Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Dakaradi Sri Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in Bengali:

শ্রীগণেশায় নমঃ |
শ্রীদেব্য়ুবাচ |

মম নামসহস্রং চ শিবপূর্ববিনির্মিতম |
তত্পঠ্য়তাং বিধানেন তদা সর্বং ভবিষ্য়তি || 1 ||

ইত্য়ুক্ত্বা পার্বতী দেবী শ্রাবয়ামাস তচ্চতান |
তদেব নাম সাহস্রং দকারাদি বরাননে || 2 ||

রোগদারিদ্র্য় দৌর্ভাগ্য়শোকদুঃখবিনাশকম |
সর্বাসাং পূজিতং নাম শ্রীদুর্গাদেবতা মতা || 3 ||

নিজবীজং ভবেদ বীজং মন্ত্রং কীলকমুচ্য়তে |
সর্বাশাপূরণে দেবি বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ || 4 ||

ওং অস্য় শ্রীদকারাদিদুর্গাসহস্রনামস্তোত্রস্য় |
শিব ঋষিঃ, অনুষ্টুপ ছন্দঃ,
শ্রীদুর্গাদেবতা, দুং বীজং, দুং কীলকং,
দুঃখদারিদ্র্য়রোগশোকনিবৃত্তিপূর্বকং
চতুর্বর্গফলপ্রাপ্ত্য়র্থে পাঠে বিনিয়োগঃ |

ধ্য়ানম
ওং বিদ্য়ুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং
কন্য়াভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম |
হস্তৈশ্চক্রগদাসিখেটবিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে ||

দুং দুর্গা দুর্গতিহরা দুর্গাচলনিবাসিনী |
দুর্গমার্গানুসংচারা দুর্গমার্গনিবাসিনী || 1 ||

দুর্গমার্গপ্রবিষ্টা চ দুর্গমার্গপ্রবেশিনী |
দুর্গমার্গকৃতাবাসা দুর্গমার্গজয়প্রিয়া || 2 ||

দুর্গমার্গগৃহীতার্চা দুর্গমার্গস্থিতাত্মিকা |
দুর্গমার্গস্তুতিপরা দুর্গমার্গস্মৃতিপরা || 3 ||

দ্রুগমার্গসদাস্থালী দুর্গমার্গরতিপ্রিয়া |
দুর্গমার্গস্থলস্থানা দুর্গমার্গবিলাসিনী || 4 ||

দুর্গমার্গত্য়ক্তবস্ত্রা দুর্গমার্গপ্রবর্তিনী |
দুর্গাসুরনিহন্ত্রী ন দুর্গাসুরনিষূদিনী|| 5 ||

দুর্গাসরহর দূতী দুর্গাসুরবিনাশিনী |
দুর্গাসুরবধোন্মত্তা দুর্গাসুরবধোত্সুকা || 6 ||

দুর্গাসুরবধোত্সাহা দুর্গাসুরবধোদ্য়তা |
দুর্গাসুরবধপ্রেপ্সুর্দুগাসুরমখান্তকৃত || 7 ||

দুর্গাসুরধ্বংসতোষা দুর্গদানবদারিণী |
দুর্গবিদ্রাবণকরী দুর্গবিদ্রাবণী সদা || 8 ||

দুর্গবিক্ষোভণকরী দুর্গশীর্ষনিকৃন্তিনী |
দুর্গবিধ্বংসনকরি দুর্গদৈত্য়নিকৃন্তিনী || 9 ||

দুর্গদৈত্য়প্রাণহরা দুর্গদৈত্য়ান্তকারিণী |
দুর্গদৈত্য়হরত্রাত্রী দুর্গদৈত্য়াসৃগুন্মদা || 1ও ||

দুর্গদৈত্য়াশনকরী দুর্গচর্মাম্বরাবৃতা |
দুর্গয়ুদ্ধোত্সবকরী দুর্গয়ুদ্ধবিশারদা || 11 ||

দুর্গয়ুদ্ধাসবরতা দুর্গয়ুদ্ধবিমর্দিনী |
দুর্গয়ুদ্ধহাস্য়রতা দুর্গয়ুদ্ধাট্টহাসিনী || 12 ||

দুর্গয়ুদ্ধমহামত্তা দুর্গয়ুদ্ধানুসারিণী |
দুর্গয়ুদ্ধোত্সবোত্সাহা দুর্গদেশনিষেবিণী || 13 ||

দুর্গদেশবাসরতা দুর্গদেশবিলাসিনী |
দুর্গদেশার্চনরতা দুর্গদেশজনপ্রিয়া || 14 ||

দুর্গমস্থানসংস্থানা দুর্গমধ্য়ানুসাধনা |
দুর্গমা দুর্গমধ্য়ানা দুর্গমাত্মস্বরূপিণী || 15 ||

দুর্গমাগমসংধানা দুর্গমাগমসংস্তুতা |
দুর্গমাগমদুর্জ্ঞেয়া দুর্গমশ্রুতিসম্মতা || 16 ||

দুর্গমশ্রুতিমান্য়া চ দুর্গমশ্রুতিপূজিতা |
দুর্গমশ্রুতিসুপ্রীতা দুর্গমশ্রুতিহর্ষদা || 17 ||

দুর্গমশ্রুতিসংস্থানা দুর্গমশ্রুতিমানিতা |
দুর্গমাচারসংতুষ্টা দুর্গমাচারতোষিতা || 18 ||

দুর্গমাচারনির্বৃত্তা দুর্গমাচারপূজিতা |
দুর্গমাচারকলিতা দুর্গমস্থানদায়িনী || 19 ||

দুর্গমপ্রেমনিরতা দুর্গমদ্রবিণপ্রদা |
দুর্গমাম্বুজমধ্য়স্থা দুর্গমাম্বুজবাসিনী || 2ও ||

দুর্গনাডীমার্গগতির্দুর্গনাডীপ্রচারিণী |
দুর্গনাডীপদ্মরতা দুর্গনাড্য়ম্বুজাস্থিতা || 21 ||

