Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Oriya

Shri Vishnu Sahasranamavali 2 Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ୨ ॥

ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ପାଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡତଃ
ଓଂ । ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ । ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ । ପରମାତ୍ମନେ । ପରାତ୍ପରାୟ ।
ପରସ୍ମୈ ଧାମ୍ନେ । ପରସ୍ମୈ ଜ୍ୟୋତିଷେ । ପରସ୍ମୈ ତତ୍ତ୍ଵାୟ । ପରସ୍ମୈ ପଦାୟ ।
ପରସ୍ମୈ ଶିଵାୟ । ପରସ୍ମୈ ଧ୍ୟେୟାୟ । ପରସ୍ମୈ ଜ୍ଞାନାୟ । ପରସ୍ୟୈ
ଗତ୍ୟୈ । ପରମାର୍ଥାୟ । ପରସ୍ମୈ ଶ୍ରେୟସେ । ପରାନନ୍ଦାୟ । ପରୋଦୟାୟ ।
ଅଵ୍ୟକ୍ତାତ୍ପରାୟ । ପରସ୍ମୈ ଵ୍ୟୋମ୍ନେ । ପରମର୍ଦ୍ଧୟେ । ପରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ନିରାମୟାୟ ନମଃ । ନିର୍ଵିକାରାୟ । ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ ।
ନିରାଶ୍ରୟାୟ । ନିରଞ୍ଜନାୟ । ନିରାତଙ୍କାୟ । ନିର୍ଲେପାୟ । ନିରଵଗ୍ରହାୟ ।
ନିର୍ଗୁଣାୟ । ନିଷ୍କଲାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । ଅଭୟାୟ । ଅଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ।
ବଲୋଚିତାୟ । ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟାୟ । ଅମିତାୟ । ଅପାରାୟ । ଅନୀଶାୟ ।
ଅନୀହାୟ । ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଅକ୍ଷୟାୟ ନମଃ । ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ । ସର୍ଵଗାୟ । ସର୍ଵାୟ । ସର୍ଵଦାୟ ।
ସର୍ଵଭାଵନାୟ । ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵସାକ୍ଷିଣେ । ସର୍ଵସ୍ୟ ପୂଜ୍ୟାୟ ।
ସର୍ଵଦୃଶେ । ସର୍ଵଶକ୍ତୟେ । ସର୍ଵସାରାୟ । ସର୍ଵାତ୍ମନେ । ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ ।
ସର୍ଵାଵାସାୟ । ସର୍ଵରୂପାୟ । ସର୍ଵାଦୟେ । ସର୍ଵଦୁଃଖଘ୍ନେ । ସର୍ଵାର୍ଥାୟ ।
ସର୍ଵତୋଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵକାରଣକାରଣାୟ ନମଃ । ସର୍ଵାତିଶାୟିତାୟ ।
ସର୍ଵାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ସର୍ଵସୁରେଶ୍ଵରାୟ । ଷଡ୍ଵିଂଶକାୟ । ମହାଵିଷ୍ଣଵେ ।
ମହାଗୁହ୍ୟାୟ । ମହାଵିଭଵେ । ନିତ୍ୟୋଦିତାୟ । ନିତ୍ୟୟୁକ୍ତାୟ ।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦାୟ । ସନାତନାୟ । ମାୟାପତୟେ । ୟୋଗପତୟେ । କୈଵଲ୍ୟପତୟେ ।
ଆତ୍ମଭୁଵେ । ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାତୀତାୟ । କାଲାତୀତାୟ । ଭଵାତିଗାୟ ।
ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ସତ୍ୟାୟ ନମଃ । ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧସ୍ଵରୂପାୟ । ନିତ୍ୟଚିନ୍ମୟାୟ ।
ୟୋଗପ୍ରିୟାୟ । ୟୋଗଗମ୍ୟାୟ । ଭଵବନ୍ଧୈକମୋଚକାୟ । ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଚୈତନ୍ୟାୟ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ । ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟାୟ । ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟାୟ ।
ତାପତ୍ରୟଵିଵର୍ଜିତାୟ । ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାଶ୍ରୟାୟ । ଅନାଦ୍ୟାୟ । ସ୍ଵପ୍ରକାଶାୟ ।
ସ୍ଵୟମ୍ପ୍ରଭଵେ । ସର୍ଵୋପେୟାୟ । ଉଦାସୀନାୟ । ପ୍ରଣଵାୟ ।
ସର୍ଵତଃସମାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵାନଵଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟାୟ । ତୁରୀୟାୟ । ତମସଃପରାୟ ।
କୂଟସ୍ଥାୟ । ସର୍ଵସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟାୟ । ଵାଙ୍ମନୋଗୋଚରାତିଗାୟ । ସଙ୍କର୍ଷଣାୟ ।
ସର୍ଵହରାୟ । କାଲାୟ । ସର୍ଵଭୟଙ୍କରାୟ । ଅନୁଲ୍ଲଙ୍ଘ୍ୟାୟ । ଚିତ୍ରଗତୟେ ।
ମହାରୁଦ୍ରାୟ । ଦୁରାସଦାୟ । ମୂଲପ୍ରକୃତୟେ । ଆନନ୍ଦାୟ । ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନାୟ ।
ଵିଶ୍ଵମୋହନାୟ । ମହାମାୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୨୦ ॥

ଓଂ ଵିଶ୍ଵବୀଜାୟ ନମଃ । ପରଶକ୍ତ୍ୟୈ । ସୁଖୈକଭୁଵେ । ସର୍ଵକାମ୍ୟାୟ ।
ଅନନ୍ତଲୀଲାୟ । ସର୍ଵଭୂତଵଶଙ୍କରାୟ । ଅନିରୁଦ୍ଧାୟ । ସର୍ଵଜୀଵାୟ ।
ହୃଷୀକେଶାୟ । ମନଃପତୟେ । ନିରୁପାଧିପ୍ରିୟାୟ । ହଂସାୟ । ଅକ୍ଷରାୟ ।
ସର୍ଵନିୟୋଜକାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣେ । ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରାୟ । ସର୍ଵଭୂତଭୃତେ ।
ଦେହନାୟକାୟ । କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ । ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ନଗଃ ॥ ୧୪୦ ॥

ଓଂ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ । ପୁରୁଷାୟ । ଵିଶ୍ଵସୂତ୍ରଧୃଶେ । ଅନ୍ତର୍ୟାମିଣେ ।
ତ୍ରିଧାମ୍ନେ । ଅନ୍ତଃସାକ୍ଷିଣେ । ତ୍ରିଗୁଣାୟ । ଈଶ୍ଵରାୟ । ୟୋଗିଗମ୍ୟାୟ ।
ପଦ୍ମନାଭାୟ । ଶେଷଶାୟିନେ । ଶ୍ରିୟଃପତୟେ । ଶ୍ରୀସଦୋପାସ୍ୟପାଦାବ୍ଜାୟ ।
ନିତ୍ୟଶ୍ରିୟେ । ଶ୍ରୀନିକେତନାୟ । ନିତ୍ୟଂଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲସ୍ଥଶ୍ରିୟେ । ଶ୍ରୀନିଧୟେ ।
ଶ୍ରୀଧରାୟ । ହରୟେ । ଵଶ୍ୟଶ୍ରିୟେ ନମଃ ॥ ୧୬୦ ॥

ଓଂ ନିଶ୍ଚଲାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀଦାୟ । ଵିଷ୍ଣଵେ । କ୍ଷୀରାବ୍ଧିମନ୍ଦିରାୟ ।
କୌସ୍ତୁଭୋଦ୍ଭାସିତୋରସ୍କାୟ । ମାଧଵାୟ । ଜଗଦାର୍ତିଘ୍ନେ । ଶ୍ରୀଵତ୍ସଵକ୍ଷସେ ।
ନିଃସୀମକଲ୍ୟାଣଗୁଣଭାଜନାୟ । ପୀତାମ୍ବରାୟ । ଜଗନ୍ନାଥାୟ । ଜଗତ୍ତ୍ରାତ୍ରେ ।
ଜଗତ୍ପିତ୍ରେ । ଜଗଦ୍ବନ୍ଧଵେ । ଜଗତ୍ସ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ । ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରେ । ଜଗନ୍ନିଧୟେ ।
ଜଗଦେକସ୍ଫୁରଦ୍ଵୀର୍ୟାୟ । ଅନହଂଵାଦିନେ । ଜଗନ୍ମୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୮୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵାଶ୍ଚର୍ୟମୟାୟ ନମଃ । ସର୍ଵସିଦ୍ଧାର୍ଥାୟ । ସର୍ଵରଞ୍ଜିତାୟ ।
ସର୍ଵାମୋଘୋଦ୍ୟମାୟ । ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରାଦ୍ୟୁତ୍କୃଷ୍ଟଚେତନାୟ । ଶମ୍ଭୋଃ ପିତାମହାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମପିତ୍ରେ । ଶକ୍ରାଦ୍ୟଧୀଶ୍ଵରାୟ । ସର୍ଵଦେଵପ୍ରିୟାୟ । ସର୍ଵଦେଵମୂର୍ତୟେ ।
ଅନୁତ୍ତମାୟ । ସର୍ଵଦେଵୈକଶରଣାୟ । ସର୍ଵଦେଵୈକଦୈଵତାୟ । ୟଜ୍ଞଭୁଜେ ।
ୟଜ୍ଞଫଲଦାୟ । ୟଜ୍ଞେଶାୟ । ୟଜ୍ଞଭାଵନାୟ । ୟଜ୍ଞତ୍ରାତ୍ରେ । ୟଜ୍ଞପୁଂସେ ।
ଵନମାଲିନେ ନମଃ ॥ ୨୦୦ ॥

ଓଂ ଦ୍ଵିଜପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ଦ୍ଵିଜୈକମାନଦାୟ । ଵିପ୍ରକୁଲଦେଵାୟ ।
ଅସୁରାନ୍ତକାୟ । ସର୍ଵଦୁଷ୍ଟାନ୍ତକୃତେ । ସର୍ଵସଜ୍ଜନାନନ୍ୟପାଲକାୟ ।
ସପ୍ତଲୋକୈକଜଠରାୟ । ସପ୍ତଲୋକୈକମଣ୍ଡନାୟ । ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତକୃତେ ।
ଚକ୍ରିଣେ । ଶାର୍ଙ୍ଗଧନ୍ଵନେ । ଗଦାଧରାୟ । ଶଙ୍ଖଭୃତେ । ନନ୍ଦକିନେ ।
ପଦ୍ମପାଣୟେ । ଗରୁଡଵାହନାୟ । ଅନିର୍ଦେଶ୍ୟଵପୁଷେ । ସର୍ଵପୂଜ୍ୟାୟ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପାଵନାୟ । ଅନନ୍ତକୀର୍ତୟେ ନମଃ ॥ ୨୨୦ ॥

ଓଂ ନିଃସୀମପୌରୁଷାୟ ନମଃ । ସର୍ଵମଙ୍ଗଲାୟ ।
ସୂର୍ୟକୋଟିପ୍ରତୀକାଶାୟ । ୟମକୋଟିଦୁରାସଦାୟ । ମୟକୋଟିଜଗତ୍ସ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ ।
ଵାୟୁକୋଟିମହାବଲାୟ । କୋଟୀନ୍ଦୁଜଗଦାନନ୍ଦିନେ । ଶମ୍ଭୁକୋଟିମହେଶ୍ଵରାୟ ।
କନ୍ଦର୍ପକୋଟିଲାଵଣ୍ୟାୟ । ଦୁର୍ଗାକୋଟ୍ୟରିମର୍ଦନାୟ । ସମୁଦ୍ରକୋଟିଗମ୍ଭୀରାୟ ।
ତୀର୍ଥକୋଟିସମାହ୍ଵୟାୟ । କୁବେରକୋଟିଲକ୍ଷ୍ମୀଵତେ । ଶକ୍ରକୋଟିଵିଲାସଵତେ ।
ହିମଵତ୍କୋଟିନିଷ୍କମ୍ପାୟ । କୋଟିବ୍ରହ୍ୟାଣ୍ଡଵିଗ୍ରହାୟ । କୋଟ୍ୟଶ୍ଵମେଧ-
ପାପଘ୍ନାୟ । ୟଜ୍ଞକୋଟିସମାର୍ଚନାୟ । ସୁଧାକୋଟିସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟହେତଵେ ।
କାମଧୁହେ ନମଃ ॥ ୨୪୦ ॥

ଓଂ କୋଟିକାମଦାୟ ନମଃ । ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାକୋଟିରୂପାୟ ।
ଶିପିଵିଷ୍ଟାୟ । ଶୁଚିଶ୍ରଵସେ । ଵିଶ୍ଵମ୍ଭରାୟ । ତୀର୍ଥପାଦାୟ ।
ପୁଣ୍ୟଶ୍ରଵଣକୀର୍ତନାୟ । ଆଦିଦେଵାୟ । ଜଗଜ୍ଜୈତ୍ରାୟ । ମୁକୁନ୍ଦାୟ ।
କାଲନେଭିଘ୍ନେ । ଵୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ଵରମାହାତ୍ମ୍ୟାୟ । ମହାୟୋଗେଶ୍ଵରୋତ୍ସଵାୟ ।
ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ । ଲସଦ୍ଭାଵାୟ । ନିଃଶଙ୍କାୟ । ନରକାନ୍ତକାୟ ।
ଦୀନାନାଥୈକଶରଣାୟ । ଵିଶ୍ଵୈକଵ୍ୟସନାପହାୟ ।
ଜଗତ୍କୃପାକ୍ଷମାୟ ନମଃ ॥ ୨୬୦ ॥

ଓଂ ନିତ୍ୟଂ କୃପାଲଵେ ନମଃ । ସଜ୍ଜନାଶ୍ରୟାୟ । ୟୋଗେଶ୍ଵରାୟ ।
ସଦୋଦୀର୍ଣାୟ । ଵୃଦ୍ଧିକ୍ଷୟଵିଵର୍ଜିତାୟ । ଅଧୋକ୍ଷଜାୟ । ଵିଶ୍ଵରେତସେ ।
ପ୍ରଜାପତିଶତାଧିପାୟ । ଶକ୍ରବ୍ରହ୍ମାର୍ଚିତପଦାୟ । ଶଭୁବ୍ରହ୍ମୋର୍ଧ୍ଵ-
ଧାମଗାୟ । ସୂର୍ୟସୋମେକ୍ଷଣାୟ । ଵିଶ୍ଵଭୋକ୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵସ୍ୟପାରଗାୟ ।
ଜଗତ୍ସେତଵେ । ଧର୍ମସେତୁଧରାୟ । ଵିଶ୍ଵଧୁରନ୍ଧରାୟ । ନିର୍ମମାୟ ।
ଅଖିଲଲୋକେଶାୟ । ନିଃସଙ୍ଗାୟ । ଅଦ୍ଭୁତଭୋଗଵତେ ନମଃ ॥ ୨୮୦ ॥

ଓଂ ଵଶ୍ୟମାୟାୟ ନମଃ । ଵଶ୍ୟଵିଶ୍ଵାୟ । ଵିଷ୍ଵକ୍ସେନାୟ ।
ସୁରୋତ୍ତମାୟ । ସର୍ଵଶ୍ରେୟଃପତୟେ । ଦିଵ୍ୟାନର୍ଘ୍ୟଭୂଷଣଭୂଷିତାୟ ।
ସର୍ଵଲକ୍ଷଣଲକ୍ଷଣ୍ୟାୟ । ସର୍ଵଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଦର୍ପଘ୍ନେ । ସମସ୍ତଦେଵସର୍ଵସ୍ଵାୟ ।
ସର୍ଵଦୈଵତନାୟକାୟ । ସମସ୍ତଦେଵକଵଚାୟ । ସର୍ଵଦେଵଶିରୋମଣୟେ ।
ସମସ୍ତଦେଵତାଦୁର୍ଗାୟ । ପ୍ରପନ୍ନାଶନିପଞ୍ଜରାୟ । ସଭସ୍ତଭୟହୃନ୍ନାମ୍ନେ ।
ଭଗଵତେ । ଵିଷ୍ଟରଶ୍ରଵସେ । ଵିଭଵେ । ସର୍ଵହିତୋଦର୍କାୟ ।
ହତାରୟେ ନମଃ ॥ ୩୦୦ ॥

