Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in English

Shri Vishnu Sahasranamavali 2 Lyrics in English:

॥ srivisnusahasranamavalih 2 ॥

srivisnusahasranamavalih padmapurane uttarakhandatah
Om । vasudevaya namah । parasmai brahmane । paramatmane । paratparaya ।
parasmai dhamne । parasmai jyotise । parasmai tattvaya । parasmai padaya ।
parasmai sivaya । parasmai dhyeyaya । parasmai jnanaya । parasyai
gatyai । paramarthaya । parasmai sreyase । paranandaya । parodayaya ।
avyaktatparaya । parasmai vyomne । paramarddhaye । paresvaraya namah ॥ 20 ॥

Om niramayaya namah । nirvikaraya । nirvikalpaya ।
nirasrayaya । niranjanaya । niratankaya । nirlepaya । niravagrahaya ।
nirgunaya । niskalaya । anantaya । abhayaya । acintyaya ।
balocitaya । atindriyaya । amitaya । aparaya । anisaya ।
anihaya । avyayaya namah ॥ 40 ॥

Om aksayaya namah । sarvajnaya । sarvagaya । sarvaya । sarvadaya ।
sarvabhavanaya । sarvasastre । sarvasaksine । sarvasya pujyaya ।
sarvadrse । sarvasaktaye । sarvasaraya । sarvatmane । sarvatomukhaya ।
sarvavasaya । sarvarupaya । sarvadaye । sarvaduhkhaghne । sarvarthaya ।
sarvatobhadraya namah ॥ 60 ॥

Om sarvakaranakaranaya namah । sarvatisayitaya ।
sarvadhyaksaya । sarvasuresvaraya । sadvimsakaya । mahavisnave ।
mahaguhyaya । mahavibhave । nityoditaya । nityayuktaya ।
nityanandaya । sanatanaya । mayapataye । yogapataye । kaivalyapataye ।
atmabhuve । janmamrtyujaratitaya । kalatitaya । bhavatigaya ।
purnaya namah ॥ 80 ॥

Om satyaya namah । suddhabuddhasvarupaya । nityacinmayaya ।
yogapriyaya । yogagamyaya । bhavabandhaikamocakaya । puranapurusaya ।
pratyakcaitanyaya । purusottamaya । vedantavedyaya । durjneyaya ।
tapatrayavivarjitaya । brahmavidyasrayaya । anadyaya । svaprakasaya ।
svayamprabhave । sarvopeyaya । udasinaya । pranavaya ।
sarvatahsamaya namah ॥ 100 ॥

Om sarvanavadyaya namah । dusprapyaya । turiyaya । tamasahparaya ।
kutasthaya । sarvasamslistaya । vanmanogocaratigaya । sankarsanaya ।
sarvaharaya । kalaya । sarvabhayankaraya । anullanghyaya । citragataye ।
maharudraya । durasadaya । mulaprakrtaye । anandaya । pradyumnaya ।
visvamohanaya । mahamayaya namah ॥ 120 ॥

Om visvabijaya namah । parasaktyai । sukhaikabhuve । sarvakamyaya ।
anantalilaya । sarvabhutavasankaraya । aniruddhaya । sarvajivaya ।
hrsikesaya । manahpataye । nirupadhipriyaya । hamsaya । aksaraya ।
sarvaniyojakaya । brahmane । pranesvaraya । sarvabhutabhrte ।
dehanayakaya । ksetrajnaya । prakrtyai nagah ॥ 140 ॥

Om svamine namah । purusaya । visvasutradhrse । antaryamine ।
tridhamne । antahsaksine । trigunaya । isvaraya । yogigamyaya ।
padmanabhaya । sesasayine । sriyahpataye । srisadopasyapadabjaya ।
nityasriye । sriniketanaya । nityamvaksahsthalasthasriye । srinidhaye ।
sridharaya । haraye । vasyasriye namah ॥ 160 ॥

