Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Baka Gita Lyrics in tamil

Baka Geetaa in tamil:

॥ ப³ககீ³தா ॥
॥ அத² ப³ககீ³தா ॥

வைஶம்பாயன உவாச –
மார்கண்டே³யம்ருʼஷயோ ப்³ராஹ்மணா யுதி⁴ஷ்டி²ரஶ்ச பர்யப்ருʼச்ச²ந்ந்ருʼஷி꞉ ।
கேன தீ³ர்கா⁴யுராஸீத்³ப³கோ மார்கண்டே³யஸ்து தான்ஸர்வானுவாச ॥ 1 ॥

மஹாதபா தீ³ர்கா⁴யுஶ்ச ப³கோ ராஜர்ஷிர்னாத்ரகார்யா விசாரணா ॥ 2 ॥

ஏதச்ச்²ருʼத்வா து கௌந்தேயோ ப்⁴ராத்ருʼபி⁴꞉ ஸஹ பா⁴ரத ।
மார்கண்டே³யம்ʼ பர்யப்ருʼச்ச²த்³த⁴ர்மராஜோ யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ॥ 3 ॥

ப³கதா³ல்ப்⁴யௌ மஹாத்மானௌ ஶ்ரூயேதே சிரஜீவினௌ ।
ஸகா²யௌ தே³வராஜஸ்ய தாவ்ருʼஷீ லோகஸம்ʼமிதௌ ॥ 4 ॥

ஏததி³ச்சா²மி ப⁴க³வன் ப³கஶக்ரஸமாக³மம் ।
ஸுக²து³꞉க²ஸமாயுக்தம்ʼ தத்த்வேன கத²யஸ்வ மே ॥ 5 ॥

மார்கண்டே³ய உவாச –
வ்ருʼத்தே தே³வாஸுரே ராஜன்ஸங்க்³ராமே லோமஹர்ஷணே ।
த்ரயாணாமபி லோகாநாமிந்த்³ரோ லோகாதி⁴போ ப⁴வத் ॥ 6 ॥

ஸம்யக்³வர்ஷதி பர்ஜன்யே ஸுக²ஸம்பத³ உத்தமா꞉ ।
நிராமயாஸ்து த⁴ர்மிஷ்டா²꞉ ப்ரஜா த⁴ர்மபராயணா꞉ ॥ 7 ॥

முதி³தஶ்ச ஜன꞉ ஸர்வ꞉ ஸ்வத⁴ர்மே ஸுவ்யவஸ்தி²த꞉ ।
தா꞉ ப்ரஜா முதி³தா꞉ ஸர்வா த்³ருʼஷ்டாப³லநிஷூத³ன꞉ ॥ 8 ॥

ததஸ்து முதி³தோ ராஜன் தே³வராஜ꞉ ஶதக்ரது꞉ ।
ஐராவதம்ʼ ஸமாஸ்தா²ய தா꞉ பஶ்யன்முதி³தா꞉ ப்ரஜா꞉ ॥ 9 ॥

ஆஶ்ரமாம்ʼஶ்ச விசித்ராம்ʼஶ்ச நதீ³ஶ்ச விவிதா⁴꞉ ஶுபா⁴꞉ ।
நக³ராணி ஸம்ருʼத்³தா⁴னி கே²டாஞ்ஜனபதா³ம்ʼஸ்ததா² ॥ 10 ॥

ப்ரஜாபாலனத³க்ஷாம்ʼஶ்ச நரேந்த்³ராந்த⁴ர்மசாரிண꞉ ।
உத³பானப்ரபாவாபீதடா³கா³நிஸராம்ʼஸிச ॥ 11 ॥

நானாப்³ரஹ்மஸமாசாரை꞉ ஸேவிதானி த்³விஜோத்தமை꞉ ।
ததோவதீர்ய ரம்யாயாம்ʼ ப்ருʼத்²வ்யாம்ʼ ராஜஞ்ச²தக்ரது꞉ ॥ 12 ॥

தத்ர ரம்யே ஶிவே தே³ஶே ப³ஹுவ்ருʼக்ஷஸமாகுலே ।
பூர்வஸ்யாம்ʼ தி³ஶி ரம்யாயாம்ʼ ஸமுத்³ராப்⁴யாஶதோ ந்ருʼப ॥ 13 ॥

தத்ராஶ்ரமபத³ம்ʼ ரம்யம்ʼ ம்ருʼக³த்³விஜநிஷேவிதம் ।
தத்ராஶ்ரமபதே³ ரம்யே ப³கம்ʼ பஶ்யதி தே³வராட் ॥ 14 ॥

ப³கஸ்து த்³ருʼஷ்ட்வா தே³வேந்த்³ரம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்ʼ ப்ரீதமநாப⁴வத் ।
பாத்³யாஸனார்க⁴தா³னேன ப²லமூலைரதா²ர்சயத் ॥ 15 ॥

ஸுகோ²பவிஷ்டோ வரத³ஸ்ததஸ்து ப³லஸூத³ன꞉ ।
தத꞉ ப்ரஶ்னம்ʼ ப³கம்ʼ தே³வ உவாச-த்ரித³ஶேஶ்வர꞉ ॥ 16 ॥

ஶதம்ʼ வர்ஷஸஹஸ்ராணி முனே ஜாதஸ்ய தேனக⁴ ।
ஸமாக்²யாஹி மம ப்³ரஹ்மன் கிம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ சிரஜீவினாம் ॥ 17 ॥

ப³க உவாச –
அப்ரியை꞉ ஸஹ ஸம்ʼவாஸ꞉ ப்ரியைஶ்சாபி விநாப⁴வ꞉ ।
அஸத்³பி⁴꞉ ஸம்ப்ரயோக³ஶ்ச தத்³து³꞉க²ம்ʼ சிர்ஜீவினாம் ॥ 18 ॥

புத்ரதா³ரவிநாஶோத்ர ஜ்ஞாதீனாம்ʼ ஸுஹ்ருʼதா³மபி ।
பரேஷ்வாபததே க்ருʼச்²ரம்ʼ கிம்ʼநு து³꞉க²தரம்ʼ தத꞉ ॥ 19 ॥

நான்யத்³து³꞉க²தரம்ʼ கிஞ்சில்லோகேஷு ப்ரதிபா⁴தி மே ।
அர்தை²ர்விஹீன꞉ புருஷ꞉ பரை꞉ ஸம்பரிபூ⁴யதே ॥ 20 ॥

அகுலானாம்ʼ குலே பா⁴வம்ʼ குலீனானாம்ʼ குலக்ஷயம் ।
ஸம்ʼயோக³ம்ʼ விப்ரயோக³ம்ʼ ச பஶ்யந்தி சிரஜீவின꞉ ॥ 21 ॥

அபி ப்ரத்யக்ஷமேவைதத்³தே³வதே³வ ஶதக்ரதோ ।
அகுலானாம்ʼ ஸம்ருʼத்³தா⁴னாம்ʼ கத²ம்ʼ குலவிபர்யய꞉ ॥ 22 ॥

தே³வதா³னவக³ந்த⁴ர்வமனுஷ்யோரக³ராக்ஷஸா꞉ ।
ப்ராப்னுவந்தி விபர்யாஸம்ʼ கிம்ʼநு து³꞉க²தரம்ʼ தத꞉ ॥ 23 ॥

குலே ஜாதாஶ்ச க்லிஶ்யந்தே தௌ³ஷ்குலே யவஶானுகா³꞉ ।
ஆட்⁴யைர்த³ரித்³ராவமதா꞉ கிம்ʼநு து³꞉க²தரம்ʼ தத꞉ ॥ 24 ॥

லோகே வைத⁴ர்ம்யமேதத்து த்³ருʼஶ்யதே ப³ஹுவிஸ்தரம் ।
ஹீனஜ்ஞாநாஶ்ச த்³ருʼஶ்யந்தே க்லிஶ்யந்தே ப்ராஜ்ஞகோவிதா³꞉ ॥ 25 ॥

ப³ஹுது³꞉க²பரிக்லேஶம்ʼ மானுஷ்யமிஹ த்³ருʼஶ்யதே ।
இந்த்³ர உவாச –
புனரேவ மஹாபா⁴க³ தே³வர்ஷிக³ணஸேவித ॥ 26 ॥

ஸமாக்²யாஹி மம ப்³ரஹ்மன் கிம்ʼ ஸுக²ம்ʼ சிரஜீவினாம் ।
ப³க உவாச –
அஷ்டமே த்³வாத³ஶே வாபி ஶாகம்ʼ ய꞉ பசதே க்³ருʼஹே ॥ 27 ॥

குமித்ராண்யனபாஶ்ரித்ய கிம்ʼ வை ஸுக²தரம்ʼ தத꞉ ।
யத்ராஹானி ந க³ண்யந்தே நைனமாஹுர்மஹாஶனம் ॥ 28 ॥

அபி ஶாகம்பசானஸ்ய ஸுக²ம்ʼ வை மக⁴வன் க்³ருʼஹே ।
அர்ஜிதம்ʼ ஸ்வேன வீர்யேண நாப்யபாஶ்ரித்ய கஞ்சன ॥ 29 ॥

ப²லஶாகமபி ஶ்ரேயோ போ⁴க்தும்ʼ ஹ்யக்ருʼபணே க்³ருʼஹே ।
பரஸ்ய து க்³ருʼஹே போ⁴க்து꞉ பரிபூ⁴தஸ்ய நித்யஶ꞉ ॥ 30 ॥

ஸும்ருʼஷ்டமபி நே ஶ்ரேயோ விகல்போயமத꞉ ஸதாம் ।
ஶ்வவத்கீலாலபோ யஸ்து பரான்னம்ʼ போ⁴க்துமிச்ச²தி ॥ 31 ॥

தி⁴க³ஸ்து தஸ்யதத்³பு⁴க்தம்ʼ க்ருʼபணஸ்ய து³ராத்மன꞉ ।
யோ த³த்த்வாதிதி²பூ⁴தேப்⁴ய꞉ பித்ருʼப்⁴யஶ்ச த்³விஜோத்தம꞉ ॥ 32 ॥

ஶிஷ்டான்யனானி யோ பு⁴ங்க்தே கிம்ʼவை ஸுக²தரம்ʼ தத꞉ ।
அதோ ம்ருʼஷ்டதரம்ʼ நான்யத்பூதம்ʼ கிஞ்சிச்ச்²தக்ரதோ ॥ 33 ॥

த³த்வா யஸ்த்வதிதி²ப்⁴யோ வை பு⁴ங்க்தே தேனைவ நித்யஶ꞉ ।
யாவதோஹ்யந்த⁴ஸ꞉ பிண்டா³னஶ்னாதி ஸததம்ʼ த்³விஜ꞉ ॥ 34 ॥

தாவதாம்ʼ கோ³ஸஹஸ்ராணாம்ʼ ப²லம்ʼ ப்ராப்னோதி தா³யக꞉ ।
யதே³னோ யௌவனக்ருʼதம்ʼ தத்ஸர்வ நஶ்யதே த்⁴ருவம் ॥ 35 ॥

ஸத³க்ஷிணஸ்ய பு⁴க்தஸ்ய த்³விஜஸ்ய து கரே க³தம் ।
யத்³வாரி வாரிணா ஸிஞ்சேத்தத்³த்⁴யேனஸ்தரதே க்ஷணாத் ॥ 36 ॥

ஏதஶ்சான்யாஶ்சவை ப³ஹ்வீ꞉ கத²யித்வா கதா²꞉ ஶுபா⁴꞉ ।
ப³கேன ஸஹ தே³வேந்த்³ர ஆப்ருʼச்ச்²ய த்ரிதி³வம்ʼ க³த꞉ ॥ 37 ॥

॥ இதி ப³க ஶக்ர ஸம்ʼவாத³ ஏவம்ʼ ப³ககீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Baka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Baka Gita Lyrics in tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top