Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Yamunashtakam 9 Lyrics in Tamil | River Yamunashtaka

Yamunashtakam 9 Lyrics in Tamil | River Yamunashtaka

167 Views

River Shri Yamuna Ashtakam 9 Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீயமுநாஷ்டகம் 9
மாதர்தே³வி கலிந்த³பூ⁴த⁴ரஸுதே நீலாம்பு³ஜஶ்யாமல
ஸ்நிக்³தோ⁴த்³யத்³விமலோர்மிதாண்ட³வத⁴ரே துப்⁴யம் நமஸ்குர்மஹே ।
த்வம் துர்யாப்யஸி யத்ப்ரியா முரரிபோஸ்தத்³பா³ல்யதாருண்யயோ-
ர்லீலாநாமவதா⁴யிகாந்யமஹிஷீவ்ருʼந்தே³ஷு வந்த்³யாதி⁴கம் ॥1॥

லோகாந்யாந்கலிகாலகீலிதமஹாது³ஷ்கர்மகூடாங்கிதாந்-
நேநிக்தே தி³வமுத்பதிஷ்யதி ஹி ஸா கீ³ர்வாணகூலங்கஷா ।
தந்மாதஸ்த்வயி ஸம்ஸ்ருʼதிப்ரஸ்ருʼமரக்லேஶாபி⁴பூ⁴தம் மந:
ஸ்வர்நி:ஶ்ரேணிமுபேதுமர்கதநயே ஶ்ரத்³தா⁴ம் நிப³த்⁴நாதி ந: ॥2॥

ஸோந்நாத³ம் நிபதந்கலிந்த³ஶிக²ரப்ரோத்துங்க³ஶ்ருʼங்கா³ந்தரா-
த்³க³ச்ச²ந்ப்ராச்யமபநிதி⁴ம் ஜநநி ஸத்³வாராம் ப்ரவாஹஸ்தவ ।
மத்⁴யேமார்க³மவாப்தபூ⁴ரிவிஷயாம்ஸ்தத்காலமுந்மார்ஜயந்
தி³ஶ்யாந்ந: ஶ்ரியமுத்³து⁴ராம் மரகதஶ்யாமாபி⁴ராமத்³யுதி: ॥3॥

ஶய்யோத்தா²யமஜஸ்ரமாத்மஸத³நாத்த்வாம் வீக்ஷ்ய லக்ஷ்யாம் க்ஷணாந்-
மாத: ப்ராதரபோஹயாமி விததம் து³ஷ்பாதகவ்ராதகம் ।
ஸந்தீ⁴பூ⁴ய ஸமூலகாஷமகி²லம் ஸங்கஷ்ய ஸத்கர்மணாம்
காண்ட³ம் த்³ராக்³ அபவர்க³மார்க³க³மநே யேநார்க³லீபூ⁴யதே ॥4॥

நாவாஸம் த்³யுஸதா³ம் ந பந்நக³புரம் நாந்யாஶ்ச போ⁴க³ஸ்த²லீ:
ஶ்லாகே⁴ঽஹம் பரமத்ர கிம் து விபுலா: ஶ்ரீபா⁴ரதீயா பு⁴வ: ।
ஸ்வேச்சா²தா⁴வது³த³க்³ரது³ஷ்கலிகரிக்ரீடா³க்ருʼபாணாயிதா
யாஸ்வேதாஸ்தவ வாரிணாம் ரவிஸுதே சஞ்ச்வந்தி வீசிச்ச²டா: ॥5॥

த்வத்கூலே நிவஸந்வஸந்ந வ்ருʼஜிநவ்யூஹோঽபி⁴புண்வந்முஹு:
பார்யபாயமபாயவாரி மது⁴ரம் வாரி க்³ரஹேஶாத்மஜே ।
தூ³ரீக்ருʼத்ய ருʼணசயம் ஸப²லயந்ஜந்மாத்மநோ நிர்ப⁴ரா
நந்தா³ஸ்வாத³நதத்பரோ க³மயிதா காலம் கதா³யம் ஜந: ॥6॥

நோ தத்த்வாவக³மஸ்ப்ருʼஹா ந விபுலாயாஸ: ஸதாம் ஸங்க³தௌ
நோ தத்தந்நிக³மாக³மோக்தவிவிதா⁴நுஷ்டா²நநிஷ்டா²பி ச ।
யேஷாம் தேঽபி ஜநா: பதங்க³தநயே பி⁴த்த்வா பிதுர்மண்ட³லம்
ஸோத³ர்யம் ச வதீ⁴ர்ய தே ஸுக்ருʼதிநோ ப்³ரஹ்மாத்மதாம் பி³ப்⁴ரதி ॥7॥

வக்தும் தே மஹிமாநமஸ்மி ந விபு⁴ர்லோகே விகுண்டோ²ঽப்யலம்
கம்ஸாராதிகுடும்பி³நி ப்ரகடயத்ப்ரீதிம் பரம் குண்டி²தாம் ।
யத்³வேதை³ரபி ம்ருʼக்³யமாணமநிஶம் தத்³ப்³ரஹ்ம மாதர்யத-
ஸ்த்வத்கூலஸ்த²நிகுஞ்ஜமஞ்ஜுவலயக்ரோடே³ஷு விக்ரீட³தி ॥8॥

இதி ஶ்ரீயமுநாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *