Home / Shiva Stotram / 1000 Names of Lord Shiva Mantra in Sanskrit and English

1000 Names of Lord Shiva Mantra in Sanskrit and English

1) ॐ स्थिराय नमः। - Om Sthiraya Namah।
2) ॐ स्थाणवे नमः। - Om Sthanave Namah।
3) ॐ प्रभवे नमः। - Om Prabhave Namah।
4) ॐ भीमाय नमः। - Om Bhimaya Namah।
5) ॐ प्रवराय नमः। - Om Pravaraya Namah।
6) ॐ वरदाय नमः। - Om Varadaya Namah।
7) ॐ वराय नमः। - Om Varaya Namah।
8) ॐ सर्वात्मने नमः। - Om Sarvatmane Namah।
9) ॐ सर्वविख्याताय नमः। - Om Sarvavikhyataya Namah।
10) ॐ सर्वस्मै नमः। - Om Sarvasmai Namah।
11) ॐ सर्वकराय नमः। - Om Sarvakaraya Namah।
12) ॐ भवाय नमः। - Om Bhavaya Namah।
13) ॐ जटिने नमः। - Om Jatine Namah।
14) ॐ चर्मिणे नमः। - Om Charmine Namah।
15) ॐ शिखण्डिने नमः। - Om Shikhandine Namah।
16) ॐ सर्वाङ्गाय नमः। - Om Sarvangaya Namah।
17) ॐ सर्वभावनाय नमः। - Om Sarvabhavanaya Namah।
18) ॐ हराय नमः। - Om Haraya Namah।
19) ॐ हरिणाक्षाय नमः। - Om Harinakshaya Namah।
20) ॐ सर्वभूतहराय नमः। - Om Sarvabhutaharaya Namah।
21) ॐ प्रभवे नमः। - Om Prabhave Namah।
22) ॐ प्रवृत्तये नमः। - Om Pravrittaye Namah।
23) ॐ निवृत्तये नमः। - Om Nivrittaye Namah।
24) ॐ नियताय नमः। - Om Niyataya Namah।
25) ॐ शाश्वताय नमः। - Om Shashvataya Namah।
26) ॐ ध्रुवाय नमः। - Om Dhruvaya Namah।
27) ॐ श्मशानवासिने नमः। - Om Shmashanavasine Namah।
28) ॐ भगवते नमः। - Om Bhagawate Namah।
29) ॐ खचराय नमः। - Om Khacharaya Namah।
30) ॐ गोचराय नमः। - Om Gocharaya Namah।
31) ॐ अर्दनाय नमः। - Om Ardanaya Namah।
32) ॐ अभिवाद्याय नमः। - Om Abhivadyaya Namah।
33) ॐ महाकर्मणे नमः। - Om Mahakarmane Namah।
34) ॐ तपस्विने नमः। - Om Tapaswine Namah।
35) ॐ भूतभावनाय नमः। - Om Bhutabhavanaya Namah।
36) ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः। - Om Unmattaveshaprachchhannaya Namah।
37) ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः। - Om Sarvalokaprajapataye Namah।
38) ॐ महारूपाय नमः। - Om Maharupaya Namah।
39) ॐ महाकायाय नमः। - Om Mahakayaya Namah।
40) ॐ वृषरूपाय नमः। - Om Vrisharupaya Namah।
41) ॐ महायशसे नमः। - Om Mahayashase Namah।
42) ॐ महात्मने नमः। - Om Mahatmane Namah।
43) ॐ सर्वभूतात्मने नमः। - Om Sarvabhutatmane Namah।
44) ॐ विश्वरूपाय नमः। - Om Vishvarupaya Namah।
45) ॐ महाहनवे नमः। - Om Mahahanave Namah।
46) ॐ लोकपालाय नमः। - Om Lokapalaya Namah।
47) ॐ अन्तर्हितात्मने नमः। - Om Antarhitatmane Namah।
48) ॐ प्रसादाय नमः। - Om Prasadaya Namah।
49) ॐ हयगर्दभये नमः। - Om Hayagardabhaye Namah।
50) ॐ पवित्राय नमः। - Om Pavitraya Namah।

51) ॐ महते नमः। - Om Mahate Namah।
52) ॐ नियमाय नमः। - Om Niyamaya Namah।
53) ॐ नियमाश्रिताय नमः। - Om Niyamashritaya Namah।
54) ॐ सर्वकर्मणे नमः। - Om Sarvakarmane Namah।
55) ॐ स्वयम्भूताय नमः। - Om Swayambhutaya Namah।
56) ॐ आदये नमः। - Om Adaye Namah।
57) ॐ आदिकराय नमः। - Om Adikaraya Namah।
58) ॐ निधये नमः। - Om Nidhaye Namah।
59) ॐ सहस्राक्षाय नमः। - Om Sahasrakshaya Namah।
60) ॐ विशालाक्षाय नमः। - Om Vishalakshaya Namah।
61) ॐ सोमाय नमः। - Om Somaya Namah।
62) ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः। - Om Nakshatrasadhakaya Namah।
63) ॐ चन्द्राय नमः। - Om Chandraya Namah।
64) ॐ सूर्याय नमः। - Om Suryaya Namah।
65) ॐ शनये नमः। - Om Shanaye Namah।
66) ॐ केतवे नमः। - Om Ketave Namah।
67) ॐ ग्रहाय नमः। - Om Grahaya Namah।
68) ॐ ग्रहपतये नमः। - Om Grahapataye Namah।
69) ॐ वराय नमः। - Om Varaya Namah।
70) ॐ अत्रये नमः। - Om Atraye Namah।
71) ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः। - Om Atrya Namaskartre Namah।
72) ॐ मृगबाणार्पणाय नमः। - Om Mrigabanarpanaya Namah।
73) ॐ अनघाय नमः। - Om Anaghaya Namah।
74) ॐ महातपसे नमः। - Om Mahatapase Namah।
75) ॐ घोरतपसे नमः। - Om Ghoratapase Namah।
76) ॐ अदीनाय नमः। - Om Adinaya Namah।
77) ॐ दीनसाधकाय नमः। - Om Dinasadhakaya Namah।
78) ॐ संवत्सरकराय नमः। - Om Samvatsarakaraya Namah।
79) ॐ मन्त्राय नमः। - Om Mantraya Namah।
80) ॐ प्रमाणाय नमः। - Om Pramanaya Namah।
81) ॐ परमाय तपसे नमः। - Om Paramaya Tapase Namah।
82) ॐ योगिने नमः। - Om Yogine Namah।
83) ॐ योज्याय नमः। - Om Yojyaya Namah।
84) ॐ महाबीजाय नमः। - Om Mahabijaya Namah।
85) ॐ महारेतसे नमः। - Om Maharetase Namah।
86) ॐ महाबलाय नमः। - Om Mahabalaya Namah।
87) ॐ सुवर्णरेतसे नमः। - Om Suvarnaretase Namah।
88) ॐ सर्वज्ञाय नमः। - Om Sarvajnaya Namah।
89) ॐ सुबीजाय नमः। - Om Subijaya Namah।
90) ॐ बीजवाहनाय नमः। - Om Bijavahanaya Namah।
91) ॐ दशबाहवे नमः। - Om Dashabahave Namah।
92) ॐ अनिमिषाय नमः। - Om Animishaya Namah।
93) ॐ नीलकण्ठाय नमः। - Om Nilakanthaya Namah।
94) ॐ उमापतये नमः। - Om Umapataye Namah।
95) ॐ विश्वरूपाय नमः। - Om Vishvarupaya Namah।
96) ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः। - Om Swayamshreshthaya Namah।
97) ॐ बलवीराय नमः। - Om Balaviraya Namah।
98) ॐ अबलोगणाय नमः। - Om Abaloganaya Namah।
99) ॐ गणकर्त्रे नमः। - Om Ganakartre Namah।
100) ॐ गणपतये नमः। - Om Ganapataye Namah।

101) ॐ दिग्वाससे नमः। - Om Digvasase Namah।
102) ॐ कामाय नमः। - Om Kamaya Namah।
103) ॐ मन्त्रविदे नमः। - Om Mantravide Namah।
104) ॐ परममन्त्राय नमः। - Om Paramamantraya Namah।
105) ॐ सर्वभावकराय नमः। - Om Sarvabhavakaraya Namah।
106) ॐ हराय नमः। - Om Haraya Namah।
107) ॐ कमण्डलुधराय नमः। - Om Kamandaludharaya Namah।
108) ॐ धन्विने नमः। - Om Dhanwine Namah।
109) ॐ बाणहस्ताय नमः। - Om Banahastaya Namah।
110) ॐ कपालवते नमः। - Om Kapalawate Namah।
111) ॐ अशनिने नमः। - Om Ashanine Namah।
112) ॐ शतघ्निने नमः। - Om Shataghnine Namah।
113) ॐ खड्गिने नमः। - Om Khadgine Namah।
114) ॐ पट्टिशिने नमः। - Om Pattishine Namah।
115) ॐ आयुधिने नमः। - Om Ayudhine Namah।
116) ॐ महते नमः। - Om Mahate Namah।
117) ॐ स्रुवहस्ताय नमः। - Om Sruvahastaya Namah।
118) ॐ सुरूपाय नमः। - Om Surupaya Namah।
119) ॐ तेजसे नमः। - Om Tejase Namah।
120) ॐ तेजस्करनिधये नमः। - Om Tejaskaranidhaye Namah।
121) ॐ उष्णीषिणे नमः। - Om Ushnishine Namah।
122) ॐ सुवक्त्राय नमः। - Om Suvaktraya Namah।
123) ॐ उदग्राय नमः। - Om Udagraya Namah।
124) ॐ विनताय नमः। - Om Vinataya Namah।
125) ॐ दीर्घाय नमः। - Om Dirghaya Namah।
126) ॐ हरिकेशाय नमः। - Om Harikeshaya Namah।
127) ॐ सुतीर्थाय नमः। - Om Sutirthaya Namah।
128) ॐ कृष्णाय नमः। - Om Krishnaya Namah।
129) ॐ शृगालरूपाय नमः। - Om Shrigalarupaya Namah।
130) ॐ सिद्धार्थाय नमः। - Om Siddharthaya Namah।
131) ॐ मुण्डाय नमः। - Om Mundaya Namah।
132) ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः। - Om Sarvashubhankaraya Namah।
