Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Dhanvantari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Shri Dhanvantari Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

sridhanvantaryastottarasatanamavalih

Om dhanvantaraye namah । sudhapurnakalasadhyakaraya । haraye ।
jaramrtitrastadevaprarthanasadhakaya । prabhave । nirvikalpaya ।
nissamanaya । mandasmitamukhambujaya । anjaneyaprapitadraye ।
parsvasthavinatasutaya । nimagnamandaradharaya । kurmarupine ।
brhattanave । nilakuncitakesantaya । paramadbhutarupadhrte ।
kataksaviksanasvastavasukaye । simhavikramaya ।
smartrhrdrogaharanaya । mahavisnvamsasambhavaya ।
preksaniyotpalasyamaya namah ॥ 20 ॥

ayurvedadhidaivataya namah । bhesajagrahananehassmaraniyapadambujaya ।
navayauvanasampannaya । kiritanvitamastakaya ।
nakrakundalasamsobhisravanadvayasaskulaye । dirghapivaradordandaya ।
kambugrivaya । ambujeksanaya । caturbhujaya । sankhadharaya ।
cakrahastaya । varapradaya । sudhapatre parilasadamrapatralasatkaraya ।
satapadyadhyahastaya । kasturitilakancitaya । sukapolaya । sunasaya ।
sundarabhrulatancitaya । svangulitalasobhadhyaya ।
gudhajatrave namah ॥ 40 ॥

mahahanave namah । divyangadalasadbahave । keyuraparisobhitaya ।
vicitraratnakhacitavalayadvayasobhitaya । samollasatsujatamsaya ।
anguliyavibhusitaya । sudhagandharasasvadamiladbhrngamanoharaya ।
laksmisamarpitotphullakanjamalalasadgalaya । laksmisobhitavaksaskaya ।
vanamalavirajitaya । navaratnamaniklrptaharasobhitakandharaya ।
hiranaksatramaladisobharanjitadinmukhaya । virajo’mbarasamvitaya ।
visalorase । prthusravase । nimnanabhaye । suksmamadhyaya ।
sthulajanghaya । niranjanaya । sulaksanapadangusthaya namah ॥ 60 ॥

sarvasamudrikanvitaya namah । alaktakaraktapadaya । murtimadvardhipujitaya ।
sudharthanyonyasamyudhyaddevadaiteyasantvanaya । kotimanmathasankasaya ।
sarvavayavasundaraya । amrtasvadanodyuktadevasanghaparistutaya ।
puspavarsanasamyuktagandharvakulasevitaya ।
sankhaturyamrdangadisuvaditrapsarovrtaya ।
visvaksenadiyukparsvaya । sanakadimunistutaya ।
sascaryasasmitacaturmukhanetrasamiksitaya ।
sasankasambhramaditidanuvamsyasamiditaya ।
namanonmukhadevadimauliratnalasatpadaya । divyatejahpunjarupaya ।
sarvadevahitotsukaya । svanirgamaksubdhadugdhavarasaye । dundubhisvanaya ।
gandharvagitapadanasravanotkamahamanase ।
niskincanajanapritaya namah ॥ 80 ॥

bhavasampraptarogahrte namah । antarhitasudhapatraya ।
mahatmane । mayikagranyai । ksanardhamohinirupaya ।
sarvastrisubhalaksanaya । madamattebhagamanaya ।
sarvalokavimohanaya । sramsannivigranthibandhasaktadivyakarangulaye ।
ratnadarvilasaddhastaya । devadaityavibhagakrte ।
sankhyatadevatanyasaya । daityadanavavancakaya । devamrtapradatre ।
parivesanahrstadhiye । unmukhonmukhadaityendradantapanktivibhajakaya ।
puspavatsuvinirdistarahuraksahsiroharaya ।
rahuketugrahasthanapascadgatividhayakaya ।
amrtalabhanirvinnayudhyaddevarisudanaya ।
garutmadvahanarudhaya namah ॥ 100 ॥

sarvesastotrasamyutaya namah ।
svasvadhikarasantustasakravahnyadipujitaya ।
mohinidarsanayatasthanucittavimohakaya ।
sacisvahadidikpalapatnimandalasannutaya । vedantavedyamahimne ।
sarvalokaikaraksakaya । rajarajaprapujyanghraye ।
cintitarthapradayakaya ॥ 108 ॥

iti sridhanvantaryastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Dhanvantri:

108 Names of Sri Dhanvantari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Dhanvantari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top