.17 ॥

யாசித்வா வா(அ)பி ஸத்³ப்⁴யோ(அ)ன்னம்ʼ பித்ரூʼந்தே³வாம்ʼஸ்து தோஷயேத் ।
யாசயேத்³ வா ஶுசிம்ʼ தா³ந்தம்ʼ தேன த்ருʼப்யேத ஸ்வயம்ʼ தத꞉ ॥ 25.18 ॥

யஸ்து த்³ரவ்யார்ஜனம்ʼ க்ருʼத்வா க்³ருʼஹஸ்த²ஸ்தோஷயேன்ன து ।
தே³வான் பித்ருʼம்ʼஶ்ச விதி⁴னா ஶுனாம்ʼ யோனிம்ʼ வ்ரஜத்யத⁴꞉ ॥ 25.19 ॥

த⁴ர்மஶ்சார்த²ஶ்ச காமஶ்ச ஶ்ரேயோ மோக்ஷஶ்சதுஷ்டயம் ।
த⁴ர்மாத்³விருத்³த⁴꞉ காம꞉ ஸ்யாத்³ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ து நேதர꞉ ॥ 25.20 ॥

யோ(அ)ர்தோ² த⁴ர்மாய நாத்மார்த²ம்ʼ ஸோ(அ)ர்தோ²(அ)னார்த²ஸ்ததே²தர꞉ ।
தஸ்மாத³ர்த²ம்ʼ ஸமாஸாத்³ய த³த்³யாத்³ வை ஜுஹுயாத்³ த்³விஜ꞉ ॥ 25.21 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
பஞ்சவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥25 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஷட்³விம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

அர்தா²நாமுதி³தே பாத்ரே ஶ்ரத்³த⁴யா ப்ரதிபாத³னம் ।
தா³னமித்யபி⁴நிர்தி³ஷ்டம்ʼ பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத³ம் ॥ 26.2 ॥

யத்³ த³தா³தி விஶிஷ்டேப்⁴ய꞉ ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா யுத꞉ ।
தத³விசித்ரமஹம்ʼ மன்யே ஶேஷம்ʼ கஸ்யாபி ரக்ஷதி ॥ 26.3 ॥

நித்யம்ʼ நைமித்திகம்ʼ காம்யம்ʼ த்ரிவித⁴ம்ʼ தா³னமுச்யதே ।
சதுர்த²ம்ʼ விமலம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வதா³னோத்தமோத்தமம் ॥ 26.4 ॥

அஹன்யஹனி யத் கிஞ்சித்³ தீ³யதே(அ)னுபகாரிணே ।
அனுத்³தி³ஶ்ய ப²லம்ʼ தஸ்மாத்³ ப்³ராஹ்மணாய து நித்யகம் ॥ 26.5 ॥

யத் து பாபோபஶாந்த்யர்த²ம்ʼ தீ³யதே விது³ஷாம்ʼ கரே ।
நைமித்திகம்ʼ தது³த்³தி³ஷ்டம்ʼ தா³னம்ʼ ஸத்³பி⁴ரனுஷ்டி²தம் ॥ 26.6 ॥

அபத்யவிஜயைஶ்வர்யஸ்வர்கா³ர்த²ம்ʼ யத் ப்ரதீ³யதே ।
தா³னம்ʼ தத் காம்யமாக்²யாதம்ருʼஷிபி⁴ர்த⁴ர்மசிந்தகை꞉ ॥ 26.7 ॥

யதீ³ஶ்வரப்ரீணனார்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்ஸு ப்ரதீ³யதே ।
சேதஸா த⁴ர்மயுக்தேன தா³னம்ʼ தத்³ விமலம்ʼ ஶிவம் ॥ 26.8 ॥

தா³னத⁴ர்மம்ʼ நிஷேவேத பாத்ரமாஸாத்³ய ஶக்தித꞉ ।
உத்பத்ஸ்யதே ஹி தத்பாத்ரம்ʼ யத் தாரயதி ஸர்வத꞉ ॥ 26.9 ॥

குடும்ப³ப⁴க்தவஸநாத்³ தே³யம்ʼ யத³திரிச்யதே ।
அன்யதா² தீ³யதே யத்³தி⁴ ந தத்³ தா³னம்ʼ ப²லப்ரத³ம் ॥ 26.10 ॥

ஶ்ரோத்ரியாய குலீனாய வினீதாய தபஸ்வினே ।
வ்ருʼத்தஸ்தா²ய த³ரித்³ராய ப்ரதே³யம்ʼ ப⁴க்திபூர்வகம் ॥ 26.11 ॥

யஸ்து த³த்³யான்மஹீம்ʼ ப⁴க்த்யா ப்³ராஹ்மணாயாஹிதாக்³னயே ।
ஸ யாதி பரமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ யத்ர க³த்வா ந ஶோசதி ॥ 26.12 ॥

இக்ஷுபி⁴꞉ ஸந்ததாம்ʼ பு⁴மிம்ʼ யவகோ³தூ⁴மஶலினீம் ।
த³தா³தி வேத³விது³ஷே ய꞉ ஸ பூ⁴யோ ந ஜாயதே ॥ 26.13 ॥

கோ³சர்மமாத்ராமபி வா யோ பூ⁴மிம்ʼ ஸம்ப்ரயச்ச²தி ।
ப்³ராஹ்மணாய த³ரித்³ராய ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 26.14 ॥

பூ⁴மிதா³னாத் பரம்ʼ தா³னம்ʼ வித்³யதே நேஹ கிஞ்சன ।
அன்னதா³னம்ʼ தேன துல்யம்ʼ வித்³யாதா³னம்ʼ ததோ(அ)தி⁴கம் ॥ 26.15 ॥

யோ ப்³ராஹ்மணாய ஶாந்தாய ஶுசயே த⁴ர்மஶாலினே ।
த³தா³தி வித்³யாம்ʼ விதி⁴னா ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 26.16 ॥

த³த்³யாத³ஹரஹஸ்த்வன்னம்ʼ ஶ்ரத்³த⁴யா ப்³ரஹ்மசாரிணே ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ்தா²னமாப்னுயாத் ॥ 26.17 ॥

க்³ருʼஹஸ்தா²யான்னதா³னேன ப²லம்ʼ ப்ராப்னோதி மானவ꞉ ।
ஆமமேசாஸ்ய தா³தவ்யம்ʼ த³த்த்வாப்னோதி பராம்ʼ க³திம் ॥ 26.18 ॥

வைஶாக்²யாம்ʼ பௌர்ணமாஸ்யாம்ʼ து ப்³ராஹ்மணான் ஸப்த பஞ்ச வா ।
உபோஷ்ய விதி⁴னா ஶாந்த꞉ ஶுசி꞉ ப்ரயதமானஸ꞉ ॥ 26.19 ॥

பூஜயித்வா திலை꞉ க்ருʼஷ்ணைர்மது⁴னா ச விஶேஷத꞉ ।
க³ந்தா⁴தி³பி⁴꞉ ஸமப்⁴யர்ச்ய வாசயேத்³ வா ஸ்வ்யம்ʼ வதே³த் ॥ 26.20 ॥

ப்ரீயதாம்ʼ த⁴ர்மராஜேதி யத்³ வா மனஸி வர்த்ததே ।
யாவஜ்ஜீவக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ தத்க்ஷணாதே³வ நஶ்யதி ॥ 26.21 ॥

க்ருʼஷ்ணாஜினே திலான் க்ருʼத்த்வா ஹிரண்யம்ʼ மது⁴ஸர்பிஷீ ।
த³தா³தி யஸ்து விப்ராய ஸர்வம்ʼ தரதி து³ஷ்க்ருʼதம் ॥ 26.22 ॥

க்ருʼதான்னமுத³கும்ப⁴ம்ʼ ச வைஶாக்²யாம்ʼ ச விஶேஷத꞉ ।
நிர்தி³ஶ்ய த⁴ர்மராஜாய விப்ரேப்⁴யோ முச்யதே ப⁴யாத் ॥ 26.23 ॥

ஸுவர்ணதிலயுக்தைஸ்து ப்³ராஹ்மணான் ஸப்த பஞ்ச வா ।
தர்பயேது³த³பாத்ரைஸ்து ப்³ரஹ்மஹத்யாம்ʼ வ்யபோஹதி ॥ 26.24 ॥

(மாக⁴மாஸே து விப்ரஸ்து த்³வாத³ஶ்யாம்ʼ ஸமுபோஷித꞉ ।)
ஶுக்லாம்வரத⁴ர꞉ க்ருʼஷ்ணைஸ்திலைர்ஹுத்வா ஹுதாஶனம் ।
ப்ரத³த்³யாத்³ ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஸ்து திலானேவ ஸமாஹித꞉ ।
ஜன்மப்ரப்⁴ருʼதி யத்பாபம்ʼ ஸர்வம்ʼ தரதி வை த்³விஜ꞉ ॥ 26.25 ॥

அமாவஸ்யாமனுப்ராப்ய ப்³ராஹ்மணாய தபஸ்வினே ।
யத்கிசித்³ தே³வதே³வேஶம்ʼ த³த்³யாத்³போ³த்³தி³ஶ்ய ஶங்கரம் ॥ 26.26 ॥

ப்ரீயதாமீஶ்வர꞉ ஸோமோ மஹாதே³வ꞉ ஸனாதன꞉ ।
ஸப்தஜன்மக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ தத்க்ஷணாதே³வ நஶ்யதி ॥ 26.27 ॥

யஸ்து க்ருʼஷ்ணசதுர்த³ஶ்யாம்ʼ ஸ்னாத்வா தே³வம்ʼ பினாகினம் ।
ஆராத⁴யேத்³ த்³விஜமுகே² ந தஸ்யாஸ்தி புனர்ப⁴வ꞉ ॥ 26.28 ॥

க்ருʼஷ்ணாஷ்டம்யாம்ʼ விஶேஷேண தா⁴ர்மிகாய த்³விஜாதயே ।
ஸ்னாத்வா(அ)ப்⁴யர்ச்ய யதா²ந்யாயம்ʼ பாத³ப்ரக்ஷாலநாதி³பி⁴꞉ ॥ 26.29 ॥

ப்ரீயதாம்ʼ மே மஹாதே³வோ த³த்³யாத்³த்³ரவ்யம்ʼ ஸ்வகீயகம் ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்த꞉ ப்ராப்னோதி பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 26.30 ॥

த்³விஜை꞉ க்ருʼஷ்ணசதுர்த³ஶ்யாம்ʼ க்ருʼஷ்ணாஷ்டம்யாம்ʼ விஶேஷத꞉ ।
அமாவாஸ்யாயாம்ʼ வை ப⁴க்தைஸ்து பூஜனீயஸ்த்ரிலோசன꞉ ॥ 26.31 ॥

ஏகாத³ஶ்யாம்ʼ நிராஹாரோ த்³வாத³ஶ்யாம்ʼ புருஷோத்தமம் ।
அர்சயேத்³ பா³ஹ்மணமுகே² ஸ க³ச்சே²த் பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 26.32 ॥

ஏஷா திதி²ர்வைஷ்ணவீம்ʼ ஸ்யாத்³ த்³வாத³ஶீ ஶுக்லபக்ஷகே ।
தஸ்யாமாராத⁴யேத்³ தே³வம்ʼ ப்ரயத்னேன ஜனார்த³னம் ॥ 26.33 ॥

யத்கிஞ்சித்³ தே³வமீஶானமுத்³தி³ஶ்ய ப்³ராஹ்மணே ஶுசௌ ।
தீ³யதே விஷ்ணவே வாபி தத³னந்தப²லப்ரத³ம் ॥ 26.34 ॥

யோ ஹி யாம்ʼ தே³வதாமிச்சே²த் ஸமாராத⁴யிதும்ʼ நர꞉ ।
ப்³ராஹ்மணான் பூஜயேத்³ யத்னாத் ஸதஸ்யாம்ʼ தோஷஹேதுத꞉ ॥ 26.35 ॥

த்³விஜானாம்ʼ வபுராஸ்தா²ய நித்யம்ʼ திஷ்ட²ந்தி தே³வதா꞉ ।
பூஜ்யந்தே ப்³ராஹ்மணாலாபே⁴ ப்ரதிமாதி³ஷ்வபி க்வசித் ॥ 26.36 ॥

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன தத் தத் ப²லமபீ⁴ப்ஸுபி⁴꞉ ।
த்³விஜேஷு தே³வதா நித்யம்ʼ பூஜனீயா விஶேஷத꞉ ॥ 26.37 ॥

விபூ⁴திகாம꞉ ஸததம்ʼ பூஜயேத்³ வை புரந்த³ரம் ।
ப்³ரஹ்மவர்சஸகாமஸ்து ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ப்³ரஹ்மகாமுக꞉ ॥ 26.38 ॥

ஆரோக்³யகாமோ(அ)த² ரவிம்ʼ த⁴னகாமோ ஹுதாஶனம் ।
கர்மணாம்ʼ ஸித்³தி⁴காமஸ்து பூஜயேத்³ வை விநாயகம் ॥ 26.39 ॥

போ⁴க³காமஸ்து ஶஶினம்ʼ ப³லகாம꞉ ஸமீரணம் ।
முமுக்ஷு꞉ ஸர்வஸம்ʼஸாராத் ப்ரயத்னேனார்சயேத்³த⁴ரிம் ॥ 26.40 ॥

யஸ்து யோக³ம்ʼ ததா² மோக்ஷம்ʼ இச்சே²த்தஜ்ஜ்ஞானமைஶ்வரம் ।
ஸோ(அ)ர்சயேத்³ வை விரூபாக்ஷம்ʼ ப்ரயத்னேன மஹேஶ்வரம் ॥ 26.41 ॥

யே வாஞ்ச²ந்தி மஹாயோகா³ன் ஜ்ஞானானி ச மஹேஶ்வரம் ।
தே பூஜயந்தி பூ⁴தேஶம்ʼ கேஶவம்ʼ சாபி போ⁴கி³ன꞉ ॥ 26.42 ॥

வாரித³ஸ்த்ருʼப்திமாப்னோதி ஸுக²மக்ஷய்யமன்னத³꞉ ।
திலப்ரத³꞉ ப்ரஜாமிஷ்டாம்ʼ தீ³பத³ஶ்சக்ஷுருத்தமம் ॥ 26.43 ॥

பூ⁴மித³꞉ ஸர்வமாப்னோதி தீ³ர்க⁴மாயுர்ஹிரண்யத³꞉ ।
க்³ருʼஹதோ³(அ)க்³ர்யாணி வேஶ்மானி ரூப்யதோ³ ரூபமுத்தமம் ॥ 26.44 ॥

வாஸோத³ஶ்சந்த்³ரஸாலோக்யமஶ்விஸாலோக்யமஶ்வத³꞉ ।
அனடு³த³꞉ ஶ்ரியம்ʼ புஷ்டாம்ʼ கோ³தோ³ வ்ரத்⁴னஸ்ய விஷ்டபம் ॥ 26.45 ॥

யானஶய்யாப்ரதோ³ பா⁴ர்யாமைஶ்வர்யமப⁴யப்ரத³꞉ ।
தா⁴ன்யத³꞉ ஶாஶ்வதம்ʼ ஸௌக்²யம்ʼ ப்³ரஹ்மதோ³ ப்³ரஹ்மஸாத்ம்யதாம் ॥ 26.46 ॥

தா⁴ன்யான்யபி யதா²ஶக்தி விப்ரேஷு ப்ரதிபாத³யேத் ।
வேத³வித்ஸு விஶிஷ்டேஷு ப்ரேத்ய ஸ்வர்க³ம்ʼ ஸமஶ்னுதே ॥ 26.47 ॥

க³வாம்ʼ வா ஸம்ப்ரதா³னேன ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
இந்த⁴னானாம்ʼ ப்ரதா³னேன தீ³ப்தாக்³நிர்ஜாயதே நர꞉ ॥ 26.48 ॥

ப²லமூலானி ஶாகானி போ⁴ஜ்யானி விவிதா⁴னி ச ।
ப்ரத³த்³யாத்³ ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஸ்து முதா³ யுக்த꞉ ஸதா³ ப⁴வேத் ॥ 26.49 ॥

ஔஷத⁴ம்ʼ ஸ்னேஹமாஹாரம்ʼ ரோகி³ணே ரோக³ஶாந்தயே ।
த³தா³னோ ரோக³ரஹித꞉ ஸுகீ² தீ³ர்கா⁴யுரேவ ச ॥ 26.50 ॥

அஸிபத்ரவனம்ʼ மார்க³ம்ʼ க்ஷுரதா⁴ராஸமன்விதம் ।
தீவ்ரிதாபம்ʼ ச தரதி ச²த்ரோபானத்ப்ரதோ³ நர꞉ ॥ 26.51 ॥

யத்³யதி³ஷ்டதமம்ʼ லோகே யச்சாபி த³யிதம்ʼ க்³ருʼஹே ।
தத்தத்³ கு³ணவதே தே³யம்ʼ ததே³வாக்ஷ்யமிச்ச²தா ॥ 26.52 ॥

அயனே விஷுவே சைவ க்³ரஹணே சந்த்³ரஸூர்யயோ꞉ ।
ஸங்க்ராந்த்யாதி³ஷு காலேஷு த³த்தம்ʼ ப⁴வதி சாக்ஷயம் ॥ 26.53 ॥

ப்ரயாகா³தி³ஷு தீர்தே²ஷு புண்யேஷ்வாயதனேஷு ச ।
த³த்த்வா சாக்ஷயமாப்னோதி நதீ³ஷு ச வனேஷு ச ॥ 26.54 ॥

தா³னத⁴ர்மாத் பரோ த⁴ர்மோ பூ⁴தானாம்ʼ நேஹ வித்³யதே ।
தஸ்மாத்³ விப்ராய தா³தவ்யம்ʼ ஶ்ரோத்ரியாய த்³விஜாதிபி⁴꞉ ॥ 26.55 ॥

ஸ்வகா³யுர்பூ⁴திகாமேன ததா² பாபோபஶாந்தயே ।
முமுக்ஷுணா ச தா³தவ்யம்ʼ ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஸ்ததா²(அ)ன்வஹம் ॥ 26.56 ॥

தீ³யமானம்ʼ து யோ மோஹாத்³ கோ³விப்ராக்³நிஸுரேஷு ச ।
நிவாரயதி பாபாத்மா திர்யக்³யோனிம்ʼ வ்ரஜேத் து ஸ꞉ ॥ 26.57 ॥

யஸ்து த்³ரவ்யார்ஜனம்ʼ க்ருʼத்வா நார்சயேத்³ ப்³ராஹ்மணான் ஸுரான் ।
ஸர்வஸ்வமபஹ்ருʼத்யைனம்ʼ ராஜா ராஷ்ட்ராத் ப்ரவாஸயேத் ॥ 26.58 ॥

யஸ்து து³ர்பி⁴க்ஷவேலாயாமந்நாத்³யம்ʼ ந ப்ரயச்ச²தி ।
ம்ரியமாணேஷு விப்ரேஷு ப்³ராஹ்மண꞉ ஸ து க³ர்ஹித꞉ ॥ 26.59 ॥

ந தஸ்மாத் ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணீயாத் ந வை தே³யஞ்ச தஸ்ய ஹி ।
அங்கயித்வா ஸ்வகாத்³ ராஷ்ட்ராத் தம்ʼ ராஜா விப்ரவாஸயேத் ॥ 26.60 ॥

யஸ்த்வஸத்³ப்⁴யோ த³தா³தீஹ ந த்³ரவ்யம்ʼ த⁴ர்மஸாத⁴னம் ।
ஸ பூர்வாப்⁴யதி⁴க꞉ பாபீ நரகே பச்யதே நர꞉ ॥ 26.61 ॥

ஸ்வாத்⁴யாயவந்தோ யே விப்ரா வித்³யாவந்தோ ஜிதேந்த்³ரியா꞉ ।
ஸத்யஸம்ʼயமஸம்ʼயுக்தாஸ்தேப்⁴யோ த³த்³யாத்³ த்³விஜோத்தமா꞉ ॥ 26.62 ॥

ஸுபு⁴க்தமபி வித்³வாம்ʼஸம்ʼ தா⁴ர்மிகம்ʼ போ⁴ஜயேத்³ த்³விஜம் ।
ந து மூர்க²மவ்ருʼத்தஸ்த²ம்ʼ த³ஶராத்ரமுபோஷிதம் ॥ 26.63 ॥

ஸன்னிக்ருʼஷ்டமதிக்ரம்ய ஶ்ரோத்ரியம்ʼ ய꞉ ப்ரயச்ச²தி ।
ஸ தேன கர்மணா பாபீ த³ஹத்யாஸப்தமம்ʼ குலம் ॥ 26.64 ॥

யதி³ஸ்யாத³தி⁴கோ விப்ர꞉ ஶீலவித்³யாதி³பி⁴꞉ ஸ்வயம் ।
தஸ்மை யத்னேன தா³தவ்யம்ʼ அதிக்ரம்யாபி ஸந்நிதி⁴ம் ॥ 26.65 ॥

யோர்ச்சிதம்ʼ ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணீயாத்³ த³த்³யாத³ர்சிதமேவ ச ।
தாவுபௌ⁴ க³ச்ச²த꞉ ஸ்வர்க³ம்ʼ நரகம்ʼ து விபர்யயே ॥ 26.66 ॥

ந வார்யபி ப்ரயச்சே²த நாஸ்திகே ஹைதுகே(அ)பி ச ।
பாஷண்டே³ஷு ச ஸர்வேஷு நாவேத³விதி³ த⁴ர்மவித் ॥ 26.67 ॥

அபூபம்ʼ ச ஹிரண்யம்ʼ ச கா³மஶ்வம்ʼ ப்ருʼதி²வீம்ʼ திலான் ।
அவித்³வான் ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணானோ ப⁴ஸ்மீ ப⁴வதி காஷ்ட²வத் ॥ 26.68 ॥

த்³விஜாதிப்⁴யோ த⁴னம்ʼ லிப்ஸேத் ப்ரஶஸ்தேப்⁴யோ த்³விஜோத்தம꞉ ।
அபி வா ஜாதிமாத்ரேப்⁴யோ ந து ஶூத்³ராத் கத²ஞ்சன ॥ 26.69 ॥

வ்ருʼத்திஸங்கோசமன்விச்சே²ன்னேஹேத த⁴னவிஸ்தரம் ।
த⁴னலோபே⁴ ப்ரஸக்தஸ்து ப்³ராஹ்மண்யாதே³வ ஹீயதே ॥ 26.70 ॥

வேதா³னதீ⁴த்ய ஸகலான் யஜ்ஞாம்ʼஶ்சாவாப்ய ஸர்வஶ꞉ ।
ந தாம்ʼ க³திமவாப்னோதி ஸங்கோசாத்³ யாமவாப்னுயாத் ॥ 26.71 ॥

ப்ரதிக்³ரஹருசிர்ன ஸ்யாத் யாத்ரார்த²ம்ʼ து த⁴னம்ʼ ஹரேத் ।
ஸ்தி²த்யர்தா²த³தி⁴கம்ʼ க்³ருʼஹ்ணன் ப்³ராஹ்மணோ யாத்யதோ⁴க³திம் ॥ 26.72 ॥

யஸ்து யாசனகோ நித்யம்ʼ ந ஸ ஸ்வர்க³ஸ்ய பா⁴ஜனம் ।
உத்³வேஜயதி பூ⁴தானி யதா² சௌரஸ்ததை²வ ஸ꞉ ॥ 26.73 ॥

கு³ரூன் ப்⁴ருʼத்யாம்ʼஶ்சோஜ்ஜிஹீர்ஷன் அர்சிஷ்யன் தே³வதாதிதீ²ன் ।
ஸர்வத꞉ ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணீயான்ன து த்ருʼப்யேத் ஸ்வயந்தத꞉ ॥ 26.74 ॥

ஏவம்ʼ க்³ருʼஹஸ்தோ² யுக்தாத்மா தே³வதா(அ)திதி²பூஜக꞉ ।
வர்த்தமான꞉ ஸம்ʼயாதாத்மா யாதி தத் பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 26.75 ॥

புத்ரே நிதா⁴ய வா ஸர்வம்ʼ க³த்வா(அ)ரண்யம்ʼ து தத்த்வவித் ।
ஏகாகீ விசரேந்நித்யமுதா³ஸீன꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 26.76 ॥

ஏஷ வ꞉ கதி²தோ த⁴ர்மோ க்³ருʼஹஸ்தா²னாம்ʼ த்³விஜோத்தமா꞉ ।
ஜ்ஞாத்வா(அ)து திஷ்டே²ந்நியதம்ʼ ததா²(அ)னுஷ்டா²பயேத்³ த்³விஜான் ॥ 26.77 ॥

இதி தே³வமநாதி³மேகமீஶம்ʼ
க்³ருʼஹத⁴ர்மேண ஸமர்சயேத³ஜஸ்ரம்
ஸமதீத்ய ஸ ஸர்வபூ⁴தயோனிம்ʼ
ப்ரக்ருʼதிம்ʼ வை ஸ பரம்ʼ ந யாதி ஜன்ம ॥ 26.78 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஷட்³விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥26 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஸப்தவிம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
ஏவம்ʼ க்³ருʼஹாஶ்ரமே ஸ்தி²த்வா த்³விதீயம்ʼ பா⁴க³மாயுஷ꞉ ।
வானப்ரஸ்தா²ஶ்ரமம்ʼ க³ச்சே²த் ஸதா³ர꞉ ஸாக்³நிரேவ ச ॥ 27.2 ॥

நிக்ஷிப்ய பா⁴ர்யாம்ʼ புத்ரேஷு க³ச்சே²த்³ வனமதா²பி வா ।
த்³ருʼஷ்ட்வா(அ)பத்யஸ்ய சாபத்யம்ʼ ஜர்ஜரீக்ருʼதவிக்³ரஹ꞉ ॥ 27.2 ॥

ஶுக்லபக்ஷஸ்ய பூர்வாஹ்ணே ப்ரஶஸ்தே சோத்தராயணே ।
க³த்வா(அ)ரண்யம்ʼ நியமவாம்ʼஸ்தப꞉ குர்யாத் ஸமாஹித꞉ ॥ 27.3 ॥

ப²லமூலானி பூதானி நித்யமாஹாரமாஹரேத் ।
யதாஹாரோ ப⁴வேத் தேன பூஜயேத் பித்ருʼதே³வதா꞉ ॥ 27.4 ॥

பூஜயித்வா(அ)திதி²ம்ʼ நித்யம்ʼ ஸ்னாத்வா சாப்⁴யர்சயேத் ஸுரான் ।
க்³ருʼஹாதா³தா³ய சாஶ்னீயாத³ஷ்டௌ க்³ராஸான் ஸமாஹித꞉ ॥ 27.5 ॥

ஜடாஶ்ச பி³ப்⁴ருʼயாந்நித்யம்ʼ நக²ரோமாணி நோத்ஸ்ருʼஜேத் ।
ஸ்வாத்⁴யாயம்ʼ ஸர்வதா³ குர்யான்னியச்சே²த்³ வாசமன்யத꞉ ॥ 27.6 ॥

அக்³னிஹோத்ரம்ʼ ச ஜுஹுயாத் பஞ்சயஜ்ஞான் ஸமாசரேத் ।
முன்யன்னைர்விவிதை⁴ர்வன்யை꞉ ஶாகமூலப²லேன ச ॥ 27.7 ॥

சீரவாஸா ப⁴வேந்நித்யம்ʼ ஸ்னாயாத் த்ரிஷவணம்ʼ ஶுசி꞉ ।
ஸர்வபூ⁴தானுகம்பீ ஸ்யாத் ப்ரதிக்³ரஹவிவர்ஜித꞉ ॥ 27.8 ॥

த³ர்ஶேன பௌர்ணமாஸேன யஜேத் நியதம்ʼ த்³விஜ꞉ ।
ருʼக்ஷேஷ்வாக்³ரயணே சைவ சாதுர்மாஸ்யானி சாஹரேத் ॥ 27.9 ॥

உத்தராயணம்ʼ ச க்ரமஶோ த³க்ஷஸ்யாயனமேவ ச ।
வாஸந்தை꞉ ஶாரதை³ர்மேத்⁴யைர்முன்யன்னை꞉ ஸ்வயமாஹ்ருʼதை꞉ ॥ 27.10 ॥

புரோடா³ஶாம்ʼஶ்சரூம்ʼஶ்சைவ த்³விவித⁴ம்ʼ நிர்வபேத் ப்ருʼத²க் ।
தே³வதாப்⁴யஶ்ச தத்³ ஹுத்வா வன்யம்ʼ மேத்⁴யதரம்ʼ ஹவி꞉ ॥ 27.11 ॥

ஶேஷம்ʼ ஸமுபபு⁴ஞ்ஜீத லவணம்ʼ ச ஸ்வயம்ʼ க்ருʼதம் ॥

வர்ஜயேன்மது⁴மாம்ʼஸானி பௌ⁴மானி கவசானி ச ॥ 27.12 ॥

பூ⁴ஸ்த்ருʼணம்ʼ ஶிஶுகம்ʼ சைவ ஶ்லேஷ்மாதகப²லானி ச ।
ந பா²லக்ருʼஷ்டமஶ்னீயாது³த்ஸ்ருʼஷ்டமபி கேனசித் ॥ 27.13 ॥

ந க்³ராமஜாதான்யார்த்தோ(அ)பி புஷ்பாணி ச ப²லானி ச ।
ஶ்ராவணேனைவ விதி⁴னா வஹ்னிம்ʼ பரிசரேத் ஸதா³ ॥ 27.14 ॥

ந த்³ருஹ்யேத் ஸர்வபூ⁴தானி நிர்த்³வந்த்³வோ நிர்ப⁴யோ ப⁴வேத் ।
ந நக்தம்ʼ கிஞ்சித³ஶ்னீயாத்³ ராத்ரௌ த்⁴யானபரோ ப⁴வேத் ॥ 27.15 ॥

ஜிதேந்த்³ரியோ ஜிதக்ரோத⁴ஸ்தத்த்வஜ்ஞானவிசிந்தக꞉ ।
ப்³ரஹ்மசாரீ ப⁴வேந்நித்யம்ʼ ந பத்னீமபி ஸம்ʼஶ்ரயேத் ॥ 27.16 ॥

யஸ்து பத்ன்யா வனம்ʼ க³த்வா மைது²னம்ʼ காமதஶ்சரேத் ।
தத்³ வ்ரதம்ʼ தஸ்ய லுப்யேத ப்ராயஶ்சித்தீயதே த்³விஜ꞉ ॥ 27.17 ॥

தத்ர யோ ஜாயதே க³ர்போ⁴ ந ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶ்யோ த்³விஜாதிபி⁴꞉ ।
ந ஹி வேதே³(அ)தி⁴காரோ(அ)ஸ்ய தத்³வம்ʼஶேப்யேவமேவ ஹி ॥ 27.18 ॥

அத⁴꞉ ஶயீத ஸததம்ʼ ஸாவித்ரீஜாப்யதத்பர꞉
ஶரண்ய꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ ஸம்ʼவிபா⁴க³பர꞉ ஸதா³ ॥ 27.19 ॥

பரிவாத³ம்ʼ ம்ருʼஷாவாத³ம்ʼ நித்³ராலஸ்யம்ʼ விவர்ஜயேத் ।
ஏகாக்³நிரநிகேத꞉ ஸ்யாத் ப்ரோக்ஷிதாம்ʼ பூ⁴மிமாஶ்ரயேத் ॥ 27.20 ॥

ம்ருʼகை³꞉ ஸஹ சரேத்³ வாஸம்ʼ தை꞉ ஸஹைவ ச ஸம்ʼவஸேத் ।
ஶிலாயாம்ʼ ஶர்கராயாம்ʼ வா ஶயீத ஸுஸமாஹித꞉ ॥ 27.21 ॥

ஸத்³ய꞉ ப்ரக்ஷாலகோ வா ஸ்யான்மாஸஸஞ்சயிகோ(அ)பி வா ।
ஷண்மாஸனிசயோ வா ஸ்யாத் ஸமானிசய ஏவ வா ॥ 27.22 ॥

த்யஜேதா³ஶ்வயுஜே மாஸி ஸம்பன்னம்ʼ பூர்வஸஞ்சிதம் ।
ஜீர்ணானி சைவ வாஸாம்ʼஸி ஶாகமூலப²லானி ச ॥ 27.23 ॥

த³ந்தோலூக²லிகோ வாஸ்யாத் காபோதீம்ʼ வ்ருʼத்திமாஶ்ரயேத் ।
அஶ்மகுட்டோ ப⁴வேத்³ வா(அ)பி காலபக்வபு⁴கே³வ வா ॥ 27.24 ॥

நக்தம்ʼ சான்னம்ʼ ஸமஶ்னீயாத்³ தி³வா சாஹ்ருʼத்ய ஶக்தித꞉ ।
சதுர்த²காலிகோ வா ஸ்யாத் ஸ்யாத்³வாசாஷ்டமகாலிக꞉ ॥ 27.25 ॥

சாந்த்³ராயணவிதா⁴னைர்வா ஶுக்லே க்ருʼஷ்ணே ச வர்த்தயேத் ।
பக்ஷே பக்ஷே ஸமஶ்னீயாத்³ த்³விஜாக்³ரான் கதி²தான் ஸக்ருʼத் ॥ 27.26 ॥

புஷ்பமூலப²லைர்வாபி கேவலைர்வர்த்தயேத் ஸதா³ ।
ஸ்வாபா⁴விகை꞉ ஸ்வயம்ʼ ஶீர்ணைர்வைகா²னஸமதே ஸ்தி²த꞉ ॥ 27.27 ॥

பூ⁴மௌ வா பரிவர்த்தேத திஷ்டே²த்³ வா ப்ரபதை³ர்தி³னம் ।
ஸ்தா²னாஸநாப்⁴யாம்ʼ விஹரேன்ன க்வசித்³ தை⁴ர்யமுத்ஸ்ருʼஜேத் ॥ 27.28 ॥

க்³ரீஷ்மே பஞ்சதபாஸ்தத்³வத் வர்ஷாஸ்வப்⁴ராவகாஶக꞉ ।
ஆர்த்³ரவாஸாஸ்து ஹேமந்தே க்ரமஶோ வர்த்³த⁴யம்ʼஸ்தப꞉ ॥ 27.29 ॥

உபஸ்ப்ருʼஶ்ய த்ரிஷவணம்ʼ பித்ருʼதே³வாம்ʼஶ்ச தர்பயேத் ।
ஏகபாதே³ன திஷ்டே²த மரீசீன் வா பிபே³த் ததா³ ॥ 27.30 ॥

பஞ்சாக்³நிர்தூ⁴மபோ வா ஸ்யாது³ஷ்மப꞉ ஸோமபோ(அ)த² வா ।
பய꞉ பிபே³ச்சு²க்லபக்ஷே க்ருʼஷ்ணாபக்ஷே து கோ³மயம் ॥ 27.31 ॥

ஶீர்ணபர்ணாஶனோ வா ஸ்யாத் க்ருʼச்ச்²ரைர்வா வர்த்தயேத் ஸதா³ ।
யோகா³ப்⁴யாஸரதஶ்ச ஸ்யாத்³ ருத்³ராத்⁴யாயீ ப⁴வேத் ஸதா³ ॥ 27.32 ॥

அத²ர்வஶிரஸோ(அ)த்⁴யேதா வேதா³ந்தாப்⁴யாஸதத்பர꞉ ।
யமான் ஸேவேத ஸததம்ʼ நியமாம்ʼஶ்சாப்யதந்த்³ரித꞉ ॥ 27.33 ॥

க்ருʼஷ்ணாஜின꞉ ஸோத்தரீய꞉ ஶுக்லயஜ்ஞோபவீதவான் ॥

அத² சாக்³னீன் ஸமாரோப்ய ஸ்வாத்மனி த்⁴யானதத்பர꞉ ॥ 27.34 ॥

அநக்³நிரநிகேத꞉ ஸ்யான்முநிர்மோக்ஷபரோ ப⁴வேத் ।
தாபஸேஷ்வேவ விப்ரேஷு யாத்ரிகம்ʼ பை⁴க்ஷமாஹரேத் ॥ 27.35 ॥

க்³ருʼஹமேதி⁴ஷு சான்யேஷு த்³விஜேஷு வனவாஸிஷு ॥

க்³ராமாதா³ஹ்ருʼத்ய சாஶ்னீயாத³ஷ்டௌ க்³ராஸான் வனே வஸன் ॥ 27.36 ॥

ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய புடேனைவ பாணினா ஶகலேன வா ।
விவிதா⁴ஶ்சோபநிஷத³ ஆத்மஸம்ʼஸித்³த⁴யே ஜபேத் ॥ 27.37 ॥

வித்³யாவிஶேஷான் ஸாவித்ரீம்ʼ ருத்³ராத்⁴யாயம்ʼ ததை²வ ச ।
மஹாப்ராஸ்தா²னிகம்ʼ வாஸௌ குர்யாத³னஶனம்ʼ து வா ।
அக்³னிப்ரவேஶமன்யத்³ வா ப்³ரர்ஹ்மார்பணவிதௌ⁴ ஸ்தி²த꞉ ॥ 27.38 ॥

யஸ்து ஸம்யகி³மமாஶ்ரமம்ʼ ஶிவம்ʼ
ஸம்ʼஶ்ரயந்த்யஶிவபுஞ்ஜநாஶனம் ।
தே விஶந்தி பரமைஶ்வரம்ʼ பத³ம்ʼ
யாந்தி யத்ர க³தமஸ்ய ஸம்ʼஸ்தி²தே꞉ ॥ 27.39 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஸப்தவிஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥27 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ அஷ்டாவிம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
ஏவம்ʼ வநாஶ்ரமே ஸ்தி²த்வா த்ருʼதீயம்ʼ பா⁴க³மாயுஷ꞉ ।
சதுர்த²மாயுஷோ பா⁴க³ம்ʼ ஸம்ʼந்யாஸேன நயேத் க்ரமாத் ॥ 28.1 ॥

அக்³னீனாத்மனீ ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய த்³விஜ꞉ ப்ரவ்ரஜிதோ ப⁴வேத் ।
யோகா³ப்⁴யாஸரத꞉ ஶாந்தோ ப்³ரஹ்மவித்³யாபராயண꞉ ॥ 28.2 ॥

யதா³ மனஸி ஸஞ்ஜாதம்ʼ வைத்ருʼஷ்ண்யம்ʼ ஸர்வவஸ்துஷு ।
ததா³ ஸம்ʼந்யாஸமிச்ச²ந்தி பதித꞉ ஸ்யாத்³ விபர்யயே ॥ 28.3 ॥

ப்ராஜாபத்யாம்ʼ நிரூப்யேஷ்டிமாக்³னேயீமத²வா புன꞉ ।
தா³ந்த꞉ பக்வகஷாயோ(அ)ஸௌ ப்³ரஹ்மாஶ்ரமமுபாஶ்ரயேத் ॥ 28.4 ॥

ஜ்ஞானஸம்ʼந்யாஸின꞉ கேசித்³ வேத³ஸம்ʼந்யாஸின꞉ பரே ।
கர்மஸம்ʼந்யாஸினஸ்த்வன்யே த்ரிவிதா⁴꞉ பரிகீர்திதா꞉ ॥ 28.5 ॥

ய꞉ ஸர்வஸங்க³நிர்முக்தோ நிர்த்³வந்த்³வஶ்சைவ நிர்ப⁴ய꞉ ।
ப்ரோச்யதே ஜ்ஞானஸம்ʼந்யாஸீ ஸ்வாத்மன்யேவ வ்யவஸ்தி²த꞉ ॥ 28.6 ॥

வேத³மேவாப்⁴யஸேந்நித்யம்ʼ நிர்த்³வந்தோ³ நிஷ்பரிக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரோச்யதே வேத³ஸம்ʼந்யாஸீ முமுக்ஷுர்விஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 28.7 ॥

யஸ்த்வக்³னீனாத்மஸாத்க்ருʼத்வா ப்³ரஹ்மார்பணபரோ த்³விஜ꞉ ।
ஜ்ஞேய꞉ ஸ கர்மஸம்ʼந்யாஸீ மஹாயஜ்ஞபராயண꞉ ॥ 28.8 ॥

த்ரயாணாமபி சைதேஷாம்ʼ ஜ்ஞானீ த்வப்⁴யதி⁴கோ மத꞉ ।
ந தஸ்ய வித்³யதே கார்யம்ʼ ந லிங்க³ம்ʼ வா விபஶ்சித꞉ ॥ 28.9 ॥

நிர்மமோ நிர்ப⁴ய꞉ ஶாந்தோ நிர்த்³வந்த்³வ꞉ பர்ணபோ⁴ஜன꞉ ।
ஜீர்ணகௌபீனவாஸா꞉ ஸ்யாந்நக்³னோ வா த்⁴யானதத்பர꞉ ॥ 28.10 ॥

ப்³ரஹ்மசாரீ மிதாஹாரோ க்³ராமாத³ன்னம்ʼ ஸமாஹரேத் ।
அத்⁴யாத்மமதிராஸீத நிரபேக்ஷோ நிராமிஷ꞉ ॥ 28.11 ॥

ஆத்மனைவ ஸஹாயேன ஸுகா²ர்தீ² விசரேதி³ஹ ।
நாபி⁴னந்தே³த மரணம்ʼ நாபி⁴னந்தே³த ஜீவிதம் ॥ 28.12 ॥

காலமேவ ப்ரதீக்ஷேத நிதே³ஶம்ʼ ப்⁴ருʼதகோ யதா² ।
நாத்⁴யேதவ்யம்ʼ ந வக்தவ்யம்ʼ ஶ்ரோதவ்யம்ʼ ந கதா³சன ॥ 28.13 ॥

ஏவம்ʼ ஜ்ஞாத்வா பரோ யோகீ³ ப்³ரஹ்மபூ⁴யாய கல்பதே ।
ஏகவாஸா(அ)த²வா வித்³வான் கௌபீனாச்சா²த³னஸ்ததா² ॥ 28.14 ॥

முண்டீ³ ஶிகீ² வா(அ)த² ப⁴வேத் த்ரித³ண்டீ³ நிஷ்பரிக்³ரஹ꞉ ।
காஷாயவாஸா꞉ ஸததம்ʼ த்⁴யானயோக³பராயண꞉ ॥ 28.15 ॥

க்³ராமாந்தே வ்ருʼக்ஷமூலே வா வஸேத்³ தே³வாலயே(அ)பி வா ।
ஸம꞉ ஶத்ரௌ ச மித்ரே ச ததா² மானாபமானயோ꞉ ॥ 28.16 ॥

பை⁴க்ஷ்யேண வர்த்தயேந்நித்யம்ʼ நைகாந்நாதீ³ ப⁴வேத் க்வசித் ।
யஸ்து மோஹேன வான்யஸ்மாதே³காந்நாதீ³ ப⁴வேத்³ யதி꞉ ॥ 28.17 ॥

ந தஸ்ய நிஷ்க்ருʼதி꞉ காசித்³ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரேஷு கத்²யதே ।
ராக³த்³வேஷவிமுக்தாத்மா ஸமலோஷ்டாஶ்மகாஞ்சன꞉ ॥ 28.18 ॥

ப்ராணிஹம்ʼஸாநிவ்ருʼத்தஶ்ச மௌனீ ஸ்யாத் ஸர்வநிஸ்ப்ருʼஹ꞉ ।
த்³ருʼஷ்டிபூதம்ʼ ந்யஸேத் பாத³ம்ʼ வஸ்த்ரபூதம்ʼ ஜலம்ʼ பிபே³த் ।
ஶாஸ்த்ரபூதாம்ʼ வதே³த்³ வாணீம்ʼ மன꞉ பூதம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 28.19 ॥

நைகத்ர நிவஸேத்³ தே³ஶே வர்ஷாப்⁴யோ(அ)ன்யத்ர பி⁴க்ஷுக꞉ ।
ஸ்னானஶௌசரதோ நித்யம்ʼ கமண்ட³லுகர꞉ ஶுசி꞉ ॥ 28.20 ॥

ப்³ரஹ்மசர்யரதோ நித்யம்ʼ வனவாஸரதோ ப⁴வேத் ।
மோக்ஷஶாஸ்த்ரேஷு நிரதோ ப்³ரஹ்மசாரீ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 28.21 ॥

த³ம்பா⁴ஹங்காரநிர்முக்தோ நிந்தா³பைஶுன்யவர்ஜித꞉ ।
ஆத்மஜ்ஞானகு³ணோபேதோ யதிர்மோக்ஷமவாப்னுயாத் ॥ 28.22 ॥

அப்⁴யஸேத் ஸததம்ʼ வேத³ம்ʼ ப்ரணவாக்²யம்ʼ ஸனாதனம் ।
ஸ்னாத்வாசம்ய விதா⁴னேன ஶுசிர்தே³வாலயாதி³ஷு ॥ 28.23 ॥

யஜ்ஞோபவீதீ ஶாந்தாத்மா குஶபாணி꞉ ஸமாஹித꞉ ।
தௌ⁴தகாஷாயவஸனோ ப⁴ஸ்மச்ச²ன்னதனூரஹ꞉ ॥ 28.24 ॥

அதி⁴யஜ்ஞம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜபேதா³தி⁴தை³விகமேவ வா ।
ஆத்⁴யாத்மிகம்ʼ ச ஸததம்ʼ வேதா³ந்தாபி⁴ஹிதம்ʼ ச யத் ॥ 28.25 ॥

புத்ரேஷு சா(அ)த² நிவஸன் ப்³ரஹ்மசாரீ யதிர்முனி꞉ ।
வேத³மேவாப்⁴யஸேந்நித்யம்ʼ ஸ யாதி பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 28.26 ॥

அஹிம்ʼஸா ஸத்யமஸ்தேயம்ʼ ப்³ரஹ்மசர்யம்ʼ தப꞉ பரம் ।
க்ஷமா த³யா ச ஸந்தோஷோ வ்ரதான்யஸ்ய விஶேஷத꞉ ॥ 28.27 ॥

வேதா³ந்தஜ்ஞானநிஷ்டோ² வா பஞ்ச யஜ்ஞான் ஸமாஹித꞉ ।
ஜ்ஞான த்⁴யான ஸமாயுக்தோ பி⁴க்ஷார்தே² நைவ தேன ஹி ॥ 28.28 ॥

ஹோமமந்த்ராஞ்ஜபேந்நித்யம்ʼ காலே காலே ஸமாஹித꞉ ।
ஸ்வாத்⁴யாயம்ʼ சான்வஹம்ʼ குர்யாத் ஸாவித்ரீம்ʼ ஸந்த்⁴யயோர்ஜபேத் ॥ 28.29 ॥

த்⁴யாயீத ஸததம்ʼ தே³வமேகாந்தே பரமேஶ்வரம் ।
ஏகான்னம்ʼ வர்ஜயேந்நித்யம்ʼ காமம்ʼ க்ரோத⁴ம்ʼ பரிக்³ரஹம் ॥ 28.30 ॥

ஏகவாஸா த்³விவாஸா வா ஶிகீ² யஜ்ஞோபவீதவான் ।
கமண்ட³லுகரோ வித்³வான் த்ரித³ண்டீ³ யாதி தத்பரம் ॥ 28.31 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ
ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³(அ)ஷ்டாவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥28 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ நவவிம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஏவம்ʼ ஸ்வாஶ்ரமநிஷ்டா²னாம்ʼ யதீனாம்ʼ நியதாத்மனாம் ।
பை⁴க்ஷேண வர்த்தனம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ப²லமூலைரதா²பி வா ॥ 29.1 ॥

ஏககாலம்ʼ சரேத்³ பை⁴க்ஷம்ʼ ந ப்ரஸஜ்யேத விஸ்தரே ।
பை⁴க்ஷ்ய ப்ரஸக்தோ ஹி யதிர்விஷயேஷ்வபி ஸஜ்ஜதி ॥ 29.2 ॥

ஸப்தாகா³ரம்ʼ சரேத்³ பை⁴க்ஷமலாபா⁴த் து புனஶ்சரேத் ।
ப்ரக்ஷால்ய பாத்ரே பு⁴ஞ்ஜீயாத³த்³பி⁴꞉ ப்ரக்ஷாலயேத் து புன꞉ ॥ 29.3 ॥

அத²வா(அ)ன்யது³பாதா³ய பாத்ரே பு⁴ஞ்ஜீத நித்யஶ꞉ ।
பு⁴க்த்வா தத் ஸந்த்யஜேத் பாத்ரம்ʼ யாத்ராமாத்ரமலோலுப꞉ ॥ 29.4 ॥

விதூ⁴மே ஸன்னமுஸலே வ்யங்கா³ரே பு⁴க்தவஜ்ஜனே ।
வ்ருʼத்தே ஶராவஸம்பாதே பி⁴க்ஷாம்ʼ நித்யம்ʼ யதிஶ்சரேத் ॥ 29.5 ॥

கோ³தோ³ஹமாத்ரம்ʼ திஷ்டே²த காலம்ʼ பி⁴க்ஷுரதோ⁴முக²꞉ ।
பி⁴க்ஷேத்யுக்த்வா ஸக்ருʼத் தூஷ்ணீமஶ்னீயாத்³ வாக்³யத꞉ ஶுசி꞉ ॥ 29.6 ॥

ப்ரக்ஷால்ய பாணிபாதௌ³ ச ஸமாசம்ய யதா²விதி⁴ ।
ஆதி³த்யே த³ர்ஶயித்வான்னம்ʼ பு⁴ஞ்ஜீத ப்ராங்முகோ²த்தர꞉ ॥ 29.7 ॥

ஹுத்வா ப்ராணாஹுதீ꞉ பஞ்ச க்³ராஸாநஷ்டௌ ஸமாஹித꞉ ।
ஆசம்ய தே³வம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ த்⁴யாயீத பரமேஶ்வரம் ॥ 29.8 ॥

அலாபு³ம்ʼ தா³ருபாத்ரம்ʼ ச ம்ருʼண்மயம்ʼ வைணவம்ʼ தத꞉ ।
சத்வாரி யதிபாத்ராணி மனுராஹ ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 29.9 ॥

ப்ராக்³ராத்ரே பரராத்ரே ச மத்⁴யராத்ரே ததை²வ ச ।
ஸந்த்⁴யாஸ்வக்³னி விஶேஷேண சிந்தயேந்நித்யமீஶ்வரம் ॥ 29.10 ॥

க்ருʼத்வா ஹ்ருʼத்பத்³மநிலயே விஶ்வாக்²யம்ʼ விஶ்வஸம்ப⁴வம் ।
ஆத்மானம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ பரஸ்தாத் தமஸ꞉ ஸ்தி²தம் ॥ 29.11 ॥

ஸர்வஸ்யாதா⁴ரபூ⁴தாநாமானந்த³ம்ʼ ஜ்யோதிரவ்யயம் ।
ப்ரதா⁴னபுருஷாதீதமாகாஶம்ʼ த³ஹனம்ʼ ஶிவம் ॥ 29.12 ॥

தத³ந்த꞉ ஸர்வபா⁴வாநாமீஶ்வரம்ʼ ப்³ரஹ்மரூபிணம் ।
த்⁴யாயேத³நாதி³மத்⁴யாந்தமானந்தா³தி³கு³ணாலயம் ॥ 29.13 ॥

மஹாந்தம்ʼ புருஷம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ஸத்யமவ்யயம் ।
தருணாதி³த்யஸங்காஶம்ʼ மஹேஶம்ʼ விஶ்வரூபிணம் ॥ 29.14 ॥

ஓங்காராந்தே(அ)த² சாத்மானம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய பரமாத்மனி ।
ஆகாஶே தே³வமீஶானம்ʼ த்⁴யாயீதாகாஶமத்⁴யக³ம் ॥ 29.15 ॥

காரணம்ʼ ஸர்வபா⁴வாநாமானந்தை³கஸமாஶ்ரயம் ।
புராணம்ʼ புருஷம்ʼ ஶுப்⁴ரம்ʼ த்⁴யாயன் முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் ॥ 29.16 ॥

யத்³வா கு³ஹாயாம்ʼ ப்ரக்ருʼதம்ʼ ஜக³த்ஸம்ʼமோஹனாலயே ।
விசிந்த்ய பரமம்ʼ வ்யோம ஸர்வபூ⁴தைககாரணம் ॥ 29.17 ॥

ஜீவனம்ʼ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ யத்ர லோக꞉ ப்ரலீயதே ।
ஆனந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸூக்ஷ்மம்ʼ யத் பஶ்யந்தி முமுக்ஷவ꞉ ॥ 29.18 ॥

தன்மத்⁴யே நிஹிதம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம்ʼ ஜ்ஞானலக்ஷணம் ।
அனந்தம்ʼ ஸத்யமீஶானம்ʼ விசிந்த்யாஸீத ஸம்ʼயத꞉ ॥ 29.19 ॥

கு³ஹ்யாத்³ கு³ஹ்யதமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ யதீநாமேததீ³ரிதம் ।
யோ(அ)னுதிஷ்டே²ன்மஹேஶேன ஸோ(அ)ஶ்னுதே யோக³மைஶ்வரம் ॥ 29.20 ॥

தஸ்மாத்³ த்⁴யானரதோ நித்யமாத்மவித்³யாபராயண꞉ ।
ஜ்ஞானம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத்³ ப்³ராஹ்மம்ʼ யேன முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் ॥ 29.21 ॥

க³த்வா ப்ருʼத²க் ஸ்வமாத்மானம்ʼ ஸர்வஸ்மாதே³வ கேவலம் ।
ஆனந்த³மஜரம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ த்⁴யாயீத ச புன꞉ பரம் ॥ 29.22 ॥

யஸ்மாத் ப⁴வந்தி பூ⁴தானி யத்³ க³த்வா நேஹ ஜாயதே ।
ஸ தஸ்மாதீ³ஶ்வரோ தே³வ꞉ பரஸ்மாத்³ யோ(அ)தி⁴திஷ்ட²தி ॥ 29.23 ॥

யத³ந்தரே தத்³ க³க³னம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ ஶிவமச்யுதம் ।
யதா³ஹுஸ்தத்பரோ ய꞉ ஸ்யாத் ஸ தே³வ꞉ ஸ்யான்மஹேஶ்வர꞉ ॥ 29.24 ॥

வ்ரதானி யானி பி⁴க்ஷூணாம்ʼ ததை²வோபவ்ரதானி ச ।
ஏகைகாதிக்ரமே தேஷாம்ʼ ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ விதீ⁴யதே ॥ 29.25 ॥

உபேத்ய ச ஸ்த்ரியம்ʼ காமாத் ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ ஸமாஹித꞉ ।
ப்ராணாயாமஸமாயுக்த꞉ குர்யாத் ஸாந்தபனம்ʼ ஶுசி꞉ ॥ 29.26 ॥

ததஶ்சரேத நியமாத் க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ ஸம்ʼயதமானஸ꞉ ।
புனராஶ்ரமமாக³ம்ய சரேத்³ பி⁴ஶ்ருரதந்த்³ரித꞉ ॥ 29.27 ॥

ந நர்மயுக்தமந்ருʼதம்ʼ ஹினஸ்தீதி மனீஷிண꞉ ।
ததா²பி ச ந கர்த்தவ்யம்ʼ ப்ரஸங்கோ³ ஹ்யேஷ தா³ருண꞉ ॥ 29.28 ॥

ஏகராத்ரோபவாஸஶ்ச ப்ராணாயாமஶதம்ʼ ததா² ।
உக்த்வா நூனம்ʼ ப்ரகர்தவ்யம்ʼ யதினா த⁴ர்மலிப்ஸுனா ॥ 29.29 ॥

பரமாபத்³க³தேனாபி ந கார்யம்ʼ ஸ்தேயமன்யத꞉ ।
ஸ்தேயாத³ப்⁴யதி⁴க꞉ கஶ்சின்னாஸ்த்யத⁴ர்ம இதி ஸ்ம்ருʼதி꞉ ॥ 29.30 ॥

ஹிம்ʼஸா சைஷாபரா தி³ஷ்டா யா சாத்மஜ்ஞானநாஶிகா ।
யதே³தத்³ த்³ரவிணம்ʼ நாம ப்ராண ஹ்யேதே ப³ஹிஶ்வரா꞉ ॥ 29.31 ॥

ஸ தஸ்ய ஹரதி ப்ராணான் யோ யஸ்ய ஹரதே த⁴னம் ।
ஏவம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ து³ஷ்டாத்மா பி⁴ன்னவ்ருʼத்தோ வ்ரதாஹத꞉ ।
பூ⁴யோ நிர்வேத³மாபன்னஶ்சரேச்சாந்த்³ராயணவ்ரதம் ॥ 29.32 ॥

விதி⁴னா ஶாஸ்த்ரத்³ருʼஷ்டேன ஸம்ʼவத்ஸரமிதி ஶ்ருதி꞉ ।
பூ⁴யோ நிர்வேத³மாபன்னஶ்சரேத்³ பி⁴க்ஷுரதந்த்³ரித꞉ ॥ 29.33 ॥

அகஸ்மாதே³வ ஹிம்ʼஸாம்ʼ து யதி³ பி⁴க்ஷு꞉ ஸமாசரேத் ।
குர்யாத்க்ருʼச்²ராதிக்ருʼச்ச்²ரம்ʼ து சாந்த்³ராயணமதா²பி வா ॥ 29.34 ॥

ஸ்கன்னமிந்த்³ரியதௌ³ர்ப³ல்யாத் ஸ்த்ரியம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா யதிர்யதி³ ।
தேன தா⁴ரயிதவ்யா வை ப்ராணாயாமாஸ்து ஷோட³ஶ ॥ 29.35 ॥

தி³வாஸ்கன்னே த்ரிராத்ரம்ʼ ஸ்யாத் ப்ராணாயாமஶதம்ʼ ததா² ।
ஏகாந்தே மது⁴மாம்ʼஸே ச நவஶ்ராத்³தே⁴ ததை²வ ச ।
ப்ரத்யக்ஷலவணே சோக்தம்ʼ ப்ராஜாபத்யம்ʼ விஶோத⁴னம் ॥ 29.36 ॥

த்⁴யானநிஷ்ட²ஸ்ய ஸததம்ʼ நஶ்யதே ஸர்வபாதகம் ।
தஸ்மான்மஹேஶ்வரம்ʼ ஜ்ஞாத்வா தஸ்ய த்⁴யானபரோ ப⁴வேத் ॥ 29.37 ॥

யத்³ ப்³ரஹ்ம பரமம்ʼ ஜ்யோதி꞉ ப்ரதிஷ்டா²க்ஷரமத்³வயம் ।
யோ(அ)ந்தரா பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ விஜ்ஞேயோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 29.38 ॥

ஏஷ தே³வோ மஹாதே³வ꞉ கேவல꞉ பரம꞉ ஶிவ꞉ ।
ததே³வாக்ஷரமத்³வைதம்ʼ ததா³தி³த்யாந்தரம்ʼ பரம் ॥ 29.39 ॥

யஸ்மான்மஹீயஸோ தே³வ꞉ ஸ்வதா⁴க்³னி ஜ்ஞானஸம்ʼஸ்தி²தே ।
ஆத்மயோகா³ஹ்வயே தத்த்வே மஹாதே³வஸ்தத꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 29.40 ॥

நான்யம்ʼ தே³வம்ʼமஹாதே³வாத்³ வ்யதிரிக்தம்ʼ ப்ரபஶ்யதி ।
தமேவாத்மானமாத்மேதி ய꞉ ஸ யாதி பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 29.41 ॥

மன்யதே யே ஸ்வமாத்மானம்ʼ விபி⁴ன்னம்ʼ பரமேஶ்வராத் ।
ந தே பஶ்யந்தி தம்ʼ தே³வம்ʼ வ்ருʼதா² தேஷாம்ʼ பரிஶ்ரம꞉ ॥ 29.42 ॥

ஏகமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம விஜ்ஞேயம்ʼ தத்த்வமவ்யயம் ।
ஸ தே³வஸ்து மஹாதே³வோ நைதத்³ விஜ்ஞாய ப³த்⁴யதே ॥ 29.43 ॥

தஸ்மாத்³ யதேத நியதம்ʼ யதி꞉ ஸம்ʼயதமானஸ꞉ ।
ஜ்ஞானயோக³ரத꞉ ஶாந்தோ மஹாதே³வபராயண꞉ ॥ 29.44 ॥

ஏஷ வ꞉ கதி²தோ விப்ரோ யதீநாமாஶ்ரம꞉ ஶுப⁴꞉ ।
பிதாமஹேன விபு⁴னா முனீனாம்ʼ பூர்வமீரிதம் ॥ 29.45 ॥

நாபுத்ரஶிஷ்யயோகி³ப்⁴யோ த³த்³யாதி³த³மனுத்தமம் ।
ஜ்ஞானம்ʼ ஸ்வயம்பு⁴னா ப்ரோக்தம்ʼ யதித⁴ர்மாஶ்ரயம்ʼ ஶிவம் ॥ 29.46 ॥

இதி யதிநியமாநாமேதது³க்தம்ʼ விதா⁴னம்ʼ
பஶுபதிபரிதோஷே யத்³ ப⁴வேதே³கஹேது꞉ ।
ந ப⁴வதி புனரேஷாமுத்³ப⁴வோ வா விநாஶ꞉
ப்ரணிஹிதமனஸோ யே நித்யமேவாசரந்தி ॥ 29.47 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஏகோனத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥29 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ த்ரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
அத꞉ பரம்ʼ ப்ரவலக்ஷ்யாமி ப்ராயஶ்சித்தவிதி⁴ம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
ஹிதாய ஸர்வவிப்ராணாம்ʼ தோ³ஷாணாமபனுத்தயே ॥ 30.1 ॥

அக்ருʼத்வா விஹிதம்ʼ கர்ம க்ருʼத்வா நிந்தி³தமேவ ச ।
தோ³ஷமாப்னோதி புருஷ꞉ ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ விஶோத⁴னம் ॥ 30.2 ॥

ப்ராயஶ்சித்தமக்ருʼத்வா து ந திஷ்டே²த்³ ப்³ராஹ்மண꞉ க்வசித் ।
யத்³ ப்³ரூயுர்ப்³ராஹ்மணா꞉ ஶாந்தா வித்³வாம்ʼஸஸ்தத்ஸமாசரேத் ॥ 30.3 ॥

வேதா³ர்த²வித்தம꞉ ஶாந்தோ த⁴ர்மகாமோ(அ)க்³னிமான் த்³விஜ꞉ ।
ஸ ஏவ ஸ்யாத் பரோ த⁴ர்மோ யமேகோ(அ)பி வ்யவஸ்யதி ॥ 30.4 ॥

அனாஹிதாக்³னயோ விப்ராஸ்த்ரயோ வேதா³ர்த²பாரகா³꞉ ।
யத்³ ப்³ரூயுர்த⁴ர்மகாமாஸ்தே தஜ்ஜ்ஞேயம்ʼ த⁴ர்மஸாத⁴னம் ॥ 30.5 ॥

அனேகத⁴ர்மஶாஸ்த்ரஜ்ஞா ஊஹாபோஹவிஶாரதா³꞉ ।
வேதா³த்⁴யயனஸம்பன்னா꞉ ஸப்தைதே பரிகீர்த்திதா꞉ ॥ 30.6 ॥

மீமாம்ʼஸாஜ்ஞானதத்த்வஜ்ஞா வேதா³ந்தகுஶலா த்³விஜா꞉ ।
ஏகவிம்ʼஶதிவிக்²யாதா꞉ ப்ரயாஶ்சித்தம்ʼ வத³ந்தி வை ॥ 30.7 ॥

ப்³ரஹ்மஹா மத்³யப꞉ ஸ்தேனோ கு³ருதல்பக³ ஏவ ச ।
மஹாபாதகினஸ்த்வேதே யஶ்சைதை꞉ ஸஹ ஸம்ʼவஸேத் ॥ 30.8 ॥

ஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ து பதிதை꞉ ஸம்ʼஸர்க³ம்ʼ குருதே து ய꞉ ।
யானஶய்யாஸனைர்நித்யம்ʼ ஜானன் வை பதிதோ ப⁴வேத் ॥ 30.9 ॥

யாஜனம்ʼ யோநிஸம்ப³ந்த⁴ம்ʼ ததை²வாத்⁴யாபனம்ʼ த்³விஜ꞉ ।
க்ருʼத்வா ஸத்³ய꞉ பதத்யேவ ஸஹ போ⁴ஜனமேவ ச ॥ 30.10 ॥

அவிஜ்ஞாயாத² யோ மோஹாத் குர்யாத³த்⁴யாபனம்ʼ த்³விஜ꞉ ।
ஸம்ʼவத்ஸரேண பததி ஸஹாத்⁴யயனமேவ ச ॥ 30.11 ॥

ப்³ரஹ்மாஹா த்³வாத³ஶாப்³தா³னி குடிம்ʼ க்ருʼத்வா வனே வஸேத் ।
பை⁴க்ஷமாத்மவிஶுத்³த்⁴யர்தே² க்ருʼத்வா ஶவஶிரோர்த்⁴வஜம் ॥ 30.12 ॥

ப்³ராஹ்மணாவஸதா²ன் ஸர்வான் தே³வாகா³ராணி வர்ஜயேத் ।
வினிந்த³ன் ஸ்வயமாத்மானம்ʼ ப்³ராஹ்மணம்ʼ தம்ʼ ச ஸம்ʼஸ்மரன் ॥ 30.13 ॥

அஸங்கல்பிதயோக்³யானி ஸப்தாகா³ராணி ஸம்ʼவிஶேத் ।
விதூ⁴மே ஶனகைர்நித்யம்ʼ வ்யங்கா³ரே பு⁴க்தவஜ்ஜனே ॥ 30.14 ॥

ஏககாலம்ʼ சரேத்³ பை⁴க்ஷம்ʼ தோ³ஷம்ʼ விக்²யாபயன் ந்ருʼணாம் ।
வன்யமூலப²லைர்வாபி வர்த்தயேத்³ வை ஸமாஶ்ரித꞉ ॥ 30.15 ॥

கபாலபாணி꞉ க²ட்வாங்கீ³ ப்³ரஹ்மசர்யபராயண꞉ ।
பூர்ணே து த்³வாத³ஶே வர்ஷே ப்³ரஹ்மஹத்யாம்ʼ வ்யபோஹதி ॥ 30.16 ॥

அகாமத꞉ க்ருʼதே பாபே ப்ராயஶ்சித்தமித³ம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
காமதோ மரணாச்சு²த்³தி⁴ர்ஜ்ஞேயா நான்யேன கேனசித் ॥ 30.17 ॥

குர்யாத³னஶனம்ʼ வா(அ)த² ப்⁴ருʼகோ³꞉ பதனமேவ வா ।
ஜ்வலந்தம்ʼ வா விஶேத³க்³னிம்ʼ ஜலம்ʼ வா ப்ரவிஶேத் ஸ்வயம் ॥ 30.18 ॥

ப்³ராஹ்மணார்தே² க³வார்தே² வா ஸம்யக் ப்ராணான் பரித்யஜேத் ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாபனோதா³ர்த²மந்தரா வா ம்ருʼதஸ்ய து ॥ 30.19 ॥

தீ³ர்கா⁴மயாவினம்ʼ விப்ரம்ʼ க்ருʼத்வாநாமயமேவ வா ।
த³த்த்வா சான்னம்ʼ ஸுவிது³ஷே ப்³ரஹ்மஹத்யாம்ʼ வ்யபோஹதி ॥ 30.20 ॥

அஶ்வமேதா⁴வப்⁴ருʼத²கே ஸ்னாத்வா வா ஶுத்⁴யதே த்³விஜ꞉ ।
ஸர்வஸ்வம்ʼ வா வேத³விதே³ ப்³ராஹ்மணாய ப்ரதா³ய து ॥ 30.21 ॥

ஸரஸ்வத்யாஸ்த்வருணயா ஸங்க³மே லோகவிஶ்ருதே ।
ஶுத்⁴யேத் த்ரிஷவணஸ்னானாத் த்ரிராத்ரோபோஷிதோ த்³விஜ꞉ ॥ 30.22 ॥

க³த்வா ராமேஶ்வரம்ʼ புண்யம்ʼ ஸ்னாத்வா சைவ மஹோத³தௌ⁴ ।
ப்³ரஹ்மசர்யாதி³பி⁴ர்யுக்தோ த்³ருʼஷ்ட்வா ருத்³ரம்ʼ விமுச்யதே ॥ 30.23 ॥

கபாலமோசனம்ʼ நாம தீர்த²ம்ʼ தே³வஸ்ய ஶூலின꞉ ।
ஸ்னாத்வா(அ)ப்⁴யர்ச்ய பித்ரூʼன் தே³வான் ப்³ரஹ்மஹத்யாம்ʼ வ்யபோஹதி ॥ 30.24 ॥

யத்ர தே³வாதி³தே³வேன பை⁴ரவேணாமிதௌஜஸா ।
கபாலம்ʼ ஸ்தா²பிதம்ʼ பூர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 30.25 ॥

ஸமப்⁴யர்ச்ய மஹாதே³வம்ʼ தத்ர பை⁴ரவரூபிணம் ।
தர்பபித்வா பித்ரூʼன் ஸ்னாத்வா முச்யதே ப்³ரஹ்மஹத்யயா ॥ 30.26 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³ த்ரிஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥30 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஏகத்ரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
கத²ம்ʼ தே³வேன ருத்³ரேண ஶங்கரேணாதிதேஜஸா ।
கபாலம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ பூர்வம்ʼ ஸ்தா²பிதம்ʼ தே³ஹஜம்ʼ பு⁴வி ॥ 31.1 ॥

ஸூத உவாச ।
ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ருʼஷய꞉ புண்யாம்ʼ கதா²ம்ʼ பாபப்ரணாஶனீம் ।
மாஹாத்ம்யம்ʼ தே³வதே³வஸ்ய மஹாதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 31.2 ॥

புரா பிதாமஹம்ʼ தே³வம்ʼ மேருஶ்ருʼங்கே³ மஹர்ஷய꞉ ।
ப்ரோசு꞉ ப்ரணம்ய லோகாதி³ம்ʼ கிமேகம்ʼ தத்த்வமவ்யயம் ॥ 31.3 ॥

ஸ மாயயா மஹேஶஸ்ய மோஹிதோ லோகஸம்ப⁴வ꞉ ।
அவிஜ்ஞாய பரம்ʼ பா⁴வம்ʼ ஸ்வாத்மானம்ʼ ப்ராஹ த⁴ர்ஷிணம் ॥ 31.4 ॥

அஹம்ʼ தா⁴தா ஜக³த்³யோனி꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ரேக ஈஶ்வர꞉ ।
அநாதி³மத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம மாமப்⁴யர்ச்ய விமுச்யதே ॥ 31.5 ॥

அஹம்ʼ ஹி ஸர்வதே³வானாம்ʼ ப்ரவர்த்தகநிவர்த்தக꞉ ।
ந வித்³யதே சாப்⁴யதி⁴கோ மத்தோ லோகேஷு கஶ்சன ॥ 31.6 ॥

தஸ்யைவம்ʼ மன்யமானஸ்ய ஜஜ்ஞே நாராயணாம்ʼஶஜ꞉ ।
ப்ரோவாச ப்ரஹஸன் வாக்யம்ʼ ரோஷதாம்ரவிலோசன꞉ ॥ 31.7 ॥

கிம்ʼ காரணமித³ம்ʼ ப்³ரஹ்மன் வர்த்ததே தவ ஸாம்ப்ரதம் ।
அஜ்ஞானயோக³யுக்தஸ்ய ந த்வேதது³சிதம்ʼ தவ ॥ 31.8 ॥

அஹம்ʼ தா⁴தா ஹி லோகானாம்ʼ ஜஜ்ஞே நாராயணாத்ப்ரபோ⁴꞉ ।
ந மாம்ருʼதே(அ)ஸ்ய ஜக³தோ ஜீவனம்ʼ ஸர்வதா³ க்வசித் ॥ 31.9 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ஜ்யோதிரஹமேவ பரா க³தி꞉ ।
மத்ப்ரேரிதேன ப⁴வதா ஸ்ருʼஷ்டம்ʼ பு⁴வனமண்ட³லம் ॥ 31.10 ॥

ஏவம்ʼ விவத³தோர்மோஹாத் பரஸ்பரஜயைஷிணோ꞉ ।
ஆஜக்³முர்யத்ர தௌ தே³வௌ வேதா³ஶ்சத்வார ஏவ ஹி ॥ 31.11 ॥

அன்வீக்ஷ்ய தே³வம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ யஜ்ஞாத்மானம்ʼ ச ஸம்ʼஸ்தி²தம் ।
ப்ரோசு꞉ ஸம்ʼவிக்³னஹ்ருʼத³யா யாதா²த்ம்யம்ʼ பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 31.12 ॥

ருʼக்³வேத³ உவாச ।
யஸ்யாந்த꞉ ஸ்தா²னி பூ⁴தானி யஸ்மாத்ஸர்வம்ʼ ப்ரவர்த்ததே ।
யதா³ஹுஸ்தத்பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸ தே³வ꞉ ஸ்யான்மஹேஶ்வர꞉ ॥ 31.13 ॥

யஜுர்வேத³ உவாச ।
யோ யஜ்ஞைரகி²லைரீஶோ யோகே³ன ச ஸமர்ச்யதே ।
யமாஹுரீஶ்வரம்ʼ தே³வம்ʼ ஸ தே³வ꞉ ஸ்யாத் பினாகத்⁴ருʼக் ॥ 31.14 ॥

ஸாமவேத³ உவாச ।
யேனேத³ம்ʼ ப்⁴ராம்யதே விஶ்வம்ʼ யதா³காஶாந்தரம்ʼ ஶிவம் ।
யோகி³பி⁴ர்வித்³யதே தத்த்வம்ʼ மஹாதே³வ꞉ ஸ ஶங்கர꞉ ॥ 31.15 ॥

அத²ர்வவேத³ உவாச ।
யம்ʼ ப்ரபஶ்யந்தி தே³வேஶம்ʼ யதந்தோ யதய꞉ பரம் ।
மஹேஶம்ʼ புருஷம்ʼ ருத்³ரம்ʼ ஸ தே³வோ ப⁴க³வான் ப⁴வ꞉ ॥ 31.16 ॥

ஏவம்ʼ ஸ ப⁴க³வான் ப்³ரஹ்மா வேதா³நாமீரிதம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
ஶ்ருத்வாஹ ப்ரஹஸன் வாக்யம்ʼ விஶ்வாத்மா(அ)பி விமோஹித꞉ ॥ 31.17 ॥

கத²ம்ʼ தத்பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வஸங்க³விவர்ஜிதம் ।
ரமதே பா⁴ர்யயா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ப்ரமதை²ஶ்சாதிக³ர்விதை꞉ ॥ 31.18 ॥

இதிரிதே(அ)த² ப⁴க³வான் ப்ரணவாத்மா ஸனாதன꞉ ।
அமூர்த்தோ மூர்திமான் பூ⁴த்வா வச꞉ ப்ராஹ பிதாமஹம் ॥ 31.19 ॥

ப்ரணவ உவாச ।
ந ஹ்யேஷ ப⁴க³வானீஶ꞉ ஸ்வாத்மனோ வ்யதிரிக்தயா ।
கதா³சித்³ ரமதே ருத்³ரஸ்தாத்³ருʼஶோ ஹி மஹேஶ்வர꞉ ॥ 31.20 ॥

அயம்ʼ ஸ ப⁴க³வானீஶ꞉ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஸனாதன꞉ ।
ஸ்வானந்த³பூ⁴தா கதி²தா தே³வீ ஆக³ந்துகா ஶிவா ॥ 31.21 ॥

இத்யேவமுக்தே(அ)பி ததா³ யஜ்ஞமூர்த்தேரஜஸ்ய ச ।
நாஜ்ஞானமக³மந்நாஶமீஶ்வரஸ்யைவ மாயயா ॥ 31.22 ॥

தத³ந்தரே மஹாஜ்யோதிர்விரிஞ்சோ விஶ்வபா⁴வன꞉ ।
ப்ராபஶ்யத³த்³பு⁴தம்ʼ தி³வ்யம்ʼ பூரயன் க³க³னாந்தரம் ॥ 31.23 ॥

தன்மத்⁴யஸம்ʼஸ்த²ம்ʼ விமலம்ʼ மண்ட³லம்ʼ தேஜஸோஜ்ஜ்வலம் ।
வ்யோமமத்⁴யக³தம்ʼ தி³வ்யம்ʼ ப்ராது³ராஸீத்³ த்³விஜோத்தமா꞉ ॥ 31.24 ॥

ஸ த்³ருʼஷ்ட்வா வத³னம்ʼ தி³வ்யம்ʼ மூர்த்⁴னி லோகபிதாமஹ꞉ ।
தைஜஸம்ʼ மண்ஜலம்ʼ கோ⁴ரமாலோகயத³னிந்தி³தம் ॥ 31.25 ॥

ப்ரஜஜ்வாலாதிகோபேன ப்³ரஹ்மண꞉ பஞ்சமம்ʼ ஶிர꞉ ।
க்ஷணாத³பஶ்யத மஹான் புருஷோ நீலலோஹித꞉ ॥ 31.26 ॥

த்ரிஶூலபிங்க³லோ தே³வோ நாக³யஜ்ஞோபவீதவான் ।
தம்ʼ ப்ராஹ ப⁴க³வான் ப்³ரஹ்மா ஶங்கரம்ʼ நீலலோஹிதம் ॥ 31.27 ॥

ஜாநாமி ப⁴க³வான் பூர்வம்ʼ லலாடாத³த்³ய ஶங்கரம் ।
ப்ராது³ர்பூ⁴தம்ʼ மஹேஶானம்ʼ மாமத꞉ ஶரணம்ʼ வ்ரஜ ॥ 31.28 ॥

ஶ்ருத்வா ஸக³ர்வவசனம்ʼ பத்³மயோனேரதே²ஶ்வர꞉ ।
ப்ராஹிணோத் புருஷம்ʼ காலம்ʼ பை⁴ரவம்ʼ லோகதா³ஹகம் ॥ 31.29 ॥

ஸ க்ருʼத்வா ஸுமஹத்³ யுத்³த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மணா காலபை⁴ரவ꞉ ।
சகர்த்த தஸ்ய வத³னம்ʼ விரிஞ்சஸ்யாத² பஞ்சமம் ॥ 31.30 ॥

நிக்ருʼத்தவத³னோ தே³வோ ப்³ரஹ்மா தே³வேன ஶம்பு⁴னா ।
மமார சேஶோ யோகே³ன ஜீவிதம்ʼ ப்ராப விஶ்வஸ்ருʼக் ॥ 31.31 ॥

அதா²ன்வபஶ்யத்³ கி³ரிஶம்ʼ மண்ட³லாந்தரஸம்ʼஸ்தி²தம் ।
ஸமாஸீனம்ʼ மஹாதே³வ்யா மஹாதே³வம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 31.32 ॥

பு⁴ஜங்க³ராஜவலயம்ʼ சந்த்³ராவயவபூ⁴ஷணம் ।
கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம்ʼ ஜடாஜூடவிராஜிதம் ॥ 31.33 ॥

ஶார்தூ³லசர்மவஸனம்ʼ தி³வ்யமாலாஸமன்விதம் ।
த்ரிஶூலபாணிம்ʼ து³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யம்ʼ யோகி³னம்ʼ பூ⁴திபூ⁴ஷணம் ॥ 31.34 ॥

யமந்தரா யோக³நிஷ்டா²꞉ ப்ரபஶ்யந்தி ஹ்ருʼதீ³ஶ்வரம் ।
தமாதி³மேகம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 31.35 ॥

யஸ்ய ஸா பரமா தே³வீ ஶக்திராகாஶஸம்ʼஸ்தி²தா ।
ஸோ(அ)னந்தைஶ்வர்யயோகா³த்மா மஹேஶோ த்³ருʼஶ்யதே கில ॥ 31.36 ॥

யஸ்யாஶேஷஜக³த்³ பீ³ஜம்ʼ விலயம்ʼ யாதி மோஹனம் ।
ஸக்ருʼத்ப்ரணாமமாத்ரேண ஸ ருத்³ர꞉ க²லு த்³ருʼஶ்யதே ॥ 31.37 ॥

யோ(அ)த² நாசாரநிரதாஸ்தத்³ப⁴க்தானேவ கேவலம் ।
விமோசயதி லோகாத்மா நாயகோ த்³ருʼஶ்யதே கில ॥ 31.38 ॥

யஸ்ய ப்³ரஹ்மாத³யோ தே³வா ருʼஷயோ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ।
அர்சயந்தி ஸதா³ லிங்க³ம்ʼ விஶ்வேஶ꞉ க²லு த்³ருʼஶ்யதே ॥ 31.39 ॥

யஸ்யாஶேஷஜக³த்ஸூதி꞉ விஜ்ஞானதனுரீஶ்வர꞉ ।
ந முஞ்சதி ஸதா³ பார்ஶ்வம்ʼ ஶங்கரோ(அ)ஸௌ ச த்³ருʼஶ்யதே ॥31.40 ॥

வித்³யாஸஹாயோ ப⁴க³வான் யஸ்யாஸௌ மண்ட³லாந்தரம் ।
ஹிரண்யக³ர்ப⁴புத்ரோ(அ)ஸாவீஶ்வரோ த்³ருʼஶ்யதே பர꞉ ॥31.41 ॥

புஷ்பம்ʼ வா யதி³ வா பத்ரம்ʼ யத்பாத³யுக³லே ஜலம் ।
த³த்த்வா தரதி ஸம்ʼஸாரம்ʼ ருத்³ரோ(அ)ஸௌ த்³ருʼஶ்யதே கில ॥ 31.42 ॥

தத்ஸந்நிதா⁴னே ஸகலம்ʼ நியச்ச²தி ஸனாதன꞉ ।
காலம்ʼ கில ஸ யோகா³த்மா காலகாலோ ஹி த்³ருʼஶ்யதே ॥ 31.43 ॥

ஜீவனம்ʼ ஸர்வலோகானாம்ʼ த்ரிலோகஸ்யைவ பூ⁴ஷணம் ।
ஸோம꞉ ஸ த்³ருʼஶ்யதே தே³வ꞉ ஸோமோ யஸ்ய விபூ⁴ஷணம் ॥ 31.44 ॥

தே³வ்யா ஸஹ ஸதா³ ஸாக்ஷாத்³ யஸ்ய யோக³꞉ ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
கீ³யதே பரமா முக்தி꞉ மஹாதே³வ꞉ ஸ த்³ருʼஶ்யதே ॥ 31.45 ॥

யோகி³னோ யோக³தத்த்வஜ்ஞா வியோகா³பி⁴முகோ²(அ)நிஶம் ।
யோக³ம்ʼ த்⁴யாயந்தி தே³வ்யா(அ)ஸௌ ஸ யோகீ³ த்³ருʼஶ்யதே கில ॥ 31.46 ॥

ஸோ(அ)னுவீக்ஷ்ய மஹாதே³வம்ʼ மஹாதே³வ்யா ஸனாதனம் ।
வராஸனே ஸமாஸீனமவாப பரமாம்ʼ ஸ்ம்ருʼதிம் ॥ 31.47 ॥

லப்³த்⁴வா மாஹேஶ்வரீம்ʼ தி³வ்யாம்ʼ ஸம்ʼஸ்ம்ருʼதிம்ʼ ப⁴க³வானஜ꞉ ।
தோஷயாமாஸ வரத³ம்ʼ ஸோமம்ʼ ஸோமவிபூ⁴ஷணம் ॥ 31.48 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
நமோ தே³வாய மஹதே மஹாதே³வ்யை நமோ நம꞉ ।
நம꞉ ஶிவாய ஶாந்தாய ஶிவாயை ஸததம்ʼ நம꞉ ॥ 31.49 ॥

ஓம்ʼ நமோ ப்³ரஹ்மணே துப்⁴யம்ʼ வித்³யாயை தே நமோ நம꞉ ।
மூலப்ரக்ருʼதயே துப்⁴யம்ʼ மஹேஶாய நமோ நம꞉ ॥ 31.50 ॥

நமோ விஜ்ஞானதே³ஹாய சிந்தாயை தே நமோ நம꞉ ।
நமோ(அ)ஸ்து காலகாலாய ஈஶ்வராயை நமோ நம꞉ ॥ 31.51 ॥

நமோ நமோ(அ)ஸ்து ருத்³ராய ருத்³ராண்யை தே நமோ நம꞉ ।
நமோ நமஸ்தே காமாய மாயாயை ச நமோ நம꞉ ॥ 31.52 ॥

நியந்த்ரே ஸர்வகார்யாணாம்ʼ க்ஷோபி⁴காயை நமோ நம꞉ ।
நமோ(அ)ஸ்து தே ப்ரக்ருʼதயே நமோ நாராயணாய ச ॥ 31.53 ॥

யோகா³தா³ய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ யோகி³னாம்ʼ கு³ரவே நம꞉ ।
நம꞉ ஸம்ʼஸாரநாஶாய ஸம்ʼஸாரோத்பத்தயே நம꞉ ॥ 31.56 ॥

நித்யானந்தா³ய விப⁴வே நமோ(அ)ஸ்த்வானந்த³மூர்த்தயே ।
நம꞉ கார்யவிஹீனாய விஶ்வப்ரக்ருʼதயே நம꞉ ॥ 31.57 ॥

ஓங்காரமூர்த்தயே துப்⁴யம்ʼ தத³ந்த꞉ ஸம்ʼஸ்தி²தாய ச ।
நமஸ்தே வ்யோமஸம்ʼஸ்தா²ய வ்யோமஶக்த்யை நமோ நம꞉ ॥ 31.58 ॥

இதி ஸோமாஷ்டகேனேஶம்ʼ ப்ரணிபத்ய பிதாமஹ꞉ ।
பபாத த³ண்ட³வத்³ பூ⁴மௌ க்³ருʼணன் வை ஶதருத்³ரியம் ॥ 31.59 ॥

அத² தே³வோ மஹாதே³வ꞉ ப்ரணதார்திஹரோ ஹர꞉ ।
ப்ரோவாசோத்தா²ப்ய ஹஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தவ ஸாம்ப்ரதம் ॥ 31.60 ॥

த³த்த்வா(அ)ஸ்மை பரமம்ʼ யோக³மைஶ்வர்யமதுலம்ʼ மஹத் ।
ப்ரோவாசாந்தே ஸ்தி²தம்ʼ தே³வம்ʼ நீலலோஹிதமீஶ்வரம் ॥ 31.59 ॥

ஏஷ ப்³ரஹ்மா(அ)ஸ்ய ஜக³த꞉ ஸம்பூஜ்ய꞉ ப்ரத²ம꞉ ஸ்தி²த꞉ ।
ஆத்மனா ரக்ஷணீயஸ்தே கு³ருர்ஜ்யேஷ்ட²꞉ பிதா தவ ॥ 31.60 ॥

அயம்ʼ புராணபுருஷோ ந ஹந்தவ்யஸ்த்வயா(அ)னக⁴ ।
ஸ்வயோகை³ஶ்வர்யமாஹாத்ம்யான்மாமேவ ஶரணம்ʼ க³த꞉ ॥ 31.61 ॥

அயம்ʼ ச யஜ்ஞோ ப⁴க³வான் ஸக³ர்வோ ப⁴வதா(அ)னக⁴ ।
ஶாஸிதவ்யோ விரிஞ்சஸ்ய தா⁴ரணீயம்ʼ ஶிரஸ்த்வயா ॥ 31.62 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யாபனோதா³ர்த²ம்ʼ வ்ரதம்ʼ லோகே ப்ரத³ர்ஶயன் ।
சரஸ்வ ஸததம்ʼ பி⁴க்ஷாம்ʼ ஸம்ʼஸ்தா²பய ஸுரத்³விஜான் ॥ 31.63 ॥

இத்யேதது³க்த்வா வசனம்ʼ ப⁴க³வான் பரமேஶ்வரம் ।
ஸ்தா²னம்ʼ ஸ்வாபா⁴விகம்ʼ தி³வ்யம்ʼ யயௌ தத்பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 31.64 ॥

தத꞉ ஸ ப⁴க³வானீஶ꞉ கபர்தீ³ நீலலோஹித꞉ ।
க்³ராஹயாமாஸ வத³னம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ காலபை⁴ரவம் ॥ 31.65 ॥

சர த்வம்ʼ பாபநாஶார்த²ம்ʼ வ்ரதம்ʼ லோகஹிதாவஹம் ।
கபாலஹஸ்தோ ப⁴க³வான் பி⁴க்ஷாம்ʼ க்³ருʼஹ்ணாது ஸர்வத꞉ ॥ 31.66 ॥

உக்த்வைவம்ʼ ப்ராஹிணோத் கன்யாம்ʼ ப்³ரஹ்மஹத்யேதி விஶ்ருதாம் ।
த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலவத³னாம்ʼ ஜ்வாலாமாலாவிபூ⁴ஷணாம் ॥ 31.67 ॥

யாவத்³ வாராணஸீம்ʼ தி³வ்யாம்ʼ புரீமேஷ க³மிஷ்யதி ।
தாவத் விபீ⁴ஷணாகாரா ஹ்யனுக³ச்ச² த்ரிஶூலி8ம் ॥ 31.68 ॥

ஏவமாபா⁴ஷ்ய காலாக்³னிம்ʼ ப்ராஹ தே³வோ மஹேஶ்வரம் ।
அடஸ்வ நிகி²லம்ʼ லோகம்ʼ பி⁴க்ஷார்தீ² மந்நியோக³த꞉ ॥ 31.69 ॥

யதா³ த்³ரக்ஷ்யஸி தே³வேஶம்ʼ நாராயணமநாமயம் ।
ததா³(அ)ஸௌ வக்ஷ்யதி ஸ்பஷ்டமுபாயம்ʼ பாபஶோத⁴னம் ॥ 31.70 ॥

ஸ தே³வதே³வதாவாக்யமாகர்ண்ய ப⁴க³வான் ஹர꞉ ।
கபாலபாணிர்விஶ்வாத்மா சசார பு⁴வனத்ரயம் ॥ 31.71 ॥

ஆஸ்தா²ய விக்ருʼதம்ʼ வேஷம்ʼ தீ³ப்யமானம்ʼ ஸ்வதேஜஸா ।
ஶ்ரீமத் பவித்ரம்ʼ ருசிரம்ʼ லேசனத்ரயஸம்ʼயுதம்ʼ 31.72 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶை꞉ ப்ரமதை²ஶ்சாதிக³ர்விதை꞉ ।
பா⁴தி காலாக்³னிநயனோ மஹாதே³வ꞉ ஸமாவ்ருʼத꞉ ॥ 31.73 ॥

பீத்வா தத³ம்ருʼதம்ʼ தி³வ்யமானந்த³ம்ʼ பரமேஷ்டி²ன꞉ ।
லீலாவிலாஸூப³ஹுலோ லோகாநாக³ச்ச²தீஶ்வர꞉ ॥ 31.74 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா காலவத³னம்ʼ ஶங்கரம்ʼ காலபை⁴ரவம் ।
ரூபலாவண்யஸம்பன்னம்ʼ நாரீகுலமகா³த³னு ॥ 31.75 ॥

கா³யந்தி விவித⁴ம்ʼ கீ³தம்ʼ ந்ருʼத்யந்தி புரத꞉ ப்ரபோ⁴꞉ ।
ஸஸ்மிதம்ʼ ப்ரேக்ஷ்ய வத³னம்ʼ சக்ருர்ப்⁴ரூப⁴ங்க³மேவ ச ॥ 31.76 ॥

ஸ தே³வதா³னவாதீ³னாம்ʼ தே³ஶானப்⁴யேத்ய ஶூலத்⁴ருʼக் ।
ஜகா³ம விஷ்ணோர்ப⁴வனம்ʼ யத்ராஸ்தே மது⁴ஸூத³ன꞉ ॥ 31.77 ॥

நிரீக்ஷ்ய தி³வ்யப⁴வனம்ʼ ஶங்கரோ லோகஶங்கர꞉ ।
ஸஹைவ பூ⁴தப்ரவரை꞉ ப்ரவேஷ்டுமுபசக்ரமே ॥ 31.78 ॥

அவிஜ்ஞாய பரம்ʼ பா⁴வம்ʼ தி³வ்யம்ʼ தத்பாரமேஶ்வரம் ।
ந்யவாரயத் த்ரிஶூலாங்கம்ʼ த்³வாரபாலோ மஹாப³ல꞉ ॥ 31.79 ॥

ஶங்க²சக்ரக³தா³பாணி꞉ பீதவாஸா மஹாபு⁴ஜ꞉ ।
விஷ்வக்ஸேன இதி க்²யாதோ விஷ்ணோரம்ʼஶஸமுத்³ப⁴வ꞉ ॥ 31.80 ॥

(அதை²னம்ʼ ஶங்கரக³ணம்ʼ யுயுதே⁴ விஷ்ணுஸம்ப⁴வ꞉ ।
பீ⁴ஷணோ பை⁴ரவாதே³ஶாத் காலவேக³ இதி ஶ்ருத꞉ ) ॥

விஜித்ய தம்ʼ காலவேக³ம்ʼ க்ரோத⁴ஸம்ʼரக்தலோசன꞉ ।
து³த்³ராவாபி⁴முக²ம்ʼ ருத்³ரம்ʼ சிக்ஷேப ச ஸுத³ர்ஶனம் ॥ 31.81 ॥

அத² தே³வோ மஹாதே³வஸ்த்ரிபுராரிஸ்த்ரிஶூலப்⁴ருʼத் ।
தமாபதந்தம்ʼ ஸாவஜ்ஞமாலோகயத³மித்ரஜித் ॥ 31.82 ॥

தத³ந்தரே மஹத்³பூ⁴தம்ʼ யுகா³ந்தத³ஹனோபமம் ।
ஶூலேனோரஸி நிர்பி⁴த்³ய பாதயாமாஸ தம்ʼ பு⁴வி ॥ 31.83 ॥

ஸ ஶூலாபி⁴ஹதோ(அ)த்யர்த²ம்ʼ த்யக்த்வா ஸ்வம்ʼ பரமம்ʼ ப³லம் ।
தத்யாஜ ஜீவிதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ம்ருʼத்யும்ʼ வ்யாதி⁴ஹதா இவ ॥ 31.84 ॥

நிஹத்ய விஷ்ணுபுருஷம்ʼ ஸார்த⁴ம்ʼ ப்ரமத²புங்க³வை꞉ ।
விவேஶ சாந்தரக்³ருʼஹம்ʼ ஸமாதா³ய கலேவரம் ॥ 31.85 ॥

நிரீக்ஷ்ய ஜக³தோ ஹேதுமீஶ்வரம்ʼ ப⁴க³வான் ஹரி꞉ ।
ஶிரோ லலாடாத் ஸம்பி⁴த்³ய ரக்ததா⁴ராமபாதயத் ॥ 31.86 ॥

க்³ருʼஹாண ப⁴க³வன் பி⁴க்ஷாம்ʼ மதீ³யாமமிதத்³யுதே ।
ந வித்³யதே(அ)ன்யா ஹ்யுசிதா தவ த்ரிபுரமர்த³ன ॥ 31.87 ॥

ந ஸம்பூர்ணம்ʼ கபாலம்ʼ தத்³ ப்³ரஹ்மண꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ ।
தி³வ்யம்ʼ வர்ஷஸஹஸ்ரம்ʼ து ஸா ச தா⁴ரா ப்ரவாஹிதா ॥ 31.88 ॥

அதா²ப்³ரவீத் காலருத்³ரம்ʼ ஹரிர்நாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸம்ʼஸ்தூய வைதி³கைர்மந்த்ரைர்ப³ஹுமானபுர꞉ ஸரம் ॥ 31.89 ॥

கிமர்த²மேதத்³ வத³னம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ ப⁴வதா த்⁴ருʼதம் ।
ப்ரோவாச வ்ருʼத்தமகி²லம்ʼ ப⁴க³வான் பரமேஶ்வர꞉ ॥ 31.90 ॥

ஸமாஹூய ஹ்ருʼஷீகேஶோ ப்³ரஹ்மஹத்யாமதா²ச்யுத꞉ ।
ப்ரார்த²யாமாஸ தே³வேஶோ விமுஞ்சேதி த்ரிஶூலினம் ॥ 31.91 ॥

ந தத்யாஜாத² ஸா பார்ஶ்வம்ʼ வ்யாஹ்ருʼதா(அ)பி முராரிணா ।
சிரம்ʼ த்⁴யாத்வா ஜக³த்³யோனிம்ʼ ஶங்கரம்ʼ ப்ராஹ ஸர்வவித் ॥ 31.92 ॥

வ்ரஜஸ்வ ப⁴க³வன் தி³வ்யாம்ʼ புரீம்ʼ வாராணஸீம்ʼ ஶுபா⁴ம் ।
யத்ராகி²லஜக³த்³தோ³ஷாத் க்ஷிப்ரம்ʼ நாஶயதீஶ்வர꞉ ॥ 31.93 ॥

தத꞉ ஸர்வாணி பூ⁴தானி தீர்தா²ந்யாயதனானி ச ।
ஜகா³ம லீலயா தே³வோ லோகானாம்ʼ ஹிதகாம்யயா ॥ 31.94 ॥

ஸம்ʼஸ்தூயமான꞉ ப்ரமதை²ர்மஹாயோகை³ரிதஸ்தத꞉ ।
ந்ருʼத்யமானோ மஹாயோகீ³ ஹஸ்தன்யஸ்தகலேவர꞉ ॥ 31.95 ॥

தமப்⁴யதா⁴வத்³ ப⁴க³வான் ஹரிர்நாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
அதா²ஸ்தா²யாபரம்ʼ ரூபம்ʼ ந்ருʼத்யத³ர்ஶனலாலஸ꞉ ॥ 31.96 ॥

நிரீக்ஷமாணோ நோவிந்த³ம்ʼ வ்ருʼஷேந்த்³ராங்கிதஶாஸன꞉ ।
ஸஸ்மிதோ(அ)னந்தயோகா³த்மா ந்ருʼத்யதி ஸ்ம புன꞉ புன꞉ ॥ 31.97 ॥

அத² ஸானுசரோ ருத்³ர꞉ ஸஹரிர்த⁴ர்மவாஹன꞉ ।
பே⁴ஜே மஹாதே³வபுரீம்ʼ வாராணஸீதி விஶ்ருதாம் ॥ 31.98 ॥

ப்ரவிஷ்டமாத்ரே தே³வேஶே ப்³ரஹ்மஹத்யா கபர்தி³னி ।
ஹா ஹேத்யுக்த்வா ஸநாத³ம்ʼ வை பாதாலம்ʼ ப்ராப து³꞉கி²தா ॥ 31.99 ॥

ப்ரவிஶ்ய பரமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ கபாலம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ ஹர꞉ ।
க³ணாநாமக்³ரதோ தே³வ꞉ ஸ்தா²பயாமாஸ ஶங்கர꞉ ॥ 31.100 ॥

ஸ்தா²பயித்வா மஹாதே³வோ த³தௌ³ தச்ச கலேவரம் ।
உக்த்வா ஸஜீவமஸ்த்விதி விஷ்ணவே(அ)ஸௌ க்⁴ருʼணாநிதி⁴꞉ ॥ 31.101 ॥

யே ஸ்மரந்தி மமாஜஸ்ரம்ʼ காபாலம்ʼ வேஷமுத்தமம் ।
தேஷாம்ʼ வினஶ்யதி க்ஷிப்ரமிஹாமுத்ர ச பாதகம் ॥ 31.102 ॥

ஆக³ம்ய தீர்த²ப்ரவரே ஸ்னானம்ʼ க்ருʼத்வா விதா⁴னத꞉ ।
தர்பயித்வா பித்ரூʼன் தே³வான் முச்யதே ப்³ரஹ்மஹத்யயா ॥ 31.103 ॥

அஶாஶ்வதம்ʼ ஜக³ஜ்ஜ்ஞாத்வா யே(அ)ஸ்மின் ஸ்தா²னே வஸந்தி வை ।
தே³ஹாந்தே தத் பரம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ த³தா³மி பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 31.104 ॥

இதீத³முக்த்வா ப⁴க³வான் ஸமாலிங்க்³ய ஜனார்த³னம் ।
ஸஹைவ ப்ரமதே²ஶானை꞉ க்ஷணாத³ந்தரதீ⁴யத ॥ 31.105 ॥

ஸ லப்³த்⁴வா ப⁴க³வான் க்ருʼஷ்ணோ விஷ்வக்ஸேனம்ʼ த்ரிஶூலின꞉ ।
ஸ்வந்தே³ஶமக³த் தூஷ்ணீம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா பரமம்ʼ பு³த⁴꞉ ॥ 31.106 ॥

ஏதத்³ வ꞉ கதி²தம்ʼ புண்யம்ʼ மஹாபாதகநாஶனம் ।
கபாலமோசனம்ʼ தீர்த²ம்ʼ ஸ்தா²ணோ꞉ ப்ரியகரம்ʼ ஶுப⁴ம் ॥ 31.107 ॥

