Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Hanumada Ashtottarashata Namavali 1 Lyrics in Oriya:

॥ ହନୁମଦଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୧ ॥

ହନୁମତେ ନମଃ । ଅଞ୍ଜନାପୁତ୍ରାୟ । ଵାୟୁସୂନଵେ । ମହାବଲାୟ । ରାମଦୂତାୟ ।
ହରିଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ସୂରିଣେ । କେସରୀନନ୍ଦନାୟ । ସୂର୍ୟଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ ।
ମହାକାୟାୟ । ଵଜ୍ରିଣେ । ଵଜ୍ରପ୍ରହାରଵତେ । ମହାସତ୍ତ୍ଵାୟ । ମହାରୂପାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ । ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟାୟ ।
ମୁଖ୍ୟପ୍ରାଣାୟ । ମହାଭୀମାୟ । ପୂର୍ଣପ୍ରଜ୍ଞାୟ । ମହାଗୁରଵେ ନମଃ । ୨୦ ।

ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ । ଵୃକ୍ଷଧରାୟ । ପୁଣ୍ୟାୟ । ଶ୍ରୀରାମକିଙ୍କରାୟ ।
ସୀତାଶୋକଵିନାଶିନେ । ସିଂହିକାପ୍ରାଣନାଶକାୟ । ମୈନାକଗର୍ଵଭଙ୍ଗାୟ ।
ଛାୟାଗ୍ରହନିଵାରକାୟ । ଲଙ୍କାମୋକ୍ଷପ୍ରଦାୟ । ଦେଵାୟ ।
ସୀତାମାର୍ଗଣତତ୍ପରାୟ । ରାମାଙ୍ଗୁଲିପ୍ରଦାତ୍ରେ । ସୀତାହର୍ଷଵିଵର୍ଧନାୟ ।
ମହାରୂପଧରାୟ । ଦିଵ୍ୟାୟ । ଅଶୋକଵନନାଶକାୟ । ମନ୍ତ୍ରିପୁତ୍ରହରାୟ ।
ଵୀରାୟ । ପଞ୍ଚସେନାଗ୍ରମର୍ଦନାୟ । ଦଶକଣ୍ଠସୁତଘ୍ନାୟ ନମଃ । ୪୦ ।

ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଵଶଗାୟ ନମଃ । ଅଵ୍ୟୟାୟ । ଦଶାସ୍ୟସଲ୍ଲାପପରାୟ ।
ଲଙ୍କାପୁରଵିଦାହକାୟ । ତୀର୍ଣାବ୍ଧୟେ । କପିରାଜାୟ । କପିୟୂଥପ୍ରରଞ୍ଜକାୟ ।
ଚୂଡାମଣିପ୍ରଦାତ୍ରେ । ଶ୍ରୀଵଶ୍ୟାୟ । ପ୍ରିୟଦର୍ଶକାୟ । କୌପୀନକୁଣ୍ଡଲଧରାୟ ।
କନକାଙ୍ଗଦଭୂଷଣାୟ । ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରସୁସମ୍ପନ୍ନାୟ । ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ।
ଜ୍ଞାନଦୋତ୍ତମାୟ । ମୁଖ୍ୟପ୍ରାଣାୟ । ମହାଵେଗାୟ । ଶବ୍ଦଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦାୟ ।
ବୁଦ୍ଧିମତେ । ସର୍ଵଲୋକେଶାୟ ନମଃ । ୬୦ ।

ସୁରେଶାୟ ନମଃ । ଲୋକରଞ୍ଜକାୟ । ଲୋକନାଥାୟ । ମହାଦର୍ପାୟ ।
ସର୍ଵଭୂତଭୟାପହାୟ । ରାମଵାହନରୂପାୟ । ସଞ୍ଜୀଵାଚଲଭେଦକାୟ ।
କପୀନାଂ ପ୍ରାଣଦାତ୍ରେ । ଲକ୍ଷ୍ମଣପ୍ରାଣରକ୍ଷକାୟ । ରାମପାଦସମୀପସ୍ଥାୟ ।
ଲୋହିତାସ୍ୟାୟ । ମହାହନଵେ । ରାମସନ୍ଦେଶକର୍ତ୍ରେ । ଭରତାନନ୍ଦଵର୍ଧନାୟ ।
ରାମାଭିଷେକଲୋଲାୟ । ରାମକାର୍ୟଧୁରନ୍ଧରାୟ ।
କୁନ୍ତୀଗର୍ଭସମୁତ୍ପନ୍ନାୟ । ଭୀମାୟ । ଭୀମପରାକ୍ରମାୟ ।
ଲାକ୍ଷାଗୃହାଦ୍ଵିନିର୍ମୁକ୍ତାୟ ନମଃ । ୮୦ ।

ହିଡିମ୍ବାସୁରମର୍ଦନାୟ ନମଃ । ଧର୍ମାନୁଜାୟ । ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାୟ ।
ଧନଞ୍ଜୟସହାୟଵତେ । ବଲାସୁରଵଧୋଦ୍ୟୁକ୍ତାୟ । ତଦ୍ଗ୍ରାମପରିରକ୍ଷକାୟ ।
ନିତ୍ୟଂ ଭିକ୍ଷାହାରରତାୟ । କୁଲାଲଗୃହମଧ୍ୟଗାୟ ।
ପାଞ୍ଚାଲ୍ୟୁଦ୍ଵାହସଞ୍ଜାତସମ୍ମୋଦାୟ ।
ବହୁକାନ୍ତିମତେ । ଵିରାଟନଗରେ ଗୂଢଚରାୟ । କୀଚକମର୍ଦନାୟ ।
ଦୁର୍ୟୋଧନନିହନ୍ତ୍ରେ । ଜରାସନ୍ଧଵିମର୍ଦନାୟ । ସୌଗନ୍ଧିକାପହର୍ତ୍ରେ ।
ଦ୍ରୌପଦୀପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭାୟ । ପୂର୍ଣବୋଧାୟ । ଵ୍ୟାସଶିଷ୍ୟାୟ । ୟତିରୂପାୟ ।
ମହାମତୟେ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଦୁର୍ଵାଦିଗଜସିଂହସ୍ୟ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଖଣ୍ଡନାୟ ନମଃ ।
ବୌଦ୍ଧାଗମଵିଭେତ୍ତ୍ରେ । ସାଙ୍ଖ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଦୂଷକାୟ ।
ଦ୍ଵୈତଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଣେତ୍ରେ । ଵେଦଵ୍ୟାସମତାନୁଗାୟ । ପୂର୍ଣାନନ୍ଦାୟ । ପୂର୍ଣସତ୍ଵାୟ ।
ପୂର୍ଣଵୈରାଗ୍ୟସାଗରାୟ ନମଃ । ୧୦୮ ।
(ହନୁମଦ୍ଗୀମମଧ୍ଵପରେୟଂ ନାମାଵଲିଃ)

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 1:

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top