ଓଂ ସ୍ଵର୍ଗତିପ୍ରଦାୟ ନମଃ । ସର୍ଵଦୈଵତଜୀଵେଶାୟ । ବ୍ରାହ୍ମଣାଦିନିୟୋଜକାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଣେ । ଶମ୍ଭଵେ । ଶତାର୍ଧାୟୁଷେ । ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠାୟ । ଶିଶଵେ ।
ସ୍ଵରାଜେ । ଵିରାଜେ । ଭକ୍ତପରାଧୀନାୟ । ସ୍ତୁତ୍ୟାୟ । ସ୍ତୋତ୍ରାର୍ଥସାଧକାୟ ।
ପରାର୍ଥକର୍ତ୍ରେ । କୃତ୍ୟଜ୍ଞାୟ । ସ୍ଵାର୍ଥକୃତ୍ୟ- ସଦୋଜ୍ଝିତାୟ ।
ସଦାନନ୍ଦାୟ । ସଦାଭଦ୍ରାୟ । ସଦାଶାନ୍ତାୟ । ସଦାଶିଵାୟ ନମଃ ॥ ୩୨୦ ॥

ଓଂ ସଦାପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ସଦାତୁଷ୍ଟାୟ । ସଦାପୁଷ୍ଟାୟ ।
ସଦାଽର୍ଚିତାୟ । ସଦାପୂତାୟ । ପାଵନାଗ୍ର୍ୟାୟ । ଵେଦଗୁହ୍ୟାୟ । ଵୃଷାକପୟେ ।
ସହସ୍ରନାମ୍ନେ । ତ୍ରିୟୁଗାୟ । ଚତୁର୍ମୂର୍ତୟେ । ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ।
ଭୂତଭଵ୍ୟଭଵନ୍ନାଥାୟ । ମହାପୁରୁଷପୂର୍ଵଜାୟ । ନାରାୟଣାୟ ।
ମୁଞ୍ଜକେଶାୟ । ସର୍ଵୟୋଗଵିନିଃସୃତାୟ । ଵେଦସାରାୟ । ୟଜ୍ଞସାରାୟ ନମଃ ॥ ୩୪୦ ॥

ଓଂ ସାମସାରାୟ ନମଃ । ତପୋନିଧୟେ । ସାଧ୍ୟାୟ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ।
ପୁରାଣର୍ଷୟେ । ନିଷ୍ଠାୟୈ । ଶାନ୍ତ୍ୟୈ । ପରାୟଣାୟ । ଶିଵତ୍ରିଶୂଲଵିଧ୍ଵଂସିନେ ।
ଶ୍ରୀକଣ୍ଠୈକଵରପ୍ରଦାୟ । ନରାୟ । କୃଷ୍ଣାୟ । ହରୟେ । ଧର୍ମନନ୍ଦନାୟ ।
ଧର୍ମଜୀଵନାୟ । ଆଦିକର୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵସତ୍ୟାୟ । ସର୍ଵସ୍ତ୍ରୀରତ୍ନଦର୍ପଘ୍ନେ ।
ତ୍ରିକାଲଜିତକନ୍ଦର୍ପାୟ । ଉର୍ଵଶୀସୃଜେ ନମଃ ॥ ୩୬୦ ॥ ଉର୍ଵଶୀଦୃଶେ

ଓଂ ମୁନୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ଆଦ୍ୟାୟ । କଵୟେ । ହୟଗ୍ରୀଵାୟ ।
ସର୍ଵଵାଗୀଶ୍ଵରେଶ୍ଵରାୟ । ସର୍ଵଦେଵମୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣେ । ଗୁରଵେ ।
ଵାଗୀଶ୍ଵରୀପତୟେ । ଅନନ୍ତଵିଦ୍ୟାପ୍ରଭଵାୟ । ମୂଲଵିଦ୍ୟାଵିନାଶକାୟ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞଦାୟ । ଜଗଜ୍ଜାଡ୍ୟନାଶକାୟ । ମଧୁସୂଦନାୟ ।
ଅନେକମନ୍ତ୍ରକୋଟୀଶାୟ । ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମୈକପାରଗାୟ । ଆଦିଵିଦୁଷେ ।
ଵେଦକର୍ତ୍ରେ । ଵେଦାତ୍ମନେ । ଶ୍ରୁତିସାଗରାୟ ନମଃ ॥ ୩୮୦ ॥

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାର୍ଥଵେଦହରଣାୟ ନମଃ । ସର୍ଵଵିଜ୍ଞାନଜନ୍ମଭୁଵେ ।
ଵିଦ୍ୟାରାଜାୟ । ଜ୍ଞାନମୂର୍ତୟେ । ଶାନସିନ୍ଧଵେ । ଅଖଣ୍ଡଧିୟେ ।
ମତ୍ସ୍ୟଦେଵାୟ । ମହାଶୃଙ୍ଗାୟ । ଜଗଦ୍ବୀଜଵହିତ୍ରଦୃଶେ ।
ଲୀଲାଵ୍ୟାପ୍ତାଖିଲାମ୍ଭୋଧୟେ । ଚତୁର୍ଵେଦପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଆଦିକୂର୍ମାୟ ।
ଅଖିଲାଧାରାୟ । ତୃଣୀକୃତଜଗଦ୍ଭରାୟ । ଅମରୀକୃତଦେଵୌଘାୟ ।
ପୀୟୂଷୋତ୍ପତ୍ତିକାରଣାୟ । ଆତ୍ମାଧାରାୟ । ଧରାଧାରାୟ । ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗାୟ ।
ଧରଣୀଧରାୟ ନମଃ ॥ ୪୦୦ ॥

ଓଂ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷହରାୟ ନମଃ । ପୃଥ୍ଵୀପତୟେ । ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦିକଲ୍ପକାୟ ।
ସମସ୍ତପିତୃଭୀତିଘ୍ନାୟ । ସଗସ୍ତପିତୃଜୀଵନାୟ । ହଵ୍ୟକଵ୍ୟୈକଭୁଜେ ।
ହଵ୍ୟକଵ୍ୟୈକଫଲଦାୟକାୟ । ରୋମାନ୍ତର୍ଲୀନଜଲଧୟେ । କ୍ଷୋଭିତାଶେଷ-
ସାଗରାୟ । ମହାଵରାହାୟ । ୟଜ୍ଞସ୍ୟ ଧ୍ଵଂସକାୟ । ୟାଜ୍ଞିକାଶ୍ରୟାୟ ।
ଶ୍ରୀନୃସିଂହାୟ । ଦିଵ୍ୟସିଂହାୟ । ସର୍ଵାନିଷ୍ଟାର୍ଥଦୁଃଖଘ୍ନେ । ଏକଵୀରାୟ ।
ଅଦ୍ଭୁତବଲାୟ । ୟନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରୈକଭଞ୍ଜନାୟ । ବ୍ରହ୍ମାଦିଦୁଃସହଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ୟୁଗାନ୍ତାଗ୍ନ୍ୟତିଭୀଷଣାୟ ନମଃ ॥ ୪୨୦ ॥

ଓଂ କୋଟିଵଜ୍ରାଧିକନଖାୟ ନମଃ । ଜଗଦ୍ଦୁଷ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟମୂର୍ତିଧୃଶେ ।
ମାତୃଚକ୍ରପ୍ରମଥନାୟ । ମହାମାତୃଗଣେଶ୍ଵରାୟ । ଅଚିନ୍ତ୍ୟାମୋଘ-
ଵୀର୍ୟାଢ୍ୟାୟ । ସମସ୍ତାସୁରଘସ୍ମରାୟ । ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଚ୍ଛେଦିନେ ।
କାଲାୟ । ସଙ୍କର୍ଷିଣୀପତୟେ । କୃତାନ୍ତଵାହନାସହ୍ୟାୟ । ସମସ୍ତଭୟ-
ନାଶନାୟ । ସର୍ଵଵିଘ୍ନାନ୍ତକାୟ । ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଦାୟ । ସର୍ଵପୂରକାୟ ।
ସମସ୍ତପାତକଧ୍ଵଂସିନେ । ସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରାଧିକାହ୍ଵୟାୟ । ଭୈରଵେଶାୟ ।
ହରାର୍ତିଘ୍ନାୟ । କାଲକୋଟିଦୁରାସଦାୟ । ଦୈତ୍ୟଗର୍ଭସ୍ରାଵିନାମ୍ନେ ନମଃ ॥ ୪୪୦ ॥

ଓଂ ସ୍ଫୁଟଦ୍ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଗର୍ଜିତାୟ ନମଃ । ସ୍ମୃତମାତ୍ରାଖିଲତ୍ରାତ୍ରେ ।
ଅଦ୍ଭୁତରୂପାୟ । ମହାହରୟେ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟଶିରଃପିଣ୍ଡିନେ । ଦିକ୍ପାଲାୟ ।
ଅର୍ଧାଙ୍ଗଭୂଷଣାୟ । ଦ୍ଵାଦଶାର୍କଶିରୋଦାମ୍ନେ । ରୁଦ୍ରଶୀର୍ଷୈକନୂପୁରାୟ ।
ୟୋଗିନୀଗ୍ରସ୍ତଗିରିଜାତ୍ରାତ୍ରେ । ଭୈରଵତର୍ଜକାୟ । ଵୀରଚକ୍ରେଶ୍ଵରାୟ ।
ଅତ୍ୟୁଗ୍ରାୟ । ଅପମାରୟେ । କାଲଶମ୍ବରାୟ । କ୍ରୋଧେଶ୍ଵରାୟ ।
ରୁଦ୍ରଚଣ୍ଡୀପରିଵାରାଦିଦୁଷ୍ଟଭୁଜେ । ସର୍ଵାକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ । ମୃତ୍ୟୁମୃତ୍ୟଵେ ।
କାଲମୃତ୍ୟୁନିଵର୍ତକାୟ ନମଃ ॥ ୪୬୦ ॥

ଓଂ ଅସାଧ୍ୟସର୍ଵଦେଵଘ୍ନାୟ ନମଃ । ସର୍ଵଦୁର୍ଗ୍ରହସୌମ୍ୟକୃତେ ।
ଗଣେଶକୋଟିଦର୍ପଘ୍ନାୟ । ଦୁଃସହାଶେଷଗୋତ୍ରଘ୍ନେ । ଦେଵଦାନଵଦୁର୍ଦର୍ଶାୟ ।
ଜଗଦ୍ଭୟଦଭୀଷଣାୟ । ସମସ୍ତଦୁର୍ଗତିତ୍ରାତ୍ରେ । ଜଗଦ୍ଭକ୍ଷକଭକ୍ଷକାୟ ।
ଉଗ୍ରଶାମ୍ବରମାର୍ଜାରାୟ । କାଲମୂଷକଭକ୍ଷକାୟ । ଅନନ୍ତାୟୁଧଦୋର୍ଦଣ୍ଡିନେ ।
ନୃସିଂହାୟ । ଵୀରଭଦ୍ରଜିତେ । ୟୋଗିନୀଚକ୍ରଗୁହ୍ୟେଶାୟ ।
ଶକ୍ରାରିପଶୁମାଂସଭୁଜେ । ରୁଦ୍ରାୟ । ନାରାୟଣାୟ । ମେଷରୂପଶଙ୍କର-
ଵାହନାୟ । ମେଷରୂପଶିଵତ୍ରାତ୍ରେ । ଦୁଷ୍ଟଶକ୍ତିସହସ୍ରଭୁଜେ ନମଃ ॥ ୪୮୦ ॥

ଓଂ ତୁଲସୀଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ । ଵୀରାୟ । ଵାମାଚାରାୟ ।
ଅଖିଲେଷ୍ଟଦାୟ । ମହାଶିଵାୟ । ଶିଵାରୂଢାୟ । ଭୈରଵୈକକପାଲଧୃଶେ ।
କି(ହି)ଲ୍ଲୀଚକ୍ରେଶ୍ଵରାୟ । ଶକ୍ରଦିଵ୍ୟମୋହନରୂପଦାୟ । ଗୌରୀସୌଭାଗ୍ୟଦାୟ ।
ମାୟାନିଧୟେ । ମାୟାଭୟାପହାୟ । ବ୍ରହ୍ମତେଜୋମୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀମୟାୟ ।
ତ୍ରୟୀମୟାୟ । ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । ବଲିଧ୍ଵଂସିନେ । ଵାମନାୟ ।
ଅଦିତିଦୁଃଖଘ୍ନେ । ଉପେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୫୦୦ ॥

ଓଂ ଭୂପତୟେ ନମଃ । ଵିଷ୍ଣଵେ । କଶ୍ୟପାନ୍ଵୟମଣ୍ଡନାୟ ।
ବଲିସ୍ଵରାଜ୍ୟଦାୟ । ସର୍ଵଦେଵଵିପ୍ରାନ୍ନଦାୟ । ଅଚ୍ୟୁତାୟ । ଉରୁକ୍ରମାୟ ।
ତୀର୍ଥପାଦାୟ । ତ୍ରିପଦସ୍ଥାୟ । ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ । ଵ୍ୟୋମପାଦାୟ ।
ସ୍ଵପାଦାମ୍ଭଃପଵିତ୍ରିତଜଗତ୍ତ୍ରୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମେଶାଦ୍ୟଭିଵନ୍ଦ୍ୟାଙ୍ଘ୍ରୟେ ।
ଦ୍ରୁତଧର୍ମାଙ୍ଘ୍ରିଧାଵନାୟ । ଅଚିନ୍ତ୍ୟାଦ୍ଭୁତଵିସ୍ତାରାୟ । ଵିଶ୍ଵଵୃକ୍ଷାୟ ।
ମହାବଲାୟ । ରାହୁମୂର୍ଧାପରାଙ୍ଗଚ୍ଛିଦେ । ଭୃଗୁପତ୍ନୀଶିରୋହରାୟ ।
ପାପତ୍ରସ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୫୨୦ ॥

ଓଂ ସଦାପୁଣ୍ୟାୟ ନମଃ । ଦୈତ୍ୟାଶାନିତ୍ୟଖଣ୍ଡନାୟ ।
ପୂରିତାଖିଲଦେଵାଶାୟ । ଵିଶ୍ଵାର୍ଥୈକାଵତାରକୃତେ । ସ୍ଵମାୟାନିତ୍ୟଗୁପ୍ତାତ୍ମନେ ।
ସଦା ଭକ୍ତଚିନ୍ତାମଣୟେ । ଵରଦାୟ । କାର୍ତଵୀର୍ୟାଦି ରାଜରାଜ୍ୟପ୍ରଦାୟ ।
ଅନଘାୟ । ଵିଶ୍ଵଶ୍ଲାଘ୍ୟାମିତାଚାରାୟ । ଦତ୍ତାତ୍ରେୟାୟ ।
ମୁନୀଶ୍ଵରାୟ । ପରାଶକ୍ତିସଦାଶ୍ଲିଷ୍ଟାୟ । ୟୋଗାନନ୍ଦାୟ । ସଦୋନ୍ମଦାୟ ।
ସମସ୍ତେନ୍ଦ୍ରାରିତେଜୋହୃତେ । ପରମାମୃତପଦ୍ମପାୟ । ଅନସୂୟାଗର୍ଭରତ୍ନାୟ ।
ଭୋଗମୋକ୍ଷସୁଖପ୍ରଦାୟ । ଜମଦଗ୍ନିକୁଲାଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୫୪୦ ॥

ଓଂ ରେଣୁକାଦ୍ଭୁତଶକ୍ତିକୃତେ ନମଃ । ମାତୃହତ୍ୟାଦିନିର୍ଲେପାୟ ।
ସ୍କନ୍ଦଜିଦ୍ଵିପ୍ରରାଜ୍ୟଦାୟ । ସର୍ଵକ୍ଷତ୍ରାନ୍ତକୃତେ । ଵୀରଦର୍ପଘ୍ନେ ।
କାର୍ତଵୀର୍ୟଜିତେ । ସପ୍ତଦ୍ଵୀପଵତୀଦାତ୍ରେ । ଶିଵାର୍ଚକୟଶଃପ୍ରଦାୟ । ଭୀମାୟ ।
ପରଶୁରାମାୟ । ଶିଵାଚାର୍ୟୈକଵିପ୍ରଭୁଜେ । ଶିଵାଖିଲଜ୍ଞାନକୋଶାୟ ।
ଭୀଷ୍ମାଚାର୍ୟାୟ । ଅଗ୍ନିଦୈଵତାୟ । ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ୟଗୁରଵେ । ଵିଶ୍ଵଜୈତ୍ରଧନ୍ଵନେ ।
କୃତାନ୍ତଜିତେ । ଅଦ୍ଵିତୀୟତପୋମୂର୍ତୟେ । ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟୈକଦକ୍ଷିଣାୟ ।
ମନଵେ ନମଃ ॥ ୫୬୦ ॥

ଓଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ନମଃ । ସତାଂ ସେତଵେ । ମହୀୟସେ । ଵୃଷଭାୟ । ଵିରାଜେ ।
ଆଦିରାଜାୟ । କ୍ଷିତିପିତ୍ରେ । ସର୍ଵରତ୍ନୈକଦୋହକୃତେ । ପୃଥଵେ ।
ଜନ୍ମାଦ୍ୟେକଦକ୍ଷାୟ । ଗୀଃଶ୍ରୀକୀର୍ତିସ୍ଵୟଂଵୃତାୟ । ଜଗଦ୍ଗତିପ୍ରଦାୟ ।
ଚକ୍ରଵର୍ତିଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଅଦ୍ଵୟାସ୍ତ୍ରଧୃଶେ ।
ସନକାଦିମୁନିପ୍ରାପ୍ୟଭଗଵଦ୍ଭକ୍ତିଵର୍ଧନାୟ ।
ଵର୍ଣାଶ୍ରମାଦିଧର୍ମାଣାଂ କର୍ତ୍ରେ । ଵକ୍ତ୍ରେ ।
ପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ସୂର୍ୟଵଂଶଧ୍ଵଜାୟ । ରାମାୟ ନମଃ ॥ ୫୮୦ ॥

ଓଂ ରାଘଵାୟ ନମଃ । ସଦ୍ଗୁଣାର୍ଣଵାୟ । କାକୁତ୍ସ୍ଥାୟ । ଵୀରରାଜେ । ରାଜ୍ଞେ ।
ରାଜଧର୍ମଧୁରନ୍ଧରାୟ । ନିତ୍ୟସ୍ଵଃସ୍ଥାଶ୍ରୟାୟ । ସର୍ଵଭଦ୍ରଗ୍ରାହିଣେ ।
ଶୁଭୈକଦୃଶେ । ନରରତ୍ନାୟ । ରତ୍ନଗର୍ଭାୟ । ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ମହାନିଧୟେ । ସର୍ଵଶ୍ରେଷ୍ଠାଶ୍ରୟାୟ । ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥଗ୍ରାମଵୀର୍ୟଵତେ ।
ଜଗଦ୍ଵଶାୟ । ଦାଶରଥୟେ । ସର୍ଵରତ୍ନାଶ୍ରୟାୟ । ନୃପାୟ ।
ସମସ୍ତଧର୍ମସୁଵେ ନମଃ ॥ ୬୦୦ ॥

ଓଂ ସର୍ଵଧର୍ମଦ୍ରଷ୍ଟ୍ରେ ନମଃ । ଅଖିଲାଘଘ୍ନେ । ଅତୀନ୍ଦ୍ରାୟ ।
ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନପାରଦାୟ । କ୍ଷମାମ୍ବୁଧୟେ । ସର୍ଵପ୍ରକୃଷ୍ଟଶିଷ୍ଟେଷ୍ଟାୟ ।
ହର୍ଷଶୋକାଦ୍ୟନାକୁଲାୟ । ପିତ୍ରାଜ୍ଞାତ୍ୟକ୍ତସାମ୍ରାଜ୍ୟାୟ । ସପତ୍ନୋଦୟନିର୍ଭୟାୟ ।
ଗୁହାଦେଶାପିର୍ତୈଶ୍ଵର୍ୟାୟ । ଶିଵସ୍ପର୍ଧିଜଟାଧରାୟ । ଚିତ୍ରକୂଟାପ୍ତରତ୍ନାଦ୍ରୟେ ।
ଜଗଦୀଶାୟ । ଵନେଚରାୟ । ୟଥେଷ୍ଟାମୋଘସର୍ଵାସ୍ତ୍ରାୟ ।
ଦେଵେନ୍ଦ୍ରତନୟାକ୍ଷିଘ୍ନେ । ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ରାଦିନତୈଷୀକାୟ ।
ମାରୀଚଘ୍ନାୟ । ଵିରାଧଘ୍ନେ ।
ବ୍ରହ୍ମଶାପହତାପଶେଷଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟପାଵନାୟ ନମଃ ॥ ୬୨୦ ॥

ଓଂ ଚତୁର୍ଦଶସହସ୍ରୋଗ୍ରରକ୍ଷୋଘ୍ନୈକଶରୈକଧୃଶେ ନମଃ । ଖରାରୟେ ।
ତ୍ରିଶିରୋହନ୍ତ୍ରେ । ଦୂଷଣଘ୍ନାୟ । ଜନାର୍ଦନାୟ । ଜଟାୟୁଷୋଽଗ୍ନିଗତିଦାୟ ।
ଅଗସ୍ତ୍ୟସର୍ଵସ୍ଵମନ୍ତ୍ରରାଜେ । ଲୀଲାଧନୁଃକୋଟ୍ୟପାସ୍ତଦୁନ୍ଦୁଭ୍ୟସ୍ଥିମହାଚୟାୟ ।
ସପ୍ତତାଲଵ୍ୟଧାକୃଷ୍ଟଧ୍ଵସ୍ତପାତାଲଦାନଵାୟ । ସୁଗ୍ରୀଵରାଜ୍ୟଦାୟ ।
ଅହୀନମନସୈଵାଭୟପ୍ରଦାୟ । ହନୁମଦ୍ରୁଦ୍ରମୁଖ୍ୟେଶସମସ୍ତକପିଦେହଭୃତେ ।
ସନାଗଦୈତ୍ୟବାଣୈକଵ୍ୟାକୁଲୀକୃତସାଗରାୟ । ସମ୍ଲେଚ୍ଛକୋଟିବାଣୈକ-
ଶୁଷ୍କନିର୍ଦଗ୍ଧସାଗରାୟ । ସମୁଦ୍ରାଦ୍ଭୁତପୂର୍ଵୈକବଦ୍ଧସେତଵେ । ୟଶୋନିଧୟେ ।
ଅସାଧ୍ୟସାଧକାୟ । ଲଙ୍କାସମୂଲୋତ୍କର୍ଷଦକ୍ଷିଣାୟ । ଵରଦୃପ୍ତଜଗଚ୍ଛଲ୍ୟ-
ପୌଲସ୍ତ୍ୟକୁଲକୃନ୍ତନାୟ । ରାଵଣିଘ୍ନାୟ ନମଃ ॥ ୬୪୦ ॥

ଓଂ ପ୍ରହସ୍ତଚ୍ଛିଦେ ନମଃ । କୁମ୍ଭକର୍ଣଭିଦେ । ଉଗ୍ରଘ୍ନେ ।
ରାଵଣୈକଶିରଶ୍ଛେତ୍ରେ । ନିଃଶଙ୍କେନ୍ଦ୍ରୈକରାଜ୍ୟଦାୟ ।
ସ୍ଵର୍ଗାସ୍ଵର୍ଗତ୍ଵଵିଚ୍ଛେଦିନେ । ଦେଵେନ୍ଦ୍ରାଦିନ୍ଦ୍ରତାହରାୟ । ରକ୍ଷୋଦେଵତ୍ଵହୃତେ ।
ଧର୍ମାଧର୍ଭଘ୍ନାୟ । ପୁରୁଷ୍ଟୁତାୟ । ନତିମାତ୍ରଦଶାସ୍ୟାରୟେ ।
ଦତ୍ତରାଜ୍ୟଵିଭୀଷଣାୟ । ସୁଧାଵୃଷ୍ଟିମୃତାଶେଷ-
ସ୍ଵସୈନ୍ୟୋଜ୍ଜୀଵନୈକକୃତେ । ଦେଵବ୍ରାହ୍ମଣନାମୈକଧାତ୍ରେ ।
ସର୍ଵାମରାର୍ଚିତାୟ । ବ୍ରହ୍ମସୂର୍ୟେନ୍ଦ୍ରରୁଦ୍ରାଦିଵୃନ୍ଦାର୍ପିତସତୀପ୍ରିୟାୟ ।
ଅୟୋଧ୍ୟାଖିଲରାଜନ୍ୟାୟ । ସର୍ଵଭୂତମନୋହରାୟ । ସ୍ଵାମିତୁଲ୍ୟକୃପାଦଣ୍ଡାୟ ।
ହୀନୋତ୍କୃଷ୍ଟୈକସତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ ୬୬୦ ॥

ଓଂ ସ୍ଵପକ୍ଷାଦିନ୍ୟାୟଦର୍ଶିନେ ନମଃ । ହୀନାର୍ଥାଧିକସାଧକାୟ ।
ଵ୍ୟାଧଵ୍ୟାଜାନୁଚିତକୃତେ । ତାରକାୟ । ଅଖିଲତୁଲ୍ୟକୃତେ ।
ପାର୍ଵତ୍ୟାଽଧିକମୁକ୍ତାତ୍ମନେ । ପ୍ରିୟାତ୍ୟକ୍ତାୟ । ସ୍ମରାରିଜିତେ ।
ସାକ୍ଷାତ୍କୁଶଲଵଚ୍ଛଦ୍ମେନ୍ଦ୍ରାଦିତାତାୟ । ଅପରାଜିତାୟ । କୋଶଲେନ୍ଦ୍ରାୟ ।
ଵୀରବାହଵେ । ସତ୍ୟାର୍ଥତ୍ୟକ୍ତସୋଦରାୟ । ଶରସନ୍ଧାନନିର୍ଧୂତଧରଣୀ-
ମଣ୍ଡଲୋଦୟାୟ । ବ୍ରହ୍ମାଦିକାମ୍ୟସାନ୍ନିଧ୍ୟସନାଥୀକୃତଦୈଵତାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଲୋକାପ୍ତଚାଣ୍ଡାଲାଦ୍ୟଶେଷପ୍ରାଣିସାର୍ଥକାୟ । ସ୍ଵର୍ନୀତଗର୍ଦଭାଶ୍ଵାଦୟେ ।
ଚିରାୟୋଧ୍ୟାଵନୈକକୃତେ । ରାମଦ୍ଵିତୀୟାୟ । ସୌମିତ୍ରୟେ ନମଃ ॥ ୬୮୦ ॥

ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣାୟ ନମଃ । ପ୍ରହତେନ୍ଦ୍ରଜିତେ । ଵିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ୍ୟାପ୍ତରାମାଙ୍ଘ୍ରୟେ ।
ପାଦୁକାରାଜ୍ୟନିର୍ଵୃତାୟ । ଭରତାୟ । ଅସହ୍ୟଗନ୍ଧର୍ଵକୋଟିଘ୍ନାୟ ।
ଲଵଣାନ୍ତକାୟ । ଶତ୍ରୁଘ୍ନାୟ । ଵୈଦ୍ୟରାଜାୟୁର୍ଵେଦଗର୍ଭୌଷଧୀପତୟେ ।
ନିତ୍ୟାମୃତକରାୟ । ଧନ୍ଵନ୍ତରୟେ । ୟଜ୍ଞାୟ । ଜଗଦ୍ଧରାୟ । ସୂର୍ୟାରିଘ୍ନାୟ ।
ସୁରାଜୀଵାୟ । ଦକ୍ଷିଣେଶାୟ । ଦ୍ଵିଜପ୍ରିୟାୟ । ଛିନ୍ନମୂର୍ଧାୟତେଶାର୍କାୟ ।
ଶେଷାଙ୍ଗସ୍ଥାପିତାମରାୟ । ଵିଶ୍ଵାର୍ଥାଶେଷକୃତେ ନମଃ ॥ ୭୦୦ ॥

ଓଂ ରାହୁଶିରଚ୍ଛେଦାକ୍ଷତାକୃତୟେ ନମଃ । ଵାଜପେୟାଦିନାମାଗ୍ରୟେ ।
ଵେଦଧର୍ମପରାୟଣାୟ । ଶ୍ଵେତଦ୍ଵୀପପତୟେ । ସାଙ୍ଖ୍ୟପ୍ରଣେତ୍ରେ । ସର୍ଵସିଦ୍ଧିରାଜେ ।
ଵିଶ୍ଵପ୍ରକାଶିତଜ୍ଞାନୟୋଗାୟ । ମୋହତମିସ୍ରଘ୍ନେ । ଦେଵହୂତ୍ୟାତ୍ମଜାୟ ।
ସିଦ୍ଧାୟ । କପିଲାୟ । କର୍ଦମାତ୍ମଜାୟ । ୟୋଗସ୍ଵାମିନେ ।
ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗସଗରାତ୍ମଜଭସ୍ମକୃତେ । ଧର୍ମାୟ । ଵୃଷେନ୍ଦ୍ରାୟ ।
ସୁରଭୀପତୟେ । ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମଭାଵିତାୟ । ଶମ୍ଭଵେ ।
ତ୍ରିପୁରଦାହୈକସ୍ଥୈର୍ୟଵିଶ୍ଵରଥୋଦ୍ଵହାୟ ନମଃ ॥ ୭୨୦ ॥

ଓଂ ଭକ୍ତଶମ୍ଭୁଜିତାୟ ନମଃ । ଦୈତ୍ୟାମୃତଵାପୀସମସ୍ତପାୟ ।
ମହାପ୍ରଲୟଵିଶ୍ଵୈକଦ୍ଵିତୀୟାରିଵଲନାଗରାଜେ । ଶେଷଦେଵାୟ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
ସହସାସ୍ୟଶିରୋଭୁଜାୟ । ଫଣାମଣିକଣାକାରୟୋଜିତାବ୍ଧ୍ୟମ୍ବୁଦକ୍ଷିତୟେ ।
କାଲାଗ୍ନିରୁଦ୍ରଜନକାୟ । ମୁସଲାସ୍ତ୍ରାୟ । ହଲାୟୁଧାୟ । ନୀଲାମ୍ବରାୟ ।
ଵାରୁଣୀଶାୟ । ମନୋଵାକ୍କାୟଦୋଷଘ୍ନେ । ଅସନ୍ତୋଷାୟ ।
ଦୃଷ୍ଟିମାତ୍ରପାତିତୈକଦଶାନନାୟ । ବଲିସଂୟମନାୟ । ଘୋରାୟ ।
ରୌହିଣେୟାୟ । ପ୍ରଲମ୍ବଘ୍ନେ । ମୁଷ୍ଟିକଘ୍ନାୟ ନମଃ ॥ ୭୪୦ ॥

ଓଂ ଦ୍ଵିଵିଦଘ୍ନେ ନମଃ । କାଲିନ୍ଦୀକର୍ଷଣାୟ । ବଲାୟ । ରେଵତୀରମଣାୟ ।
ପୂର୍ଵଭକ୍ତିଖେଦାଚ୍ୟୁତାଗ୍ରଜାୟ । ଦେଵକୀଵସୁଦେଵାହ୍ଵକଶ୍ୟପାଦିତିନନ୍ଦନାୟ ।
ଵାର୍ଷ୍ଣେୟାୟ । ସାତ୍ଵତାଂଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଶୌରୟେ । ୟଦୁକୁଲୋଦ୍ଵହାୟ । ନରାକୃତୟେ ।
ପରସ୍ମୈବ୍ରହ୍ମଣେ । ସଵ୍ୟସାଚିଵରପ୍ରଦାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମାଦିକାମ୍ୟଲାଲିତ୍ୟଜଗଦାଶ୍ଚର୍ୟଶୈଶଵାୟ । ପୂତନାଘ୍ନାୟ । ଶକଟଭିଦେ ।
ୟମଲାର୍ଜୁନଭଞ୍ଜନାୟ । ଵାତାସୁରାରୟେ । କେଶିଘ୍ନାୟ । ଧେନୁକାରୟେ ନମଃ ॥ ୭୬୦ ॥

ଓଂ ଗଵୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ଦାମୋଦରାୟ । ଗୋପଦେଵାୟ ।
ୟଶୋଦାନନ୍ଦଦାୟକାୟ । କାଲୀୟମର୍ଦନାୟ । ସର୍ଵଗୋପଗୋପୀଜନପ୍ରିୟାୟ ।
ଲୀଲାଗୋଵର୍ଧନଧରାୟ । ଗୋଵିନ୍ଦାୟ । ଗୋକୁଲୋତ୍ସଵାୟ । ଅରିଷ୍ଟମଥନାୟ ।
କାମୋନ୍ମତ୍ତଗୋପୀଵିମୁକ୍ତିଦାୟ । ସଦ୍ୟଃକୁଵଲୟାପୀଡଘାତିନେ ।
ଚାଣୂରମର୍ଦନାୟ । କଂସାରୟେ । ଉଗ୍ରସେନାଦିରାଜ୍ୟଵ୍ୟାପାରିତାପରାୟ ।
ସୁଧର୍ମାଙ୍କିତଭୂଲୋକାୟ । ଜରାସନ୍ଧବଲାନ୍ତକାୟ । ତ୍ୟକ୍ତଭଗ୍ନଜରାସନ୍ଧାୟ ।
ଭୀମସେନୟଶଃପ୍ରଦାୟ । ସାନ୍ଦୀପନିମୃତାପତ୍ୟଦାତ୍ରେ ନମଃ ॥ ୭୮୦ ॥

ଓଂ କାଲାନ୍ତକାଦିଜିତେ ନମଃ । ସମସ୍ତନାରକିତ୍ରାତ୍ରେ ।
ସର୍ଵଭୂପତିକୋଟିଜିତେ । ରୁକ୍ମିଣୀରମଣାୟ । ରୁକ୍ମିଶାସନାୟ ।
ନରକାନ୍ତକାୟ । ସମସ୍ତସୁନ୍ଦରୀକାନ୍ତାୟ । ମୁରାରୟେ । ଗରୁଡଧ୍ଵଜାୟ ।
ଏକାକିନେ । ଜିତରୁଦ୍ରାର୍କମରୁଦାଦ୍ୟଖିଲେଶ୍ଵରାୟ । ଦେଵେନ୍ଦ୍ରଦର୍ପଘ୍ନେ ।
କଲ୍ପଦ୍ରୁମାଲକୃତଭୂତଲାୟ । ବାଣବାହୁସହସ୍ରଚ୍ଛିଦେ । ନନ୍ଦ୍ୟାଦିଗଣ-
କୋଟିଜିତେ । ଲୀଲାଜିତମହାଦେଵାୟ । ମହାଦେଵୈକପୂଜିତାୟ ।
ଇନ୍ଦ୍ରାର୍ଥାର୍ଜୁନନିର୍ଭଙ୍ଗଜୟଦାୟ । ପାଣ୍ଡଵୈକଧୃଶେ ।
କାଶିରାଜଶିରଶ୍ଛେତ୍ରେ ନମଃ ॥ ୮୦୦ ॥

ଓଂ ରୁଦ୍ରଶକ୍ତ୍ୟେକମର୍ଦନାୟ ନମଃ । ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରପ୍ରସାଦାକ୍ଷାୟ ।
କାଶୀରାଜସୁତାର୍ଦନାୟ । ଶମ୍ଭୁପ୍ରତିଜ୍ଞାଵିଧ୍ଵଂସିନେ । କାଶୀନିର୍ଦଗ୍ଧନାୟକାୟ ।
କାଶୀଶଗଣକୋଟିଘ୍ନାୟ । ଲୋକଶିକ୍ଷାଶିଵାର୍ଚକାୟ ।
ୟୁଵତୀଵ୍ରତପାୟ । ଵଶ୍ୟାୟ । ପୁରାଶିଵଵରପ୍ରଦାୟ ।
ଶଙ୍କରୈକପ୍ରତିଷ୍ଠାଧୃଶେ ।
ସ୍ଵାଂଶଶଙ୍କରପୂଜକାୟ । ଶିଵକନ୍ୟାଵ୍ରତପତୟେ (ଵ୍ରତପ୍ରୀତାୟ)।
କୃଷ୍ଣରୂପଶିଵାରିଘ୍ନେ । ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଵପୁର୍ଗୌରୀତ୍ରାତ୍ରେ । ଵୈଦଲଵୃତ୍ରଘ୍ନେ ।
ସ୍ଵଧାମମୁଚୁକୁନ୍ଦୈକନିଷ୍କାଲୟଵନେଷ୍ଟକୃତେ । ୟମୁନାପତୟେ ।
ଆନୀତପରିଲୀନଶିଵାତ୍ମଜାୟ । ଶ୍ରୀଦାମରଙ୍କଭକ୍ତାର୍ଥଭୂମ୍ୟାନୀତେନ୍ଦ୍ରଵୈଭଵାୟ ।
ଦୁର୍ଵୃତ୍ତଶିଶୁପାଲୈକମୁକ୍ତିଦାୟ ନମଃ ॥ ୮୨୦ ॥

ଓଂ ଦ୍ଵାରକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ଆଚାଣ୍ଡାଲାଦିକପ୍ରାପ୍ୟଦ୍ଵାରକାନିଧିକୋଟିକୃତେ ।
ଅକ୍ରୂରୋଦ୍ଧଵମୁଖ୍ୟୈକଭକ୍ତସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦମୁକ୍ତିଦାୟ ।
ସବାଲସ୍ତ୍ରୀଜଲକ୍ରୀଡାୟ । ଅମୃତଵାପୀକୃତାର୍ଣଵାୟ । ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଦଗ୍ଧ-
ଗର୍ଭସ୍ଥପରୀକ୍ଷିଜ୍ଜୀଵନୈକକୃତେ । ପରିଲୀନଦ୍ଵିଜସୁତାନେତ୍ରେ ।
ଅର୍ଜୁନମଦାପହାୟ । ଗୂଢମୁଦ୍ରାକୃତିଗ୍ରସ୍ତଭୀଷ୍ମାଦ୍ୟଖିଲକୌରଵାୟ ।
ୟଥାର୍ଥଖଣ୍ଡିତାଶେଷଦିଵ୍ୟାସ୍ତ୍ରାୟ ।
ପାର୍ଥମୋହହୃତେ । ଗର୍ଭଶାପଚ୍ଛଲଧ୍ଵସ୍ତୟାଦଵୋର୍ଵୀଭୟାପହାୟ ।
ଜରାଵ୍ୟାଧାରିଗତିଦାୟ । ସ୍ମୃତିମାତ୍ରାଖିଲେଷ୍ଟଦାୟ । କାମଦେଵାୟ ।
ରତିପତୟେ । ମନ୍ମଥାୟ । ଶମ୍ବରାନ୍ତକାୟ । ଅନଙ୍ଗାୟ ।
ଜିତଗୌରୀଶାୟ ନମଃ ॥ ୮୪୦ ॥

ଓଂ ରତିକାନ୍ତାୟ ନମଃ । ସଦେପ୍ସିତାୟ । ପୁଷ୍ପେଷଵେ ।
ଵିଶ୍ଵଵିଜୟିନେ । ସ୍ମରାୟ । କାମେଶ୍ଵରୀପ୍ରିୟାୟ । ଉଷାପତୟେ । ଵିଶ୍ଵକେତଵେ ।
ଵିଶ୍ଵଦୃପ୍ତାୟ । ଅଧିପୂରୁଷାୟ । ଚତୁରାତ୍ମନେ । ଚତୁର୍ଵ୍ୟୂହାୟ ।
ଚତୁର୍ୟୁଗଵିଧାୟକାୟ । ଚତୁର୍ଵେଦୈକଵିଶ୍ଵାତ୍ମନେ । ସର୍ଵୋତ୍କୃଷ୍ଟାଂଶକୋଟିକାୟ ।
ଆଶ୍ରମାତ୍ମନେ । ପୁରଣାର୍ଷୟେ । ଵ୍ୟାସାୟ । ଶାଖାସହସ୍ରକୃତେ ।
ମହାଭାରତନିର୍ମାତ୍ରେ ନମଃ ॥ ୮୬୦ ॥

ଓଂ କଵୀନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ । ବାଦରାୟଣାୟ । କୃଷ୍ଣଦ୍ଵୈପାୟନାୟ ।
ସର୍ଵପୁରୁଷାର୍ଥୈକବୋଧକାୟ । ଵେଦାନ୍ତକର୍ତ୍ରେ । ବ୍ରହ୍ମୈକଵ୍ୟଞ୍ଜକାୟ ।
ପୁରୁଵଂଶକୃତେ । ବୁଦ୍ଧାୟ । ଧ୍ୟାନଜିତାଶେଷଦେଵଦେଵାୟ । ଜଗତ୍ପ୍ରିୟାୟ ।
ନିରାୟୁଧାୟ । ଜଗଜ୍ଜୈତ୍ରାୟ । ଶ୍ରୀଧରାୟ । ଦୁଷ୍ଟମୋହନାୟ ।
ଦୈତ୍ୟଵେଦବହିଃକର୍ତ୍ରେ । ଵେଦାର୍ଥଶ୍ରୁତିଗୋପକାୟ । ଶୌଦ୍ଧୋଦନୟେ ।
ଦୃଷ୍ଟଦିଷ୍ଟାୟ । ସୁଖଦାୟ । ସଦସସ୍ପତୟେ ନମଃ ॥ ୮୮୦ ॥

ଓଂ ୟଥାୟୋଗ୍ୟାଖିଲକୃପାୟ ନମଃ । ସର୍ଵଶୂନ୍ୟାୟ ।
ଅଖିଲେଷ୍ଟଦାୟ । ଚତୁଷ୍କୋଟିପୃଥକ୍ତତ୍ତ୍ଵାୟ । ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତେଶ୍ଵରାୟ ।
ପାଖଣ୍ଡଵେଦମାର୍ଗେଶାୟ । ପାଖଣ୍ଡଶ୍ରୁତିଗୋପକାୟ । କଲ୍କିନେ ।
ଵିଷ୍ଣୁୟଶଃପୁତ୍ରାୟ । କଲିକାଲଵିଲୋପକାୟ । ସମସ୍ତମ୍ଲେଚ୍ଛଦୁଷ୍ଟଘ୍ନାୟ ।
ସର୍ଵଶିଷ୍ଟଦ୍ଵିଜାତିକୃତେ । ସତ୍ୟପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଦେଵଦ୍ଵିଜଦୀର୍ଘକ୍ଷୁଧାପହାୟ ।
ଅଶ୍ଵଵାରାଦିରେଵାନ୍ତାୟ । ପୃଥ୍ଵୀଦୁର୍ଗତିନାଶନାୟ ।
ସଦ୍ୟଃକ୍ଷ୍ମାନନ୍ତଲକ୍ଷ୍ମୀକୃତେ । ନଷ୍ଟନିଃଶେଷଧର୍ମଵିଦେ ।
ଅନନ୍ତସ୍ଵର୍ଣୟୋଗୈକହେମପୂର୍ଣାଖିଲଦ୍ଵିଜାୟ ।
ଅସାଧ୍ୟୈକଜଗଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ॥ ୯୦୦ ॥

ଓଂ ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ଜୟଧ୍ଵଜାୟ । ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ଵାଧିପାୟ ।
କର୍ତୃଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଵିଧୟେ । ଉମାପତୟେ । ଭର୍ତୃଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ।
ପ୍ରଜେଶାଗ୍ର୍ୟାୟ । ମରୀଚୟେ । ଜନକାଗ୍ରଣ୍ୟେ । କଶ୍ୟପାୟ । ଦେଵରାଜେନ୍ଦ୍ରାୟ ।
ପ୍ରହ୍ଲାଦାୟ । ଦୈତ୍ୟରାଜେ । ଶଶିନେ । ନକ୍ଷତ୍ରେଶାୟ । ରଵୟେ ।
ତେଜଃଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଶୁକ୍ରାୟ । କଵୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ॥ ୯୨୦ ॥

ଓଂ ମହର୍ଷିରାଜେ ନମଃ । ଭୃଗଵେ । ଵିଷ୍ଣଵେ । ଆଦିତ୍ୟେଶାୟ । ବଲୟେ ।
ସ୍ଵରାଜେ । ଵାୟଵେ । ଵହ୍ନୟେ । ଶୁଚୟେ । ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଶଙ୍କରାୟ । ରୁଦ୍ରରାଚେ ।
ଗୁରଵେ । ଵିଦ୍ଵତ୍ତମାୟ । ଚିତ୍ରରଥାୟ । ଗନ୍ଧର୍ଵାଗ୍ର୍ୟାୟ । ଅକ୍ଷରୋତ୍ତମାୟ ।
ଵର୍ଣାଦୟେ । ଅଗ୍ର୍ୟାୟ । ସ୍ତ୍ରିୟୈ ନମଃ ॥ ୯୪୦ ॥

ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ । ଶକ୍ତ୍ୟଗ୍ର୍ୟାୟୈ । ଆଶିଷେ । ନାରଦାୟ । ଦେଵର୍ଷିରାଜେ ।
ପାଣ୍ଡଵାଗ୍ର୍ୟାୟ । ଅର୍ଜୁନାୟ । ଵାଦାୟ । ପ୍ରଵାଦରାଜେ । ପଵନାୟ ।
ପଵନେଶାନାୟ । ଵରୁଣାୟ । ୟାଦସାମ୍ପତୟେ । ଗଙ୍ଗାୟୈ । ତୀର୍ଥୋତ୍ତମାୟ ।
ଦ୍ୟୂତାୟ । ଛଲକାଗ୍ର୍ୟାୟ । ଵରୌଷଧାୟ । ଅନ୍ନାୟ । ସୁଦର୍ଶନାୟ ନମଃ ॥ ୯୬୦ ॥

ଓସ୍ତ୍ରାଗ୍ର୍ୟାୟ ନମଃ । ଵଜ୍ରାୟ । ପ୍ରହରଣୋତ୍ତମାୟ । ଉଚ୍ଚୈଃଶ୍ରଵସେ ।
ଵାଜିରାଜାୟ । ଐରାଵତାୟ । ଇଭେଶ୍ଵରାୟ । ଅରୁନ୍ଧତ୍ୟୈ । ଏକପତ୍ନ୍ୟୈ ।
ଈଶାୟ । ଅଶ୍ଵତ୍ଥାୟ । ଅଶେଷଵୃକ୍ଷରାଜେ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମଵିଦ୍ୟାୟୈ ।
ଵିଦ୍ୟାଗ୍ର୍ୟାୟ । ପ୍ରଣଵାୟ । ଛନ୍ଦସାଂଵରାୟ । ମେରଵେ । ଗିରିପତୟେ ।
ମାର୍ଗାୟ । ମାସାଗ୍ର୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୯୮୦ ॥

ଓଂ କାଲସତ୍ତମାୟ ନମଃ । ଦିନାଦ୍ୟାତ୍ମନେ । ପୂର୍ଵୀସଦ୍ଧାୟ ।
କପିଲାୟ । ସାମଵେଦରାଜେ । ତାର୍କ୍ଷ୍ୟାୟ । ଖଗେନ୍ଦ୍ରାୟ । ଋତ୍ଵଗ୍ର୍ୟାୟ ।
ଵସନ୍ତାୟ । କଲ୍ପପାଦପାୟ । ଦାତୃଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । କାମଧେନଵେ ।
ଆର୍ତିଘ୍ନାଗ୍ର୍ୟାୟ । ସୁହୃତ୍ତମାୟ । ଚିନ୍ତାମଣୟେ । ଗୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ମାତ୍ରେ ।
ହିତତମାୟ । ପିତ୍ରେ । ସିଂହାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦୦ ॥

ଓଂ ମୃଗେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ । ନାଗେନ୍ଦ୍ରାୟ । ଵାସୁକୟେ । ନୃଵରାୟ । ନୃପାୟ ।
ଵର୍ଣେଶାୟ । ବ୍ରାହ୍ମଣାୟ । ଚେତଃକରଣାଗ୍ର୍ୟାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦୮॥

ଇତି ପାଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read 1000 Names of Shri Vishnu Stotram 2:

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Vishnu | Sahasranamavali 2 Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top