ய இமம்ʼ பட²தே(அ)த்⁴யாயம்ʼ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ ஸமீபத꞉ ।
வாசிகைர்மானஸை꞉ பாபை꞉ காயிகைஶ்ச விமுச்யதே ॥ 31.108 ॥

தி ஶ்ரீகூர்மபாராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஏகத்ரிஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥31 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ த்³வாத்ரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
ஸுராபஸ்து ஸுராம்ʼ தப்தாமக்³நிவர்ணாம்ʼ ஸ்வயம்ʼ பிபே³த் ।
தயா ஸ காயே நிர்த³க்³தே⁴ முச்யதே து த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 32.1 ॥

கோ³மூத்ரமக்³நிவர்ணம்ʼ வா கோ³ஶக்ருʼத்³ரஸமேவ வா ।
பயோ க்⁴ருʼதம்ʼ ஜலம்ʼ வா(அ)த² முச்யதே பாதகாத் தத꞉ ॥ 32.2 ॥

ஜலார்த்³ரவாஸா꞉ ப்ரயதோ த்⁴யாத்வா நாராயணம்ʼ ஹரிம் ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாவ்ரதம்ʼ சாத² சரேத் பாபப்ரஶாந்தயே ॥ 32.3 ॥

ஸுவர்ணஸ்தேயக்ருʼத்³ விப்ரோ ராஜானமபி⁴க³ம்ய து ।
ஸ்வகர்ம க்²யாபயன் ப்³ரூயான்மா ப⁴வானனுஶாஸ்த்விதி ॥ 32.4 ॥

க்³ருʼஹீத்வா முஸலம்ʼ ராஜா ஸக்ருʼத்³ ஹன்யாத் தத꞉ ஸ்வயம் ।
வதே⁴ து ஶுத்³த்⁴யதே ஸ்தேனோ ப்³ராஹ்மணஸ்தபஸாத²வா ॥ 32.5 ॥

ஸ்கந்தே⁴நாதா³ய முஸலம்ʼ லகுட³ம்ʼ வா(அ)பி கா²தி³ரம் ।
ஶக்திஞ்சாதா³யதீக்ஷ்ணாக்³ராமாயஸம்ʼ த³ண்ட³மேவ வா ॥ 32.6 ॥

ராஜா தேன ச க³ந்தவ்யோ முக்தகேஶேன தா⁴வதா ।
ஆசக்ஷாணேன தத்பாபமேவங்கர்மா(அ)ஸ்மி ஶாதி⁴ மாம் ॥ 32.7 ॥

ஶாஸநாத்³ வா விமோக்ஷாத்³ வா ஸ்தேன꞉ ஸ்தேயாத்³ விமுச்யதே ।
அஶாஸித்வா து தம்ʼ ராஜாஸ்தேனஸ்யாப்னோதி கில்பி³ஷம் ॥ 32.8 ॥

தபஸாபனோதுமிச்ச²ஸ்து ஸுவர்ணஸ்தேயஜம்ʼ மலம் ।
சீரவாஸா த்³விஜோ(அ)ரண்யே சரேத்³ ப்³ரஹ்மஹணோ வ்ரதம் ॥ 32.9 ॥

ஸ்னாத்வா(அ)ஶ்வமேதா⁴வப்⁴ருʼதே² பூத꞉ ஸ்யாத³த²வா த்³விஜ꞉ ।
ப்ரத³த்³யாத்³ வா(அ)த² விப்ரேப்⁴ய꞉ ஸ்வாத்மதுல்யம்ʼ ஹிரண்யகம் ॥ 32.10 ॥

சரேத்³ வா வத்ஸரம்ʼ க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ ப்³ரஹ்மசர்யபராயண꞉ ।
ப்³ராஹ்மண꞉ ஸ்வர்ணஹாரீ து தத்பாபஸ்யாபனுத்தயே ॥ 32.11 ॥

கு³ரோர்பா⁴ர்யாம்ʼ ஸமாருஹ்ய ப்³ராஹ்மண꞉ காமமோஹித꞉ ।
அவகூ³ஹேத் ஸ்த்ரியம்ʼ தப்தாம்ʼ தீ³ப்தாம்ʼ கார்ஷ்ணாயஸீம்ʼ க்ருʼதாம் ॥ 32.12 ॥

ஸ்வயம்ʼ வா ஶிஶ்னவ்ருʼஷணாவுத்க்ருʼத்யாதா⁴ய சாஞ்சலௌ ।
ஆதிஷ்டே²த்³ த³க்ஷிணாமாஶாமானிபாதாத³ஜிஹ்மக³꞉ ॥ 32.13 ॥

கு³ர்வஹ்க³நாக³ம꞉ ஶுத்³த்⁴யை சரேத்³ வா ப்³ரஹ்மஹணோ வ்ரதம் ।
ஶாகா²ம்ʼ வா கண்டகோபேதாம்ʼ பரிஷ்வஜ்யாத² வத்ஸரம் ॥ 32.14 ॥

அத⁴꞉ ஶயீத நியதோ முச்யதே கு³ருதல்பக³꞉ ।
க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ வாப்³த³ம்ʼ சரேத்³ விப்ரஶ்சீரவாஸா꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 32.15 ॥

அஶ்வமேதா⁴வப்⁴ருʼத²கே ஸ்னாத்வா வா ஶுத்³த்⁴யதே நர꞉ ।
காலே(அ)ஷ்டமே வா பு⁴ஞ்ஜானோ ப்³ரஹ்மசாரீ ஸதா³வ்ரதீ ॥ 32.16 ॥

ஸ்தா²நாஶநாப்⁴யாம்ʼ விஹரம்ʼஸ்த்ரிரஹ்னோ(அ)ப்⁴யுபயத்னத꞉ ।
அத⁴꞉ ஶாயீ த்ரிபி⁴ர்வர்ஷைஸ்தத்³ வ்யபோஹதி பாதகம் ॥ 32.17 ॥

சாந்த்³ராயணானி வா குர்யாத் பஞ்ச சத்வாரி வா புன꞉ ।
பதிதை꞉ ஸம்ப்ரயுக்தாத்மா அத² வக்ஷ்யாமி நிஷ்க்ருʼதிம் ॥ 32.18 ॥

பதிதேன து ஸம்ʼஸர்க³ம்ʼ யோ யேன குருதே த்³விஜ꞉ ।
ஸ தத்பாபாபனோதா³ர்த²ம்ʼ தஸ்யைவ வ்ரதமாசரேத் ॥ 32.19 ॥

தப்தக்ருʼச்ச்²ரம்ʼ சரேத்³ வா(அ)த² ஸம்ʼவத்ஸரமதந்த்³ரித꞉ ।
ஷாண்மாஸிகே து ஸம்ʼஸர்கே³ ப்ராயஶ்சித்தார்த²ம்ʼமாசரேத் ॥ 32.20 ॥

ஏபி⁴ர்வ்ரதைரபோஹந்தி மஹாபாதகினோ மலம் ।
புண்யதீர்தா²பி⁴க³மனாத் ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ வா(அ)த² நிஷ்க்ருʼதி꞉ ॥ 32.21 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யா ஸுராபானம்ʼ ஸ்தேயம்ʼ கு³ர்வங்க³நாக³ம꞉ ।
க்ருʼத்வா தைஶ்சாபி ஸம்ʼஸர்க³ம்ʼ ப்³ராஹ்மண꞉ காமகாரத꞉ ॥ 32.22 ॥

குர்யாத³னஶனம்ʼ விப்ர꞉ புண்யதீர்தே² ஸமாஹித꞉ ।
ஜ்வலந்தம்ʼ வா விஶேத³க்³னிம்ʼ த்⁴யாத்வா தே³வம்ʼ கபர்தி³னம் ॥ 32.23 ॥

ந ஹ்யன்யா நிஷ்க்ருʼதிர்த்³ருʼஷ்டா முனிபி⁴ர்த⁴ர்மவாதி³பி⁴꞉ ।
தஸ்மாத் புண்யேஷு தீர்தே²ஷு த³ஹன்வாபி ஸ்வதே³ஹகம் ॥ 32.24 ॥

இதி ஶ்ரீ கூர்மபுராணே த்³வாத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥32 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ த்ரயஸ்த்ரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க³த்வா து³ஹிதரம்ʼ விப்ர꞉ ஸ்வஸாரம்ʼ வா ஸ்னுஷாமபி ।
ப்ரவிஶேஜ்ஜ்வலனம்ʼ தீ³ப்தம்ʼ மதிபூர்வமிதி ஸ்தி²தி꞉ ॥ 33.1 ॥

மாத்ருʼஷ்வஸாம்ʼ மாதுலானீம்ʼ ததை²வ ச பித்ருʼஷ்வஸாம் ।
பா⁴கி³னேயீம்ʼ ஸமாருஹ்ய குர்யாத் க்ருʼச்ச்²ராதிக்ருʼச்ச்²ரகௌ ॥ 33.2 ॥

சாந்த்³ராயணம்ʼ ச குர்வீத தஸ்ய பாபஸ்ய ஶாந்தயே ।
த்⁴யாயன் தே³வம்ʼ ஜக³த்³யோனிமநாதி³நித⁴னம்ʼ பரம் ॥ 33.3 ॥

ப்⁴ராத்ருʼபா⁴ர்யாம்ʼ ஸமாருஹ்ய குர்யாத் தத்பாபஶாந்தயே ।
சாந்த்³ராயணானி சத்வாரி பஞ்ச வா ஸுஸமாஹித꞉ ॥ 33.4 ॥

பைத்ருʼஷ்வஸ்த்ரேயீம்ʼ க³த்வா து ஸ்வஸ்த்ரீயாம்ʼ மாதுரேவ ச ।
மாதுலஸ்ய ஸுதாம்ʼ வா(அ)பி க³த்வா சாந்த்³ராயணம்ʼ சரேத் ॥ 33.5 ॥

ஸகி²பா⁴ர்யாம்ʼ ஸமாருஹ்ய க³த்வா ஶ்யாலீம்ʼ ததை²வ ச ।
அஹோராத்ரோஷிதோ பூ⁴த்வா தத꞉ க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 33.6 ॥

உத³க்யாக³மனே விப்ரஸ்த்ரிராத்ரேண விஶுத்⁴யதி ।
சாண்டா³லீக³மனே சைவ தப்தக்ருʼச்ச்²ரத்ரயம்ʼ விது³꞉ ॥ 33.7 ॥

ஶுத்³தி⁴ ஸாந்தபனேனாஸ்யான்னான்யதா² நிஷ்க்ருʼதி꞉ ஸ்ம்ருʼதா ।
மாத்ருʼகோ³த்ராம்ʼ ஸமாருஹ்ய ஸமானப்ரவராம்ʼ ததா² ॥ 33.8 ॥

சாத்³ராயணேன ஶுத்⁴யேத ப்ரயதாத்மா ஸமாஹித꞉ ।
ப்³ராஹ்மணோ ப்³ராஹ்மணீம்ʼ க³த்வா க்³ருʼச்ச்²ரமேகம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 33.9 ॥

கன்யகான் தூ³ஷயித்வா து சரேச்சாந்த்³ராயணவ்ரதம் ।
அமானுஷீஷு புருஷ உத³க்யாயாமயோநிஷு ॥ 33.10 ॥

ரேத꞉ ஸிக்த்வா ஜலே சைவ க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ ஸாந்தபனம்ʼ சரேத் ।
வார்த்³தி⁴கீக³மனே விப்ரஸ்த்ரிராத்ரேண விஶுத்³த்⁴யதி ॥ 33.11 ॥

க³வி மைது²னமாஸேவ்ய சரேச்சாந்த்³ராயணவ்ரதம் ।
வேஶ்யாயாம்ʼ மைது²னம்ʼ க்ருʼத்வா ப்ராஜாபத்யம்ʼ சரேத்³ த்³விஜ꞉ ॥ 33.12 ॥

பதிதாம்ʼ ச ஸ்த்ரியம்ʼ க³த்வா த்ரிபி⁴꞉ க்ருʼச்ச்²ரைர்விஶுத்³த்⁴யதி ।
புல்கஸீக³மனே சைவ க்ரச்ச்²ரம்ʼ சாந்த்³ராயணம்ʼ சரேத் ॥ 33.13 ॥

நடீம்ʼ ஶைலூஷகீம்ʼ சைவ ரஜகீம்ʼ வேணுஜீவினீம் ।
க³த்வா சாந்த்³ராயணம்ʼ குர்யாத் ததா² சர்மோபஜீவினீம் ॥ 33.14 ॥

ப்³ரஹமசாரீ ஸ்த்ரியம்ʼ க³ச்சே²த் கத²ஞ்சித்காமமோஹித꞉ ।
ஸப்தாகா³ரம்ʼ சரேத்³ பை⁴க்ஷம்ʼ வஸித்வா க³ர்த³பா⁴ஜினம் ॥ 33.15 ॥

உபஸ்ப்ருʼஶேத் த்ரிஷவணம்ʼ ஸ்வபாபம்ʼ பரிகீர்த்தயன் ।
ஸம்ʼவத்ஸரேண சைகேன தஸ்மாத் பாபாத் ப்ரமுச்யதே ॥ 33.16 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யாவ்ரதஶ்சாபி ஷண்மாஸானாசரேத்³ யமீ ।
முச்யதே ஹ்யவகீர்ணீ து ப்³ராஹ்மணானுமதே ஸ்தி²த꞉ ॥ 33.17 ॥

ஸப்தராத்ரமக்ருʼத்வா து பை⁴க்ஷசர்யாக்³னிபூஜனம் ।
ரேதஸஶ்ச ஸமுத்ஸர்கே³ ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 33.18 ॥

ஓங்காரபூர்விகாபி⁴ஸ்து மஹாவ்யாஹ்ருʼதிபி⁴꞉ ஸதா³ ।
ஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ து பு⁴ஞ்ஜானோ நக்தம்ʼ பி⁴க்ஷாஶன꞉ ஶுசி꞉ ॥ 33.19 ॥

ஸாவித்ரீம்ʼ ச ஜபேச்சைவ நித்யம்ʼ க்ரோத⁴விவர்ஜித꞉ ।
நதீ³தீரேஷு தீர்தே²ஷு தஸ்மாத் பாபாத்³ விமுச்யதே ॥ 33.20 ॥

ஹத்வா து க்ஷத்ரியம்ʼ விப்ர꞉ குர்யாத்³ ப்³ரஹ்மஹணோ வ்ரதம் ।
அகாமதோ வை ஷண்மாஸான் த³த்³யான் பஞ்சஶதம்ʼ க³வாம் ॥ 33.21 ॥

அப்³த³ம்ʼ சரேத்³யானயதோ வனவாஸீ ஸமாஹித꞉ ।
ப்ராஜாபத்யம்ʼ ஸாந்தபனம்ʼ தப்தக்ருʼச்ச்²ரம்ʼ து வா ஸ்வயம் ॥ 33.22 ॥

ப்ரமாதா³த்காமதோ வைஶ்யம்ʼ குர்யாத் ஸம்ʼவத்ஸரத்ரயம் ।
கோ³ஸஹஸ்ரந்து பாத³ம்ʼ ச த³த்³யாத்³ ப்³ரஹ்மஹணோ வ்ரதம் ॥ 33.23 ॥

க்ருʼச்ச்²ராதிக்ருʼச்ச்²ரௌ வா குர்யாச்சாந்த்³ராயணமதா²வி வா ।
ஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ வ்ரதம்ʼ குர்யாச்சூ²த்³ரம்ʼ ஹத்வா ப்ரமாத³த꞉ ॥ 33.24 ॥

கோ³ஸஹஸ்ரார்த்³த⁴பாத³ம்ʼ ச த³த்³யாத் தத்பாபஶாந்தயே ।
அஷ்டௌ வர்ஷாணி வா த்ரீணி குர்யாத்³ ப்³ரஹ்மஹணோ வ்ரதம் ।
ஹத்வா து க்ஷத்ரியம்ʼ வைஶ்யம்ʼ ஶூத்³ரம்ʼ சைவ யதா²க்ரமம் ॥ 33.25 ॥

நிஹத்ய ப்³ராஹ்மணீம்ʼ விப்ரஸ்த்வஷ்டவர்ஷம்ʼ வ்ரதம்ʼ சரேத் ।
ராஜன்யாம்ʼ வர்ஷஷட்கம்ʼ து வைஶ்யாம்ʼ ஸம்ʼவத்ஸரத்ரயம் ॥ 33.26 ॥

வத்ஸரேண விஶுத்³த்⁴யேத ஶூதீ³ம்ʼ ஹத்வா த்³விஜோத்தம꞉ ।
வைஶ்யாம்ʼ ஹத்வா த்³விஜாதிஸ்து கிஞ்சித்³ த³த்³யாத்³ த்³விஜாதயே ॥ 33.27 ॥

அந்த்யஜானாம்ʼ வதே⁴ சைவ குர்யாச்சாந்த்³ராயணம்ʼ வ்ரதம் ।
பராகேணாத²வா ஶுத்³தி⁴ரித்யாஹ ப⁴க³வானஜ꞉ ॥ 33.28 ॥

மண்டூ³கம்ʼ நகுலம்ʼ காகம்ʼ பி³டா³லம்ʼ க²ரமூஷகௌ ।
ஶ்வானம்ʼ ஹத்வா த்³விஜ꞉ குர்யாத் ஷோட³ஶாம்ʼஶம்ʼ வ்ரதம்ʼ தத꞉ ॥ 33.29 ॥

பய꞉ பிபே³த் த்ரிராத்ரம்ʼ து ஶ்வானம்ʼ ஹத்வா ஹ்யயந்த்ரித꞉ ।
மார்ஜாரம்ʼ வா(அ)த² நகுலம்ʼ யோஜனம்ʼ வாத்⁴வனோ வ்ரஜேத் ॥ 33.30 ॥

க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ த்³வாத³ஶராத்ரம்ʼ து குர்யாத³ஶ்வவதே⁴ த்³விஜ꞉ ।
அர்ச்சாம்ʼ கார்ஷ்ணாயஸீம்ʼ த³த்³யாத் ஸர்பம்ʼ ஹத்வா த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 33.31 ॥

பலாலபா⁴ரகம்ʼ ஷண்டே³ ஸீஸகம்ʼ சைகமாஷகம் ।
த்⁴ருʼதகும்ப⁴ம்ʼ வராஹே து திலத்³ரோணம்ʼ ச தித்திரே ॥ 33.32 ॥

ஶுகம்ʼ த்³விஹாயனம்ʼ வத்ஸம்ʼ க்ரௌஞ்சம்ʼ ஹத்வா த்ரிஹாயனம் ।
ஹத்வா ஹம்ʼஸம்ʼ ப³லாகாம்ʼ ச ப³கம்ʼ ப³ர்ஹிணமேவ ச ॥ 33.33 ॥

வானரம்ʼ ஶ்யேனபா⁴ஸௌ ச ஸ்பர்ஶயேத்³ ப்³ராஹ்மணாய கா³ம் ।
க்ரவ்யாதா³ம்ʼஸ்து ம்ருʼகா³ன் ஹத்வா தே⁴னும்ʼ த³த்³யாத் பயஸ்வினீம் ॥ 33.34 ॥

அக்ரவ்யாதா³ன் வத்ஸதரீமுஷ்ட்ரம்ʼ ஹத்வா து க்ருʼஷ்ணலம் ।
கிஞ்சித்³தே³யந்து விப்ராய த³த்³யாத³ஸ்தி²மதாம்ʼ வதே⁴ ॥ 33.35 ॥

அனஸ்த்²னாம்ʼ சைவ ஹிம்ʼஸாயாம்ʼ ப்ராணாயாமேன ஶுத்⁴யதி ।
ப²லதா³னாம்ʼ து வ்ருʼக்ஷாணாம்ʼ சே²த³னே ஜப்யம்ருʼக்ஷதம் ॥ 33.36 ॥

கு³ல்மவல்லீலதானாம்ʼ து புஷ்பிதானாம்ʼ ச வீருதா⁴ம் ।
அன்யேஷாம்ʼ சைவ வ்ருʼக்ஷாணாம்ʼ ஸரஸானாம்ʼ ச ஸர்வஶ꞉ ॥33.37 ॥

ப²லபுஷ்போத்³ப⁴வானாம்ʼ ச க்⁴ருʼதப்ராஶோ விஶோத⁴னம் ।
ஹஸ்தினாம்ʼ ச வதே⁴ த்³ருʼஷ்டம்ʼ தப்தக்ருʼச்ச்²ரம்ʼ விஶோத⁴னம் ॥ 33.38 ॥

சாந்த்³ராயணம்ʼ பராகம்ʼ வா கா³ம்ʼ ஹத்வா து ப்ரமாத³த꞉ ।
மதிபூர்வவதே⁴ சாஸ்யா꞉ ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ ந வித்³யதே ॥ 33.39 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
த்ரயஸ்த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥33 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ சதுஸ்த்ரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்யாஸ உவாச ।
மனுஷ்யாணாம்ʼ து ஹரணம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்த்ரீணாம்ʼ க்³ருʼஹஸ்ய ச ।
வாபீகூபஜலானாம்ʼ ச ஶுத்⁴யேச்சாந்த்³ராயணேன து ॥ 34.1 ॥

த்³ரவ்யாணாமல்பஸாராணாம்ʼ ஸ்தேயம்ʼ க்ருʼத்வா(அ)ன்யவேஶ்மன꞉ ।
சரேத் ஸாந்தபனம்ʼ க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ தந்நிர்யாத்யாத்மஶுத்³த⁴யே ॥ 34.2 ॥

தா⁴ன்யான்னத⁴னசௌர்யம்ʼ து க்ருʼத்வா காமாத்³ த்³விஜோத்தம꞉ ।
ஸ்வஜாதீயக்³ருʼஹாதே³வ க்ருʼச்ச்²ரார்த்³தே⁴ன விஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.3 ॥

ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யோபஹரணே யானஶய்யாஸனஸ்ய ச ।
புஷ்பமூலப²லானாம்ʼ ச பஞ்சக³வ்யம்ʼ விஶோத⁴னம் ॥ 34.4 ॥

த்ருʼணகாஷ்ட²த்³ருமாணாம்ʼ ச ஶுஷ்கான்னஸ்ய கு³ட³ஸ்ய ச ।
சைலசர்மாமிஷாணாம்ʼ ச த்ரிராத்ரம்ʼ ஸ்யாத³போ⁴ஜனம் ॥ 34.5 ॥

மணிமுக்தாப்ரவாலானாம்ʼ தாம்ரஸ்ய ரஜதஸ்ய ச ।
அய꞉ ஸ்காந்தோபலானாம்ʼ ச த்³வாத³ஶாஹம்ʼ காணாஶனம் ॥ 34.6 ॥

கார்பாஸகீடஜோர்ணானாம்ʼ த்³விஶபை²கஶப²ஸ்ய ச ।
புஷ்பக³ந்தௌ⁴ஷதீ⁴னாம்ʼ ச பிபே³ச்சைவ த்ர்யஹம்ʼ பய꞉ ॥ 34.7 ॥

நரமாம்ʼஸாஶனம்ʼ க்ருʼத்வா சாந்த்³ராயணமதா²சரேத் ।
காகம்ʼ சைவ ததா² ஶ்வானம்ʼ ஜக்³த்⁴வா ஹஸ்தினமேவ ச ॥ 34.8 ॥

வராஹம்ʼ குக்குடம்ʼ சாத² தப்தக்ருʼச்ச்²ரேண ஶுத்⁴யதி ।
க்ரவ்யாதா³னாம்ʼ ச மாம்ʼஸானி புரீஷம்ʼ மூத்ரமேவ ச ॥ 34.9 ॥

கோ³கோ³மாயுகபீனாம்ʼ ச ததே³வ வ்ரதமாசரேத் ।
ஶிஶுமாரம்ʼ ததா²சாஷம்ʼ மத்யமாம்ʼஸம்ʼ ததை²வ ச ॥34.10 ॥

உபோஷ்ய த்³வாத³ஶாஹம்ʼ து கூஷ்மாண்டை³ர்ஜுஹுயாத்³ க்⁴ருʼதம் ।
நகுலோலூகமார்ஜாரம்ʼ ஜக்³த்⁴வா ஸாந்தபனம்ʼ சரேத் ॥ 34.11 ॥

ஶ்வாபதோ³ஷ்ட்ரக²ராஞ்ஜக்³த்⁴வா தப்தக்ருʼச்ச்²ரேண ஶுத்³த்⁴யதி ।
வ்ரதவச்சைவ ஸம்ʼஸ்காரம்ʼ பூர்வேண விதி⁴னைவ து ॥ 34.12 ॥

ப³கம்ʼ சைவ ப³லாகாஞ்ச ஹம்ʼஸம்ʼ காரண்ட³வம்ʼ ததா² ।
சக்ரவாகபலம்ʼ ஜக்³க்⁴வா த்³வாத³ஶாஹமபோ⁴ஜனம் ॥ 34.13 ॥

கபோதம்ʼ டிட்டிபா⁴ஞ்சைவ ஶுகம்ʼ ஸாரஸமேவ ச ।
உலூகம்ʼ ஜாலபாத³ம்ʼ ச ஜக்³த்⁴வா(அ)ப்யேதத்³ வ்ரதம்ʼ சரேத் ॥ 34.14 ॥

ஶிஶுமாரம்ʼ ததா² சாஷம்ʼ மத்ஸ்யமாம்ʼஸம்ʼ ததை²வ ச ।
ஜக்³த்⁴வா சைவ கடாஹாரமேததே³வ சரேத்³ வ்ரதம் ॥ 34.15 ॥

கோகிலம்ʼ சைவ மத்ஸ்யாம்ʼஶ்ச மண்டு³கம்ʼ பு⁴ஜக³ம்ʼ ததா² ।
கோ³மூத்ரயாவகாஹாரோ மாஸேனைகேன ஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.16 ॥

ஜலேசராம்ʼஶ்ச ஜலஜான் ப்ரணுதா³னத²விஷ்கிரான் ।
ரக்தபாதா³ம்ʼஸ்ததா² ஜக்³த்⁴வா ஸப்தாஹம்ʼ சைததா³சரேத் ॥ 34.17 ॥

ஶுனோ மாம்ʼஸம்ʼ ஶுஷ்கமாம்ʼஸமாத்மார்த²ம்ʼ ச ததா² க்ருʼதம் ।
பு⁴க்த்வா மாஸம்ʼ சரேதே³தத் தத்பாபஸ்யாபனுத்தயே ॥ 34.18 ॥

வ்ருʼந்தாகம்ʼ பு⁴ஸ்த்ருʼணம்ʼ ஶிக்³ரும்ʼ குபா⁴ண்ட³ம்ʼ கரகம்ʼ ததா² ।
ப்ராஜாபத்யம்ʼ சரேஜ்ஜக்³த்⁴வா க²ட்³க³ம்ʼ கும்பீ⁴கமேவ ச ॥ 34.19 ॥

பலாண்டு³ம்ʼ லஶுனம்ʼ சைவ பு⁴க்த்வா சாந்த்³ராயணம்ʼ சரேத் ।
நாலிகாம்ʼ தண்டு³லீயம்ʼ ச ப்ராஜாபத்யேன ஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.20 ॥

அஶ்மாந்தகம்ʼ ததா² போதம்ʼ தப்தக்ருʼச்ச்²ரேண ஶுத்³த்⁴யதி ।
ப்ராஜாபத்யேன ஶுத்³தி⁴꞉ ஸ்யாத் குஸும்ப⁴ஸ்ய ச ப⁴க்ஷணே ॥ 34.21 ॥

அலாபு³ கிம்ʼஶுகம்ʼ சைவ பு⁴க்த்வா சைதத்³ வ்ரதம்ʼ சரேத் ।
உது³ம்ப³ரம்ʼ ச காமேன தப்தக்ருʼச்ச்²ரேண ஶுத்³த்⁴யதி ॥

வ்ருʼதா² க்ருʼஸரஸம்ʼயாவம்ʼ பாயஸாபூபஸங்குலம் ।
பு⁴க்த்வா சைவம்ʼ வித⁴ம்ʼ த்வன்னம்ʼ த்ரிராத்ரேண விஶுத்³த்⁴யதி ॥

பீத்வா க்ஷீராண்யபேயானி ப்³ரஹ்மசாரீ ஸமாஹித꞉ ।
கோ³மூத்ரயாவகாஹாரோ மாஸேனைகேன ஶுத்³த்⁴யதி ॥

அநிர்த³ஶாஹம்ʼ கோ³க்ஷீரம்ʼ மாஹிஷம்ʼ சாஜமேவ ச ।
ஸந்தி⁴ன்யாஶ்ச விவத்ஸாயா꞉ பிப³ன் க்ஷீரமித³ம்ʼ சரேத் ।
ஏதேஷாம்ʼ ச விகாராணி பீத்வா மோஹேன வா புன꞉ ॥ 34.22 ॥

கோ³மூத்ரயாவகாஹார꞉ ஸப்தராத்ரேண ஶுத்³த்⁴யதி ।
பு⁴க்த்வா சைவ நவஶ்ராத்³தே⁴ ம்ருʼதகே ஸூதகே ததா² ॥ 34.23 ॥

சாந்த்³ராயணேன ஶுத்³த்⁴யேத ப்³ராஹ்மணஸ்து ஸமாஹித꞉ ।
யஸ்யாக்³னௌ ஹூயதே நித்யமன்னஸ்யாக்³ரம்ʼ ந தீ³யதே ॥ 34.24 ॥

சாந்த்³ராயணம்ʼ சரேத் ஸம்யக் தஸ்யான்னப்ராஶனே த்³விஜ꞉ ।
அபோ⁴ஜ்யானாம்ʼ து ஸர்வேஷாம்ʼ பு⁴க்த்வா சான்னமுபஸ்க்ருʼதம் ॥ 34.25 ॥

அந்தாவஸாயினாம்ʼ சைவ தப்தக்ருʼச்ச்²ரேண ஶுத்³த்⁴யதி ॥

சாண்டா³லான்னம்ʼ த்³விஜோ பு⁴க்த்வா ஸம்யக் சாந்த்³ராயணம்ʼ சரேத் ॥ 34.26 ॥

பு³த்³தி⁴பூர்வம்ʼ து க்ருʼச்ச்²ராப்³த³ம்ʼ புன꞉ ஸம்ʼஸ்காரமேவ ச ।
அஸுராமத்³யபானேன குர்யாச்சாந்த்³ராயணவ்ரதம் ॥ 34.27 ॥

அபோ⁴ஜ்யான்னம்ʼ து பு⁴க்த்வா ச ப்ராஜாபத்யேன ஶுத்³த்⁴யதி ।
விண்மூத்ரப்ராஶனம்ʼ க்ருʼத்வா ரேதஸஶ்சைததா³சரேத் ॥ 34.28 ॥

அநாதி³ஷ்டேஷு சைகாஹம்ʼ ஸர்வத்ர து யதா²ர்த²த꞉ ।
விட்³வராஹக²ரோஷ்ட்ராணாம்ʼ கோ³மாயோ꞉ கபிகாகயோ꞉ ॥ 34.29 ॥

ப்ராஶ்ய மூத்ரபுரீஷாணி த்³விஜஶ்சாந்த்³ராயணம்ʼ சரேத் ।
அஜ்ஞானாத் ப்ராஶ்ய விண்மூத்ரம்ʼ ஸுராஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டமேவ ச ॥ 34.30 ॥

புன꞉ ஸம்ʼஸ்காரமர்ஹந்தி த்ரயோ வர்ணா த்³விஜாதய꞉ ।
க்ரவ்யாதா³ம்ʼ பக்ஷிணாம்ʼ சைவ ப்ராஶ்ய மூத்ரபுரீஷகம் ॥ 34.31 ॥

மஹாஸாந்தபனம்ʼ மோஹாத் ததா² குர்யாத்³ த்³விஜோத்தம꞉ ।
பா⁴ஸமண்டூ³ககுரரே விஷ்கிரே க்ருʼச்ச்²ரமாசரேத் ॥ 34.32 ॥

ப்ராஜாபத்யேன ஶுத்³த்⁴யேத ப்³ராஹாமணோச்சி²ஷ்டபோ⁴ஜனே ।
க்ஷத்ரியே தப்தக்ருʼச்ச்²ரம்ʼ ஸ்யாத்³ வைஶ்யே சைவாதிக்ருʼச்ச்²ரகம் ॥ 34.33 ॥

ஶூத்³ரோச்சி²ஷ்டம்ʼ த்³விஜோ பு⁴க்த்வா குர்யாச்சாந்த்³ராயணவ்ரதம் ।
ஸுராபா⁴ண்டோ³த³ரே வாரி பீத்வா சாந்த்³ராயணம்ʼ சரேத் ॥ 34.34 ॥

ஸமுச்சி²ஷ்டம்ʼ த்³விஜோ பு⁴க்த்வா த்ரிராத்ரேண விஶுத்³த்⁴யதி ।
கோ³மூத்ரயாவகாஹார꞉ பீதஶேஷம்ʼ ச வா க³வாம் ॥ 34.35 ॥

அபோ மூத்ரபுரீஷாத்³யைர்தூ³ஷிதா꞉ ப்ராஶயேத்³ யதா³ ।
ததா³ ஸாந்தபனம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ வ்ரதம்ʼ பாபவிஶோத⁴னம் ॥ 34.36 ॥

சாண்டா³லகூபபா⁴ண்டே³ஷு யதி³ ஜ்ஞானாத் பிபே³ஜ்ஜலம் ।
சரேத் ஸாந்தபனம்ʼ க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ ப்³ராஹ்மண꞉ பாபஶோத⁴னம் ॥ 34.37 ॥

சாண்டா³லேன து ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டம்ʼ பீத்வா வாரி த்³விஜோத்தம꞉ ।
த்ரிராத்ரேண விஶுத்³த்⁴யேத பஞ்சக³வ்யேன சைவ ஹி ॥ 34.38 ॥

மஹாபாதகிஸம்ʼஸ்பர்ஶே பு⁴க்த்வா ஸ்னாத்வா த்³விஜோ யதி³ ।
பு³த்³தி⁴பூர்வம்ʼ து மூடா⁴த்மா தப்தக்ருʼச்ச்²ரம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 34.39 ॥

ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா மஹாபாதகினம்ʼ சாண்டா³லம்ʼ வா ரஜஸ்வலாம் ।
ப்ரமாதா³த்³ போ⁴ஜனம்ʼ க்ருʼத்வா த்ரிராத்ரேண விஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.40 ॥

ஸ்னானார்ஹோ யதி³ பு⁴ஞ்ஜீத அஹோராத்ரேண ஶுத்³த்⁴யதி ।
பு³த்³தி⁴பூர்வம்ʼ து க்ருʼச்ச்²ரேண ப⁴க³வானாஹ பத்³மஜ꞉ ॥ 34.41 ॥

ஶுஷ்கபர்யுஷிதாதீ³னி க³வாதி³ப்ரதிதூ³ஷிதா꞉ ।
பு⁴க்த்வோபவாஸம்ʼ குர்வீத க்ருʼச்ச்²ரபாத³மதா²பி வா ॥ 34.42 ॥

ஸம்ʼவத்ஸராந்தே க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ து சரேத்³ விப்ர꞉ புன꞉ புன꞉ ।
அஜ்ஞாதபு⁴க்தஶுத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ ஜ்ஞாதஸ்ய து விஶேஷத꞉ ॥ 34.43 ॥

வ்ராத்யானாம்ʼ யஜனம்ʼ க்ருʼத்வா பரேஷாமந்த்யகர்ம ச ।
அபி⁴சாரமஹீனம்ʼ ச த்ரிபி⁴꞉ க்ருʼச்ச்²ரைர்விஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.44 ॥

ப்³ராஹ்மணாதி³ஹதானாம்ʼ து க்ருʼத்வா தா³ஹாதி³கா꞉ க்ரியா꞉ ।
கோ³மூத்ரயாவகாஹார꞉ ப்ராஜாபத்யேன ஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.45 ॥

தைலாப்⁴யக்தோ(அ)த²வா குர்யாத்³ யதி³ மூத்ரபுரீஷகே ।
அஹோராத்ரேண ஶுத்³த்⁴யேத ஶ்மஶ்ருகர்மாணி மைது²னே ॥ 34.46 ॥

ஏகாஹேன விஹாயாக்³னிம்ʼ பரிஹார்ய த்³விஜோத்தம꞉ ।
த்ரிராத்ரேண விஶத்³த்⁴யேத த்ரிராத்ராத் ஷட³ஹம்ʼ புன꞉ ॥ 34.47 ॥

த³ஶாஹம்ʼ த்³வாத³ஶாஹம்ʼ வா பரிஹார்ய ப்ரமாத³த꞉ ।
க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ சாந்த்³ராயணம்ʼ குர்யாத் தத்பாபஸ்யாபனுத்தயே ॥ 34.48 ॥

பதிதாத்³ த்³ரவ்யமாதா³ய தது³த்ஸர்கே³ண ஶுத்³த்⁴யதி ।
சரேத் ஸாந்தபனம்ʼ க்ருʼச்ச்²ரமித்யாஹ ப⁴க³வான் மனு꞉ ॥ 34.49 ॥

அநாஶகாந்நிவ்ருʼத்தாஸ்து ப்ரவ்ரஜ்யாவஸிதாஸ்ததா² ।
சரேயுஸ்த்ரீணி க்ருʼச்ச்²ராணி த்ரீணி சாந்த்³ராயணானி ச ॥ 34.50 ॥

புனஶ்ச ஜாதகர்மாதி³ஸம்ʼஸ்காரை꞉ ஸம்ʼஸ்க்ருʼதா த்³விஜா꞉ ।
ஶுத்³த்⁴யேயுஸ்தத்³ வ்ரதம்ʼ ஸம்யக் சரேயுர்த⁴ர்மவர்த்³த⁴னா꞉ ॥ 34.51 ॥

அனுபாஸிதஸந்த்⁴யஸ்து தத³ஹர்யாவகே வஸேத் ।
அனஶ்னன் ஸம்ʼயதமனா ராத்ரௌ சேத்³ ராத்ரிமேவ ஹி ॥ 34.52 ॥

அக்ருʼத்வா ஸமிதா³தா⁴னம்ʼ ஶுசி꞉ ஸ்னாத்வா ஸமாஹித꞉ ।
கா³யத்ர்யஷ்டஸஹஸ்ரஸ்ய ஜப்யம்ʼ குர்யாத்³ விஶுத்³த⁴யே ॥ 34.53 ॥

உபவாஸீ சரேத் ஸந்த்⁴யாம்ʼ க்³ருʼஹஸ்தோ²(அ)பி ப்ரமாத³த꞉ ।
ஸ்னாத்வா விஶுத்³த்⁴யதே ஸத்³ய꞉ பரிஶ்ராந்தஸ்து ஸம்ʼயமாத் ॥ 34.54 ॥

வேதோ³தி³தானி நித்யானி கர்மாணி ச விலோப்ய து ।
ஸ்னாதகவ்ரதலோபம்ʼ து க்ருʼத்வா சோபவஸேத்³ தி³னம் ॥ 34.55 ॥

ஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ சரேத் க்ருʼச்ச்²ரமன்யோத்ஸாதீ³ த்³விஜோத்தம꞉ ।
சாந்த்³ராயணம்ʼ சரேத்³ வ்ராத்யோ கோ³ப்ரதா³னேன ஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.56 ॥

நாஸ்திக்யம்ʼ யதி³ குர்வீத ப்ராஜாபத்யம்ʼ சரேத்³ த்³விஜ꞉ ।
தே³வத்³ரோஹம்ʼ கு³ருத்³ரோஹம்ʼ தப்தக்ருʼச்ச்²ரேண ஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.57 ॥

உஷ்ட்ரயானம்ʼ ஸமாருஹ்ய க²ரயானம்ʼ ச காமத꞉ ।
த்ரிராத்ரேண விஶுத்³த்⁴யேத் து நக்³னோ வா ப்ரவிஶேஜ்ஜலம் ॥ 34.58 ॥

ஷஷ்டா²ன்னகாலதாமாஸம்ʼ ஸம்ʼஹிதாஜப ஏவ ச ।
ஹோமாஶ்ச ஶாகலா நித்யமபாங்க்தானாம்ʼ விஶோத⁴னம் ॥ 34.59 ॥

நீலம்ʼ ரக்தம்ʼ வஸித்வா ச ப்³ராஹ்மணோ வஸ்த்ரமேவ ஹி ।
அஹோராத்ரோஷித꞉ ஸ்னாத꞉ பஞ்சக³வ்யேன ஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.60 ॥

வேத³த⁴ர்மபுராணானாம்ʼ சண்டா³லஸ்ய து பா⁴ஷணே ।
சாந்த்³ராயணேன ஶுத்³தி⁴꞉ ஸ்யான்ன ஹ்யன்யா தஸ்ய நிஷ்க்ருʼதி꞉ ॥ 34.61 ॥

உத்³ப³ந்த⁴நாதி³னிஹதம்ʼ ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶ்ய ப்³ராஹ்மண꞉ க்வசித் ।
சாந்த்³ராயணேன ஶுத்³தி⁴꞉ ஸ்யாத் ப்ராஜாபத்யேன வா புன꞉ ॥ 34.62 ॥

உச்சி²ஷ்டோ யத்³யனாசாந்தஶ்சாண்டா³லாதீ³ன் ஸ்ப்ருʼஶேத்³ த்³விஜ꞉ ।
ப்ரமாதா³த்³ வை ஜபேத் ஸ்னாத்வா கா³யத்ர்யஷ்டஸஹஸ்ரகம் ॥ 34.63 ॥

த்³ருபதா³னாம்ʼ ஶதம்ʼ வாபி ப்³ரஹ்மசாரீ ஸமாஹித꞉ ।
த்ரிராத்ரோபோஷித꞉ ஸம்யக் பஞ்சக³வ்யேன ஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.64 ॥

சண்டா³லபதிதாதீ³ம்ʼஸ்து காமாத்³ ய꞉ ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶேத்³ த்³விஜ꞉ ।
உச்சி²ஷ்டஸ்தத்ர குர்வீத ப்ராஜாபத்யம்ʼ விஶுத்³த⁴யே ॥ 34.65 ॥

சாண்டா³லஸூதகஶவாம்ʼஸ்ததா² நாரீம்ʼ ரஜஸ்வலாம் ।
ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா ஸ்னாயாத்³ விஶுத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ தத்ஸ்ப்ருʼஷ்டபதிதிதாஸ்ததா² ॥ 34.66 ॥

சாண்டா³லஸூதகஶவை꞉ ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டம்ʼ ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶேத்³ யதி³ ।
ப்ரமாதா³த் தத ஆசம்ய ஜபம்ʼ குர்யாத் ஸமாஹித꞉ ॥ 34.67 ॥

தத் ஸ்ப்ருʼஷ்டஸ்பர்ஶினம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா பு³த்³தி⁴பூர்வம்ʼ த்³விஜோத்தம꞉ ।
ஆசமேத் தத்³ விஶுத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ ப்ராஹ தே³வ꞉ பிதாமஹ꞉ ॥ 34.68 ॥

பு⁴ஞ்ஜானஸ்ய து விப்ரஸ்ய கதா³சித் ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶேத் யதி³ ।
க்ருʼத்வா ஶௌசம்ʼ தத꞉ ஸ்னாயாது³போஷ்ய ஜுஹுயாத்³ வ்ரதம் ॥ 34.69 ॥

சாண்டா³லாந்த்யஶவம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ குர்யாத்³ விஶுத்³த⁴யே ।
ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா(அ)ப்⁴யக்தஸ்த்வஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶ்யமஹோராத்ரேண ஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.70 ॥

ஸுராம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா த்³விஜ꞉ குர்யாத் ப்ராணாயாமத்ரயம்ʼ ஶுசி꞉ ।
பலாண்டு³ம்ʼ லஶுனம்ʼ சைவ க்⁴ருʼதம்ʼ ப்ராஶ்ய தத꞉ ஶுசி꞉ ॥ 34.71 ॥

ப்³ராஹ்மணஸ்து ஶுனா த³ஷ்டஸ்த்ர்யஹம்ʼ ஸாயம்ʼ பய꞉ பிபே³த் ।
நாபே⁴ரூர்த்⁴வம்ʼ து த³ஷ்டஸ்ய ததே³வ த்³விகு³ணம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 34.72 ॥

ஸ்யாதே³தத் த்ரிகு³ணம்ʼ பா³ஹ்வோர்மூர்த்⁴னி ச ஸ்யாச்சதுர்கு³ணம் ।
ஸ்னாத்வா ஜபேத்³ வா ஸாவித்ரீம்ʼ ஶ்வபி⁴ர்த³ஷ்டோ த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 34.73 ॥

அநிர்வர்த்ய மஹாயஜ்ஞான் யோ பு⁴ங்க்தே து த்³விஜோத்தம꞉ ।
அனாதுர꞉ ஸதி த⁴னே க்ருʼச்ச்²ரார்த்³தே⁴ன ஸ ஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.74 ॥

ஆஹிதாக்³நிருபஸ்தா²னம்ʼ ந குர்யாத்³ யஸ்து பர்வணி ।
ருʼதௌ ந க³ச்சே²த்³ பா⁴ர்யாம்ʼ வா ஸோ(அ)பி க்ருʼச்ச்²ரார்த்³த⁴மாசரேத் ॥ 34.75 ॥

வினா(அ)த்³பி⁴ரப்ஸு நாப்யார்த்த꞉ ஶரீரம்ʼ ஸந்நிவேஶ்ய ச ।
ஸசைலோ ஜலமாப்லுத்ய கா³மாலப்⁴ய விஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.76 ॥

பு³த்³தி⁴பூர்வம்ʼ த்வப்⁴யுதி³தோ ஜபேத³ந்தர்ஜலே த்³விஜ꞉ ।
கா³யத்ர்யஷ்டஸஹஸ்ரம்ʼ து த்ர்யஹம்ʼ சோபவஸேத்³ வ்ரதீ ॥ 34.77 ॥

அனுக³ம்யேச்ச²யா ஶூத்³ரம்ʼ ப்ரேதீபூ⁴தம்ʼ த்³விஜோத்தம꞉ ।
கா³யத்ர்யஷ்டஸஹஸ்ரம்ʼ ச ஜப்யம்ʼ குர்யாந்நதீ³ஷு ச ॥ 34.78 ॥

க்ருʼத்வா து ஶபத²ம்ʼ விப்ரோ விப்ரஸ்ய வத⁴ஸம்ʼயுதம் ।
ஸசைவ யாவகான்னேன குர்யாச்சாந்த்³ராயணம்ʼ வ்ரதம் ॥ 34.79 ॥

பங்க்த்யாம்ʼ விஷமதா³னம்ʼ து க்ருʼத்வா க்ருʼச்ச்²ரேண ஶுத்³த்⁴யதி ।
சா²யாம்ʼ ஶ்வபாகஸ்யாருஹ்ய ஸ்னாத்வா ஸம்ப்ராஶயேத்³ க்⁴ருʼதம் ॥ 34.80 ॥

ஈக்ஷேதா³தி³த்யமஶுசிர்த்³ருʼஷ்ட்வாக்³னிம்ʼ சந்த்³ரமேவ வா ।
மானுஷம்ʼ சாஸ்தி² ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஶ்ய ஸ்னானம்ʼ க்ருʼத்வா விஶுத்³த்⁴யதி ॥ 34.81 ॥

க்ருʼத்வா து மித்²யாத்⁴யயனம்ʼ சரேத்³ பை⁴க்ஷம்ʼ து வத்ஸரம் ।
க்ருʼதக்⁴னோ ப்³ராஹ்மணக்³ருʼஹே பஞ்ச ஸம்ʼவத்ஸரம்ʼ வ்ரதீ ॥ 34.82 ॥

ஹுங்காரம்ʼ ப்³ராஹ்மணஸ்யோக்த்வா த்வங்காரம்ʼ ச க³ரீயஸ꞉ ।
ஸ்னாத்வா(அ)னஶ்னன்னஹ꞉ ஶேஷம்ʼ ப்ரணிபத்ய ப்ரஸாத³யேத் ॥ 34.83 ॥

தாட³யித்வா த்ருʼணேனாபி கண்ட²ம்ʼ ப³த்³த்⁴வாபி வாஸஸா ।
விவாதே³ வாபி நிர்ஜித்ய ப்ரணிபத்ய ப்ரஸாத³யேத் ॥ 34.84 ॥

அவகூ³ர்ய சரேத் க்ருʼச்ச்²ரமதிக்ருʼச்ச்²ரம்ʼ நிபாதனே ।
க்ருʼச்ச்²ராதிக்ருʼச்ச்²ரௌ குர்வீத விப்ரஸ்யோத்பாத்³ய ஶோணிதம் ॥ 34.85 ॥

கு³ரோராக்ரோஶமந்ருʼதம்ʼ க்ருʼத்வா குர்யாத்³ விஶோத⁴னம் ।
ஏகராத்ரம்ʼ த்ரிராத்ரம்ʼ வா தத்பாபஸ்யாபனுத்தயே ॥ 34.86 ॥

தே³வர்ஷீணாமபி⁴முக²ம்ʼ ஷ்டீ²வனாக்ரோஶனே க்ருʼதே ।
உல்முகேன த³ஹேஜ்ஜிஹ்வாம்ʼ தா³தவ்யம்ʼ ச ஹிரண்யகம் ॥ 34.87 ॥

தே³வோத்³யானே து ய꞉ குர்யான்மூத்ரோச்சாரம்ʼ ஸக்ருʼத்³ த்³விஜ꞉ ।
சி²ந்த்³யாச்சி²ஶ்னம்ʼ து ஶுத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ சரேச்சாந்த்³ராயணம்ʼ து வா ॥ 34.88 ॥

தே³வதாயதனே மூத்ரம்ʼ க்ருʼத்வா மோஹாத்³ த்³விஜோத்தம꞉ ।
ஶிஶ்னஸ்யோத்கர்த்தனம்ʼ க்ருʼத்வா சாந்த்³ராயணமதா²சரேத் ॥ 34.89 ॥

தே³வதானாம்ருʼஷீணாம்ʼ ச தே³வானாம்ʼ சைவ குத்ஸனம் ।
க்ருʼத்வா ஸம்யக் ப்ரகுர்வீத ப்ராஜாபத்யம்ʼ த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 34.90 ॥

தைஸ்து ஸம்பா⁴ஷணம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்னாத்வா தே³வான் ஸமர்சயேத் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா வீக்ஷேத பா⁴ஸ்வந்தம்ʼ ஸ்ம்ருʼத்வா விஶேஶ்வரம்ʼ ஸ்மரேத் ॥ 34.91 ॥