Om niscalaya namah । sridaya । visnave । ksirabdhimandiraya ।
kaustubhodbhasitoraskaya । madhavaya । jagadartighne । srivatsavaksase ।
nihsimakalyanagunabhajanaya । pitambaraya । jagannathaya । jagattratre ।
jagatpitre । jagadbandhave । jagatsrastre । jagaddhatre । jagannidhaye ।
jagadekasphuradviryaya । anahamvadine । jaganmayaya namah ॥ 180 ॥

Om sarvascaryamayaya namah । sarvasiddharthaya । sarvaranjitaya ।
sarvamoghodyamaya । brahmarudradyutkrstacetanaya । sambhoh pitamahaya ।
brahmapitre । sakradyadhisvaraya । sarvadevapriyaya । sarvadevamurtaye ।
anuttamaya । sarvadevaikasaranaya । sarvadevaikadaivataya । yajnabhuje ।
yajnaphaladaya । yajnesaya । yajnabhavanaya । yajnatratre । yajnapumse ।
vanamaline namah ॥ 2 ॥00 ॥

Om dvijapriyaya namah । dvijaikamanadaya । viprakuladevaya ।
asurantakaya । sarvadustantakrte । sarvasajjanananyapalakaya ।
saptalokaikajatharaya । saptalokaikamandanaya । srstisthityantakrte ।
cakrine । sarngadhanvane । gadadharaya । sankhabhrte । nandakine ।
padmapanaye । garudavahanaya । anirdesyavapuse । sarvapujyaya ।
trailokyapavanaya । anantakirtaye namah ॥ 2 ॥20 ॥

Om nihsimapaurusaya namah । sarvamangalaya ।
suryakotipratikasaya । yamakotidurasadaya । mayakotijagatsrastre ।
vayukotimahabalaya । kotindujagadanandine । sambhukotimahesvaraya ।
kandarpakotilavanyaya । durgakotyarimardanaya । samudrakotigambhiraya ।
tirthakotisamahvayaya । kuberakotilaksmivate । sakrakotivilasavate ।
himavatkotiniskampaya । kotibrahyandavigrahaya । kotyasvamedha-
papaghnaya । yajnakotisamarcanaya । sudhakotisvasthyahetave ।
kamadhuhe namah ॥ 2 ॥40 ॥

Om kotikamadaya namah । brahmavidyakotirupaya ।
sipivistaya । sucisravase । visvambharaya । tirthapadaya ।
punyasravanakirtanaya । adidevaya । jagajjaitraya । mukundaya ।
kalanebhighne । vaikunthesvaramahatmyaya । mahayogesvarotsavaya ।
nityatrptaya । lasadbhavaya । nihsankaya । narakantakaya ।
dinanathaikasaranaya । visvaikavyasanapahaya ।
jagatkrpaksamaya namah ॥ 2 ॥60 ॥

Om nityam krpalave namah । sajjanasrayaya । yogesvaraya ।
sadodirnaya । vrddhiksayavivarjitaya । adhoksajaya । visvaretase ।
prajapatisatadhipaya । sakrabrahmarcitapadaya । sabhubrahmordhva-
dhamagaya । suryasomeksanaya । visvabhoktre । sarvasyaparagaya ।
jagatsetave । dharmasetudharaya । visvadhurandharaya । nirmamaya ।
akhilalokesaya । nihsangaya । adbhutabhogavate namah ॥ 2 ॥80 ॥

Om vasyamayaya namah । vasyavisvaya । visvaksenaya ।
surottamaya । sarvasreyahpataye । divyanarghyabhusanabhusitaya ।
sarvalaksanalaksanyaya । sarvadaityendradarpaghne । samastadevasarvasvaya ।
sarvadaivatanayakaya । samastadevakavacaya । sarvadevasiromanaye ।
samastadevatadurgaya । prapannasanipanjaraya । sabhastabhayahrnnamne ।
bhagavate । vistarasravase । vibhave । sarvahitodarkaya ।
hataraye namah ॥ 300 ॥

Om svargatipradaya namah । sarvadaivatajivesaya । brahmanadiniyojakaya ।
brahmane । sambhave । satardhayuse । brahmajyesthaya । sisave ।
svaraje । viraje । bhaktaparadhinaya । stutyaya । stotrarthasadhakaya ।
pararthakartre । krtyajnaya । svarthakrtya- sadojjhitaya ।
sadanandaya । sadabhadraya । sadasantaya । sadasivaya namah ॥ 320 ॥

Om sadapriyaya namah । sadatustaya । sadapustaya ।
sada’rcitaya । sadaputaya । pavanagryaya । vedaguhyaya । vrsakapaye ।
sahasranamne । triyugaya । caturmurtaye । caturbhujaya ।
bhutabhavyabhavannathaya । mahapurusapurvajaya । narayanaya ।
munjakesaya । sarvayogavinihsrtaya । vedasaraya । yajnasaraya namah ॥ 340 ॥

Om samasaraya namah । taponidhaye । sadhyaya । sresthaya ।
puranarsaye । nisthayai । santyai । parayanaya । sivatrisulavidhvamsine ।
srikanthaikavarapradaya । naraya । krsnaya । haraye । dharmanandanaya ।
dharmajivanaya । adikartre । sarvasatyaya । sarvastriratnadarpaghne ।
trikalajitakandarpaya । urvasisrje namah ॥ 360 ॥ urvasidrse

Om munisvaraya namah । adyaya । kavaye । hayagrivaya ।
sarvavagisvaresvaraya । sarvadevamayaya । brahmane । gurave ।
vagisvaripataye । anantavidyaprabhavaya । mulavidyavinasakaya ।
sarvajnadaya । jagajjadyanasakaya । madhusudanaya ।
anekamantrakotisaya । sabdabrahmaikaparagaya । adividuse ।
vedakartre । vedatmane । srutisagaraya namah ॥ 380 ॥

Om brahmarthavedaharanaya namah । sarvavijnanajanmabhuve ।
vidyarajaya । jnanamurtaye । sanasindhave । akhandadhiye ।
matsyadevaya । mahasrngaya । jagadbijavahitradrse ।
lilavyaptakhilambhodhaye । caturvedapravartakaya । adikurmaya ।
akhiladharaya । trnikrtajagadbharaya । amarikrtadevaughaya ।
piyusotpattikaranaya । atmadharaya । dharadharaya । yajnangaya ।
dharanidharaya namah ॥ 400 ॥

Om hiranyaksaharaya namah । prthvipataye । sraddhadikalpakaya ।
samastapitrbhitighnaya । sagastapitrjivanaya । havyakavyaikabhuje ।
havyakavyaikaphaladayakaya । romantarlinajaladhaye । ksobhitasesa-
sagaraya । mahavarahaya । yajnasya dhvamsakaya । yajnikasrayaya ।
srinrsimhaya । divyasimhaya । sarvanistarthaduhkhaghne । ekaviraya ।
adbhutabalaya । yantramantraikabhanjanaya । brahmadiduhsahajyotise ।
yugantagnyatibhisanaya namah ॥ 420 ॥

Om kotivajradhikanakhaya namah । jagadduspreksyamurtidhrse ।
matrcakrapramathanaya । mahamatrganesvaraya । acintyamogha-
viryadhyaya । samastasuraghasmaraya । hiranyakasipucchedine ।
kalaya । sankarsinipataye । krtantavahanasahyaya । samastabhaya-
nasanaya । sarvavighnantakaya । sarvasiddhidaya । sarvapurakaya ।
samastapatakadhvamsine । siddhamantradhikahvayaya । bhairavesaya ।
harartighnaya । kalakotidurasadaya । daityagarbhasravinamne namah ॥ 440 ॥

Om sphutadbrahmandagarjitaya namah । smrtamatrakhilatratre ।
adbhutarupaya । mahaharaye । brahmacaryasirahpindine । dikpalaya ।
ardhangabhusanaya । dvadasarkasirodamne । rudrasirsaikanupuraya ।
yoginigrastagirijatratre । bhairavatarjakaya । viracakresvaraya ।
atyugraya । apamaraye । kalasambaraya । krodhesvaraya ।
rudracandiparivaradidustabhuje । sarvaksobhyaya । mrtyumrtyave ।
kalamrtyunivartakaya namah ॥ 460 ॥

