Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Shri Guruvayupureshvara Gujarati Lyrics:

શ્રીગુરુવાયુપુરેશ્વરાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ
॥ શ્રીઃ ॥

ધ્યાનમ્ –
ક્ષીરામ્ભોધિસ્થકલ્પદ્રુમવનવિલસદ્રત્નયુઙ્મણ્ટપાન્તઃ
શઙ્ખં ચક્રં પ્રસૂનં કુસુમશરચયં ચેક્ષુકોદણ્ડપાશૌ ।
હસ્તાગ્રૈર્ધારયન્તં સૃણિમપિ ચ ગદાં ભૂરમાઽઽલિઙ્ગિતં તં
ધ્યાયેત્સિન્દૂરકાન્તિં વિધિમુખવિબુધૈરીડ્યમાનં મુકુન્દમ્ ॥

અથ નામાવલિઃ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મહાવૈકુણ્ઠનાથાખ્યાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મહાનારાયણાભિધાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં તારશ્રીશક્તિકન્દર્પચતુર્બીજકશોભિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ગોપાલસુન્દરીરૂપાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રીવિદ્યામન્ત્રવિગ્રહાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં રમાબીજસમારમ્ભાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં હૃલ્લેખાસમલઙ્કૃતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મારબીજસમાયુક્તાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં વાણીબીજસમન્વિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં પરાબીજસમારાધ્યાય નમઃ ૐ । ૧૦ ।

ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મીનકેતનબીજકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં તારશક્તિરમાયુક્તાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કૃષ્ણાયપદપૂજિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કાદિવિદ્યાદ્યકૂટાઢ્યાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ગોવિન્દાયપદપ્રિયાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કામરાજાખ્યકૂટેશાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ગોપીજનસુભાષિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં વલ્લભાયપદપ્રીતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શક્તિકૂટવિજૃમ્ભિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં વહ્નિજાયાસમાયુક્તાય નમઃ ૐ । ૨૦ ।

ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં પરાવાઙ્મદનપ્રિયાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં માયારમાસુસમ્પૂર્ણાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મન્ત્રરાજકલેબરાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં દ્વાદશાવૃતિચક્રેશાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં યન્ત્રરાજશરીરકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં પિણ્ડગોપાલબીજાઢ્યાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં સર્વમોહનચક્રગાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ષડક્ષરીમન્ત્રરૂપાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મન્ત્રાત્મરસકોણગાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં પઞ્ચાઙ્ગકમનુપ્રીતાય નમઃ ૐ । ૩૦ ।

ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં સન્ધિચક્રસમર્ચિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં અષ્ટાક્ષરીમન્ત્રરૂપાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મહિષ્યષ્ટકસેવિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ષોડશાક્ષરીમન્ત્રાત્મને નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કલાનિધિકલાર્ચિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં અષ્ટાદશાક્ષરીરૂપાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં અષ્ટાદશદલપૂજિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ચતુર્વિંશતિવર્ણાત્મગાયત્રીમનુસેવિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ચતુર્વિશતિનામાત્મશક્તિવૃન્દનિષેવિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ક્લીઙ્કારબીજમધ્યસ્થાય નમઃ ૐ । ૪૦ ।

ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કામવીથીપ્રપૂજિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં દ્વાત્રિંશદક્ષરારૂઢાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં દ્વાત્રિંશદ્ભક્તસેવિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં પિણ્ડગોપાલમધ્યસ્થાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં પિણ્ડગોપાલવીથિગાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં વર્ણમાલાસ્વરૂપાઢ્યાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં માતૃકાવીથિમધ્યગાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં પાશાઙ્કુશદ્વિબીજસ્થાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શક્તિપાશસ્વરૂપકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં પાશાઙ્કુશીયચક્રેશાય નમઃ ૐ । ૫૦ ।

ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં દેવેન્દ્રાદિપ્રપૂજિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ભૂર્જપત્રાદૌ લિખિતાય ક્રમારાધિતવૈભવાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ઊર્ધ્વરેખાસમાયુક્તાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં નિમ્નરેખાપ્રતિષ્ઠિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં સમ્પૂર્ણમેરુરૂપેણ પૂજિતાયાખિલપ્રદાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મન્ત્રાત્મવર્ણમાલાભિઃ સમ્યક્શોભિતચક્રરાજે નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રીચક્રબિન્દુમધ્યસ્થયન્ત્રસંરાટ્સ્વરૂપકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કામધર્માર્થફલદાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શત્રુદસ્યુનિવારકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કીર્તિકાન્તિધનારોગ્યરક્ષાશ્રીવિજયપ્રદાય નમઃ ૐ । ૬૦ ।

ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં પુત્રપૌત્રપ્રદાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં સર્વભૂતવેતાલનાશનાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કાસાપસ્મારકુષ્ઠાદિસર્વરોગવિનાશકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ત્વગાદિધાતુસમ્બદ્ધસર્વામયચિકિત્સકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ડાકિન્યાદિસ્વરૂપેણ સપ્તધાતુષુ નિષ્ઠિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં સ્મૃતિમાત્રેણાષ્ટલક્ષ્મીવિશ્રાણનવિશારદાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રુતિમૌલિસમારાધ્યમહાપાદુકલેબરાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મહાપદાવનીમધ્યરમાદિષોડશીદ્વિકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં રમાદિષોડશીયુક્તરાજગોપદ્વયાન્વિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રીરાજગોપમધ્યસ્થમહાનારાયણદ્વિકાય નમઃ ૐ । ૭૦ ।

ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં નારાયણદ્વયાલીઢમહાનૃંસિહરૂપકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં લઘુરૂપમહાપાદવે નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મહામહાસુપાદુકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મહાપદાવનીધ્યાનસર્વસિદ્ધિવિલાસકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મહાપદાવનીન્યાસશતાધિકકલાષ્ટકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં પરમાનન્દલહરીસમારબ્ધકલાન્વિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શતાધિકકલાન્તોદ્યચ્છ્રીમચ્ચરણવૈભવાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શિર-આદિબ્રહ્મરન્ધ્રસ્થાનન્યસ્તકલાવલયે નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ઇન્દ્રનીલસમચ્છાયાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં સૂર્યસ્પર્ધિકિરીટકાય નમઃ ૐ । ૮૦ ।

ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં અષ્ટમીચન્દ્રવિભ્રાજદલિકસ્થલશોભિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કસ્તૂરીતિલકોદ્ભાસિને નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કારુણ્યાકુલનેત્રકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મન્દહાસમનોહારિણે નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં નવચમ્પકનાસિકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મકરકુણ્ડલદ્વન્દ્વસંશોભિતકપોલકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રીવત્સાઙ્કિતવક્ષઃશ્રિયે નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં વનમાલાવિરાજિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં દક્ષિણોરઃપ્રદેશસ્થપરાહઙ્કૃતિરાજિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં આકાશવત્ક્રશિષ્ઠશ્રીમધ્યવલ્લીવિરાજિતાય નમઃ ૐ । ૯૦ ।

ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં શઙ્કચક્રગદાપદ્મસંરાજિતચતુર્ભુજાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કેયૂરાઙ્ગદભૂષાઢ્યાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કઙ્કણાલિમનોહરાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં નવરત્નપ્રભાપુઞ્જચ્છુરિતાઙ્ગુલિભૂષણાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ગુલ્ફાવધિકસંશોભિપીતચેલપ્રભાન્વિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં કિઙ્કિણીનાદસંરાજત્કાઞ્ચીભૂષણશોભિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં વિશ્વક્ષોભકરશ્રીકમસૃણોરુદ્વયાન્વિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ઇન્દ્રનીલાશ્મનિષ્પન્નસમ્પુટાકૃતિજાનુકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં સ્મરતૂણાભલક્ષ્મીકજઙ્ઘાદ્વયવિરાજિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં માંસલગુલ્ફલક્ષ્મીકાય નમઃ ૐ । ૧૦૦ ।

ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં મહાસૌભાગ્યસંયુતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં હ્રીંઙ્કારતત્ત્વસમ્બોધિનૂપુરદ્વયરાજિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં આદિકૂર્માવતારશ્રીજયિષ્ણુપ્રપદાન્વિતાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં નમજ્જનતમોવૃન્દવિધ્વંસકપદદ્વયાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં નખજ્યોત્સ્નાલિશૈશિર્યપરવિદ્યાપ્રકાશકાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં રક્તશુક્લપ્રભામિશ્રપાદુકાદ્વયવૈભવાય નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં દયાગુણમહાવાર્ધયે નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ગુરુવાયુપુરેશ્વરાય નમઃ ૐ । ૧૦૮ ।

॥ શુભમ્ ॥

ઇતિ શ્રીગુરુવાયુપુરેશ્વરાષ્ટોત્તરશતનામાવલી સમાપ્તા ।

Also Read Shri Guruvayupureshvara 108 Names:

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Guruvayupureshvara | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top