133) ॐ अजाय नमः। - Om Ajaya Namah।
134) ॐ बहुरूपाय नमः। - Om Bahurupaya Namah।
135) ॐ गन्धधारिणे नमः। - Om Gandhadharine Namah।
136) ॐ कपर्दिने नमः। - Om Kapardine Namah।
137) ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः। - Om Urdhvaretase Namah।
138) ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः। - Om Urdhvalingaya Namah।
139) ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः। - Om Urdhvashayine Namah।
140) ॐ नभःस्थलाय नमः। - Om Nabhahsthalaya Namah।
141) ॐ त्रिजटिने नमः। - Om Trijatine Namah।
142) ॐ चीरवाससे नमः। - Om Chiravasase Namah।
143) ॐ रुद्राय नमः। - Om Rudraya Namah।
144) ॐ सेनापतये नमः। - Om Senapataye Namah।
145) ॐ विभवे नमः। - Om Vibhave Namah।
146) ॐ अहश्चराय नमः। - Om Ahashcharaya Namah।
147) ॐ नक्तञ्चराय नमः। - Om Naktancharaya Namah।
148) ॐ तिग्ममन्यवे नमः। - Om Tigmamanyave Namah।
149) ॐ सुवर्चसाय नमः। - Om Suvarchasaya Namah।
150) ॐ गजघ्ने नमः। - Om Gajaghne Namah।
151) ॐ दैत्यघ्ने नमः। - Om Daityaghne Namah।
152) ॐ कालाय नमः। - Om Kalaya Namah।
153) ॐ लोकधात्रे नमः। - Om Lokadhatre Namah।
154) ॐ गुणाकराय नमः। - Om Gunakaraya Namah।
155) ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः। - Om Simhashardularupaya Namah।
156) ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः। - Om Ardracharmambaravritaya Namah।
157) ॐ कालयोगिने नमः। - Om Kalayogine Namah।
158) ॐ महानादाय नमः। - Om Mahanadaya Namah।
159) ॐ सर्वकामाय नमः। - Om Sarvakamaya Namah।
160) ॐ चतुष्पथाय नमः। - Om Chatushpathaya Namah।
161) ॐ निशाचराय नमः। - Om Nishacharaya Namah।
162) ॐ प्रेतचारिणे नमः। - Om Pretacharine Namah।
163) ॐ भूतचारिणे नमः। - Om Bhutacharine Namah।
164) ॐ महेश्वराय नमः। - Om Maheshwaraya Namah।
165) ॐ बहुभूताय नमः। - Om Bahubhutaya Namah।
166) ॐ बहुधराय नमः। - Om Bahudharaya Namah।
167) ॐ स्वर्भानवे नमः। - Om Swarbhanave Namah।
168) ॐ अमिताय नमः। - Om Amitaya Namah।
169) ॐ गतये नमः। - Om Gataye Namah।
170) ॐ नृत्यप्रियाय नमः। - Om Nrityapriyaya Namah।
171) ॐ नित्यनर्ताय नमः। - Om Nityanartaya Namah।
172) ॐ नर्तकाय नमः। - Om Nartakaya Namah।
173) ॐ सर्वलालसाय नमः। - Om Sarvalalasaya Namah।
174) ॐ घोराय नमः। - Om Ghoraya Namah।
175) ॐ महातपसे नमः। - Om Mahatapase Namah।
176) ॐ पाशाय नमः। - Om Pashaya Namah।
177) ॐ नित्याय नमः। - Om Nityaya Namah।
178) ॐ गिरिरुहाय नमः। - Om Giriruhaya Namah।
179) ॐ नभसे नमः। - Om Nabhase Namah।
180) ॐ सहस्रहस्ताय नमः। - Om Sahasrahastaya Namah।
181) ॐ विजयाय नमः। - Om Vijayaya Namah।
182) ॐ व्यवसायाय नमः। - Om Vyavasayaya Namah।
183) ॐ अतन्द्रिताय नमः। - Om Atandritaya Namah।
184) ॐ अधर्षणाय नमः। - Om Adharshanaya Namah।
185) ॐ धर्षणात्मने नमः। - Om Dharshanatmane Namah।
186) ॐ यज्ञघ्ने नमः। - Om Yajnaghne Namah।
187) ॐ कामनाशकाय नमः। - Om Kamanashakaya Namah।
188) ॐ दक्षयागापहारिणे नमः। - Om Dakshayagapaharine Namah।
189) ॐ सुसहाय नमः। - Om Susahaya Namah।
190) ॐ मध्यमाय नमः। - Om Madhyamaya Namah।
191) ॐ तेजोऽपहारिणे नमः। - Om Tejoapaharine Namah।
192) ॐ बलघ्ने नमः। - Om Balaghne Namah।
193) ॐ मुदिताय नमः। - Om Muditaya Namah।
194) ॐ अर्थाय नमः। - Om Arthaya Namah।
195) ॐ अजिताय नमः। - Om Ajitaya Namah।
196) ॐ अवराय नमः। - Om Avaraya Namah।
197) ॐ गम्भीरघोषाय नमः। - Om Gambhiraghoshaya Namah।
198) ॐ गम्भीराय नमः। - Om Gambhiraya Namah।
199) ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः। - Om Gambhirabalavahanaya Namah।
200) ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः। - Om Nyagrodharupaya Namah।

201) ॐ न्यग्रोधाय नमः। - Om Nyagrodhaya Namah।
202) ॐ वृक्षकर्णस्थितये नमः। - Om Vrikshakarnasthitaye Namah।
203) ॐ विभवे नमः। - Om Vibhave Namah।
204) ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः। - Om Sutikshnadashanaya Namah।
205) ॐ महाकायाय नमः। - Om Mahakayaya Namah।
206) ॐ महाननाय नमः। - Om Mahananaya Namah।
207) ॐ विष्वक्सेनाय नमः। - Om Vishvaksenaya Namah।
208) ॐ हरये नमः। - Om Haraye Namah।
209) ॐ यज्ञाय नमः। - Om Yajnaya Namah।
210) ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः। - Om Sanyugapidavahanaya Namah।
211) ॐ तीक्ष्णतापाय नमः। - Om Tikshnatapaya Namah।
212) ॐ हर्यश्वाय नमः। - Om Haryashwaya Namah।
213) ॐ सहायाय नमः। - Om Sahayaya Namah।
214) ॐ कर्मकालविदे नमः। - Om Karmakalavide Namah।
215) ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः। - Om Vishnuprasaditaya Namah।
216) ॐ यज्ञाय नमः। - Om Yajnaya Namah।
217) ॐ समुद्राय नमः। - Om Samudraya Namah।
218) ॐ वडवामुखाय नमः। - Om Vadavamukhaya Namah।
219) ॐ हुताशनसहायाय नमः। - Om Hutashanasahayaya Namah।
220) ॐ प्रशान्तात्मने नमः। - Om Prashantatmane Namah।
221) ॐ हुताशनाय नमः। - Om Hutashanaya Namah।
222) ॐ उग्रतेजसे नमः। - Om Ugratejase Namah।
223) ॐ महातेजसे नमः। - Om Mahatejase Namah।
224) ॐ जन्याय नमः। - Om Janyaya Namah।
225) ॐ विजयकालविदे नमः। - Om Vijayakalavide Namah।
226) ॐ ज्योतिषामयनाय नमः। - Om Jyotishamayanaya Namah।
227) ॐ सिद्धये नमः। - Om Siddhaye Namah।
228) ॐ सर्वविग्रहाय नमः। - Om Sarvavigrahaya Namah।
229) ॐ शिखिने नमः। - Om Shikhine Namah।
230) ॐ मुण्डिने नमः। - Om Mundine Namah।
231) ॐ जटिने नमः। - Om Jatine Namah।
232) ॐ ज्वालिने नमः। - Om Jwaline Namah।
233) ॐ मूर्तिजाय नमः। - Om Murtijaya Namah।
234) ॐ मूर्द्धगाय नमः। - Om Murddhagaya Namah।
235) ॐ बलिने नमः। - Om Baline Namah।
236) ॐ वेणविने नमः। - Om Venavine Namah।
237) ॐ पणविने नमः। - Om Panavine Namah।
238) ॐ तालिने नमः। - Om Taline Namah।
239) ॐ खलिने नमः। - Om Khaline Namah।
240) ॐ कालकटङ्कटाय नमः। - Om Kalakatankataya Namah।
241) ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः। - Om Nakshatravigrahamataye Namah।
242) ॐ गुणबुद्धये नमः। - Om Gunabuddhaye Namah।
243) ॐ लयाय नमः। - Om Layaya Namah।
244) ॐ अगमाय नमः। - Om Agamaya Namah।
245) ॐ प्रजापतये नमः। - Om Prajapataye Namah।
246) ॐ विश्वबाहवे नमः। - Om Vishvabahave Namah।
247) ॐ विभागाय नमः। - Om Vibhagaya Namah।
248) ॐ सर्वगाय नमः। - Om Sarvagaya Namah।
249) ॐ अमुखाय नमः। - Om Amukhaya Namah।
250) ॐ विमोचनाय नमः। - Om Vimochanaya Namah।
251) ॐ सुसरणाय नमः। - Om Susaranaya Namah।
252) ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः। - Om Hiranyakavachodbhavaya Namah।
253) ॐ मेढ्रजाय नमः। - Om Medhrajaya Namah।
254) ॐ बलचारिणे नमः। - Om Balacharine Namah।
255) ॐ महीचारिणे नमः। - Om Mahicharine Namah।
256) ॐ स्रुताय नमः। - Om Srutaya Namah।
257) ॐ सर्वतूर्यनिनादिने नमः। - Om Sarvaturyaninadine Namah।
258) ॐ सर्वातोद्यपरिग्रहाय नमः। - Om Sarvatodyaparigrahaya Namah।
259) ॐ व्यालरूपाय नमः। - Om Vyalarupaya Namah।
260) ॐ गुहावासिने नमः। - Om Guhavasine Namah।
261) ॐ गुहाय नमः। - Om Guhaya Namah।
262) ॐ मालिने नमः। - Om Maline Namah।
263) ॐ तरङ्गविदे नमः। - Om Tarangavide Namah।
264) ॐ त्रिदशाय नमः। - Om Tridashaya Namah।
265) ॐ त्रिकालधृषे नमः। - Om Trikaladhrishe Namah।
266) ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः। - Om Karmasarvabandhavimochanaya Namah।
267) ॐ असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः। - Om Asurendranam Bandhanaya Namah।
268) ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः। - Om Yudhi Shatruvinashanaya Namah।
269) ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः। - Om Sankhyaprasadaya Namah।
270) ॐ दुर्वाससे नमः। - Om Durvasase Namah।
271) ॐ सर्वसाधुनिषेविताय नमः। - Om Sarvasadhunishevitaya Namah।
272) ॐ प्रस्कन्दनाय नमः। - Om Praskandanaya Namah।
273) ॐ विभागज्ञाय नमः। - Om Vibhagajnaya Namah।
274) ॐ अतुल्याय नमः। - Om Atulyaya Namah।
275) ॐ यज्ञविभागविदे नमः। - Om Yajnavibhagavide Namah।
276) ॐ सर्ववासाय नमः। - Om Sarvavasaya Namah।
277) ॐ सर्वचारिणे नमः। - Om Sarvacharine Namah।
278) ॐ दुर्वाससे नमः। - Om Durvasase Namah।
279) ॐ वासवाय नमः। - Om Vasavaya Namah।
280) ॐ अमराय नमः। - Om Amaraya Namah।
281) ॐ हैमाय नमः। - Om Haimaya Namah।
282) ॐ हेमकराय नमः। - Om Hemakaraya Namah।
283) ॐ अयज्ञाय नमः। - Om Ayajnaya Namah।
284) ॐ सर्वधारिणे नमः। - Om Sarvadharine Namah।
285) ॐ धरोत्तमाय नमः। - Om Dharottamaya Namah।
286) ॐ लोहिताक्षाय नमः। - Om Lohitakshaya Namah।
287) ॐ महाक्षाय नमः। - Om Mahakshaya Namah।
288) ॐ विजयाक्षाय नमः। - Om Vijayakshaya Namah।
289) ॐ विशारदाय नमः। - Om Visharadaya Namah।
290) ॐ सङ्ग्रहाय नमः। - Om Sangrahaya Namah।
291) ॐ निग्रहाय नमः। - Om Nigrahaya Namah।
292) ॐ कर्त्रे नमः। - Om Kartre Namah।
293) ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः। - Om Sarpachiranivasanaya Namah।
294) ॐ मुख्याय नमः। - Om Mukhyaya Namah।
295) ॐ अमुख्याय नमः। - Om Amukhyaya Namah।
296) ॐ देहाय नमः। - Om Dehaya Namah।
297) ॐ काहलये नमः। - Om Kahalaye Namah।
298) ॐ सर्वकामदाय नमः। - Om Sarvakamadaya Namah।
299) ॐ सर्वकालप्रसादये नमः। - Om Sarvakalaprasadaye Namah।
300) ॐ सुबलाय नमः। - Om Subalaya Namah।

301) ॐ बलरूपधृषे नमः। - Om Balarupadhrishe Namah।
302) ॐ सर्वकामवराय नमः। - Om Sarvakamavaraya Namah।
303) ॐ सर्वदाय नमः। - Om Sarvadaya Namah।
304) ॐ सर्वतोमुखाय नमः। - Om Sarvatomukhaya Namah।
305) ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः। - Om Akashanirvirupaya Namah।
306) ॐ निपातिने नमः। - Om Nipatine Namah।
307) ॐ अवशाय नमः। - Om Avashaya Namah।
308) ॐ खगाय नमः। - Om Khagaya Namah।
309) ॐ रौद्ररूपाय नमः। - Om Raudrarupaya Namah।
310) ॐ अंशवे नमः। - Om Amshave Namah।
311) ॐ आदित्याय नमः। - Om Adityaya Namah।
312) ॐ बहुरश्मये नमः। - Om Bahurashmaye Namah।
313) ॐ सुवर्चसिने नमः। - Om Suvarchasine Namah।
314) ॐ वसुवेगाय नमः। - Om Vasuvegaya Namah।
315) ॐ महावेगाय नमः। - Om Mahavegaya Namah।
316) ॐ मनोवेगाय नमः। - Om Manovegaya Namah।
317) ॐ निशाचराय नमः। - Om Nishacharaya Namah।
318) ॐ सर्ववासिने नमः। - Om Sarvavasine Namah।
319) ॐ श्रियावासिने नमः। - Om Shriyavasine Namah।
320) ॐ उपदेशकराय नमः। - Om Upadeshakaraya Namah।
321) ॐ अकराय नमः। - Om Akaraya Namah।
322) ॐ मुनये नमः। - Om Munaye Namah।
323) ॐ आत्मनिरालोकाय नमः। - Om Atmaniralokaya Namah।
324) ॐ सम्भग्नाय नमः। - Om Sambhagnaya Namah।
325) ॐ सहस्रदाय नमः। - Om Sahasradaya Namah।
326) ॐ पक्षिणे नमः। - Om Pakshine Namah।
327) ॐ पक्षरूपाय नमः। - Om Paksharupaya Namah।
328) ॐ अतिदीप्ताय नमः। - Om Atidiptaya Namah।
329) ॐ विशाम्पतये नमः। - Om Vishampataye Namah।
330) ॐ उन्मादाय नमः। - Om Unmadaya Namah।
331) ॐ मदनाय नमः। - Om Madanaya Namah।
332) ॐ कामाय नमः। - Om Kamaya Namah।
333) ॐ अश्वत्थाय नमः। - Om Ashvatthaya Namah।
334) ॐ अर्थकराय नमः। - Om Arthakaraya Namah।
335) ॐ यशसे नमः। - Om Yashase Namah।
336) ॐ वामदेवाय नमः। - Om Vamadevaya Namah।
337) ॐ वामाय नमः। - Om Vamaya Namah।
338) ॐ प्राचे नमः। - Om Prache Namah।
339) ॐ दक्षिणाय नमः। - Om Dakshinaya Namah।
340) ॐ वामनाय नमः। - Om Vamanaya Namah।
341) ॐ सिद्धयोगिने नमः। - Om Siddhayogine Namah।
342) ॐ महर्षये नमः। - Om Maharshaye Namah।
343) ॐ सिद्धार्थाय नमः। - Om Siddharthaya Namah।
344) ॐ सिद्धसाधकाय नमः। - Om Siddhasadhakaya Namah।
345) ॐ भिक्षवे नमः। - Om Bhikshave Namah।
346) ॐ भिक्षुरूपाय नमः। - Om Bhikshurupaya Namah।
347) ॐ विपणाय नमः। - Om Vipanaya Namah।
348) ॐ मृदवे नमः। - Om Mridave Namah।
349) ॐ अव्ययाय नमः। - Om Avyayaya Namah।
350) ॐ महासेनाय नमः। - Om Mahasenaya Namah।
351) ॐ विशाखाय नमः। - Om Vishakhaya Namah।
352) ॐ षष्टिभागाय नमः। - Om Shashtibhagaya Namah।
353) ॐ गवाम्पतये नमः। - Om Gavampataye Namah।
354) ॐ वज्रहस्ताय नमः। - Om Vajrahastaya Namah।
355) ॐ विष्कम्भिने नमः। - Om Vishkambhine Namah।
356) ॐ चमूस्तम्भनाय नमः। - Om Chamustambhanaya Namah।
357) ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः। - Om Vrittavrittakaraya Namah।
358) ॐ तालाय नमः। - Om Talaya Namah।
359) ॐ मधवे नमः। - Om Madhave Namah।
360) ॐ मधुकलोचनाय नमः। - Om Madhukalochanaya Namah।
361) ॐ वाचस्पत्याय नमः। - Om Vachaspatyaya Namah।
362) ॐ वाजसनाय नमः। - Om Vajasanaya Namah।
363) ॐ नित्यमाश्रमपूजिताय नमः। - Om Nityamashramapujitaya Namah।
364) ॐ ब्रह्मचारिणे नमः। - Om Brahmacharine Namah।
365) ॐ लोकचारिणे नमः। - Om Lokacharine Namah।
366) ॐ सर्वचारिणे नमः। - Om Sarvacharine Namah।
367) ॐ विचारविदे नमः। - Om Vicharavide Namah।
368) ॐ ईशानाय नमः। - Om Ishanaya Namah।
369) ॐ ईश्वराय नमः। - Om Ishwaraya Namah।
370) ॐ कालाय नमः। - Om Kalaya Namah।
371) ॐ निशाचारिणे नमः। - Om Nishacharine Namah।
372) ॐ पिनाकवते नमः। - Om Pinakavate Namah।
373) ॐ निमित्तस्थाय नमः। - Om Nimittasthaya Namah।
374) ॐ निमित्ताय नमः। - Om Nimittaya Namah।
375) ॐ नन्दये नमः। - Om Nandaye Namah।
376) ॐ नन्दिकराय नमः। - Om Nandikaraya Namah।
377) ॐ हरये नमः। - Om Haraye Namah।
378) ॐ नन्दीश्वराय नमः। - Om Nandishwaraya Namah।
379) ॐ नन्दिने नमः। - Om Nandine Namah।
380) ॐ नन्दनाय नमः। - Om Nandanaya Namah।
381) ॐ नन्दिवर्द्धनाय नमः। - Om Nandivarddhanaya Namah।
382) ॐ भगहारिणे नमः। - Om Bhagaharine Namah।
383) ॐ निहन्त्रे नमः। - Om Nihantre Namah।
384) ॐ कालाय नमः। - Om Kalaya Namah।
385) ॐ ब्रह्मणे नमः। - Om Brahmane Namah।
