Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Garuda Ashtottara Shatanamavali Oriya Lyrics:

ଶ୍ରୀଗରୁଡାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ

ଓଂ ଵୈନତେୟାୟ ନମଃ । ଖଗପତୟେ । କାଶ୍ୟପାୟ । ଅଗ୍ନୟେ । ମହାବଲାୟ । ତପ୍ତକାଞ୍ଚନଵର୍ଣାଭାୟ । ସୁପର୍ଣାୟ । ହରିଵାହନାୟ ।
ଛନ୍ଦୋମୟାୟ । ମହାତେଜସେ । ମହୋତ୍ସାହାୟ । ମହାବଲାୟ । ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । ଵିଷ୍ଣୁଭକ୍ତାୟ । କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁଧଵଲାନନାୟ । ଚକ୍ରପାଣିଧରାୟ । ଶ୍ରୀମତେ । ନାଗାରୟେ । ନାଗଭୂଷଣାୟ । ଵିଜ୍ଞାନଦାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ଵିଶେଷଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ଵିଦ୍ୟାନିଧୟେ । ଅନାମୟାୟ । ଭୂତିଦାୟ । ଭୁଵନତ୍ରାତ୍ରେ । ଭୂଶୟାୟ । ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ । ସପ୍ତଛନ୍ଦୋମୟାୟ । ପକ୍ଷିଣେ । ସୁରାସୁରସୁପୂଜିତାମ । ଗଜଭୁଜେ । କଚ୍ଛପାଶିନେ । ଦୈତ୍ୟହନ୍ତ୍ରେ । ଅରୁଣାନୁଜାୟ । ଅମୃତାଂଶାୟ । ଅମୃତଵପୁଷେ । ଆନନ୍ଦନିଧୟେ । ଅଵ୍ୟୟାୟ ନିଗମାତ୍ମନେ । ନିରାହାରାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁପୟାୟ । ନିରପ୍ୟୟାୟ । ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ । ପରସ୍ମୈ-ଜ୍ୟୋତିଷେ । ପରାତ୍ପରତରାୟ । ପରସ୍ମୈ । ଶୁଭାଙ୍ଗାୟ । ଶୁଭଦାୟ । ଶୂରାୟ ।
ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପିଣେ । ବୃଇହତ୍ତନଵେ । ଵିଷାଶିନେ । ଵିଦିତାତ୍ମନେ । ଵିଦିତାୟ । ଜୟଵର୍ଧନାୟ । ଦାର୍ଢ୍ୟାଙ୍ଗାୟ । ଜଗଦୀଶାୟ । ଜନାର୍ଦନମହାଧ୍ଵଜାୟ । ସତାଂ ସନ୍ତାପଵିଚ୍ଛେତ୍ରେ । ଜରାମରଣଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ କଲ୍ୟାଣଦାୟ । କଲାତୀତାୟ । କଲାଧରସମପ୍ରଭାୟ । ସୋମପାୟ । ସୁରସଙ୍ଘେଶାୟ । ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗାୟ । ୟଜ୍ଞଭୂଷଣାୟ । ମହାଜଵାୟ ।
ଜିତାମିତ୍ରାୟ । ମନ୍ମଥପ୍ରିୟବାନ୍ଧଵାୟ । ଶଙ୍ଖଭୃତେ । ଚକ୍ରଧାରିଣେ । ବାଲାୟ । ବହୁପରାକ୍ରମାୟ । ସୁଧାକୁମ୍ଭଧରାୟ । ଧୀମତେ । ଦୁରାଧର୍ଷାୟ ।
ଦୁରାରିଘ୍ନେ । ଵଜ୍ରାଙ୍ଗାୟ । ଵରଦାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଵନ୍ଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ଵାୟୁଵେଗାୟ । ଵରପ୍ରଦାୟ । ଵିନତାନନ୍ଦନାୟ । ଶ୍ରୀଦାୟ । ଵିଜିତାରାତିସଙ୍କୁଲାୟ । ପତଦ୍ଵରିଷ୍ଠାୟ । ସର୍ଵେଶାୟ । ପାପଘ୍ନେ । ପାପନାଶନାୟ । ଅଗ୍ରିଜିତେ । ଜୟଘୋଷାୟ । ଜଗଦାହ୍ଲାଦକାରକାୟ । ଵଜ୍ରନାସାୟ । ସୁଵକ୍ତ୍ରାୟ । ମାରିଘ୍ନାୟ । ମଦଭଞ୍ଜନାୟ । କାଲଜ୍ଞାୟ ।
କମଲେଷ୍ଟାୟ । କଲିଦୋଷନିଵାରଣାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ଵିଦ୍ୟୁନ୍ନିଭାୟ ନମଃ । ଵିଶାଲାଙ୍ଗାୟ । ଵିନତାଦାସ୍ୟ-ମୋଚନାୟ । ସ୍ତୋମାତ୍ମନେ । ତ୍ରୟୀମୂର୍ଧ୍ନେ । ଭୂମ୍ନେ । ଗାୟତ୍ରଲୋଚନାୟ । ସାମଗାନରତାୟ । ସ୍ରଗ୍ଵିଣେ । ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦଗତୟେ । ଅଗ୍ରଣ୍ୟେ । ଶ୍ରୀପକ୍ଷିରାଜପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ॥ ୧୧୧ ॥

ଇତି ଗରୁଡାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ସମାପ୍ତା ।

Also Read Sri Garuda 108 Names:

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top