Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Chandra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Chandra Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ ચન્દ્રાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

ચન્દ્ર બીજ મન્ત્ર –
ૐ શ્રાઁ શ્રીં શ્રૌં સઃ ચન્દ્રાય નમઃ ।

ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ શશધરાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ તારાધીશાય નમઃ ।
ૐ નિશાકરાય નમઃ ।
ૐ સુખનિધયે નમઃ ।
ૐ સદારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ સત્પતયે નમઃ ।
ૐ સાધુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ જિતેન્દ્રિયાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ જયોદ્યોગાય નમઃ ।
ૐ જ્યોતિશ્ચક્રપ્રવર્તકાય નમઃ ।
ૐ વિકર્તનાનુજાય નમઃ ।
ૐ વીરાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશાય નમઃ ।
ૐ વિદુષાં પતયે નમઃ ।
ૐ દોષાકરાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટદૂરાય નમઃ ।
ૐ પુષ્ટિમતે નમઃ ।
ૐ શિષ્ટપાલકાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ અષ્ટમૂર્તિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ કષ્ટદારુકુઠારકાય નમઃ ।
ૐ સ્વપ્રકાશાય નમઃ ।
ૐ પ્રકાશાત્મને નમઃ ।
ૐ દ્યુચરાય નમઃ ।
ૐ દેવભોજનાય નમઃ ।
ૐ કલાધરાય નમઃ ।
ૐ કાલહેતવે નમઃ ।
ૐ કામકૃતે નમઃ । ૩૦ ।

ૐ કામદાયકાય નમઃ ।
ૐ મૃત્યુસંહારકાય નમઃ ।
ૐ અમર્ત્યાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાનુષ્ઠાનદાયકાય નમઃ ।
ૐ ક્ષપાકરાય નમઃ ।
ૐ ક્ષીણપાપાય નમઃ ।
ૐ ક્ષયવૃદ્ધિસમન્વિતાય નમઃ ।
ૐ જૈવાતૃકાય નમઃ ।
ૐ શુચયે નમઃ ।
ૐ શુભ્રાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ જયિને નમઃ ।
ૐ જયફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સુધામયાય નમઃ ।
ૐ સુરસ્વામિને નમઃ ।
ૐ ભક્તાનામિષ્ટદાયકાય નમઃ ।
ૐ ભુક્તિદાય નમઃ ।
ૐ મુક્તિદાય નમઃ ।
ૐ ભદ્રાય નમઃ ।
ૐ ભક્તદારિદ્ર્યભઞ્જકાય નમઃ ।
var ૐ ભક્તદારિદ્ર્યભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ સામગાનપ્રિયાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ સર્વરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ સાગરોદ્ભવાય નમઃ ।
ૐ ભયાન્તકૃતે નમઃ ।
ૐ ભક્તિગમ્યાય નમઃ ।
ૐ ભવબન્ધવિમોચકાય નમઃ ।
ૐ જગત્પ્રકાશકિરણાય નમઃ ।
ૐ જગદાનન્દકારણાય નમઃ ।
ૐ નિસ્સપત્નાય નમઃ ।
ૐ નિરાહારાય નમઃ ।
ૐ નિર્વિકારાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ નિરામયાય નમઃ ।
ૐ ભૂચ્છયાઽઽચ્છાદિતાય નમઃ ।
ૐ ભવ્યાય નમઃ ।
ૐ ભુવનપ્રતિપાલકાય નમઃ ।
ૐ સકલાર્તિહરાય નમઃ ।
ૐ સૌમ્યજનકાય નમઃ ।
ૐ સાધુવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ સર્વાગમજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સનકાદિમુનિસ્તુતાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ સિતચ્છત્રધ્વજોપેતાય નમઃ ।
ૐ સિતાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ સિતભૂષણાય નમઃ ।
ૐ શ્વેતમાલ્યામ્બરધરાય નમઃ ।
ૐ શ્વેતગન્ધાનુલેપનાય નમઃ ।
ૐ દશાશ્વરથસંરૂઢાય નમઃ ।
ૐ દણ્ડપાણયે નમઃ ।
ૐ ધનુર્ધરાય નમઃ ।
ૐ કુન્દપુષ્પોજ્જ્વલાકારાય નમઃ ।
ૐ નયનાબ્જસમુદ્ભવાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ આત્રેયગોત્રજાય નમઃ ।
ૐ અત્યન્તવિનયાય નમઃ ।
ૐ પ્રિયદાયકાય નમઃ ।
ૐ કરુણારસસમ્પૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ કર્કટપ્રભવે નમઃ ।
ૐ અવ્યયાય નમઃ ।
ૐ ચતુરશ્રાસનારૂઢાય નમઃ ।
ૐ ચતુરાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યવાહનાય નમઃ ।
ૐ વિવસ્વન્મણ્ડલાગ્નેયવાસસે નમઃ । ૯૦ ।

ૐ વસુસમૃદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ મહેશ્વરપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ દાન્તાય નમઃ ।
ૐ મેરુગોત્રપ્રદક્ષિણાય નમઃ ।
ૐ ગ્રહમણ્ડલમધ્યસ્થાય નમઃ ।
ૐ ગ્રસિતાર્કાય નમઃ ।
ૐ ગ્રહાધિપાય નમઃ ।
ૐ દ્વિજરાજાય નમઃ ।
ૐ દ્યુતિલકાય નમઃ ।
ૐ દ્વિભુજાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ દ્વિજપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ઔદુમ્બરનગાવાસાય નમઃ ।
ૐ ઉદારાય નમઃ ।
ૐ રોહિણીપતયે નમઃ ।
ૐ નિત્યોદયાય નમઃ ।
ૐ મુનિસ્તુત્યાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાનન્દફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સકલાહ્લાદનકરાય નમઃ । ૧૦૮ ।

ૐ પલાશેધ્મપ્રિયાય નમઃ ।
var ૐ પલાશસમિધપ્રિયાય નમઃ ।
। ઇતિ ચન્દ્રાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।

Also Read 108 Names of Chandra:

108 Names of Chandra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Propitiation of the Moon / Monday:

Charity: Donate water, cow’s milk or white rice to a female leader on Monday evening.

Fasting: On Mondays, especially during Moon transits and major or minor Moon periods.

Mantra: To be chanted on Monday evening, especially during major or minor Moon periods:

Result: The planetary deity Chandra is propitiated increasing mental health and peace of mind.

108 Names of Chandra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top