386) ॐ पितामहाय नमः। - Om Pitamahaya Namah।
387) ॐ चतुर्मुखाय नमः। - Om Chaturmukhaya Namah।
388) ॐ महालिङ्गाय नमः। - Om Mahalingaya Namah।
389) ॐ चारुलिङ्गाय नमः। - Om Charulingaya Namah।
390) ॐ लिङ्गाध्यक्षाय नमः। - Om Lingadhyakshaya Namah।
391) ॐ सुराध्यक्षाय नमः। - Om Suradhyakshaya Namah।
392) ॐ योगाध्यक्षाय नमः। - Om Yogadhyakshaya Namah।
393) ॐ युगावहाय नमः। - Om Yugavahaya Namah।
394) ॐ बीजाध्यक्षाय नमः। - Om Bijadhyakshaya Namah।
395) ॐ बीजकर्त्रे नमः। - Om Bijakartre Namah।
396) ॐ अध्यात्मानुगताय नमः। - Om Adhyatmanugataya Namah।
397) ॐ बलाय नमः। - Om Balaya Namah।
398) ॐ इतिहासाय नमः। - Om Itihasaya Namah।
399) ॐ सकल्पाय नमः। - Om Sakalpaya Namah।
400) ॐ गौतमाय नमः। - Om Gautamaya Namah।

401) ॐ निशाकराय नमः। - Om Nishakaraya Namah।
402) ॐ दम्भाय नमः। - Om Dambhaya Namah।
403) ॐ अदम्भाय नमः। - Om Adambhaya Namah।
404) ॐ वैदम्भाय नमः। - Om Vaidambhaya Namah।
405) ॐ वश्याय नमः। - Om Vashyaya Namah।
406) ॐ वशकराय नमः। - Om Vashakaraya Namah।
407) ॐ कलये नमः। - Om Kalaye Namah।
408) ॐ लोककर्त्रे नमः। - Om Lokakartre Namah।
409) ॐ पशुपतये नमः। - Om Pashupataye Namah।
410) ॐ महाकर्त्रे नमः। - Om Mahakartre Namah।
411) ॐ अनौषधाय नमः। - Om Anaushadhaya Namah।
412) ॐ अक्षराय नमः। - Om Aksharaya Namah।
413) ॐ परमब्रह्मणे नमः। - Om Paramabrahmane Namah।
414) ॐ बलवते नमः। - Om Balawate Namah।
415) ॐ शक्राय नमः। - Om Shakraya Namah।
416) ॐ नीतये नमः। - Om Nitaye Namah।
417) ॐ अनीतये नमः। - Om Anitaye Namah।
418) ॐ शुद्धात्मने नमः। - Om Shuddhatmane Namah।
419) ॐ शुद्धाय नमः। - Om Shuddhaya Namah।
420) ॐ मान्याय नमः। - Om Manyaya Namah।
421) ॐ गतागताय नमः। - Om Gatagataya Namah।
422) ॐ बहुप्रसादाय नमः। - Om Bahuprasadaya Namah।
423) ॐ सुस्वप्नाय नमः। - Om Suswapnaya Namah।
424) ॐ दर्पणाय नमः। - Om Darpanaya Namah।
425) ॐ अमित्रजिते नमः। - Om Amitrajite Namah।
426) ॐ वेदकाराय नमः। - Om Vedakaraya Namah।
427) ॐ मन्त्रकाराय नमः। - Om Mantrakaraya Namah।
428) ॐ विदुषे नमः। - Om Vidushe Namah।
429) ॐ समरमर्दनाय नमः। - Om Samaramardanaya Namah।
430) ॐ महामेघनिवासिने नमः। - Om Mahameghanivasine Namah।
431) ॐ महाघोराय नमः। - Om Mahaghoraya Namah।
432) ॐ वशिने नमः। - Om Vashine Namah।
433) ॐ कराय नमः। - Om Karaya Namah।
434) ॐ अग्निज्वालाय नमः। - Om Agnijwalaya Namah।
435) ॐ महाज्वालाय नमः। - Om Mahajwalaya Namah।
436) ॐ अतिधूम्राय नमः। - Om Atidhumraya Namah।
437) ॐ हुताय नमः। - Om Hutaya Namah।
438) ॐ हविषे नमः। - Om Havishe Namah।
439) ॐ वृषणाय नमः। - Om Vrishanaya Namah।
440) ॐ शङ्कराय नमः। - Om Shankaraya Namah।
441) ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः। - Om Nityam Varchaswine Namah।
442) ॐ धूमकेतनाय नमः। - Om Dhumaketanaya Namah।
443) ॐ नीलाय नमः। - Om Nilaya Namah।
444) ॐ अङ्गलुब्धाय नमः। - Om Angalubdhaya Namah।
445) ॐ शोभनाय नमः। - Om Shobhanaya Namah।
446) ॐ निरवग्रहाय नमः। - Om Niravagrahaya Namah।
447) ॐ स्वस्तिदाय नमः। - Om Swastidaya Namah।
448) ॐ स्वस्तिभावाय नमः। - Om Swastibhavaya Namah।
449) ॐ भागिने नमः। - Om Bhagine Namah।
450) ॐ भागकराय नमः। - Om Bhagakaraya Namah।
451) ॐ लघवे नमः। - Om Laghave Namah।
452) ॐ उत्सङ्गाय नमः। - Om Utsangaya Namah।
453) ॐ महाङ्गाय नमः। - Om Mahangaya Namah।
454) ॐ महागर्भपरायणाय नमः। - Om Mahagarbhaparayanaya Namah।
455) ॐ कृष्णवर्णाय नमः। - Om Krishnavarnaya Namah।
456) ॐ सुवर्णाय नमः। - Om Suvarnaya Namah।
457) ॐ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः। - Om Sarvadehinamindriyaya Namah।
458) ॐ महापादाय नमः। - Om Mahapadaya Namah।
459) ॐ महाहस्ताय नमः। - Om Mahahastaya Namah।
460) ॐ महाकायाय नमः। - Om Mahakayaya Namah।
461) ॐ महायशसे नमः। - Om Mahayashase Namah।
462) ॐ महामूर्ध्ने नमः। - Om Mahamurdhne Namah।
463) ॐ महामात्राय नमः। - Om Mahamatraya Namah।
464) ॐ महानेत्राय नमः। - Om Mahanetraya Namah।
465) ॐ निशालयाय नमः। - Om Nishalayaya Namah।
466) ॐ महान्तकाय नमः। - Om Mahantakaya Namah।
467) ॐ महाकर्णाय नमः। - Om Mahakarnaya Namah।
468) ॐ महोष्ठाय नमः। - Om Mahoshthaya Namah।
469) ॐ महाहनवे नमः। - Om Mahahanave Namah।
470) ॐ महानासाय नमः। - Om Mahanasaya Namah।
471) ॐ महाकम्बवे नमः। - Om Mahakambave Namah।
472) ॐ महाग्रीवाय नमः। - Om Mahagrivaya Namah।
473) ॐ श्मशानभाजे नमः। - Om Shmashanabhaje Namah।
474) ॐ महावक्षसे नमः। - Om Mahavakshase Namah।
475) ॐ महोरस्काय नमः। - Om Mahoraskaya Namah।
476) ॐ अन्तरात्मने नमः। - Om Antaratmane Namah।
477) ॐ मृगालयाय नमः। - Om Mrigalayaya Namah।
478) ॐ लम्बनाय नमः। - Om Lambanaya Namah।
479) ॐ लम्बितोष्ठाय नमः। - Om Lambitoshthaya Namah।
480) ॐ महामायाय नमः। - Om Mahamayaya Namah।
481) ॐ पयोनिधये नमः। - Om Payonidhaye Namah।
482) ॐ महादन्ताय नमः। - Om Mahadantaya Namah।
483) ॐ महादंष्ट्राय नमः। - Om Mahadamshtraya Namah।
484) ॐ महजिह्वाय नमः। - Om Mahajihvaya Namah।
485) ॐ महामुखाय नमः। - Om Mahamukhaya Namah।
486) ॐ महानखाय नमः। - Om Mahanakhaya Namah।
487) ॐ महारोम्णे नमः। - Om Maharomne Namah।
488) ॐ महाकोशाय नमः। - Om Mahakoshaya Namah।
489) ॐ महाजटाय नमः। - Om Mahajataya Namah।
490) ॐ प्रसन्नाय नमः। - Om Prasannaya Namah।
491) ॐ प्रसादाय नमः। - Om Prasadaya Namah।
492) ॐ प्रत्ययाय नमः। - Om Pratyayaya Namah।
493) ॐ गिरिसाधनाय नमः। - Om Girisadhanaya Namah।
494) ॐ स्नेहनाय नमः। - Om Snehanaya Namah।
495) ॐ अस्नेहनाय नमः। - Om Asnehanaya Namah।
496) ॐ अजिताय नमः। - Om Ajitaya Namah।
497) ॐ महामुनये नमः। - Om Mahamunaye Namah।
498) ॐ वृक्षाकाराय नमः। - Om Vrikshakaraya Namah।
499) ॐ वृक्षकेतवे नमः। - Om Vrikshaketave Namah।
500) ॐ अनलाय नमः। - Om Analaya Namah।

501) ॐ वायुवाहनाय नमः। - Om Vayuvahanaya Namah।
502) ॐ गण्डलिने नमः। - Om Gandaline Namah।
503) ॐ मेरुधाम्ने नमः। - Om Merudhamne Namah।
504) ॐ देवाधिपतये नमः। - Om Devadhipataye Namah।
505) ॐ अथर्वशीर्षाय नमः। - Om Atharvashirshaya Namah।
506) ॐ सामास्याय नमः। - Om Samasyaya Namah।
507) ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः। - Om Riksahasramitekshanaya Namah।
508) ॐ यजुः पाद भुजाय नमः। - Om Yajuh Pada Bhujaya Namah।
509) ॐ गुह्याय नमः। - Om Guhyaya Namah।
510) ॐ प्रकाशाय नमः। - Om Prakashaya Namah।
511) ॐ जङ्गमाय नमः। - Om Jangamaya Namah।
512) ॐ अमोघार्थाय नमः। - Om Amogharthaya Namah।
513) ॐ प्रसादाय नमः। - Om Prasadaya Namah।
514) ॐ अभिगम्याय नमः। - Om Abhigamyaya Namah।
515) ॐ सुदर्शनाय नमः। - Om Sudarshanaya Namah।
516) ॐ उपकाराय नमः। - Om Upakaraya Namah।
517) ॐ प्रियाय नमः। - Om Priyaya Namah।
518) ॐ सर्वस्मै नमः। - Om Sarvasmai Namah।
519) ॐ कनकाय नमः। - Om Kanakaya Namah।
520) ॐ काञ्चनच्छवये नमः। - Om Kanchanachchhavaye Namah।
521) ॐ नाभये नमः। - Om Nabhaye Namah।
522) ॐ नन्दिकराय नमः। - Om Nandikaraya Namah।
523) ॐ भावाय नमः। - Om Bhavaya Namah।
524) ॐ पुष्करस्थपतये नमः। - Om Pushkarasthapataye Namah।
525) ॐ स्थिराय नमः। - Om Sthiraya Namah।
526) ॐ द्वादशाय नमः। - Om Dwadashaya Namah।
527) ॐ त्रासनाय नमः। - Om Trasanaya Namah।
528) ॐ आद्याय नमः। - Om Adyaya Namah।
529) ॐ यज्ञाय नमः। - Om Yajnaya Namah।
530) ॐ यज्ञसमाहिताय नमः। - Om Yajnasamahitaya Namah।
531) ॐ नक्ताय नमः। - Om Naktaya Namah।
532) ॐ कलये नमः। - Om Kalaye Namah।
533) ॐ कालाय नमः। - Om Kalaya Namah।
534) ॐ मकराय नमः। - Om Makaraya Namah।
535) ॐ कालपूजिताय नमः। - Om Kalapujitaya Namah।
536) ॐ सगणाय नमः। - Om Saganaya Namah।
537) ॐ गणकाराय नमः। - Om Ganakaraya Namah।
538) ॐ भूतवाहनसारथये नमः। - Om Bhutavahanasarathaye Namah।
539) ॐ भस्मशयाय नमः। - Om Bhasmashayaya Namah।
540) ॐ भस्मगोप्त्रे नमः। - Om Bhasmagoptre Namah।
541) ॐ भस्मभूताय नमः। - Om Bhasmabhutaya Namah।
542) ॐ तरवे नमः। - Om Tarave Namah।
543) ॐ गणाय नमः। - Om Ganaya Namah।
544) ॐ लोकपालाय नमः। - Om Lokapalaya Namah।
545) ॐ अलोकाय नमः। - Om Alokaya Namah।
546) ॐ महात्मने नमः। - Om Mahatmane Namah।
547) ॐ सर्वपूजिताय नमः। - Om Sarvapujitaya Namah।
548) ॐ शुक्लाय नमः। - Om Shuklaya Namah।
549) ॐ त्रिशुक्लाय नमः। - Om Trishuklaya Namah।
550) ॐ सम्पन्नाय नमः। - Om Sampannaya Namah।
551) ॐ शुचये नमः। - Om Shuchaye Namah।
552) ॐ भूतनिषेविताय नमः। - Om Bhutanishevitaya Namah।
553) ॐ आश्रमस्थाय नमः। - Om Ashramasthaya Namah।
554) ॐ क्रियावस्थाय नमः। - Om Kriyavasthaya Namah।
555) ॐ विश्वकर्ममतये नमः। - Om Vishvakarmamataye Namah।
556) ॐ वराय नमः। - Om Varaya Namah।
557) ॐ विशालशाखाय नमः। - Om Vishalashakhaya Namah।
558) ॐ ताम्रोष्ठाय नमः। - Om Tamroshthaya Namah।
559) ॐ अम्बुजालाय नमः। - Om Ambujalaya Namah।
560) ॐ सुनिश्चलाय नमः। - Om Sunishchalaya Namah।
561) ॐ कपिलाय नमः। - Om Kapilaya Namah।
562) ॐ कपिशाय नमः। - Om Kapishaya Namah।
563) ॐ शुक्लाय नमः। - Om Shuklaya Namah।
564) ॐ आयुषे नमः। - Om Ayushe Namah।
565) ॐ परस्मै नमः। - Om Parasmai Namah।
566) ॐ अपरस्मै नमः। - Om Aparasmai Namah।
567) ॐ गन्धर्वाय नमः। - Om Gandharvaya Namah।
568) ॐ अदितये नमः। - Om Aditaye Namah।
569) ॐ तार्क्ष्याय नमः। - Om Tarkshyaya Namah।
570) ॐ सुविज्ञेयाय नमः। - Om Suvijneyaya Namah।
571) ॐ सुशारदाय नमः। - Om Susharadaya Namah।
572) ॐ परश्वधायुधाय नमः। - Om Parashvadhayudhaya Namah।
573) ॐ देवाय नमः। - Om Devaya Namah।
574) ॐ अनुकारिणे नमः। - Om Anukarine Namah।
575) ॐ सुबान्धवाय नमः। - Om Subandhavaya Namah।
576) ॐ तुम्बवीणाय नमः। - Om Tumbavinaya Namah।
577) ॐ महाक्रोधाय नमः। - Om Mahakrodhaya Namah।
578) ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः। - Om Urdhvaretase Namah।
579) ॐ जलेशयाय नमः। - Om Jaleshayaya Namah।
580) ॐ उग्राय नमः। - Om Ugraya Namah।
581) ॐ वंशकराय नमः। - Om Vamshakaraya Namah।
582) ॐ वंशाय नमः। - Om Vamshaya Namah।
583) ॐ वंशनादाय नमः। - Om Vamshanadaya Namah।
584) ॐ अनिन्दिताय नमः। - Om Aninditaya Namah।
585) ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः। - Om Sarvangarupaya Namah।
586) ॐ मायाविने नमः। - Om Mayavine Namah।
587) ॐ सुहृदे नमः। - Om Suhride Namah।
588) ॐ अनिलाय नमः। - Om Anilaya Namah।
589) ॐ अनलाय नमः। - Om Analaya Namah।
590) ॐ बन्धनाय नमः। - Om Bandhanaya Namah।
591) ॐ बन्धकर्त्रे नमः। - Om Bandhakartre Namah।
592) ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः। - Om Subandhanavimochanaya Namah।
593) ॐ सयज्ञारये नमः। - Om Sayajnaraye Namah।
594) ॐ सकामारये नमः। - Om Sakamaraye Namah।
595) ॐ महादंष्ट्राय नमः। - Om Mahadamshtraya Namah।
596) ॐ महायुधाय नमः। - Om Mahayudhaya Namah।
597) ॐ बहुधानिन्दिताय नमः। - Om Bahudhaninditaya Namah।
598) ॐ शर्वाय नमः। - Om Sharwaya Namah।
599) ॐ शङ्कराय नमः। - Om Shankaraya Namah।
600) ॐ शङ्कराय नमः। - Om Shankaraya Namah।

601) ॐ अधनाय नमः। - Om Adhanaya Namah।
602) ॐ अमरेशाय नमः। - Om Amareshaya Namah।
603) ॐ महादेवाय नमः। - Om Mahadevaya Namah।
604) ॐ विश्वदेवाय नमः। - Om Vishvadevaya Namah।
605) ॐ सुरारिघ्ने नमः। - Om Surarighne Namah।
606) ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः। - Om Ahirbudhnyaya Namah।
607) ॐ अनिलाभाय नमः। - Om Anilabhaya Namah।
608) ॐ चेकितानाय नमः। - Om Chekitanaya Namah।
609) ॐ हविषे नमः। - Om Havishe Namah।
610) ॐ अजैकपदे नमः। - Om Ajaikapade Namah।
611) ॐ कापालिने नमः। - Om Kapaline Namah।
612) ॐ त्रिशङ्कवे नमः। - Om Trishankave Namah।
613) ॐ अजिताय नमः। - Om Ajitaya Namah।
614) ॐ शिवाय नमः। - Om Shivaya Namah।
615) ॐ धन्वन्तरये नमः। - Om Dhanwantaraye Namah।
616) ॐ धूमकेतवे नमः। - Om Dhumaketave Namah।
617) ॐ स्कन्दाय नमः। - Om Skandaya Namah।
618) ॐ वैश्रवणाय नमः। - Om Vaishravanaya Namah।
619) ॐ धात्रे नमः। - Om Dhatre Namah।
620) ॐ शक्राय नमः। - Om Shakraya Namah।
621) ॐ विष्णवे नमः। - Om Vishnave Namah।
622) ॐ मित्राय नमः। - Om Mitraya Namah।
623) ॐ त्वष्ट्रे नमः। - Om Tvashtre Namah।
624) ॐ ध्रुवाय नमः। - Om Dhruvaya Namah।
625) ॐ धराय नमः। - Om Dharaya Namah।
626) ॐ प्रभावाय नमः। - Om Prabhavaya Namah।
627) ॐ सर्वगाय वायवे नमः। - Om Sarvagaya Vayave Namah।
628) ॐ अर्यम्णे नमः। - Om Aryamne Namah।
629) ॐ सवित्रे नमः। - Om Savitre Namah।
630) ॐ रवये नमः। - Om Ravaye Namah।
631) ॐ उषङ्गवे नमः। - Om Ushangave Namah।
632) ॐ विधात्रे नमः। - Om Vidhatre Namah।
633) ॐ मान्धात्रे नमः। - Om Mandhatre Namah।
634) ॐ भूतभावनाय नमः। - Om Bhutabhavanaya Namah।
635) ॐ विभवे नमः। - Om Vibhave Namah।
636) ॐ वर्णविभाविने नमः। - Om Varnavibhavine Namah।
637) ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः। - Om Sarvakamagunavahaya Namah।
638) ॐ पद्मनाभाय नमः। - Om Padmanabhaya Namah।
639) ॐ महागर्भाय नमः। - Om Mahagarbhaya Namah।
640) ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः। - Om Chandravaktraya Namah।
641) ॐ अनिलाय नमः। - Om Anilaya Namah।
642) ॐ अनलाय नमः। - Om Analaya Namah।
643) ॐ बलवते नमः। - Om Balawate Namah।
644) ॐ उपशान्ताय नमः। - Om Upashantaya Namah।
645) ॐ पुराणाय नमः। - Om Puranaya Namah।
646) ॐ पुण्यचञ्चुरिणे नमः। - Om Punyachanchurine Namah।
647) ॐ कुरुकर्त्रे नमः। - Om Kurukartre Namah।
648) ॐ कुरुवासिने नमः। - Om Kuruvasine Namah।
649) ॐ कुरुभूताय नमः। - Om Kurubhutaya Namah।
650) ॐ गुणौषधाय नमः। - Om Gunaushadhaya Namah।
651) ॐ सर्वाशयाय नमः। - Om Sarvashayaya Namah।
652) ॐ दर्भचारिणे नमः। - Om Darbhacharine Namah।
653) ॐ सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः। - Om Sarvesham Praninam Pataye Namah।
654) ॐ देवदेवाय नमः। - Om Devadevaya Namah।
655) ॐ सुखासक्ताय नमः। - Om Sukhasaktaya Namah।
656) ॐ सते नमः। - Om Sate Namah।
657) ॐ असते नमः। - Om Asate Namah।
658) ॐ सर्वरत्नविदे नमः। - Om Sarvaratnavide Namah।
659) ॐ कैलासगिरिवासिने नमः। - Om Kailasagirivasine Namah।
660) ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः। - Om Himavadgirisamshrayaya Namah।
661) ॐ कूलहारिणे नमः। - Om Kulaharine Namah।
662) ॐ कूलकर्त्रे नमः। - Om Kulakartre Namah।
663) ॐ बहुविद्याय नमः। - Om Bahuvidyaya Namah।
664) ॐ बहुप्रदाय नमः। - Om Bahupradaya Namah।
665) ॐ वणिजाय नमः। - Om Vanijaya Namah।
666) ॐ वर्धकिने नमः। - Om Vardhakine Namah।
667) ॐ वृक्षाय नमः। - Om Vrikshaya Namah।
668) ॐ बकुलाय नमः। - Om Bakulaya Namah।
669) ॐ चन्दनाय नमः। - Om Chandanaya Namah।
670) ॐ छदाय नमः। - Om Chhadaya Namah।
671) ॐ सारग्रीवाय नमः। - Om Saragrivaya Namah।
672) ॐ महाजत्रवे नमः। - Om Mahajatrave Namah।
673) ॐ अलोलाय नमः। - Om Alolaya Namah।
674) ॐ महौषधाय नमः। - Om Mahaushadhaya Namah।
675) ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः। - Om Siddharthakarine Namah।
676) ॐ सिद्धार्थाय नमः। - Om Siddharthaya Namah।
677) ॐ छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः। - Om Chhandovyakaranottaraya Namah।
678) ॐ सिंहनादाय नमः। - Om Simhanadaya Namah।
679) ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः। - Om Simhadamshtraya Namah।
680) ॐ सिंहगाय नमः। - Om Simhagaya Namah।
681) ॐ सिंहवाहनाय नमः। - Om Simhavahanaya Namah।
682) ॐ प्रभावात्मने नमः। - Om Prabhavatmane Namah।
683) ॐ जगत्कालस्थालाय नमः। - Om Jagatkalasthalaya Namah।
684) ॐ लोकहिताय नमः। - Om Lokahitaya Namah।
685) ॐ तरवे नमः। - Om Tarave Namah।
686) ॐ सारङ्गाय नमः। - Om Sarangaya Namah।
687) ॐ नवचक्राङ्गाय नमः। - Om Navachakrangaya Namah।
688) ॐ केतुमालिने नमः। - Om Ketumaline Namah।
689) ॐ सभावनाय नमः। - Om Sabhavanaya Namah।
690) ॐ भूतालयाय नमः। - Om Bhutalayaya Namah।
691) ॐ भूतपतये नमः। - Om Bhutapataye Namah।
692) ॐ अहोरात्राय नमः। - Om Ahoratraya Namah।
693) ॐ अनिन्दिताय नमः। - Om Aninditaya Namah।
694) ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः। - Om Sarvabhutanam Vahitre Namah।
695) ॐ सर्वभूतानां निलयाय नमः। - Om Sarvabhutanam Nilayaya Namah।
696) ॐ विभवे नमः। - Om Vibhave Namah।
697) ॐ भवाय नमः। - Om Bhavaya Namah।
698) ॐ अमोघाय नमः। - Om Amoghaya Namah।
699) ॐ संयताय नमः। - Om Samyataya Namah।
700) ॐ अश्वाय नमः। - Om Ashvaya Namah।

701) ॐ भोजनाय नमः। - Om Bhojanaya Namah।
702) ॐ प्राणधारणाय नमः। - Om Pranadharanaya Namah।
703) ॐ धृतिमते नमः। - Om Dhritimate Namah।
704) ॐ मतिमते नमः। - Om Matimate Namah।
705) ॐ दक्षाय नमः। - Om Dakshaya Namah।
706) ॐ सत्कृताय नमः। - Om Satkritaya Namah।
707) ॐ युगाधिपाय नमः। - Om Yugadhipaya Namah।
708) ॐ गोपालये नमः। - Om Gopalaye Namah।
709) ॐ गोपतये नमः। - Om Gopataye Namah।
710) ॐ ग्रामाय नमः। - Om Gramaya Namah।
711) ॐ गोचर्मवसनाय नमः। - Om Gocharmavasanaya Namah।
712) ॐ हरये नमः। - Om Haraye Namah।
713) ॐ हिरण्यबाहवे नमः। - Om Hiranyabahave Namah।
714) ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः। - Om Praveshinam Guhapalaya Namah।
715) ॐ प्रकृष्टारये नमः। - Om Prakrishtaraye Namah।
716) ॐ महाहर्षाय नमः। - Om Mahaharshaya Namah।
717) ॐ जितकामाय नमः। - Om Jitakamaya Namah।
718) ॐ जितेन्द्रियाय नमः। - Om Jitendriyaya Namah।
719) ॐ गान्धाराय नमः। - Om Gandharaya Namah।
720) ॐ सुवासाय नमः। - Om Suvasaya Namah।
721) ॐ तपःसक्ताय नमः। - Om Tapahsaktaya Namah।
722) ॐ रतये नमः। - Om Rataye Namah।
723) ॐ नराय नमः। - Om Naraya Namah।
724) ॐ महागीताय नमः। - Om Mahagitaya Namah।
725) ॐ महानृत्याय नमः। - Om Mahanrityaya Namah।
726) ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः। - Om Apsaroganasevitaya Namah।
727) ॐ महाकेतवे नमः। - Om Mahaketave Namah।
728) ॐ महाधातवे नमः। - Om Mahadhatave Namah।
729) ॐ नैकसानुचराय नमः। - Om Naikasanucharaya Namah।
730) ॐ चलाय नमः। - Om Chalaya Namah।
731) ॐ आवेदनीयाय नमः। - Om Avedaniyaya Namah।
732) ॐ आदेशाय नमः। - Om Adeshaya Namah।
733) ॐ सर्वगन्धसुखावहाय नमः। - Om Sarvagandhasukhavahaya Namah।
734) ॐ तोरणाय नमः। - Om Toranaya Namah।
735) ॐ तारणाय नमः। - Om Taranaya Namah।
736) ॐ वाताय नमः। - Om Vataya Namah।
737) ॐ परिध्यै नमः। - Om Paridhyai Namah।
738) ॐ पतिखेचराय नमः। - Om Patikhecharaya Namah।
739) ॐ संयोगवर्धनाय नमः। - Om Samyogavardhanaya Namah।
740) ॐ वृद्धाय नमः। - Om Vriddhaya Namah।
741) ॐ अतिवृद्धाय नमः। - Om Ativriddhaya Namah।
742) ॐ गुणाधिकाय नमः। - Om Gunadhikaya Namah।
743) ॐ नित्याय आत्मसहायाय नमः। - Om Nityaya Atmasahayaya Namah।
744) ॐ देवासुरपतये नमः। - Om Devasurapataye Namah।
745) ॐ पतये नमः। - Om Pataye Namah।
746) ॐ युक्ताय नमः। - Om Yuktaya Namah।
747) ॐ युक्तबाहवे नमः। - Om Yuktabahave Namah।
748) ॐ देवाय दिविसुपर्वणाय नमः। - Om Devaya Divisuparvanaya Namah।
749) ॐ आषाढाय नमः। - Om Ashadhaya Namah।
750) ॐ सुषाढाय नमः। - Om Sushadhaya Namah।
751) ॐ ध्रुवाय नमः। - Om Dhruvaya Namah।
752) ॐ हरिणाय नमः। - Om Harinaya Namah।
753) ॐ हराय नमः। - Om Haraya Namah।
754) ॐ आवर्तमानेभ्योवपुषे नमः। - Om Avartamanebhyovapushe Namah।
755) ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः। - Om Vasushreshthaya Namah।
756) ॐ महापथाय नमः। - Om Mahapathaya Namah।
757) ॐ विमर्शाय शिरोहारिणे नमः। - Om Vimarshaya Shiroharine Namah।
758) ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः। - Om Sarvalakshanalakshitaya Namah।
759) ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः। - Om Akshaya Rathayogine Namah।
760) ॐ सर्वयोगिने नमः। - Om Sarvayogine Namah।
761) ॐ महाबलाय नमः। - Om Mahabalaya Namah।
762) ॐ समाम्नायाय नमः। - Om Samamnayaya Namah।
763) ॐ असमाम्नायाय नमः। - Om Asamamnayaya Namah।
764) ॐ तीर्थदेवाय नमः। - Om Tirthadevaya Namah।
765) ॐ महारथाय नमः। - Om Maharathaya Namah।
766) ॐ निर्जीवाय नमः। - Om Nirjivaya Namah।
767) ॐ जीवनाय नमः। - Om Jivanaya Namah।
768) ॐ मन्त्राय नमः। - Om Mantraya Namah।
769) ॐ शुभाक्षाय नमः। - Om Shubhakshaya Namah।
770) ॐ बहुकर्कशाय नमः। - Om Bahukarkashaya Namah।
771) ॐ रत्नप्रभूताय नमः। - Om Ratnaprabhutaya Namah।
772) ॐ रत्नाङ्गाय नमः। - Om Ratnangaya Namah।
773) ॐ महार्णवनिपानविदे नमः। - Om Maharnavanipanavide Namah।
774) ॐ मूलाय नमः। - Om Mulaya Namah।
775) ॐ विशालाय नमः। - Om Vishalaya Namah।
776) ॐ अमृताय नमः। - Om Amritaya Namah।
777) ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः। - Om Vyaktavyaktaya Namah।
778) ॐ तपोनिधये नमः। - Om Taponidhaye Namah।
779) ॐ आरोहणाय नमः। - Om Arohanaya Namah।
780) ॐ अधिरोहाय नमः। - Om Adhirohaya Namah।
781) ॐ शीलधारिणे नमः। - Om Shiladharine Namah।
782) ॐ महायशसे नमः। - Om Mahayashase Namah।
783) ॐ सेनाकल्पाय नमः। - Om Senakalpaya Namah।
784) ॐ महाकल्पाय नमः। - Om Mahakalpaya Namah।
785) ॐ योगाय नमः। - Om Yogaya Namah।
786) ॐ युगकराय नमः। - Om Yugakaraya Namah।
787) ॐ हरये नमः। - Om Haraye Namah।
788) ॐ युगरूपाय नमः। - Om Yugarupaya Namah।
789) ॐ महारूपाय नमः। - Om Maharupaya Namah।
790) ॐ महानागहनाय नमः। - Om Mahanagahanaya Namah।
791) ॐ अवधाय नमः। - Om Avadhaya Namah।
792) ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः। - Om Nyayanirvapanaya Namah।
793) ॐ पादाय नमः। - Om Padaya Namah।
794) ॐ पण्डिताय नमः। - Om Panditaya Namah।
795) ॐ अचलोपमाय नमः। - Om Achalopamaya Namah।
796) ॐ बहुमालाय नमः। - Om Bahumalaya Namah।
797) ॐ महामालाय नमः। - Om Mahamalaya Namah।
798) ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः। - Om Shashine Harasulochanaya Namah।
799) ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः। - Om Vistaraya Lavanaya Kupaya Namah।
800) ॐ त्रियुगाय नमः। - Om Triyugaya Namah।

801) ॐ सफलोदयाय नमः। - Om Saphalodayaya Namah।
802) ॐ त्रिलोचनाय नमः। - Om Trilochanaya Namah।
803) ॐ विषण्णाङ्गाय नमः। - Om Vishannangaya Namah।
804) ॐ मणिविद्धाय नमः। - Om Manividdhaya Namah।
805) ॐ जटाधराय नमः। - Om Jatadharaya Namah।
806) ॐ विन्दवे नमः। - Om Vindave Namah।
807) ॐ विसर्गाय नमः। - Om Visargaya Namah।
808) ॐ सुमुखाय नमः। - Om Sumukhaya Namah।
809) ॐ शराय नमः। - Om Sharaya Namah।
810) ॐ सर्वायुधाय नमः। - Om Sarvayudhaya Namah।
811) ॐ सहाय नमः। - Om Sahaya Namah।
812) ॐ निवेदनाय नमः। - Om Nivedanaya Namah।
813) ॐ सुखाजाताय नमः। - Om Sukhajataya Namah।
814) ॐ सुगन्धाराय नमः। - Om Sugandharaya Namah।
815) ॐ महाधनुषे नमः। - Om Mahadhanushe Namah।
816) ॐ भगवते गन्धपालिने नमः। - Om Bhagawate Gandhapaline Namah।
817) ॐ सर्वकर्मणामुत्थानाय नमः। - Om Sarvakarmanamutthanaya Namah।
818) ॐ मन्थानाय बहुलाय वायवे नमः। - Om Manthanaya Bahulaya Vayave Namah।
819) ॐ सकलाय नमः। - Om Sakalaya Namah।
820) ॐ सर्वलोचनाय नमः। - Om Sarvalochanaya Namah।
821) ॐ तलस्तालाय नमः। - Om Talastalaya Namah।
822) ॐ करस्थालिने नमः। - Om Karasthaline Namah।
823) ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः। - Om Urdhvasamhananaya Namah।
824) ॐ महते नमः। - Om Mahate Namah।
825) ॐ छत्राय नमः। - Om Chhatraya Namah।
826) ॐ सुच्छत्राय नमः। - Om Suchchhatraya Namah।
827) ॐ विख्यातलोकाय नमः। - Om Vikhyatalokaya Namah।
828) ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः। - Om Sarvashrayaya Kramaya Namah।
829) ॐ मुण्डाय नमः। - Om Mundaya Namah।
830) ॐ विरूपाय नमः। - Om Virupaya Namah।
831) ॐ विकृताय नमः। - Om Vikritaya Namah।
832) ॐ दण्डिने नमः। - Om Dandine Namah।
833) ॐ कुण्डिने नमः। - Om Kundine Namah।
834) ॐ विकुर्वणाय नमः। - Om Vikurvanaya Namah।
835) ॐ हर्यक्षाय नमः। - Om Haryakshaya Namah।
836) ॐ ककुभाय नमः। - Om Kakubhaya Namah।
837) ॐ वज्रिणे नमः। - Om Vajrine Namah।
838) ॐ शतजिह्वाय नमः। - Om Shatajihvaya Namah।
839) ॐ सहस्रपादे सहस्रमूर्ध्ने नमः। - Om Sahasrapade Sahasramurdhne Namah।
840) ॐ देवेन्द्राय नमः। - Om Devendraya Namah।
841) ॐ सर्वदेवमयाय नमः। - Om Sarvadevamayaya Namah।
842) ॐ गुरवे नमः। - Om Gurave Namah।
843) ॐ सहस्रबाहवे नमः। - Om Sahasrabahave Namah।
844) ॐ सर्वाङ्गाय नमः। - Om Sarvangaya Namah।
845) ॐ शरण्याय नमः। - Om Sharanyaya Namah।
846) ॐ सर्वलोककृते नमः। - Om Sarvalokakrite Namah।
847) ॐ पवित्राय नमः। - Om Pavitraya Namah।
848) ॐ त्रिककुन्मन्त्राय नमः। - Om Trikakunmantraya Namah।
849) ॐ कनिष्ठाय नमः। - Om Kanishthaya Namah।
850) ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः। - Om Krishnapingalaya Namah।
851) ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः। - Om Brahmadandavinirmatre Namah।
852) ॐ शतघ्नीपाश शक्तिमते नमः। - Om Shataghnipasha Shaktimate Namah।
853) ॐ पद्मगर्भाय नमः। - Om Padmagarbhaya Namah।
854) ॐ महागर्भाय नमः। - Om Mahagarbhaya Namah।
855) ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः। - Om Brahmagarbhaya Namah।
856) ॐ जलोद्भवाय नमः। - Om Jalodbhavaya Namah।
857) ॐ गभस्तये नमः। - Om Gabhastaye Namah।
858) ॐ ब्रह्मकृते नमः। - Om Brahmakrite Namah।
859) ॐ ब्रह्मिणे नमः। - Om Brahmine Namah।
860) ॐ ब्रह्मविदे नमः। - Om Brahmavide Namah।
861) ॐ ब्राह्मणाय नमः। - Om Brahmanaya Namah।
862) ॐ गतये नमः। - Om Gataye Namah।
863) ॐ अनन्तरूपाय नमः। - Om Anantarupaya Namah।
864) ॐ नैकात्मने नमः। - Om Naikatmane Namah।
865) ॐ स्वयंभुवाय तिग्मतेजसे नमः। - Om Swayambhuvaya Tigmatejase Namah।
866) ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः। - Om Urdhvagatmane Namah।
867) ॐ पशुपतये नमः। - Om Pashupataye Namah।
868) ॐ वातरंहसे नमः। - Om Vataramhase Namah।
869) ॐ मनोजवाय नमः। - Om Manojavaya Namah।
870) ॐ चन्दनिने नमः। - Om Chandanine Namah।
871) ॐ पद्मनालाग्राय नमः। - Om Padmanalagraya Namah।
872) ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः। - Om Surabhyuttaranaya Namah।
873) ॐ नराय नमः। - Om Naraya Namah।
874) ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः। - Om Karnikaramahasragvine Namah।
875) ॐ नीलमौलये नमः। - Om Nilamaulaye Namah।
876) ॐ पिनाकधृते नमः। - Om Pinakadhrite Namah।
877) ॐ उमापतये नमः। - Om Umapataye Namah।
878) ॐ उमाकान्ताय नमः। - Om Umakantaya Namah।
879) ॐ जाह्नवीधृते नमः। - Om Jahnavidhrite Namah।
880) ॐ उमाधवाय नमः। - Om Umadhavaya Namah।
881) ॐ वराय वराहाय नमः। - Om Varaya Varahaya Namah।
882) ॐ वरदाय नमः। - Om Varadaya Namah।
883) ॐ वरेण्याय नमः। - Om Varenyaya Namah।
884) ॐ सुमहास्वनाय नमः। - Om Sumahasvanaya Namah।
885) ॐ महाप्रसादाय नमः। - Om Mahaprasadaya Namah।
886) ॐ दमनाय नमः। - Om Damanaya Namah।
887) ॐ शत्रुघ्ने नमः। - Om Shatrughne Namah।
888) ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः। - Om Shvetapingalaya Namah।
889) ॐ पीतात्मने नमः। - Om Pitatmane Namah।
890) ॐ परमात्मने नमः। - Om Paramatmane Namah।
891) ॐ प्रयतात्मने नमः। - Om Prayatatmane Namah।
892) ॐ प्रधानधृते नमः। - Om Pradhanadhrite Namah।
893) ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः। - Om Sarvaparshvamukhaya Namah।
894) ॐ त्र्यक्षाय नमः। - Om Tryakshaya Namah।
895) ॐ धर्मसाधारणाय वराय नमः। - Om Dharmasadharanaya Varaya Namah।
896) ॐ चराचरात्मने नमः। - Om Characharatmane Namah।
897) ॐ सूक्ष्मात्मने नमः। - Om Sukshmatmane Namah।
898) ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः। - Om Amritaya Govrisheshvaraya Namah।
899) ॐ साध्यर्षये नमः। - Om Sadhyarshaye Namah।
900) ॐ आदित्याय वसवे नमः। - Om Adityaya Vasave Namah।

901) ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः। - Om Vivasvate Savitamritaya Namah।
902) ॐ व्यासाय नमः। - Om Vyasaya Namah।
903) ॐ सुसङ्क्षेपाय विस्तराय सर्गाय नमः। - Om Susankshepaya Vistaraya Sargaya Namah।
904) ॐ पर्ययाय नराय नमः। - Om Paryaya Naraya Namah।
905) ॐ ऋतवे नमः। - Om Ritave Namah।
906) ॐ संवत्सराय नमः। - Om Samvatsaraya Namah।
907) ॐ मासाय नमः। - Om Masaya Namah।
908) ॐ पक्षाय नमः। - Om Pakshaya Namah।
909) ॐ सङ्ख्यासमापनाय नमः। - Om Sankhyasamapanaya Namah।
910) ॐ कलाभ्यो नमः। - Om Kalabhyo Namah।
911) ॐ काष्ठाभ्यो नमः। - Om Kashthabhyo Namah।
912) ॐ लवेभ्यो नमः। - Om Lavebhyo Namah।
913) ॐ मात्राभ्यो नमः। - Om Matrabhyo Namah।
914) ॐ मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः। - Om Muhurtahah Kshapabhyo Namah।
915) ॐ क्षणेभ्यो नमः। - Om Kshanebhyo Namah।
916) ॐ विश्वक्षेत्राय नमः। - Om Vishvakshetraya Namah।
917) ॐ प्रजाबीजाय नमः। - Om Prajabijaya Namah।
918) ॐ लिङ्गाय नमः। - Om Lingaya Namah।
919) ॐ आद्याय निर्गमाय नमः। - Om Adyaya Nirgamaya Namah।
920) ॐ सते नमः। - Om Sate Namah।
921) ॐ असते नमः। - Om Asate Namah।
922) ॐ व्यक्ताय नमः। - Om Vyaktaya Namah।
923) ॐ अव्यक्ताय नमः। - Om Avyaktaya Namah।
924) ॐ पित्रे नमः। - Om Pitre Namah।
925) ॐ मात्रे नमः। - Om Matre Namah।
926) ॐ पितामहाय नमः। - Om Pitamahaya Namah।
927) ॐ स्वर्गद्वाराय नमः। - Om Swargadwaraya Namah।
928) ॐ प्रजाद्वाराय नमः। - Om Prajadwaraya Namah।
929) ॐ मोक्षद्वाराय नमः। - Om Mokshadwaraya Namah।
930) ॐ त्रिविष्टपाय नमः। - Om Trivishtapaya Namah।
931) ॐ निर्वाणाय नमः। - Om Nirvanaya Namah।
932) ॐ ह्लादनाय नमः। - Om Hladanaya Namah।
933) ॐ ब्रह्मलोकाय नमः। - Om Brahmalokaya Namah।
934) ॐ परस्यै गतये नमः। - Om Parasyai Gataye Namah।
935) ॐ देवासुरविनिर्मात्रे नमः। - Om Devasuravinirmatre Namah।
936) ॐ देवासुरपरायणाय नमः। - Om Devasuraparayanaya Namah।
937) ॐ देवासुरगुरवे नमः। - Om Devasuragurave Namah।
938) ॐ देवाय नमः। - Om Devaya Namah।
939) ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः। - Om Devasuranamaskritaya Namah।
940) ॐ देवासुरमहामात्राय नमः। - Om Devasuramahamatraya Namah।
941) ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः। - Om Devasuraganashrayaya Namah।
942) ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः। - Om Devasuraganadhyakshaya Namah।
943) ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः। - Om Devasuraganagranye Namah।
944) ॐ देवातिदेवाय नमः। - Om Devatidevaya Namah।
945) ॐ देवर्षये नमः। - Om Devarshaye Namah।
946) ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः। - Om Devasuravarapradaya Namah।
947) ॐ देवासुरेश्वराय नमः। - Om Devasureshwaraya Namah।
948) ॐ विश्वस्मै नमः। - Om Vishvasmai Namah।
949) ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः। - Om Devasuramaheshwaraya Namah।
950) ॐ सर्वदेवमयाय नमः। - Om Sarvadevamayaya Namah।
951) ॐ अचिन्त्याय नमः। - Om Achintyaya Namah।
952) ॐ देवतात्मने नमः। - Om Devatatmane Namah।
953) ॐ आत्मसम्भवाय नमः। - Om Atmasambhavaya Namah।
954) ॐ उद्भिदे नमः। - Om Udbhide Namah।
955) ॐ त्रिविक्रमाय नमः। - Om Trivikramaya Namah।
956) ॐ वैद्याय नमः। - Om Vaidyaya Namah।
957) ॐ विरजसे नमः। - Om Virajase Namah।
958) ॐ नीरजसे नमः। - Om Nirajase Namah।
959) ॐ अमराय नमः। - Om Amaraya Namah।
960) ॐ ईड्याय नमः। - Om Idyaya Namah।
961) ॐ हस्तीश्वराय नमः। - Om Hastishwaraya Namah।
962) ॐ व्याघ्राय नमः। - Om Vyaghraya Namah।
963) ॐ देवसिंहाय नमः। - Om Devasimhaya Namah।
964) ॐ नरर्षभाय नमः। - Om Nararshabhaya Namah।
965) ॐ विबुधाय नमः। - Om Vibudhaya Namah।
966) ॐ अग्रवराय नमः। - Om Agravaraya Namah।
967) ॐ सूक्ष्माय नमः। - Om Sukshmaya Namah।
968) ॐ सर्वदेवाय नमः। - Om Sarvadevaya Namah।
969) ॐ तपोमयाय नमः। - Om Tapomayaya Namah।
970) ॐ सुयुक्ताय नमः। - Om Suyuktaya Namah।
971) ॐ शोभनाय नमः। - Om Shobhanaya Namah।
972) ॐ वज्रिणे नमः। - Om Vajrine Namah।
973) ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः। - Om Prasanam Prabhavaya Namah।
974) ॐ अव्ययाय नमः। - Om Avyayaya Namah।
975) ॐ गुहाय नमः। - Om Guhaya Namah।
976) ॐ कान्ताय नमः। - Om Kantaya Namah।
977) ॐ निजाय सर्गाय नमः। - Om Nijaya Sargaya Namah।
978) ॐ पवित्राय नमः। - Om Pavitraya Namah।
979) ॐ सर्वपावनाय नमः। - Om Sarvapavanaya Namah।
980) ॐ शृङ्गिणे नमः। - Om Shringine Namah।
981) ॐ शृङ्गप्रियाय नमः। - Om Shringapriyaya Namah।
982) ॐ बभ्रवे नमः। - Om Babhrave Namah।
983) ॐ राजराजाय नमः। - Om Rajarajaya Namah।
984) ॐ निरामयाय नमः। - Om Niramayaya Namah।
985) ॐ अभिरामाय नमः। - Om Abhiramaya Namah।
986) ॐ सुरगणाय नमः। - Om Suraganaya Namah।
987) ॐ विरामाय नमः। - Om Viramaya Namah।
988) ॐ सर्वसाधनाय नमः। - Om Sarvasadhanaya Namah।
989) ॐ ललाटाक्षाय नमः। - Om Lalatakshaya Namah।
990) ॐ विश्वदेवाय नमः। - Om Vishvadevaya Namah।
991) ॐ हरिणाय नमः। - Om Harinaya Namah।
992) ॐ ब्रह्मवर्चसे नमः। - Om Brahmavarchase Namah।
993) ॐ स्थावराणां पतये नमः। - Om Sthavaranam Pataye Namah।
994) ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः। - Om Niyamendriyavardhanaya Namah।
995) ॐ सिद्धार्थाय नमः। - Om Siddharthaya Namah।
996) ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः। - Om Siddhabhutarthaya Namah।
997) ॐ अचिन्त्याय नमः। - Om Achintyaya Namah।
998) ॐ सत्यव्रताय नमः। - Om Satyavrataya Namah।
999) ॐ शुचये नमः। - Om Shuchaye Namah।
1000) ॐ व्रताधिपाय नमः। - Om Vratadhipaya Namah।
1001) ॐ परस्मै नमः। - Om Parasmai Namah।
1002) ॐ ब्रह्मणे नमः। - Om Brahmane Namah।
1003) ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः। - Om Bhaktanam Paramayai Gataye Namah।
1004) ॐ विमुक्ताय नमः। - Om Vimuktaya Namah।
1005) ॐ मुक्ततेजसे नमः। - Om Muktatejase Namah।
1006) ॐ श्रीमते नमः। - Om Shrimate Namah।
1007) ॐ श्रीवर्धनाय नमः। - Om Shrivardhanaya Namah।
1008) ॐ जगते नमः। - Om Jagate Namah।

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts