Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali Hindi Lyrics:

श्रीगरुडाष्टोत्तरशतनामावलिः

ॐ वैनतेयाय नमः । खगपतये । काश्यपाय । अग्नये । महाबलाय । तप्तकाञ्चनवर्णाभाय । सुपर्णाय । हरिवाहनाय ।
छन्दोमयाय । महातेजसे । महोत्साहाय । महाबलाय । ब्रह्मण्याय । विष्णुभक्ताय । कुन्देन्दुधवलाननाय । चक्रपाणिधराय । श्रीमते ।
नागारये । नागभूषणाय । विज्ञानदाय नमः ॥ २० ॥

ॐ विशेषज्ञाय नमः । विद्यानिधये । अनामयाय । भूतिदाय । भुवनत्रात्रे । भूशयाय । भक्तवत्सलाय । सप्तछन्दोमयाय । पक्षिणे ।
सुरासुरसुपूजिताम । गजभुजे । कच्छपाशिने । दैत्यहन्त्रे । अरुणानुजाय । अमृतांशाय । अमृतवपुषे । आनन्दनिधये ।
अव्ययाय निगमात्मने । निराहाराय नमः ॥ ४० ॥

ॐ निस्त्रैगुपयाय । निरप्ययाय । निर्विकल्पाय । परस्मै-ज्योतिषे । परात्परतराय । परस्मै । शुभाङ्गाय । शुभदाय । शूराय ।
सूक्ष्मरूपिणे । बृइहत्तनवे । विषाशिने । विदितात्मने । विदिताय । जयवर्धनाय । दार्ढ्याङ्गाय । जगदीशाय । जनार्दनमहाध्वजाय । सतां
सन्तापविच्छेत्रे । जरामरणवर्जिताय नमः ॥ ६० ॥

ॐ कल्याणदाय । कलातीताय । कलाधरसमप्रभाय । सोमपाय । सुरसङ्घेशाय । यज्ञाङ्गाय । यज्ञभूषणाय । महाजवाय ।
जितामित्राय । मन्मथप्रियबान्धवाय । शङ्खभृते । चक्रधारिणे । बालाय । बहुपराक्रमाय । सुधाकुम्भधराय । धीमते । दुराधर्षाय ।
दुरारिघ्ने । वज्राङ्गाय । वरदाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ वन्द्याय नमः । वायुवेगाय । वरप्रदाय । विनतानन्दनाय । श्रीदाय । विजितारातिसङ्कुलाय । पतद्वरिष्ठाय । सर्वेशाय । पापघ्ने ।
पापनाशनाय । अग्रिजिते । जयघोषाय । जगदाह्लादकारकाय । वज्रनासाय । सुवक्त्राय । मारिघ्नाय । मदभञ्जनाय । कालज्ञाय ।
कमलेष्टाय । कलिदोषनिवारणाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ विद्युन्निभाय नमः । विशालाङ्गाय । विनतादास्य-मोचनाय । स्तोमात्मने । त्रयीमूर्ध्ने । भूम्ने । गायत्रलोचनाय ।
सामगानरताय । स्रग्विणे । स्वच्छन्दगतये । अग्रण्ये । श्रीपक्षिराजपरब्रह्मणे नमः ॥ १११ ॥

इति गरुडाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read Sri Garuda 108 Names:

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top