Om asadhyasarvadevaghnaya namah । sarvadurgrahasaumyakrte ।
ganesakotidarpaghnaya । duhsahasesagotraghne । devadanavadurdarsaya ।
jagadbhayadabhisanaya । samastadurgatitratre । jagadbhaksakabhaksakaya ।
ugrasambaramarjaraya । kalamusakabhaksakaya । anantayudhadordandine ।
nrsimhaya । virabhadrajite । yoginicakraguhyesaya ।
sakraripasumamsabhuje । rudraya । narayanaya । mesarupasankara-
vahanaya । mesarupasivatratre । dustasaktisahasrabhuje namah ॥ 480 ॥

Om tulasivallabhaya namah । viraya । vamacaraya ।
akhilestadaya । mahasivaya । sivarudhaya । bhairavaikakapaladhrse ।
ki(hi)llicakresvaraya । sakradivyamohanarupadaya । gaurisaubhagyadaya ।
mayanidhaye । mayabhayapahaya । brahmatejomayaya । brahmasrimayaya ।
trayimayaya । subrahmanyaya । balidhvamsine । vamanaya ।
aditiduhkhaghne । upendraya namah ॥ 500 ॥

Om bhupataye namah । visnave । kasyapanvayamandanaya ।
balisvarajyadaya । sarvadevaviprannadaya । acyutaya । urukramaya ।
tirthapadaya । tripadasthaya । trivikramaya । vyomapadaya ।
svapadambhahpavitritajagattrayaya । brahmesadyabhivandyanghraye ।
drutadharmanghridhavanaya । acintyadbhutavistaraya । visvavrksaya ।
mahabalaya । rahumurdhaparangacchide । bhrgupatnisiroharaya ।
papatrastaya namah ॥ 520 ॥

Om sadapunyaya namah । daityasanityakhandanaya ।
puritakhiladevasaya । visvarthaikavatarakrte । svamayanityaguptatmane ।
sada bhaktacintamanaye । varadaya । kartaviryadi rajarajyapradaya ।
anaghaya । visvaslaghyamitacaraya । dattatreyaya ।
munisvaraya । parasaktisadaslistaya । yoganandaya । sadonmadaya ।
samastendraritejohrte । paramamrtapadmapaya । anasuyagarbharatnaya ।
bhogamoksasukhapradaya । jamadagnikuladityaya namah ॥ 540 ॥

Om renukadbhutasaktikrte namah । matrhatyadinirlepaya ।
skandajidviprarajyadaya । sarvaksatrantakrte । viradarpaghne ।
kartaviryajite । saptadvipavatidatre । sivarcakayasahpradaya । bhimaya ।
parasuramaya । sivacaryaikaviprabhuje । sivakhilajnanakosaya ।
bhismacaryaya । agnidaivataya । dronacaryagurave । visvajaitradhanvane ।
krtantajite । advitiyatapomurtaye । brahmacaryaikadaksinaya ।
manave namah ॥ 560 ॥

Om sresthaya namah । satam setave । mahiyase । vrsabhaya । viraje ।
adirajaya । ksitipitre । sarvaratnaikadohakrte । prthave ।
janmadyekadaksaya । gihsrikirtisvayamvrtaya । jagadgatipradaya ।
cakravartisresthaya । advayastradhrse ।
sanakadimuniprapyabhagavadbhaktivardhanaya ।
varnasramadidharmanam kartre । vaktre ।
pravartakaya । suryavamsadhvajaya । ramaya namah ॥ 580 ॥

Om raghavaya namah । sadgunarnavaya । kakutsthaya । viraraje । rajne ।
rajadharmadhurandharaya । nityasvahsthasrayaya । sarvabhadragrahine ।
subhaikadrse । nararatnaya । ratnagarbhaya । dharmadhyaksaya ।
mahanidhaye । sarvasresthasrayaya । sarvasastrarthagramaviryavate ।
jagadvasaya । dasarathaye । sarvaratnasrayaya । nrpaya ।
samastadharmasuve namah ॥ 600 ॥

