Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Shiva from Skanda Mahapurana Lyrics in Tamil

Shiva Sahasranamastotram from Skandamahapurana in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸ்கந்த³மஹாபுராணாந்தர்க³தம் ॥
(ஶ்ரீஸ்கந்த³மஹாபுராணே ஶங்கரஸம்ஹிதாயாம் ஶிவரஹஸ்யக²ண்டே³ உபதே³ஶகாண்டே³)
ஹரஶ்ஶம்பு⁴ர்மஹாதே³வோ நீலகண்ட²ஸ்ஸதா³ஶிவ: ।
ப⁴ர்தா வர: பாண்ட³ராங்க³ ஆநந்த³ஶ்ஶாந்தவிக்³ரஹ: ॥ 1 ॥

ஏகோঽநந்தோ ம்ருʼக³த⁴ர: ஶூலபாணிர்ப⁴வ: ஶிவ: ।
வஹ்நிமத்⁴யநடோ முக்த: ஸ்வயம்பூ⁴ர்நிஶிநர்தந: ॥ 2 ॥

நந்தீ³ பரஶுபாணிஶ்ச ஜ்யோதிர்ப⁴ஸ்மாங்க³ராக³ப்⁴ருʼத் ।
க³ஜோத்பாதீ³ கபாலீ ச நித்யஶ்ஶுத்³தோ⁴ঽக்³நிதா⁴ரக: ॥ 3 ॥

ஶங்கரோ பூ⁴ரதோ² மேருசாபோ வ்ருʼஷப⁴வாஹந: ।
உத்பத்திஶூந்யோ பூ⁴தேஶோ நாகா³ப⁴ரணதா⁴ரண: ॥ 4 ॥

உமார்த⁴தே³ஹீ ஹிமவஜ்ஜாமாதா ப⁴ர்க³ உத்தம: ।
உமாபதிர்வஹ்நிபாணிஶ்சே²த்தா ப்ரலயநிர்ப⁴ய: ॥ 5 ॥

ஏகருத்³ர: பார்த²பா³ணப்ரதோ³ ருத்³ரோঽதிவீர்யவாந் ।
ரவிசக்ரரத²ஸ்தத்³வத்ஸோமசக்ரரத:²ஸ்ம்ருʼத: ॥ 6 ॥

தி³க³ம்ப³ரஸ்ஸர்வநேதா விஷ்ணுமத்ஸ்யநிப³ர்ஹக: ।
மத்ஸ்யநேத்ராபஹாரீச மத்ஸ்யநேத்ர விபூ⁴ஷண: ॥ 7 ॥

மத்ஸ்யபூஜிதபாத³ஶ்ச ததை²வ கமலாஸந: ।
வேத³வேத்³ய: ஸ்ம்ருʼதஸ்தத்³வத்³வேதா³ஶ்வரத² ஈரித: ॥ 8 ॥

வேத³ஶ்ச வேத³கௌபீநோ வேத³நுபூரகஸ்ததா² ।
வேத³வாக்யோ வேத³மூர்திர்வேதா³ந்தோ வேத³பூஜித: ॥ 9 ॥

ஸர்வேஶ்வரோ நாத³வாச்யோ ப்³ரஹ்மமூர்த⁴நிக்ருʼந்தந: ।
தாண்ட³வஶ்சாம்ருʼதஸ்தத்³வதூ³ர்த்⁴வதாண்ட³வபண்டி³த: ॥ 10 ॥

ஆநந்த³ஶ்சண்ட³ ஆநந்த³தாண்ட³வ: பூஷத³ந்தபி⁴த் ।
ப⁴க³நேத்ரஹரஸ்தத்³வத்³க³ஜசர்மாம்ப³ரப்ரிய: ॥ 11 ॥

காமாந்தகோ வ்யாக்⁴ரபே⁴தீ³ ம்ருʼகீ³ சைகாங்க³கஸ்ததா² ।
நிர்விகார: பஶுபதிஸ்ஸர்வாத்மகோ³சரஸ்ததா² ॥ 12 ॥

அக்³ரிநேத்ரோ பா⁴நுநேத்ரஶ்சந்த்³ரநேத்ரோঽபி கத்²யதே ।
கூர்மநிக்³ராஹக: கூர்மகபாலாஹாரகஸ்ததா² ॥ 13 ॥

கூர்மபூஜ்யஸ்ததா² கூர்மகபாலாப⁴ரணஸ்ததா² ।
வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ர: ஸ்வாமீ ததா² பாஶவிமோசக: ॥ 14 ॥

ஓங்காராபே⁴நத்³ த்³வந்த்³வப⁴ஞ்ஜகஜ்ஞாநமூர்தய: ।
விஷ்ணுபா³ணோ க³ணபதி: பூதோঽயந்து புராதந: ॥ 15 ॥

பூ⁴தநுஶ்ச க்ருʼபாமூர்தி: விஷ்ணூத்பாத³கபாத³வாந்।
ஸுப்³ரஹ்மண்யபிதா ப்³ரஹ்மபிதா ஸ்தா²ணுரத² ஸ்ம்ருʼத: ॥ 16 ॥

அர்ப⁴கக்ஷீரஜலதி⁴ப்ரதோ³ போத்ரிவிபே⁴த³க: ।
போத்ரித³ந்தாபஹாரீ ச போத்ரித³ந்தவிபூ⁴ஷண: ॥ 17 ॥

போத்ரிபூஜிதபாத³ஶ்ச சந்த்³ரபுஷ்பேஷுகஸ்ததா² ।
ஸர்வோபாதா³நகஸ்தத்³வதா³ர்த்³ரபோ⁴ঽக்³நிஸமாக்ருʼதி: ॥ 18 ॥

மாதாபித்ருʼவிஹீநஶ்ச த⁴ர்மாத⁴ர்மாவுபா⁴வபி ।
நியுக்தரத²ஸாரத்²யப்³ரஹ்மபூஜிதபாத³வாந் ॥ 19 ॥

ரக்தபிங்க³ஜடோ விஷ்ணுரப⁴யோ பா⁴நுதீ³பவாந்।
பூ⁴தஸேநோ மஹாயோகீ³ யோகீ³ காலியநர்தந: ॥ 20 ॥

கீ³தப்ரியோ நாரஸிம்ஹநிக்³ரஹீதாঽபி கத்²யதே।
நாரஸிம்ஹஶிரோபூ⁴ஷோ நாரஸிம்ஹத்வக³ம்ப³ர: ॥ 21 ॥

நாரஸிம்ஹத்வகு³த்பாடீ நாராஸிம்ஹஸுபூஜித: ।
அணுரூபீ மஹாரூபீ அதிஸுந்த³ரவிக்³ரஹ: ॥ 22 ॥

ஆசார்யஶ்ச புண்யகி³ரிராசார்யோঽபி ச கத்²யதே।
பி⁴க்ஷாமர்த³நகோ³லாநாம் கி³ரிஷ்வாசார்ய ஈரித: ॥ 23 ॥

ததை²ஷாஷ்டமஹாஸித்³தி⁴ரந்தகாந்தக ஈரித: ।
கோ⁴ரஸ்ததை²வ கி³ரிஶ: க்ருʼதமாலவிபூ⁴ஷண: ॥ 24 ॥

வ்ருʼஷத்⁴வஜோ ட³மருகத⁴ரோ விஷ்ண்வக்ஷிதா⁴ரக: ।
ரக்தாங்க³ஶ்ச ப்³ரஹ்மஸ்ருʼஷ்டிப்ரத³ஶ்சாப⁴யரூபவாந் ॥ 25 ॥

விஷ்ணுரக்ஷாப்ரத³ஸ்தத்³வத³ஷ்டைஶ்வர்யஸமந்வித: ।
ததை²வாஷ்டகு³ணேஶோ வை சாஷ்டமங்க³ளகேஶ்வர: ॥ 26 ॥

ப³காஸுரஸ்ய ஹர்தா ச ப³கபக்ஷத⁴ரோঽபி ஸ: ।
ததா² மந்மத²நாதோ²ঽபி வாஸுதே³வஸுதப்ரத:³ ॥ 27 ॥

மஹாவதோঽத்⁴வநித்யஶ்ச த்யக்தகேதக ஈரித: ।
மஹாவ்ரதோ பி³ல்வமாலாதா⁴ரீ பாஶுபத: ஸ்ம்ருʼத: ॥ 28 ॥

த்ரிதா⁴பா⁴ஶ்ச பரஞ்ஜ்யோதிர்த்³விஸஹஸ்ரத்³விஜோ ப⁴வாந் ।
த்ரிவிக்ரமநிஹந்தா ச த்ரிவிக்ரமஸுபூஜித: ॥ 29 ॥

த்ரிவிக்ரமத்வகு³த்பாடீ ததா² தச்சர்மகஞ்சுக: ।
த்ரிவிக்ரமாஸ்தி²த³ண்டீ³ ச ஸர்வோ மத்⁴யஸ்த²கோঽபி ஸ: ॥ 30 ॥

வடமூலோ வேணிஜடஸ்ததா² விஷ்ண்வஸ்தி²பூ⁴ஷண: ।
விக்ருʼதோ விஜயஶ்சைவ ததா² ப⁴க்தக்ருʼபாகர: ॥ 31 ॥

ஸ்தோத்ரபூஜாப்ரியோ ராமவரதோ³ ஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜ: ।
ததா² பரஶுராமைநோஹாரகஸ்தேந பூஜித: ॥ 32 ॥

ருத்³ராக்ஷமாலீ போ⁴கீ³ ச மஹாபோ⁴கீ³ ச ஸம்ஸ்ம்ருʼத: ।
போ⁴கா³தீதஶ்ச ஸர்வேஶோ யோகா³தீதோ ஹரிப்ரிய: ॥ 33 ॥

வேத³வேதா³ந்தகர்தா ச த்ர்யம்ப³கமநோஹரௌ ।
விநாயகோ விதரணோ விசித்ரோ வ்ரத இத்யபி ॥ 34 ॥

பரமேஶோ விரூபாக்ஷோ தே³வதே³வஸ்த்ரிலோசந: ।
வைணிகோ விஷ்டரஸ்தோ²ঽயம் ததா² க்ஷீரஸமாக்ருʼதி: ॥ 35 ॥

ஆரண: காட²கஶ்சைவ ஸுமுகோ²ঽம்ருʼதவாக³பி ।
து⁴ஸ்தூரபுஷ்பதா⁴ரீ ச ருʼக்³யஜுர்வேதி³நாவுபௌ⁴ ॥ 36 ॥

ஸாமவேதீ³ ததா²ঽத²ர்வவேதீ³ காமிககாரணௌ ।
விமலோ மகுடஶ்சைவ வாதுலோঽசிந்த்யயோக³ஜௌ ॥ 37 ॥

தீ³ப்தஸ்ஸூக்ஷ்மஸ்ததை²வாயம் வீரஶ்ச கிரணோঽபி ச ।
அஜிதஶ்ச ஸஹஸ்ரஶ்ச அம்ஶுமாந் ஸுப்ரபே⁴த³க: ॥ 38 ॥

ததா² விஜயநிஶ்வாஸௌ நாம்நா ஸ்வாயம்பு⁴வோঽப்யயம் ।
அநலோ ரௌரவஶ்சந்த்³ரஜ்ஞாநோ பி³ம்ப³ உதீ³ரித: ॥ 39 ॥

ப்ரோத்³கீ³தோ லலிதஸ்ஸித்³த⁴ஸ்ததா² ஸந்தாநநாமவாந்।
ஶர்வோத்தரஸ்ததா²சார்யபாரமேஶ்வர ஈரித: ॥ 40 ॥

உபாக³மஸமாக்²யோঽபி ததா² ஶிவபுராணக: ।
ப⁴விஷ்யச்ச ததை²வாயம் மார்கண்டே³யோঽபி லைங்க³க: ॥ 41 ॥

ஸ்காந்தோ³ வராஹோঽபி ததா² வாமநோ மத்ஸ்யகூர்மகௌ ।
ப்³ரஹ்மாண்டோ³ ப்³ராஹ்மபாத்³மௌ ச கா³ருடோ³ விஷ்ணுநாரதௌ³ ॥ 42 ॥

ததா² பா⁴க³வதாக்³நேயௌ ப்³ரஹ்மகைவர்தகோঽப்யயம் ।
ததை²வோபபுராணோঽபி ராமஸ்யாஸ்த்ரப்ரதோ³ঽபி ஸ: ॥ 43 ॥

ராமஸ்ய சாபஹாரீ ச ராமபூஜிதபாத³வாந்।
மாயீ ச ஶுத்³த⁴மாயீ ச வைக²ரீ மத்⁴யமா பரா ॥ 44 ॥

