Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Sri Rama 4 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀରାମାଷ୍ଟୋତ୍ତରନାମାଵଲୀ 4 ॥
ଓଂ ଶ୍ରୀରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜୀଵଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରଘୁପୁଂଗଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାନକୀଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୈତ୍ରାୟ ନମଃ । 10 ।

ଓଂ ଜିତାମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନାର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରଣତ୍ରାଣ ତତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଲିପ୍ରମଥନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗ୍ମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵାଚେ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଵ୍ରତାୟ ନମଃ । 20 ।

ଓଂ ଵ୍ରତଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାହନୁମଦାଶ୍ରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୌସଲେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖରଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଧଵଧପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭୀଷଣ ପରିତ୍ରାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ହରକୋଦଣ୍ଡ ଖଁଡନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତତାଲ ପ୍ରଭେତ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶଗ୍ରୀଵ ଶିରୋହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜାମଦ୍ଗ୍ନ୍ୟ ମହାଦର୍ପଦଲନାୟ ନମଃ । 30 ।

ଓଂ ତାଟକାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାନ୍ତସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵରୋଗସ୍ୟ ଭେଷଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୂଷଣ ତ୍ରିଶିରୋ ହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଚାରିତ୍ରକୀର୍ତନାୟ ନମଃ । 40 ।

ଓଂ ତ୍ରିଲୋକରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନ୍ଵିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପୁଣ୍ୟକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହଲ୍ୟା ଶାପ ଶମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିତୃ ଭକ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତକ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତାମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ । 50 ।

ଓଂ ଋକ୍ଷ ଵାନର ସଂଘାତିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରକୂଟ ସମାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟନ୍ତ ତ୍ରାଣ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମିତ୍ରାପୁତ୍ର ସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵାଦି ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତଵାନର୍ ଜୀଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାମାରୀଚହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵସ୍ତୁତାୟ ନମଃ । 60 ।

ଓଂ ସୌମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିସଂସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହା ୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଗ୍ରୀଵେପ୍ସିତ ରାଜ୍ୟଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପୁଣ୍ୟାଧିକ ଫଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମୃତ ସର୍ଵାଘ ନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମପୁରୁଷାୟ ନମଃ । 70 ।

ଓଂ ମହାପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟୋଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ମିତଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମିତଭାଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂର୍ଵଭାଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଘଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତଗୁଣ ଗମ୍ଭୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୀରୋଦ୍ଦାତ୍ତଗୁଣୋତ୍ତମାୟ ନମଃ । 80 ।

ଓଂ ମାୟାମାନୁଷ ଚରିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଦେଵାଦିପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସେତୁକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତଵାରାଶୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୀର୍ଥମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ୟାମାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁନ୍ଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତଵାସସେ ନମଃ । 90 ।

ଓଂ ଧନୁର୍ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୟଜ୍ଞାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟଜ୍ଵନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜରାମରଣଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଭୀଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଵଗୁଣଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଵିଗ୍ରିହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ । 100 ।

ଓଂ ପରସ୍ମୈ ଧାମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଦେଵାତ୍ମକାୟ ପରସ୍ମୈ ନମଃ । 108 ।
॥ ଇତି ରାମାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ ନାମାଵଲିଃ ॥

Also Read 108 Names of Sree Rama 4:

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Rama 4 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top