Om sarvadharmadrastre namah । akhilaghaghne । atindraya ।
jnanavijnanaparadaya । ksamambudhaye । sarvaprakrstasistestaya ।
harsasokadyanakulaya । pitrajnatyaktasamrajyaya । sapatnodayanirbhayaya ।
guhadesapirtaisvaryaya । sivaspardhijatadharaya । citrakutaptaratnadraye ।
jagadisaya । vanecaraya । yathestamoghasarvastraya ।
devendratanayaksighne । brahmendradinataisikaya ।
maricaghnaya । viradhaghne ।
brahmasapahatapasesadandakaranyapavanaya namah ॥ 620 ॥

Om caturdasasahasrograraksoghnaikasaraikadhrse namah । khararaye ।
trisirohantre । dusanaghnaya । janardanaya । jatayuso’gnigatidaya ।
agastyasarvasvamantraraje । liladhanuhkotyapastadundubhyasthimahacayaya ।
saptatalavyadhakrstadhvastapataladanavaya । sugrivarajyadaya ।
ahinamanasaivabhayapradaya । hanumadrudramukhyesasamastakapidehabhrte ।
sanagadaityabanaikavyakulikrtasagaraya । samlecchakotibanaika-
suskanirdagdhasagaraya । samudradbhutapurvaikabaddhasetave । yasonidhaye ।
asadhyasadhakaya । lankasamulotkarsadaksinaya । varadrptajagacchalya-
paulastyakulakrntanaya । ravanighnaya namah ॥ 640 ॥

Om prahastacchide namah । kumbhakarnabhide । ugraghne ।
ravanaikasiraschetre । nihsankendraikarajyadaya ।
svargasvargatvavicchedine । devendradindrataharaya । raksodevatvahrte ।
dharmadharbhaghnaya । purustutaya । natimatradasasyaraye ।
dattarajyavibhisanaya । sudhavrstimrtasesa-
svasainyojjivanaikakrte । devabrahmananamaikadhatre ।
sarvamararcitaya । brahmasuryendrarudradivrndarpitasatipriyaya ।
ayodhyakhilarajanyaya । sarvabhutamanoharaya । svamitulyakrpadandaya ।
hinotkrstaikasatpriyaya namah ॥ 660 ॥

Om svapaksadinyayadarsine namah । hinarthadhikasadhakaya ।
vyadhavyajanucitakrte । tarakaya । akhilatulyakrte ।
parvatya’dhikamuktatmane । priyatyaktaya । smararijite ।
saksatkusalavacchadmendraditataya । aparajitaya । kosalendraya ।
virabahave । satyarthatyaktasodaraya । sarasandhananirdhutadharani-
mandalodayaya । brahmadikamyasannidhyasanathikrtadaivataya ।
brahmalokaptacandaladyasesapranisarthakaya । svarnitagardabhasvadaye ।
cirayodhyavanaikakrte । ramadvitiyaya । saumitraye namah ॥ 680 ॥

Om laksmanaya namah । prahatendrajite । visnubhaktyaptaramanghraye ।
padukarajyanirvrtaya । bharataya । asahyagandharvakotighnaya ।
lavanantakaya । satrughnaya । vaidyarajayurvedagarbhausadhipataye ।
nityamrtakaraya । dhanvantaraye । yajnaya । jagaddharaya । suryarighnaya ।
surajivaya । daksinesaya । dvijapriyaya । chinnamurdhayatesarkaya ।
sesangasthapitamaraya । visvarthasesakrte namah ॥ 700 ॥

Om rahusiracchedaksatakrtaye namah । vajapeyadinamagraye ।
vedadharmaparayanaya । svetadvipapataye । sankhyapranetre । sarvasiddhiraje ।
visvaprakasitajnanayogaya । mohatamisraghne । devahutyatmajaya ।
siddhaya । kapilaya । kardamatmajaya । yogasvamine ।
dhyanabhangasagaratmajabhasmakrte । dharmaya । vrsendraya ।
surabhipataye । suddhatmabhavitaya । sambhave ।
tripuradahaikasthairyavisvarathodvahaya namah ॥ 720 ॥