பஶ்யந்தீ ச ததா² ஸூக்ஷ்மா ததா² ப்ரணவசாபவாந் ।
ஜ்ஞாநாஸ்த்ரஸ்ஸகலஶ்சைவ நிஷ்கலஸ்ஸகலஶ்ச வை ॥ 45 ॥

விஷ்ணோ: பதிரயம் தத்³வத்³வலப⁴த்³ரப³லப்ரத:³ ।
ப³லசாபாபஹர்த்தா ச ப³லபூஜிதபாத³வாந் ॥ 46 ॥

த³ண்டா³யுதோ⁴ வாங்க³நஸோரகோ³சரஸுக³ந்தி⁴நௌ ।
ஶ்ரீகண்டோ²ঽப்யயமாசார: க²ட்வாங்க:³ பாஶப்⁴ருʼத்ததா² ॥ 47 ॥

ஸ்வர்ணரூபீ ஸ்வர்ணவீர்யஸ்ஸகலாத்மாঽதி⁴ப: ஸ்ம்ருʼத: ।
ப்ரலய: காலநாதோ²ঽபி விஜ்ஞாநம் காலநாயக: ॥ 48 ॥

பிநாகபாணிஸ்ஸுக்ருʼதோ விஷ்காரோ விஸ்துரக்தப: ।
விஷ்ணோ: க்ஷாரகரஸ்தத்³வக்ருʼஷ்ணஜ்ஞாநப்ரதோ³ ஹி ஸ: ॥ 49 ॥

க்ருʼஷ்ணாய புத்ரத:³ க்ருʼஷ்ணயுத்³த⁴த:³ க்ருʼஷ்ணபாபஹா ।
க்ருʼஷ்ணபூஜிதபாத³ஶ்ச கர்கிவிஷ்ண்வஶ்வப⁴ஞ்ஜந: ॥ 50 ॥

கர்கிபூஜிதபாத³ஶ்ச வஹ்நிஜிஹ்வாதிக்ருʼந்தந: ।
பா⁴ரதீநாஸிகாச்சே²த்தா பாபநாஶோ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 51 ॥

ஶிஷ்டோ விஶிஷ்ட: கர்தா ச பீ⁴மேப்⁴யோ பீ⁴ம உச்யதே ।
ஶிவதத்த்வம் ததா² வித்³யாதத்த்வம் பஞ்சாக்ஷரோঽபி ஸ: ॥ 52 ॥

பஞ்சவக்த்ர: ஸ்மிதஶிரோதா⁴ரீ ப்³ரஹ்மாஸ்தி²பூ⁴ஷண: ।
ஆத்மதத்த்வம் ததா² த்³ருʼஶ்யஸஹாயோ ரஸவீர்யவாந் ॥ 53 ॥

அத்³ருʼஶ்யத்³ரஷ்டா மேநாயா ஜாமாதோக்³ரஷ்ஷட³ங்க³வாந் ।
ததா² த³க்ஷஶிரஶ்சே²த்தா தத்புருஷோ ப்³ராஹ்மணஶ்ஶிகீ² ॥ 54 ॥

அஷ்டமூர்திஶ்சாஷ்டபு⁴ஜஷ்ஷட³க்ஷரஸமாஹ்வய: ।
பஞ்சக்ருʼத்ய: பஞ்சதே⁴நு: பஞ்சவ்ருʼக்ஷோঽக்³நிகஶ்சிவாந் ॥ 55 ॥

ஶங்க²வர்ணஸ்ஸர்பகடிஸ்ஸூத்ரோঽஹங்கார ஈரித: ।
ஸ்வாஹாகார: ஸ்வதா⁴கார: ப²ட்காரஸ்ஸுமுக:² ஸ்ம்ருʼத: ॥ 56 ॥

தீ³நாந்த⁴கக்ருʼபாலுஶ்ச வாமதே³வோঽபி கந்த்²யதே ।
தீ⁴ர: கல்போ யுகோ³ வர்ஷமாஸாவ்ருʼதுஸமாஹ்வய: ॥ 57 ॥

ராஶிவாஸரநக்ஷத்ரயோகா:³ கரண ஈரித: ।
க⁴டீ காஷ்டா² விநாடீ³ ச ப்ராணோ கு³ருநிமேஷகௌ ॥ 58 ॥

ஶ்ரவணர்க்ஷோ மேக⁴வாஹோ ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்ருʼகு³தீ³ரித: ।
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்நஸுஷுப்திஶ்ச துர்யோঽயமதிதுர்யவாந் ॥ 59 ॥

ததை²வ கேவலாவஸ்த²ஸ்ஸகலாவஸ்த² இத்யபி।
ஶுத்³தா⁴வஸ்தோ²த்தமாங்கௌ³ ச ஸ்ருʼஷ்டிரக்ஷாவிதா⁴யிநௌ ॥ 60 ॥

ஸம்ஹர்தா ச திரோபூ⁴த அநுக்³ரஹகரஸ்ததா² ।
ஸ்வதந்த்ர: பரதந்த்ரஶ்ச ஷண்முக:² கால ஈரித: ॥ 61 ॥

அகாலஶ்ச ததா² பாஶுபதாஸ்த்ரகர ஈஶ்வர: ।
அகோ⁴ரக்ஷுரிகாஸ்த்ரௌ ச ப்ரத்யங்கா³ஸ்த்ரோঽபி க்த்²யதே ॥ 62 ॥

பாதோ³த்ஸ்ருʼஷ்டமஹாசக்ரோ விஷ்ணுவேஶ்யாபு⁴ஜங்க³க: ।
நாக³யஜ்ஞோபவீதீ ச பஞ்சவர்ணோঽபி மோக்ஷத:³ ॥ 63 ॥

வாய்வக்³நீஶௌ ஸர்பகச்ச:² பஞ்சமூர்தஶ்ச போ⁴க³த:³ ।
ததா² விஷ்ணுஶிரஶ்சே²த்தா ஶேஷஜ்யோ பி³ந்து³நாத³க: ॥ 64 ॥

ஸர்வஜ்ஞோ விஷ்ணுநிக³லமோக்ஷகோ பீ³ஜவர்ணக: ।
பி³ல்வபத்ரத⁴ரோ பி³ந்து³நாத³பீட²ஸ்து ஶக்தித:³ ॥ 65 ॥

ததா² ராவணநிஷ்பேஷ்டா பை⁴ரவோத்பாத³கோঽப்யயம்।
த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶீ ச த்ரிபுரத்ரயஶிக்ஷக: ॥ 66 ॥

ஸிந்தூ³ரபத்ரதா⁴ரீ ச மந்தா³ரஸ்ரக³லங்க்ருʼத: ।
நிர்வீர்யோ பா⁴வநாதீதஸ்ததா² பூ⁴தக³ணேஶ்வர: ॥ 67 ॥

பி³ஷ்ணுப்⁴ரூமத்⁴யபாதீ³ ச ஸர்வோபாதா³நகாரணம் ।
நிமித்தகாரணம் ஸர்வஸஹகார்யபி கத்²யதே ॥ 68 ॥

தத்ஸத்³வ்யாஸகரச்சே²த்தா ஶூலப்ரோதஹரிஸ்ததா² ।
பே⁴தா³பே⁴தௌ³ வேத³வல்லீகண்ட²ச்சே²த்தா ஹி கத்²யதே ॥ 69 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபீ ச பே⁴தா³பே⁴தோ³ப⁴யாத்மவாந் ।
அச்ச²ஸ்ப²டிக ஸங்காஶோ ப்³ரஹ்மப⁴ஸ்மாவலேபந: ॥ 70 ॥

நிர்த³க்³த⁴விஷ்ணுப⁴ஸ்மாங்க³ராக:³ பிங்க³ஜடாத⁴ர: ।
சண்டா³ர்பிதப்ரஸாத³ஶ்ச தா⁴தா தா⁴த்ருʼவிவர்ஜித: ॥ 71 ॥

கல்பாதீத: கல்பப⁴ஸ்ம சாக³ஸ்த்யகுஸுமப்ரிய: ।
அநுகல்போபகல்பௌ ச ஸங்கல்பஶ்சே²த³து³ந்து³பி:⁴ ॥ 72 ॥

விகல்போ விஷ்ணுது³ர்ஜ்ஞேயபாதோ³ ம்ருʼத்யுஞ்ஜய: ஸ்ம்ருʼத: ।
விஷ்ணுஶ்மஶாநநடநோ விஷ்ணுகேஶோபவீதவாந் ॥ 73 ॥

ப்³ரஹ்மஶ்மஶாநநடந: பஞ்சராவணகா⁴தக: ।
ஸர்பாதீ⁴ஶாந்தரஸ்தத்³வத³நலாஸுரகா⁴தக: ॥ 74 ॥

மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்தா நாலீதூ³ர்வாவதம்ஸக: ।
தே³வர்ஷிநரதை³த்யேஶோ ராக்ஷஸேஶோ த⁴நேஶ்வர: ॥ 75 ॥

சராசரேஶோঽநுபதோ³ மூர்திச்ச²ந்த³ஸ்வரூபிணௌ ।
ஏகத்³வித்ரிசது: பஞ்சஜாநிநோ விக்ரமாஶ்ரம: ॥ 76 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுகபாலாப்தஜயகிங்கிணிகாங்க்⁴ரிக: ।
ஸம்ஹாரகாட்டஹாஸோঽபி ஸர்வஸம்ஹாரக: ஸ்ம்ருʼத: ॥ 77 ॥

ஸர்வஸம்ஹாரநேத்ராக்³நி: ஸ்ருʼஷ்டிக்ருʼத்³வாங்மநோயுத: ।
ஸம்ஹாரக்ருʼத் த்ரிஶூலோঽபி ரக்ஷாக்ருʼத்பாணிபாத³வாந் ॥ 78 ॥

ப்⁴ருʼங்கி³நாட்யப்ரியஶ்ஶங்க²பத்³மநித்⁴யோரதீ⁴ஶ்வர: ।
ஸர்வாந்தரோ ப⁴க்தசிந்திதார்த²தோ³ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 79 ॥

ப⁴க்தாபராத⁴ஸோடா⁴ ச விகீர்ணஜட ஈரித: ।
ஜடாமகுடதா⁴ரீச விஶதா³ஸ்த்ரோঽபி கத்²யதே ॥ 80 ॥

அபஸ்மாரீக்ருʼதாவித்³யாப்ருʼஷ்டா²ங்க்⁴ரி: ஸ்தௌ²ல்யவர்ஜித: ।
யுவா நித்யயுவா வ்ருʼத்³தோ⁴ நித்யவ்ருʼத்³தோ⁴ঽபி கத்²யதே ॥ 81 ॥

ஶக்த்யுத்பாடீ ஶக்தியுக்தஸ்ஸத்யாத்ஸத்யோঽபி கத்²யதே।
விஷ்ணூத்பாத³க அத்³வந்த்³வ: ஸத்யாஸத்யஶ்ச ஈரித: ॥ 82 ॥

மூலாதா⁴ரஸ்ததா² ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நஶ்ச மணிபூரக: ।
அநாஹதோ விஶுத்³த்⁴யாஜ்ஞே ததா² ப்³ரஹ்மபி³லம் ஸ்ம்ருʼத: ॥ 83 ॥

வராப⁴யகரஶ்ஶாஸ்த்ருʼபிதா தாரகமாரக: ।
ஸாலோக்யத³ஶ்வ ஸாமீப்யதா³யீ ஸாரூப்யத:³ ஸ்ம்ருʼத: ॥ 84 ॥

ஸாயுஜ்யமுக்தித³ஸ்தத்³வத்³த⁴ரிகந்த⁴ரபாது³க: ।
நிக்ருʼத்தப்³ரஹ்மமூர்தா⁴ ச ஶாகிநீடா³கிநீஶ்வர: ॥ 85 ॥

யோகி³நீமோஹிநீநாதோ² து³ர்கா³நாதோ²ঽபி கத்²யதே।
யஜ்ஞோ யஜ்ஞேஶ்வரோ யஜ்ஞஹவிர்பு⁴க்³யஜ்வநாம் ப்ரிய: ॥ 86 ॥

விஷ்ணுஶாபாபஹர்தா ச சந்த்³ரஶாபாபஹாரக: ।
இந்த்³ரஶாபாபஹர்தாச வேதா³க³மபுராணக்ருʼத் ॥ 87 ॥

விஷ்ணுப்³ரஹ்மோபதே³ஷ்டா ச ஸ்கந்தோ³மாதே³ஶிகோঽப்யயம்।
விக்⁴நேஶஸ்யோபதே³ஷ்டா ச நந்தி³கேஶகு³ருஸ்ததா² ॥ 88 ॥