ய꞉ ஸர்வபூ⁴தாதி⁴பதிம்ʼ விஶ்வேஶானம்ʼ வினிந்த³தி ।
ந தஸ்ய நிஷ்க்ருʼதி꞉ ஶக்யா கர்த்தும்ʼ வர்ஷஶதைரபி ॥ 34.92 ॥

சாந்த்³ராயணம்ʼ சரேத் பூர்வம்ʼ க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ சைவாதிக்ருʼச்ச்²ரக் ।
ப்ரபன்ன꞉ ஶரணம்ʼ தே³வம்ʼ தஸ்மாத் பாபாத்³ விமுச்யதே ॥ 34.93 ॥

ஸர்வஸ்வதா³னம்ʼ விதி⁴வத் ஸர்வபாபவிஶோத⁴ன ।
சாந்த்³ராயணம்ʼ சவிதி⁴னா க்ருʼச்ச்²ரம்ʼ சைவாதிக்ருʼச்ச்²ரகம் ॥ 34.94 ॥

புண்யக்ஷேத்ராபி⁴க³மனம்ʼ ஸர்வபாபவிநாஶன ।
அமாவஸ்யாம்ʼ திதி²ம்ʼ ப்ராப்ய ய꞉ ஸமாராத⁴யேச்சி²வம் ॥ 34.95 ॥

ப்³ராஹ்மணான் பூஜயித்வா து ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 34.96 ॥

க்ருʼஷ்ணாஷ்டம்யாம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ ததா² க்ருʼஷ்ணசதுர்த³ஶீம் ।
ஸம்பூஜ்ய ப்³ராஹ்மணமுகே² ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 34.97 ॥

த்ரயோத³ஶ்யாம்ʼ ததா² ராத்ரௌ ஸோபஹாரம்ʼ த்ரிலோசனம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வேஶம்ʼ ப்ரத²மே யாமே முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ॥ 34.98 ॥

உபோஷிதஶ்சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ க்ருʼஷ்ணபக்ஷே ஸமாஹ44த꞉ ।
யமாய த⁴ர்மராஜாய ம்ருʼத்யவே சாந்தகாய ச ॥ 34.99 ॥

வைவஸ்வதாய காலாய ஸர்வப்ரஹரணாய ச ।
ப்ரத்யேகம்ʼ திலஸம்ʼயுக்தான் த³த்³யாத் ஸப்தோத³காஞ்ஜலீன் ॥ 34.100 ॥

ஸ்னாத்வா த³த்³யாச்ச பூர்வாஹ்ணே முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ।
ப்³ரஹ்மசர்யமத⁴꞉ ஶய்யாமுபவாஸம்ʼ த்³விஜார்சனம் ॥ 34.101 ॥

வ்ரதேஷ்வேதேஷு குர்வீத ஶாந்த꞉ ஸம்ʼயதமானஸ꞉ ।
அமாவஸ்யாயாம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ஸமுத்³தி³ஶ்ய பிதாமஹம் ॥ 34.102 ॥

ப்³ராஹ்மணாம்ʼஸ்த்ரீன் ஸமப்⁴யர்ச்ய முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ।
ஷஷ்ட்²யாமுபோஷிதோ தே³வம்ʼ ஶுக்லபக்ஷே ஸமாஹித꞉ ॥ 34.103 ॥

ஸப்தம்யாமர்சயேத்³ பா⁴னும்ʼ முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ।
ப⁴ரண்யாம்ʼ ச சதுர்த்²யாம்ʼ ச ஶனைஶ்சரதி³னே யமம் ॥ 34.104 ॥

பூஜயேத் ஸப்தஜன்மோத்தை²ர்முச்யதே பாதகைர்னர꞉ ॥

ஏகாத³ஶ்யாம்ʼ நிராஹார꞉ ஸமப்⁴யர்ச்ய ஜனார்த³னம் ॥ 34.105 ॥

த்³வாத³ஶ்யாம்ʼ ஶுக்லபக்ஷஸ்ய மஹாபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
தபோ ஜபஸ்தீர்த²ஸேவா தே³வப்³ராஹ்மணபூஜனம்ʼ 344.106 ॥

க்³ரஹணாதி³ஷு காலேஷு மஹாபாதகஶோத⁴னம் ।
ய꞉ ஸர்வபாபயுக்தோ(அ)பி புண்யதீர்தே²ஷு மானவ꞉ ॥ 34.107 ॥

நியமேன த்யஜேத் ப்ராணான் ஸ முச்யேத் ஸர்வபாதகை꞉ ।
ப்³ரஹ்மக்⁴னம்ʼ வா க்ருʼதக்⁴னம்ʼ வா மஹாபாதகதூ³ஷிதம் ॥ 34.108 ॥

ப⁴ர்த்தாரமுத்³த⁴ரேந்நாரீ ப்ரவிஷ்டா ஸஹ பாவகம் ।
ஏததே³வ பரம்ʼ ஸ்த்ரீணாம்ʼ ப்ராயஶ்சித்தம்ʼ விது³ர்பு³தா⁴꞉ ॥ 34.109 ॥

ஸர்வபாபஸமுத்³பூ⁴தௌ நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
பதிவ்ரதா து யா நாரீ ப⁴ர்த்ருʼஶுஶ்ரூஷணோத்ஸுகா ।
ந தஸ்யா வித்³யதே பாபமிஹ லோகே பரத்ர ச ॥ 34.110 ॥

பதிவ்ரதா த⁴ர்மரதா ப⁴த்³ராண்யேவ ஸபே⁴த் ஸதா³ ।
நாஸ்யா꞉ பராப⁴வம்ʼ கர்த்தும்ʼ ஶக்னோதீஹ ஜன꞉ க்வசித் ॥ 34.111 ॥

யதா² ராமஸ்ய ஸுப⁴கா³ ஸீதா த்ரைலோக்யவிஶ்ருதா ।
பத்னீ தா³ஶரதே²ர்தே³வீ விஜிக்³யே ராக்ஷஸேஶ்வரம் ॥ 34.112 ॥

ராமஸ்ய பா⁴ர்யாம்ʼ விமலாம்ʼ ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
ஸீதாம்ʼ விஶாலநயனாம்ʼ சகமே காலசோதி³த꞉ ॥ 34.113 ॥

க்³ருʼஹீத்வா மாயயா வேஷம்ʼ சரந்தீம்ʼ விஜனே வனே ।
ஸமாஹர்த்தும்ʼ மதிம்ʼ சக்ரே தாபஸ꞉ கில காமினீம் ॥ 34.114 ॥

விஜ்ஞாய ஸா ச தத்³பா⁴வம்ʼ ஸ்ம்ருʼத்வா தா³ஶரதி²ம்ʼ பதிம் ।
ஜகா³ம ஶரணம்ʼ வஹ்னிமாவஸத்²யம்ʼ ஶுசிஸ்மித꞉ ॥ 34.115 ॥

உபதஸ்தே² மஹாயோக³ம்ʼ ஸர்வதோ³ஷவிநாஶனம் ।
க்ருʼதாஞ்ஜலீ ராமபத்னீ ஶாக்ஷாத் பதிமிவாச்யுதம் ॥ 34.116 ॥

நமஸ்யாமி மஹாயோக³ம்ʼ க்ருʼதாந்தம்ʼ க³ஹனம்ʼ பரம் ।
தா³ஹகம்ʼ ஸர்வபூ⁴தாநாமீஶானம்ʼ காலரூபிணம் ॥ 34.117 ॥

நமஸ்யே பாவகம்ʼ தே³வம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ விஶ்வதோமுக²ம் ।
யோக³னம்ʼ க்ருʼத்திவஸனம்ʼ பூ⁴தேஶம்ʼ பரமம்பத³ம் ॥34.118 ॥

ஆத்மானம்ʼ தீ³ப்தவபுஷம்ʼ ஸர்வபூ⁴தஹ்ருʼதீ³ ஸ்தி²தம் ।
தம்ʼ ப்ரபத்³யே ஜக³ன்மூர்த்திம்ʼ ப்ரப⁴வம்ʼ ஸர்வதேஜஸாம் ।
மஹாயோகே³ஶ்வரம்ʼ வஹ்னிமாதி³த்யம்ʼ பரமேஷ்டி²னம் ॥ 34.119 ॥

ப்ரபத்³யே ஶரணம்ʼ ருத்³ரம்ʼ மஹாக்³ராஸம்ʼ த்ரிஶூலினம் ।
காலாக்³னிம்ʼ யோகி³நாமீஶம்ʼ போ⁴க³மோக்ஷப²லப்ரத³ம் ॥ 34.120 ॥

ப்ரபத்³யே த்வாம்ʼ விரூபாக்ஷம்ʼ பு⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ ஸ்வரூபிணம் ।
ஹிரண்யமயே க்³ருʼஹே கு³ப்தம்ʼ மஹாந்தமமிதௌஜஸம் ॥ 34.121 ॥

வைஶ்வானரம்ʼ ப்ரபத்³யே(அ)ஹம்ʼ ஸர்வபூ⁴தேஷ்வவஸ்தி²தம் ।
ஹவ்யகவ்யவஹம்ʼ தே³வம்ʼ ப்ரபத்³யே வஹ்னிமீஶ்வரம் ॥ 34.122 ॥

ப்ரபத்³யே தத்பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ வரேண்யம்ʼ ஸவிது꞉ ஶிவம் ।
பா⁴ர்க³வாக்³னிபரம்ʼ ஜ்யோதி꞉ ரக்ஷ மாம்ʼ ஹவ்யவாஹன ॥ 34.123 ॥

இதி வஹ்ன்யஷ்டகம்ʼ ஜப்த்வா ராமபத்னீ யஶஸ்வினீ ।
த்⁴யாயந்தீ மனஸா தஸ்தௌ² ராமமுன்மீலிதேக்ஷணா ॥ 34.124 ॥

அதா²வஸத்²யாத்³ ப⁴க³வான் ஹவ்யவாஹோ மஹேஶ்வர꞉ ।
ஆவிராஸீத் ஸுதீ³ப்தாத்மா தேஜஸா நிர்த³ஹன்னிவ ॥ 34.125 ॥

ஸ்ருʼஷ்ட்வா மாயாமயீம்ʼ ஸீதாம்ʼ ஸ ராவணவதே⁴ப்ஸயா ।
ஸீதாமாதா³ய த⁴ர்மிஷ்டா²ம்ʼ பாவகோ(அ)ந்தரதீ⁴யத ॥ 34.126 ॥

தாம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா தாத்³ருʼஶீம்ʼ ஸீதாம்ʼ ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
ஸமாதா³ய யயௌ லங்காம்ʼ ஸாக³ராந்தரஸம்ʼஸ்தி²தாம் ॥ 34.127 ॥

க்ருʼத்வா(அ)த² ராவணவத⁴ம்ʼ ராமோ லக்ஷ்மணஸம்ʼயுத꞉ ।
ஸமாதா³யாப⁴வத் ஸீதாம்ʼ ஶங்காகுலிதமானஸ꞉ ॥ 34.128 ॥

ஸா ப்ரத்யயாய பூ⁴தானாம்ʼ ஸீதா மாயாமயீ புன꞉ ।
விவேஶ பாவகம்ʼ தீ³ப்தம்ʼ த³தா³ஹ ஜ்வலனோ(அ)பி தாம் ॥ 34.129 ॥

த³க்³த்⁴வா மாயாமயீம்ʼ ஸீதாம்ʼ ப⁴க³வானுக்³ரதீ³தி⁴தி꞉ ।
ராமாயாத³ர்ஶயத் ஸீதாம்ʼ பாவகோ(அ)பூ⁴த் ஸுரப்ரிய꞉ ॥ 34.130 ॥

ப்ரக்³ருʼஹ்ய ப⁴ர்த்துஶ்சரணௌ கராப்⁴யாம்ʼ ஸா ஸுமத்⁴யமா ।
சகார ப்ரணதிம்ʼ பூ⁴மௌ ராமாய ஜனகாத்மஜா ॥ 34.131 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா ஹ்ருʼஷ்டமனா ராமோ விஸ்மயாகுலலோசன꞉ ।
நநாம வஹ்னிம்ʼ ஸிரஸா தோஷயாமாஸ ராக⁴வ꞉ ॥ 34.132 ॥

உவாச வஹ்நிர்ப⁴க³வான் கிமேஷா வரவர்ணினீ ।
த³க்³தா⁴ ப⁴க³வதா பூர்வம்ʼ த்³ருʼஷ்டா மத்பார்ஶ்வமாக³தா ॥ 34.133 ॥

தமாஹ தே³வோ லோகானாம்ʼ தா³ஹகோ ஹவ்யவாஹன꞉ ।
யதா²வ்ருʼத்தம்ʼ தா³ஶரதி²ம்ʼ பூ⁴தாநாமேவ ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 34.134 ॥

இயம்ʼ ஸா மிதி²லேஶேன பார்வதீம்ʼ ருத்³ரவல்லபா⁴ம் ।
ஆராத்⁴ய லப்³த்⁴வா தபஸா தே³வ்யாஶ்சாத்யந்தவல்லபா⁴ ॥ 34.135 ॥

ப⁴ர்த்து꞉ ஶுஶ்ரூஷணோபேதா ஸுஶீலேயம்ʼ பதிவ்ரதா ।
ப⁴வானீபார்ஶ்வமானீதா மயா ராவணகாமிதா ॥ 34.136 ॥

யா நீதா ராக்ஷஸேஶேன ஸீதா ப⁴க³வதாஹ்ருʼதா ।
மயா மாயாமயீ ஸ்ருʼஷ்டா ராவணஸ்ய வதா⁴ய ஸா ॥ 34.137 ॥

தத³ர்த²ம்ʼ ப⁴வதா து³ஷ்டோ ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
மயோபஸம்ʼஹ்ருʼதா சைவ ஹதோ லோகவிநாஶனம் ॥ 34.138 ॥

க்³ருʼஹாண விமலாமேனாம்ʼ ஜானகீம்ʼ வசனான்மம ।
பஶ்ய நாராயணம்ʼ தே³வம்ʼ ஸ்வாத்மானம்ʼ ப்ரப⁴வாவ்யயம் ॥ 34.139 ॥

இத்யுக்த்வா ப⁴க³வாம்ʼஶ்சண்டோ³ விஶ்சார்சிர்விஶ்வதோமுக²꞉ ।
மானிதோ ராக⁴வேணாக்³நிர்பூ⁴தைஶ்சாந்தரதீ⁴யத ॥ 34.140 ॥

ஏதத் பதிவ்ரதானாம்ʼ வைம்ʼ மாஹாத்ம்யம்ʼ கதி²தம்ʼ மயா ।
ஸ்த்ரீணாம்ʼ ஸர்வாக⁴ஶமனம்ʼ ப்ராயஶ்சித்தமித³ம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 34.141 ॥

அஶேஷபாபயுக்தஸ்து புருஷோ(அ)பி ஸுஸம்ʼயத꞉ ।
ஸ்வதே³ஹம்ʼ புண்யதீர்தே²ஷு த்யக்த்வா முச்யேத கில்பி³ஷாத் ॥ 34.142 ॥

ப்ருʼதி²வ்யாம்ʼ ஸர்வதீர்தே²ஷு ஸ்னாத்வா புண்யேஷு வா த்³விஜ꞉ ।
முச்யதே பாதகை꞉ ஸர்வை꞉ ஸமஸ்தைரபி பூருஷ꞉ ॥ 34.143 ॥

வ்யாஸ உவாச ।
இத்யேஷ மானவோ த⁴ர்மோ யுஷ்மாகம்ʼ கதி²தோ மயா ।
மஹேஶாராத⁴னார்தா²ய ஜ்ஞானயோக³ம்ʼ ச ஶாஶ்வதம் ॥ 34.144 ॥

யோ(அ)னேன விதி⁴னா யுக்தோ ஜ்ஞானயோக³ம்ʼ ஸமாசரேத் ।
ஸ பஶ்யதி மஹாதே³வம்ʼ நான்ய꞉ கல்பஶதைரபி ॥ 34.145 ॥

ஸ்தா²பயேத்³ ய꞉ பரம்ʼ த⁴ர்மம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ தத்பாரமேஶ்வரம் ।
ந தஸ்மாத³தி⁴கோ லோகே ஸ யோகீ³ பரமோ மத꞉ ॥ 34.146 ॥

ய ஸம்ʼஸ்தா²பயிதும்ʼ ஶக்தோ ந குர்யான்மோஹிதோ ஜன꞉ ।
ஸ யோக³யுக்தோ(அ)பி முநிர்னாத்யர்த²ம்ʼ ப⁴க³வத்ப்ரிய꞉ ॥ 34.147 ॥

தஸ்மாத் ஸதை³வ தா³தவ்யம்ʼ ப்³ராஹ்மணேஷு விஶேஷத꞉ ।
த⁴ர்மயுக்தேஷு ஶாந்தேஷு ஶ்ரத்³த⁴யா சான்விதேஷு வை ॥ 34.148 ॥

ய꞉ படே²த்³ ப⁴வதாம்ʼ நித்யம்ʼ ஸம்ʼவாத³ம்ʼ மம சைவ ஹி ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ க³ச்சே²த பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 34.149 ॥

ஶ்ராத்³தே⁴ வா தை³விகே கார்யே ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ ச ஸந்நிதௌ⁴ ।
படே²த நித்யம்ʼ ஸுமனா꞉ ஶ்ரோதவ்யம்ʼ ச த்³விஜாதிபி⁴꞉ ॥ 34.150 ॥

யோ(அ)ர்த²ம்ʼ விசார்ய யுக்தாத்மா ஶ்ராவயேத்³ ப்³ராஹ்மணான் ஶுசீன் ।
ஸ தோ³ஷகஞ்சுகம்ʼ த்யக்த்வா யாதி தே³வம்ʼ மஹேஶ்வரம் ॥ 34.151 ॥

ஏதாவது³க்த்வா ப⁴க³வான் வ்யாஸ꞉ ஸத்யவதீஸுத꞉ ।
ஸமாஶ்வாஸ்ய முனீன் ஸூதம்ʼ ஜகா³ம ச யதா²க³தம் ॥ 34.152 ॥

இதீ ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
த்ரயஸ்த்ரிஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥34 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ பஞ்சத்ரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
தீர்தா²னி யானி லோகே(அ)ஸ்மின் விஶ்ருதானி மாஹந்தி ச ।
தானி த்வம்ʼ கத²யாஸ்மாகம்ʼ ரோமஹர்ஷண ஸாம்ப்ரதம் ॥ 35.1 ॥

ரோமஹர்ஷண உவா ।
ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ கத²யிஷ்யே(அ)ஹம்ʼ தீர்தா²னி விவிதா⁴னி ச ।
கதி²தானி புராணேஷு முனிபி⁴ர்ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ॥ 35.2 ॥

யத்ர ஸ்னானம்ʼ ஜபோ ஹோம꞉ ஶ்ராத்³த⁴தா³நாதி³கம்ʼ க்ருʼதம் ।
ஏகைகஶோ முநிஶ்ரேஷ்டா²꞉ புனாத்யாஸப்தமம்ʼ குலம் ॥ 35.3 ॥

பஞ்சயோஜனவிஸ்தீர்ணம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ ।
ப்ரயாக³ம்ʼ ப்ரதி²தம்ʼ தீர்த²ம்ʼ தஸ்ய மாஹாத்ம்யமீரிதம் ॥ 35.4 ॥

அன்யச்ச தீர்த²ப்ரவரம்ʼ குரூணாம்ʼ தே³வவந்தி³தம் ।
ருʼஷீணாமாஶ்ரமைர்ஜுஷ்டம்ʼ ஸர்வபாபவிஶோத⁴னம் ॥ 35.5 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா விஶுத்³தா⁴த்மா த³ம்ப⁴மாத்ஸர்யவர்ஜித꞉ ।
த³தா³தி யத்கிஞ்சித³பி புனாத்யுப⁴யத꞉ குலம் ॥ 35.6 ॥

க³யாதீர்த²ம்ʼ பரம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ பித்ரூʼணாம்ʼ சாதி து³ர்ல்லப⁴ம் ।
க்ருʼத்வா பிண்ட³ப்ரதா³னம்ʼ து ந பூ⁴யோ ஜாயதே நர꞉ ॥ 35.7 ॥

ஸக்ருʼத்³ க³யாபி⁴க³மனம்ʼ க்ருʼத்வா பிண்ட³ம்ʼ த³தா³தி ய꞉ ।
தாரிதா꞉ பிதரஸ்தேன யாஸ்யந்தி பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 35.8 ॥

தத்ர லோகஹிதார்தா²ய ருத்³ரேண பரமாத்மனா ।
ஶிலாதலே பத³ம்ʼ ந்யஸ்தம்ʼ தத்ர பித்ரூʼன் ப்ரஸாத³யேத் ॥ 35.9 ॥

க³யா(அ)பி⁴க³மனம்ʼ கர்த்தும்ʼ ய꞉ ஶக்தோ நாபி⁴க³ச்ச²தி ।
ஶோசந்தி பிதரஸ்தம்ʼ வை வ்ருʼதா² தஸ்ய பரிஶ்ரம꞉ ॥ 35.10 ॥

கா³யந்தி பிதரோ கா³தா²꞉ கீர்த்தயந்தி மஹர்ஷய꞉ ।
க³யாம்ʼயாஸ்யதிய꞉ கஶ்சித் ஸோ(அ)ஸ்மான் ஸந்தாரயிஷ்யதி ॥ 35.11 ॥

யதி³ ஸ்யாத் பாதகோபேத꞉ ஸ்வத⁴ர்மபரிவர்ஜித꞉ ।
க³யாம்ʼ யாஸ்யதி வம்ʼஶ்யோ ய꞉ ஸோ(அ)ஸ்மான் ஸந்தாரயிஷ்யதி ॥ 35.12 ॥

ஏஷ்டவ்யா ப³ஹவ꞉ புத்ரா꞉ ஶீலவந்தோ கு³ணான்விதா꞉ ।
தேஷாம்ʼ து ஸமவேதானாம்ʼ யத்³யேகோ(அ)பி க³யாம்ʼ வ்ரஜேத் ॥ 35.13 ॥

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன ப்³ராஹ்மணஸ்து விஶேஷத꞉ ।
ப்ரத³த்³யாத்³ விதி⁴வத் பிண்டா³ன் க³யாம்ʼ க³த்வா ஸமாஹித꞉ ॥ 35.14 ॥

க³த⁴ந்யாஸ்து க²லு தே மர்த்யா க³யாயாம்ʼ பிண்ட³தா³யின꞉ ।
குலான்யுப⁴யத꞉ ஸப்த ஸமுத்³த்⁴ருʼத்யாப்னுயு꞉ பரம் ॥ 35.15 ॥

அன்யச்ச தீர்த²ப்ரவரம்ʼ ஸித்³தா⁴வாஸமுதா³ஹ்ருʼதம் ।
ப்ரபா⁴ஸமிதி விக்²யாதம்ʼ யத்ராஸ்தே ப⁴க³வான் ப⁴வ꞉ ॥ 35.16 ॥

தத்ர ஸ்னானம்ʼ தப꞉ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ ச பூஜனம் ।
க்ருʼத்வா லோகமவாப்னோதி ப்³ரஹ்மணோ(அ)க்ஷய்யமுத்தமம் ॥ 35.17 ॥

தீர்த²ம்ʼ த்ரையம்ப³கம்ʼ நாம ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼதம் ।
பூஜயித்வா தத்ர ருத்³ரம்ʼ ஜ்யோதிஷ்டோமப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 35.18 ॥

ஸுவர்ணாக்ஷம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ ஸமப்⁴யர்ச்ய கபர்தி³னம் ।
ப்³ராஹ்மணான் பூஜயித்வா து கா³ணபத்யம்ʼ லபே⁴த்³ த்⁴ருவம் ॥ 35.19 ॥

ஸோமேஶ்வரம்ʼ தீர்த²வரம்ʼ ருத்³ரஸ்ய பரமேஷ்டி²ன꞉ ।
ஸர்வவ்யாதி⁴ஹரம்ʼ புண்யம்ʼ ருத்³ரஸாலோக்யகாரணம் ॥ 35.20 ॥

தீர்தா²னாம்ʼ பரமம்ʼ தீர்த²ம்ʼ விஜயம்ʼ நாம ஶோப⁴னம் ।
தத்ர லிங்க³ம்ʼ மஹேஶஸ்ய விஜயம்ʼ நாம விஶ்ருதம் ॥ 35.21 ॥

ஷண்மாஸநியதாஹாரோ ப்³ரஹ்மசாரீ ஸமாஹித꞉ ।
உஷித்வா தத்ர விப்ரேந்த்³ரா யாஸ்யந்தி பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 35.22 ॥

அன்யச்ச தீர்த²ப்ரவரம்ʼ பூர்வதே³ஶேஷு ஶோப⁴னம் ।
ஏகாந்தம்ʼ தே³வதே³வஸ்ய கா³ணபத்யப²லப்ரத³ம் ॥ 35.23 ॥

த³த்த்வாத்ர ஶிவப⁴க்தானாம்ʼ கிஞ்சிச்ச²ஶ்வன்மஹீம்ʼ ஶுபா⁴ம் ।
ஸார்வபௌ⁴மோ ப⁴வேத்³ ராஜா முமுக்ஷுர்மோக்ஷமாப்னுயாத் ॥ 35.24 ॥

மஹாநதீ³ஜலம்ʼ புண்யம்ʼ ஸர்வபாபவிநாஶனம் ।
க்³ரஹணே ஸமுபஸ்ப்ருʼஶ்ய முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ॥ 35.25 ॥

அன்யா ச விரஜா நாம நதீ³ த்ரைலோக்யவிஶ்ருதா ।
தஸ்யாம்ʼ ஸ்னாத்வா நரோ விப்ரா ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 35.26 ॥

தீர்த²ம்ʼ நாராயணஸ்யான்யன்நாம்னா து புருஷோத்தமம் ।
தத்ர நாராயண꞉ ஶ்ரீமானாஸ்தே பரமபூருஷ꞉ ॥ 35.27 ॥

பூஜயித்வா பரம்ʼ விஷ்ணும்ʼ ஸ்னாத்வா தத்ர த்³விஜோத்தம꞉ ।
ப்³ராஹ்மணான் பூஜயித்வா து விஷ்ணுலோகமவாப்னுயாத் ॥ 35.28 ॥

தீர்தா²னாம்ʼ பரமம்ʼ தீர்த²ம்ʼ கோ³கர்ணம்ʼ நாம விஶ்ருதம் ।
ஸர்வபாபஹரம்ʼ ஶம்போ⁴ர்நிவாஸ꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 35.29 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா லிம்ʼங்க³ம்ʼ து தே³வஸ்ய கோ³கர்ணேஶ்வரமுத்தமம் ।
ஈப்ஸிதாம்ˮல்லப⁴தே காமான் ருத்³ரஸ்ய த³யிதோ ப⁴வேத் ॥ 35.30 ॥

உத்தரம்ʼ சாபி கோ³கர்ணம்ʼ லிங்க³ம்ʼ தே³வஸ்ய ஶூலின꞉ ।
மஹாதே³வம்ʼ அர்சயித்வா ஶிவஸாயுஜ்யமாப்னுயாத் ॥ 35.31 ॥

தத்ர தே³வோ மஹாதே³வ꞉ ஸ்தா²ணுரித்யபி⁴விஶ்ருத꞉ ।
தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸர்வபாபேப்⁴யோ முச்யதே தத்க்ஷணான்னர꞉ ॥ 35.32 ॥

அன்யத் குப்³ஜாம்ரமதுலம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ விஷ்ணோர்மஹாத்மன꞉ ।
ஸம்பூஜ்ய புருஷம்ʼ விஷ்ணும்ʼ ஶ்வேதத்³வீபே மஹீயதே ॥ 35.33 ॥

யத்ர நாராயணோ தே³வோ ருத்³ரேண த்ரிபுராரிணா ।
க்ருʼத்வா யஜ்ஞஸ்ய மத²னம்ʼ த³க்ஷஸ்ய து விஸர்ஜித꞉ ॥ 35.34 ॥

ஸமந்தாத்³ யோஜனம்ʼ க்ஷேத்ரம்ʼ ஸித்³த⁴ர்ஷிக³ணவந்தி³தம் ।
புண்யமாயதனம்ʼ விஷ்ணோஸ்தத்ராஸ்தே புருஷோத்தம꞉ ॥ 35.35 ॥

அன்யத் கோகாமுகே² விஷ்ணோஸ்தீர்த²மத்³பு⁴தகர்மண꞉ ।
ம்ருʼதோ(அ)த்ர பாதகைர்முக்தோ விஷ்ணுஸாரூப்யமாப்னுயாத் ॥ 35.36 ॥

ஶாலக்³ராமம்ʼ மஹாதீர்த²ம்ʼ விஷ்ணோ꞉ ப்ரீதிவிவர்த⁴னம் ।
ப்ராணாம்ʼஸ்தத்ர நரஸ்த்யக்த்வா ஹ்ருʼஷீகேஷம்ʼ ப்ரபஶ்யதி ॥ 35.37 ॥

அஶ்வதீர்த²மிதி க்²யாதம்ʼ ஸித்³தா⁴வாஸம்ʼ ஸுபாவனம் ।
ஆஸ்தே ஹயஶிரா நித்யம்ʼ தத்ர நாராயண꞉ ஸ்வயம் ॥ 35.38 ॥

தீர்த²ம்ʼ த்ரைலோக்யவிக்²யாதம்ʼ ஸித்³த³வாஸம்ʼ ஸுஶோப³னம் ।
தத்ராஸ்தி புண்யத³ம்ʼ தீர்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ பரமேஷ்டின꞉ ॥35.39 ॥

புஷ்கரம்ʼ ஸர்வபாபக்⁴னம்ʼ ம்ருʼதானாம்ʼ ப்³ரஹ்மலோகத³ம் ।
மனஸா ஸம்ʼஸ்மரேத்³ யஸ்து புஷ்கரம்ʼ வை த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 35.40 ॥

பூயதே பாதகை꞉ ஸர்வை꞉ ஶக்ரேண ஸஹ மோத³தே ।
தத்ர தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸயக்ஷோரக³ராக்ஷஸா꞉ ॥ 35.41 ॥

உபாஸதே ஸித்³த⁴ஸங்கா⁴ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ பத்³மஸம்ப⁴வம் ।
தத்ர ஸ்னாத்வா ப⁴வேச்சு²த்³தோ⁴ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ பரமேஷ்டி²னம் ॥35.42 ॥

பூஜயித்வா த்³விஜவரம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ஸம்ப்ரபஷ்யதி ।
தத்ராபி⁴க³ம்ய தே³வேஶம்ʼ புருஹூதமனிந்தி³தம் ॥ 35.43 ॥

ஸுரூபோ ஜாயதே மர்த்ய꞉ ஸர்வான் காமானவாப்னுயாத் ।
ஸப்தஸாரஸ்வதம்ʼ தீர்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்மாத்³யை꞉ ஸேவிதம்ʼ பரம் ॥ 35.44 ॥

பூஜயித்வா தத்ர ருத்³ரமஶ்வமேத⁴ப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
யத்ர மங்கணகோ ருத்³ரம்ʼ ப்ரபன்ன꞉ பரமேஶ்வரம் ॥ 35.45 ॥

ஆராத⁴யாமாஸ ஶிவம்ʼ தபஸா கோ³வ்ருʼஷத்⁴வஜம் ।
ப்ரஜஜ்வாலாத² தபஸா முநிர்மங்கணகஸ்ததா³ ॥ 35.46 ॥

நனர்த்த ஹர்ஷவேகே³ன ஜ்ஞாத்வா ருத்³ரம்ʼ ஸமாக³தம் ।
தம்ʼ ப்ராஹ ப⁴க³வான் ருத்³ர꞉ கிமர்த²ம்ʼ நர்திதம்ʼ த்வயா ॥ 35.47 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா(அ)பி தே³வமீஶானம்ʼ ந்ருʼத்யதி ஸ்ம புன꞉ புன꞉ ।
ஸோ(அ)ன்வீக்ஷ்ய ப⁴க³வானீஶ꞉ ஸக³ர்வம்ʼ க³ர்வஶாந்தயே ॥ 35.48 ॥

ஸ்வகம்ʼ தே³ஹம்ʼ விதா³ர்யாஸ்மை ப⁴ஸ்மராஶிமத³ர்ஶயத் ।
பஶ்யேமம்ʼ மச்ச²ரீரோத்த²ம்ʼ ப⁴ஸ்மராஶிம்ʼ த்³விஜோத்தம ॥ 35.49 ॥

மாஹாத்ம்யமேதத் தபஸஸ்த்வாத்³ருʼஶோ(அ)ன்யோ(அ)பி வித்³யதே ।
யத் ஸக³ர்வம்ʼ ஹி ப⁴வதா நர்திதம்ʼ முனிபுங்க³வ ॥ 35.50 ॥

ந யுக்தம்ʼ தாபஸஸ்யைதத் த்வத்தோ(அ)ப்யத்ராதி⁴கோ ஹ்யஹம் ।
இத்யாபா⁴ஷ்ய முநிஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ ஸ ருத்³ர꞉ கில விஶ்வத்³ருʼக் ॥ 35.51 ॥

ஆஸ்தா²ய பரமம்ʼ பா⁴வம்ʼ நனர்த்த ஜக³தோ ஹர꞉ ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா பூ⁴த்வா ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 35.52 ॥

த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலவத³னோ ஜ்வாலாமாலீ ப⁴யங்கர꞉ ।
ஸோ(அ)ன்வபஶ்யத³தே²ஷஸ்ய பார்ஶ்வே தஸ்ய த்ரிஶூலின꞉ ॥ 35.53 ॥

விஶாலலோசனமேகாம்ʼ தே³வீம்ʼ சாருவிலாஸினீம் ।
ஸூர்யாயுதஸமப்ரக்²யாம்ʼ ப்ரஸன்னவத³னாம்ʼ ஶிவாம் ॥ 35.54 ॥

ஸஸ்மிதம்ʼ ப்ரேக்ஷ்ய விஶ்வேஶம்ʼ திஷ்ட²ந்தமமிதத்³யுதிம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா ஸந்த்ரஸ்தஹ்ருʼத³யோ வேபமானோ முனீஶ்வர꞉ ॥ 35.55 ॥

நநாம ஶிரஸா ருத்³ரம்ʼ ருத்³ராத்⁴யாயம்ʼ ஜபன் வஶீ ।
ப்ரஸன்னோ ப⁴க³வானீஶஸ்த்ர்யம்ப³கோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ॥ 35.56 ॥

பூர்வவேஷம்ʼ ஸ ஜக்³ராஹ தே³வீ சாந்தர்ஹிதா(அ)ப⁴வத் ।
ஆலிங்க்³ய ப⁴க்தம்ʼ ப்ரணதம்ʼ தே³வதே³வ꞉ ஸ்வயம்ʼஶிவ꞉ ॥ 35.57 ॥

ந பே⁴தவ்யம்ʼ த்வயா வத்ஸ ப்ராஹ கிம்ʼ தே த³தா³ம்யஹம் ।
ப்ரணம்ய மூர்த்⁴னா கி³ரிஶம்ʼ ஹரம்ʼ த்ரிபுரஸூத³னம் ॥ 35.58 ॥

விஜ்ஞாபயாமாஸ ததா³ ஹ்ருʼஷ்ட꞉ ப்ரஷ்டுமனா முனி꞉ ।
நமோ(அ)ஸ்து தே மஹாதே³வ மஹேஶ்வர நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 35.59 ॥

கிமேதத்³ ப⁴க³வத்³ரூபம்ʼ ஸுகோ⁴ரம்ʼ விஶ்வதோமுக²ம் ।
கா ச ஸா ப⁴க³வத்பார்ஶ்வே ராஜமானா வ்யவஸ்தி²தா ॥ 35.60 ॥

அந்தர்ஹிதேவ ச ஸஹஸா ஸர்வமிச்சா²மி வேதி³தும் ।
இத்யுக்தே வ்யாஜஹாரேஶஸ்ததா³ மங்கணகம்ʼ ஹர꞉ ॥ 35.61 ॥

மஹேஶ꞉ ஸ்வாத்மனோ யோக³ம்ʼ தே³வீம்ʼ ச த்ரிபுரானல꞉ ।
அஹம்ʼ ஸஹஸ்ரநயன꞉ ஸர்வாத்மா ஸர்வதோமுக²꞉ ॥ 35.62 ॥

தா³ஹக꞉ ஸர்வபாபானாம்ʼ கால꞉ காலகரோ ஹர꞉ ।
மயைவ ப்ரேர்யதே க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ சேதனாசேதனாத்மகம் ॥ 35.63 ॥

ஸோ(அ)ந்தர்யாமீ ஸ புருஷோ ஹ்யஹம்ʼ வை புருஷோத்தம꞉ ।
தஸ்ய ஸா பரமா மாயா ப்ரக்ருʼதிஸ்த்ரிகு³ணாத்மிகா ॥ 35.64 ॥

ப்ரோச்யதே முநிர்பி⁴ஶக்திர்ஜக³த்³யோனி꞉ ஸனாதனீ ।
ஸ ஏஷ மாயயா விஶ்வம்ʼ வ்யாமோஹயதி விஶ்வவித் ॥ 35.65 ॥

நாராயண꞉ பரோ(அ)வ்யக்தோ மாயாரூப இதி ஶ்ருதி꞉ ।
ஏவமேதஜ்ஜக³த் ஸர்வம்ʼ ஸர்வதா³ ஸ்தா²பயாம்யஹம் ॥ 35.66 ॥

யோஜயாமி ப்ரக்ருʼத்யா(அ)ஹம்ʼ புருஷம்ʼ பஞ்சவிம்ʼஶகம் ।
ததா² வை ஸங்க³தோ தே³வ꞉ கூடஸ்த²꞉ ஸர்வகோ³(அ)மல꞉ ॥ 35.67 ॥

ஸ்ருʼஜத்யஶேஷமேவேத³ம்ʼ ஸ்வமூர்த்தே꞉ ப்ரக்ருʼதேரஜ꞉ ॥

ஸ தே³வோ ப⁴க³வான் ப்³ரஹ்மா விஶ்வரூப꞉ பிதாமஹ꞉ ॥ 35.68 ॥

தவைதத் கதி²தம்ʼ ஸம்யக் ஸ்ரஷ்ட்வ்ருʼத்வம்ʼ பரமாத்மன꞉ ।
ஏகோ(அ)ஹம்ʼ ப⁴க³வான் கலோ ஹ்யநாதி³ஶ்சாந்தக்ருʼத்³ விபு⁴꞉ ॥ 35.69 ॥

ஸமாஸ்தா²ய பரம்ʼ பா⁴வம்ʼ ப்ரோக்தோ ருத்³ரோ மனீஷிபி⁴꞉ ।
மம வை ஸா(அ)பரா ஶக்திர்தே³வீ வித்³யேதி விஶ்ருதா ॥ 35.70 ॥

த்³ருʼஷ்டா ஹி ப⁴வதா நூனம்ʼ வித்³யாதே³ஹஸ்த்வஹம்ʼ தத꞉ ।
ஏவமேதானி தத்த்வானி ப்ரதா⁴னபுருஷேஶ்வரா꞉ ॥ 35.71 ॥

விஷ்ணுர்ப்³ரஹ்மா ச ப⁴க³வான் ருத்³ர꞉ கால இதி ஶ்ருதி꞉ ।
த்ரயமேதத³நாத்³யந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மண்யேவ வ்யவஸ்தி²தம் ॥ 35.72 ॥

ததா³த்மகம்ʼ தத³வ்யக்தம்ʼ தத³க்ஷரமிதி ஶ்ருதி꞉ ।
ஆத்மானந்த³பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 35.73 ॥

ஆகாஶம்ʼ நிஷ்கலம்ʼ ப்³ரஹ்ம தஸ்மாத³ன்யன்ன வித்³யதே ।
ஏவம்ʼ விஜ்ஞாய ப⁴வதா ப⁴க்தியோகா³ஶ்ரயேண து ॥ 35.74 ॥

ஸம்பூஜ்யோ வந்த³னீயோ(அ)ஹம்ʼ ததஸ்தம்ʼ பஶ்ய ஶாஶ்வதம் ।
ஏதாவது³க்த்வா ப⁴க³வாஞ்ஜகா³மாத³ர்ஶனம்ʼ ஹர꞉ ॥ 35.75 ॥

தத்ரைவ ப⁴க்தியோகே³ன ருத்³ராமாராத⁴யன்முனி꞉ ।
ஏதத் பவித்ரமதுலம்ʼ தீர்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்மர்ஷிஸேவிதம் ।
ஸம்ʼஸேவ்ய ப்³ராஹ்மணோ வித்³வான் முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ॥ 35.76 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
பஞ்சத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥35 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஷட்³த்ரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸூத உவாச ।
அன்யத் பவித்ரம்ʼ விபுலம்ʼ தீர்த²ம்ʼ த்ரைலோக்யவிஶ்ருதம் ।
ருத்³ரகோடிரிதி க்²யாதம்ʼ ருத்³ரஸ்ய பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 36.1 ॥

புரா புண்யதமே காலே தே³வத³ர்ஶனதத்பரா꞉ ।
கோடிப்³ரஹ்மர்ஷயோ தா³ந்தாஸ்தம்ʼ தே³ஶமக³மன் பரம் ॥ 36.2 ॥

அஹம்ʼ த்³ரக்ஷ்யாமி கி³ரிஶம்ʼ பூர்வமேவ பினாகினம் ।
அன்யோ(அ)ன்யம்ʼ ப⁴க்தியுக்தானாம்ʼ வ்யாகா⁴தோ ஜாயதே கில ॥ 36.3 ॥

தேஷாம்ʼ ப⁴க்திம்ʼ ததா³ த்³ருʼஷ்ட்வா கி³ரிஶோ யோகி³னாம்ʼ கு³ரு꞉ ।
கோடிரூபோ(அ)ப⁴வத்³ ருத்³ரோ ருத்³ரகோடிஸ்தத꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 36.4 ॥

தே ஸ்ம ஸர்வே மஹாதே³வம்ʼ ஹரம்ʼ கி³ரிகு³ஹாஶயம் ।
பஶ்யந்த꞉ பார்வதீநாத²ம்ʼ ஹ்ருʼஷ்டபுஷ்டதி⁴யோ(அ)ப⁴வன் ॥ 36.5 ॥

அநாத்³யந்தம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ பூர்வமேவாஹமீஶ்வரம் ।
த்³ருʼஷ்டவானிதி ப⁴க்த்யா தே ருத்³ரன்யஸ்ததி⁴யோ(அ)ப⁴வன் ॥ 36.6 ॥

அதா²ந்தரிக்ஷே விமலம்ʼ பஶ்யந்தி ஸ்ம மஹத்தரம் ।
ஜ்யோதிஸ்தத்ரைவ தே ஸர்வே(அ)பி⁴லஷந்த꞉ பரம்ʼ பத³ம் ॥ 36.7 ॥

ஏதத் ஸ்வதே³ஶாத்⁴யுஷிதம்ʼ தீர்த²ம்ʼ புண்யதமம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா ருத்³ரம்ʼ ஸமப்⁴யர்ச்ய ருத்³ரஸாமீப்யமாப்னுயாத் ॥ 36.8 ॥

அன்யச்ச தீர்த²ப்ரவரம்ʼ நாம்னா மது⁴வனம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
தத்ர க³த்வா நியமவானிந்த்³ரஸ்யார்த்³தா⁴ஸனம்ʼ லபே⁴த் ॥ 36.9 ॥

அதா²ன்யா புஷ்பநக³ரீ தே³ஶ꞉ புண்யதம꞉ ஶுப⁴꞉ ।
தத்ர க³த்வா பித்ரூʼன் பூஜ்ய குலானாம்ʼ தாரயேச்ச²தம் ॥ 36.10 ॥

காலஞ்ஜரம்ʼ மஹாதீர்த²ம்ʼ ருத்³ரலோகே மஹேஶ்வர꞉ ।
காலஞ்ஜரம்ʼ ப⁴வந்தே³வோ யத்ர ப⁴க்தப்ரியோ ஹர꞉ ॥ 36.11 ॥

ஶ்வேதோ நாம ஶிவே ப⁴க்தோ ராஜர்ஷிப்ரவர꞉ புரா ।
ததா³ஶீஸ்தந்நமஸ்காரை꞉ பூஜயாமாஸ ஶூலினம் ॥ 36.12 ॥

ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய விதி⁴னா லிங்க³ம்ʼ ப⁴க்தியோக³புர꞉ ஸர꞉ ।
ஜஜாப ருத்³ரமநிஶம்ʼ தத்ர ஸம்ʼந்யஸ்தமானஸ꞉ ॥ 36.13 ॥

ஸிதம்ʼ கலோஜினம்ʼ தீ³ப்தம்ʼ ஶூலமாதா³ய பீ⁴ஷணம் ।
நேதுமப்⁴யாக³தோ தே³ஶம்ʼ ஸ ராஜா யத்ர திஷ்ட²தி ॥ 36.14 ॥

வீக்ஷ்ய ராஜா ப⁴யாவிஷ்ட꞉ ஶூலஹஸ்தம்ʼ ஸமாக³தம் ।
காலம்ʼ காலகரம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ பீ⁴ஷணம்ʼ சண்ட³தீ³பிதம் ॥ 36.15 ॥

உபா³ப்⁴யாமத² ஹஸ்தாப்⁴யாம்ʼ ஸ்ப்ருʼட்வா(அ)ஸௌ லிங்க³மைஶ்வரம் ।
நநாம ஶிரஸா ருத்³ரம்ʼ ஜஜாப ஶதருத்³ரியம் ॥ 36.16 ॥

ஜபந்தமாஹ ராஜானம்ʼ நமந்தம்ʼ மனஸா ப⁴வம் ।
ஏஹ்யேஹீதி புர꞉ ஸ்தி²த்வா க்ருʼதாந்த꞉ ப்ரஹஸன்னிவ ॥ 36.17 ॥

தமுவாச ப⁴யாவிஷ்டோ ராஜா ருத்³ரபராயண꞉ ।
ஏகமீஶார்சனரதம்ʼ விஹாயான்யந்நிஷூத³ய ॥ 36.18 ॥

இத்யுக்தவந்தம்ʼ ப⁴க³வானப்³ரவீத்³ பீ⁴தமானஸம் ।
ருத்³ரார்சனரதோ வா(அ)ன்யோ மத்³வஶே கோ ந திஷ்ட²தி ॥ 36.19 ॥

ஏவமுக்த்வா ஸ ராஜானம்ʼ காலோ லோகப்ரகாலன꞉ ।
ப³ப³ந்த⁴ பாஶை ராஜா(அ)பி ஜஜாப ஶதருத்³ரியம் ॥ 36.20 ॥

அதா²ந்தரிக்ஷே விமலம்ʼ தீ³ப்யமானந்தேஜோராஶிம்ʼ பூ⁴தப⁴ர்த்து꞉ புராணம் ।
ஜ்வாலாமாலாஸம்ʼவ்ருʼதம்ʼ வ்யாப்ய விஶ்வம்ʼ ப்ராது³ர்பூ⁴தம்ʼ ஸம்ʼஸ்தி²தம்ʼ ஸந்த³த³ர்ஶ ॥ 36.21 ॥

தன்மத்⁴யே(அ)ஸௌ புருஷம்ʼ ருக்மவர்ணம்ʼ தே³வ்யா தே³வம்ʼ சந்த்³ரலேகோ²ஜ்ஜ்வலாங்க³ம் ।
தேஜோரூபம்ʼ பஶ்யதி ஸ்மாதிஹ்ருʼஷ்டோ மேனே சாத்மானமப்யாக³ச்ச²தீதி ॥ 36.22 ॥

ஆக³ச்ச²ந்தம்ʼ நாதிதூ³ரே(அ)த² த்³ருʼஷ்ட்வாகாலோ ருத்³ரம்ʼ தே³வதே³வ்யா மஹேஶம் ।
வ்யபேதபீ⁴ரகி²லேஶைகநாத²ம்ʼராஜர்ஷிஸ்தம்ʼ நேதுமப்⁴யாஜகா³ம ॥ 36.23 ॥

ஆலோக்யாஸௌ ப⁴க³வானுக்³ரகர்மாதே³வோ ருத்³ரோ பூ⁴தப⁴ர்த்தா புராண꞉ ।
ஏவம்ʼ ப⁴க்தம்ʼ ஸத்வரம்ʼ மாம்ʼ ஸ்மரந்தம்ʼ தே³ஹீதீமம்ʼ காலரூபம்ʼ மமேதி ॥ 36.24 ॥

ஶ்ருத்வா வாக்²யம்ʼ கோ³பதேருத்³ரபா⁴வ꞉ காலாத்மா(அ)ஸௌ மன்யமான꞉ ஸ்வபா⁴வம் ।
ப³த்³த்⁴வா ப⁴க்தம்ʼ புனரேவா(அ)த² பாஶை꞉ ருத்³ரோ ரௌத்³ரமபி⁴து³த்³ராவ வேகா³த் ॥ 36.25 ॥

ப்ரேக்ஷ்யாயாந்தம்ʼ ஶைலபுத்ரீமதே²ஶ꞉ ஸோ(அ)ன்வீக்ஷ்யாந்தே விஶ்வமாயாவிதி⁴ஜ்ஞ꞉ ।
ஸாவஜ்ஞம்ʼ வை வாமபாதே³ன காலந்த்வேதஸ்யைனம்ʼ பஶ்யதோ வ்யாஜகா⁴ன ॥ 36.26 ॥

மமார ஸோ(அ)திபீ⁴ஷணோ மஹேஶபாத³கா⁴தித꞉ ।
ரராஜ தே³வதாபதி꞉ ஸஹோமயா பினாகத்⁴ருʼக் ॥ 36.27 ॥

நிரீக்ஷ்ய தே³வமீஶ்வரம்ʼ ப்ரஹ்ருʼஷ்டமானஸோ ஹரம் ।
நநாம ஸாம்ப³மவ்யயம்ʼ ஸ ராஜபுங்க³வஸ்ததா³ ॥ 36.28 ॥

நமோ ப⁴வாய ஹேதவே ஹராய விஶ்வஸம்ப⁴வே ।
நம꞉ ஶிவாய தீ⁴மதே நமோ(அ)பவர்க³தா³யினே ॥ 36.29 ॥

