Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Rama 4 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीरामाष्टोत्तरनामावली 4 ॥
ॐ श्रीरामाय नमः ।
ॐ रामभद्राय नमः ।
ॐ रामचन्द्राय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ राजीवलोचनाय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ राजेन्द्राय नमः ।
ॐ रघुपुंगवाय नमः ।
ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।
ॐ जैत्राय नमः । 10 ।

ॐ जितामित्राय नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ शरणत्राण तत्पराय नमः ।
ॐ वालिप्रमथनाय नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ सत्यवाचे नमः ।
ॐ सत्यविक्रमाय नमः ।
ॐ सत्यव्रताय नमः । 200 ।

ॐ व्रतधराय नमः ।
ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः ।
ॐ कौसलेयाय नमः ।
ॐ खरध्वंसिने नमः ।
ॐ विराधवधपण्डिताय नमः ।
ॐ विभीषण परित्रात्रे नमः ।
ॐ हरकोदण्ड खँडनाय नमः ।
ॐ सप्तताल प्रभेत्त्रे नमः ।
ॐ दशग्रीव शिरोहराय नमः ।
ॐ जामद्ग्न्य महादर्पदलनाय नमः । 30 ।

ॐ ताटकान्तकाय नमः ।
ॐ वेदान्तसाराय नमः ।
ॐ वेदात्मने नमः ।
ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः ।
ॐ दूषण त्रिशिरो हन्त्रे नमः ।
ॐ त्रिमूर्तये नमः ।
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ त्रिलोकात्मने नमः ।
ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः । 40 ।

ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः ।
ॐ धन्विने नमः ।
ॐ दण्डकारण्य पुण्यकृते नमः ।
ॐ अहल्या शाप शमनाय नमः ।
ॐ पितृ भक्ताय नमः ।
ॐ वरप्रदाय नमः ।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
ॐ जितक्रोधाय नमः ।
ॐ जितामित्राय नमः ।
ॐ जगद्गुरवे नमः । 50 ।

ॐ ऋक्ष वानर संघातिने नमः ।
ॐ चित्रकूट समाश्रयाय नमः ।
ॐ जयन्त त्राण वरदाय नमः ।
ॐ सुमित्रापुत्र सेविताय नमः ।
ॐ सर्वदेवादि देवाय नमः ।
ॐ मृतवानर् जीविताय नमः ।
ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः ।
ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ महाभुजाय नमः ।
ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः । 60 ।

ॐ सौम्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ मुनिसंस्तुताय नमः ।
ॐ महा योगिने नमः ।
ॐ महोदराय नमः ।
ॐ सुग्रीवेप्सित राज्यदाय नमः ।
ॐ सर्वपुण्याधिक फलाय नमः ।
ॐ स्मृत सर्वाघ नाशनाय नमः ।
ॐ आदिपुरुषाय नमः ।
ॐ परमपुरुषाय नमः । 70 ।

ॐ महापुरुषाय नमः ।
ॐ पुण्योदयाय नमः ।
ॐ दयासाराय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ स्मितवक्त्राय नमः ।
ॐ मितभाषिणे नमः ।
ॐ पूर्वभाषिणे नमः ।
ॐ राघवाय नमः ।
ॐ अनन्तगुण गम्भीराय नमः ।
ॐ धीरोद्दात्तगुणोत्तमाय नमः । 80 ।

ॐ मायामानुष चरित्राय नमः ।
ॐ महादेवादिपूजिताय नमः ।
ॐ सेतुकृते नमः ।
ॐ जितवाराशये नमः ।
ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ श्यामांगाय नमः ।
ॐ सुन्दराय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ पीतवाससे नमः । 90 ।

ॐ धनुर्धराय नमः ।
ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः ।
ॐ यज्वने नमः ।
ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ।
ॐ विभीषण प्रतिष्ठात्रे नमः ।
ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
ॐ सच्चिदानन्द विग्रिहाय नमः ।
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः । 100 ।

ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।
ॐ पराकाशाय नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ परेशाय नमः ।
ॐ पारगाय नमः ।
ॐ पाराय नमः ।
ॐ सर्वदेवात्मकाय परस्मै नमः । 108 ।
॥ इति रामाष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

Also Read 108 Names of Sree Rama 4:

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top