ததா² ருʼஷிகு³ருஸ்ஸர்வகு³ருர்த³ஶதி³கீ³ஶ்வர: ।
த³ஶாயுத⁴த³ஶாங்கௌ³ ச ஜ்ஞாநயஜ்ஞோபவீதவாந் ॥ 89 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிரோமுண்ட³கந்து³க: பரமேஶ்வர: ।
ஜ்ஞாநக்ரியாயோக³சர்யாநிரதோரக³குண்ட³லௌ ॥ 90 ॥

ப்³ரஹ்மதாலப்ரியோ விஷ்ணுபடஹப்ரீதிரப்யயம்।
ப⁴ண்டா³ஸுராபஹர்தாச கங்கபத்ரத⁴ரோঽப்யயம் ॥ 91 ॥

தந்த்ரவாத்³யரதஸ்தத்³வத³ர்கபுஷ்பப்ரியோঽப்யயம்।
விஷ்ண்வாஸ்யமுக்தவீர்யோঽபி தே³வ்யக்³க்³ரக்ருʼததாண்ட³வ: ॥ 92 ॥

ஜ்ஞாநாம்ப³ரோ ஜ்ஞாநபூ⁴ஷோ விஷ்ணுஶங்க²ப்ரியோঽப்யயம் ।
விஷ்ணூத³ரவிமுக்தாத்மவீர்யஶ்சைவ பராத்பர: ॥ 93 ॥

மஹேஶ்வரஶ்சேஶ்வரோঽபி லிங்கோ³த்³ப⁴வஸுகா²ஸநௌ ।
உமாஸக²ஶ்சந்த்³ரசூட³ஶ்சார்த⁴நாரீஶ்வர: ஸ்ம்ருʼத: ॥ 94 ॥

ஸோமாஸ்கந்த³ஸ்ததா² சக்ரப்ரஸாதீ³ ச த்ரிமூர்திக: ।
அர்தா⁴ங்க³விஷ்ணுஶ்ச ததா² த³க்ஷிணாமூர்திரவ்யய: ॥ 95 ॥

பி⁴க்ஷாடநஶ்ச கங்கால: காமாரி: காலஶாஸந: ।
ஜலந்த⁴ராரிஸ்த்ரிபுரஹந்தா ச விஷப⁴க்ஷண: ॥ 96 ॥

கல்யாணஸுந்த³ரஶரப⁴மூர்தீ ச த்ரிபாத³பி ।
ஏகபாதோ³ பை⁴ரவஶ்ச வ்ருʼஷாரூட⁴ஸ்ஸதா³நட: ॥ 97 ॥

க³ங்கா³த⁴ரஷ்ஷண்ணவதிதத்த்வமப்யயமீரித: ।
ததா² ஸாஷ்டஶதபே⁴த³மூரதிரஷ்டஶதாஹ்வய: ॥ 98 ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் தாலராக³ந்ருʼத்தைகபண்டி³த: ।
ஸஹஸ்ராக்²யஸ்ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ஸஹஸ்ரமுக² ஈரித: ॥ 99 ॥

ஸஹஸ்ரபா³ஹு ஸ்தந்மூர்திரநந்தமுக² ஈரித: ।
அநந்தநாமாபி ததா² சாநந்தஶ்ருதிரப்யயம் ॥ 100 ॥

அநந்தநயநஸ்தத்³வத³நந்தக்⁴ராணமண்டி³த: ।
அநந்தரூப்யயம் தத்³வத³நந்தைஶ்வர்யவாந் ஸ்ம்ருʼத: ॥ 101 ॥

அநந்தஶக்திக்ருʼத்யாவாநநந்தஜ்ஞாநவாநயம் ।
அநந்தாநந்த³ஸந்தோ³ஹ அநந்தௌதா³ர்யவாநயம் ॥ 102 ॥

ததை²வ ப்ருʼதி²வீமூர்தி: ப்ருʼதி²வீஶோঽபி கத்²யதே ।
ப்ருʼதி²வீதா⁴ரகஸ்தத்³வத்ப்ருʼதி²வ்யாந்தர ஈரித: ॥ 103 ॥

ப்ருʼதி²வ்யதீதஶ்ச ததா² பார்தி²வாண்டா³பி⁴மாந்யயம் ।
தத³ண்ட³புருஷஹ்ருʼத³யகமலோঽபி நிக³த்³யதே ॥ 104 ॥

தத³ண்ட³பு⁴வநேஶாந: தச்ச²க்தித⁴ரணாத்மக: ।
ஆதா⁴ரஶக்த்யதி⁴ஷ்டா²நாநந்தா: காலாக்³நிரப்யயம் ॥ 105 ॥

காலாக்³நிருத்³ரபு⁴வநபதிரப்யயமீரித: ।
அநந்தஶ்ச ததே²ஶஶ்ச ஶங்கர: பத்³மபிங்க³லௌ ॥ 106 ॥

காலஶ்ச ஜலஜஶ்சைவ க்ரோதோ⁴ঽதிப³ல ஈரித: ।
த⁴நத³ஶ்சாதிகூஶ்மாண்ட³பு⁴வநேஶோঽபி கத்²யதே ॥ 107 ॥

கூஶ்மாண்ட³ஸ்ஸப்தபாதாலநாயகோঽபி நிக³த்³யதே ।
பாதாலாந்தோঽபி சேஶாநோ ப³லாதிப³லநாவுபௌ⁴ ॥ 108 ॥

ப³லவிகரணஶ்சாயம் ப³லேஶோঽபி ப³லேஶ்வர: ।
ப³லாத்⁴யக்ஷஶ்ச ப³லவாந்ஹாடகேஶோঽபி கத்²யதே ॥ 109 ॥

ததா² தத்³பு⁴வநேஶாநஸ்ததை²வாஷ்டக³ஜேஶ்வர: ।
அஷ்டநாகே³ஶ்வரஸ்தத்³வத்³பூ⁴லோகேஶோঽபி கத்²யதே ॥ 110 ॥

மேர்வீஶோ மேருஶிக²ரராஜோঽவநிபதிஸ்ததா² ।
த்ர்யம்ப³கஶ்சாஷ்டகுலபர்வதேஶோঽபி கத்²யதே ॥ 111 ॥

மாநஸோத்தரகி³ரி ஸ்தத்³வத்³விஶ்வேஶோঽபி நிக³த்³யதே ।
ஸ்வர்ணலோகஶ்சக்ரவாலகி³ரிவாஸவிராமக: ॥ 112 ॥

த⁴ர்மோ விவித⁴தா⁴மா ச ஶங்க²பாலஶ்ச கத்²யதே ।
ததா² கநகரோமா ச பர்ஜந்ய: கேதுமாநபி ॥ 113 ॥

விரோசநோ ஹரிச்சா²யோ ரக்தச்சா²யஶ்ச கத்²யதே ।
மஹாந்த⁴காரநாதோ²ঽபி அண்ட³பி⁴த்தீஶ்வரோঽப்யயம் ॥ 114 ॥

ப்ராசீவஜ்ரீஶ்வரோ த³க்ஷிணப்ராசீஶோঽபி க³த்³யதே ।
அக்³நீஶ்வரோ த³க்ஷிணஶ்ச தி³கீ³ஶோ த⁴ர்மராட³பி ॥ 115 ॥

த³க்ஷிணாஶாபதிஸ்தத்³வந்நிர்ருʼதீஶோঽபி கத்²யதே ।
பஶ்சிமாஶாபதிஸ்தத்³வத்³வருணேஶோঽபி கத்²யதே ॥ 116 ॥

ததோ²த³க்பஶ்சிமேஶோঽபி வாய்வீஶோঽபி ததோ²ச்யதே ।
ததை²வோத்தரதி³ங்நாத:² குபே³ரேஶோঽபி சோச்யதே ॥ 117 ॥

ததை²வோத்தரபூர்வேஶ ஈஶாநேஶோঽபி கத்²யதே ।
கைலாஸஶிக²ரீநாத:² ஶ்ரீகண்ட²பரமேஶ்வர: ॥ 118 ॥

மஹாகைலாஸநாதோ²ঽபி மஹாஸதா³ஶிவ: ஸ்ம்ருʼத: ।
பு⁴வர்லோகேஶஶம்பூ⁴க்³ராஸ்ஸூர்யமண்ட³லநாயக: ॥ 119 ॥

ப்ரகாஶருத்³ரோ யஶ்சந்த்³ரமண்ட³லேஶோঽபி கத்²யதே ।
ததா² சந்த்³ரமஹாதே³வோ நக்ஷத்ராணாமதீ⁴ஶ்வர: ॥ 120 ॥

க்³ரஹலோகேஶ க³ந்த⁴ர்வகா³ந்த⁴ர்வேஶாவுபா⁴வபி ।
ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரேஶோঽயம் கிந்நரேஶோঽபி கத்²யதே ॥ 121 ॥

யக்ஷசாரணநாதோ²ঽபி ஸ்வர்லோகேஶோঽபி ஸ ஸ்ம்ருʼத: ।
பீ⁴மஶ்சைவ மஹர்லோகநாத²ஶ்சைவ மஹாப⁴வ: ॥ 122 ॥

ஜநலோகேஶ்வரோ ஜ்ஞாநபாதோ³ ஜநநவர்ஜித: ।
அதிபிங்க³ல ஆஶ்சர்யோ பௌ⁴திகஶ்ச ஶ்ருʼதோঽப்யயம் ॥ 123 ॥

தபோலோகேஶ்வரஸ்தப்தோ மஹாதே³வோঽபி ஸ ஸ்ம்ருʼத: ।
ஸத்யலோகேஶ்வரஸ்தத்³வத் ப்³ரஹ்மேஶாநோঽபி சோச்யதே ॥ 124 ॥

விஷ்ணுலோகேஶவிஷ்பவீஶௌ ஶிவலோக: பரஶ்ஶிவ: ।
அண்டா³ந்தேஶோ த³ண்ட³பாணிரண்ட³ப்ருʼஷ்டே²ஶ்வரோঽப்யயம் ॥ 125 ॥

ஶ்வேதஶ்ச வாயுவேகோ³ঽபி ஸுபாத்ரஶ்ச ஸ்ம்ருʼதோঽப்யயம் ।
வித்³யாஹ்வயாத்மகஸ்தத்³வத்காலாக்³நிஶ்ச ஸ்ம்ருʼதோঽப்யயம் ॥ 126 ॥

மஹாஸம்ஹாரகஸ்தத்³வந்மஹாகாலோঽபி கத்²யதே ।
மஹாநிர்ருʼதிரப்யேவ மஹாவருண இத்யபி ॥ 127 ॥

வீரப⁴த்³ரோ மஹாம்ஸ்தத்³வச்ச²தருத்³ரோঽபி கத்²யதே ।
ப⁴த்³ரகாலவீரப⁴த்³ரௌ கமண்ட³லுத⁴ரோঽப்யயம் ॥ 128 ॥

அப்³பு⁴வநேஶோঽபி ததா² லக்ஷ்மீநாதோ²ঽபி கத்²யதே ।
ஸரஸ்வதீஶோ தே³வேஶ: ப்ரபா⁴வேஶோঽபி கத்²யதே ॥ 129 ॥

ததை²வ டி³ண்டீ³வல்மீகநாதௌ² புஷ்கரநாயக: ।
மண்டீ³ஶபா⁴ரபூ⁴தேஶௌ பி³லாலகமஹேஶ்வர ॥ 130 ॥

தேஜோமண்ட³லநாதோ²ঽபி தேஜோமண்ட³லமூர்திப: ।
தேஜோமண்ட³லவிஶ்வேஶஶ்ஶிவோঽக்³நிரபி கத்²யதே ॥ 131 ॥

வாயுமண்ட³லமூர்திஶ்ச வாயுமண்ட³லதா⁴ரக: ।
வாயுமண்ட³லநாத²ஶ்ச வாயுமண்ட³லரக்ஷக: ॥ 132 ॥

மஹாவாயுஸுவேகோ³ঽயமாகாஶமண்ட³லேஶ்வர: ।
ஆகாஶமண்ட³லத⁴ரஸ்தந்மூர்திரபி ஸம்ஸ்ம்ருʼத: ॥ 133 ॥

ஆகாஶமண்ட³லாதீதஸ்தந்மண்ட³லபு⁴வநப: ।
மஹாருத்³ரஶ்ச தந்மாத்ரமண்ட³லேஶஶ்ச ஸம்ஸ்ம்ருʼத: ॥ 134 ॥

தந்மாத்ரமண்ட³லபதிர்மஹாஶர்வமஹாப⁴வௌ ।
மஹாபஶுபீதஶ்சாபி மஹாபீ⁴மோ மஹாஹர: ॥ 135 ॥

கர்மேந்த்³ரியமண்ட³லேஶஸ்தந்மண்ட³லபு⁴வ: பதி: பதி: ।
க்ரியாஸரஸ்வதீநாத:² க்ரியா ( ஶ்ரியா) லக்ஷ்மீபதிஸ்ததா² ॥ 136 ॥

க்ரியேந்த்³ரிய: க்ரியாமித்ர: க்ரியாப்³ரஹ்ம பதி: பதி: ।
ஜ்ஞாநேந்த்³ரியமண்ட³லேஶ: தந்மண்ட³லபு⁴வநப: ॥ 137 ॥

பூ⁴மிதே³வதி³ஶ்ஶிவேஶஶ்ச வருணோঽபி ச வஹ்நிப: ।
வாதேஶோ விவிதா⁴விஷ்டமண்ட³லேஶாபு³பா⁴வபி ॥ 138 ॥

விஷயமண்ட³லபு⁴வநேஶோ க³ந்த⁴ர்வேஶ: ஶிவேஶ்வர: ।
ப்ராஸாத³ப³லப⁴த்³ரஶ்ச ஸூக்மேஶோ மாநவேஶ்வர: ॥ 139 ॥

அந்த:கரணமண்ட³லேஶோ பு³த்³தி⁴சித்தமந: பதி: ।
அஹங்காரேஶ்வரஶ்சாபி கு³ணமண்ட³லநாயக: ॥ 140 ॥

ஸம்வர்தஸ்தாமஸகு³ணபதிஸ்தத்³பு⁴வநாதி⁴ப: ।
ஏகவீர: க்ருʼதாந்தஶ்ச ஸந்ந்யாஸீ ஸர்வஶங்கர: ॥ 141 ॥

புருஷம்ருʼகா³நுக்³ரஹத³ஸ்ஸஸாக்ஷீகோ கு³ணாதி⁴ப: ।
காக்ஷீகஶ்ச பு⁴வநேஶ: க்ருʼதஶ்ச க்ருʼதபை⁴ரவ: ॥ 142 ॥

ப்³ரஹ்மாஶ்ரீகண்ட²தே³வோঽயம் ஸராஜஸகு³ணேஶ்வர: ।
ராஜஸகு³ணபு⁴வநேஶோ ப³லாத்⁴யக்ஷஶ்ச கத்²யதே ॥ 143 ॥

கு³ணாத்⁴யக்ஷோ மஹாஶாந்தோ மஹாத்ரிபுரகா⁴தக: ।
ஸர்வரூபீ நிமேஷஶ்ச உந்மேஷ இதி கத்²யதே ॥ 144 ॥

ப்ரக்ருʼதீமண்ட³லேஶோঽயம் தந்மண்ட³லபு⁴வநப: ।
ஶுப⁴ராமஶுப⁴பீ⁴மஶுத்³தோ⁴க்³ரஶுத்³த⁴ப⁴வ ஶுத்³த⁴ஶர்வஶுத்³தை⁴கவீரா: ॥ 145 ॥

ப்ரசண்ட³புருஷஶுப⁴க³ந்த⁴ஜநிரஹிதஹரீஶநாக³மண்ட³லேஶா: ।
நாக³மண்ட³லபு⁴வநேஶ அப்ரதிஷ்ட:² ப்ரதிஷ்ட²க: ॥ 146 ॥

ரூபாங்க³மநோந்மநமஹாவீரஸ்வரூபகா: ।
கல்யாணப³ஹுவீரஶ்ச ப³லமேதா⁴தி³சேதந: ॥ 147 ॥

த³க்ஷோ நியதிமண்ட³லேஶோ நியதிமண்ட³லபு⁴வநப: ।
வாஸுதே³வஶ்ச வஜ்ரீ ச விதா⁴தாঽப்⁴ரமணி: ஸ்ம்ருʼத: ॥ 148 ॥

கலவிகரணஶ்சைவ ப³லவிகரணஸ்ததா² ।
ப³லப்ரமத²நஶ்சைவ ஸர்வபூ⁴தத³மஶ்ச ஸ: ॥ 149 ॥

வித்³யாமண்ட³லேஶோ வித்³யாமண்ட³லபு⁴வநப: ।
மஹாதே³வோ மஹாஜ்யோதிர்மஹாதே³வேஶ இத்யபி ॥ 150 ॥

கலாமண்ட³லேஶஶ்வ கலாமண்ட³லபு⁴வநப: ।
விஶுத்³த⁴ஶ்ச ப்ரபு³த்³த⁴ஶ்ச ஶுத்³த⁴ஶ்சைவ ஸ்ம்ருʼதஶ்ச ஸ: ॥ 151 ॥

ஶுசிவர்ணப்ரகாஶஶ்ச மஹோக்ஷோக்ஷா ச கீர்தித: ।
மாயாதந்வீஶ்வரோ மாயாபு⁴வநேஶஸ்ஸுஶக்திமாந் ॥ 152 ॥

வித்³யோதநோ விஶ்வபீ³ஜோ ஜ்யோதீரூபஶ்ச கோ³பதி: ।
த்ரிகாலப்³ரஹ்மகர்தா ச அநந்தேஶஶ்ச ஸம்ஸ்ம்ருʼத: ॥ 153 ॥

ஶுத்³த⁴வித்³யேஶ: ஶுத்³த⁴ஶ்ச வித்³யாபு⁴வநநாயக: ।
வாமேஶஸர்வஜ்யேஷ்டே²ஶௌ ரௌத்³ரீகாலேஶ்வராவுபௌ⁴ ॥ 154 ॥

கலவிகரணீகஶ்ச ப³லவிகரணீஶ்வர: ।
ப³லப்ரமதி²நீஶோঽபி ஸர்வபூ⁴தத³மேஶ்வர: ॥ 155 ॥

மநோந்மநேஶஸ்தத்த்வேஶஸ்ததை²வ பு⁴வநேஶ்வர: ।
மஹாமஹேஶ்வரஸ்ஸதா³ஶிவதத்த்வேஶ்வராவுபௌ⁴ ॥ 156 ॥

ஸதா³ஶிவபு⁴வநேஶோ ஜ்ஞாநவைராக்³யநாயக: ।
ஐஶ்வர்யேஶஶ்ச த⁴ர்மேஶஸ்ஸதா³ஶிவ இதி ஸ்ம்ருʼத: ॥ 157 ॥

அணுஸதா³ஶிவோঽப்யேஷ அஷ்டவித்³யேஶ்வரோঽப்யயம் ।
ஶக்திதத்த்வேஶ்வரஶ்ஶக்திபு⁴வநேஶோঽபி கத்²யதே ॥ 158 ॥

பி³ந்து³மூர்திஸ்ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரேஶ்வரோঽப்யயம் ।
நிவ்ருʼத்தீஶ: ப்ரதிஷ்டே²ஶோ வித்³யேஶஶ்ஶாந்திநாயக: ॥ 159 ॥

ஶாந்த்யதீதேஶ்வரஸ்தத்³வத³ர்த⁴சந்த்³ரேஶ்வரோঽப்யயம் ।
ஸுஶாந்தீஶஶ்ச ததா² ஶிவாஶ்ரயஸமாஹ்வய: ॥ 160 ॥

யோஜநீயஶ்ச யோஜ்யஶ்ச யோஜநாதீதநாயக: ।
ஸுப்ரபே⁴த³நிரோதீ⁴ஶௌ இந்த⁴நீரேசகேஶ்வர: ॥ 161 ॥

ரௌத்³ரீஶஜ்ஞாநபோ³தே⁴ஶௌ தமோபஹ இதி ஸ்ம்ருʼத: ।
நாத³தத்த்வேஶ்வரஸ்தத்³வந்நாதா³க்²யபு⁴வநேஶ்வர: ॥ 162 ॥

இந்தி⁴கேஶோ தீ³பிகேஶோ மோசிகேஶஶ்ச ஸம்ஸ்ம்ருʼத: ।
ஊர்த்⁴வகா³மிநீஶோঽபி இடா³நாதோ²ঽபி கத்²யதே ॥ 163 ॥

ஸுஷும்நேஶ: பிங்க³லேஶோ ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரேஶ்வரோঽப்யயம் ।
ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரஸ்வரூபீஶ: பஞ்சபீ³ஜேஶ்வரோঽப்யயம் ॥ 164 ॥

அம்ருʼதேஶஶ்ச ஶக்தீஶஸ்ஸூக்ஷ்மேஶஶ்ச ஸுஸூக்ஷ்மப: ।
ம்ருʼதேஶஶ்சாம்ருʼதேஶோঽபி வ்யாபிநீஶோঽபி கத்²யதே ॥ 165 ॥

பரநாதே³ஶ்வரோ வ்யோம வ்யோமரூபீ ச கத்²யதே ।
அநாஶ்ரிதோঽப்யநந்தஶ்ச அநாத³ஶ்ச முநீஶ்வர: ॥ 166 ॥

உந்மநீஶோ மந்த்ரமூர்திர்மந்த்ரேஶோ மந்த்ரதா⁴ரக: ।
மந்த்ராதீத: பதா³மூர்தி: பதே³ஶ: பத³தா⁴ரக: ॥ 167 ॥

பதா³தீதோঽக்ஷராத்மா ச அக்ஷரேஶோঽக்ஷராஶ்ரய: ।
கலாதீதஶ்ச ததா² ஓங்காராத்மா ச கத்²யதே ॥ 168 ॥

ஓங்காரேஶஶ்சததா² ஓங்காராஸந ஈரித: ।
பராஶக்திபதிஸ்தத்³வதா³தி³ஶக்திபதிஶ்ச ஸ: ॥ 169 ॥

இச்சா²ஶக்திபதிஶ்சைவ ஜ்ஞாநஶக்திபதிஶ்ச ஸ: ।
க்ரியாஶக்திபதிஸ்தத்³வத் ஶிவஸாதா³க்²ய ஈரித: ॥ 170 ॥

அமூர்திஸாதா³ரவ்யஶ்சைவ மூர்திஸாதா³ரவ்ய ஈரித: ।
கர்த்ருʼஸாதா³க்²யஶ்ச ததா² கர்மஸாதா³க்²ய ஈரித: ॥ 171 ॥

ஸர்வஸ்ரஷ்டா ஸர்வரக்ஷாகாரகஸ்ஸர்வஹாரக: ।
திரோபா⁴வக்ருʼத³ப்யேஷ ஸர்வாநுக்³ராஹகஸ்ததா² ॥ 172 ॥

நிரஞ்ஜநோঽசஞ்சலஶ்ச விமலோঽநல ஈரித: ।
ஸச்சிதா³நந்த³ரூபீ ச விஷ்ணுசக்ரப்ரஸாத³க்ருʼத் ॥ 173 ॥

ஸர்வவ்யாபீ ததா²த்³வைதவிஶிஷ்டாத்³வைதகாவுபௌ⁴ ।
பரிபூர்ணோ லிங்க³ரூபோ மஹாலிங்க³ஸ்வரூபவாந் ॥ 174 ॥

ஶ்ரீஸூத: –
ஏவமாக்²யாதமது⁴நா யுஷ்மாகம் ப்³ராஹ்மணோத்தமா: ।
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ராணி நாமாநி கி³ரிஜாபதே: ॥ 175 ॥

ய: படே²ச்ச²ம்பு⁴நாமாநி பவித்ராணி மஹாமதி: ।
ஶ்ருʼணுயாத்³வாபி ப⁴க்த்யா ஸ ருத்³ர ஏவ ந ஸம்ஶய: ॥ 176 ॥

ஸ த⁴ந்யஸ்ஸ குலீநஶ்ச ஸ பூஜ்யஸ்ஸ மஹத்தர: ।
தஸ்யைவ ச மஹாலக்ஷ்மீஸ்தஸ்யைவ ச ஸரஸ்வதீ ॥ 177 ॥

ஸ ஶக்தாநபி ஸங்க்³ராமே விபீ⁴ஷயதி ருத்³ரவத் ।
புத்ரார்தீ² புத்ரமாப்நோதி த⁴நார்தீ² ச மஹத்³த⁴நம் ॥ 178 ॥

ஆரோக்³யகாமஸ்த்வாரோக்³யமவ்யாதி⁴த்³ருʼட⁴கா³த்ரதாம் ।
ஶிகா²யாம் தா⁴ரயேத்³யோঽஸௌ லிகி²த்வா புஸ்தகே ஸதா³ ॥ 179 ॥

ராஜத்³வாரே ச ஸத³ஸி ஸ வஶீகுருதே ஜநாந் ।
ந ச ஹிம்ஸந்தி ஸர்பாத்³யா ராக்ஷஸா ந பிஶாசகா: ॥

கிம் புநர்ப்³ராஹ்மணஶ்ரேஷ்டா²ஸ்ஸர்வாந்காமாந் லபே⁴த³யம் ॥ 180 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³மஹாபுராணே ஶங்கரஸம்ஹிதாயாம் ஶிவரஹஸ்யக²ண்டே³
உபதே³ஶகாண்டே³ ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama Stotram from Skanda Mahapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Skanda Mahapurana Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top