দুর্গনাডীগতায়াতা দুর্গনাডীকৃতাস্পদা |
দুর্গনাডীরতরতা দুর্গনাডীশসংস্তুতা || 22 ||

দুর্গনাডীশ্বররতা দুর্গনাডীশচুম্বিতা |
দুর্গনাডীশক্রোডস্থা দুর্গনাড্য়ুত্থিতোত্সুকা || 23 ||

দুর্গনাড্য়ারোহণা চ দুর্গনাডীনিষেবিতা |
দরিস্থানা দরিস্থানবাসিনী দনুজান্তকৃত || 24 ||

দরীকৃততপস্য়া চ দরীকৃতহরার্চনা |
দরীজাপিতদিষ্টা চ দরীকৃতরতিক্রিয়া || 25 ||

দরীকৃতহরার্হা চ দরীক্রীডিতপুত্রিকা |
দরীসংদর্শনরতা দরীরোপিতবৃশ্চিকা || 26 ||

দরীগুপ্তিকৌতুকাঢ্য়া দরীভ্রমণতত্পরা |
দনুজান্তকরী দীনা দনুসংতানদারিণী || 27 ||

দনুজধ্বংসিনী দূনা দনুজেন্দ্রবিনাশিনী |
দানবধ্বংসিনী দেবী দানবানাং ভয়ংকরী || 28 ||

দানবী দানবারাধ্য়া দানবেন্দ্রবরপ্রদা |
দানবেন্দ্রনিহন্ত্রী চ দানবদ্বেষিণী সতী || 29 ||

দানবারিপ্রেমরতা দানবারিপ্রপূজিতা |
দানবরিকৃতার্চা চ দানবারিবিভূতিদা || 3ও ||

দানবারিমহানন্দা দানবারিরতিপ্রিয়া |
দানবারিদানরতা দানবারিকৃতাস্পদা || 31 ||

দানবারিস্তুতিরতা দানবারিস্মৃতিপ্রিয়া |
দানবার্য়াহাররতা দানবারিপ্রবোধিনী || 32 ||

দানবারিধৃতপ্রেমা দুঃখশোকবিমোচিনী |
দুঃখহন্ত্রী দুঃখদত্রী দুঃখনির্মূলকারিণী || 33 ||

দুঃখনির্মূলনকরী দুঃখদার্য়রিনাশিনী |
দুঃখহরা দুঃখনাশা দুঃখগ্রামা দুরাসদা || 34 ||

দুঃখহীনা দুঃখধারা দ্রবিণাচারদায়িনী |
দ্রবিণোত্সর্গসংতুষ্টা দ্রবিণত্য়াগতোষিকা || 35 ||

দ্রবিণস্পর্শসংতুষ্টা দ্রবিণস্পর্শমানদা |
দ্রবিণস্পর্শহর্ষাঢ্য়া দ্রবিণস্পর্শতুষ্টিদা || 36 ||

দ্রবিণস্পর্শনকরী দ্রবিণস্পর্শনাতুরা |
দ্রবিণস্পর্শনোত্সাহা দ্রবিণস্পর্শসাধিকা || 37 ||

দ্রবিণস্পর্শনমতা দ্রবিণস্পর্শপুত্রিকা |
দ্রবিণস্পর্শরক্ষিণী দ্রবিণস্তোমদায়িনী || 38 ||

দ্রবিণকর্ষণকরী দ্রবিণৌঘবিসর্জিনী |
দ্রবিণাচলদানাঢ্য়া দ্রবিণাচলবাসিনী || 39 ||

দীনমাতা দিনবন্ধুর্দীনবিঘ্নবিনাশিনী |
দীনসেব্য়া দীনসিদ্ধা দীনসাধ্য়া দিগম্বরী || 4ও ||

দীনগেহকৃতানন্দা দীনগেহবিলাসিনী |
দীনভাবপ্রেমরতা দীনভাববিনোদিনী || 41 ||

দীনমানবচেতঃস্থা দীনমানবহর্ষদা |
দীনদৈন্য়বিঘাতেচ্ছুর্দীনদ্রবিণদায়িনী || 42 ||

দীনসাধনসংতুষ্টা দীনদর্শনদায়িনী |
দীনপুত্রাদিদাত্রী চ দীনসম্পদ্বিধায়িনী || 43 ||

দত্তাত্রেয়ধ্য়ানরতা দত্তাত্রেয়প্রপূজিতা |
দত্তাত্রেয়র্ষিসংসিদ্ধা দত্তাত্রেয়বিভাবিতা || 44 ||

দত্তাত্রেয়কৃতার্হা চ দত্তাত্রেয়প্রসাধিতা |
দত্তাত্রেয়স্তুতা চৈব দত্তাত্রেয়নুতা সদা || 46 ||

দত্তাত্রেয়প্রেমরতা দত্তাত্রেয়ানুমানিতা |
দত্তাত্রেয়সমুদ্গীতা দত্তাত্রেয়কুটুম্বিনী || 46 ||

দত্তাত্রেয়প্রাণতুল্য়া দত্তাত্রেয়শরীরিণী |
দত্তাত্রেয়কৃতানন্দা দত্তাত্রেয়াংশসম্ভবা || 47 ||

দত্তাত্রেয়বিভূতিস্থা দত্তাত্রেয়ানুসারিণী |
দত্তাত্রেয়গীতিরতা দত্তাত্রেয়ধনপ্রদা || 48 ||

দত্তাত্রেয়দুঃখহরা দত্তাত্রেয়বরপ্রদা |
দত্তাত্রেয়জ্ঞানদানী দত্তাত্রেয়ভয়াপহা || 49 ||

দেবকন্য়া দেবমান্য়া দেবদুঃখবিনাশিনী |
দেবসিদ্ধা দেবপূজ্য়া দেবেজ্য়া দেববন্দিতা || 5০ ||

দেবমান্য়া দেবধন্য়া দেববিঘ্নবিনাশিনী |
দেবরম্য়া দেবরতা দেবকৌতুকতত্পরা || 51 ||

দেবক্রীডা দেবব্রীডা দেববৈরিবিনাশিনী |
দেবকামা দেবরামা দেবদ্বিষ্টবিনশিনী || 52 ||

দেবদেবপ্রিয়া দেবী দেবদানববন্দিতা |
দেবদেবরতানন্দা দেবদেববরোত্সুকা || 53 ||

দেবদেবপ্রেমরতা দেবদেবপ্রিয়ংবদা |
দেবদেবপ্রাণতুল্য়া দেবদেবনিতম্বিনী || 54 ||

দেবদেবরতমনা দেবদেবসুখাবহা |
দেবদেবক্রোডরত দেবদেবসুখপ্রদা || 55 ||

দেবদেবমহানন্দা দেবদেবপ্রচুম্বিতা |
দেবদেবোপভুক্তা চ দেবদেবানুসেবিতা || 56 ||

দেবদেবগতপ্রাণা দেবদেবগতাত্মিকা |
দেবদেবহর্ষদাত্রী দেবদেবসুখপ্রদা || 58 ||

দেবদেবমহানন্দা দেবদেববিলাসিনী |
দেবদেবধর্মপত্‍নী দেবদেবমনোগতা || 59 ||

দেবদেববধূর্দেবী দেবদেবার্চনপ্রিয়া |
দেবদেবাঙ্গসুখিনী দেবদেবাঙ্গবাসিনী || 6ও ||

দেবদেবাঙ্গভূষা চ দেবদেবাঙ্গভূষণা |
দেবদেবপ্রিয়করী দেবদেবাপ্রিয়ান্তকৃত || 61 ||

দেবদেবপ্রিয়প্রাণা দেবদেবপ্রিয়াত্মিকা |
দেবদেবার্চকপ্রাণা দেবদেবার্চকপ্রিয়া || 62 ||

দেবদেবার্চকোত্সাহা দেবদেবার্চকাশ্রয়া |
দেবদেবার্চকাবিঘ্না দেবদেবপ্রসূরপি || 63 ||

দেবদেবস্য় জননী দেবদেববিধায়িনী |
দেবদেবস্য় রমণী দেবদেবহ্রদাশ্রয়া || 64 ||

দেবদেবেষ্টদেবী চ দেবতাপসপালিনী |
দেবতাভাবসংতুষ্টা দেবতাভাবতোষিতা || 65 ||

দেবতাভাববরদা দেবতাভাবসিদ্ধিদা |
দেবতাভাবসংসিদ্ধা দেবতাভাবসম্ভবা || 66 ||

দেবতাভাবসুখিনী দেবতাভাববন্দিতা |
দেবতাভাবসুপ্রীতা দেবতাভাবহর্ষদা || 67 ||

দেবতবিঘ্নহন্ত্রী চ দেবতাদ্বিষ্টনাশিনী |
দেবতাপূজিতপদা দেবতাপ্রেমতোষিতা || 68 ||

দেবতাগারনিলয়া দেবতাসৌখ্য়দায়িনী |
দেবতানিজভাবা চ দেবতাহ্রতমানসা || 69 ||

দেবতাকৃতপাদার্চা দেবতাহ্রতভক্তিকা |
দেবতাগর্বমধ্য়স্তা দেবতাদেবতাতনুঃ || 7ও ||

দুং দুর্গায়ৈ নমো নাম্নী দুং ফণ্মন্ত্রস্বরূপিণী |
দূং নমো মন্ত্ররূপা চ দূং নমো মূর্তিকাত্মিকা || 71 ||

দূরদর্শিপ্রিয়াদুষ্টা দুষ্টভূতনিষেবিতা |
দূরদর্শিপ্রেমরতা দূরদর্শিপ্রিয়ংবদা || 72 ||

দূরদর্শৈসিদ্ধিদাত্রী দূরদর্শিপ্রতোষিতা |
দূরদর্শিকণ্ঠসংস্থা দূরদর্শিপ্রহর্ষিতা || 73 ||

দূরদর্শিগৃহীতার্চা দুরদর্হিপ্রতর্ষিতা |
দূরদর্শিপ্রাণতুল্য়া দুরদর্শিসুখপ্রদা || 74 ||

দুরদর্শিভ্রান্তিহরা দূরদর্শিহ্রদাস্পদা |
দূরদর্শ্য়রিবিদ্ভাবা দীর্ঘদর্শিপ্রমোদিনী || 75 ||

দীর্ঘদর্শিপ্রাণতুল্য়া দুরদর্শিবরপ্রদা |
দীর্ঘদর্শিহর্ষদাত্রী দীর্ঘদর্শিপ্রহর্ষিতা || 76 ||

দীর্ঘদর্শিমহানন্দা দীর্ঘদর্শিগৃহালয়া |
দীর্ঘদর্শিগৃহীতার্চা দীর্ঘদর্শিহ্রতার্হণা || 77 ||

দয়া দানবতী দাত্রী দয়ালুর্দীনবত্সলা |
দয়ার্দ্রা চ দয়াশীলা দয়াঢ্য়া চ দয়াত্মিকা || 78 ||

দয়াম্বুধির্দয়াসারা দয়াসাগরপারগা |
দয়াসিন্ধুর্দয়াভারা দয়াবত্করুণাকরী || 79 ||

দয়াবদ্বত্সলা দেবী দয়া দানরতা সদা |
দয়াবদ্ভক্তিসুখিনী দয়াবত্পরিতোষিতা || 8ও ||

দয়াবত্স্নেহনিরতা দয়াবত্প্রতিপাদিকা|
দয়াবত্প্রাণকর্ত্রী চ দয়াবন্মুক্তিদায়িনী || 81 ||

দয়াবদ্ভাবসংতুষ্টা দয়াবত্পরিতোষিতা |
দয়াবত্তারণপরা দয়াবত্সিদ্ধিদায়িনী || 82 ||

দয়াবত্পুত্রবদ্ভাবা দয়াবত্পুত্ররূপিণী |
দয়াবদেহনিলয়া দয়াবন্ধুর্দয়াশ্রয়া || 83 ||

দয়ালুবাত্সল্য়করী দয়ালুসিদ্ধিদায়িনী |
দয়ালুশরণাশক্তা দয়ালুদেহমন্দিরা || 84 ||

দয়ালুভক্তিভাবস্থা দয়ালুপ্রাণরূপিণী |
দয়ালুসুখদা দম্ভা দয়ালুপ্রেমবর্ষিণী || 85 ||

দয়ালুবশগা দীর্ঘা দির্ঘাঙ্গী দীর্ঘলোচনা |
দীর্ঘনেত্রা দীর্ঘচক্ষুর্দীর্ঘবাহুলতাত্মিকা || 86 ||

দীর্ঘকেশী দীর্ঘমুখী দীর্ঘঘোণা চ দারুণা |
দারুণাসুরহন্ত্রী চ দারূণাসুরদারিণী || 87 ||

দারুণাহবকর্ত্রী চ দারুণাহবহর্ষিতা |
দারুণাহবহোমাঢ্য়া দারুণাচলনাশিনী || 88 ||

দারুণাচারনিরতা দারুণোত্সবহর্ষিতা |
দারুণোদ্য়তরূপা চ দারুণারিনিবারিণী || 89 ||

দারুণেক্ষণসংয়ুক্তা দোশ্চতুষ্কবিরাজিতা |
দশদোষ্কা দশভুজা দশবাহুবিরাজিতা || 9ও ||

দশাস্ত্রধারিণী দেবী দশদিক্খ্য়াতবিক্রমা |
দশরথার্চিতপদা দাশরথিপ্রিয়া সদা || 91 ||

দাশরথিপ্রেমতুষ্টা দাশরথিরতিপ্রিয়া |
দাশরথিপ্রিয়করী দাশরথিপ্রিয়ংবদা || 92 ||

দাশরথীষ্টসংদাত্রী দাশরথীষ্টদেবতা |
দাশরথিদ্বেষিনাশা দাশরথ্য়ানুকূল্য়দা || 93 ||

দাশরথিপ্রিয়তমা দাশরথিপ্রপূজিতা |
দশাননারিসম্পূজ্য়া দশাননারিদেবতা || 94 ||

দশাননারিপ্রমদা দশাননারিজন্মভূঃ |
দশাননারিরতিদা দশাননারিসেবিতা || 95 ||

দশাননারিসুখদা দশাননারিবৈরিহ্রত্‌ |
দশাননারিষ্টদেবী দশগ্রীবারিবন্দিতা || 96 ||

দশগ্রীবারিজননী দশগ্রীবারিভাবিনী
দশগ্রীবারিসহিতা দশগ্রীবসভাজিতা || 97 ||

দশগ্রীবারিরমণী দশগ্রীববধূরপি |
দশগ্রীবনাশকর্ত্রী দশগ্রীববরপ্রদা || 98 ||

দশগ্রীবপুরস্থা চ দশগ্রীববধোত্সুকা |
দশগ্রীবপ্রীতিদাত্রী দশগ্রীববিনাশিনী || 99 ||

দশগ্রীবাহবকরী দশগ্রীবানপায়িনী |
দশগ্রীবপ্রিয়া বন্দ্য়া দশগ্রীবহ্রতা তথা || 1ওও ||

দশগ্রীবাহিতকরী দশগ্রীবেশ্বরপ্রিয়া |
দশগ্রীবেশ্বরপ্রাণা দশগ্রীববরপ্রদা || 1ও1 ||

দশগ্রীবেশ্বররতা দশবর্ষীয়কন্য়কা |
দশবর্ষীয়বালা চ দশবর্ষীয়বাসিনী || 1ও2 ||

দশপাপহরা দম্য়া দশহস্তবিভূষিতা |
দশশস্ত্রলসদ্দোষ্কা দশদিক্পালবন্দিতা || 1ও3 ||

দশাবতাররূপা চ দশাবতাররূপিণী |
দশবিদ্য়াভিন্নদেবী দশপ্রাণস্বরূপিণী || 1ও4 ||

দশবিদ্য়াস্বরূপা চ দশবিদ্য়াময়ী তথা |
দৃক্স্বরূপা দৃক্প্রদাত্রী দৃগ্রূপা দৃক্প্রকাশিনী || 1ও5 ||

দিগন্তরা দিগন্তঃস্থা দিগম্বরবিলাসিনী |
দিগম্বরসমাজস্থা দিগম্বরপ্রপূজিতা || 1ও6 ||

দিগম্বরসহচরী দিগম্বরকৃতাস্পদা |
দিগম্বরহ্রতাচিত্তা দিগম্বরকথাপ্রিয়া || 1ও7 ||

দিগম্বরগুণরতা দিগম্বরস্বরূপিণী |
দিগম্বরশিরোধার্য়া দিগম্বরহ্রতাশ্রয়া || 1ও8 ||

দিগম্বরপ্রেমরতা দিগম্বররতাতুরা |
দিগম্বরীস্বরূপা চ দিগম্বরীগণার্চিতা || 1ও9 ||

দিগম্বরীগণপ্রাণা দিগম্বরীগণপ্রিয়া |
দিগম্বরীগণারাধ্য়া দিগম্বরগণেশ্বরা || 11ও ||

দিগম্বরগণস্পর্শমদিরাপানবিহ্বলা |
দিগম্বরীকোটিবৃতা দিগম্বরীগণাবৃতা || 111 ||

দুরন্তা দুষ্কৃতিহরা দুর্ধ্য়েয়া দুরতিক্রমা |
দুরন্তদানবদ্বেষ্ট্রী দুরন্তদনুজান্তকৃত্‌ || 112 ||

দুরন্তপাপহন্ত্রী চ দস্ত্রনিস্তারকারিণী |
দস্ত্রমানসসংস্থানা দস্ত্রজ্ঞানবিবর্ধিনী || 113 ||

দস্ত্রসম্ভোগজননী দস্ত্রসম্ভোগদায়িনী |
দস্ত্রসম্ভোগভবনা দস্ত্রবিদ্য়াবিধায়িনী|| 114 ||

দস্ত্রোদ্বেগহরা দস্ত্রজননী দস্ত্রসুন্দরী |
দ্স্ত্রভক্তিবিধাজ্ঞানা দস্ত্রদ্বিষ্টবিনাশিনী || 115 ||

দস্ত্রাপকারদমনী দস্ত্রসিদ্ধিবিধায়িনী |
দস্ত্রতারারাধিকা চ দস্ত্রমাতৃপ্রপূজিতা || 116 ||

দস্ত্রদৈন্য়হরা চৈব দস্ত্রতাতনিষেবিতা |
দস্ত্রপিতৃশতজ্য়োতির্দস্ত্রকৌশলদায়িনী || 117 ||

দশশীর্ষারিসহিতা দশশীর্ষারিকামিনী |
দশশীর্ষপুরী দেবী দশশীর্ষসভাজিতা || 118 ||

দশশীর্ষারিসুপ্রীতা দশশীর্ষবধুপ্রিয়া |
দশশীর্ষশিরশ্‍ছেত্রী দশশীর্ষনিতম্বিনী || 119 ||

দশশীর্ষহরপ্রাণা দশশির্ষহরাত্মিকা |
দশশির্ষহরারাধ্য়া দশশীর্ষারিবন্দিতা || 12ও ||

দশশীর্ষারিসুখদা দশশীর্ষকপালিনী |
দশশীর্ষজ্ঞানদাত্রী দশশীর্ষারিগেহিনী || 121 ||

দশশীর্ষবধোপাত্তশ্রীরামচন্দ্ররূপতা |
দশশীর্ষরাষ্ট্রদেবী দশশীর্ষারিসারিণী || 122 ||

দশশীর্ষভ্রাতৃতুষ্টা দশশীর্ষবধূপ্রিয়া |
দশশীর্ষবধূপ্রাণা দশশীর্ষবধূরতা || 123 ||

দৈত্য়গুরুরতা সাধ্বী দৈত্য়গুরুপ্রপূজিতা |
দৈত্য়গুরূপদেষ্ট্রী চ দৈত্য়গুরুনিষেবিতা || 124 ||

দৈত্য়গুরুমতপ্রাণা দৈত্য়গুরুতাপনাশিনী |
দুরন্তদুঃখশমনী দুরন্তদমনী তমী || 125 ||

দুরন্তশোকশমনী দুরন্তরোগনাশিনী |
দুরন্তবৈরিদমনী দুরন্তদৈত্য়নাশিনী || 126 ||

দুরন্তকলুষঘ্নী চ দুষ্কৃতিস্তোমনাশিনী |
দুরাশয়া দুরাধারা দুর্জয়া দুষ্টকামিনী || 127 ||

দর্শনীয়া চ দৃশ্য়া চা‌உদৃশ্য়া চ দৃষ্টিগোচরা |
দূতীয়াগপ্রিয়া দুতী দূতীয়াগকরপ্রিয়া || 128 ||

দুতীয়াগকরানন্দা দূতীয়াগসুখপ্রদা |
দূতীয়াগকরায়াতা দুতীয়াগপ্রমোদিনী || 129 ||

দুর্বাসঃপূজিতা চৈব দুর্বাসোমুনিভাবিতা |
দুর্বাসো‌உর্চিতপাদা চ দুর্বাসোমৌনভাবিতা || 13ও ||

দুর্বাসোমুনিবন্দ্য়া চ দুর্বাসোমুনিদেবতা |
দুর্বাসোমুনিমাতা চ দুর্বাসোমুনিসিদ্ধিদা || 131 ||

দুর্বাসোমুনিভাবস্থা দুর্বাসোমুনিসেবিতা |
দুর্বাসোমুনিচিত্তস্থা দুর্বাসোমুনিমণ্ডিতা || 132 ||

দুর্বাসোমুনিসংচারা দুর্বাসোহ্রদয়ঙ্গমা |
দুর্বাসোহ্রদয়ারাধ্য়া দুর্বাসোহ্রত্সরোজগা || 133 ||

দুর্বাসস্তাপসারাধ্য়া দুর্বাসস্তাপসাশ্রয়া |
দুর্বাসস্তাপসরতা দুর্বাসস্তাপসেশ্বরী || 134 ||

দুর্বাসোমুনিকন্য়া চ দুর্বাসো‌உদ্ভুতসিদ্ধিদা |
দররাত্রী দরহরা দরয়ুক্তা দরাপহা || 135 ||

দরঘ্নী দরহন্ত্রী চ দরয়ুক্তা দরাশ্রয়া |
দরস্মেরা দরপাঙ্গী দয়াদাত্রী দয়াশ্রয়া || 136 ||

দস্ত্রপূজ্য়া দস্ত্রমাতা দস্ত্রদেবী দরোন্মদা |
দস্ত্রসিদ্ধা দস্ত্রসংস্থা দস্ত্রতাপবিমোচিনী || 137 ||

দস্ত্রক্ষোভহরা নিত্য়া দস্ত্রলোকগতাত্মিকা |
দৈত্য়গুর্বঙ্গনাবন্দ্য়া দৈত্য়গুর্বঙ্গনাপ্রিয়া || 138 ||

দৈত্য়গুর্বঙ্গনাবন্দ্য়া দৈত্য়গুর্বঙ্গনোত্সুকা |
দৈত্য়গুরুপ্রিয়তমা দেবগুরুনিষেবিতা || 139 ||

দেবগুরুপ্রসূরূপা দেবগুরুকৃতার্হণা |
দেবগুরুপ্রেময়ুতা দেবগুর্বনুমানিতা || 14ও ||

দেবগুরুপ্রভাবজ্ঞা দেবগুরুসুখপ্রদা |
দেবগুরুজ্ঞানদাত্রী দেবগুরূপ্রমোদিনী || 141 ||

দৈত্য়স্ত্রীগণসম্পূজ্য়া দৈত্য়স্ত্রীগণপূজিতা |
দৈত্য়স্ত্রীগণরূপা চ দৈত্য়স্ত্রীচিত্তহারিণী || 142 ||