நமோ நமோ நமோ நமோ மஹாவிபூ⁴தயே நம꞉ ।
விபா⁴க³ஹீனரூபிணே நமோ நராதி⁴பாய தே ॥ 36.30 ॥

நமோ(அ)ஸ்து தே க³ணேஶ்வர ப்ரபன்னது³꞉க²நாஶன ।
அநாதி³நித்யபூ⁴தயே வராஹஶ்ருʼங்க³தா⁴ரிணே ॥ 36.31 ॥

நமோ வ்ருʼஷத்⁴வஜாய தே கபாலமாலினே நம꞉ ।
நமோ மஹானடாய தே ஶிவாய ஶங்கராய தே ॥ 36.32 ॥

அதா²னுக்³ருʼஹ்ய ஶங்கர꞉ ப்ரணாமதத்பரம்ʼ ந்ருʼபம் ।
ஸ்வகா³ணபத்யமவ்யயம்ʼ ஸரூபதாமதோ² த³தௌ³ ॥ 36.33 ॥

ஸஹோமயா ஸபார்ஷத³꞉ ஸராஜபுங்க³வோ ஹர꞉ ।
முனீஶஸித்³த⁴வந்தி³த꞉ க்ஷணாத³த்³ருʼஶ்யதாமகா³த் ॥ 36.34 ॥

காலே மஹேஶாபி⁴ஹதே லோகநாத²꞉ பிதாமஹ꞉ ।
அயாசத வரம்ʼ ருத்³ரம்ʼ ஸஜீவோ(அ)யம்ʼ ப⁴வத்விதி ॥ 36.35 ॥

நாஸ்தி கஶ்சித³பீஶான தோ³ஷலேஶோ வ்ருʼஷத்⁴வஜ ।
க்ருʼதாந்தஸ்யைவ ப⁴வதா தத்கார்யே விநியோஜித꞉ ॥ 36.36 ॥

ஸ தே³வதே³வவசநாத்³ தே³வதே³வேஶ்வரோ ஹர꞉ ।
ததா²ஸ்த்வித்யாஹ விஶ்வாத்மா ஸோ(அ)பி தாத்³ருʼக்³விதோ⁴(அ)ப⁴வத் ॥ 36.37 ॥

இத்யேதத் பரமம்ʼ தீர்த²ம்ʼ காலஞ்ஜரமிதி ஶ்ருதம் ।
க³த்வா(அ)ப்⁴யர்ச்ய மஹாதே³வம்ʼ கா³ணபத்யம்ʼ ஸ விந்த³தி ॥ 36.38 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஷட்த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥36 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஸப்தத்ரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸூத உவாச ।
இத³மன்யத் பரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ கு³ஹ்யாத்³ கு³ஹ்யதமம்ʼ மஹத் ।
மஹாதே³வஸ்ய தே³வஸ்ய மஹாலயமிதி ஶ்ருதம் ॥ 37.1 ॥

தத்ர தே³வாதி³தே³வேன ருத்³ரேண த்ரிபுராரிணா ।
ஶிலாதலே பத³ம்ʼ ந்யஸ்தம்ʼ நாஸ்திகானாம்ʼ நித³ர்ஶனம் ॥ 37.2 ॥

தத்ர பாஶுபதா꞉ ஶாந்தா ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹா꞉ ।
உபாஸதே மஹாதே³வம்ʼ வேதா³த்⁴யயனதத்பரா꞉ ॥ 37.3 ॥

ஸ்னாத்வா தத்ர பத³ம்ʼ ஶார்வம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப⁴க்திபுர꞉ ஸரம் ।
நமஸ்க்ருʼத்வா(அ)த² ஶிரஸா ருத்³ரஸாமீப்யமாப்னுயாத் ॥ 37.4 ॥

அன்யச்ச தே³வதே³வஸ்ய ஸ்தா²னம்ʼ ஶம்போ⁴ர்மஹாத்மன꞉ ।
கேதா³ரமிதி விக்²யாதம்ʼ ஸித்³தா⁴நாமாலயம்ʼ ஶுப⁴ம் ॥ 37.5 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா மஹாதே³வமப்⁴யர்ச்ய வ்ருʼஷகேதனம் ।
பீத்வா சைவோத³கம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ கா³ணபத்யமவாப்னுயாத் ॥ 37.6 ॥

ஶ்ராத்³த⁴தா³நாதி³கம்ʼ க்ருʼத்வா ஹ்யக்ஷ்யம்ʼ லப⁴தே ப²லம் ।
த்³விஜாதிப்ரவரைர்ஜுஷ்டம்ʼ யோகி³பி⁴ர்ஜ்ஜிதமானஸை꞉ ॥ 37.7 ॥

தீர்த²ம்ʼ ப்லக்ஷாவதரணம்ʼ ஸர்வபாபவிநாஶனம் ।
தத்ராப்⁴யர்ச்ய ஶ்ரீநிவாஸம்ʼ விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ॥ 37.8 ॥

அன்யச்ச மக³தா⁴ரண்யம்ʼ ஸர்வலோகக³திப்ரத³ம் ।
அக்ஷயம்ʼ விந்த³தே ஸ்வர்க³ம்ʼ தத்ர க³த்வா த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 37.9 ॥

தீர்த²ம்ʼ கநக²லம்ʼ புண்யம்ʼ மஹாபாதகநாஶனம் ।
யத்ர தே³வேன ருத்³ரேண யஜ்ஞோ த³க்ஷஸ்ய நாஶித꞉ ॥ 37.10 ॥

தத்ர க³ங்கா³முபஸ்ப்ருʼஶ்ய ஶுசிர்பா⁴வஸமன்வித꞉ ।
முச்யதே ஸர்வபாபைஸ்து ப்³ரஹ்மலோகம்ʼ லபே⁴ன்ம்ருʼத꞉ ॥ 37.11 ॥

மஹாதீர்த²மிதி க்²யாதம்ʼ புண்யம்ʼ நாராயணப்ரியம் ।
தத்ராப்⁴யர்ச்ய ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ ஶ்வேதத்³வீபம்ʼ ஸக³ச்ச²தி ॥ 37.12 ॥

அன்யச்ச தீர்த²ப்ரவரம்ʼ நாம்னா ஶ்ரீபர்வதம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
தத்ர ப்ராணான் பரித்யஜ்ய ருத்³ரஸ்ய த³யிதோ ப⁴வேத் ॥ 37.13 ॥

தத்ர ஸந்நிஹிதோ ருத்³ரோ தே³வ்யா ஸஹ மஹேஶ்வர꞉ ।
ஸ்னானபிண்டா³தி³கம்ʼ தத்ர க்ருʼதமக்ஷய்யமுத்தமம் ॥ 37.14 ॥

கோ³தா³வரீ நதீ³ புண்யா ஸர்வபாபவிநாஶனீ ।
தத்ர ஸ்னாத்வா பித்ரூʼன் தே³வாம்ʼஸ்தர்பயித்வா யதா²விதி⁴ ॥ 37.15 ॥

ஸர்வபாபவிஶுத்³தா⁴த்மா கோ³ஸஹஸ்ரப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
பவித்ரஸலிலா புண்யா காவேரீ விபுலா நதீ³ ॥ 37.16 ॥

தஸ்யாம்ʼ ஸ்னாத்வோத³கம்ʼ க்ருʼத்வா முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ।
த்ரிராத்ரோபோஷிதேநாத² ஏகராத்ரோஷிதேன வா ॥ 37.17 ॥

த்³விஜாதீனாம்ʼ து கதி²தம்ʼ தீர்தா²நாமிஹ ஸேவனம் ।
யஸ்ய வாங்மனஸீ ஶுத்³தே⁴ ஹஸ்தபாதௌ³ ச ஸம்ʼஸ்தி²தௌ ॥ 37.18 ॥

அலோலுபோ ப்³ரஹ்மசாரீ தீர்தா²னாம்ʼ ப²லமாப்னுயாத் ।
ஸ்வாமிதீர்த²ம்ʼ மஹாதீர்த²ம்ʼ த்ரிஷு லோகேஷு விஶ்ருதம் ॥ 37.19 ॥

தத்ர ஸந்நிஹிதோ நித்யம்ʼ ஸ்கந்தோ³(அ)மரநமஸ்க்ருʼத꞉ ।
ஸ்னாத்வா குமாரதா⁴ராயாம்ʼ க்ருʼத்வா தே³வாதி³தர்பணம் ॥ 37.20 ॥

ஆராத்⁴ய ஷண்முக²ம்ʼ தே³வம்ʼ ஸ்கந்தே³ன ஸஹ மோத³தே ।
நதீ³ த்ரைலோக்யவிக்²யாதா தாம்ரபர்ணோதி நாமத꞉ ॥ 37.21 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா பித்ரூʼன் ப⁴க்த்யா தர்பயித்வா யதா²விதி⁴ ।
பாபகர்த்ரூʼனபி பித்ரூʼஸ்தாரயேன்னாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 37.22 ॥

சந்த்³ரதீர்த²மிதி க்²யாதம்ʼ காவேர்யா꞉ ப்ரப⁴வே(அ)க்ஷயம் ।
தீர்தே² தத்ரப⁴வேத்³த⁴த்தம்ʼ ம்ருʼதானாம்ʼ ஸ்வர்க³திர்த்⁴ருவா ॥ 37.23 ॥

விந்த்⁴யபாதே³ ப்ரபஶ்யந்தி தே³வதே³வம்ʼ ஸதா³ஶிவம் ।
ப⁴க்த்யா யே தே ந பஶ்யந்தி யமஸ்ய ஸத³னம்ʼ த்³விஜா꞉ ॥ 37.24 ॥

தே³விகாயாம்ʼ வ்ருʼஷோ நாம தீர்த²ம்ʼ ஸித்³த⁴நிஷேவிதம் ।
தத்ர ஸ்னாத்வோத³கம்ʼ த³த்வா யோக³ஸித்³தி⁴ம்ʼ ச விந்த³தி ॥ 37.25 ॥

த³ஶாஶ்வமேதி⁴கம்ʼ தீர்த²ம்ʼ ஸர்வபாபவிநாஶகம் ।
த³ஶாநாமஶ்வமேதா⁴னாம்ʼ தத்ராப்னோதி ப²லம்ʼ நர꞉ ॥ 37.26 ॥

புண்ட³ரீகம்ʼ மஹாதீர்த²ம்ʼ ப்³ராஹ்மணைருபஸேவிதம் ।
தத்ராபி⁴க³ம்ய யுக்தாத்மா புண்ட³ரீகப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 37.27 ॥

தீர்தே²ப்⁴ய꞉ பரமம்ʼ தீர்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்மதீர்த²மிதி ஶ்ருதம் ।
ப்³ரஹ்மாணமர்சயித்வா து ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 33.28 ॥

ஸரஸ்வத்யா வினஶனம்ʼ ப்லக்ஷப்ரஸ்ரவணம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
வ்யாஸதீர்த²ம்ʼ பரம்ʼ தீர்த²ம்ʼ மைனாகம்ʼ ச நகோ³த்தமம் ॥ 37.29 ॥

யமுனாப்ரப⁴வம்ʼ சைவ ஸர்வபாபவிநாஶனம் ।
பித்ரூʼணாம்ʼ து³ஹிதா தே³வீ க³ந்த⁴காலீதி விஶ்ருதா ॥ 37.30 ॥

தஸ்யாம்ʼ ஸ்னாத்வா தி³வம்ʼ யாதி ம்ருʼதோ ஜாதிஸ்மரோ ப⁴வேத் ।
குபே³ரதுங்க³ம்ʼ பாபக்⁴னம்ʼ ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதம் ॥ 37.31 ॥

ப்ராணாம்ʼஸ்தத்ர பரித்யஜ்ய குபே³ரானுசரோ ப⁴வேத் ।
உமாதுங்க³மிதி க்²யாதம்ʼ யத்ர ஸா ருத்³ரவல்லபா⁴ ॥ 37.32 ॥

தத்ராப்⁴யர்ச்ய மஹாதே³வீம்ʼ கோ³ஸஹஸ்ரப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
ப்⁴ருʼகு³துங்கே³ தபஸ்தப்தம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ தா³னம்ʼ ததா² க்ருʼதம் ॥ 37.33 ॥

குலான்யுப⁴யத꞉ ஸப்த புனாதீதி மதிர்மம ।
காஶ்யபஸ்ய மஹாதீர்த²ம்ʼ காலஸர்பிரிதி ஶ்ருதம் ॥ 37.34 ॥

தத்ர ஶ்ராத்³தா⁴னி தே³யானி நித்யம்ʼ பாபக்ஷயேச்ச²யா ।
த³ஶார்ணாயாம்ʼ ததா² தா³னம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ஹோமஸ்தபோ ஜப꞉ ॥37.35 ॥

அக்ஷயம்ʼ சாவ்யயம்ʼ சைவ க்ருʼதம்ʼ ப⁴வதி ஸர்வதா³ ।
தீர்த²ம்ʼ த்³விஜாதிபி⁴ர்ஜுஷ்டம்ʼ நாம்னா வை குருஜாங்க³லம் ॥ 37.36 ॥

த³த்த்வா து தா³னம்ʼ விதி⁴வத்³ ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ।
வைதரண்யாம்ʼ மஹாதீர்தே² ஸ்வர்ணவேத்³யாம்ʼ ததை²வ ச ॥ 37.37 ॥

த⁴ர்மப்ருʼஷ்டே² ச ஸரஸி ப்³ரஹ்மண꞉ பரமே ஶுபே⁴ ।
ப⁴ரதஸ்யாஶ்ரமே புண்யே புண்யே ஶ்ராத்³த⁴வடே ஶுபே⁴ ॥ 37.38 ।
மஹாஹ்ரதே³ ச கௌஶிக்யாம்ʼ த³த்தம்ʼ ப⁴வதி சாக்ஷயம் ।
முண்ட³ப்ருʼஷ்டே² பத³ம்ʼ ந்யஸ்தம்ʼ மஹாதே³வேன தீ⁴மதா ॥ 37.39 ॥

ஹிதாய ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ நாஸ்திகானாம்ʼ நித³ர்ஶனம் ।
அல்பேனாபி து காலேன நரோ த⁴ர்மபராயண꞉ ॥37.40 ॥

பாப்மானமுத்ஸ்ருʼஜத்யாஶு ஜீர்ணாம்ʼ த்வசமிவோரக³꞉ ।
நாம்னா கனகனந்தே³தி தீர்த²ம்ʼ த்ரைலோக்யவிஶ்ருதம் ॥ 37.41 ॥

உதீ³ச்யாம்ʼ முஞ்ஜப்ருʼஷ்ட²ஸ்ய ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணஸேவிதம் ।
தத்ர ஸ்னாத்வா தி³வம்ʼ யாந்தி ஸஶரீரா த்³விஜாதய꞉ ॥ 37.42 ॥

த³த்தம்ʼ சாபி ஸதா³ ஶ்ராத்³த⁴மக்ஷயம்ʼ ஸமுதா³ஹ்ருʼதம் ।
ருʼணைஸ்த்ரிபி⁴ர்னர꞉ ஸ்னாத்வா முச்யதே க்ஷீணகல்மஷ꞉ ॥ 37.43 ॥

மானஸே ஸரஸி ஸ்னாத்வா ஶக்ரஸ்யார்த்³தா⁴ஸனம்ʼ லபே⁴த் ।
உத்தரம்ʼ மானஸம்ʼ க³த்வா ஸித்³தி⁴ம்ʼ ப்ராப்னோத்யனுத்தமாம் ॥ 37.44 ॥

தஸ்மாந்நிர்வர்த்தயேச்ச்²ராத்³த⁴ம்ʼ யதா²ஶக்தி யதா²ப³லம் ।
காமான் ஸலப⁴தே தி³வ்யான் மோக்ஷோபாயம்ʼ ச விந்த³தி ॥ 37.45 ॥

பர்வதோ ஹிமவாந்நாம நானாதா⁴துவிபூ⁴ஷித꞉ ।
யோஜனானாம்ʼ ஸஹஸ்ராணி ஸாஶீதிஸ்த்வாயதோ கி³ரி꞉ ॥ 37.46 ॥

ஸித்³த⁴சாரணஸங்கீர்ணா தே³வர்ஷிக³ணஸேவித꞉ ।
தத்ர புஷ்கரிணீ ரம்யா ஸுஷும்னா நாம நாமத꞉ ॥ 37.47 ॥

தத்ர க³த்வா த்³விஜோ வித்³வான் ப்³ரஹ்மஹத்யாம்ʼ விமுஞ்சதி ।
ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ப⁴வதி சாக்ஷய்யம்ʼ தத்ர த³த்தம்ʼ மஹோத³யம் ॥ 37.48 ॥

தாரயேச்ச பித்ரூʼன் ஸம்யக்³ த³ஶ பூர்வான் த³ஶாபரான் ।
ஸர்வத்ர ஹிமவான் புண்யோ க³ங்கா³ புண்யா ஸமந்தத꞉ ॥ 37.49 ॥

நத்³ய꞉ ஸமுத்³ரகா³꞉ புண்யா꞉ ஸமுத்³ரஶ்ச விஶேஷத꞉ ।
ப³த³ர்யாஶ்ரமமாஸாத்³ய முச்யதே கலிகல்பி³ஷாத் ॥37.50 ॥

தத்ர நாராயணோ தே³வோ நரேணாஸ்தே ஸனாதன꞉ ।
அக்ஷயம்ʼ தத்ர தா³னம்ʼ ஸ்யாத் ஜப்யம்ʼ வா(அ)பி ததா²வித⁴ம் ॥ 37.51 ॥

மஹாதே³வப்ரியம்ʼ தீர்த²ம்ʼ பாவனம்ʼ தத்³ விஶேஷத꞉ ।
தாரயேச்ச பித்ரூʼன் ஸர்வான் த³த்த்வா ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ஸமாஹித꞉ ॥ 37.52 ॥

தே³வதா³ருவனம்ʼ புண்யம்ʼ ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வஸேவிதம் ।
மஹாதே³வேன தே³வேன தத்ர த³த்தம்ʼ மஹத்³ வரம் ॥ 37.53 ॥

மோஹயித்வா முனீன் ஸர்வான் ஸமஸ்தை꞉ ஸம்ப்ரபூஜித꞉ ।
ப்ரஸன்னோ ப⁴க³வானீஶோ முனீந்த்³ரான் ப்ராஹ பா⁴விதான் ॥ 37.54 ॥

இஹாஶ்ரமவரே ரம்யே நிவஸிஷ்யத² ஸர்வதா³ ।
மத்³பா⁴வனாஸமாயுக்தாஸ்தத꞉ ஸித்³தி⁴மவாப்ஸ்யத² ॥ 37.55 ॥

யே(அ)த்ர மாமர்சயந்தீஹ லோகே த⁴ர்மபரா ஜனா꞉ ।
தேஷாம்ʼ த³தா³மி பரமம்ʼ கா³ணபத்யம்ʼ ஹி ஶாஶ்வதம் ॥ 37.56 ॥

அத்ர நித்யம்ʼ வஸிஷ்யாமி ஸஹ நாராயணேன ச ।
ப்ராணானிஹ நரஸ்த்யக்த்வா ந பூ⁴யோ ஜன்ம விந்த³தி ॥ 37.57 ॥

ஸம்ʼஸ்மரந்தி ச யே தீர்த²ம்ʼ தே³ஶாந்தரக³தா ஜனா꞉ ।
தேஷாம்ʼ ச ஸர்வபாபானி நாஶயாமி த்³விஜோத்தமா꞉ ॥ 37.58 ॥

ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ தா³னம்ʼ தபோ ஹோம꞉ பிண்ட³நிர்வபணம்ʼ ததா² ।
த்⁴யானம்ʼ ஜபஶ்ச நியம꞉ ஸர்வமத்ராக்ஷயம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 37.59 ॥

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்னேன த்³ரஷ்டவ்யம்ʼ ஹி த்³விஜாதிபி⁴꞉ ॥

தே³வதா³ருவனம்ʼ புண்யம்ʼ மஹாதே³வநிஷேவிதம் ॥ 37.60 ॥

யத்ரேஸ்வரோ மஹாதே³வோ விஷ்ணுர்வா புருஷோத்தம꞉ ।
தத்ர ஸந்நிஹிதா க³ங்கா³தீர்தா²ந்யாயதனானி ச ॥ 37.61 ॥

இதீ ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஸப்தத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥37 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ அஷ்டத்ரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
கத²ம்ʼ தா³ருவனம்ʼ ப்ராப்தோ ப⁴க³வான் கோ³வ்ருʼஷத்⁴வஜ꞉ ।
மோஹயாமாஸ விப்ரேந்த்³ரான் ஸூத வக்துமிஹார்ஹஸி ॥ 38.1 ॥

ஸூத உவாச ।
புரா தா³ருவனே ரம்யே தே³வஸித்³த⁴நிஷேவிதே ।
ஸபுத்ரதா³ரதனயாஸ்தபஶ்சேரு꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 38.2 ॥

ப்ரவ்ருʼத்தம்ʼ விவித⁴ம்ʼ கர்ம ப்ரகுர்வாணா யதா²விதி⁴ ।
யஜந்தி விவிதை⁴ர்யஜ்ஞைஸ்தபந்தி ச மஹர்ஷய꞉ ॥ 38.3 ॥

தேஷாம்ʼ ப்ரவ்ருʼத்திவின்யஸ்தசேதஸாமத² ஶூலத்⁴ருʼக் ।
வ்யாக்²யாபயன் ஸ மஹாதோ³ஷம்ʼ யயௌ தா³ருவனம்ʼ ஹர꞉ ॥ 38.4 ॥

க்ருʼத்வா விஶ்வகு³ரும்ʼ விஷ்ணும்ʼ பார்ஶ்வே தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
யயௌ நிவ்ருʼத்தவிஜ்ஞானஸ்தா²பனார்த²ம்ʼ ச ஶங்கர꞉ ॥ 38.5 ॥

ஆஸ்தா²ய விபுலஞ்சைஷ ஜனம்ʼ விம்ʼஶதிவத்ஸரம் ।
லீலாலஸோ மஹாபா³ஹு꞉ பீனாங்க³ஶ்சாருலோசன꞉ ॥ 38.6 ॥

சாமீகரவபு꞉ ஶ்ரீமான் பூர்ணசந்த்³ரனிபா⁴னன꞉ ।
மத்தமாதங்க³கா³மனோ தி³க்³வாஸா ஜக³தீ³ஶ்வர꞉ ॥ 38.7 ॥

குஶேஶயமயீம்ʼ மாலாம்ʼ ஸர்வரத்னைரலங்க்ருʼதாம் ।
த³தா⁴னோ ப⁴க³வானீஶ꞉ ஸமாக³ச்ச²தி ஸஸ்மித꞉ ॥ 38.8 ॥

யோ(அ)னந்த꞉ புருஷோ யோநிர்லோகாநாமவ்யயோ ஹரி꞉ ।
ஸ்த்ரீவேஷம்ʼ விஷ்ணுராஸ்தா²ய ஸோ(அ)னுக³ச்ச²தி ஶூலினம் ॥ 38.9 ॥

ஸம்பூர்ணசந்த்³ரவத³னம்ʼ பீனோன்னதபயோத⁴ரம் ।
ஶுசிஸ்மிதம்ʼ ஸுப்ரஸன்னம்ʼ ரணன்னுபுரகத்³வயம் ॥ 38.10 ॥

ஸுபீதவஸனம்ʼ தி³வ்யம்ʼ ஶ்யாமலம்ʼ சாருலோசனம் ।
உதா³ரஹம்ʼஸசலனம்ʼ விலாஸி ஸுமனோஹரம் ॥ 38.11 ॥

ஏவம்ʼ ஸ ப⁴க³வானீஶோ தே³வதா³ருவனே ஹர꞉ ।
சசார ஹரிணா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ மாயயா மோஹயன் ஜக³த் ॥ 38.12 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா சரந்தம்ʼ விஶ்வேஶம்ʼ தத்ர தத்ர பினாகினம் ।
மாயயா மோஹிதா நார்யோ தே³வதே³வம்ʼ ஸமன்வயு꞉ ॥ 38.13 ॥

விஸ்த்ரஸ்தவஸ்த்ராப⁴ரணாஸ்த்யக்த்வா லஜ்ஜாம்ʼ பதிவ்ரதா꞉ ।
ஸஹைவ தேன காமார்த்தா விலாஸின்யஶ்சரந்திஹி ॥ 38.14 ॥

ருʼஷீணாம்ʼ புத்ரகா யே ஸ்யுர்யுவானோ ஜிதமானஸா꞉ ।
அன்வக³ச்ச²ன் ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ ஸர்வே காமப்ரபீடி³தா꞉ ॥ 38.15 ॥

கா³யந்தி ந்ருʼத்யந்தி விலாஸயுக்தா
நாரீக³ணா நாயிகமேகமீஶம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா ஸபத்னீகமதீவகாந்த-
மிச்ச²ந்த்யதா²லிங்க³னமாசரந்தி ॥ 38.16 ॥

பார்ஶ்வே நிபேது꞉ ஸ்மிதமாசரந்தி
கா³யந்தி கீ³தானி முனீஶபுத்ரா꞉ ।
ஆலோக்ய பத்³மாபதிமாதி³தே³வம்ʼ
ப்⁴ரூப⁴ங்க³மன்யே விசரந்தி தேன ॥ 38.17 ॥

ஆஸாமதை²ஷாமபி வாஸுதே³வோ
மாயீ முராரிர்மனஸி ப்ரவிஷ்ட꞉ ।
கரோதி போ⁴கா³ன் மனஸி ப்ரவ்ருʼத்திம்ʼ
மாயானுபூ⁴யந்த இதிவ ஸம்யக் ॥ 38.18 ॥

விபா⁴தி விஶ்வாமரபூ⁴தப⁴ர்த்தா
ஸ மாத⁴வ꞉ ஸ்த்ரீக³ணமத்⁴யவிஷ்ட꞉ ।
அஶேஷஶக்த்யாஸனஸம்ʼநிவிஷ்டோ
யதை²கஶக்த்யா ஸஹ தே³வதே³வ꞉ ॥ 38.19 ॥

கரோதி ந்ருʼத்யம்ʼ பரமம்ʼ ப்ரதா⁴னம்ʼ
ததா³ விரூட⁴꞉ புனரேவ பூ⁴ய꞉ ।
யயௌ ஸமாருஹ்ய ஹரி꞉ ஸ்வபா⁴வம்ʼ
ததீ³ஶவ்ருʼத்தாம்ருʼதமாதி³தே³வ꞉ ॥ 38.20 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா நாரீகுலம்ʼ ருத்³ரம்ʼ புத்ரானபி ச கேஶவம் ।
மோஹயந்தம்ʼ முநிஶ்ரேஷ்டா²꞉ கோபம்ʼ ஸந்த³தி⁴ரே ப்⁴ருʼஶம் ॥ 38.21 ॥

அதீவ பருஷம்ʼ வாக்யம்ʼ ப்ரோசுர்தே³வம்ʼ கபர்தி³னம் ।
ஶேபுஶ்சர்விவிதை⁴ர்வாக்யைர்மாயயா தஸ்ய மோஹிதா꞉ ॥ 38.22 ॥

தபாம்ʼஸி தேஷாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ ப்ரத்யாஹன்யந்த ஶங்கரே ।
யதா²தி³த்யப்ரகாஶேன தாரகா நப⁴ஸி ஸ்தி²தா꞉ ॥ 38.23 ॥

தே ப⁴க்³னதபஸோ விப்ரா꞉ ஸமேத்ய வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜம் ।
கோ ப⁴வானிதி தே³வேஶம்ʼ ப்ருʼச்ச²ந்தி ஸ்ம விமோஹிதா꞉ ॥ 38.24 ॥

ஸோ(அ)ப்³ரவீத்³ ப⁴க³வானீஶஸ்தபஶ்சர்துமிஹாக³த꞉ ।
இதா³னீம்ʼ பா⁴ர்யயா தே³ஶே ப⁴வத்³பி⁴ரிஹ ஸுவ்ரதா꞉ ॥ 38.25 ॥

தஸ்ய தே வாக்யமாகர்ண்ய ப்⁴ருʼக்³வாத்³யா முனிபுங்க³வா꞉ ।
ஊசுர்க்³ருʼஹீத்வா வஸனம்ʼ த்யக்த்வா பா⁴ர்யாம்ʼ தபஶ்சர ॥ 38.26 ॥

அதோ²வாச விஹஸ்யேஶ꞉ பினாகீ நீலலோஹித꞉ ।
ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ஜக³தாம்ʼ யோனிம்ʼ பார்ஶ்வஸ்த²ம்ʼ ச ஜனார்த³னம் ॥ 38.27 ॥

கத²ம்ʼ ப⁴வத்³பி⁴ருதி³தம்ʼ ஸ்வபா⁴ர்யாபோஷணோத்ஸுகை꞉ ।
த்யக்தவ்யா மம பா⁴ர்யேதி த⁴ர்மஜ்ஞை꞉ ஶாந்தமானஸை꞉ ॥ 38.28 ॥

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
வ்யபி⁴சாரரதா பா⁴ர்யா꞉ ஸந்த்யாஜ்யா꞉ பதினேரிதா꞉ ।
அஸ்மாபி⁴ரேஷா ஸுப⁴கா³ தாத்³ருʼஶீ த்யாக³மர்ஹதி ॥ 38.29 ॥

மஹாதே³வ உவாச ।
ந கதா³சிதி³யம்ʼ விப்ரா மனஸாப்யன்யமிச்ச²தி ।
நாஹமேநாமபி ததா² விமுஞ்சாமி கதா³சன ॥ 38.30 ॥

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
த்³ருʼஷ்ட்வா வ்யபி⁴சரந்தீஹ ஹ்யஸ்மாபி⁴꞉ புருஷாத⁴ம ।
உக்தம்ʼ ஹ்யஸத்யம்ʼ ப⁴வதா க³ம்யதாம்ʼ க்ஷிப்ரமேவ ஹி ॥ 38.31 ॥

ஏவமுக்தே மஹாதே³வ꞉ ஸத்யமேவ மயேரிதம் ।
ப⁴வதாம்ʼ ப்ரதிபா⁴த்யேஷேத்யுக்த்வாஸௌ விசசார ஹ ॥ 38.32 ॥

ஸோ(அ)க³ச்ச²த்³த⁴ரிணா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ முனிந்த்³ரஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
வஸிஷ்ட²ஸ்யாஶ்ரமம்ʼ புண்யம்ʼ பி⁴க்ஷார்தீ² பரமேஶ்வர꞉ ॥ 38.33 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா ஸமாக³தம்ʼ தே³வம்ʼ பி⁴க்ஷமாணமருந்த⁴தீ ।
வஸிஷ்ட²ஸ்ய ப்ரியா பா⁴ர்யா ப்ரத்யுத்³க³ம்ய நநாம நம் ॥ 38.34 ॥

ப்ரக்ஷால்ய பாதௌ³ விமலம்ʼ த³த்த்வா சாஸனமுத்தமம் ।
ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ஶிதி²லம்ʼ கா³த்ரமபி⁴கா⁴தஹதம்ʼ த்³விஜை꞉ ।
ஸந்த⁴யாமாஸ பை⁴ஷஜ்யைர்விஷண்ண வத³னா ஸதீ ॥ 38.35 ॥

சகார மஹதீம்ʼ பூஜாம்ʼ ப்ரார்த²யாமாஸ பா⁴ர்யயா ।
கோ ப⁴வான் குத ஆயாத꞉ கிமாசாரோ ப⁴வானிதி ।
உவாச தாம்ʼ மஹாதே³வ꞉ ஸித்³தா⁴னாம்ʼ ப்ரவரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 38.36 ॥

யதே³தன்மண்ட³லம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ பா⁴தி ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ஸதா³ ।
ஏஷைவ தே³வதா மஹ்யம்ʼ தா⁴ரயாமி ஸதை³வ தத் ॥ 38.37 ॥

ஹத்யுக்த்வா ப்ரயயௌ ஶ்ரீமானனுக்³ருʼஹ்ய பதிவ்ரதாம் ।
தாட³யாஞ்சக்ரிரே த³ண்டை³ர்லோஷ்டிபி⁴ர்முஷ்டிபி⁴த்³விஜா꞉ ॥ 38.38 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா சரந்தம்ʼ கி³ரிஶம்ʼ நக்³னம்ʼ விக்ருʼதலக்ஷணம் ।
ப்ரோசுரேதத்³ ப⁴வாம்ˮல்லிங்க³முத்பாடயது து³ர்மதே ॥ 38.39 ॥

தானப்³ரவீன்மஹாயோகீ³ கரிஷ்யாமீதி ஶங்கர꞉ ।
யுஷ்மாகம்ʼ மாமகே லிங்கே³ யதி³ த்³வேஷோ(அ)பி⁴ஜாயதே ॥ 38.40 ॥

இத்யுக்த்வோத்பாடயாமாஸ ப⁴க³வான் ப⁴க³நேத்ரஹா ।
நாபஶ்யம்ʼஸ்தத்க்ஷணேனேஶம்ʼ கேஶவம்ʼ லிங்க³மேவ ச ॥ 38.41 ॥

ததோ³த்பாதா ப³பூ⁴வுர்ஹி லோகானாம்ʼ ப⁴யஶம்ʼஸின꞉ ।
ந ராஜதே ஸஹஸ்ராம்ʼஶுஶ்சசால ப்ருʼதி²வீ புன꞉ ।
நிஷ்ப்ரபா⁴ஶ்ச க்³ரஹா꞉ ஸர்வே சுக்ஷுபே⁴ ச மஹோத³தி⁴꞉ ॥ 38.42 ॥

அபஶ்யச்சானுஸூயாத்ரே꞉ ஸ்வப்னம்ʼ பா⁴ர்யா பதிவ்ரதா ।
கத²யாமாஸ விப்ராணாம்ʼ ப⁴யாதா³குலிதேக்ஷணா ॥ 38.43 ॥

தேஜஸா பா⁴ஸயன் க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ நாராயணஸஹாயவான் ।
பி⁴க்ஷமாண꞉ ஶிவோ நூனம்ʼ த்³ருʼஷ்டோ(அ)ஸ்மாகம்ʼ க்³ருʼஹேஷ்விதி ॥ 38.44 ॥

தஸ்யா வசனமாகர்ண்ய ஶங்கமானா மஹர்ஷய꞉ ।
ஸர்வே ஜக்³முர்மஹாயோக³ம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ விஶ்வஸம்ப⁴வம் ॥ 38.45 ॥

உபாஸ்யமானமமலைர்யோகி³பி⁴ர்ப்³ரஹ்மவித்தமை꞉ ।
சதுர்வேதை³ர்மூர்திமத்³பி⁴꞉ ஸாவித்ர்யா ஸஹிதம்ʼ ப்ரபு⁴ம் ॥ 38.46 ॥

ஆஸீனமாஸனே ரம்யே நாநாஶ்சர்யஸமன்விதே ।
ப்ரபா⁴ஸஹஸ்ரகலிலே ஜ்ஞானைஶ்வர்யாதி³ஸம்ʼயுதே ॥ 38.47 ॥

விப்⁴ராஜமானம்ʼ வபுஷா ஸஸ்மிதம்ʼ ஶுப்⁴ரலோசனம் ।
சதுர்முக²ம்ʼ மஹாபா³ஹும்ʼ ச²ந்தோ³மயமஜம்ʼ பரம் ॥ 38.48 ॥

விலோக்ய தே³வபுருஷம்ʼ ப்ரஸன்னவத³னம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
ஶிரோபி⁴ர்த⁴ரணீம்ʼ க³த்வா தோஷயாமாஸுரீஶ்வரம் ॥ 38.49 ॥

தான் ப்ரஸன்னமனா தே³வஶ்சதுர்மூர்த்திஶ்சதுர்முக²꞉ ।
வ்யாஜஹார முநிஶ்ரேஷ்டா²꞉ கிமாக³மனகாரணம் ॥ 38.50 ॥

தஸ்ய தே வ்ருʼத்தமகி²லம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ பரமாத்மன꞉ ।
ஜ்ஞாபயாஞ்சக்ரிரே ஸர்வே க்ருʼத்வா ஶிரஸி சாஞ்ஜலிம் ॥ 38.51 ॥

ருʼஷய ஊசு꞉ ।
கஶ்சித்³ தா³ருவனம்ʼ புண்யம்ʼ புருஷோ(அ)தீவஶோப⁴ன꞉ ।
பா⁴ர்யயா சாருஸர்வாங்க்³யா ப்ரவிஷ்டோ நக்³ன ஏவ ஹி ॥ 38.52 ॥

மோஹயாமாஸ வபுஷா நாரீணாம்ʼ குலமீஶ்வர꞉ ।
கன்யகானாம்ʼ ப்ரியா சாஸ்ய தூ³ஷயாமாஸ புத்ரகான் ॥ 38.53 ॥

அஸ்மாபி⁴ர்விவிதா⁴꞉ ஶாபா꞉ ப்ரத³த்தாஶ்ச பராஹதா꞉ ।
தாடி³தோ(அ)ஸ்மாபி⁴ரத்யர்த²ம்ʼ லிங்க³ந்து விநிபாதிதம் ॥ 38.54 ॥

அந்தர்ஹிதஶ்ச ப⁴க³வான் ஸபா⁴ர்யோ லிங்க³மேவ ச ।
உத்பாதாஶ்சாப⁴வன் கோ⁴ரா꞉ ஸர்வபூ⁴தப⁴யங்கரா꞉ ॥ 38.55 ॥

க ஏஷ புருஷோ தே³வ பீ⁴தா꞉ ஸ்ம புருஷோத்தம ।
ப⁴வந்தமேவ ஶரணம்ʼ ப்ரபன்னா வயமச்யுத ॥ 38.56 ॥

த்வம்ʼ ஹி வேத்ஸி ஜக³த்யஸ்மின் யத்கிஞ்சித³பி சேஷ்டிதம் ।
அனுக்³ரஹேண விஶ்வேஶ தத³ஸ்மானனுபாலய ॥ 38.57 ॥

விஜ்ஞாபிதோ முனிக³ணைர்விஶ்வாத்மா கமலோத்³ப⁴வ꞉ ।
த்⁴யாத்வா தே³வம்ʼ த்ரிஶூலாங்கம்ʼ க்ருʼதாஞ்ஜலிரபா⁴ஷத ॥ 38.58 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
ஹா கஷ்டம்ʼ ப⁴வதாமத்³ய ஜாதம்ʼ ஸர்வார்த²நாஶனம் ।
தி⁴க்³ப³லம்ʼ தி⁴க் தபஶ்சர்யா மித்²யைவ ப⁴வதாமிஹ ॥ 38.59 ॥

ஸம்ப்ராப்ய புண்யஸம்ʼஸ்காராந்நிதீ⁴னாம்ʼ பரமம்ʼ நிதி⁴ம் ।
உபேக்ஷிதம்ʼ வ்ருʼதா²சாரைர்ப⁴வத்³பி⁴ரிஹ மோஹிதை꞉ ॥ 38.60 ॥

காங்க்ஷந்தே யோகி³னோ நித்யம்ʼ யதந்தோ யதயோ நிதி⁴ம் ।
யமேவ தம்ʼ ஸமாஸாத்³ய ஹா ப⁴வத்³பி⁴ருபேக்ஷிதம் ॥ 38.61 ॥

யஜந்தி யஜ்ஞைர்விவிதை⁴ர்யத்ப்ராப்த்யைர்வேத³வாதி³ன꞉ ।
மஹாநிதி⁴ம்ʼ ஸமாஸாத்³ய ஹா ப⁴வத்³பி⁴ருபேக்ஷிதம் ॥ 38.62 ॥

யம்ʼ ஸமாஸாத்³ய தே³வானைமைஶ்வர்யமகி²லம்ʼ ஜக³த் ।
தமாஸாத்³யாக்ஷயநிதி⁴ம்ʼ ஹா ப⁴வத்³பி⁴ருபேக்ஷிதம் ।
யத்ஸமாபத்திஜனிதம்ʼ விஶ்வேஶத்வமித³ம்ʼ மம ।
ததே³வோபேக்ஷிதம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா நிதா⁴னம்ʼ பா⁴க்³யவர்ஜிதை꞉ ॥ 38.63 ॥

யஸ்மின் ஸமாஹிதம்ʼ தி³வ்யமைஶ்வர்யம்ʼ யத் தத³வ்யயம் ।
தமாஸாத்³ய நிதி⁴ம்ʼ ப்³ராஹ்ம ஹா ப⁴வத்³பி⁴ர்வ்ருʼதா²க்ருʼதம் ॥ 38.64 ॥

ஏஷ தே³வோ மஹாதே³வோ விஜ்ஞேயஸ்து மஹேஶ்வர꞉ ।
ந தஸ்ய பரமம்ʼ கிஞ்சித் பத³ம்ʼ ஸமதி⁴க³ம்யதே ॥ 38.65 ॥

தே³வதானாம்ருʼஷீணாம்ʼ ச பித்ரூʼணாம்ʼ சாபி ஶாஶ்வத꞉ ।
ஸஹஸ்ரயுக³பர்யந்தே ப்ரலயே ஸர்வதே³ஹினாம் ॥ 38.66 ॥

ஸம்ʼஹரத்யேஷ ப⁴க³வான் காலோ பூ⁴த்வா மஹேஶ்வர꞉ ।
ஏஷ சைவ ப்ரஜா꞉ ஸர்வா꞉ ஸ்ருʼஜத்யேஷ꞉ ஸ்வதேஜஸா ॥ 38.67 ॥

ஏஷ சக்ரீ சக்ரவர்தீ ஶ்ரீவத்ஸக்ருʼதலக்ஷண꞉ ।
யோகீ³ க்ருʼதயுகே³ தே³வஸ்த்ரேதாயாம்ʼ யஜ்ஞ உச்யதே ।
த்³வாபரே ப⁴க³வான் காலோ த⁴ர்மகேது꞉ கலௌ யுகே³ ॥ 38.68 ॥

ருத்³ரஸ்ய மூர்த்தயஸ்திஸ்த்ரோ யாபி⁴ர்விஶ்வமித³ம்ʼ ததம் ।
தமோ ஹ்யக்³னீ ரஜோ ப்³ரஹ்மா ஸத்த்வம்ʼ விஷ்ணுரிதி ப்ரபு⁴꞉ ॥ 38.69 ॥

மூர்த்திரன்யா ஸ்ம்ருʼதா சாஸ்ய தி³க்³வாஸா வை ஶிவா த்⁴ருவா ।
யத்ர திஷ்ட²தி தத்³ ப்³ரஹ்ம யோகே³ன து ஸமன்விதம் ॥ 38.70 ॥

யா சாஸ்ய பார்ஶ்வகா³ பா⁴ர்யா ப⁴வத்³பி⁴ரபி⁴வீக்ஷிதா ।
ஸா ஹி நாராயணோ தே³வ꞉ பரமாத்மா ஸனாதன꞉ ॥ 38.71 ॥

தஸ்மாத் ஸர்வமித³ம்ʼ ஜாதம்ʼ தத்ரைவ ச லயம்ʼ வ்ரஜேத் ।
ஸ ஏஷ மோசயேத் க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ஸ ஏஷ பரமா க³தி꞉ ॥ 38.72 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஏகஶ்ருʼங்கோ³ மஹானாத்மா புராணோ(அ)ஷ்டாக்ஷரோ ஹரி꞉ ॥ 38.73 ॥

சதுர்வேத³ஶ்சதுர்மூர்த்திஸ்த்ரிமூர்த்திஸ்த்ரிகு³ண꞉ பர꞉ ।
ஏகமூர்த்திரமேயாத்மா நாராயண இதி ஶ்ருதி꞉ ।
ரேதோ(அ)ஸ்ய க³ர்போ⁴ ப⁴க³வானாபோ மாயாதனு꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸ்தூயதே விவிதை⁴ர்மந்த்ரைர்ப்³ராஹ்மணைர்மோக்ஷகாங்க்ஷிபி⁴꞉ ॥ 38.74 ॥

ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய ஸகலம்ʼ விஶ்வம்ʼ கல்பாந்தே புருஷோத்தம꞉ ।
ஶேதே யோகா³ம்ருʼதம்ʼ பீத்வா யத் தத்³ விஷ்ணோ꞉ பரம்ʼ பத³ம் ॥ 38.75 ॥

ந ஜாயதே ந ம்ரியதே வர்த்³த⁴தே ந ச விஶ்வஸ்ருʼக் ।
மூலப்ரக்ருʼதிரவ்யக்தா கீ³யதே வைதி³கைரஜ꞉ ॥ 38.76 ॥

ததோ நிஶாயாம்ʼ வ்ருʼத்தாயாம்ʼ ஸிஸ்ருʼக்ஷுரகி²லஞ்ஜக³த் ।
அஜஸ்ய நாபௌ⁴ தத்³ பீ³ஜம்ʼ க்ஷிபத்யேஷ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 38.77 ॥

தம்ʼ மாம்ʼ வித்த மஹாத்மானம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ விஶ்வதோ முக²ம் ।
மஹாந்தம்ʼ புருஷம்ʼ விஶ்வமபாம்ʼ க³ர்ப⁴மனுத்தமம் ॥ 38.78 ॥

ந தம்ʼ ஜானீத² ஜனகம்ʼ மோஹிதாஸ்தஸ்ய மாயயா ।
தே³வதே³வம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ பூ⁴தாநாமீஶ்வரம்ʼ ஹரம் ॥ 38.79 ॥

ஏஷ தே³வோ மஹாதே³வோ ஹ்யநாதி³ர்ப⁴க³வான் ஹர꞉ ।
விஷ்ணுனா ஸஹ ஸம்ʼயுக்த꞉ கரோதி விகரோதி ச ॥ 38.80 ॥

ந தஸ்ய வித்³யதே கார்யம்ʼ ந தஸ்மாத்³ வித்³யதே பரம் ।
ஸ வேதா³ன் ப்ரத³தௌ³ பூர்வம்ʼ யோக³மாயாதனுர்மம ॥ 38.81 ॥

ஸ மாயீ மாயயா ஸர்வம்ʼ கரோதி விகரோதி ச ।
தமேவ முக்தயே ஜ்ஞாத்வா வ்ரஜேத ஶரணம்ʼ ப⁴வம் ॥ 38.82 ॥

இதீரிதா ப⁴க³வதா மரீசிப்ரமுகா² விபு⁴ம் ।
ப்ரணம்ய தே³வம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ ப்ருʼச்ச²ந்தி ஸ்ம ஸுது³꞉ கி²தா꞉ ॥ 38.83 ॥

இதி அஷ்டாசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥38 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ நவத்ரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

முனய ஊசு꞉ ।
கத²ம்ʼ பஶ்யேம தம்ʼ தே³வம்ʼ புனரேவ பினாகினம் ।
ப்³ரூஹி விஶ்வாமரேஶான த்ராதா த்வம்ʼ ஶரணைஷிணாம் ॥ 39.1 ॥

பிதாமஹ உவாச ।
யத்³ த்³ருʼஷ்டம்ʼ ப⁴வதா தஸ்ய லிங்க³ம்ʼ பு⁴வி நிபாதிதம் ।
தல்லிங்கா³னுக்ருʼதீஶஸ்ய க்ருʼத்வா லிங்க³மனுத்தமம் ॥ 39.2 ॥

பூஜயத்⁴வம்ʼ ஸபத்னீகா꞉ ஸாத³ரம்ʼ புத்ரஸம்ʼயுதா꞉ ।
வைதி³கைரேவ நியமைர்விவிதை⁴ர்ப்³ரஹ்மசாரிண꞉ ॥39.3 ॥

ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய ஶாங்கரைர்மந்த்ரைர்ருʼக்³யஜு꞉ ஸாமஸம்ப⁴வை꞉ ।
தப꞉ பரம்ʼ ஸமாஸ்தா²ய க்³ருʼணந்த꞉ ஶதருத்³ரியம் ॥ 39.4 ॥

ஸமாஹிதா꞉ பூஜயத்⁴வம்ʼ ஸபுத்ரா꞉ ஸஹ ப³ந்து⁴பி⁴꞉ ।
ஸர்வே ப்ராஞ்ஜலயோ பூ⁴த்வா ஶூலபாணிம்ʼ ப்ரபத்³யத² ॥ 39.5 ॥

ததோ த்³ரக்ஷ்யத² தே³வேஶம்ʼ து³ர்த³ர்ஶமக்ருʼதாத்மபி⁴꞉ ।
யம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸர்வமஜ்ஞானமத⁴ர்மஶ்ச ப்ரணஶ்யதி ॥ 39.6 ॥

தத꞉ ப்ரணம்ய வரத³ம்ʼ ப்³ரஹ்மாணமமிதௌஜஸம் ।
ஜக்³மு꞉ ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டமனஸோ தே³வதா³ருவனம்ʼ புன꞉ ॥ 39.7 ॥

ஆராத⁴யிதுமாரப்³தா⁴ ப்³ரஹ்மணா கதி²தம்ʼ யதா² ।
அஜானந்த꞉ பரம்ʼ தே³வம்ʼ வீதராகா³ விமத்ஸரா꞉ ॥ 39.8 ॥

ஸ்த²ண்டி³லேஷு விசித்ரேஷு பர்வதானாம்ʼ கு³ஹாஸு ச ।
நதீ³னாம்ʼ ச விவிக்தேஷு புலினேஷு ஶுபே⁴ஷு ச ॥ 39.9 ॥

ஶைவாலபோ⁴ஜனா꞉ கேசித் கேசித³ந்தர்ஜலேஶயா꞉ ।
கேசித³ப்⁴ராவகாஶாஸ்து பாதா³ங்கு³ஷ்டே² ஹ்யதி⁴ஷ்டி²தா꞉ ॥ 39.10 ॥

த³ந்தோ(அ)லூக²லினஸ்த்வன்யே ஹ்யஶ்மகுட்டாஸ்ததா² பரே ।
ஶாகபர்ணாஶன꞉ கேசித் ஸம்ப்ரக்ஷாலா மரீசிபா꞉ ॥ 39.11 ॥

வ்ருʼக்ஷமூலநிகேதாஶ்ச ஶிலாஶய்யாஸ்ததா² பரே ।
காலம்ʼ நயந்தி தபஸா பூஜயந்தோ மஹேஶ்வரம் ॥ 39.12 ॥

ததஸ்தேஷாம்ʼ ப்ரஸாதா³ர்த²ம்ʼ ப்ரபன்னார்த்திஹரோ ஹர꞉ ।
சகார ப⁴க³வான் பு³த்³தி⁴ம்ʼ ப்ரபோ³தா⁴ய வ்ருʼஷத்⁴வஜ꞉ ॥ 39.13 ॥