Om bhaktasambhujitaya namah । daityamrtavapisamastapaya ।
mahapralayavisvaikadvitiyarivalanagaraje । sesadevaya । sahasraksaya ।
sahasasyasirobhujaya । phanamanikanakarayojitabdhyambudaksitaye ।
kalagnirudrajanakaya । musalastraya । halayudhaya । nilambaraya ।
varunisaya । manovakkayadosaghne । asantosaya ।
drstimatrapatitaikadasananaya । balisamyamanaya । ghoraya ।
rauhineyaya । pralambaghne । mustikaghnaya namah ॥ 740 ॥

Om dvividaghne namah । kalindikarsanaya । balaya । revatiramanaya ।
purvabhaktikhedacyutagrajaya । devakivasudevahvakasyapaditinandanaya ।
varsneyaya । satvatamsresthaya । sauraye । yadukulodvahaya । narakrtaye ।
parasmaibrahmane । savyasacivarapradaya ।
brahmadikamyalalityajagadascaryasaisavaya । putanaghnaya । sakatabhide ।
yamalarjunabhanjanaya । vatasuraraye । kesighnaya । dhenukaraye namah ॥ 760 ॥

Om gavisvaraya namah । damodaraya । gopadevaya ।
yasodanandadayakaya । kaliyamardanaya । sarvagopagopijanapriyaya ।
lilagovardhanadharaya । govindaya । gokulotsavaya । aristamathanaya ।
kamonmattagopivimuktidaya । sadyahkuvalayapidaghatine ।
canuramardanaya । kamsaraye । ugrasenadirajyavyaparitaparaya ।
sudharmankitabhulokaya । jarasandhabalantakaya । tyaktabhagnajarasandhaya ।
bhimasenayasahpradaya । sandipanimrtapatyadatre namah ॥ 780 ॥

Om kalantakadijite namah । samastanarakitratre ।
sarvabhupatikotijite । rukminiramanaya । rukmisasanaya ।
narakantakaya । samastasundarikantaya । muraraye । garudadhvajaya ।
ekakine । jitarudrarkamarudadyakhilesvaraya । devendradarpaghne ।
kalpadrumalakrtabhutalaya । banabahusahasracchide । nandyadigana-
kotijite । lilajitamahadevaya । mahadevaikapujitaya ।
indrartharjunanirbhangajayadaya । pandavaikadhrse ।
kasirajasiraschetre namah ॥ 800 ॥

Om rudrasaktyekamardanaya namah । visvesvaraprasadaksaya ।
kasirajasutardanaya । sambhupratijnavidhvamsine । kasinirdagdhanayakaya ।
kasisaganakotighnaya । lokasiksasivarcakaya ।
yuvativratapaya । vasyaya । purasivavarapradaya ।
sankaraikapratisthadhrse ।
svamsasankarapujakaya । sivakanyavratapataye (vratapritaya)।
krsnarupasivarighne । mahalaksmivapurgauritratre । vaidalavrtraghne ।
svadhamamucukundaikaniskalayavanestakrte । yamunapataye ।
anitaparilinasivatmajaya । sridamarankabhaktarthabhumyanitendravaibhavaya ।
durvrttasisupalaikamuktidaya namah ॥ 820 ॥

Om dvarakesvaraya namah । acandaladikaprapyadvarakanidhikotikrte ।
akruroddhavamukhyaikabhaktasvacchandamuktidaya ।
sabalastrijalakridaya । amrtavapikrtarnavaya । brahmastradagdha-
garbhasthapariksijjivanaikakrte । parilinadvijasutanetre ।
arjunamadapahaya । gudhamudrakrtigrastabhismadyakhilakauravaya ।
yatharthakhanditasesadivyastraya ।
parthamohahrte । garbhasapacchaladhvastayadavorvibhayapahaya ।
jaravyadharigatidaya । smrtimatrakhilestadaya । kamadevaya ।
ratipataye । manmathaya । sambarantakaya । anangaya ।
jitagaurisaya namah ॥ 840 ॥

