Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Venkateswara | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Venkatesha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीवेङ्कटेश्वराष्टोत्तरशतनामावली ब्रह्मांडपुराणे ॥

ॐ श्री वेङ्कटेशाय नमः
ॐ श्रीनिवासाय नमः
ॐ लक्ष्मीपतये नमः
ॐ अनामयाय नमः
ॐ अमृतांशाय नमः
ॐ जगद्वंद्याय नमः
ॐ गोविंदाय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः ॥ १० ॥

ॐ देवाय नमः
ॐ केशवाय नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ कृष्णाय नमः
ॐ श्रीहरये नमः
ॐ ज्ञानपंजराय नमः
ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः
ॐ सर्वेशाय नमः ॥ २० ॥

ॐ गोपालाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ गोपीश्वराय नमः
ॐ परंज्योतिषये नमः
ॐ वैकुंठपतये नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ सुधातनवे नमः
ॐ यादवेंद्राय नमः
ॐ नित्ययौवनरूपवते नमः
ॐ चतुर्वेदात्मकाय नमः ॥ ३० ॥

ॐ विष्णवे नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ पद्मिनीप्रियाय नमः
ॐ धरापतये नमः
ॐ सुरपतये नमः
ॐ निर्मलाय नमः
ॐ देवपूजिताय नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ चक्रधराय नमः
ॐ त्रिधाम्ने नमः ॥ ४० ॥

ॐ त्रिगुणाश्रयाय नमः
ॐ निर्विकल्पाय नमः
ॐ निष्कलङ्काय नमः
ॐ निरंतकाय नमः
ॐ निरंजनाय नमः
ॐ निराभासाय नमः
ॐ नित्यतृप्ताय नमः
ॐ निरुपद्रवाय नमः
ॐ गदाधराय नमः
ॐ सारन्गपाणये नमः ॥ ५० ॥

ॐ नंदकिने नमः
ॐ शङ्खधारकाय नमः
ॐ अनेकमूर्तये नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ कटिहस्ताय नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ अनेकात्मने नमः
ॐ दीनबांधवे नमः
ॐ आर्तलोकाभयप्रदाय नमः
ॐ आकाशराजवरदाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ योगिहृत्पद्ममंदिराय नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ जगत्पालाय नमः
ॐ पापघ्नाय नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ शिंशुमाराय नमः
ॐ जटामकुटशोभिताय नमः
ॐ शङ्कमद्योल्लसन्मञ्जूकिङ्किण्यद्यकरकंदकाय नमः
ॐ नीलमेघश्यामतनवे नमः ॥ ७० ॥

ॐ बिल्वपत्रार्चनप्रियाय नमः
ॐ जगद्व्यापिने नमः
ॐ जगत्कर्त्रे नमः
ॐ जगत्साक्षिणे नमः
ॐ जगत्पतये नमः
ॐ चिंतितार्थप्रदाय नमः
ॐ जिष्णवे नमः
ॐ दाशरथाय नमः
ॐ दशरूपवते नमः
ॐ देवकीनंदनाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ शौरये नमः
ॐ हयग्रीवाय नमः
ॐ जनार्दनाय नमः
ॐ कन्याश्रवणतारेज्याय नमः
ॐ पीतांबरधराय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः
ॐ मृगयासक्तमानसाय नमः
ॐ अश्वारूढाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ खड्गधारिणे नमः
ॐ धनार्जनसमुत्सुकाय नमः
ॐ घनसारसन्मध्यकस्तूरि तिलकोज्ज्वलाय नमः
ॐ सच्चिदानंदरूपाय नमः
ॐ जगन्मङ्गलदायकाय नमः
ॐ यज्ञरूपाय नमः
ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः
ॐ चिन्मयाय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः
ॐ परमार्थप्रदायकाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ शांताय नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ दोर्दंडविक्रमाय नमः
ॐ परात्पराय नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः
ॐ श्रीविभवे नमः
ॐ जगदीश्वराय नमः
ॐ शेषशैलाय नमः

इति श्री ब्रह्मांड पुराणानांतर्गत श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तर शतनामावळि सम्पूर्णम्

Also Read 108 Names of Sri Venkatachalapati:

108 Names of Sri Venkateswara | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Venkateswara | Tirupati Thimmappa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top