தே³வ꞉ க்ருʼதயுகே³ ஹ்யஸ்மின் ஶ்ருʼங்கே³ ஹிமவத꞉ ஶுபே⁴ ।
தே³வதா³ருவனம்ʼ ப்ராப்த꞉ ப்ரஸன்ன꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 39.14 ॥

ப⁴ஸ்மபாண்டு³ரதி³க்³தா⁴ங்கோ³ நக்³னோ விக்ருʼதலக்ஷண꞉ ।
உல்முகவ்யக்³ரஹஸ்தஶ்ச ரக்தபிங்க³லலோசன꞉ ॥ 39.15 ॥

க்வசிச்ச ஹஸதே ரௌத்³ரம்ʼ க்வசித்³ கா³யதி விஸ்மித꞉ ।
க்வசிந்ந்ருʼத்யதி ஶ்ருʼங்கா³ரீ க்வசித்³ரௌதி முஹுர்முஹு꞉ ॥ 39.16 ॥

ஆஶ்ரமே ஹ்யடதே பி⁴க்ஷு꞉ யாசதே ச புன꞉ புன꞉ ।
மாயாம்ʼ க்ருʼத்வாத்மனோ ரூபம்ʼ தே³வஸ்தத்³ வனமாக³த꞉ ॥ 39.17 ॥

க்ருʼத்வா கி³ரிஸுதாம்ʼ கௌ³ரீம்ʼ பார்ஶ்வேதே³வ꞉ பினாகத்⁴ருʼக் ।
ஸா ச பூர்வவத்³ தே³வேஶீ தே³வதா³ருவனம்ʼ க³தா ॥ 39.18 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா ஸமாக³தம்ʼ தே³வம்ʼ தே³வ்யா ஸஹ கபர்தி³னம் ।
ப்ரணேமு꞉ ஶிரஸா பூ⁴மௌ தோஷயாமாஸுரீஶ்வரம் ॥ 39.19 ॥

வைதி³கைர்விவிதை⁴ர்மந்த்ரை꞉ ஸூக்தைர்மாஹேஶ்வரை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
அத²ர்வஶிரஸா சான்யே ருத்³ராத்³யைரர்ச்சயன்ப⁴வம் ॥ 39.20 ॥

நமோ தே³வாதி³தே³வாய மஹாதே³வாய தே நம꞉ ।
த்ர்யம்ப³காய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணே ॥ 39.21 ॥

நமோ தி³க்³வாஸஸே துப்⁴யம்ʼ விக்ருʼதாய பினாகினே ।
ஸர்வப்ரணததே³வாய ஸ்வயமப்ரணதாத்மனே ॥ 39.22 ॥

அந்தகாந்தக்ருʼதே துப்⁴யம்ʼ ஸர்வஸம்ʼஹரணாய ச ।
நமோ(அ)ஸ்து ந்ருʼத்யஶீலாய நமோ பை⁴ரவரூபிணே ॥ 39.23 ॥

நரநாரீஶரீராய யோகி³னாம்ʼ கு³ரவே நம꞉ ।
நமோ தா³ந்தாய ஶாந்தாய தாபஸாய ஹராய ச ॥ 39.24 ॥

விபீ⁴ஷணாய ருத்³ராய நமஸ்தே க்ருʼத்திவாஸஸே ।
நமஸ்தே லேலிஹானாய ஶிதிகண்டா²ய தே நம꞉ ॥ 39.25 ॥

அகோ⁴ரகோ⁴ரரூபாய வாமதே³வாய வை நம꞉ ।
நம꞉ கனகமாலாய தே³வ்யா꞉ ப்ரியகராய ச ॥ 39.26 ॥

க³ங்கா³ஸலிலதா⁴ராய ஶம்ப⁴வே பரமேஷ்டி²னே ।
நமோ யோகா³தி⁴பதயே ப்³ரஹ்மாதி⁴பதயே நம꞉ ॥ 39.27 ॥

ப்ராணாய ச நமஸ்துப்⁴யம்ʼ நமோ ப⁴ஸ்மாக³தா⁴ரிணே ।
நமஸ்தே ஹவ்யவாஹாய த³ம்ʼஷ்ட்ரிணே ஹவ்யரேதஸே ॥ 39.28 ॥

ப்³ரஹ்மணஶ்ச ஶிரோ ஹர்த்ரே நமஸ்தே காலரூபிணே ।
ஆக³திம்ʼ தே ந ஜனீமோ க³திம்ʼ நைவ ச நைவ ச ॥ 39.29 ॥

விஶ்வேஶ்வர மஹாதே³வ யோ(அ)ஸி ஸோ(அ)ஸி நமோ(அ)ஸ்து தே ।
நம꞉ ப்ரமத²நாதா²ய தா³த்ரே ச ஶுப⁴ஸம்பதா³ம் ॥ 39.30 ॥

கபாலபாணயே துப்⁴யம்ʼ நமோ மீடு⁴ஷ்டமாய தே ।
நம꞉ கனகலிங்கா³ய வாரிலிங்கா³ய தே நம꞉ ॥ 39.31 ॥

நமோ வஹ்ன்யர்கலிங்கா³ய ஜ்ஞானலிங்கா³ய தே நம꞉ ।
நமோ பு⁴ஜங்க³ஹாராய கர்ணிகாரப்ரியாய ச ।
கிரீடினே குண்ட³லினே காலகாலாய தே நம꞉ ॥ 39.32 ॥

வாமதே³வ மஹேஶான தே³வதே³வ த்ரிலோசன ।
க்ஷம்யதாம்ʼ யத்க்ருʼதம்ʼ மோஹாத் த்வமேவ ஶரணம்ʼ ஹி ந꞉ ॥ 39.33 ॥

சரிதானி விசித்ராணி கு³ஹ்யானி க³ஹனானி ச ।
ப்³ரஹ்மாதீ³னாம்ʼ ச ஸர்வேஷாம்ʼ து³ர்விஜ்ஞேயோ(அ)ஸி ஶங்கர ॥ 39.34 ॥

அஜ்ஞாநாத்³ யதி³ வா ஜ்ஞாநாத்³ யத்கிஞ்சித்குருதே நர꞉ ।
தத்ஸர்வம்ʼ ப⁴க³வானேன குருதே யோக³மாயயா ॥ 39.35 ॥

ஏவம்ʼ ஸ்துத்வா மஹாதே³வம்ʼ ப்ரஹ்ருʼஷ்டேனாந்தராத்மனா ।
ஊசு꞉ ப்ரணம்ய கி³ரிஶம்ʼ பஶ்யாமஸ்த்வாம்ʼ யதா² புரா ॥ 39.36 ॥

தேஷாம்ʼ ஸம்ʼஸ்தவமாகர்ண்ய ஸோம꞉ மோமவிபூ⁴ஷண꞉ ।
ஸ்வமேவ பரமம்ʼ ரூபம்ʼ த³ர்ஶயாமாஸ ஶங்கர꞉ ॥ 39.37 ॥

தம்ʼ தே த்³ருʼஷ்ட்வா(அ)த² கி³ரிஶம்ʼ தே³வ்யா ஸஹ பினாகினம் ।
யதா² பூர்வம்ʼ ஸ்தி²தா விப்ரா꞉ ப்ரணேமுர்ஹ்ருʼஷ்டமானஸா꞉ ॥ 39.38 ॥

ததஸ்தே முனய꞉ ஸர்வே ஸம்ʼஸ்தூய ச மஹேஶ்வரம் ।
ப்⁴ருʼக்³வங்கி³ரோவஸிஷ்டா²ஸ்து விஶ்வாமித்ரஸ்ததை²வ ச ॥ 39.39 ॥

கௌ³தமோ(அ)த்ரி꞉ ஸுகேஶஶ்ச புலஸ்த்ய꞉ புலஹ꞉ க்ரது꞉ ।
மரீசி꞉ கஶ்யபஶ்சாபி ஸம்ʼவர்த்தகமஹாதபா꞉ ।
ப்ரணம்ய தே³வதே³வேஶமித³ம்ʼ வசனமப்³ருவன் ॥ 39.40 ॥

கத²ம்ʼ த்வாம்ʼ தே³வதே³வேஶ கர்மயோகே³ன வா ப்ரபோ⁴ ।
ஜ்ஞானேன வா(அ)த² யோகே³ன பூஜயாம꞉ ஸதை³வ ஹி ॥ 39.41 ॥

கேன வா தே³வமார்கே³ண ஸம்பூஜ்யோ ப⁴க³வானிஹ ।
கிம்ʼ தத் ஸேவ்யமஸேவ்யம்ʼ வா ஸர்வமேதத்³ ப்³ரவீஹி ந꞉ ॥ 39.42 ॥

தே³வதே³வ உவாச ।
ஏதத்³ வ꞉ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி கூ³ட⁴ம்ʼ க³ஹனமுத்தமம் ।
ப்³ரஹ்மணே கதி²தம்ʼ பூர்வமாதா³வேவ மஹர்ஷய꞉ ॥ 39.43 ॥

ஸாங்க்²யயோகோ³ த்³விதா⁴ ஜ்ஞேய꞉ புருஷாணாம்ʼ ஹி ஸாத⁴னம் ।
யோகே³ன ஸஹிதம்ʼ ஸாங்க்²யம்ʼ புருஷாணாம்ʼ விமுக்தித³ம் ॥ 39.44 ॥

ந கேவலேன யோகே³ன த்³ருʼஶ்யதே புருஷ꞉ பர꞉ ।
ஜ்ஞானம்ʼ து கேவலம்ʼ ஸம்யக³பவர்க³ப²லப்ரத³ம் ॥ 39.45 ॥

ப⁴வந்த꞉ கேவலம்ʼ யோக³ம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய விமுக்தயே ।
விஹாய ஸாங்க்²யம்ʼ விமலமகுர்வத பரிஶ்ரமம் ॥ 39.46 ॥

ஏதஸ்மாத் காரணாத்³ விப்ராந்ருʼணாம்ʼ கேவலத⁴ர்மிணாம் ।
ஆக³தோ(அ)ஹமிமம்ʼ தே³ஶம்ʼ ஜ்ஞாபயன் மோஹஸம்ப⁴வம் ॥ 39.47 ॥

தஸ்மாத்³ ப⁴வத்³பி⁴ர்விமலம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ கைவல்யஸாத⁴னம் ।
ஜ்ஞாதவ்யம்ʼ ஹி ப்ரயத்னேன ஶ்ரோதவ்யம்ʼ த்³ருʼஶ்யமேவ ச ॥ 39.48 ॥

ஏக꞉ ஸர்வத்ரகோ³ ஹ்யாத்மா கேவலஶ்சிதிமாத்ரக꞉ ।
ஆனந்தோ³ நிர்மலோ நித்யம்ʼ ஸ்யாதே³தத் ஸாங்க்²யத³ர்ஶனம் ॥ 39.49 ॥

ஏததே³வ பரம்ʼ ஜ்ஞானமேஷ மோக்ஷோ(அ)த்ர கீ³யதே ।
ஏதத் கைவல்யமமலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வஶ்ச வர்ணித꞉ ॥ 39.50 ॥

ஆஶ்ரித்ய சைதத் பரமம்ʼ தந்நிஷ்டா²ஸ்தத்பராயணா꞉ ।
பஶ்யந்தி மாம்ʼ மஹாத்மானோ யதயோ விஶ்வமீஶ்வரம் ॥ 39.51 ॥

ஏதத் தத் பரமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ கேவலம்ʼ ஸந்நிரஞ்ஜனம் ।
அஹம்ʼ ஹி வேத்³யோ ப⁴க³வான் மம மூர்த்திரியம்ʼ ஶிவா ॥ 39.52 ॥

ப³ஹூனி ஸாத⁴னானீஹ ஸித்³த⁴யே கதி²தானி து ।
தேஷாமப்⁴யதி⁴கம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ மாமகம்ʼ த்³விஜபுங்க³வா꞉ ॥ 39.53 ॥

ஜ்ஞானயோக³ரதா꞉ ஶாந்தா மாமேவ ஶரணம்ʼ க³தா꞉ ।
யே ஹி மாம்ʼ ப⁴ஸ்மநிரதா த்⁴யாயந்தி ஸததம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ॥ 39.54 ॥

மத்³ப⁴க்திபரமா நித்யம்ʼ யதய꞉ க்ஷீணகல்மஷா꞉ ।
நாஶயாம்யசிராத் தேஷாம்ʼ கோ⁴ரம்ʼ ஸம்ʼஸாரஸாக³ரம் ॥ 39.55 ॥

ப்ரஶாந்த꞉ ஸம்ʼயதமனா ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹ꞉ ।
ப்³ரஹ்மசர்யரதோ நக்³னோ வ்ரதம்ʼ பாஶுபதம்ʼ சரேத் ॥ 39.56 ॥

நிர்மிதம்ʼ ஹி மயா பூர்வம்ʼ வ்ரதம்ʼ பாஶுபதம்ʼ பரம் ।
கு³ஹ்யாத்³ கு³ஹ்யதமம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ வேத³ஸாரம்ʼ விமுக்தயே ॥ 39.57 ॥

யத்³ வா கௌபீனவஸன꞉ ஸ்யாத்³வாதி³க்³வஸனோ முனி꞉ ।
வேதா³ப்⁴யாஸரதோ வித்³வான் த்⁴யாயேத் பஶுபதிம்ʼ ஶிவம் ॥ 39.58 ॥

ஏஷ பாஶுபதோ யோக³꞉ ஸேவனீயோ முமுக்ஷுபி⁴꞉ ।
ப⁴ஸ்மச்ச²ன்னைர்ஹி ஸததம்ʼ நிஷ்காமைரிதி ஶ்ருதம் ॥ 39.59 ॥

வீதராக³ப⁴யக்ரோதா⁴ மன்மயா மாமுபாஶ்ரிதா꞉ ।
ப³ஹவோ(அ)னேன யோகே³ன பூதா மத்³பா⁴வமாக³தா꞉ ॥ 39.60 ॥

அன்யானி சைவ ஶாஸ்த்ராணி லோகே(அ)ஸ்மின் மோஹனானிது ।
வேத³வாத³விருத்³தா⁴னி மயைவ கதி²தானி து ॥ 39.61 ॥

வாமம்ʼ பாஶுபதம்ʼ ஸோமம்ʼ லாகுலம்ʼ சைவ பை⁴ரவம் ।
அஸேவ்யமேதத் கதி²தம்ʼ வேத³பா³ஹ்யம்ʼ ததே²தரம் ॥ 39.62 ॥

வேத³முர்த்திரஹம்ʼ விப்ரா நான்யஶாஸ்த்ரார்த²வேதி³பி⁴꞉ ।
ஜ்ஞாயதே மத்ஸ்வரூபம்ʼ து முக்த்வா வேத³ம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 39.63 ॥

ஸ்தா²பயத்⁴வமித³ம்ʼ மார்க³ம்ʼ பூஜயத்⁴வம்ʼ மஹேஶ்வரம் ।
அசிராதை³ஶ்வரம்ʼ ஜ்ஞானமுத்பத்ஸ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.64 ॥

மயி ப⁴க்திஶ்ச விபுலா ப⁴வதாமஸ்து ஸத்தமா꞉ ।
த்⁴யாதமாத்ரோ ஹி ஸாந்நித்⁴யம்ʼ தா³ஸ்யாமி முநிஸத்தமா꞉ ॥ 39.65 ॥

இத்யுக்த்வா ப⁴க³வான் ஸோமஸ்தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ।
தோ(அ)பி தா³ருவனே தஸ்மின் பூஜயந்தி ஸ்ம ஶங்கரம் ॥ 39.66 ॥

ப்³ரஹ்மசர்யரதா꞉ ஶாந்தா ஜ்ஞானயோக³பராயணா꞉ ।
ஸமேத்ய தே மஹாத்மானோ முனயோ ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ॥ 39.67 ॥

விசக்ரிரே ப³ஹூன் வாதா³ன்னத்⁴யாத்மஜ்ஞானஸமாஶ்ரயான் ।
கிமஸ்ய ஜக³தோ மூலமாத்மா சாஸ்மாகமேவ ஹி ॥ 39.68 ॥

கோ(அ)பி ஸ்யாத் ஸர்வபா⁴வானாம்ʼ ஹேதுரீஶ்வர ஏவ ச ।
இத்யேவம்ʼ மன்யமானானாம்ʼ த்⁴யானமார்கா³வலம்பி³னாம் ।
ஆவிராஸீன்மஹாதே³வீ தே³வீ கி³ரிவராத்மஜா ॥ 39.69 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶா ஜ்வாலாமாலாஸமாவ்ருʼதா ।
ஸ்வபா⁴பி⁴ர்விமலாபி⁴ஸ்து பூரயந்தீ நப⁴ஸ்தலம் ॥ 39.70 ॥

தாமன்வபஶ்யன் கி³ரிஜாமமேயாஞ்ஜ்வாலாஸஹஸ்ராந்தரஸந்நிவிஷ்டாம் ।
ப்ரணேமுரேதாமகி²லேஶபத்னீஞ்ஜானந்தி சைதத் பரமஸ்ய பீ³ஜம் ॥ 39.71 ॥

அஸ்மாகமேஷா பரமேஶபத்னீக³திஸ்ததா²த்மா க³க³நாபி⁴தா⁴னா ।
பஶ்யந்த்யதா²த்மானமித³ம்ʼ ச க்ருʼத்ஸ்னந்தஸ்யாமதை²தே முனயஶ்ச விப்ரா꞉ ॥ 39.72 ॥

நிரீக்ஷிதாஸ்தே பரமேஶபத்ன்யாதத³ந்தரே தே³வமஶேஷஹேதும் ।
பஶ்யந்தி ஶம்பு⁴ம்ʼ கவிமீஶிதாரம்ʼ ருத்³ரம்ʼ ப்³ருʼஹந்தம்ʼ புருஷம்ʼ புராணம் ॥ 39.73 ॥

ஆலோக்ய தே³வீமத² தே³வமீஶம்ப்ரணேமுரானந்த³மவாபுரக்³ர்யம் ।
ஜ்ஞானம்ʼ ததீ³ஶம்ʼ ப⁴க³வத்ப்ரஸாதா³-தா³விர்ப³பௌ⁴ ஜன்மவிநாஶஹேது ॥ 39.74 ॥

இயம்ʼ ஹி ஸா ஜக³தோ யோநிரேகாஸர்வாத்மிகா ஸர்வனியாமிகா ச ।
மாஹேஶ்வரீஶக்திரநாதி³ஸித்³தா⁴ வ்யோமாபி⁴தா⁴னா தி³வி ராஜதீவ ॥ 39.75 ॥

அஸ்யாம்ʼ மஹத்பரமேஷ்டீ² பரஸ்தா-ந்மஹேஶ்வர꞉ ஶிவ ஏக꞉ ஸ ருத்³ர꞉ ।
சகார விஶ்வம்ʼ பரஶக்திநிஷ்ட²ம்ʼமாயாமதா²ருஹ்ய ச தே³வதே³வ꞉ ॥ 39.76 ॥

ஏகோ தே³வ꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு கூ³டோ⁴மாயீ ருத்³ர꞉ ஸகலோ நிஷ்கலஶ்ச ।
ஸ ஏவ தே³வீ ந ச தத்³விபி⁴ன்ன-மேதஜ்ஜ்ஞாத்வா ஹ்யம்ருʼதத்வம்ʼ வ்ரஜந்தி ॥ 39.77 ॥

அந்தர்ஹிதோ(அ)பூ⁴த்³ ப⁴க³வான்மஹேஶோதே³வ்யா தயா ஸஹ தே³வாதி³தே³வ꞉ ।
ஆராத⁴யந்தி ஸ்ம தமாதி⁴தே³வம்ʼவனௌகஸஸ்தே புனரேவ ருத்³ரம் ॥ 39.78 ॥

ஏதத்³ வ꞉ கதி²தம்ʼ ஸர்வம்ʼ தே³வதே³வஸ்ய சேஷ்டிதம் ।
தே³வதா³ருவனே பூர்வம்ʼ புராணே யன்மயா ஶ்ருதம் ॥ 39.79 ॥

ய꞉ படே²ச்ச்²ருʼணுயாந்நித்யம்ʼ முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ।
ஶ்ராவயேத்³ வா த்³விஜான் ஶாந்தான் ஸ யாதி பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 39.80 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
நவத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥39 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ சத்வாரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸூத உவாச ।
ஏஷா புண்யதமா தே³வீ தே³வக³ந்த⁴ர்வஸேவிதா ।
நர்மதா³ லோகவிக்²யாதா தீர்தா²நாமுத்தமா நதீ³ ॥ 40.1 ॥

தஸ்யா꞉ ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ மாஹாத்ம்யம்ʼ மார்கண்டே³யேன பா⁴ஷிதம் ।
யுதி⁴ஷ்டி²ராய து ஶுப⁴ம்ʼ ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் ॥ 40.2 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
ஶ்ருதாஸ்தே விவிதா⁴ த⁴ர்மாஸ்தத்ப்ரஸாதா³ன்மஹாமுனே ।
மாஹாத்ம்யம்ʼ ச ப்ரயாக³ஸ்ய தீர்தா²னி விவிதா⁴னி ச ॥ 40.3 ॥

நர்மதா³ ஸர்வதீர்தா²னாம்ʼ முக்²யா ஹி ப⁴வதேரிதா ।
தஸ்யாஸ்த்விதா³னீம்ʼ மாஹாத்ம்யம்ʼ வக்துமர்ஹஸி ஸத்தம ॥ 40.4 ॥

மார்கண்டே³ய உவாச
நர்மதா³ ஸரிதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா² ருத்³ரதே³ஹாத்³ வினி꞉ ஸ்ருʼதா ।
தாரயேத் ஸர்வபூ⁴தானி ஸ்தா²வராணி சராணி ச ॥ 40.5 ॥

நர்மதா³யாஸ்து மாஹாத்ம்யம்ʼ புராணே யன்மயா ஶ்ருதம் ।
இதா³னீம்ʼ தத்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வைகமனா꞉ ஶுப⁴ம் ॥ 40.6 ॥

புண்யா கநக²லே க³ங்கா³ குருக்ஷேத்ரே ஸரஸ்வதீ ।
க்³ராமே வா யதி³ வா(அ)ரண்யே புண்யா ஸர்வத்ர நர்மதா³ ॥ 40.7 ॥

த்ரிபி⁴꞉ ஸாரஸ்வதம்ʼ தோயம்ʼ ஸப்தாஹேன து யாமுனம் ।
ஸத்³ய꞉ புனாதி கா³ங்கே³யம்ʼ த³ர்ஶநாதே³வ நார்மத³ம் ॥ 40.8 ॥

கலிங்க³தே³ஶபஶ்சார்த்³தே⁴ பர்வதே(அ)மரகண்டகே ।
புண்யா ச த்ரிஷு லோகேஷு ரமணீயா மனோரமா ॥ 40.9 ॥

ஸதே³வாஸுரக³ந்த⁴ர்வா ருʼஷயஶ்ச தபோத⁴னா꞉ ।
தபஸ்தப்த்வா து ராஜேந்த்³ர ஸித்³தி⁴ம்ʼ து பரமாம்ʼ க³தா꞉ ॥ 40.10 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் நியமஸ்தோ² ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
உபோஷ்ய ரஜனீமேகாம்ʼ குலானாம்ʼ தாரயேச்ச²தம் ॥ 440.11 ॥

யோஜனானாம்ʼ ஶதம்ʼ ஸாக்³ரம்ʼ ஶ்ரூயதே ஸரிது³த்தமா ।
விஸ்தாரேண து ராஜேந்த்³ர யோஜனத்³வயமாயதா ॥ 40.12 ॥

ஷஷ்டிதீர்த²ஸஹஸ்ராணி ஷஷ்டிகோட்யஸ்ததை²வ ச ।
பர்வதஸ்ய ஸமந்தாத் து திஷ்ட²ந்த்யமரகண்டகே ॥ 40.13 ॥

ப்³ரஹ்மசாரீ ஶுசிர்பூ⁴த்வா ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ।
ஸர்வஹிம்ʼஸாநிவ்ருʼத்தஸ்து ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரத꞉ ॥ 40.14 ॥

ஏவம்ʼ ஶுத்³த⁴ஸமாசாரோ யஸ்து ப்ராணான் ஸமுத்ஸ்ருʼஜேத் ।
தஸ்ய புண்யப²லம்ʼ ராஜன் ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ ந்ருʼப ॥ 40.15 ॥

ஶதவர்ஷஸஹஸ்ராணி ஸ்வர்கே³ மோத³தி பாண்ட³வ ।
ஸப்ஸரோக³ணஸங்கீர்ணோ தி³வ்யஸ்த்ரீபரிவாரித꞉ ॥ 40.16 ॥

தி³வ்யக³ந்தா⁴னுலிப்தஶ்ச தி³வ்யபுஷ்போபஶோபி⁴த꞉ ।
க்ரீட³தே தே³வலோகே து தை³வதை꞉ ஸஹ மோத³தே ॥ 40.17 ॥

தத꞉ ஸ்வர்கா³த் பரிப்⁴ரஷ்டோ ராஜா ப⁴வதி தா⁴ர்மிக꞉ ।
க்³ருʼஹம்ʼ து லப⁴தே(அ)ஸௌ வை நாநாரத்னஸமன்விதம் ॥ 40.18 ॥

ஸ்தம்பை⁴ர்மணிமயைர்தி³வ்யைர்வஜ்ரவைடூ⁴ர்யபூ⁴ஷிதம் ।
ஆலேக்²யவாஹனை꞉ ஶுப்⁴ரைர்தா³ஸீதா³ஸஸமன்விதம் ॥ 40.19 ॥

ராஜராஜேஶ்வர꞉ ஶ்ரீமான் ஸர்வஸ்த்ரீஜனவல்லப⁴꞉ ।
ஜீவேத்³ வர்ஷஶதம்ʼ ஸாக்³ரம்ʼ தத்ர போ⁴க³ஸமன்வித꞉ ॥ 40.20 ॥

அக்³னிப்ரவேஶே(அ)த² ஜலே அத²வா(அ)னஶனே க்ருʼதே ।
அநிவர்த்திகா க³திஸ்தஸ்ய பவனஸ்யாம்ப³ரே யதா² ॥ 40.21 ॥

பஶ்சிமே பர்வததடே ஸர்வபாபவிநாஶன꞉ ।
ஹ்ரதோ³ ஜலேஶ்வரோ நாம த்ரிஷு லோகேஷு விஶ்ருத꞉ ॥ 40.22 ॥

தத்ர பிண்ட³ப்ரதா³னேன ஸந்த்⁴யோபாஸனகர்மணா ।
த³ஶவர்ஷஸஹஸ்ராணி தர்பிதா꞉ ஸ்யுர்ன ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 40.23 ॥

த³க்ஷிணே நர்மதா³கூலே கபிலாக்²யா மஹாநதீ³ ।
ஸரலார்ஜுனஸஞ்ச்ச²ன்னா நாதிதூ³ரே வ்யவஸ்தி²தா ॥ 40.24 ॥

ஸா து புண்யா மஹாபா⁴கா³ த்ரிஷு லோகேஷு விஶ்ருதா ।
தத்ர கோடிஶதம்ʼ ஸாக்³ரம்ʼ தீர்தா²னாம்ʼ து யுதி⁴ஷ்டி²ர ॥ 40.25 ॥

தஸ்மிம்ʼஸ்தீர்தே² து யே வ்ருʼக்ஷா꞉ பதிதா꞉ காலபர்யயாத் ।
நர்மதா³தோயஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ்டாஸ்தே யாந்தி பரமாம்ʼ க³திம் ॥ 40.26 ॥

த்³விதீயா து மஹாபா⁴கா³ விஶல்யகரணீ ஶுபா⁴ ।
தத்ர தீர்தே² நர꞉ ஸ்னாத்வா விஶல்யோ ப⁴வதி க்ஷணாத் ॥ 40.27 ॥

கபிலா ச விஶல்யா ச ஶ்ரூயதே ராஜஸத்தம ।
ஈஶ்வரேண புரா ப்ரோக்தா லோகானாம்ʼ ஹிதகாம்யயா ॥ 40.28 ॥

அநாஶகம்ʼ து ய꞉ குர்யாத் தஸ்மிம்ʼஸ்தீர்தே² நராதி⁴ப ।
ஸர்வபாபவிஶுத்³தா⁴த்மா ருத்³ரலோகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ॥ 40.29 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன்னஶ்வமேத⁴ப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
யே வஸந்த்யுத்தரே கூலே ருத்³ரலோகே வஸந்தி தே ॥ 40.30 ॥

ஸரஸ்வத்யாம்ʼ ச க³ங்கா³யாம்ʼ நர்மதா³யாம்ʼ யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
ஸமம்ʼ ஸ்னானம்ʼ ச தா³னம்ʼ ச யதா² மே ஶங்கரோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 40.31 ॥

பரித்யஜதி ய꞉ ப்ரணான் பர்வதே(அ)மரகண்டகே ।
வர்ஷகோடிஶதம்ʼ ஸாக்³ரம்ʼ ருத்³ரலோகே மஹீயதே ॥ 40.32 ॥

நர்மதா³யாம்ʼ ஜலம்ʼ புண்யம்ʼ பே²னோர்மிஸமலீக்ருʼதம் ।
பவித்ரம்ʼ ஶிரஸா த்⁴ருʼத்வா ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 40.33 ॥

நர்மதா³ ஸர்வத꞉ புண்யா ப்³ரஹ்மஹத்யாபஹாரிணீ ।
அஹோராத்ரோபவாஸேன முச்யதே ப்³ரஹ்மஹத்யயா ॥ 40.34 ॥

ஜாலேஶ்வரம்ʼ தீர்த²வரம்ʼ ஸர்வபாபவிநாஶனம் ।
தத்ர க³த்வா நியமவான் ஸர்வகாமாம்ʼல்லபே⁴ன்னர꞉ ॥ 40.35 ॥

சந்த்³ரஸூர்யோபராகே³ து க³த்வா ஹ்யமரகண்டகம் ।
அஶ்வமேதா⁴த்³ த³ஶகு³ணம்ʼ புண்யமாப்னோதி மானவ꞉ ॥ 40.36 ॥

ஏஷ புண்யோ கி³ரிவரோ தே³வக³ந்த⁴ர்வஸேவித꞉ ।
நாநாத்³ருமலதாகீர்ணோ நானாபுஷ்போபஶோபி⁴த꞉ ॥ 40.37 ॥

தத்ர ஸம்ʼநிஹிதோ ராஜன் தே³வ்யா ஸஹ மஹேஶ்வர꞉ ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஸ்ததா² சேந்த்³ரோ வித்³யாத⁴ரக³ணை꞉ ஸஹ ॥ 40.38 ॥

ப்ரத³க்ஷிணம்ʼ து ய꞉ குர்யாத் பர்வதம்ʼ ஹ்யமரகண்டகம் ।
பௌண்ட³ரீகஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய ப²லம்ʼ ப்ராப்னோதி மான꞉ ॥ 40.39 ॥

காவேரீ நாம விபுலா நதீ³ கல்மஷநாஶினீ ।
தத்ர ஸ்னாத்வா மஹாதே³வமர்சயேத்³ வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜம் ।
ஸங்க³மே நர்மதா³யாஸ்து ருத்³ரலோகே மஹீயதே ॥ 40.40 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
சத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥40 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஏகசத்வாரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

மார்கண்டே³ய உவாச
நர்மதா³ ஸரிதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா² ஸர்வபாபவிநாஶினீ ।
முனிபி⁴꞉ கதி²தா பூர்வமீஶ்வரேண ஸ்வயம்பு⁴வா ॥ 41.1 ॥

முனிபி⁴꞉ ஸம்ʼஸ்துதா ஹ்யேஷா நர்மதா³ ப்ரவரா நதீ³ ।
ருத்³ரகா³த்ராத்³ விநிஷ்க்ராந்தா லோகானாம்ʼ ஹிதகாம்யயா ॥ 41.2 ॥

ஸர்வபாபஹரா நித்யம்ʼ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼதா ।
ஸம்ʼஸ்துதா தே³வக³ந்த⁴ர்வைரப்யரோபி⁴ஸ்ததை²வ ச ॥ 41.3 ॥

உத்தரே சைவ தத்கூலே தீர்த²ம்ʼ த்ரைலோக்யவிஶ்ருதே ।
நாம்னா ப⁴த்³ரேஶ்வரம்ʼ புண்யம்ʼ ஸர்வபாபஹரம்ʼ ஶுப⁴ம் ॥ 41.4 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் தை³வதை꞉ ஸஹ மோஹதே ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர தீர்த²மாம்ராதகேஶ்வரம் ॥ 41.5 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் கோ³ஸஹஸ்ரப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
ததோ(அ)ங்கா³ரகேஶ்வரம்ʼ க³ச்சே²ந்நியதோ நியதாயன꞉ ॥ 41.6 ॥

ஸர்வபாபவிஶுத்³தா⁴த்மா ருத்³ரலோகே மஹீயதே ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர கேதா³ரம்ʼ நாம புண்யத³ம் ॥ 41.7 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வோத³கம்ʼ க்ருʼத்வா ஸர்வான் காமானவாப்னுயாத் ।
நிஷ்ப²லேஶந்ததோ க³ச்சே²த் ஸர்வபாபவிநாஶனம் ॥ 41.8 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா மஹாராஜ ருத்³ரலோகே மஹீயதே ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர பா³ணதீர்த²மனுத்தமம் ॥ 41.9 ॥

தத்ர ப்ராணான் பரித்யஜ்ய ருத்³ரலோகமவாப்னுயாத் ।
தத꞉ புஷ்கரிணீம்ʼ க³ச்சே²த் ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ॥ 41.10 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் ஸிம்ʼஹாஸனபதிர்ப⁴வேத் ।
ஶக்ரதீர்த²ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த்கூலே சைவ து த³க்ஷிணே ॥ 41.11 ॥

ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர இந்த்³ரஸ்யார்த்³தா⁴ஸனம்ʼ லபே⁴த் ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர ஶூலபே⁴த³மிதி ஶ்ருதம் ॥ 41.12 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வார்சயேத்³ தே³வம்ʼ கோ³ஸஹஸ்ரப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
உபோஷ்ய ரஜனீமேகாம்ʼ ஸ்னானம்ʼ க்ருʼத்வா யதா²விதி⁴ ॥ 41.13 ॥

ஆராத⁴யேன்மஹாயோக³ம்ʼ தே³வம்ʼ நாராயணம்ʼ ஹரிம் ।
கோ³ஸஹஸ்ரப²லம்ʼ ப்ராப்ய விஷ்ணுலோகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ॥ 41.14 ॥

ருʼஷிதீர்த²ம்ʼ ததோ க³த்வா ஸர்வபாபஹரம்ʼ ந்ருʼணாம் ।
ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர ஶிவலோகே மஹீயதே ॥ 41.15 ॥

நாரத³ஸ்ய து தத்ரைவ தீர்த²ம்ʼ பரமஶோப⁴னம் ।
ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர கோ³ஸஹஸ்ரப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 41.16 ॥

யத்ர தப்தம்ʼ தப꞉ பூர்வம்ʼ நாரதே³ன ஸுரர்ஷிணா ।
ப்ரதீஸ்தஸ்ய த³தௌ³ யோக³ம்ʼ தே³வதே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 41.17 ॥

ப்³ரஹ்மணா நிர்மிதம்ʼ லிங்க³ம்ʼ ப்³ரஹ்மேஶ்வரமிதி ஶ்ருதம் ।
யத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 41.18 ॥

ருʼணதீர்த²ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸ ருʼணான்முச்யதே த்⁴ருவம் ।
வடேஶ்வரம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் பர்யாப்தம்ʼ ஜன்மன꞉ ப²லம் ॥ 41.19 ॥

பீ⁴மேஶ்வரம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶனம் ।
ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர ஸர்வது³꞉கை²꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 41.20 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர பிங்க³லேஶ்வரமுத்தமம் ।
அஹோராத்ரோபவாஸேன த்ரிராத்ரப²லமாப்னுயாத் ॥ 41.21 ॥

தஸ்மிம்ʼமஸ்தீர்தே² து ராஜேந்த்³ர கபிலாம்ʼ ய꞉ ப்ரயச்ச²தி ।
யாவந்தி தஸ்யா ரோமாணி தத்ப்ரஸூதிகுலேஷு ச ॥ 41.22 ॥

தாவத்³ வர்ஷஸஹஸ்ராணி ருத்³ரலோகே மஹீயதே ॥

யஸ்து ப்ராணபரித்யாக³ம்ʼ குர்யாத் தத்ர நராதி⁴ப ॥ 41.23 ॥

அக்ஷயம்ʼ மோத³தே காலம்ʼ யாவச்சந்த்³ரதி³வாகரௌ ।
நர்மதா³தடமாஶ்ரித்ய யே ச திஷ்ட²ந்தி மானவா꞉ ॥ 41.24 ॥

தே ம்ருʼதா꞉ ஸ்வர்க³மாயாந்தி ஸந்த꞉ ஸுக்ருʼதினோ யதா² ।
ததோ தீ³ப்தேஶ்வரம்ʼ க³ச்சே²த்³ வ்யாஸதீர்த²ம்ʼ தபோவனம் ॥ 41.25 ॥

நிவர்த்திதா புரா தத்ர வ்யாஸபீ⁴தா மஹாநதீ³ ।
ஹுங்காரிதா து வ்யாஸேன த³க்ஷிணேன ததோ க³தா ॥ 41.26 ॥

ப்ரத³க்ஷிணம்ʼ து ய꞉ குர்யாத் தஸ்மிம்ʼஸ்தீர்தே² யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
ப்ரீதஸ்தஸ்ய ப⁴வேத்³ வ்யாஸோ வாஞ்சி²தம்ʼ லப⁴தே ப²லம் ॥ 41.27 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர இக்ஷுனத்³யாஸ்து ஸங்க³மம் ।
த்ரைலோக்யவிஶ்ருதம்ʼ புண்யம்ʼ தத்ர ஸந்நிஹித꞉ ஶிவ꞉ ॥ 41.28 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் கா³ணபத்யமவாப்னுயாத் ।
ஸ்கந்த³தீர்த²ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் ॥ 41.29 ॥

ஆஜன்மன꞉ க்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ ஸ்னாதஸ்தத்ர வ்யபோஹதி ।
தத்ர தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா ப⁴ர்கா³த்மஜமனுத்தமம் ॥ 41.30 ॥

உபாஸதே மஹாத்மானம்ʼ ஸ்கந்த³ம்ʼ ஶக்திதி⁴ரம்ʼ ப்ரபு⁴ம் ।
ததோ க³ச்சே²தா³ங்கி³ரஸம்ʼ ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ॥ 41.31 ॥

கோ³ஸஹஸ்ரப²லம்ʼ ப்ராப்ய ருத்³ரலோகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ।
அங்கி³ரா யத்ர தே³வேஶம்ʼ ப்³ரஹ்மபுத்ரோ வ்ருʼஷத்⁴வஜம் ॥ 41.32 ॥

தபஸாராத்⁴ய விஶ்வேஶம்ʼ லப்³த⁴வான் யோக³முத்தமம் ।
குஶதீர்த²ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் ॥ 41.33 ॥

ஸ்னானம்ʼ தத்ர ப்ரகுர்வீத அஶ்வமேத⁴ப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
கோடிதீர்த²ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் ॥ 41.34 ॥

ஆஜன்மன꞉ க்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ ஸ்னாதஸ்தத்ர வ்யபோஹதி ।
சந்த்³ரபா⁴கா³ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ॥ 41.35 ॥

ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர ஸோமலோகே மஹீயதே ।
நர்மதா³த³க்ஷிணே கூலே ஸங்க³மேஶ்வரமுத்தமம் ॥ 41.36 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் ஸர்வயஜ்ஞப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
நர்மதா³யோத்தரே கூலே தீர்த²ம்ʼ பரமஶோப⁴னம் ॥ 41.37 ॥

ஆதி³த்யாயதனம்ʼ ரம்யமீஶ்வரேண து பா⁴ஷிதம் ।
தத்ர ஸ்னாத்வா து ராஜேந்த்³ர த³த்த்வா தா³னம்ʼ து ஶக்தித꞉ ॥ 41.38 ॥

தஸ்ய தீர்த²ப்ரபா⁴வேண லப⁴தே சாக்ஷயம்ʼ ப²லம் ।
த³ரித்³ரா வ்யாதி⁴தா யே து யே ச து³ஷ்க்ருʼதகர்மிண꞉ ॥ 41.39 ॥

முச்யந்தே ஸர்வபாபேப்⁴ய꞉ ஸூர்யலோகம்ʼ ப்ரயாந்தி ச ।
மாத்ருʼதீர்த²ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ॥ 41.40 ॥

ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர ஸ்வர்க³லோகமவாப்னுயாத் ।
தத꞉ பஶ்சிமதோ க³ச்சே²ன்மருதா³லயமுத்தமம் ॥ 41.41 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா து ராஜேந்த்³ர ஶுசிர்பூ⁴த்வா ஸமாஹித꞉ ।
காஞ்சனம்ʼ து த்³விஜோ த³த்³யாத்³ யதா²விப⁴வவிஸ்தரம் ॥ 41.42 ॥

புஷ்பகேண விமானேன வாயுலோகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர அஹல்யாதீர்த²முத்தமம் ।
ஸ்னானமாத்ராத³ப்ஸரோபி⁴ர்மோத³தே காலமக்ஷயம் ॥ 41.43 ॥

சைத்ரமாஸே து ஸம்ப்ராப்தே ஶுக்லபக்ஷே த்ரயோத³ஶீ ।
காமதே³வதி³னே தஸ்மின்னஹல்யாம்ʼ யஸ்து பூஜயேத் ॥ 41.44 ॥

யத்ர தத்ர ஸமுத்பன்னோ வரஸ்தத்ர ப்ரியோ ப⁴வேத் ।
ஸ்த்ரீவல்லபோ⁴ ப⁴வேச்ச்²ரீமான் காமதே³வ இவாபர꞉ ॥ 41.45 ॥

அயோத்⁴யாம்ʼ து ஸமாஸாத்³ய தீர்த²ம்ʼ ஶக்ரஸ்ய விஶ்ருதம் ।
ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர கோ³ஸஹஸ்ரப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 41.46 ॥

ஸோமதீர்த²ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ।
ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 41.47 ॥

ஸோமக்³ரஹே து ராஜேந்த்³ர பாபக்ஷயகரம்ʼ ப⁴வேத் ।
த்ரைலோக்யவிஶ்ருதம்ʼ ராஜன் ஸோமதீர்த²ம்ʼ மஹாப²லம் ॥ 41.48 ॥

யஸ்து சாந்த்³ராயணம்ʼ குர்யாத் தத்ர தீர்தே² ஸமாஹித꞉ ।
ஸர்வபாபவிஶுத்³தா⁴த்மா ஸோமலோகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ॥ 41.49 ॥

அக்³னிப்ரவேஶம்ʼ ய꞉ குர்யாத் ஸோமதீர்தே² நராதி⁴ப ।
ஜலே சானஶனம்ʼ வாபி நாஸௌ மர்த்யோ(அ)பி⁴ஜாயதே ॥ 41.50 ॥

ஸ்தம்ப⁴தீர்த²ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ।
ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர ஸோமலோகே மஹீயதே ॥ 41.51 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர விஷ்ணுதீர்த²மனுத்தமம் ।
யோத⁴னீபுரமாக்²யாதம்ʼ விஷ்ணோ꞉ ஸ்தா²னமனுத்தமம் ॥ 41.52 ॥

அஸுரா யோதி⁴தாஸ்தத்ர வாஸுதே³வேன கோடிஶ꞉ ।
தத்ர தீர்த²ம்ʼ ஸமுத்பன்னம்ʼ விஷ்ணுஶ்ரீகோ ப⁴வேதி³ஹ ॥ 41.53 ॥

அஹோராத்ரோபவாஸேன ப்³ரஹ்மஹத்யாம்ʼ வ்யபோஹதி ।
நர்மதா³த³க்ஷிணே கூலே தீர்த²ம்ʼ பரமஶோப⁴னம் ॥ 41.54 ॥

காமதீர்த²மிதி க்²யாதம்ʼ யத்ர காமோ(அ)ர்சயத்³ ஹரிம் ।
தஸ்மிம்ʼஸ்தீர்தே² நர꞉ ஸ்னாத்வா உபவாஸபராயண꞉ ॥ 41.55 ॥

குஸுமாயுத⁴ரூபேண ருத்³ரோலோகே மஹீயதே ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர ப்³ரஹ்மதீர்த²மனுத்தமம் ॥ 41.56 ॥

உமாஹகமிதி க்²யாதம்ʼ தத்ர ஸந்தர்பயேத் பித்ரூʼன் ।
பௌர்ணமாஸ்யாமமாவாஸ்யாம்ʼ ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ குர்யாத்³ யதா²விதி⁴ ॥ 41.57 ॥

க³ஜரூபா ஶிலா தத்ர தோயமத்⁴யே வ்யவஸ்தி²தா ।
தஸ்மிம்ʼஸ்து தா³பயேத் பிண்டா³ன் வைஶாக்²யாந்து விஶேஷத꞉ ॥ 41.58 ॥

ஸ்னாத்வா ஸமாஹிதமனா த³ம்ப⁴மாத்ஸர்யவர்ஜித꞉ ।
த்ருʼப்யந்தி பிதரஸ்தஸ்ய யாவத் திஷ்ட²தி மேதி³னீ ॥ 41.59 ॥

விஶ்வேஶ்வரம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ।
ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர கா³ணபத்யபத³ம்ʼ லபே⁴த் ॥ 41.60 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர லிங்கோ³ யத்ர ஜனார்த³ன꞉ ।
தத்ர ஸ்னாத்வா து ராஜேந்த்³ர விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ॥ 41.61 ॥

யத்ர நாராயணோ தே³வோ முனோனாம்ʼ பா⁴விதாத்மனாம் ।
ஸ்வாத்மானம்ʼ த³ர்ஶயாமாஸ லிங்க³ம்ʼ தத் பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 41.62 ॥

அகோல்லந்து ததோ க³ச்சே²த் ஸர்வபாபவிநாஶனம் ।
ஸ்னானம்ʼ தா³னம்ʼ ச தத்ரைவ ப்³ராஹ்மணானாம்ʼ ச போ⁴ஜனம் ॥ 41.63 ॥

பிண்ட³ப்ரிதா³னம்ʼ ச க்ருʼதம்ʼ ப்ரேத்யானந்தப²லப்ரத³ம் ।
த்ரியம்ப³கேன தோயேன யஶ்சரும்ʼ ஶ்ரபயேத் தத꞉ ॥ 41.64 ॥

அகோல்லமூலே த³த்³யாச்ச பிண்டா³ம்ʼஶ்சைவ யதா²விதி⁴ ।
தாரிதா꞉ பிதரஸ்தேன த்ருʼப்யந்த்யாசந்த்³ரதாரகம் ॥ 41.65 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர தாபஸேஶ்வரமுத்தமம் ।
தத்ர ஸ்னாத்வா து ராஜேந்த்³ர ப்ராப்னுயாத் தபஸ꞉ ப²லம் ॥ 41.66 ॥

ஶுக்லதீர்த²ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸர்வபாபவிநாஶனம் ।
நாஸ்தி தேன ஸமந்தீர்த²ம்ʼ நர்மதா³யாம்ʼ யுதி⁴ஷ்டி²ர ॥ 41.67 ॥

த³ர்ஶனாத் ஸ்பர்ஶனாத் தஸ்ய ஸ்னானதா³னதபோஜபாத் ।
ஹோமாச்சைவோபவாஸாச்ச ஶுக்லதீர்தே² மஹத்ப²லம் ॥ 41.68 ॥

யோஜனம்ʼ தத் ஸ்ம்ருʼதம்ʼ க்ஷேத்ரம்ʼ தே³வக³ந்த⁴ர்வஸேவிதம் ।
ஶுக்லதீர்த²மிதி க்²யாதம்ʼ ஸர்வபாபவிநாஶனம் ॥ 41.69 ॥

பாத³பாக்³ரேண த்³ருʼஷ்டேன ப்³ரஹ்மஹத்யாம்ʼ வ்யபோஹதி ।
தே³வ்யா ஸஹ ஸதா³ ப⁴ர்க³ஸ்தத்ர திஷ்ட²தி ஶங்கர꞉ ॥ 41.70 ॥

க்ருʼஷ்ணபக்ஷே சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ வைஶாகே² மாஸி ஸுவ்ரத ।
கைலாஸாச்சாபி⁴நிஷ்க்ரம்ய தத்ர ஸந்நிஹிதோ ஹர꞉ ॥ 41.71 ॥

தே³வதா³னவக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ராஸ்ததா² ।
க³ணாஶ்சாப்ஸரஸோ நாகா³ஸ்தத்ர திஷ்ட²ந்தி புங்க³வா꞉ ॥ 41.72 ॥

ரஞ்ஜிதம்ʼ ஹி யதா² வஸ்த்ரம்ʼ ஶுக்லம்ʼ ப⁴வதி வாரிணா ।
ஆஜன்மனி க்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ ஶுக்லதீர்தே² வ்யபோஹதி ॥ 41.73 ॥

ஸ்னானம்ʼ தா³னம்ʼ தப꞉ ஶ்ராத்³த⁴மனந்தம்ʼ தத்ர த்³ருʼஶ்யதே ॥

ஶுக்லதீர்தா²த் பரம்ʼ தீர்த²ம்ʼ ந ப⁴விஷ்யதி பாவனம் ॥ 41.74 ॥

பூர்வே வயஸி கர்மாணி க்ருʼத்வா பாபானி மானவ꞉ ।
அஹோராத்ரோபவாஸேன ஶுக்லதீர்தே² வ்யபோஹதி ॥ 41.75 ॥

கார்த்திகஸ்ய து மாஸஸ்ய க்ருʼஷ்ணபக்ஷே சதுர்த³ஶீ ।
க்⁴ருʼதேன ஸ்னாபயேத்³ தே³வமுபோஷ்ய பரமேஶ்வரம் ॥ 41.76 ॥

ஏகவிம்ʼஶத்குலோபேதோ ந ச்யவேதீ³ஶ்வராலயாத் ।
தபஸா ப்³ரஹ்மசர்யேண யஜ்ஞதா³னேன வா புன꞉ ॥ 41.77 ॥

ந தாம்ʼ க³திமவாப்னோதி ஶுக்லதீர்தே² து யாம்ʼ லபே⁴த் ।
ஶுக்லதீர்த²ம்ʼ மஹாதீர்த²ம்ருʼஷிஸித்³த⁴நிஷேவிதம் ॥ 41.78 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் புனர்ஜன்ம ந விந்த³தி ।
அயனே வா சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ ஸங்க்ராந்தௌ விஷுவே ததா² ॥ 41.79 ॥

ஸ்னாத்வா து ஸோபவாஸ꞉ ஸன் விஜிதாத்மா ஸமாஹித꞉ ।
தா³னம்ʼ த³த்³யாத்³ யதா²ஶக்தி ப்ரீயேதாம்ʼ ஹரிஶங்கரௌ ॥ 41.80 ॥

ஏதத் தீர்த²ப்ரபா⁴வேண ஸர்வம்ʼ ப⁴வதி சாக்ஷயம் ।
அநாத²ம்ʼ து³ர்க³தம்ʼ விப்ரம்ʼ நாத²வந்தமதா²பி வா ॥ 41.81 ॥

உத்³வாத³யதி யஸ்தீர்தே² தஸ்ய புண்யப²லம்ʼ ஶ்ருʼணு ।
யாவத் தத்³ரோமஸங்க்²யா து தத்ப்ரஸூதிகுலேஷு ச ॥ 41.82 ॥

தாவத்³ வர்ஷஸஹஸ்ராணி ருத்³ரலோகே மஹீயதே ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர யமதீர்த² மனுத்தமம் ॥ 41.83 ॥

க்ருʼஷ்ணபக்ஷே சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ மாக⁴மாஸே யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
ஸ்னானம்ʼ க்ருʼத்வா நக்தபோ⁴ஜீ ந பஶ்யேத்³ யோநிஸங்கடம் ॥ 41.84 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர ஏரண்டீ³தீர்த²முத்தமம் ।
ஸங்க³மே து நர꞉ ஸ்னாயாது³பவாஸபராயண꞉ ॥ 41.85 ॥

ப்³ராஹ்மணம்ʼ போ⁴ஜயேதே³கம்ʼ கோடிர்ப⁴வதி போ⁴ஜிதா꞉ ।
ஏரண்டீ³ஸங்க³மே ஸ்னாத்வா ப⁴க்திபா⁴வாத்து ரஞ்ஜித꞉ ॥ 41.86 ॥

ம்ருʼத்திகாம்ʼ ஶிரஸி ஸ்தா²ப்ய அவகா³ஹ்ய ச தஜ்ஜலம் ।
நர்மதோ³த³கஸம்ʼமிஶ்ரம்ʼ முச்யதே ஸர்வகில்பி³ஷை꞉ ॥ 41.87 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர தீர்த²ம்ʼ கல்லோலகேஶ்வரம் ।
க³ங்கா³வதரதே தத்ர தி³னே புண்யே ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 41.88 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா ச பீத்வா ச த³த்த்வா சைவ யதா²விதி⁴ ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 41.89 ॥

நந்தி³தீர்த²ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ।
ப்ரீயதே தஸ்ய நந்தீ³ஶ꞉ ஸோமலோகே மஹீயதே ॥ 41.90 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர தீர்த²ம்ʼ த்வநரகம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் நரகம்ʼ நைவ பஶ்யதி ॥ 41.91 ॥

தஸ்மிம்ʼஸ்தீர்தே² து ராஜேந்த்³ர ஸ்வான்யஸ்தீ²னி விநிக்ஷிபேத் ।
ரூபவான் ஜாயதே லோகே த⁴னபோ⁴க³ஸமன்வித꞉ ॥ 41.92 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர கபிலாதீர்த²முத்தமம் ।
தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் கோ³ஸஹஸ்ரப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 41.93 ॥

ஜ்யேஷ்ட²மாஸே து ஸம்ப்ராப்தே சதுர்த³ஶ்யாம்ʼ விஶேஷத꞉ ।
தத்ரோபோஷ்ய நரோ ப⁴க்த்யா த³த்³யாத்³ தீ³பம்ʼ க்⁴ருʼதேன து ॥ 41.94 ॥

க்⁴ருʼதேன ஸ்னாபயேத்³ ருத்³ரம்ʼ ஸக்⁴ருʼதம்ʼ ஶ்ரீப²லம்ʼ த³ஹேத் ।
க⁴ண்டாப⁴ரணஸம்ʼயுக்தாம்ʼ கபிலாம்ʼ வை ப்ரதா³பயேத் ॥ 41.95 ॥

ஸர்வாப⁴ரணஸம்ʼயுக்த꞉ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼத꞉ ।
ஶிவதுல்யப³லோ பூ⁴த்வா ஶிவவத் க்ரீட³தே சிரம் ॥ 41.96 ॥

அங்கா³ரகதி³னே ப்ராப்தே சதுர்த்²யாம்ʼ து விஶேஷத꞉ ।
ஸ்னாபயித்வா ஶிவம்ʼ த³த்³யாத்³ ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஸ்து போ⁴ஜனம் ॥ 41.97 ॥

ஸர்வபோ⁴க³ஸமாயுக்தோ விமானே ஸர்வகாமிகே ।
க³த்வா ஶக்ரஸ்ய ப⁴வனம்ʼ ஶக்ரேண ஸஹ மோத³தே ॥ 41.98 ॥

தத꞉ ஸ்வர்கா³த் பரிப்⁴ரஷ்டோ த⁴னவான் போ⁴க³வான் ப⁴வேத் ।
அங்கா³ரகனவம்யாம்ʼ து அமாவாஸ்யாம்ʼ ததை²வ ச ॥ 41.99 ॥

ஸ்னாபயேத் தத்ர யத்னேன ரூபவான் ஸுப⁴கோ³ ப⁴வேத் ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர க³ணேஶ்வரமனுத்தமம் ॥ 41.100 ॥

ஶ்ராவணே மாஸீ ஸம்ப்ராப்தே க்ருʼஷ்ணபக்ஷே சதுர்த³ஶீ ।
ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர ருத்³ரலோகே மஹீயதே ॥ 41.101 ॥

பித்ரூʼணாம்ʼ தர்பணம்ʼ க்ருʼத்வா முச்யதே ஸ? ருʼணத்ரயாத் ।
க³ங்கே³ஶ்வரஸமீபே து க³ங்கா³வத³னமுத்தமம் ॥ 41.102 ॥

அகாமோ வா ஸகாமோ வா தத்ர ஸ்னாத்வா து மானவ꞉ ।
ஆஜன்மஜனிதை꞉ பாபைர்முச்யதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 41.103 ॥

தஸ்ய வை பஶ்சிமே தே³ஶே ஸமீபே நாதிதூ³ரத꞉ ।
த³ஶாஶ்வமேதி⁴கம்ʼ தீர்த²ம்ʼ த்ரிஷு லோகேஷு விஶ்ருதம் ॥ 41.104 ॥

உபோஷ்ய ரஜனீமேகாம்ʼ மாஸி பா⁴த்³ரபதே³ ஶுபே⁴ ।
அமாவஸ்யாம்ʼ நர꞉ ஸ்னாத்வா பூஜயேத்³ வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜம் ॥ 41.105 ॥

காஞ்சனேன விமானேன கிங்கிணீஜாலமாலினா ।
க³த்வா ருத்³ரபுரம்ʼ ரம்யம்ʼ ருத்³ரேண ஸஹ மோத³தே ॥ 41.106 ॥

ஸர்வத்ர ஸர்வதி³வஸே ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ।
பித்ரூʼணாம்ʼ தர்பணம்ʼ குர்யாத³ஶ்வமேத⁴ப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 41.107 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஏகசத்வாரிஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥41 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ த்³விசத்வாரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

மார்கண்டே³ய உவாச
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர ப்⁴ருʼகு³தீர்த² மனுத்தமம் ।
தத்ர தே³வோ ப்⁴ருʼகு³꞉ புர்வம்ʼ ருத்³ரமாராத⁴யத் புரா ॥ 42.1 ॥

த³ர்ஶனாத் தஸ்ய தே³வஸ்ய ஸத்³ய꞉ பாபாத் ப்ரமுச்யதே ।
ஏதத் க்ஷேத்ரம்ʼ ஸுவிபுலம்ʼ ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் ॥ 42.2 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா தி³வம்ʼ யாந்தி யே ம்ருʼதாஸ்தே(அ)புனர்ப⁴வா꞉ ।
உபானஹோஸ்ததா² யுக்³மம்ʼ தே³யமன்னம்ʼ ஸகாஞ்சனம் ॥ 42.3 ॥

போ⁴ஜனம்ʼ ச யதா²ஶக்தி தத³ஸ்யாக்ஷயமுச்யதே ।
க்ஷரந்தி ஸர்வதா³னானி யஜ்ஞதா³னம்ʼ தப꞉ க்ரியா ॥ 42.4 ॥

அக்ஷயம்ʼ தத் தபஸ்தப்தம்ʼ ப்⁴ருʼகு³தீர்தே² யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
தஸ்யைவ தபஸோக்³ரேண துஷ்டேன த்ரிபுராரிணா ॥ 42.5 ॥

ஸாந்நித்⁴யம்ʼ தத்ர கதி²தம்ʼ ப்⁴ருʼகு³தீர்தே² யுதி⁴ஷ்டி²ர ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர கௌ³தமேஶ்வரமுத்தமம் ॥ 42.6 ॥

யத்ராராத்⁴ய த்ரிஶூலாங்கம்ʼ கௌ³தம꞉ ஸித்³தி⁴மாப்தவான் ।
தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் உபவாஸபராயண꞉ ॥ 42.7 ॥

காஞ்சனேன விமானேன ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ।
வ்ருʼஷோத்ஸர்க³ம்ʼ ததோ க³ச்சே²ச்சா²ஶ்வதம்ʼ பத³மாப்னுயாத் ॥ 42.8 ॥

ந ஜானந்தி நரா மூடா⁴ விஷ்ணோர்மாயாவிமோஹிதா꞉ ।
தௌ⁴தபாபம்ʼ ததோ க³ச்சே²த்³ தௌ⁴தம்ʼ யத்ர வ்ருʼஷேண து ॥ 42.9 ॥

நர்மதா³யாம்ʼ ஸ்தி²தம்ʼ ராஜன் ஸர்வபாதகநாஶனம் ।
தத்ர தீர்தே² நர꞉ ஸ்னாத்வா ப்³ரஹ்மஹத்யாம்ʼ வ்யபோஹதி ॥ 42.10 ॥

தத்ர தீர்தே² து ராஜேந்த்³ர ப்ராணத்யாக³ம்ʼ கரோதி ய꞉ ।
சதுர்பு⁴ஜஸ்த்ரிநேத்ரஶ்ச ஹரதுல்யப³லோ ப⁴வேத் ॥ 42.11 ॥

வஸேத் கல்பாயுதம்ʼ ஸாக்³ரம்ʼ ஶிவதுல்யபராக்ரம꞉ ।
காலேன மஹதா ஜாத꞉ ப்ருʼதி²வ்யாமேகராட்³ ப⁴வேத் ॥ 42.12 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர ஹம்ʼஸதீர்த² மனுத்தமம் ।
தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 42.13 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர ஸித்³தோ⁴ யத்ர ஜனார்த³ன꞉ ।
வராஹதீர்த² மாக்²யாதம்ʼ விஷ்ணுலோகக³திப்ரத³ம் ॥ 42.14 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர சந்த்³ரதீர்த²மனுத்தமம் ।
பௌர்ணமாஸ்யாம்ʼ விஶேஷேண ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ॥ 42.15 ॥

ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர ப்ருʼதி²வ்யாமேகராட்³ ப⁴வேத் ।
தே³வதீர்த² ததோ க³ச்சே²த் ஸர்வதே³வனமக்ருʼதம் ॥ 42.16 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா ச ராஜேந்த்³ர தை³வதை꞉ ஸஹ மோத³தே ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர ஶங்கிதீர்த²மனுத்தமம் ॥ 42.17 ॥

யத் தத்ர தீ³யதே தா³னம்ʼ ஸர்வம்ʼ கோடிகு³ணம்ʼ ப⁴வேத் ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர தீர்த²ம்ʼ பைதாமஹம்ʼ ஶுப⁴ம் ॥ 42.18 ॥

யத்தத்ர க்ரியதே ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ஸர்வம்ʼ தத³க்ஷயம்ʼ ப⁴வேத் ।
ஸாவித்ரீதீர்த²மாஸாத்³ய யஸ்து ப்ராணான் பரித்யஜேத் ॥ 42.19 ॥

விதூ⁴ய ஸர்வபாபானி ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ।
மனோஹரம்ʼ து தத்ரைவ தீர்த²ம்ʼ பரமஶோப⁴னம் ॥ 42.20 ॥

ஸ்னாத்வா தத்ர நரோ ராஜன் ருத்³ரலோகே மஹீயதே ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர கன்யாதீர்த²மனுத்தமம் ॥ 42.21 ॥

ஸ்னாத்வா தத்ர நரோ ராஜன்ஸர்வபாரை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
ஶுக்லபக்ஷே த்ருʼதீயாயாம்ʼ ஸ்னானமாத்ரம்ʼ ஸமாசரேத் ॥ 42.22 ॥

ஸ்னாதமாத்ரோ நரஸ்தத்ர ப்ருʼதிவ்யாமேகராட்³ ப⁴வேத் ।
ஸ்வர்க³பி³ந்து³ம்ʼ ததோ க³ச்சே²த்தீர்த²ம்ʼ தே³வநமஸ்க்ருʼதம் ॥ 42.23 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் து³ர்க³திம்ʼ நைவ க³ச்ச²தி ।
அப்ஸரேஶம்ʼ ததோ க³ச்சே²த் ஸ்னானம்ʼ தத்ர ஸமாசரேத் ॥ 42.24 ॥

க்ரீட³தே நாகலோகஸ்தோ² ஹ்யப்ஸரோபி⁴꞉ ஸ மோத³தே ।
ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர பா⁴ரபூ⁴திமனுத்தமம் ॥ 42.25 ॥

உபோஷிதோ(அ)ர்சயேதீ³ஶம்ʼ ருத்³ரலோகே மஹீயதே ।
அஸ்மிம்ʼஸ்தீர்தே² ம்ருʼதோ ராஜன் கா³ணபத்யமவாப்னுயாத் ॥ 42.26 ॥

கார்த்திகே மாஸி தே³வேஶமர்சயேத் பார்வதீபதிம் ।
அஶ்வமேதா⁴த்³ த³ஶகு³ணம்ʼ ப்ரவத³ந்தி மனீஷிண꞉ ॥ 42.27 ॥

வ்ருʼஷப⁴ம்ʼ ய꞉ ப்ரயச்சே²த தத்ர குந்தே³ந்து³ஸப்ரப⁴ம் ।
வ்ருʼஷயுக்தேன யானேன ருத்³ரலோகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ॥ 42.28 ॥

ஏதத் தீர்த²ம்ʼ ஸமாஸாத்³ய யஸ்து ப்ராணான் பரித்யஜேத் ।
ஸர்வபாபவிஶுத்³தா⁴த்மா ருத்³ரலோகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ॥ 42.29 ॥

ஜலப்ரவேஶம்ʼ ய꞉ குர்யாத் தஸ்மிம்ʼஸ்தீர்தே² நராதி⁴ப ।
ஹம்ʼஸயுக்தேன யானேன ஸ்வர்க³லோகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ॥ 42.30 ॥

ஏரண்ட்³யா நர்மதா³யாஸ்து ஸங்க³மம்ʼ லோகவிஶ்ருதம் ।
தச்ச தீர்த²ம்ʼ மஹாபுண்யம்ʼ ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் ॥ 42.31 ॥

உபவாஸக்ருʼதோ பூ⁴த்வா நித்யம்ʼ வ்ரதபராயண꞉ ।
தத்ர ஸ்னாத்வா து ராஜேந்த்³ர முச்யதே ப்³ரஹ்மஹத்யயா ॥ 42.32 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர நர்மதோ³த³தி⁴ஸங்க³மம் ।
ஜமத³க்³நிரிதி க்²யாத꞉ ஸித்³தோ⁴ யத்ர ஜனார்த³ன꞉ ॥ 42.33 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் நர்மதோ³த³தி⁴ஸங்க³மே ।
த்ரிகு³ணம்ʼ சாஶ்வமேத⁴ஸ்ய ப²லம்ʼ ப்ராப்னோதி மானவ꞉ ॥ 42.34 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர பிங்க³லேஶ்வரமுத்தமம் ।
தத்ர ஸ்னாத்வா நரோ ராஜன் ருத்³ரலோகே மஹீயதே ॥ 42.35 ॥

தத்ரோபவாஸம்ʼ ய꞉ க்ருʼத்வா பஶ்யேத விமலேஶ்வரம் ।
ஸப்தஜன்மக்ருʼதம்ʼ பாபம்ʼ ஹித்வா யாதி ஶிவாலயம் ॥ 42.36 ॥

ததோ க³ச்சே²த ராஜேந்த்³ர அலிகாதீர்த²முத்தமம் ।
உபோஷ்ய ரஜனீமேகாம்ʼ நியதோ நியதாஶன꞉ ॥ 42.37 ॥

அஸ்ய தீர்த²ஸ்ய மாஹாத்ம்யான்முச்யதே ப்³ரஹ்மஹத்யயா ।
ஏதானி தவ ஸங்க்ஷேபாத் ப்ராதா⁴ன்யாத் கதி²தானி து ॥ 42.38 ॥

ந ஶக்யா விஸ்தராத்³ வக்தும்ʼ ஸங்க்²யா தீர்தே²ஷு பாண்ட³வ ।
ஏஷா பவித்ரா விமலா நதீ³ த்ரைலோக்யவிஶ்ருதா ॥ 42.39 ॥

நர்மதா³ ஸரிதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா² மஹாதே³வஸ்ய வல்லபா⁴ ।
மனஸா ஸம்ʼஸ்மரேத்³யஸ்து நர்மதா³ம்ʼ வை யுதி⁴ஷ்டி²ர ॥ 42.40 ॥

சாந்த்³ராயணஶதம்ʼ ஸாக்³ரம்ʼ லப⁴தே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ।
அஶ்ரத்³த³தா⁴னா꞉ புருஷா நாஸ்திக்யம்ʼ கோ⁴ரமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 42.41 ॥

பதந்தி நரகே கோ⁴ரே இத்யாஹ பரமேஶ்வர꞉ ।
நர்மதா³ம்ʼ ஸேவதே நித்யம்ʼ ஸ்வயம்ʼ தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
தேன புண்யா நதீ³ ஜ்ஞேயா ப்³ரஹ்மஹத்யாபஹாரிணீ ॥ 42.42 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
த்³விசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥42 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ த்ரிசத்வாரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

இத³ம்ʼ த்ரைலோக்யவிக்²யாதம்ʼ தீர்த²ம்ʼ நைமிஶமுத்தமம் ।
ஸூத உவாச
மஹாதே³வப்ரியகரம்ʼ மஹாபாதகநாஶனம் ॥ 43.1 ॥

மஹாதே³வம்ʼ தி³த்³ருʼக்ஷூணாம்ருʼஷீணணா பரமேஷ்டி²னாம் ।
ப்³ரஹாமணா நிர்மிதம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ தபஸ்தப்தும்ʼ த்³விஜோத்தமா꞉ ॥ 43.2 ॥

மரீசயோ(அ)த்ரயே விப்ரா வஸிஷ்டா²꞉ க்ரதவஸ்ததா² ।
ப்⁴ருʼக³வோ(அ)ங்கி³ரஸ꞉ பூர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாணம்ʼ கமலோத்³ப⁴வம் ॥ 43.3 ॥

ஸமேத்ய ஸர்வவரத³ம்ʼ சதுர்மூர்தி சதுர்முக²ம் ।
ப்ருʼச்ச²ந்தி ப்ரணிபத்யைனம்ʼ விஶ்வகர்மாணமச்யுதம் ॥ 43.4 ॥

ஷட்குலீயா ஊசு꞉ ।
ப⁴க³வன் தே³வமீஶானம்ʼ தமேவைகம்ʼ கபர்தி³னம் ।
கேனோபாயேன பஶ்யாமோ ப்³ரூஹி தே³வநமஸ்தவ ॥ 43.5 ॥

ப்³ரஹ்மோவாச ।
ஸத்ரம்ʼ ஸஹஸ்ரமாஸத்⁴வம்ʼ வாங்மனோதோ³ஷவர்ஜிதா꞉ ।
தே³ஶம்ʼ ச வ꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி யஸ்மின் தே³ஶே சரிஷ்யத² ॥ 43.6 ॥

முக்த்வா மனோமயம்ʼ சக்ரம்ʼ ஸம்ʼஸ்ருʼஷ்ட்வா தானுவாச ஹ ।
க்ஷிப்தமேதன்மயா சக்ரமனுவ்ரஜத மா சிரம் ॥ 43.7 ॥

யத்ராஸ்ய நேமி꞉ ஶீர்யேத ஸ தே³ஶ꞉ புருஷர்ஷபா⁴꞉ ।
ததோ முமோச தச்சக்ரம்ʼ தே ச தத்ஸமனுவ்ரஜன் ॥ 43.8 ॥

தஸ்ய வை வ்ரஜத꞉ க்ஷிப்ரம்ʼ யத்ர நேமிரஶீர்யத ।
நைமிஶம்ʼ தத்ஸ்ம்ருʼதம்ʼ நாம்னா புண்யம்ʼ ஸர்வத்ர பூஜிதம் ॥ 43.9 ॥

ஸித்³த⁴சாரணஸங்கீர்ணம்ʼ யக்ஷக³ந்த⁴ர்வஸேவிதம் ।
ஸ்தா²னம்ʼ ப⁴க³வத꞉ ஶம்போ⁴ரேதன்னைமிஶமுத்தமம் ॥ 43.10 ॥

அத்ர தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸயக்ஷோரக³ராக்ஷஸா꞉ ।
தபஸ்தப்த்வா புரா தே³வா லேபி⁴ரே ப்ரவரான் வரான் ॥ 43.11 ॥

இமம்ʼ தே³ஶம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய ஷட்குலீயா꞉ ஸமாஹிதா꞉ ।
ஸத்ரேணாராத்⁴ய தே³வேஶம்ʼ த்³ருʼஷ்டவந்தோ மஹேஶ்வரம் ॥ 43.12 ॥

அத்ர தா³னம்ʼ தபஸ்தப்தம்ʼ ஸ்னானம்ʼ ஜப்யாதி³கம்ʼ ச யத் ।
ஏகைகம்ʼ பாவயேத் பாபம்ʼ ஸப்தஜன்மக்ருʼதம்ʼ த்³விஜா꞉ ॥ 43.13 ॥

அத்ர பூர்வம்ʼ ஸ ப⁴க³வாந்ருʼஷீணாம்ʼ ஸத்ரமாஸதாம் ।
ஸ வை ப்ரோவாச ப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ புராணம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴ஷிதம் ॥ 43.14 ॥

அத்ர தே³வோ மஹாதே³வோ ருத்³ராண்யா கில விஶ்வக்ருʼத் ।
ரமதே(அ)த்⁴யாபி ப⁴க³வான் ப்ரமதை²꞉ பரிவாரித꞉ ॥ 43.15 ॥

அத்ர ப்ராணான் பரித்யஜ்ய நியமேன த்³விஜாதய꞉ ।
ப்³ரஹ்மலோகம்ʼ க³மிஷ்யந்தி யத்ர க³த்வா ந ஜாயதே ॥ 43.16 ॥

அன்யச்ச தீர்த²ப்ரவரம்ʼ ஜாப்யேஶ்வரமிதிஶ்ருதம் ।
ஜஜாப ருத்³ரமநிஶம்ʼ யத்ர நந்தீ³ மஹாக³ண꞉ ॥ 43.17 ॥

ப்ரீதஸ்தஸ்ய மஹாதே³வோ தே³வ்யா ஸஹ பினாகத்⁴ருʼக் ।
த³தா³வாத்மஸமானத்வம்ʼ ம்ருʼத்யுவஞ்சனமேவ ச ॥ 43.18 ॥

அபூ⁴த்³ருʼஷி꞉ ஸ த⁴ர்மாத்மா ஶிலாதோ³ நாம த⁴ர்மவித் ।
ஆராத⁴யன்மஹாதே³வம்ʼ புத்ரார்த²ம்ʼ வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜம் ॥ 43.19 ॥

ஸ்ய வர்ஷஸஹஸ்ராந்தே தப்யமானஸ்ய விஶ்வக்ருʼத் ।
ஶர்வ꞉ ஸோமோ க³ணவ்ருʼதோ வரதோ³(அ)ஸ்மீத்யபா⁴ஷத ॥ 43.20 ॥

ஸ வவ்ரே வரமீஶானம்ʼ வரேண்யம்ʼ கி³ரிஜாபதிம் ।
அயோநிஜம்ʼ ம்ருʼத்யுஹீனம்ʼ தே³ஹி புத்ரம்ʼ த்வயா ஸமம் ॥ 43.21 ॥

ததா²ஸ்த்வித்யாஹ ப⁴க³வான் தே³வ்யா ஸஹ மஹேஶ்வர꞉ ।
பஶ்யதஸ்தஸ்ய விப்ரர்ஷேரந்தர்த்³தா⁴னம்ʼ க³தோ ஹர꞉ ॥ 43.22 ॥

ததோ யுயோஜிதாம்ʼ பூ⁴மிம்ʼ ஶிலாதோ³ த⁴ர்மவித்தம꞉ ।
சகர்ஷ லாங்க³லேனோர்வாம்ʼ பி⁴த்த்வாத்³ருʼஶ்யத ஶோப⁴ன꞉ ॥ 43.23 ॥

ஸம்ʼவர்த்தகோ(அ)னலப்ரக்²ய꞉ குமார꞉ ப்ரஹஸன்னிவ ।
ரூபலாவண்யஸம்பன்னஸ்தேஜஸா பா⁴ஸயன் தி³ஶ꞉ ॥ 43.24 ॥

குமாரதுல்யோ(அ)ப்ரதிமோ மேக⁴க³ம்பீ⁴ரயா கி³ரா ।
ஶிலாத³ம்ʼ தாத தாதேதி ப்ராஹ நந்தீ³ புன꞉ புன꞉ ॥ 43.25 ॥

தம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா நந்த³னம்ʼ ஜாதம்ʼ ஶிலாத³꞉ பரிஷஸ்வஜே ।
முனீனாம்ʼ த³ர்ஶயாமாஸ யே ததா³ஶ்ரமவாஸின꞉ ॥ 43.26 ॥

ஜாதகர்மாதி³கா꞉ ஸர்வா꞉ க்ரியாஸ்தஸ்ய சகார ஹ ।
உபனீய யதா²ஶாஸ்த்ரம்ʼ வேத³மத்⁴யாபயத் ஸுதம் ॥ 43.27 ॥

அதீ⁴தவேதோ³ ப⁴க³வான் நந்தீ³ மதிமனுத்தமாம் ।
சக்ரே மஹேஶ்வரம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஜேஷ்யே ம்ருʼத்யுமிதி ப்ரபு⁴ம் ॥ 43.28 ॥

ஸ க³த்வா ஸரிதம்ʼ புண்யாமேகாக்³ரஶ்ரத்³த⁴யான்வித꞉ ।
ஜஜாப ருத்³ரமநிஶம்ʼ மஹேஶாஸக்தமானஸ꞉ ॥ 43.29 ॥

தஸ்ய கோட்யாம்ʼ து பூர்ணாயாம்ʼ ஶங்கரோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
ஆக³த்ய ஸாம்ப³꞉ ஸக³ணோ வரதோ³(அ)ஸ்மீத்யுவாச ஹ ॥ 43.30 ॥

ஸ வவ்ரே புனரேவேஶம்ʼ ஜபேயம்ʼ கோடிமீஶ்வரம் ।
ப⁴வதா³ஹம்ʼமஹாதே³வ தே³ஹீதி பரமேஶ்வர ॥ 43.31 ॥

ஏவமஸ்த்விதி ஸம்ப்ரோச்ய தே³வோ(அ)ப்யந்தரதீ⁴யத ।
ஜஜாப கோடிம்ʼ ப⁴க³வான் பூ⁴யஸ்தத்³க³தமானஸ꞉ ॥ 43.32 ॥

த்³விதீயாயாம்ʼ ச கோட்யாம்ʼ வை ஸம்பூர்ணாயாம்ʼ வ்ருʼஷத்⁴வஜ꞉ ।
ஆக³த்ய வரதோ³(அ)ஸ்மீதி ப்ராஹ பூ⁴தக³ணைர்வ்ருʼத꞉ ॥ 43.33 ॥

த்ருʼதீயாம்ʼ ஜப்துமிச்சா²மி கோடிம்ʼ பூ⁴யோ(அ)பி ஶங்கர ।
ததா²ஸ்த்வித்யாஹ விஶ்வாத்மா தே³வோ(அ)ப்யந்தரதீ⁴யத ॥ 43.34 ॥

கோடித்ரயே(அ)த² ஸம்பூர்ணே தே³வ꞉ ப்ரீதமனா ப்⁴ருʼஶம் ।
ஆக³த்ய வரதோ³(அ)ஸ்மீதி ப்ராஹ பூ⁴தக³ணைர்வ்ருʼத꞉ ॥ 43.35 ॥

ஜபேயம்ʼ கோடிமன்யாம்ʼ வை பூ⁴யோ(அ)பி தவ தேஜஸா ।
இத்யுக்தே ப⁴க³வானாஹ ந ஜப்தவ்யம்ʼ த்வயா புன꞉ ॥ 43.36 ॥

அமரோ ஜரயா த்யக்தோ மம பார்ஶ்வக³த꞉ ஸதா³ ।
மஹாக³ணபதிர்தே³வ்யா꞉ புத்ரோ ப⁴வ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 43.37 ॥

யோகீ³ஶ்வரோ மஹாயோகீ³ க³ணாநாமீஶ்வரேஶ்வர꞉ ।
ஸர்வலோகாதி⁴ப꞉ ஶ்ரீமான் ஸர்வஜ்ஞோ மத்³ப³லான்வித꞉ ॥ 43.38 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ தன்மாமகம்ʼ தி³வ்யம்ʼ ஹஸ்தாமலகவத்தவ ।
ஆபூ⁴தஸம்ப்லவஸ்தா²யீ ததோ யாஸ்யஸி தத்பத³ம் ॥ 43.39 ॥

ஏதது³க்த்வா மஹாதே³வோ க³ணானாஹூய ஶங்கர꞉ ।
அபி⁴ஷேகேண யுக்தேன நந்தீ³ஶ்வரமயோஜயத் ॥ 43.40 ॥

உத்³வாஹயாமாஸ ச தம்ʼ ஸ்வயமேவ பினாகத்⁴ருʼக் ।
மருதாம்ʼ ச ஶுபா⁴ம்ʼ கன்யாம்ʼ ஸ்வயமேதி ச விஶ்ருதாம் ॥ 43.41 ॥

ஏதஜ்ஜப்யேஶ்வரம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ தே³வதே³வஸ்ய ஶூலின꞉ ।
யத்ர தத்ர ம்ருʼதோ மர்த்த்யோ ருத்³ரலோகே மஹீயதே ॥ 43.42 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
த்ரிசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥43 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ சதுஶ்சத்வாரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸூத உவாச
அன்யச்ச தீர்த²ப்ரவரம்ʼ ஜப்யேஶ்வரஸமீபத꞉ ।
நாம்னா பஞ்சனத³ம்ʼ புண்யம்ʼ ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் ॥ 44.1 ॥

த்ரிராத்ரமுஷிதஸ்தத்ர பூஜயித்வா மஹேஶ்வரம் ।
ஸர்வபாபவிஶுத்³தா⁴த்மா ருத்³ரலோகே மஹீயதே ॥ 44.2 ॥

அன்யச்ச தீர்த²ப்ரவரம்ʼ ஶங்கரஸ்யாமிதௌஜஸ꞉ ।
மஹாபை⁴ரவமித்யுக்தம்ʼ மஹாபாதகநாஶனம் ॥ 44.3 ॥

தீர்தா²னாம்ʼ ச பரம்ʼ தீர்த²ம்ʼ விதஸ்தா பரமா நதீ³ ।
ஸர்வபாபஹரா புண்யா ஸ்வயமேவ கி³ரீந்த்³ரஜா ॥ 44.4 ॥

தீர்த²ம்ʼ பஞ்சதபோ நாம ஶம்போ⁴ரமிததேஜஸ꞉ ।
யத்ர தே³வாதி³தே³வேன ஶக்ரார்தே² பூஜிதோ ப⁴வ꞉ ॥ 44.5 ॥

பிண்ட³தா³நாதி³கம்ʼ தத்ர ப்ரேத்யானந்தப²லப்ரத³ம் ।
ம்ருʼதஸ்தத்ராபி நியமாத்³ ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 44.6 ॥

காயாவரோஹணம்ʼ நாம மஹாதே³வாலயம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
யத்ர மாஹேஶ்வரா த⁴ர்மா முனிபி⁴꞉ ஸம்ப்ரவர்த்திதா꞉ ॥ 44.7 ॥

ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ தா³னம்ʼ தபோ ஹோம உபவாஸஸ்ததா²(அ)க்ஷய꞉ ।
பரித்யஜதி ய꞉ ப்ராணான் ருத்³ரலோகம்ʼ ஸ க³ச்ச²தி ॥ 44.8 ॥

அன்யச்ச தீர்த²ப்ரவரம்ʼ கன்யாதீர்த²மிதி ஶ்ருதம் ।
தத்ர க³த்வா த்யஜேத் ப்ராணாம்ˮல்லோகான் ப்ராப்னோதி ஶாஶ்வதான் ॥ 44.9 ॥

ஜாமத³க்³ன்யஸ்ய து ஶுப⁴ம்ʼ ராமஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண꞉ ।
தத்ர ஸ்னாத்வா தீர்த² வரே கோ³ஸஹஸ்ரப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 44.10 ॥

மஹாகாலமிதி க்²யாதம்ʼ தீர்த²ம்ʼ த்ரைலோக்யவிஶ்ருதம் ।
க³த்வா ப்ராணான் பரித்யஜ்ய கா³ணபத்யமவாப்னுயாத் ॥ 44.11 ॥

கு³ஹ்யாத்³ கு³ஹ்யதமம்ʼ தீர்த²ம்ʼ நகுலீஶ்வரமுத்தமம் ।
தத்ர ஸந்நிஹித꞉ ஶ்ரீமான் ப⁴க³வான் நகுலீஶ்வர꞉ ॥ 44.12 ॥

ஹிமவச்சி²க²ரே ரம்யே க³ங்கா³த்³வாரே ஸுஶோப⁴னே ।
தே³வ்யா ஸஹ மஹாதே³வோ நித்யம்ʼ ஶிஷ்யைஶ்ச ஸம்ʼவ்ருʼத꞉ ॥ 44.13 ॥

தத்ர ஸ்னாத்வா மஹாதே³வம்ʼ பூஜயித்வா வ்ருʼஷத்⁴வஜம் ।
ஸர்வபாபைர்விமுச்யேத ம்ருʼதஸ்தஜ்ஜ்ஞானமாப்னுயாத் ॥ 44.14 ॥

அன்யச்ச தே³வதே³வஸ்ய ஸ்தா²னம்ʼ புண்யதமம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
பீ⁴மேஶ்வரமிதி க்²யாதம்ʼ க³த்வா முஞ்சதி பாதகம் ॥ 44.15 ॥

ததா²ன்யச்சண்ட³வேகா³யா꞉ ஸம்பே⁴த³꞉ பாபநாஶன꞉ ।
தத்ர ஸ்னாத்வா ச பீத்வா ச முச்யதே ப்³ரஹ்மஹத்யயா ॥ 44.16 ॥

ஸர்வேஷாமபி சைதேஷாம்ʼ தீர்தா²னாம்ʼ பரமா புரீ ।
நாம்னா வாராணஸீ தி³வ்யா கோடிகோட்யயுதாதி⁴கா ॥ 44.17 ॥

தஸ்யா꞉ புரஸ்தான்மாஹாத்ம்யம்ʼ பா⁴ஷிதம்ʼ வோ மயா த்விஹ ।
நான்யத்ர லப்⁴யதே முக்திம்ʼ ர்யோகே³னாப்யேகஜன்மனா ॥ 44.18 ॥

ஏதே ப்ராதா⁴ன்யத꞉ ப்ரோக்தா தே³ஶா꞉ பாபஹரா ந்ருʼணாம் ।
க³த்வா ஸங்க்ஷாலயேத் பாபம்ʼ ஜன்மாந்தரஶதை꞉ க்ருʼதம் ॥ 44.19 ॥

ய꞉ ஸ்வத⁴ர்மான் பரித்யஜ்ய தீர்த²ஸேவாம்ʼ கரோதி ஹி ।
ந தஸ்ய ப²லதே தீர்த²மஹி லோகே பரத்ர ச ॥ 44.20 ॥

ப்ராயஶ்சித்தீ ச விது⁴ரஸ்ததா² யாயாவரோ க்³ருʼஹீ ।
ப்ரகுர்யாத் தீர்த²ஸம்ʼஸேவாம்ʼ யே சான்யஸ்தாத்³ருʼஶா ஜனா꞉ ॥ 44.21 ॥

ஸஹாக்³நிர்வா ஸபத்னீகோ க³ச்சே²த் தீர்தா²னி யத்னத꞉ ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ யதோ²க்தாம்ʼ க³திமாப்னுயாத் ॥ 44.22 ॥

ருʼணானி த்ரீண்யபாக்ருʼத்ய குர்வன்வா தீர்த²ஸேவனம் ।
விதா⁴ய வ்ருʼத்திம்ʼ புத்ராணாம்ʼ பா⁴ர்யாம்ʼ தேஷு விதா⁴ய ச ॥ 44.23 ॥

ப்ராயஶ்சித்தப்ரஸங்கே³ன தீர்த²மாஹாத்ம்யமீரிதம் ।
ய꞉ படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³ வா(அ)பி முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ॥ 44.24 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
சதுஷ்சத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥44 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ பஞ்சசத்வாரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸூத உவாச
ஏததா³கர்ண்ய விஜ்ஞானம்ʼ நாராயணமுகே²ரிதம் ।
கூர்மரூபத⁴ரம்ʼ தே³வம்ʼ பப்ரச்சு²ர்முனய꞉ ப்ரபு⁴ம் ॥ 45.1 ॥

முனய꞉ ஊசு꞉
கதி²தா ப⁴வதா த⁴ர்மோ மோக்ஷஜ்ஞானம்ʼ ஸவிஸ்தரம் ।
லோகானாம்ʼ ஸர்க³விஸ்தாரோ வம்ʼஶமன்வந்தராணி ச ॥ 45.2 ॥

ப்ரதிஸர்க³மிதா³னீம்ʼ நோ வக்துமர்ஹஸீ மாத⁴வ ।
பூ⁴தானாம்ʼ பூ⁴தப⁴வ்யேஶ யதா² பூர்வம்ʼ த்வயோதி³தம் ॥ 45.3 ॥

ஸூத உவாச
ஶ்ருத்வா தேஷாம்ʼ ததா³ வாக்யம்ʼ ப⁴க³வான் கூர்மரூபத்⁴ருʼக் ।
வ்யாஜஹார மஹாயோகீ³ பூ⁴தானாம்ʼ ப்ரதிஸஞ்சரம் ॥ 45.4 ॥

கூர்ம உவாச
நித்யோ நைமித்திகஶ்சைவ ப்ராக்ருʼதோ(அ)த்யந்திகாஸ்ததா² ।
சதுர்த்³தா⁴(அ)யம்ʼ புராணே(அ)ஸ்மின் ப்ரோச்யதே ப்ரதிஸஞ்சர꞉ ॥ 45.5 ॥

யோ(அ)யம்ʼ ஸந்த்³ருʼஶ்யதே நித்யம்ʼ லோகே பூ⁴தக்ஷயஸ்த்விஹ ।
நித்ய꞉ ஸங்கீர்த்யதே நாம்னா முனிபி⁴꞉ ப்ரதிஸஞ்சர꞉ ॥ 45.6 ॥

ப்³ராஹ்மோ நைமித்திகோ நாம கல்பாந்தே யோ ப⁴விஷ்யதி ।
த்ரைலோக்யஸ்யாஸ்ய கதி²த꞉ ப்ரதிஸர்கோ³ மனீஷிபி⁴꞉ ॥ 45.7 ॥

மஹாதா³த்³யாம்ʼ விஶேஷாந்தம்ʼ யதா³ ஸம்ʼயாதி ஸங்க்ஷயம் ।
ப்ராக்ருʼத꞉ ப்ரதிஸர்கோ³(அ)யம்ʼ ப்ரோச்யதே காலசிந்தகை꞉ ॥ 45.8 ॥

ஜ்ஞாநாதா³த்யந்திக꞉ ப்ரோக்தோ யோகி³ன꞉ பரமாத்மனி ।
ப்ரலய꞉ ப்ரதிஸர்கோ³(அ)யம்ʼ காலசிந்தாபரைர்த்³விஜை꞉ ॥ 45.9 ॥

ஆத்யந்திகஶ்ச கதி²த꞉ ப்ரலயோ(அ)த்ர லயஸாத⁴ன꞉ ।
நைமித்திகமிதா³னீம்ʼ வ꞉ கத²யிஷ்யே ஸமாஸத꞉ ॥ 45.10 ॥

சதுர்யுக³ஸஹஸ்ராந்தே ஸம்ப்ராப்தே ப்ரதிஸஞ்சரே ।
ஸ்வாத்மஸம்ʼஸ்தா²꞉ ப்ரஜா꞉ கர்தும்ʼ ப்ரதிபேதே³ ப்ரஜாபதி꞉ ॥ 45.11 ॥

ததோ ப⁴வத்யனாவ்ருʼஷ்டிஸ்தீவ்ரா ஸா ஶதவார்ஷிகீ ।
பூ⁴தக்ஷயகரீ கோ⁴ரா ஸர்வபூ⁴தக்ஷயங்கரீ ॥ 45.12 ॥

ததோ யான்யல்பஸாராணி ஸத்த்வானி ப்ருʼதி²வீபதே ।
தானி சாக்³ரே ப்ரலீயந்தே பூ⁴மித்வமுபயாந்தி ச ॥ 45.13 ॥

ஸப்தரஶ்மிரதோ² பூ⁴த்வா ஸமுத்திஷ்ட²ன் தி³வாகர꞉ ।
அஸஹ்யரஶ்மிர்ப⁴வதி பிப³ன்னம்போ⁴ க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ ॥ 45.14 ॥

தஸ்ய தே ரஶ்மய꞉ ஸப்த பிப³ந்த்யம்பு³ மஹார்ணவே ।
ச²தேனாஹாரேண தா தீ³ப்தா꞉ ஸூர்யா꞉ ஸப்த ப⁴வந்த்யுத ॥ 45.15 ॥

ததஸ்தே ரஶ்மய꞉ ஸப்த ஸூர்யா பூ⁴த்வா சதுர்தி³ஶம் ।
சதுர்லோகமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ த³ஹந்தி ஶிகி²னஸ்ததா² ॥ 45.16 ॥

வ்யாப்னுவந்தஶ்ச தே விப்ராஸ்தூர்த்⁴வம்ʼ சாத⁴ஶ்ச ரஶ்மிபி⁴꞉ ।
தீ³ப்யந்தே பா⁴ஸ்கரா꞉ ஸப்த யுகா³ந்தாக்³னிப்ரதீ³பிதா꞉ ॥ 45.17 ॥

தே ஸூர்யா வாரிணா தீ³ப்தா ப³ஹுஸாஹஸ்ரரஶ்மய꞉ ।
க²ம்ʼ ஸமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²ந்தி நிர்த³ஹந்தோ வஸுந்த⁴ராம் ॥ 45.18 ॥

ததஸ்தேஷாம்ʼ ப்ரதாபேன த³ஹ்யமானா வஸுந்த⁴ரா ।
ஸாத்³ரினத்³யர்ணவத்³வீபா நிஸ்னேஹா ஸமபத்³யதே ॥ 45.19 ॥

தீ³ப்தாபி⁴꞉ ஸந்ததாபி⁴ஶ்ச ரஶ்மிபி⁴ர்வை ஸமந்தத꞉ ।
அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம்ʼ ச லக்³நாபி⁴ஸ்திர்யக் சைவ ஸமாவ்ருʼதம் ॥ 45.20 ॥

ஸூர்யாக்³னினா ப்ரம்ருʼஷ்டானாம்ʼ ஸம்ʼஸ்ருʼஷ்டானாம்ʼ பரஸ்பரம் ।
ஏகத்வமுபயாதாநாமேகஜ்வாலம்ʼ ப⁴வத்யுத ॥ 45.21 ॥

ஸர்வலோகப்ரணாஶஶ்ச ஸோ(அ)க்³நிர்பூ⁴த்வா ஸுகுண்ட³லீ ।
சதுர்லோகமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ நிர்த³ஹத்யாத்மதேஜஸா ॥ 45.22 ॥

தத꞉ ப்ரலீனே ஸர்வஸ்மிஞ்ஜங்க³மே ஸ்தா²வரே ததா² ।
நிர்வ்ருʼக்ஷா நிஸ்த்ருʼணா பூ⁴மி꞉ கூர்மப்ருʼஷ்டா² ப்ரகாஶதே ॥ 45.23 ॥

அம்ப³ரீஷமிவாபா⁴தி ஸர்வமாபூரிதம்ʼ ஜக³த் ।
ஸர்வமேவ தத³ர்சிர்பி⁴꞉ பூர்ணம்ʼ ஜாஜ்வல்யதே புன꞉ ॥ 45.24 ॥

பாதாலே யானி ஸத்த்வானி மஹோத³தி⁴க³தானி ச ।
ததஸ்தானி ப்ரலீயந்தே பூ⁴மித்வமுபயாந்தி ச ॥ 45.25 ॥

த்³வீபாம்ʼஶ்ச பர்வதாம்ʼஶ்சைவ வர்ஷாண்யத² மஹோத³தீ⁴ன் ।
தான் ஸர்வான் ப⁴ஸ்மஸாத் சக்ரே ஸப்தாத்மா பாவக꞉ ப்ரபு⁴꞉ ॥ 45.26 ॥

ஸமுத்³ரேப்⁴யோ நதீ³ப்⁴யஶ்ச ஆப ஶுஷ்காஶ்ச ஸர்வஶ꞉ ।
பிப³ன்னப꞉ ஸமித்³தோ⁴(அ)க்³னி꞉ ப்ருʼதி²வீமாஶ்ரிதோ ஜ்வலன் ॥ 45.27 ॥

தத꞉ ஸம்ʼவர்த்தக꞉ ஶைலானதிக்ரம்ய மஹாம்ʼஸ்ததா² ।
லோகான் த³ஹதி தீ³ப்தாத்மா ருத்³ரதேஜோவிஜ்ரூʼம்பி⁴த꞉ ॥ 45.28 ॥

ஸ த³க்³த்⁴வா ப்ருʼதி²வீம்ʼ தே³வோ ரஸாதலமஶோஷயத் ।
அத⁴ஸ்தாத் ப்ருʼதி²வீம்ʼ த³க்³த்⁴வா தி³வமூர்த்⁴வம்ʼ த³ஹிஷ்யதி ॥ 45.29 ॥

யோஜனானாம்ʼ ஶதானீஹ ஸஹஸ்ராண்யயுதானி ச ।
உத்திஷ்ட²ந்தி ஶிகா²ஸ்தஸ்ய வஹ்னே꞉ ஸம்ʼவர்த்தகஸ்ய து ॥ 45.30 ॥

க³ந்த⁴ர்வாம்ʼஶ்ச பிஶாசாம்ʼஶ்ச ஸயக்ஷோரக³ராக்ஷஸான் ।
ததா³ த³ஹத்யஸௌ தீ³ப்த꞉ காலருத்³ரப்ரசோதி³த꞉ ॥ 45.31 ॥

பூ⁴ர்லோகம்ʼ ச பு⁴வர்லோகம்ʼ ஸ்வர்லோகம்ʼ ச ததா² மஹ꞉ ।
த³ஹேத³ஶேஷம்ʼ காலாக்³னி꞉ காலாவிஷ்டதனு꞉ ஸ்வயம் ॥ 45.32 ॥

வ்யாப்தேஷ்வேதேஷு லோகேஷு திர்யகூ³ர்த்⁴வமதா²க்³னினா ।
தத் தேஜ꞉ ஸமனுப்ராப்ய க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ ஶனை꞉ ॥ 45.33 ॥

அதோ கூ³ட³மித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ததா³ சைகம்ʼ ப்ரகாஶதே ।
ததோ க³ஜகுலாகாராஸ்தடி³த்³பி⁴꞉ ஸமலங்க்ருʼதா꞉ ॥ 45.34 ॥

உத்திஷ்ட²ந்தி ததா³ வ்யோம்னி கோ⁴ரா꞉ ஸம்ʼவர்த்தகா க⁴னா꞉ ।
கேசிந்நீலோத்பலஶ்யாமா꞉ கேசித் குமுத³ஸன்னிபா⁴꞉ ॥45.35 ॥

தூ⁴ம்ரவர்ணாஸ்ததா² கேசித் கேசித் பீதா꞉ பயோத⁴ரா꞉ ।
கேசித்³ ராஸப⁴வர்ணாஸ்து லாக்ஷாரஸனிபா⁴꞉ பரே ॥ 45.36 ॥

ஶங்க²குந்த³னிபா⁴ஶ்சான்யே ஜாத்யஞ்ஜனனிபா⁴ஸ்ததா² ।
மன꞉ ஶிலாபா⁴ஸ்த்வன்யே ச கபோதஸத்³ருʼஶா꞉ பரே ॥ 45.37 ॥

இந்த்³ரகோ³பனிபா⁴꞉ கேசித்³த⁴ரிதாலனிபா⁴ஸ்ததா² ।
இந்த்³ரசாபனிபா⁴꞉ கேசிது³த்திஷ்ட²ந்தி க⁴னா தி³வி ॥ 45.38 ॥

கேசித் பர்வதஸங்காஶா꞉ கேசித்³ க³ஜகுலோபமா꞉ ।
கூடாங்கா³ரனிபா⁴ஶ்சான்யே கேசின்மீநகுலோத்³வஹா꞉ ॥ 45.39 ॥

ப³ஹூரூபா கோ⁴ரரூபா கோ⁴ரஸ்வரனிநாதி³ன꞉ ।
ததா³ ஜலத⁴ரா꞉ ஸர்வே பூரயந்தி நப⁴꞉ ஸ்த²லம் ॥ 45.40 ॥

ததஸ்தே ஜலதா³ கோ⁴ரா ராவிணோ பா⁴ஸ்கராத்மஜா꞉ ।
ஸப்ததா⁴ ஸம்ʼவ்ருʼதாத்மானம்ʼ தமக்³னிம்ʼ ஶமயந்தி தே ॥ 45.41 ॥