দেবস্ত্রীগণপূজ্য়া চ দেবস্ত্রীগণবন্দিতা |
দেবস্ত্রীগণচিত্তস্থা দেবস্ত্রীগণভূষিতা || 143 ||

দেবস্ত্রীগণসংসিদ্ধা দেবস্ত্রীগণতোষিতা |
দেবস্ত্রীগণহস্তস্থচারুচামরবীজিতা || 144 ||

দেবস্ত্রীগণহস্তস্থচারুগন্ধবিলেপিতা |
দেবাঙ্গনাধৃতাদর্শদৃষ্ট্য়র্থমুখচন্দ্রমা || 145 ||

দেবাঙ্গনোত্সৃষ্টনাগবল্লীদলকৃতোত্সুকা |
দেবস্ত্রীগণহস্তস্থদিপমালাবিলোকনা || 146 ||

দেবস্ত্রীগণহস্তস্থধূপঘ্রাণবিনোদিনী |
দেবনারীকরগতবাসকাসবপায়িনী || 147 ||

দেবনারীকঙ্কতিকাকৃতকেশনিমার্জনা |
দেবনারীসেব্য়গাত্রা দেবনারীকৃতোত্সুকা || 148 ||

দেবনারিবিরচিতপুষ্পমালাবিরাজিতা |
দেবনারীবিচিত্রঙ্গী দেবস্ত্রীদত্তভোজনা |

দেবস্ত্রীগণগীতা চ দেবস্ত্রীগীতসোত্সুকা |
দেবস্ত্রীনৃত্য়সুখিনী দেবস্ত্রীনৃত্য়দর্শিনী || 15ও ||

দেবস্ত্রীয়োজিতলসদ্রত্নপাদপদাম্বুজা |
দেবস্ত্রীগণবিস্তীর্ণচারুতল্পনিষেদুষী || 151 ||

দেবনারীচারুকরাকলিতাংঘ্র্য়াদিদেহিকা |
দেবনারীকরব্য়গ্রতালবৃন্দমরুত্সুকা || 152 ||

দেবনারীবেণুবীণানাদসোত্কণ্ঠমানসা |
দেবকোটিস্তুতিনুতা দেবকোটিকৃতার্হণা || 153 ||

দেবকোটিগীতগুণা দেবকোটিকৃতস্তুতিঃ |
দন্তদষ্ট্য়োদ্বেগফলা দেবকোলাহলাকুলা || 154 ||

দ্বেষরাগপরিত্য়ক্তা দ্বেষরাগবিবর্জিতা |
দামপূজ্য়া দামভূষা দামোদরবিলাসিনী || 155 ||

দামোদরপ্রেমরতা দামোদরভগিন্য়পি |
দামোদরপ্রসূর্দামোদরপত্‍নীপতিব্রতা || 156 ||

দামোদরা‌உভিন্নদেহা দামোদররতিপ্রিয়া |
দামোদরা‌உভিন্নতনুর্দামোদরকৃতাস্পদা || 157 ||

দামোদরকৃতপ্রাণা দামোদরগতাত্মিকা |
দামোদরকৌতুকাঢ্য়া দামোদরকলাকলা || 158 ||

দামোদরালিঙ্গিতাঙ্গী দামোদরকুতুহলা |
দামোদরকৃতাহ্লাদা দামোদরসুচুম্বিতা || 159 ||

দামোদরসুতাকৃষ্টা দামোদরসুখপ্রদা |
দামোদরসহাঢ্য়া চ দামোদরসহায়িনী || 16ও ||

দামোদরগুণজ্ঞা চ দামোদরবরপ্রদা |
দামোদরানুকূলা চ দামোদরনিতম্বিনী || 161 ||

দামোদরবলক্রীডাকুশলা দর্শনপ্রিয়া |
দামোদরজলক্রীডাত্য়ক্তস্বজনসৌহ্রদা || 162 ||

দমোদরলসদ্রাসকেলিকৌতুকিনী তথা |
দামোদরভ্রাতৃকা চ দামোদরপরায়ণা || 163 ||

দামোদরধরা দামোদরবৈরবিনাশিনী |
দামোদরোপজায়া চ দামোদরনিমন্ত্রিতা || 164 ||

দামোদরপরাভূতা দামোদরপরাজিতা |
দামোদরসমাক্রান্তা দামোদরহতাশুভা || 165 ||

দামোদরোত্সবরতা দামোদরোত্সবাবহা |
দামোদরস্তন্য়দাত্রী দামোদরগবেষিতা || 166 ||

দময়ন্তীসিদ্ধিদাত্রী দময়ন্তীপ্রসাধিতা |
দয়মন্তীষ্টদেবী চ দময়ন্তীস্বরূপিণী || 167 ||

দময়ন্তীকৃতার্চা চ দমনর্ষিবিভাবিতা |
দমনর্ষিপ্রাণতুল্য়া দমনর্ষিস্বরূপিণী || 168 ||

দমনর্ষিস্বরূপা চ দম্ভপূরিতবিগ্রহা |
দম্ভহন্ত্রী দম্ভধাত্রী দম্ভলোকবিমোহিনী || 169 ||

দম্ভশীলা দম্ভহরা দম্ভবত্পরিমর্দিনী |
দম্ভরূপা দম্ভকরী দম্ভসংতানদারিণী || 17ও ||

দত্তমোক্ষা দত্তধনা দত্তারোগ্য়া চ দাম্ভিকা |
দত্তপুত্রা দত্তদারা দত্তহারা চ দারিকা || 171 ||

দত্তভোগা দত্তশোকা দত্তহস্ত্য়াদিবাহনা |
দত্তমতির্দত্তভার্য়া দত্তশাস্ত্রাববোধিকা || 172 ||

দত্তপানা দত্তদানা দত্তদারিদ্র্য়নাশিনী |
দত্তসৌধাবনীবাসা দত্তস্বর্গা চ দাসদা || 173 ||

দাস্য়তুষ্ট দাস্য়হরা দাসদাসীশতপ্রদা |
দাররূপা দারবাস দারবাসিহ্রদাস্পদা || 174 ||

দারবাসিজনারাধ্য়া দারবাসিজনপ্রিয়া |
দারবাসিবিনির্নীতা দারবাসিসমর্চিতা || 175 ||

দারবাস্য়াহ্রতপ্রাণা দারবাস্য়রিনাশিনী |
দারবাসিবিঘ্নহরা দারবাসিবিমুক্তিদা || 176 ||

দারাগ্নিরূপিণী দারা দারকার্য়রিনাশিনী |
দম্পতী দম্পতীষ্টা চ দম্পতীপ্রাণরূপিকা || 177 ||

দম্পতীস্নেহনিরতা দাম্পত্য়সাধনপ্রিয়া |
দাম্পত্য়সুখসেনা চ দাম্পত্য়সুখদায়িনী || 178 ||

দম্পত্য়াচারনিরতা দম্পত্য়ামোদমোদিতা |
দম্পত্য়ামোদসুখিনী দাম্পত্য়াহ্লদকারিণী || 179 ||

দম্পতীষ্টপাদপদ্মা দাম্পত্য়প্রেমরূপিণী |
দাম্পত্য়ভোগভবনা দাডিমীফলভোজিনী || 18ও ||

দাডিমীফলসংতুষ্টা দাডিমীফলমানসা |
দাডিমীবৃক্ষসংস্থানা দাডিমীবৃক্ষবাসিনী || 181 ||

দাডিমীবৃক্ষরূপা চ দাডিমীবনবাসিনী |
দাডিমীফলসাম্য়োরুপয়োধরসমন্বিতা || 182 ||

দক্ষিণা দক্ষিণারূপা দক্ষিণারূপধারিণী |
দক্ষকন্য়া দক্ষপুত্রী দক্ষমাতা চ দক্ষসূঃ || 183 ||

দক্ষগোত্রা দক্ষসুতা দক্ষয়জ্ঞবিনাশিনী |
দক্ষয়জ্ঞনাশকর্ত্রী দক্ষয়জ্ঞান্তকারিণী || 184 ||

দক্ষপ্রসূতির্দক্ষেজ্য়া দক্ষবংশৈকপাবনী |
দক্ষাত্মজ দক্ষসূনূর্দক্ষজা দক্ষজাতিকা || 185 ||

দক্ষজন্মা দক্ষজনুর্দক্ষদেহসমুদ্ভবা |
দক্ষজনির্দক্ষয়াগধ্বংসিনী দক্ষকন্য়কা || 186 ||

দক্ষিণাচারনিরতা দক্ষিণাচারতুষ্টিদা |
দক্ষিণাচারসংসিদ্ধা দক্ষিণাচারভাবিতা || 187 ||

দক্ষিণাচারসুখিনী দক্ষিণাচারসাধিতা |
দক্ষিণাচারমোক্ষাপ্তির্দক্ষিণাচারবন্দিতা || 188 ||

দক্ষিণাচারশরণা দক্ষিণাচারহর্ষিতা |
দ্বারপালপ্রিয়া দ্বারবাসিনী দ্বারসংস্থিতা || 189 ||

দ্বাররূপা দ্বারসংস্থা দ্বারদেশনিবাসিনী |
দ্বারকরী দ্বারধাত্রী দোষমাত্রবিবর্জিতা || 19ও ||

দোষাকরা দোষহরা দোষরাশিবিনাশিনী |
দোষাকরবিভূষাঢ্য়া দোষাকরকপলিনী || 191 ||

দোষাকরসহস্ত্রাভা দোষাকরসমাননা |
দোষাকরমুখী দিব্য়া দোষাকরকরাগ্রজা || 192 ||

দোষাকরসমজ্য়োতির্দোষাকরসুশীতলা |
দোষাকরশ্রেণী দোষসদৃশাপাঙ্গবীক্ষণা || 193 ||

দোষাকরেষ্টদেবী চ দোষাকরনিষেবিতা |
দোষাকরপ্রাণরূপা দোষাকরমরীচিকা || 194 ||

দোষাকরোল্লসদ্ভালা দোষাকরসুহর্ষিণী |
দোষকরশিরোভূষা দোষকরবধূপ্রিয়া || 195 ||

দোষাকরবধূপ্রাণা দোষাকরবধূমতা |
দোষাকরবধূপ্রীতা দোষাকরবধূরপি || 196 ||

দোষাপূজ্য়া তথা দোষাপূজিতা দোষহারিণী |
দোষাজাপমহানন্দা দোষাজপপরায়ণা || 197 ||

দোষাপুরশ্চাররতা দোষাপূজকপুত্রিণী |
দোষাপূজকবাত্সল্য়করিণী জগদম্বিকা || 198 ||

দোষাপূজকবৈরিঘ্নী দোষাপূজকবিঘ্নহ্রত |
দোষাপূজকসংতুষ্টা দোষাপূজকমুক্তিদা || 199 ||

দমপ্রসূনসম্পূজ্য়া দমপুষ্পপ্রিয়া সদা |
দুর্য়োধনপ্রপূজ্য়া চ দুঃশসনসমর্চিতা || 2ওও ||

দণ্ডপাণিপ্রিয়া দণ্ডপাণিমাতা দয়ানিধিঃ |
দণ্ডপাণিসমারাধ্য়া দণ্ডপাণিপ্রপূজিতা || 2ও1 ||

দণ্ডপাণিগৃহাসক্তা দণ্ডপাণিপ্রিয়ংবদা |
দণ্ডপাণিপ্রিয়তমা দণ্ডপাণিমনোহরা || 2ও2 ||

দণ্ডপাণিহ্রতপ্রাণা দণ্ডপাণিসুসিদ্ধিদা |
দণ্ডপাণিপরামৃষ্টা দণ্ডপাণিপ্রহর্ষিতা || 2ও3 ||

