Sri Rama Stotram

Ashtaka Sri Rama Stotram

Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics in Kannada | Sri Rama Stotram

Shri Rama Chandra Ashtakam Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀರಾಮಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಓಂ ಚಿದಾಕಾರೋ ಧಾತಾ ಪರಮಸುಖದಃ ಪಾವನತನುರ್- ಮುನೀನ್ದ್ರೈರ್ಯೋಗೀನ್ದ್ರೈರ್ಯತಿಪತಿಸುರೇನ್ದ್ರೈರ್ಹನುಮತಾ ।...

Ashtaka Sri Rama Stotram

Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics in Punjabi | Sri Rama Stotram

Shri Rama Chandra Ashtakam Lyrics in Punjabi: ॥ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥ ॐ ਚਿਦਾਕਾਰੋ ਧਾਤਾ ਪਰਮਸੁਖਦਃ ਪਾਵਨਤਨੁਰ੍- ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰੈਰ੍ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰੈਰ੍ਯਤਿਪਤਿਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰੈਰ੍ਹਨੁਮਤਾ ।...

Ashtaka Sri Rama Stotram

Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics in Gujarati | Sri Rama Stotram

Shri Rama Chandra Ashtakam Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીરામચન્દ્રાષ્ટકમ્ ॥ ૐ ચિદાકારો ધાતા પરમસુખદઃ પાવનતનુર્- મુનીન્દ્રૈર્યોગીન્દ્રૈર્યતિપતિસુરેન્દ્રૈર્હનુમતા ।...

Ashtaka Sri Rama Stotram

Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics in Bengali | Sri Rama Stotram

Shri Rama Chandra Ashtakam Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীরামচন্দ্রাষ্টকম্ ॥ ওঁ চিদাকারো ধাতা পরমসুখদঃ পাবনতনুর্- মুনীন্দ্রৈর্যোগীন্দ্রৈর্যতিপতিসুরেন্দ্রৈর্হনুমতা ।...

Ashtaka Sri Rama Stotram

Sri Ramachandra Ashtakam Lyrics in Hindi | Sri Rama Stotram

Shri Rama Chandra Ashtakam Lyrics in Hindi: ॥ श्रीरामचन्द्राष्टकम् ॥ ॐ चिदाकारो धाता परमसुखदः पावनतनुर्- मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपतिसुरेन्द्रैर्हनुमता । सदा...

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet