Home / Ganesh Stotram,Ashtottara Shatanamavali / 108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Hindi

108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Hindi

Sri Ganesha Ashtottarashatanamavali 3 in Hindi:

श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः ३
ॐ गजाननाय नमः । गणाध्यक्षाय । विघ्नराजाय । विनायकाय । द्वैमातुराय । सुमुखाय । प्रमुखाय । सन्मुखाय । कृतिने । ज्ञानदीपाय । सुखनिधये । सुराध्यक्षाय । सुरारिभिदे ।
महागणपतये । मान्याय । महन्मान्याय । मृडात्मजाय । पुराणाय । - पुराणपुरुषाय पुरुषाय । पूष्णे नमः ॥ २० ॥

ॐ पुष्करिणे नमः । पुण्यकृते । अग्रगण्याय । अग्रपूज्याय । अग्रगामिने । चामीकरप्रभाय । सर्वस्मै । सर्वोपास्याय । सर्वकर्त्रे । सर्वनेत्रे । सर्वसिद्धिप्रदाय । सर्वसिद्धाय । सर्ववन्द्याय । महाकालाय । महाबलाय । हेरम्बाय । लम्बजठराय । ह्रस्वग्रीवाय । महोदराय नमः ॥ ४० ॥

ॐ मदोत्कटाय नमः । महावीराय । मन्त्रिणे । मङ्गलदाय । प्रमथाचार्याय । प्राज्ञाय । प्रमोदाय । मोदकप्रियाय । धृतिमते । मतिमते । कामिने । कपित्थप्रियाय । ब्रह्मचारिणे । ब्रह्मरूपिणे ।
ब्रह्मविदे । ब्रह्मवन्दिताय । जिष्णवे । विष्णुप्रियाय । भक्तजीविताय । जितमन्मथाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ ऐश्वर्यदाय नमः । गुहज्यायसे । सिद्धिसेविताय । विघ्नकर्त्रे । विघ्नहर्त्रे । विश्वनेत्रे । विराजे । स्वराजे । श्रीपतये । वाक्पतये । श्रीमते । श‍ृङ्गारिणे । श्रितवत्सलाय । शिवप्रियाय । शीघ्रकारिणे । शाश्वताय । शिवनन्दनाय । बलोद्धाय । भक्तनिधये । भावगम्याय नमः ॥ ८० ॥

ॐ भवात्मजाय नमः । महते । मङ्गलदायिने । महेशाय । महिताय । सत्यधर्मिणे । सदाधाराय । सत्याय । सत्यपराक्रमाय । शुभाङ्गाय । शुभ्रदन्ताय । शुभदाय । शुभविग्रहाय । पञ्चपातकनाशिने । पार्वतीप्रियनन्दनाय । विश्वेशाय । विबुध आराध्यपदाय । वीरवराग्रगाय । कुमारगुरुवन्द्याय । कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ वल्लभावल्लभाय । वराभयकराम्बुजाय । सुधाकलशहस्ताय । सुधाकरकलाधराय । पञ्चहस्ताय । प्रधानेशाय । पुरातनाय । वरसिद्धिविनायकाय नमः ॥ १०८ ॥

इति गणेशाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read Sri Ganesha 3 108 Names:

108 Names of Shri Ganesha 3 | Ashtottara Shatanamavali 3 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts