Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Tiruveedhula Merasi in Malayalam With Meaning

Tiruveedhula Merasee Deva Devudu Lyrics in Malayalam:

തിരുവീഥുല മെറസീ ദേവദേവുഡു
ഗരിമല മിംചിന സിംഗാരമുലതോഡനു ||

തിരുദംഡേലപൈ നേഗീ ദേവുഡിദെ തൊലുനാഡു
സിരുല രെംഡവനാഡു ശേഷുനിമീദ |
മുരിപേന മൂഡോനാഡു മുത്യാല പംദിരി ക്രിംദ
പൊരിനാലുഗോനാഡു പുവു ഗോവിലലോനു ||

ഗ്രക്കുന നൈദവനാഡു ഗരുഡുനിമീദ
യെക്കനു ആരവനാഡു യേനുഗുമീദ ||
ചൊക്കമൈ യേഡവനാഡു സൂര്യപ്രഭലോനനു
യിക്കുവ ദേരുനു ഹുറ്റ മെനിമിദോനാഡു ||

കനകപുടംദലമു കദിപി തൊമ്മിദോനാഡു
പെനചി പദോനാഡു പെംഡ്ലിപീട |
യെനസി ശ്രീ വേംകടേശു ഡിംതി യലമേല്‍മംഗതോ
വനിതല നഡുമനു വാഹനാലമീദനു ||

Tiruveedhula Merasi Meaning:

Sri Annamacharya describes the Lord as the one who is on a mission to take rounds [around His Temple] in the maada streets of Tirumala. This Keerthana describes various vaahanas the Lord rides on the days of Brahmotsavams.

Also Read :

Tiruveedhula Merasi Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Tiruveedhula Merasi in Malayalam With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top