Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Hanumada Ashtottarashata Namavali 1 Lyrics in Hindi:

॥ हनुमदष्टोत्तरशतनामावलिः १ ॥

हनुमते नमः । अञ्जनापुत्राय । वायुसूनवे । महाबलाय । रामदूताय ।
हरिश्रेष्ठाय । सूरिणे । केसरीनन्दनाय । सूर्यश्रेष्ठाय ।
महाकायाय । वज्रिणे । वज्रप्रहारवते । महासत्त्वाय । महारूपाय ।
ब्रह्मण्याय । ब्राह्मणप्रियाय ।
मुख्यप्राणाय । महाभीमाय । पूर्णप्रज्ञाय । महागुरवे नमः । २० ।

ब्रह्मचारिणे नमः । वृक्षधराय । पुण्याय । श्रीरामकिङ्कराय ।
सीताशोकविनाशिने । सिंहिकाप्राणनाशकाय । मैनाकगर्वभङ्गाय ।
छायाग्रहनिवारकाय । लङ्कामोक्षप्रदाय । देवाय ।
सीतामार्गणतत्पराय । रामाङ्गुलिप्रदात्रे । सीताहर्षविवर्धनाय ।
महारूपधराय । दिव्याय । अशोकवननाशकाय । मन्त्रिपुत्रहराय ।
वीराय । पञ्चसेनाग्रमर्दनाय । दशकण्ठसुतघ्नाय नमः । ४० ।

ब्रह्मास्त्रवशगाय नमः । अव्ययाय । दशास्यसल्लापपराय ।
लङ्कापुरविदाहकाय । तीर्णाब्धये । कपिराजाय । कपियूथप्ररञ्जकाय ।
चूडामणिप्रदात्रे । श्रीवश्याय । प्रियदर्शकाय । कौपीनकुण्डलधराय ।
कनकाङ्गदभूषणाय । सर्वशास्त्रसुसम्पन्नाय । सर्वज्ञाय ।
ज्ञानदोत्तमाय । मुख्यप्राणाय । महावेगाय । शब्दशास्त्रविशारदाय ।
बुद्धिमते । सर्वलोकेशाय नमः । ६० ।

सुरेशाय नमः । लोकरञ्जकाय । लोकनाथाय । महादर्पाय ।
सर्वभूतभयापहाय । रामवाहनरूपाय । सञ्जीवाचलभेदकाय ।
कपीनां प्राणदात्रे । लक्ष्मणप्राणरक्षकाय । रामपादसमीपस्थाय ।
लोहितास्याय । महाहनवे । रामसन्देशकर्त्रे । भरतानन्दवर्धनाय ।
रामाभिषेकलोलाय । रामकार्यधुरन्धराय ।
कुन्तीगर्भसमुत्पन्नाय । भीमाय । भीमपराक्रमाय ।
लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्ताय नमः । ८० ।

हिडिम्बासुरमर्दनाय नमः । धर्मानुजाय । पाण्डुपुत्राय ।
धनञ्जयसहायवते । बलासुरवधोद्युक्ताय । तद्ग्रामपरिरक्षकाय ।
नित्यं भिक्षाहाररताय । कुलालगृहमध्यगाय ।
पाञ्चाल्युद्वाहसञ्जातसम्मोदाय ।
बहुकान्तिमते । विराटनगरे गूढचराय । कीचकमर्दनाय ।
दुर्योधननिहन्त्रे । जरासन्धविमर्दनाय । सौगन्धिकापहर्त्रे ।
द्रौपदीप्राणवल्लभाय । पूर्णबोधाय । व्यासशिष्याय । यतिरूपाय ।
महामतये नमः । १०० ।

दुर्वादिगजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डनाय नमः ।
बौद्धागमविभेत्त्रे । साङ्ख्यशास्त्रस्य दूषकाय ।
द्वैतशास्त्रप्रणेत्रे । वेदव्यासमतानुगाय । पूर्णानन्दाय । पूर्णसत्वाय ।
पूर्णवैराग्यसागराय नमः । १०८ ।

(हनुमद्गीममध्वपरेयं नामावलिः)

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 1:

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top