Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi

Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Hindi Lyrics:

गङ्गाष्टोत्तरशतनामावलिः २
ॐ गङ्गायै नमः । महाभद्रायै । माहामायायै । वरप्रदायै ।
नन्दिन्यै । पद्मनिलयायै । मीनाक्ष्यै । पद्मवक्त्रायै । भागिरत्यै ।
पद्मभृते । ज्ञानमुद्रायै । रमायै । परायै । कामरूपायै ।
महाविद्यायै । महापातकनाशिन्यै । महाश्रयायै । मालिन्यै ।
महाभोगायै । महाभुजायै नमः ॥ २० ॥

ॐ महाभागायै नमः । महोत्साहायै । दिव्याङ्गायै । सुरवन्दितायै ।
भगवत्यै । महापाशायै । महाकारायै । महाङ्कुशायै । वीतायै ।
विमलायै । विश्वायै । विद्युन्मालायै । वैष्णव्यै । चन्द्रिकायै ।
चन्द्रवदनायै । चन्द्रलेखाविभूषितायै । शुच्यै । सुरसायै ।
देव्यै । दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः ॥ ४० ॥

ॐ शीतलायै नमः । वसुधायै । कोमलायै । माहाभद्रायै । महाबलायै ।
भोगदायै । भारत्यै । भामायै । गोविन्दायै । गोमत्यै । शिवायै ।
जटिलायै । हिमालयवासायै । कृष्णायै । विष्णुरूपिण्यै । वैष्णव्यै ।
विष्णुपादसम्भवायै । विष्णुलोकसाधनायै । सौदामन्यै ।
सुधामूर्त्यै नमः ॥ ६० ॥

ॐ सुभद्रायै नमः । सुरपूजितायै । सुवासिन्यै । सुनासायै ।
विनिद्रायै । मीनलोचनायै । पवित्ररूपिण्यै । विशालाक्ष्यै ।
शिवजायायै । महाफलायै । त्रयीमूर्तये । त्रिकालज्ञायै । त्रिगुणायै ।
शास्त्ररूपिण्यै । संसारार्णवतारकायै । स्वच्छप्रदायै । स्वरात्मिकायै ।
सकलपापविनाशकायै । शिवस्य जटास्थितायै । महादेव्यै नमः ॥ ८० ॥

ॐ मकरवाहिन्यै नमः । धूम्रलोचनमर्दनायै ।
सर्वदेवस्तुतायै । सौम्यायै । सुरासुरनमस्कृतायै । कारुण्यायै ।
अपराधधरायै । रूपसौभाग्यदायिन्यै । रक्षकायै । वरारोहायै ।
अमृतकलशधारिण्यै । वारिजासनायै । चित्राम्बरायै । चित्रगन्धायै ।
चित्रमाल्यविभूषितायै । कान्तायै । कामप्रदायै । वन्द्यायै ।
मुनिगणसुपूजितायै । श्वेताननायै नमः ॥ १०० ॥

ॐ नीलभुजायै नमः । तारायै । अभयप्रदायै । अनुग्रहप्रदायै ।
निरञ्जनायै । मकरासनायै । नीलजङ्घायै ।
ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ॥ १०८ ॥

इति गङ्गाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read Ganga 2 108 Names:

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Ganga 2 | Ganga Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top