ததஸ்தே ஜலதா³ வர்ஷம்ʼ முஞ்சந்தீஹ மஹௌக⁴வத் ।
ஸுகோ⁴ரமஶிவம்ʼ வர்ஷம்ʼ நாஶயந்தி ச பாவகம் ॥ 45.42 ॥

ப்ரவ்ருʼத்³தை⁴ஸ்தைஸ்ததா³த்யர்த²மம்ப⁴ஸா பூர்யதே ஜக³த் ।
அத்³பி⁴ஸ்தேஜோபி⁴பூ⁴தத்வாத் தத³க்³னி꞉ ப்ரவிஶத்யப꞉ ॥ 45.43 ॥

நஷ்டே சாக்³னௌ வர்ஷஶதை꞉ பயோதா³꞉ க்ஷயஸம்ப⁴வா꞉ ।
ப்லாவயந்தோ(அ)த² பு⁴வனம்ʼ மஹாஜலபரிஸ்ரவை꞉ ॥ 45.44 ॥

தா⁴ராபி⁴꞉ பூரயந்தீத³ம்ʼ சோத்³யமானா꞉ ஸ்வயம்பு⁴வா ।
அத்யந்தஸலிலௌகை⁴ஶ்ச வேலா இவ மஹோத³தே⁴꞉ ॥ 45.45 ॥

ஸாத்³ரித்³வீபா ததா² ப்ருʼத்²வீ ஜலை꞉ ஸஞ்ச்சா²த்³யதே ஶனை꞉ ।
ஆதி³த்யரஶ்மிபி⁴꞉ பீதம்ʼ ஜலமப்⁴ரேஷு திஷ்ட²தி ॥ 45.46 ॥

புன꞉ பததி தத்³ பூ⁴மௌ பூர்யந்தே தேன சார்ணவா꞉ ।
தத꞉ ஸமுத்³ரா꞉ ஸ்வாம்ʼ வேலாமதிக்ராந்தாஸ்து க்ருʼத்ஸ்னஶ꞉ ॥ 45.47 ॥

பர்வதாஶ்ச விலீயந்தே மஹீ சாப்ஸு நிமஜ்ஜதி ।
தஸ்மின்னேகார்ணவே கோ⁴ரே நஷ்டே ஸ்தா²வரஜங்க³மே ॥ 45.48 ॥

யோக³னிந்த்³ராம்ʼ ஸமாஸ்தா²ய ஶேதே தே³வ꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ।
சதுர்யுக³ஸஹஸ்ராந்தம்ʼ கல்பமாஹுர்மஹர்ஷய꞉ ॥ 45.49 ॥

வாராஹோ வர்த்ததே கல்போ யஸ்ய விஸ்தார ஈரித꞉ ।
அஸங்க்²யாதாஸ்ததா² கல்பா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மகா꞉ ॥ 45.50 ॥

கதி²தா ஹி புராணேஷு முனிபி⁴꞉ காலசிந்தகை꞉ ।
ஸாத்த்விகேஷ்வத² கல்பேஷு மாஹாத்ம்யமதி⁴கம்ʼ ஹரே꞉ ॥ 45.51 ॥

தாமஸேஷு ஹரஸ்யோக்தம்ʼ ராஜஸேஷு ப்ரஜாபதே꞉ ॥

யோ(அ)யம்ʼ ப்ரவர்த்ததே கல்போ வாராஹ꞉ ஸாத்த்விகோ மத꞉ ॥ 45.52 ॥

அன்யே ச ஸாத்த்விகா꞉ கல்பா மம தேஷு பரிக்³ரஹ꞉ ।
த்⁴யானம்ʼ தபஸ்ததா² ஜ்ஞானம்ʼ லப்³த்⁴வா தேஷ்வேவ யோகி³ன꞉ ॥ 45.53 ॥

ஆராத்⁴ய கி³ரிஶம்ʼ மாம்ʼ ச யாந்தி தத் பரமம்ʼ பத³ம் ।
ஸோ(அ)ஹம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸமாஸ்தா²ய மாயீ மாயாமயீம்ʼ ஸ்வயம் ॥ 45.54 ॥

ஏகார்ணவே ஜக³த்யஸ்மின் யோக³நித்³ராம்ʼ வ்ரஜாமி து ।
மாம்ʼ பஶ்யந்தி மஹாத்மான꞉ ஸுப்திகாலே மஹர்ஷய꞉ ॥ 45.55 ॥

ஜனலோகே வர்த்தமானாஸ்தபஸா யோக³சக்ஷுஷா ।
அஹம்ʼ புராணபுருஷோ பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ப்ரப⁴வோ விபு⁴꞉ ॥ 45.56 ॥

ஸஹஸ்ரசரண꞉ ஶ்ரீமான் ஸஹஸ்ராம்ʼஶு꞉ ஸஹஸ்ரபாத் ।
மந்த்ரோ(அ)க்³நிர்ப்³ராஹ்மிணா கா³வ꞉ குஶாஶ்ச ஸமிதோ⁴ ஹ்யஹம் ॥ 45.57 ॥

ப்ரோக்ஷணீ ச ஶ்ருவஶ்சைவ ஸோமோ க்⁴ருʼதமதா²ஸ்ம்யஹம் ।
ஸம்ʼவர்த்தகோ மஹானாத்மா பவித்ரம்ʼ பரமம்ʼ யஶ꞉ ॥ 45.58 ॥

மேதா⁴ப்யஹம்ʼ ப்ரபு⁴ர்கோ³ப்தா கோ³பதிர்ப்³ரஹ்மணோ முக²ம் ।
அனந்தஸ்தாரகோ யோகீ³ க³திர்க³திமதாம்ʼ வர꞉ ॥ 45.59 ॥

ஹம்ʼஸ꞉ ப்ராணோ(அ)த² கபிலோ விஶ்வமூர்த்தி꞉ ஸனாதன꞉ ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞ꞉ ப்ரக்ருʼதி꞉ காலோ ஜக³த்³பீ³ஜமதா²ம்ருʼதம் ॥ 45.60 ॥

மாதா பிதா மஹாதே³வோ மத்தோ ஹ்யன்யன்ன வித்³யதே ।
ஆதி³த்யவர்ணோ பு⁴வனஸ்ய கோ³ப்தா
நாராயண꞉ புருஷோ யோக³மூர்த்தி꞉ ।
தம்ʼ பஶ்யந்தி யதயோ யோக³நிஷ்டா²
ஞஞஜ்ஞாத்வாத்மானமம்ருʼதத்வம்ʼ வ்ரஜந்தி ॥ 45.61 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
பஞ்சசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥45 ॥

கூர்மபுராணஏ உத்தரபா⁴கே³ ஷட்³சத்வாரிம்ʼஶத்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

கூர்ம உவாச
அத꞉ பரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ப்ரதிஸர்க³மனுத்தமம் ।
ப்ராக்ருʼதம்ʼ தத்ஸமாஸேன ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ க³த³தோ மம ॥ 46.1 ॥

க³தே பரார்த்³த⁴த்³விதயே காலோ லோகப்ரகாலன꞉ ।
காலாக்³நிர்ப⁴ஸ்மஸாத் கர்த்தும்ʼ கரோதி நிகிலம்ʼ க³திம் ॥ 46.2 ॥

ஸ்வாத்மன்யாத்மானமாவேஶ்ய பூ⁴த்வா தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
த³ஹேத³ஶேஷம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்ட³ம்ʼ ஸதே³வாஸுரமானுஷம் ॥ 46.3 ॥

தமாவிஶ்ய மஹாதே³வோ ப⁴க³வாந்நீலலோஹித꞉ ।
கரோதி லோகஸம்ʼஹாரம்ʼ பீ⁴ஷணம்ʼ ரூபமாஶ்ரித꞉ ॥ 46.4 ॥

ப்ரவிஶ்ய மண்ட³லம்ʼ ஸௌரம்ʼ க்ருʼத்வா(அ)ஸௌ ப³ஹுதா⁴ புன꞉ ।
நிர்த³ஹத்யகி²லம்ʼ லோகம்ʼ ஸப்தஸப்திஸ்வரூபத்⁴ருʼக் ॥ 46.5 ॥

ஸ த³க்³த்⁴வா ஸகலம்ʼ விஶ்வமஸ்த்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மஶிரோ மஹத் ।
தே³வதானாம்ʼ ஶரீரேஷு க்ஷிபத்யகி²லதா³ஹகம் ॥ 46.6 ॥

த³க்³தே⁴ஷ்வஶேஷதே³வேஷு தே³வீ கி³ரிவராத்மஜா ।
ஏஷாஸா ஸாக்ஷிணீ ஶம்போ⁴ஸ்திஷ்ட²தே வைதி³கீ ஶ்ருதி꞉ ॥ 46.7 ॥

ஶிர꞉ கபாலைர்தே³வானாம்ʼ க்ருʼதஸ்ரக்³வரபூ⁴ஷண꞉ ।
ஆதி³த்யசந்த்³ராதி³க³ணை꞉ பூரயன் வ்யோமமண்ட³லம் ॥ 46.8 ॥

ஸஹஸ்ரநயனோ தே³வ꞉ ஸஹஸ்ராக்ருʼதிரீஶ்வர꞉ ।
ஸஹஸ்ரஹஸ்தசரண꞉ ஸஹஸ்ரார்சிர்மஹாபு⁴ஜ꞉ ॥ 46.9 ॥

த³ம்ʼஷ்ட்ராகராலவத³ன꞉ ப்ரதீ³ப்தானலலோசன꞉ ।
த்ரிஶூலக்ருʼத்திவஸனோ யோக³மைஶ்வரமாஸ்தி²த꞉ ॥ 46.10 ॥

பீத்வா தத்பரமானந்த³ம்ʼ ப்ரபூ⁴தமம்ருʼதம்ʼ ஸ்வயம் ।
கரோதி தாண்ட³வம்ʼ தே³வீமாலோக்ய பரமேஶ்வர꞉ ॥ 46.11 ॥

பீத்வா ந்ருʼத்யாம்ருʼதம்ʼ தே³வீ ப⁴ர்த்து꞉ பரமமங்க³லம் ।
யோக³மாஸ்தா²ய தே³வஸ்ய தே³ஹமாயாதி ஶூலின꞉ ॥ 46.12 ॥

ஸ பு⁴க்த்வா தாண்ட³வரஸம்ʼ ஸ்வேச்ச²யைவ பினாகத்⁴ருʼக் ।
ஜ்யோதி꞉ ஸ்வபா⁴வம்ʼ ப⁴க³வான் த³க்³த்⁴வா ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லம் ॥ 46.13 ॥

ஸம்ʼஸ்தி²தேஷ்வத² தே³வேஷு ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுபினாகத்⁴ருʼக் ।
கு³ணைரஶேஷை꞉ ப்ருʼதி²வீவிலயம்ʼ யாதி வாரிஷு ॥ 46.14 ॥

ஸ வாரிதத்த்வம்ʼ ஸகு³ணம்ʼ க்³ரஸதே ஹவ்யவாஹன꞉ ।
தைஜஸம்ʼ கு³ணஸம்ʼயுக்தம்ʼ வாயௌ ஸம்ʼயாதி ஸங்க்ஷயம் ॥ 46.15 ॥

ஆகாஶே ஸகு³ணோ வாயு꞉ ப்ரலயம்ʼ யாதி விஶ்வப்⁴ருʼத் ।
பூ⁴தாதௌ³ ச ததா²காஶம்ʼ லீயதே கு³ணஸம்ʼயுத꞉ ॥ 46.16 ॥

இந்த்³ரியாணி ச ஸர்வாணி தைஜஸே யாதி ஸங்க்ஷயம் ।
வைகாரிகோ தே³வக³ணா꞉ ப்ரலம்ʼய யாந்தி ஸத்தமா꞉ ॥ 46.17 ॥

த்ரிவிதோ⁴(அ)யமஹங்காரோ மஹதி ப்ரலயே வ்ரஜேத் ।
மஹாந்தமேபி⁴꞉ ஸஹிதம்ʼ ப்³ரஹ்மாணமமிதௌஜஸம் ॥ 46.18 ॥

அவ்யக்தம்ʼ ஜக³தோ யோனி꞉ ஸம்ʼஹரேதே³கமவ்யயம் ।
ஏவம்ʼ ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய பூ⁴தானி தத்த்வானி ச மஹேஶ்வர꞉ ॥ 46.19 ॥

வியோஜயதி சான்யோன்யம்ʼ ப்ரதா⁴னம்ʼ புருஷம்ʼ பரம் ।
ப்ரதா⁴னபும்ʼஸோரஜயோரேஷ ஸம்ʼஹார ஈரித꞉ ॥ 46.20 ॥

மஹேஶ்வரேச்சா²ஜனிதோ ந ஸ்வயம்ʼ வித்³யதே லய꞉ ।
கு³ணஸாம்யம்ʼ தத³வ்யக்தம்ʼ ப்ரக்ருʼதி꞉ பரிகீ³யதே ॥ 46.21 ॥

ப்ரதா⁴னம்ʼ ஜக³தோ யோநிர்மாயாதத்த்வமசேதனம் ।
கூடஸ்த²ஶ்சின்மயோ ஹ்யாத்மா கேவல꞉ பஞ்சவிம்ʼஶக꞉ ॥ 46.22 ॥

கீ³யதே முனிபி⁴꞉ ஸாக்ஷீ மஹானேஷ꞉ பிதாமஹ꞉ ॥

ஏவம்ʼ ஸம்ʼஹாரகரணீ ஶக்திர்மாஹேஶ்வரீ த்⁴ருவா ॥ 46.23 ॥

ப்ரதா⁴நாத்³யம்ʼ விஶேஷாந்தம்ʼ தே³ஹே ருத்³ர இதி ஶ்ருதி꞉ ।
யோகி³நாமத² ஸர்வேஷாம்ʼ ஜ்ஞானவின்யஸ்தசேதஸாம் ॥ 46.24 ॥

ஆத்யந்திகம்ʼ சைவ லயம்ʼ வித³தா⁴தீஹ ஶங்கர꞉ ।
இத்யேஷ ப⁴க³வான் ருத்³ர꞉ ஸம்ʼஹாரம்ʼ குருதே வஶீ ॥ 46.25 ॥

ஸ்தா²பிகா மோஹனீ ஶக்திர்நாராயண இதி ஶ்ருதி꞉ ।
ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ப⁴க³வான் ஜக³த் ஸத³ஸதா³த்மகம் ॥ 46.26 ॥

ஸ்ருʼஜேத³ஶேஷம்ʼ ப்ரக்ருʼதேஸ்தன்மய꞉ பஞ்சவிம்ʼஶக꞉ ।
ஸர்வத꞉ ஸர்வகா³꞉ ஶாந்தா꞉ ஸ்வாத்மன்யேவவ்யவஸ்தி²தா꞉ ।
ஶக்தயோ ப்³ரஹ்மவிண்வீஶா பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரதா³꞉ ॥ 46.27 ॥

ஸர்வேஶ்வரா꞉ ஸர்வவந்த்³யா꞉ ஶாஶ்வதானந்தபோ⁴கி³ன꞉
ஏகமேவாக்ஷரம்ʼ தத்த்வம்ʼ பும்ப்ரதா⁴னேஶ்வராத்மகம் ॥ 46.28 ॥

அன்யாஶ்ச ஶக்தயோ தி³வ்யா꞉ ஸந்தி தத்ர ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
இஜ்யந்தே விவிதை⁴ர்யஜ்ஞை꞉ ஶக்ராதி³த்யாத³யோ(அ)மரா꞉ ।
ஏகைகஸ்ய ஸஹஸ்ராணி தே³ஹானாம்ʼ வை ஶதானி ச ॥ 46.29 ॥

கத்²யந்தே சைவ மாஹாத்ம்யாச்ச²க்திரேகைவ நிர்கு³ணா꞉ ।
தாம்ʼ தாம்ʼ ஶக்திம்ʼ ஸமாதா⁴ய ஸ்வயம்ʼ தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 46.30 ॥

கரோதி தே³ஹான் விவிதா⁴ன் த்³ருʼஶ்யதே சைவ லீலயா ।
இஜ்யதே ஸர்வயஜ்ஞேஷு ப்³ராஹ்மணைர்வேத³வாதி³பி⁴꞉ ॥ 46.31 ॥

ஸர்வகாமப்ரதோ³ ருத்³ர இத்யேஷா வைதி³கீ ஶ்ருதி꞉ ।
ஸர்வாஸாமேவ ஶக்தீனாம்ʼ ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ ॥ 46.32 ॥

ப்ராதா⁴ன்யேன ஸ்ம்ருʼதா தே³வா꞉ ஶக்தய꞉ பரமாத்மன꞉ ।
ஆப்⁴ய꞉ பரஸ்தாத்³ ப⁴க³வான் பரமாத்மா ஸனாதன꞉ ॥ 46.33 ॥

கீ³யதே ஸர்வஶக்த்யாத்மா ஶூலபாணிர்மஹேஶ்வர꞉ ।
ஏனமேகே வத³ந்த்யக்³னிம்ʼ நாராயணமதா²பரே ॥ 46.34 ॥

இந்த்³ரமேகே பரே ப்ராணம்ʼ ப்³ரஹ்மாணமபரே ஜகு³꞉ ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணவக்³னிவருணா꞉ ஸர்வே தே³வாஸ்தத²ர்ஷய꞉ ॥ 46.35 ॥

ஏகஸ்யைவாத² ருத்³ரஸ்ய பே⁴தா³ஸ்தே பரிகீர்த்திதா꞉ ।
யம்ʼ யம்ʼ பே⁴த³ம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய யஜந்தி பரமேஶ்வரம் ॥ 46.36 ॥

தத் தத்³ ரூபம்ʼ ஸமாஸ்தா²ய ப்ரத³தா³தி ப²லம்ʼ ஶிவ꞉ ।
தஸ்மாதே³கதரம்ʼ பே⁴த³ம்ʼ ஸமாஶ்ரித்யாபி ஶாஶ்வதம் ॥ 46.37 ॥

ஆராத⁴யன்மஹாதே³வம்ʼ யாதி தத்பரமம்ʼ பத³ம் ।
கிந்து தே³வம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ ஸர்வஶக்திம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 46.38 ॥

ஆராத⁴யேத்³ வை கி³ரிஶம்ʼ ஸகு³ணம்ʼ வா(அ)த² நிர்கு³ணம் ।
மயா ப்ரோக்தோ ஹி ப⁴வதாம்ʼ யோக³꞉ ப்ராகே³வ நிர்கு³ண꞉ ॥ 46.39 ॥

ஆருருக்ஷுஸ்து ஸகு³ணம்ʼ பூஜயேத் பரமேஶ்வரம் ।
பினாகினம்ʼ த்ரிநயனம்ʼ ஜடிலம்ʼ க்ருʼத்திவாஸஸம் ॥ 46.40 ॥

பத்³மாஸனஸ்த²ம்ʼ ருக்மாப⁴ம்ʼ சிந்தயேத்³ வைதி³கீ ஶ்ருதி꞉ ।
ஏஷ யோக³꞉ ஸமுத்³தி³ஷ்ட꞉ ஸபீ³ஜோ முநிஸத்தமா꞉ ॥ 46.41 ॥

அத்ராப்யஶக்தோ(அ)த² ஹரம்ʼ விஶ்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாணர்சயேத் ।
அத² சேத³ஸமர்த²꞉ ஸ்யாத்தத்ராபி மனிபுங்க³வா꞉ ॥ 46.42 ॥

ததோ வாயக்³நிஶக்ராதீ³ன் பூஜயேத்ப⁴க்திஸம்ʼயுத꞉ ।
தஸ்மாத் ஸர்வான் பரித்யஜ்ய தே³வான் ப்³ரஹ்மபுரோக³மான் ॥ 46.43 ॥

ஆராத⁴யேத்³ விரூபாக்ஷமாதி³மத்⁴யாந்தஸம்ʼஸ்தி²தம் ।
ப⁴க்தியோக³ஸமாயுக்த꞉ ஸ்வத⁴ர்மநிரத꞉ ஶுசி꞉ ॥ 46.44 ॥

தாத்³ருʼஶம்ʼ ரூபமாஸ்தா²ய ஆஸாத்³யாத்யந்திகம்ʼ ஶிவம் ।
ஏஷ யோக³꞉ ஸமுத்³தி³ஷ்ட꞉ ஸபீ³ஜோ(அ)த்யந்தபா⁴வன꞉ ॥ 46.45 ॥

யதா²விதி⁴ ப்ரகுர்வாண꞉ ப்ராப்னுயாதை³ஶ்வரம்ʼ பத³ம் ।
யே சான்யே பா⁴வனே ஶுத்³தே⁴ ப்ராகு³க்தே ப⁴வதாமிஹ ॥ 46.46 ॥

அதா²பி கதி²தோ யோகோ³ நிர்பீ³ஜஶ்ச ஸபீ³ஜக꞉ ।
ஜ்ஞானம்ʼ தது³க்தம்ʼ நிர்பீ³ஜம்ʼ பூர்வம்ʼ ஹி ப⁴வதாம்ʼ மயா ॥ 46.47 ॥

விஷ்ணும்ʼ ருத்³ரம்ʼ விரஞ்சிம்ʼஞ்ச ஸபீ³ஜம்ʼ ஸாத⁴யேத்³பு³த⁴꞉ ।
அத² வாய்வாதி³கான் தே³வாம்ʼஸ்தத்பர꞉ ஸம்ʼயதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 46.48 ॥

பூஜயேத் புருஷம்ʼ விஷ்ணும்ʼ சதுர்மூர்த்தித⁴ரம்ʼ ஹரிம் ।
அநாதி³நித⁴னம்ʼ தே³வம்ʼ வாஸுதே³வம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 46.49 ॥

நாராயணம்ʼ ஜக³த்³யோனிமாகாஶம்ʼ பரமம்ʼ பத³ம் ।
தல்லிங்க³தா⁴ரீ நியதம்ʼ தத்³ப⁴க்தஸ்தது³பாஶ்ரய꞉ ॥ 46.50 ॥

ஏஷ ஏவ விதி⁴ர்ப்³ராஹ்மே பா⁴வனே சாந்திகே மத꞉ ।
இத்யேதத் கதி²தம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ பா⁴வனாஸம்ʼஶ்ரயம்ʼ பரம் ॥ 46.51 ॥

இந்த்³ரத்³யும்னாய முனயே கதி²தம்ʼ யன்மயா புரா ।
அவ்யக்தாத்மகமேவேத³ம்ʼ சேதனாசேதனம்ʼ ஜக³த் ॥ 46.52 ॥

ததீ³ஶ்வர꞉ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம தஸ்மாத்³ ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ஜக³த் ।
ஸூத உவாச
ஏதாவது³க்த்வா ப⁴க³வான் விரராம ஜனார்த³ன꞉ ।
துஷ்டுவுர்முனயோ விஷ்ணும்ʼ ஶக்ரேண ஸஹ மாத⁴வம் ॥ 46.53 ॥

முனய꞉ ஊசு꞉
நமஸ்தே கூர்மரூபாய விஷ்ணவே பரமாத்மனே ।
நாராயணாய விஶ்வாய வாஸுதே³வாய தே நம꞉ ॥ 46.54 ॥

நமோ நமஸ்தே க்ருʼஷ்ணாய கோ³விந்தா³ய நமோ நம꞉ ।
மாத⁴வாய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ நமோ யஜ்ஞேஶ்வராய ச ॥ 46.55 ॥

ஸஹஸ்ரஶிரஸே துப்⁴யம்ʼ ஸஹஸ்ராக்ஷாய தே நம꞉ ।
நம꞉ ஸஹஸ்ரஹஸ்தாய ஸஹஸ்ரசரணாய ச ॥ 46.56 ॥

ௐ நமோ ஜ்ஞானரூபாய பரமாத்மஸ்வரூபிணே ।
ஆனந்தா³ய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ மாயாதீதாய தே நம꞉ ॥ 46.57 ॥

நமோ கூ³ட⁴ஶரீராய நிர்கு³ணாய நமோ(அ)ஸ்து தே ।
புருஷாய புராணாய ஸத்தாமாத்ரஸ்வரூபிணே ॥ 46.58 ॥

நம꞉ ஸாங்க்²யாய யோகா³ய கேவலாய நமோ(அ)ஸ்து தே ।
த⁴ர்மஜ்ஞானாதி⁴க³ம்யாய நிஷ்கலாய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 46.59 ॥

நமஸ்தே வ்யோமரூபாய மஹாயோகே³ஶ்வராய ச ।
பராவராணாம்ʼ ப்ரப⁴வே வேத³வேத்³யாய தே நம꞉ ॥ 46.60 ॥

நமோ பு³த்³தா⁴ய ஶுத்³தா⁴ய நமோ யுக்தாய ஹேதவே ।
நமோ நமோ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ மாயினே வேத⁴ஸே நம꞉ ॥ 46.61 ॥

நமோ(அ)ஸ்து தே வராஹாய நாரஸிம்ʼஹாய தே நம꞉ ।
வாமனாய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ஹ்ருʼஷீகேஶாய தே நம꞉ ॥ 46.62 ॥

ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³த்ரே ச நமோ(அ)ப்ரதிஹதாத்மனே ।
நமோ யோகா³தி⁴க³ம்யாய யோகி³னே யோக³தா³யினே ॥ 46.63 ॥

தே³வானாம்ʼ பதயே துப்⁴யம்ʼ தே³வார்த்திஶமனாய தே ।
ப⁴க³வம்ʼஸ்த்வத்ப்ரஸாதே³ன ஸர்வஸம்ʼஸாரநாஶனம் ॥ 46.64 ॥

அஸ்மாபி⁴ர்விதி³தம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ யஜ்ஜ்ஞாத்வாம்ருʼதமஶ்னுதே ।
ஶ்ருதாஸ்து விவிதா⁴ த⁴ர்மா வம்ʼஶா மன்வந்தராணி ச ॥ 46.65 ॥

ஸர்க³ஶ்ச ப்ரதிஸர்க³ஶ்ச ப்³ரஹ்மாண்யஸ்யாஸ்ய விஸ்தர꞉ ।
த்வம்ʼ ஹி ஸர்வஜக³த்ஸாக்ஷீ விஶ்வோ நாராயண꞉ பர꞉ ॥ 46.66 ॥

த்ராதுமர்ஹஸ்யனந்தாத்மா த்வாமேவ ஶரணம்ʼ க³தா꞉ ।
ஸூத உவாச
ஏதத்³ வ꞉ கதி²தம்ʼ விப்ரா போ⁴க³மோக்ஷப்ரதா³யகம் ॥ 46.67 ॥

கௌர்மம்ʼ புராணமகி²லம்ʼ யஜ்ஜகா³த³ க³தா³த⁴ர꞉ ।
அஸ்மின் புராணே லக்ஷ்ம்யாஸ்து ஸம்ப⁴வ꞉ கதி²த꞉ புரா ॥ 46.68 ॥

மோஹாயாஶேஷபூ⁴தானாம்ʼ வாஸுதே³வேன யோஜித꞉ ।
ப்ரஜாபதீனாம்ʼ ஸர்க³ஸ்து வர்ணத⁴ர்மாஶ்ச வ்ருʼத்தய꞉ ॥ 46.69 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம்ʼ யதா²வல்லக்ஷணம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
பிதாமஹஸ்ய விஷ்ணோஶ்ச மஹேஶஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ ॥ 46.70 ॥

ஏகத்வம்ʼ ச ப்ருʼத²க்த்வம்ʼ ச விஶேஷஶ்சோபவர்ணித꞉ ।
ப⁴க்தானாம்ʼ லக்ஷணம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸமாசாரஶ்ச போ⁴ஜனம் ॥ 46.71 ॥

வர்ணாஶ்ரமாணாம்ʼ கதி²தம்ʼ யதா²வதி³ஹ லக்ஷணம் ।
ஆதி³ஸர்க³ஸ்தத꞉ பஶ்சாத³ண்டா³வரணஸப்தகம் ॥ 46.72 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஸர்க³ஶ்ச கீர்த்திதோ முனிபுங்க³வா꞉ ।
காலஸங்க்²யாப்ரகத²னம்ʼ மாஹாத்ம்யம்ʼ சேஶ்வரஸ்ய ச ॥ 46.73 ॥

ப்³ரஹ்மண꞉ ஶயனம்ʼ சாப்ஸு நாமநிர்வசனம்ʼ ததா² ।
வராஹவபுஷா பூ⁴யோ பூ⁴மேருத்³த⁴ரணம்ʼ புன꞉ ॥ 46.74 ॥

முக்²யாதி³ஸர்க³கத²னம்ʼ முநிஸர்க³ஸ்ததா²பர꞉ ।
வ்யாக்²யதோ ருத்³ரஸர்க³ஶ்ச ருʼஷிஸர்க³ஶ்ச தாபஸ꞉ ॥ 46.75 ॥

த⁴ர்மஸ்ய ச ப்ரஜாஸர்க³ஸ்தாமஸாத் பூர்வமேவ து ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணோர்விவாத³꞉ ஸ்யாத³ந்தர்தே³ஹப்ரவேஶனம் ॥ 46.76 ॥

பத்³மோத்³ப⁴வத்வம்ʼ தே³வஸ்ய மோஹஸ்தஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ ।
த³ர்ஶனம்ʼ ச மஹேஶஸ்ய மாஹாத்ம்யம்ʼ விஷ்ணுனேரிதம் ॥ 46.77 ॥

தி³வ்யத்³ருʼஷ்டிப்ரதா³னம்ʼ ச ப்³ரஹ்மண꞉ பரமேஷ்டி²னா ।
ஸம்ʼஸ்தவோ தே³வதே³வஸ்ய ப்³ரஹ்மணா பரமேஷ்டி²னா ॥ 46.78 ॥

ப்ரஸாதோ³ கி³ரிஶஸ்யாத² வரதா³னம்ʼ ததை²வ ச ।
ஸம்ʼவாதோ³ விஷ்ணுனா ஸார்த⁴ம்ʼ ஶங்கரஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 46.79 ॥

வரதா³னம்ʼ ததா²பூர்வமந்தர்த்³தா⁴னம்ʼ பினாகின꞉ ।
வத⁴ஶ்ச கதி²தோ விப்ரா மது⁴கைடப⁴யோ꞉ புரா ॥ 46.80 ॥

அவதாரோ(அ)த² தே³வஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ நாபி⁴பங்கஜாத் ।
ஏகீபா⁴வஶ்ச தே³வஸ்ய விஷ்ணுனா கதி²தஸ்தத꞉ ॥ 46.81 ॥

விமோஹோ ப்³ரஹ்மணஶ்சாத² ஸஞ்ஜ்ஞாலாபோ⁴ ஹரேஸ்தத꞉ ।
தபஶ்சரணமாக்²யாதம்ʼ தே³வதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ ॥ 46.82 ॥

ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹேஶஸ்ய லலாடாத் கதி²தஸ்தத꞉ ।
ருத்³ராணாம்ʼ கதி²தா ஸ்ருʼஷ்டிர்ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ரதிஷேத⁴னம் ॥ 46.83 ॥

பூ⁴திஶ்ச தே³வதே³வஸ்ய வரதா³னோபதே³ஶகௌ ।
அந்தர்த்³தா⁴னம்ʼ ச ருத்³ரஸ்ய தபஶ்சர்யாண்ட³ஜஸ்ய ச ॥ 46.84 ॥

த³ர்ஶனம்ʼ தே³வதே³வஸ்ய நரநாரீஶரீரதா ।
தே³வ்யா விபா⁴க³கத²னம்ʼ தே³வதே³வாத் பினாகின꞉ ॥ 46.85 ॥

தே³வ்யாஶ்ச பஶ்சாத் கதி²தம்ʼ த³க்ஷபுத்ரீத்வமேவ ச ।
ஹிமவத்³து³ஹித்ருʼத்வம்ʼ ச தே³வ்யா யாதா²த்ம்யமேவ ச ॥ 46.86 ॥

த³ர்ஶனம்ʼ தி³வ்யரூபஸ்ய வைஶ்வரூபஸ்ய த³ர்ஶனம் ।
நாம்னாம்ʼ ஸஹஸ்ரம்ʼ கதி²தம்ʼ பித்ரா ஹிமவதா ஸ்வயம் ॥ 46.87 ॥

உபதே³ஶோ மஹாதே³வ்யா வரதா³னம்ʼ ததை²வ ச ।
ப்⁴ருʼக்³வாதீ³னாம்ʼ ப்ரஜாஸர்கோ³ ராஜ்ஞாம்ʼ வம்ʼஶஸ்ய விஸ்தர꞉ ॥ 46.88 ॥

ப்ராசேதஸத்வம்ʼ த³க்ஷஸ்ய த³க்ஷயஜ்ஞவிமர்த³னம் ।
த³தீ⁴சஸ்ய ச த³க்ஷஸ்ய விவாத³꞉ கதி²தஸ்ததா³ ॥ 46.89 ॥

ததஶ்ச ஶாப꞉ கதி²தோ முனீனாம்ʼ முனிபுங்க³வா꞉ ।
ருத்³ராக³தி꞉ ப்ரஸாத³ஶ்ச அந்தர்த்³தா⁴னம்ʼ பினாகின꞉ ॥ 46.90 ॥

பிதாமஹஸ்யோபதே³ஶ꞉ கீர்த்த்யதே ரக்ஷணாய து ।
த³க்ஷஸ்ய ச ப்ரஜாஸர்க³꞉ கஶ்யபஸ்ய மஹாத்மன꞉ ॥ 46.91 ॥

ஹிரண்யகஶிபோர்நாஶோ ஹிரண்யாக்ஷவத⁴ஸ்ததா² ।
ததஶ்ச ஶாப꞉ கதி²தோ தே³வதா³ருவனௌகஸாம் ॥ 46.92 ॥

நிக்³ரஹஶ்சாந்த⁴கஸ்யாத² கா³ணபத்யமனுத்தமம் ।
ப்ரஹ்ராத³நிக்³ரஹஶ்சாத² ப³லே꞉ ஸம்ʼயமனம்ʼ தத꞉ ॥ 46.93 ॥

பா³ணஸ்ய நிக்³ரஹஶ்சாத² ப்ரஸாத³ஸ்தஸ்ய ஶூலின꞉ ।
ருʼஷீணாம்ʼ வம்ʼஶவிஸ்தாரோ ராஜ்ஞாம்ʼ வம்ʼஶா꞉ ப்ரகீர்த்திதா꞉ ॥ 46.94 ॥

வஸுதே³வாத் ததோ விஷ்ணோருத்பத்தி꞉ ஸ்வேச்ச²யா ஹரே꞉ ।
த³ர்ஶனம்ʼ சோபமன்யோர்வை தபஶ்சரணமேவ ச ॥ 46.95 ॥

வரலாபோ⁴ மஹாதே³வம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஸாம்ப³ம்ʼ த்ரிலோசனம் ।
கைலாஸக³மனஞ்சாத² நிவாஸஸ்தஸ்ய ஶார்ங்கி³ண꞉ ॥ 46.96 ॥

ததஶ்ச கத்²யதே பீ⁴திர்த்³வாரவத்யாம்ʼ நிவாஸினாம் ।
ரக்ஷணம்ʼ க³ருடே³நாத² ஜித்வா ஶத்ரூன் மஹாப³லான் ॥ 46.97 ॥

நாராதா³க³மனம்ʼ சைவ யாத்ரா சைவ க³ருத்மத꞉ ।
ததஶ்ச க்ருʼஷ்ணாக³மனம்ʼ முனீநாமாக³திஸ்தத꞉ ॥ 46.98 ॥

நைத்யகம்ʼ வாஸுதே³வஸ்ய ஶிவலிங்கா³ர்சனம்ʼ ததா² ।
மார்கண்டே³யஸ்ய ச முனே꞉ ப்ரஶ்ன꞉ ப்ரோக்தஸ்தத꞉ பரம் ॥ 46.99 ॥

லிங்கா³ர்சனநிமித்தம்ʼ ச லிங்க³ஸ்யாபி ஸலிங்கி³ன꞉ ।
யதா²ர்த²ங்கதி²தஞ்சாத² லிங்கா³விர்பா⁴வ ஏவ ச ॥ 46.100 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணோஸ்ததா² மத்⁴யே கீர்த்திதா முனிபுங்க³வா꞉ ।
மோஹஸ்தயோஸ்து கதி²தோ க³மனம்ʼ சோர்த்⁴வதோ ஹ்யத⁴꞉ ॥ 46.101 ॥

ஸம்ʼஸ்தவோ தே³வதே³வஸ்ய ப்ரஸாத³꞉ பரமேஷ்டி²ன꞉ ।
அந்தர்தா⁴னம்ʼ ச லிங்க³ஸ்ய ஸாம்போ³த்பத்திஸ்தத꞉ பரம் ॥ 46.102 ॥

கீர்திதா சாநிருத்³த⁴ஸ்ய ஸமுத்பத்திர்த்³விஜோத்தமா꞉ ।
க்ருʼஷ்ணஸ்ய க³மனே பு³த்³தி⁴ர்ருʼஷீணாமாக³திஸ்ததா² ॥ 46.103 ॥

அனுவஶாஸனஞ்ச க்ருʼஷ்ணேன வரதா³னம்ʼ மஹாத்மன꞉ ।
க³மனம்ʼ சைவ க்ருʼஷ்ணஸ்ய பார்த²ஸ்யாபி ச த³ர்ஶனம் ॥ 46.104 ॥

க்ருʼஷ்ணத்³வைபாயனஸ்யோக்தம்ʼ யுக³த⁴ர்மா꞉ ஸனாதனா꞉ ॥

அனுக்³ரஹோ(அ)த² பார்த²ஸ்ய வாராணஸ்யாம்ʼ க³திஸ்தத꞉ ॥ 46.105 ॥

பாராஶர்யஸ்ய ச முனேர்வ்யாஸஸ்யாத்³பு⁴தகர்மண꞉ ।
வாராணஸ்யாஶ்ச மாஹாத்ம்யம்ʼ தீர்தா²னாம்ʼ சைவ வர்ணனம் ॥ 46.106 ॥

தீர்த²யாத்ரா ச வ்யாஸஸ்ய தே³வ்யாஶ்சைவாத² த³ர்ஶனம் ।
உத்³வாஸனம்ʼ ச கதி²தம்ʼ வரதா³னம்ʼ ததை²வ ச ॥ 46.107 ॥

ப்ரயாக³ஸ்ய ச மாஹாத்ம்யம்ʼ க்ஷேத்ராணாமத² கீர்த்தினம் ।
ப²லம்ʼ ச விபுலம்ʼ விப்ரா மார்கண்டே³யஸ்ய நிர்க³ம꞉ ॥ 46.108 ॥

பு⁴வனானாம்ʼ ஸ்வரூபம்ʼ ச ஜ்யோதிஷாம்ʼ ச நிவேஶனம் ।
கீர்த்யந்தே சைவ வர்ஷாணி நதீ³னாம்ʼ சைவ நிர்ணய꞉ ॥ 46.109 ॥

பர்வதானாம்ʼ ச கத²னம்ʼ ஸ்தா²னானி ச தி³வௌகஸாம் ।
த்³வீபானாம்ʼ ப்ரவிபா⁴க³ஶ்ச ஶ்வேதத்³வீபோபவர்ணனம் ॥ 46.110 ॥

ஶயனம்ʼ கேஶவஸ்யாத² மாஹாத்ம்யம்ʼ ச மஹாத்மன꞉ ।
மன்வந்தராணாம்ʼ கத²னம்ʼ விஷ்ணோர்மாஹாத்ம்யமேவ ச ॥ 46.111 ॥

வேத³ஶாகா²ப்ரணயனம்ʼ வ்யாஸானாம்ʼ கத²னம்ʼ தத꞉ ।
அவேத³ஸ்ய ச வேதா³னாம்ʼ கதி²தம்ʼ முனிபுங்க³வா꞉ ॥ 46.112 ॥

யோகே³ஶ்வராணாம்ʼ ச கதா² ஶிஷ்யாணாம்ʼ சாத² கீர்த்தனம் ।
கீ³தாஶ்ச விவிதா⁴கு³ஹ்யா ஈஶ்வரஸ்யாத² கீர்த்திதா꞉ ॥ 46.113 ॥

வர்ணாஶ்ரமாணாமாசாரா꞉ ப்ராயஶ்சித்தவிதி⁴ஸ்தத꞉ ।
கபாலித்வம்ʼ ச ருத்³ரஸ்ய பி⁴க்ஷாசரணமேவ ச ॥ 46.114 ॥

பதிவ்ரதாயாஶ்சாக்²யானம்ʼ தீர்தா²னாம்ʼ ச விநிர்ணய꞉ ।
ததா² மங்கணகஸ்யாத² நிக்³ரஹ꞉ கீர்திதோ த்³விஜா꞉ ॥ 46.115 ॥

வத⁴ஶ்ச கதி²தோ விப்ரா꞉ காலஸ்ய ச ஸமாஸத꞉ ।
தே³வதா³ருவனே ஶம்போ⁴꞉ ப்ரவேஶோ மாத⁴வஸ்ய ச ॥ 46.116 ॥

த³ர்ஶனம்ʼ ஷட்குலீயானாம்ʼ தே³வதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
வரதா³னம்ʼ ச தே³வஸ்ய நந்தி³னே து ப்ரகீர்திதம் ॥ 46.117 ॥

நைமித்திகஶ்ச கதி²த꞉ ப்ரதிஸர்க³ஸ்தத꞉ பரம் ।
ப்ராக்ருʼத꞉ ப்ரலயஶ்சோர்த்³த்⁴வம்ʼ ஸபீ³ஜோ யோக³ ஏவ ச ॥ 46.118 ॥

ஏவம்ʼ ஜ்ஞாத்வா புராணஸ்ய ஸங்க்ஷேபம்ʼ கீர்த்தயேத்து ய꞉ ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 46.119 ॥

ஏவமுக்த்வா ஶ்ரியம்ʼ தே³வீமாதா³ய புருஷோத்தம꞉ ।
ஸந்த்யஜ்ய கூர்மஸம்ʼஸ்தா²னம்ʼ ஸ்வஸ்தா²னம்ʼ ச ஜகா³ம ஹ ॥ 46.120 ॥

தே³வாஶ்ச ஸர்வே முனய꞉ ஸ்வானி ஸ்தா²னானி பே⁴ஜிரே ।
ப்ரணம்ய புருஷம்ʼ விஷ்ணும்ʼ க்³ருʼஹீத்வா ஹ்யம்ருʼதம்ʼ த்³விஜா꞉ ॥ 46.121 ॥

ஏதத் புராணம்ʼ ஸகலம்ʼ பா⁴ஷிதம்ʼ கூர்மரூபிணா ।
ஸாக்ஷாத்³ தே³வாதி³தே³னேன விஷ்ணுனா விஶ்வயோனினா ॥ 46.122 ॥

ய꞉ படே²த் ஸததம்ʼ மர்த்ய꞉ நியமேன ஸமாஸத꞉ ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ ப்³ரஹ்மலோகே மஹீயதே ॥ 46.123 ॥

லிகி²த்வா சைவ யோ த³த்³யாத்³ வைஶாகே² மாஸி ஸுவ்ரத꞉ ।
விப்ராய வேத³விது³ஷே தஸ்ய புண்யம்ʼ நிபோ³த⁴த ॥ 46.124 ॥

ஸர்வபாபவிநிர்முக்த꞉ ஸர்வைஶ்வர்யஸமன்வித꞉ ।
பு⁴க்த்வா ச விபுலான்மர்த்யோ போ⁴கா³ந்தி³வ்யான்ஸுஶோப⁴னான் ॥ 46.125 ॥

தத꞉ ஸ்வர்கா³த் பரிப்⁴ரஷ்டோ விப்ராணாம்ʼ ஜாயதே குலே ।
பூர்வஸம்ʼஸ்காரமாஹாத்ம்யாத்³ ப்³ரஹ்மவித்³யாமவாப்னுயாத் ॥ 46.126 ॥

படி²த்வாத்⁴யாயமேவைகம்ʼ ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
யோ(அ)ர்த²ம்ʼ விசாரயேத் ஸம்யக் ப்ராப்னோதி பரம்ʼ பத³ம் ॥ 46.127 ॥

அத்⁴யேதவ்யமித³ம்ʼ நித்யம்ʼ விப்ரை꞉ பர்வணி பர்வணி ।
ஶ்ரோதவ்யம்ʼ ச த்³விஜஶ்ரேஷ்டா² மஹாபாதகநாஶனம் ॥ 46.128 ॥

ஏகதஸ்து புராணானி ஸேதிஹாஸானி க்ருʼத்ஸ்னஶ꞉ ।
ஏகத்ர சேத³ம்ʼ பரமமேததே³வாதிரிச்யதே ॥ 46.129 ॥

இத³ம்ʼ புராணம்ʼ முக்த்வைகம்ʼ நாஸ்த்யன்யத் ஸாத⁴னம்ʼ பரம் ।
யதா²வத³த்ர ப⁴க³வான் தே³வோ நாராயணோ ஹரி꞉ ॥ 46.130 ॥

கீர்த்யதே ஹி யதா² விஷ்ணுர்ன ததா²(அ)ன்யேஷு ஸுவ்ரதா꞉ ।
ப்³ராஹ்மீ பௌராணிகீ சேயம்ʼ ஸம்ʼஹிதா பாபநாஶனீ ॥ 46.131 ॥

அத்ர தத் பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம கீர்த்யதே ஹி யதா²ர்த²த꞉ ।
தீர்தா²னாம்ʼ பரமம்ʼ தீர்த²ம்ʼ தபஸாம்ʼ ச பரம்ʼ தப꞉ ॥ 46.132 ॥

ஜ்ஞானானாம்ʼ பரமம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ வ்ரதானாம்ʼ பரமம்ʼ வ்ரதம் ।
நாத்⁴யேதவ்யமித³ம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ வ்ருʼஷலஸ்ய ச ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 46.133 ॥

யோ(அ)தீ⁴தே ஸ து மோஹாத்மா ஸ யாதி நரகான் ப³ஹூன் ।
ஶ்ராத்³தே⁴ வா தை³விகே கார்யே ஶ்ராவணீயம்ʼ த்³விஜாதிபி⁴꞉ ॥ 46.134 ॥

யஜ்ஞாந்தே து விஶேஷேண ஸர்வதோ³ஷவிஶோத⁴னம் ।
முமுக்ஷூணாமித³ம்ʼ ஶாஸ்த்ரமத்⁴யேதவ்யம்ʼ விஶேஷத꞉ ॥ 46.135 ॥

ஶ்ரோதவ்யம்ʼ சாத² மந்தவ்யம்ʼ வேதா³ர்த²பரிப்³ருʼம்ʼஹணம் ।
ஜ்ஞாத்வா யதா²வத்³ விப்ரேந்த்³ரான் ஶ்ராவயேத்³ ப⁴க்திஸம்ʼயுதான் ॥ 46.136 ॥

ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ ப்³ரஹ்மஸாயுஜ்யமாப்னுயாத் ।
யோ(அ)ஶ்ரத்³த³தா⁴னே புருஷே த³த்³யாச்சாதா⁴ர்மிகே ததா² ॥ 46.137 ॥

ஸ ப்ரேத்ய க³த்வா நிரயான் ஶுனாம்ʼ யோனிம்ʼ வ்ரஜத்யத⁴꞉ ।
நமஸ்க்ருʼத்ய ஹரிம்ʼ விஷ்ணும்ʼ ஜக³த்³யோனிம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 46.138 ॥

அத்⁴யேதவ்யமித³ம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ க்ருʼஷ்ணத்³வைபாயனம்ʼ ததா² ।
இத்யாஜ்ஞா தே³வதே³வஸ்ய விஷ்ணோரமிததேஜஸ꞉ ॥ 46.139 ॥

பாராஶர்யஸ்ய விப்ரர்ஷேர்வ்யாஸஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ ।
ஶ்ருத்வா நாராயணாத்³தே³வான் நாரதோ³ ப⁴க³வாந்ருʼஷி꞉ ॥ 46.140 ॥

கௌ³தமாய த³தௌ³ பூர்வம்ʼ தஸ்மாச்சைவ பராஶர꞉ ।
பராஶரோ(அ)பி ப⁴க³வான க³ங்கா³த்³வாரே முனீஶ்வரா꞉ ॥ 46.141 ॥

முனிப்⁴ய꞉ கத²யாமாஸ த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷத³ம் ।
ப்³ரஹ்மணா கதி²தம்ʼ பூர்வம்ʼ ஸனகாய ச தீ⁴மதே ॥ 46.142 ॥

ஸனத்குமாராய ததா² ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் ।
ஸனகாத்³ ப⁴க³வான் ஸாக்ஷாத்³ தே³வலோ யோக³வித்தம꞉ ॥ 46.143 ॥

அவாப்தவான் பஞ்சஶிகோ² தே³வலாதி³த³முத்தமம் ।
ஸனத்குமாராத்³ ப⁴க³வான் முனி꞉ ஸத்யவதீஸுத꞉ ॥ 46.144 ॥

ஏதத் புராணம்ʼ பரமம்ʼ வ்யாஸ꞉ ஸர்வார்த²ஸஞ்சயம் ।
தஸ்மாத்³ வ்யாஸாத³ஹம்ʼ ஶ்ருத்வா ப⁴வதாம்ʼ பாபநாஶனம் ॥ 46.145 ॥

ஊசிவான் வை ப⁴வத்³பி⁴ஶ்ச தா³தவ்யம்ʼ தா⁴ர்மிகே ஜனே ।
தஸ்மை வ்யாஸாய முனயே ஸர்வஜ்ஞாய மஹர்ஷயே ॥ 46.146 ॥

பாராஶர்யாய ஶாந்தாய நமோ நாராயணாத்மனே ।
யஸ்மாத் ஸஞ்ஜாயதே க்ருʼத்ஸனம்ʼ யத்ர சைவ ப்ரலீயதே ।
நமஸ்தஸ்மை ஸுரேஶாய விஷ்ணவே கூர்மரூபிணே ॥ 46.147 ॥

இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே ஷட்ஸாஹஸ்த்ர்யாம்ʼ ஸம்ʼஹிதாயாமுபரிவிபா⁴கே³
ஷட்ஶ்சத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥46 ॥

உத்தரபா⁴க³꞉ ஸமாப்த꞉ ॥

॥ இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணம்ʼ ஸமாப்தம் ॥

Also Read:

Vyasagita Kurma Purana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vyasagita Kurma Purana 12-46 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top