Om ratikantaya namah । sadepsitaya । puspesave ।
visvavijayine । smaraya । kamesvaripriyaya । usapataye । visvaketave ।
visvadrptaya । adhipurusaya । caturatmane । caturvyuhaya ।
caturyugavidhayakaya । caturvedaikavisvatmane । sarvotkrstamsakotikaya ।
asramatmane । puranarsaye । vyasaya । sakhasahasrakrte ।
mahabharatanirmatre namah ॥ 860 ॥

Om kavindraya namah । badarayanaya । krsnadvaipayanaya ।
sarvapurusarthaikabodhakaya । vedantakartre । brahmaikavyanjakaya ।
puruvamsakrte । buddhaya । dhyanajitasesadevadevaya । jagatpriyaya ।
nirayudhaya । jagajjaitraya । sridharaya । dustamohanaya ।
daityavedabahihkartre । vedarthasrutigopakaya । sauddhodanaye ।
drstadistaya । sukhadaya । sadasaspataye namah ॥ 880 ॥

Om yathayogyakhilakrpaya namah । sarvasunyaya ।
akhilestadaya । catuskotiprthaktattvaya । prajnaparamitesvaraya ।
pakhandavedamargesaya । pakhandasrutigopakaya । kalkine ।
visnuyasahputraya । kalikalavilopakaya । samastamlecchadustaghnaya ।
sarvasistadvijatikrte । satyapravartakaya । devadvijadirghaksudhapahaya ।
asvavaradirevantaya । prthvidurgatinasanaya ।
sadyahksmanantalaksmikrte । nastanihsesadharmavide ।
anantasvarnayogaikahemapurnakhiladvijaya ।
asadhyaikajagacchastre namah ॥ 900 ॥

Om visvavandyaya namah । jayadhvajaya । atmatattvadhipaya ।
kartrsresthaya । vidhaye । umapataye । bhartrsresthaya ।
prajesagryaya । maricaye । janakagranye । kasyapaya । devarajendraya ।
prahladaya । daityaraje । sasine । naksatresaya । ravaye ।
tejahsresthaya । sukraya । kavisvaraya namah ॥ 920 ॥

Om maharsiraje namah । bhrgave । visnave । adityesaya । balaye ।
svaraje । vayave । vahnaye । sucaye । sresthaya । sankaraya । rudrarace ।
gurave । vidvattamaya । citrarathaya । gandharvagryaya । aksarottamaya ।
varnadaye । agryaya । striyai namah ॥ 940 ॥

Om gauryai namah । saktyagryayai । asise । naradaya । devarsiraje ।
pandavagryaya । arjunaya । vadaya । pravadaraje । pavanaya ।
pavanesanaya । varunaya । yadasampataye । gangayai । tirthottamaya ।
dyutaya । chalakagryaya । varausadhaya । annaya । sudarsanaya namah ॥ 960 ॥

ostragryaya namah । vajraya । praharanottamaya । uccaihsravase ।
vajirajaya । airavataya । ibhesvaraya । arundhatyai । ekapatnyai ।
isaya । asvatthaya । asesavrksaraje । adhyatmavidyayai ।
vidyagryaya । pranavaya । chandasamvaraya । merave । giripataye ।
margaya । masagryaya namah ॥ 980 ॥

Om kalasattamaya namah । dinadyatmane । purvisaddhaya ।
kapilaya । samavedaraje । tarksyaya । khagendraya । rtvagryaya ।
vasantaya । kalpapadapaya । datrsresthaya । kamadhenave ।
artighnagryaya । suhrttamaya । cintamanaye । gurusresthaya । matre ।
hitatamaya । pitre । simhaya namah ॥ 1000 ॥

Om mrgendraya namah । nagendraya । vasukaye । nrvaraya । nrpaya ।
varnesaya । brahmanaya । cetahkaranagryaya namah ॥ 1008 ॥

iti padmapurane uttarakhande srivisnusahasranamavalih samapta ।

Also Read 1000 Names of Shri Vishnu Stotram 2:

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top