Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Chandra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Chandra Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଚନ୍ଦ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଚନ୍ଦ୍ର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର –
ଓଂ ଶ୍ରାଁ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୌଂ ସଃ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।

ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଶାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଖନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଧୁପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ଜୟୋଦ୍ୟୋଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚକ୍ରପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକର୍ତନାନୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦୁଷାଂ ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଷାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଦୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ଟିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଷ୍ଟପାଲକାୟ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଷ୍ଟଦାରୁକୁଠାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକାଶାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ୟୁଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଭୋଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲହେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କାମକୃତେ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ କାମଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁସଂହାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମର୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷପାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୀଣପାପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୟଵୃଦ୍ଧିସମନ୍ଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୈଵାତୃକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭ୍ରାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଧାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାନାମିଷ୍ଟଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁକ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଦାରିଦ୍ର୍ୟଭଞ୍ଜକାୟ ନମଃ ।
var ଓଂ ଭକ୍ତଦାରିଦ୍ର୍ୟଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମଗାନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଗରୋଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟାନ୍ତକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତିଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵବନ୍ଧଵିମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ପ୍ରକାଶକିରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦାନନ୍ଦକାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିସ୍ସପତ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାହାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଵିକାରାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ନିରାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂଚ୍ଛୟାଽଽଚ୍ଛାଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଵନପ୍ରତିପାଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲାର୍ତିହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମ୍ୟଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଧୁଵନ୍ଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଗମଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନକାଦିମୁନିସ୍ତୁତାୟ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ସିତଚ୍ଛତ୍ରଧ୍ଵଜୋପେତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିତାଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିତଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତମାଲ୍ୟାମ୍ବରଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତଗନ୍ଧାନୁଲେପନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶାଶ୍ଵରଥସଂରୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଣ୍ଡପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନୁର୍ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁନ୍ଦପୁଷ୍ପୋଜ୍ଜ୍ଵଲାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୟନାବ୍ଜସମୁଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଆତ୍ରେୟଗୋତ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ୟନ୍ତଵିନୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାରସସମ୍ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍କଟପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁରଶ୍ରାସନାରୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଵସ୍ଵନ୍ମଣ୍ଡଲାଗ୍ନେୟଵାସସେ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ଵସୁସମୃଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶ୍ଵରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁଗୋତ୍ରପ୍ରଦକ୍ଷିଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରସିତାର୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଜରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ୟୁତିଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଭୁଜାୟ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ଦ୍ଵିଜପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଔଦୁମ୍ବରନଗାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୋହିଣୀପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟୋଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲାହ୍ଲାଦନକରାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।

ଓଂ ପଲାଶେଧ୍ମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
var ଓଂ ପଲାଶସମିଧପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
। ଇତି ଚନ୍ଦ୍ରାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣା ।

Also Read 108 Names of Chandra:

108 Names of Chandra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Propitiation of the Moon / Monday:

Charity: Donate water, cow’s milk or white rice to a female leader on Monday evening.

Fasting: On Mondays, especially during Moon transits and major or minor Moon periods.

Mantra: To be chanted on Monday evening, especially during major or minor Moon periods:

Result: The planetary deity Chandra is propitiated increasing mental health and peace of mind.

108 Names of Chandra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top