Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Hanumada Ashtottarashata Namavali 1 Lyrics in English:

॥ hanumadastottarasatanamavalih 1 ॥

hanumate namah । anjanaputraya । vayusunave । mahabalaya । ramadutaya ।
harisresthaya । surine । kesarinandanaya । suryasresthaya ।
mahakayaya । vajrine । vajrapraharavate । mahasattvaya । maharupaya ।
brahmanyaya । brahmanapriyaya ।
mukhyapranaya । mahabhimaya । purnaprajnaya । mahagurave namah । 20 ।

brahmacarine namah । vrksadharaya । punyaya । sriramakinkaraya ।
sitasokavinasine । simhikaprananasakaya । mainakagarvabhangaya ।
chayagrahanivarakaya । lankamoksapradaya । devaya ।
sitamarganatatparaya । ramangulipradatre । sitaharsavivardhanaya ।
maharupadharaya । divyaya । asokavananasakaya । mantriputraharaya ।
viraya । pancasenagramardanaya । dasakanthasutaghnaya namah । 40 ।

brahmastravasagaya namah । avyayaya । dasasyasallapaparaya ।
lankapuravidahakaya । tirnabdhaye । kapirajaya । kapiyuthapraranjakaya ।
cuḍamanipradatre । srivasyaya । priyadarsakaya । kaupinakunḍaladharaya ।
kanakangadabhusanaya । sarvasastrasusampannaya । sarvajnaya ।
jnanadottamaya । mukhyapranaya । mahavegaya । sabdasastravisaradaya ।
buddhimate । sarvalokesaya namah । 60 ।

suresaya namah । lokaranjakaya । lokanathaya । mahadarpaya ।
sarvabhutabhayapahaya । ramavahanarupaya । sanjivacalabhedakaya ।
kapinam pranadatre । laksmanapranaraksakaya । ramapadasamipasthaya ।
lohitasyaya । mahahanave । ramasandesakartre । bharatanandavardhanaya ।
ramabhisekalolaya । ramakaryadhurandharaya ।
kuntigarbhasamutpannaya । bhimaya । bhimaparakramaya ।
laksagrhadvinirmuktaya namah । 80 ।

hiḍimbasuramardanaya namah । dharmanujaya । panḍuputraya ।
dhananjayasahayavate । balasuravadhodyuktaya । tadgramapariraksakaya ।
nityam bhiksahararataya । kulalagrhamadhyagaya ।
pancalyudvahasanjatasammodaya ।
bahukantimate । viratanagare guḍhacaraya । kicakamardanaya ।
duryodhananihantre । jarasandhavimardanaya । saugandhikapahartre ।
draupadipranavallabhaya । purnabodhaya । vyasasisyaya । yatirupaya ।
mahamataye namah । 100 ।

durvadigajasimhasya tarkasastrasya khanḍanaya namah ।
bauddhagamavibhettre । sankhyasastrasya dusakaya ।
dvaitasastrapranetre । vedavyasamatanugaya । purnanandaya । purnasatvaya ।
purnavairagyasagaraya namah । 108 ।

(hanumadgimamadhvapareyam namavalih)

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 1:

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top