দণ্ডপাণিবিঘ্নহরা দণ্ডপাণিশিরোধৃতা |
দণ্ডপাণিপ্রাপ্তচর্য়া দণ্ডপাণ্য়ুন্মুখি সদা || 2ও4 ||

দণ্ডপাণিপ্রাপ্তপদা দণ্ডপাণিবরোন্মুখী |
দণ্ডহস্তা দণ্ডপাণির্দ্ণ্ডবাহুর্দরান্তকৃত || 2ও5 ||

দণ্ডদোষ্কা দণ্ডকরা দণ্ডচিত্তকৃতাস্পদা |
দণ্ডিবিদ্য়া দণ্ডিমাতা দণ্ডিখণ্ডকনাশিনী || 2ও6 ||

দণ্ডিপ্রিয়া দণ্ডিপূজ্য়া দণ্ডিসংতোষদায়িনী |
দস্য়ুপূজ্য়া দস্য়ুরতা দস্য়ুদ্রবিণদায়িনী || 2ও7 ||

দস্য়ুবর্গকৃতার্হা চ দস্য়ুবর্গবিনাশিনী |
দস্য়ুনির্ণাশিনী দস্য়ুকুলনির্ণাশিনী তথা || 2ও8 ||

দস্য়ুপ্রিয়করী দস্য়ুনৃত্য়দর্শনতত্পরা |
দুষ্টদণ্ডকরী দুষ্টবর্গবিদ্রাবিণী তথা || 2ও9 ||

দুষ্টবর্গনিগ্রহার্হা দূশকপ্রাণনাশিনী |
দূষকোত্তাপজননী দূষকারিষ্টকারিণী || 21ও ||

দূষকদ্বেষণকরী দাহিকা দহনাত্মিকা |
দারুকারিনিহন্ত্রী চ দারুকেশ্বরপূজিতা || 211 ||

দারুকেশ্বরমাতা চ দারুকেশ্বরবন্দিতা |
দর্ভহস্তা দর্ভয়ুতা দর্ভকর্মবিবর্জিতা || 212 ||

দর্ভময়ী দর্ভতনুর্দর্ভসর্বস্বরূপিণী |
দর্ভকর্মাচাররতা দর্ভহস্তকৃতার্হণা || 213 ||

দর্ভানুকূলা দাম্ভর্য়া দর্বীপাত্রানুদামিনী |
দমঘোষপ্রপূজ্য়া চ দমঘোষবরপ্রদা || 214 ||

দমঘোষসমারাধ্য়া দাবাগ্নিরূপিণী তথা |
দাবাগ্নিরূপা দাবাগ্নিনির্ণাশিতমহাবলা || 215 ||

দন্তদংষ্ট্রাসুরকলা দন্তচর্চিতহস্তিকা |
দন্তদংষ্ট্রস্য়ন্দন চ দন্তনির্ণাশিতাসুরা || 216 ||

দধিপূজ্য়া দধিপ্রীতা দধীচিবরদায়িনী |
দধীচীষ্টদেবতা চ দধীচিমোক্ষদায়িনী || 217 ||

দধীচিদৈন্য়হন্ত্রী চ দধীচিদরদারিণী |
দধীচিভক্তিসুখিনী দধীচিমুনিসেবিতা || 218 ||

দধীচিজ্ঞানদাত্রী চ দধীচিগুণদায়িনী |
দধীচিকুলসম্ভূষা দধীচিভুক্তিমুক্তিদা || 219 ||

দধীচিকুলদেবী চ দধীচিকুলদেবতা |
দধীচিকুলগম্য়া চ দধীচিকুলপূজিতা || 22০ ||

দধীচিসুখদাত্রী চ দধীচিদৈন্য়হারিণী |
দধীচিদুঃখহন্ত্রী চ দধীচিকুলসুন্দরী || 221 ||

দধীচিকুলসম্ভূতা দধীচিকুলপালিনী |
দধীচিদানগম্য়া চ দধীচিদানমানিনী || 222 ||

দধীচিদানসংতুষ্টা দধীচিদানদেবতা |
দধীচিজয়সম্প্রীতা দধীচিজপমানসা || 223 ||

দধীচিজপপূজাঢ্য়া দধীচিজপমালিকা |
দধীচিজপসংতুষ্টা দধীচিজপতোষিণী || 224 ||

দধীচিতপসারাধ্য়া দধীচিশুভদায়িনী |
দূর্বা দূর্বাদলশ্য়ামা দুর্বাদলসমদ্য়ুতিঃ || 225 ||

ফলশ্রুতি
নাম্নাং সহস্ত্রং দুর্গায়া দাদীনামিতি কীর্তিতম |
য়ঃ পঠেত সাধকাধীশঃ সর্বসিদ্ধির্লভত্তু সঃ || 226 ||

প্রাতর্মধ্য়াহ্নকালে চ সংধ্য়ায়াং নিয়তঃ শুচিঃ |
তথা‌உর্ধরাত্রসময়ে স মহেশ ইবাপরঃ || 227 ||

শক্তিয়ুক্তো মহারাত্রৌ মহাবীরঃ প্রপূজয়েত |
মহাদেবীং মকারাদ্য়ৈঃ পঞ্চভির্দ্রব্য়সত্তমৈঃ || 228 ||

য়ঃ সম্পঠেত স্তুতিমিমাং স চ সিদ্ধিস্বরূপধৃক |
দেবালয়ে শ্‍মশানে চ গঙ্গাতীরে নিজে গৃহে || 229 ||

বারাঙ্গনাগৃহে চৈব শ্রীগুরোঃ সংনিধাবপি |
পর্বতে প্রান্তরে ঘোরে স্তোত্রমেতত সদা পঠেত || 23০ ||

দুর্গানামসহস্ত্রং হি দুর্গাং পশ্য়তি চক্ষুষা |
শতাবর্তনমেতস্য় পুরশ্চরণমুচ্য়তে || 231 ||

|| ইতি কুলার্ণবতন্ত্রোক্তং দকারাদি শ্রীদুর্গাসহস্রনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম ||

Also Read:

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top